بولتون کاخ سفید را به خاک سیاه می نشاند

Follow Share on Tumblrارسال – ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و پنجم می 2019:… جاه طلبی بولتون و فقدان اطلاعات و تجربه ترامپ در حال حاضر ایالات متحده را در وضعیت بن بست کامل قرار داده است. هرچه زمان می گذرد دولت آمریکا در باتلاقی که خود به وجود آورده بیشتر فرو می رود. وارد … Continue reading بولتون کاخ سفید را به خاک سیاه می نشاند