بوی گندیدگی مجاهدین خلق مشام ایرانیان را آزار می دهد

بوی گندیدگی مجاهدین خلق مشام ایرانیان را آزار می دهد

م- افتخاری، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه 2014: …  و زن فاسد و گندیده آن زنی است که با ده ها عمل جراحی و مالیدن یک کیلو سرخاب و سفیدآب به صورتش نمی تواند باطن فاسدش را از دید دیگران مخفی نگهدارد. صدای نخراشیده و نتراشیده اش به مانند تیغ جراحی قلب انسان را ریش ریش می کند. مثل فاحشه های سیاسی با هر بیگانه ای بر علیه مملکت و هموطنانش لاس خشکه میزند و در قبال این لاس زدن ها پول کلانی …

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsدر زیر سایه ملکه تروریست ها!

مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

بوی گندیدگی مجاهدین خلق مشام ایرانیان را آزار می دهد

وقتی با هموطنانم – با هر طرز تفکری – تماس می گیرم و یا صحبت می کنم بمانند ماهی های تازه ای که بوی همان گیاهان آبزی منطقه خودشان را میدهند، بوی خوش وطنم را به مشامم میرسانند، و وقتی راجع به رهبران مجاهدین و پاچه خواران و مجیز گویانشان میخوانم و یا تماسی بر قرار می نمایم بوی گندیدگی آنها به مانند بوی ماهی های گندیده و یا بوی نا مطبوع آمونیاک و یا ترشیدگی میوه ها – که در اثر فساد از خود پخش میکنند – مشامم را آزار میدهد، و روانم را می رنجاند.

از تمامی علایم، شواهد و عملکرد های فرقه مجاهدین و آنچه در رسانه های ایرانیان و حتی خود مجاهدین مشهود است به نظر می رسد که بجز آن رهبران و پاچه خواران خود شیفته، بقیه هموطاننمان با هرگونه نزدیکی و تماس – اعم از حضوری و یا رسانه ای- با این فرقه منحوس دماغشان را محکم می گیرند تا این بوی گندیدگی شامه اشان را نیازارد.

چگونه این روند گندیدگی و فساد بوجود آمده خود مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود اما آنچه که بطور مختصر میتوان در این رابطه بیان داشت این است که:

۱- انسان سالم و مرد ایرانی آن کسی است که از تماس با همنوعان و هموطنانش به هراس و وحشت نیافتد. دارای چهره ای شاداب و لبی خندان باشد.

و انسان فاسد و گندیده کسی است که خودش را در اعماق زمین محبوس نموده و باعث و بانی محبوس شدن هزاران نفر در یک قفس فرقه گرایی گردد و با کمال پررویی اسم آن قفس را هم لیبرتی(آزادی) بگذارد و علاوه بر آن: آن قفس را با محبس دیگری بنام اشرف که بوی تخم مرغ گندیده میدهد مقایسه نماید و از این قیاس ها لذت ببرد و خود ارضلیی نماید.

۲- و زن ایرانی، مرحوم مادر بزرگم و یا مادران و مادر بزرگ های دیگر هستند که چین و چروک های صورتشان بر زیبایی آنها می افزاید. انسان از مصاحبتشان لذت می برد. با همسر، فامیل ها و هموطنانشان صادق، بی ریا، وفادار و با خائنین به وطن بیگانه هستند.

و زن فاسد و گندیده آن زنی است که با ده ها عمل جراحی و مالیدن یک کیلو سرخاب و سفیدآب به صورتش نمی تواند باطن فاسدش را از دید دیگران مخفی نگهدارد. صدای نخراشیده و نتراشیده اش به مانند تیغ جراحی قلب انسان را ریش ریش می کند. مثل فاحشه های سیاسی با هر بیگانه ای بر علیه مملکت و هموطنانش لاس خشکه میزند و در قبال این لاس زدن ها پول کلانی هم می پردازد.

و این فاسده با کمال دریدگی و پررویی دم از آزادی زنان میزند و در جمع همنوعانش صحبت از حقوق بشر میکند. و این در صورتی است که او فقط به خاطر به بند کشیدن و به کشتن دادن هزاران انسان و زنان بی گناه در دو پایگاه فرقه ای در عراق و فرانسه و ده ها خانه های تیمی در کشور های مختلف – که در آنها هیچ خبری از کوچکترین احترام حقوق انسانی و رعایت حقوق بشر به چشم نمی خورد – با شریک جرمش همبستر شده است.

۳- بوی خوش از آن هواداران احزاب و ګروه هایی به مشام می رسد که در یک جمع و به روش دموکراتیک مسئول و پیش قراول تعین میکنند که واقعن مسئولیت پذیر باشد. همراه با همراهان حرکت کند. شادی و نشاط را به جمع بیاورد. ارتباطشان را با جامعه گسترش دهد. در شادی و غمشان شریک باشد. برای برداشتن موانع و از بین بردن غم و اندوه اشان پیش کسوت باشد. به گسترش روابط خانوادگی کمک نماید و به روابط اجتماعی احترام بگذارد. و از همه مهمتر اینکه از زیر بار مسئولیت فرار نکند، مخفی و همیشه فراری نباشد.

و بوی گندیدگی و تعفن از آن هوادارانی به مشام می رسد که بار ذلت هواداری از رهبرانی را به دوش بکشند و مهر آلوده به ننگ و نفرتی بنام” شورای دست نشانده” آنها را بر پیشانی بچسبانند که بجز در یوزگی برای بیگانگان، سرکوب اعضا، حمایت از جنگ طلبان و خشونت گرایان اجنبی هیچ اثر مثبتی در پرونده موجودیت سی پنج سال گذشته خود ندارند.

۴- و بوی خوش عطر، ګلاب قمصر کاشان و عرق بید مشک از آن هواداران گروه ها و احزاب وطن دوستی می آید که در داخل و خارج کشور برای سازندگی ایران و ارزش والای ایرانی دست به دست یکدیگر می دهند، با مخارج شخصی و گروهی به گرد یکدیگر جمع می شوند. برای برجسته نمودن تمدن و فرهنگ کشورمان تلاش میکنند و در راه برقراری صلح و آزادی میکوشند.

و ننگ و نفرت شامل هواداران مفسد و گندیده ای است که در موقع حمایت از رهبر فراریشان بطوری فریاد های خود فریبانه میکشند که پخش شدن بوی بد دهانشان فضا را آلوده و مشام ها را می آزارد. و آنها هوادارانی هستند که برای صرف شام مجانی و لختی آسایش در یک هتل و گشتی در کشور فرانسه تن به خودفروشی برای تعریف و تمجید های مضحک از آن پتیاره و فاحشه سیاسی میدهند.

و برای دوری نمودن از این بوهای گندیده و فساد فرقه گرایی هیچ راهی بجز در انزوا قرار دادنشان توسط هموطنان ایرانی نیست و این همان چیزی است که خودشان طالب آن بوده و هستند.

مسعود رجوی در حال مبارزهدون کیشوتِ مجاهدین و آسیاب های بادی

بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید، رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد

همچنین:

صدایی از قعرچاه ویل

چاه ویل مسعود رجوی مجاهدین خلقم- افتخاری، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه 2014: …  پیام مسعود رجوی در روز بیستم بهمن و به قول او به مناسبت “تدفین مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف” توسط دولت عراق، بدون آگاه نمودن و خبر دادن به خانواده هایشان و مجاهدین در شبانگاه نوزدهم بهمن و پس از تقریبن صد

کدام کنوانسیون، کدام جوامع، کدام ایرانیان و کدام دموکراسی؟

م- افتخاری، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه 2014: … مریم رجوی به مانند عروسک خیمه شب بازی به وسط صحنه پریده و با گرد هم آوردن یک سری از مزد بگیران بیکار و علاف آمریکایی و اروپایی یک نمایش مسخره  به نام “کنوانسیون جوامع ایرانیان” به راه انداخته و برای جنگ طلبان آمریکایی و اسراییل

یکی بر سر شاخ، بن می برید

استراتژی رجویم- افتخاری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه 2014: …  پس بهتر است که مردم ایران بخاطر نابودی سازمانی بنام مجاهدین، ممنون و متشکر مسعود رجوی باشند، چرا که از تمامی عملکرد این سازمان و علائمی که تا کنون داده است به نظر میرسد که اگر مجاهدین به حکومت میرسیدند روزگار

در مثل مناقشه نیست!

م-افتخاری، ایران اینترلینک، بیست و پنجم دسامبر 2013: … از ابتدای انحراف این سازمان از مسیر مردمی و جهت دادن آن بسوی یک فرقه تروریستی مافیایی جداشدن از مناسبات غیر انسانی آن در هر رده تشکیلاتی شروع شد که جدی ترین و شدیدترینش از سال ۱۳۷۰ هجری و با شروع جنگ خلیج فارس اتفاق افتاد که به یک باره ت