تاثیرات مریم قجر بر شاخ افریقا !

تاثیرات مریم قجر بر شاخ افریقا !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، هشتم ژوئیه 2013: … سایت فرقه مافیایی رجوی در یک شیادی بی همتا مدعی شده مردم مصر در قیام بر علیه حکومت مرسی که از حزب اخوان مسلمین بوده از مریم قجر الهام و تاثیر گرفته اند ! حال بین ایرانیان و همه کسانی که رجوی رذل زنباره و دستگام منگول نشانش را می شناسند این سوال پیش می آید که اگر مریم قجر همچین اما زاده ای هست که می تواند بر شاخ افریقا تاثیر بگذارد و شفا بدهد پس این امامزاده چرا به هم زبانان خودش …

لینک به منبع

سایت فرقه مافیایی رجوی در یک شیادی بی همتا مدعی شده مردم مصر در قیام بر علیه حکومت مرسی که از حزب اخوان مسلمین بوده از مریم قجر الهام و تاثیر گرفته اند !

حال بین ایرانیان و همه کسانی که رجوی رذل زنباره و دستگام منگول نشانش را می شناسند این سوال پیش می آید که اگر مریم قجر همچین اما زاده ای هست که می تواند بر شاخ افریقا تاثیر بگذارد و شفا بدهد پس این امامزاده چرا به هم زبانان خودش نمی تواند تاثیر بگذارد؟!

اگر مریم قجر می تواند در کوتاهترین مدت همچین تاثیری بگذارد که مردم مصر با چند روز تجمع و تظاهرات رژیم و ریئس جمهورمصر سرنگون بکنند پس چرا مریم قجر در طی این 30 سال گذشته نتوانسته بر مردم ایران این تاثیر بگذارد؟!

فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی در اوج شیادی به طرح موضوعی می پردازد که این معجون در هیچ عطاری پیدا نمی شود الا در عطاری رجوی شیاد که هرروز یک فیلی هوا می کند .

اما مثل اینکه من اشتباه می کنم وبه تاثیرات قاره ای مریم قجر مهر تابان رجوی پرداخته ام در صورتیکه این مهرتابان رجوی به اندازه یک چراغ موشی هم تاثیر ندارد.

سایت فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی با درج اینگونه مطالب شیاد بودن رجوی را به خوبی به نمایش می گذارد و هموطنانم هر روز که می گذرد بیشتر به شیادی رجوی پی می برند ورجوی شیاد باید به این سوال هم پاسخ بدهد .

ــ اگر مریم قجر می تواند در شاخ افریقا به مردم مصر تاثیر بگذارد پس چرا نمی تواند بر اعضاء و نیروهای خود تاثیر بگذارد و هر روز شاهد فرار اعضاء با سابقه فرقه رجوی از اردوگاه بد نام اشرف یا کمپ لیبرتی هستیم .

ــ اگر مریم قجر می تواند در شاخ افریقا به مردم مصر تاثیر بگذارد پس چرا نمی تواند به همپالگیهای خودش تاثیر بگذارد و هر روز که می گذرد انهایی هم که تا دیروز سنگ رجوی را به سینه میزدند از رجوی فاصله می گیرند ؟!

ـ اگر مریم قجر می تواند بر مردم مصر تاثیر بگذارد پس چرا فرقه رجوی برای شوء های مریم قجر مجبور از کشورهای مختلف با وعده غذا و هتل یک عده غیر ایرانی را در پاریس جمع کند ؟!

ــ اگر مریم قجر می تواند در افکار مردم مصر این تاثیربگذارد که یک رژیم را سرنگون کنند پس چرا مریم قجر نمی تواند در بین ایرانیان خارج کشور تاثیر بگذارد و همه ایرانیان با وجدان و با شرافت از فرقه جنایتکار رجوی متنفر هستند ؟!

ــ چرا مریم قجر در بیش از 30 سال نتوانسته در بین 75 ملیون ایرانی روی 75 نفر در داخل ایران تاثیر گذار باشد و اگر های زیادی که میتوان مطرح کرد .

از اینجا به رجوی رذل زنباره و دیگر سران فرقه مافیایی رجوی میگویم از قدیم یک مثل معروف هست که می گوید کچل خان :

تو اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی

پاریس : محمد رزاقی

همچنین:

و اما پاکستان !

2013/07/07 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، هفتم ژوئیه ۲۰۱۳: … این روزها رجوی این مردک کوتله رذل زنباره درست مثل همان شاگرد تنبل در سایتهای فرقه و در تلویزیون سیمای اسارت فرقه عمل می کند . از زندان ساخته شده توسط رجوی و دیگر سران فرقه هر کس فرار می کند رجوی فورآ ان را به گردن […]

جنایات پنهان فرقه مافیایی رجوی ! ( ۱)

2013/07/01 by

محمد رزاقی، تخت بیمارستان، پاریس، وبلاگ رزاقی اول ژوئیه ۲۰۱۳: … رجوی مردک رذل زنباره خود در حالی که به رقص با زنان مشغول بود به زنان حرمسرای خود دستورداده بود برنامه کار روزانه اعضاء را طوری بچینند که نفرات انقدر کار کنند شب که خواستند بخوابند سر و ته تختخواب را نتوانند تشخیص بدهند و […]

افشاء فرقه جنایتکار رجوی توسط جوانان فرانسوی در سالن ویلپنت پاریس هنگام شوء مریم قجر !

2013/06/30 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، سی ام ژوئن ۲۰۱۳: … اماعلی رغم تدابیرشدید امنیتی توسط سردمداران فرقه رجوی به همراه ماموران امنیتی اجاره ای امسال جوانان ضد فرقه فرانسه با حضور خود در سالن ویلپنت پاریس انهم به هنگام سخنرانی مریم قجر با پخش تراکت های افشا گرایانه برعلیه فرقه رجوی و مریم قجر بعنوان یک […]

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters