تاریخ حرف اعضاء جدا شده (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) را ثابت می کند

تاریخ حرف اعضاء جدا شده (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) را ثابت می کند

محمد رزاقی، فریاد آزادی، پاریس، دهم ژوئن 2013: … من و دوستان جدا شده از فرقه رجوی بار ها گفته ایم و نوشته ایم رجوی در نشست های درونی در مورد همین شورائی ها چه چیز هائی که نمی گفت. رجوی بار ها در نشست های درونی می گفت اعضائ همین شورائی که دور خودمان جمع کرده ایم ، یک مشت مفتخور هستند که در دو طیف قرار دارند.طیف اول: پس مانده و تفاله های بورژوازی هستند . طیف دوم هم عده ای هستند که پس مانده های …

لینک به منبع

چند روز پیش اطلاعیه مشترک آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم را که بیانگر جدا شدن از شورای دست ساز فرقه مافیائی رجوی بود در سایت های خبری،سیاسی اجتماعی درج شد .اگر چه اطلاعیه آقایان روحانی و قصیم شسته و رفته است.امابه موضوعاتی اشاره کرده که حرف های جدا شده را ثابت می کند.

از جمله تغیرناپذیر و فریبکار بودن رجوی،عدم پذیرش مینیم انتقادات، داشتن تشکیلاتت فرقه گرایانه ،راه روش دیکتاتور کوتوله رجوی بوده و هست . آقایان روحانی وقصیم در اطلاعیه نرم خود به موضوعات دیگر اشاره کرده اند از جمله صدور اطلاعیه های رنگارنگ شیادانه رجوی به اسم شورای ملی مقاومت که نشان می دهد اعضاء آن شورای دست ساز هم را دادن چنین اطلاعیه های یا بی خبر بوده اند یا موافق نبوده اند . ولی رجوی شخصا خود را ارباب اینها می دانسته ،هر زمان ومکانی که می خواسته ، چه بر عیله جدا شده ها و چه بر علیه دیگر سازمان ها سیاسی و……صادر کند .

من و دوستان جدا شده از فرقه رجوی بار ها گفته ایم و نوشته ایم رجوی در نشست های درونی در مورد همین شورائی ها چه چیز هائی که نمی گفت. رجوی بار ها در نشست های درونی می گفت اعضائ همین شورائی که دور خودمان جمع کرده ایم ، یک مشت مفتخور هستند که در دو طیف قرار دارند.طیف اول: پس مانده و تفاله های بورژوازی هستند . طیف دوم هم عده ای هستند که پس مانده های سوسیالیسم و کمونیسم ، که اگر ما مجاهدین جیره و مواجب ماهانه شان را ندهیم ،لیاقت سبزی فروشی هم ندارند .

واقعیت این است که رجوی نه کار سیاسی می کند ونه مبارزه بر علیه رژیم ایران ، بلکه وی گروه مافیائی درست کرده که برای جاسوسی ،وطن فروشی…….که بدنبال شریک جنایاتش می باشد.

بیاد دارم در فروردین سال1374 در دادگا های فرمایشی که رجوی برای اعضائ معترض و مخالف خود پس از ماه ها شکنجه وزندان تریب داده بود، مدام تاکید می کرد : محمدرضا روحانی ، هدایت الله متین دفتری گفته اند از مخالفین و نارضیان تشکیلات هر کی را می خواهی اعدام کن ، در صورتی که صدایش در آید ، ما در خارجه آن را رفع ورجوع می کنیم .

به هرروی از اینکه آقایان روحانی و قصیم توانسته اند از چنبره فکر و ذکر شورای دست ساز فرقه رجوی رها شوند جای خوشحالی دارد . جدا شدن این آقایان ثابت کرد یک عده را در عراق و یک عده را در اروپا دور قبری جمع کرده اند، که در آن قبر هیچ مرده ای نیست و تمام تلاش رجوی این است که خودش را تنها روضه خوان ان قبر خالی نگه دارد .

من به عنوان کسی که بهترین دوران زندگی ام را رجوی و دارو دسته اش به فنأ داده اند،از این طریق از باقی مانده اعضاء شواری دست ساز رجوی که مدعی مستقل بودن را دارند ،اگر ذره ای وجدان و شرف انسانی درون آنهاوجود دارد اجازه ندهند رجوی از آنها هم چنان برای جرم و جنایاتش سواستفاده کنند. به خود مراجعه کنند ببینند آیا واقعا با شگردهای رجوی و دیگرسران فرقه راضی هستند؟ آیا جمع کردن یک مشت خشونت طلب و جنگ طلب امریکائی دور جسله که به اسم شورا دست سازکار جدی انجام می گیرد موافق هستند؟

آیا آنها از گروه های تروریستی که درکشورهای مختلف دست به اقدامات تروریستی می زنند آنها هم مثل رجوی موافق هستند؟

آیا آنها موافق حمایت از طارق ال هاشمی کسی که بیش از پنج بار در کشور خودش به خاطر کارهای تروریستی محکوم به اعدام شده ، یا رابطه با پس مانده های حزب بحث صدام حسین موافق هستند .

آیا با دادن اطلاعیه های رنگارنگ از طریق شورا دست ساز رجوی برعلیه جدا شده ها و دیگر مخالفین راضی هستند ؟

آیا آنها از ادم کشان و ادم خواران سوریه ای که مورد حمایت رجوی هستند و بیشترین تبلیغات در تلویزون رجوی به سود آنها می شود موافق هستند؟

آیا ها وسوالات فراوان دیگری که وجود دارد……

پس دو راه بشتر نیست کسانی که مدعی مستقل بودن دارند و تابحال در شورای دست ساز رجوی مانده اند ،همانا تائید کننده حرف های رجوی هستند که به گرفتن جیره ماهانه قانع هستند و پای هر گندنامه ای را به اسم شورا امضاء می کنند وپای صف صفه گوئی رجوی جمع می شوند.یا اینکه مثل آقایان روحانی و قصیم به وجدان انسانی و شرافت خود جواب مثبت داده ،اگر چه سالیان زیادی گذشته اما به حق وحقیقت اعتراف می کنند و صف فریبکار وجنایت راترک می کنند.

این حکم خدا و طبیعت است که دارو دسته رجوی را هر روز رسوا و مناسبات فرقه گرانه آن را افشاء کنند و رجوی بداند از ان گریزی نیست

پاریس محمد رزاقی

از همین نویسنده
شوء جدید مریم قجر(مجاهدین خلق، فرقه رجوی) درسالن ویلپنت پاریس!
ایا رجوی تسلیم شده ؟!
فریده اراکی مزدور و جیره خوار فرقه مافیایی رجوی ! (هیچ انسان شرافتمندی خواستار باقی ماندن گروگانهای مجاهدین خلق در عراق نیست)
اسیر دیگری در لیبرتی در گذشت! – چرا زهره اخیانی، از زنان حرم رجوی، با هلیکوپتر آمریکایی برای مداوای سرماخوردگی به بیمارستان میرفت ولی دارو برای رضا نصیری نبود؟!!


The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters