تاریخ را بی خیال باش، شما عملا به رجوی سجده میکنید!

تاریخ را بی خیال باش، شما عملا به رجوی سجده میکنید!

 استراتژی رجویانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سوم آوریل 2016:…  آقای صالح کهندل که کارش فریب واعزام افراد به اردوگاه اشرف بود که تعدادی ازاین فریب خوردگان – فامیل های آقا صالح- دردرگیری های کمپ اشرف با نیروهای دولت عراق (صاحبخانه ) کشته شده اند وخون بی جهت ریخته ی این هلاک شدگان بر گردن اوست ، درحال حاضر درزندان بسر میبرد وعجب اینکه درداخل زندان هم بشکل اسرار آمیزی ، بیانیه ورهنمود میدهد و نوشته هایش … 

زندان ایرانجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

لینک به منبع

تاریخ را بی خیال باش، شما عملا به رجوی سجده میکنید!

آقای صالح کهندل که کارش فریب واعزام افراد به اردوگاه اشرف بود که تعدادی ازاین فریب خوردگان – فامیل های آقا صالح- دردرگیری های کمپ اشرف با نیروهای دولت عراق (صاحبخانه ) کشته شده اند وخون بی جهت ریخته ی این هلاک شدگان بر گردن اوست ، درحال حاضر درزندان بسر میبرد وعجب اینکه درداخل زندان هم بشکل اسرار آمیزی ، بیانیه ورهنمود میدهد و نوشته هایش با سرعت تمام دررسانه های رجوی منتشرمیشود ؟؟!!

دراین اواخر هم دخترش سحر ویکی دیگر از فامیلانش را به اورسورواز فرستاده تا برای اثبات ارادتش به مسعود رجوی، گروگان های بیشتری در پیش وی داشته باشد!

خانم پریا کهندل ، دختر صالح، یکی ازقربانیان این پدر سفاک است که اخیرا به خارج فرستاده شده تا درجوار مریم رجوی ، شعار داده و مجموعه ی این شعارها را بنام مقاله، به خورد خلق اله بدهد!

بدنبال پیام نوروزی صالح کهندل که اززندان گوهر دشت صادر شده بود ، به پریا هم دستور داده شد که اوهم ازقافله عقب نمانده ودر ستایش فرقه ی رجوی که عین بت پرستی است، یکی دوصفحه کاغذ سیاه کند.

پریا کهندل در نوشته ای با نام ” ایمان دارم که روزی تاریخ ایران سجده خواهد شد بر این همه مقاومت “ آورده است:

” سلام بابای عزیزم… برای تو نوشتن خیلی سخت است. چندین بار برایت نامه ام را نوشتم ولی دوباره عوضش میکردم…چون همه ی حرفهایم را نمیتونم در قالب یک نامه برایت بنویسم. ولی بعد از دیدن فیلم چهارشنبه سوری و عکس های عیدتان آنقدر غرق شور و افتخار شدم که کلمات و جملاتم بی اختیار بر روی کاغذ می نشست، بدعادتم کردی به هر هفته مخاطبم شدن و برایت نوشتن…هنوز هم هر چهارشنبه به دستم نگاه میکنم و یاد مهری می افتم که اجازه نامه ی من برای شنیدن صدای تو بود ….هنوز هم تمام خیالات و رویاهایم از همان راهروهای گوهردشت میگذرد….هنوز هم یاد برگه ی کوچکی می افتم که رویش نوشته بود صالح کهندل بند 4 سالن 12….همان برگه ای که میخواست هر ثانیه نبودنت را به رخم بکشد…. و چقدر دلم تنگ شده برای اون پیروزی های دونفره….وقتی که میخواستند ما را مغلوب کنند، ناراحت کنند، باز میخندیدیم که ثابت کنیم اگر قرار است کسی شکست بخورد آنها هستند نه ما …. من خندیدن را هم از تو یاد گرفتم….و اولین پیروزی را هم با تو تجربه کردم…و حتی اولین جنگ را با تو لمس کردم…وقتی برای شنیدن کلمه به کلمه ی حرفهایت باید از 7 خان میگذشتم و از 7 تیغ سانسور…. “

بسیارخوب!

این یک نامه ی معمولی است وتنها مزیتی که دارد ، این است که نشان میدهد درکشوری بنام جمهوری اسلامی ودر زندان های آن، این پدر ودختر براحتی میتوانند برای هم نامه بنویسند و زندانی این اجازه را مییابد که حرف های براندازانه بزند وبا وجود این نامه بدست طرف برسد !!
ای کاش که یکصدم این آزادی درتشکیلات رجوی هم بود که فامیلان واعضای خانواده میتوانستند به یکدیگر نامه بنویسند و جالبتر اینکه انتقادهای خود را از سازمان ورجوی ، باین شکل عریان مطرح میکردند!

خواهر کوچولوی من!

طرح این مسائل درنوشته ونامه ها، قبل ازهرچیز باثبات میرساند که میزان آزادی ها درجمهوری اسلامی اگر هم ازنظر ماها کم باشد، بسیار گسترده تر از تشکیلات رجوی است و اگر این نامه ها را یک فرد بیطرف بخواند، براحتی باین نتیجه خواهد رسید که وظیفه ی ملی- وجدانی اوست که درمنازعات بین جمهوری اسلامی ایران وباند رجوی، طرف جمهوری اسلامی را بگیرد!!

آخر این چه نوع کار وفعالیت سیاسی است که طی آن تمام نقاط ضعف خود را حاشا کرده ودشمن خود را درصندلی پیروزی یک دادگاه بیطرف مینشانید؟!
مگر ما بعنوان همولایتی های آذربایجانی شما، به شماها توصیه نکرده بودیم که گزنکرده پاره نکنید و با تاریخ وصبر ومتانتی که تاریخ با خود همراه دارید ، همگام باشید؟!
میبینید که هول هوس کسب قدرتی که در دورنمای واقع بینی قرار ندارد، چگونه گرفتاررسوائی تان میکند؟!

درادامه ی نامه ی خان پریا آمده است:

” بابا خیلی دلم برای حرفای قشنگت تنگ شده ….هنوز هم صدایت درگوشم میپیچد وقتی که میگفتی تو در زندان حتی، آزادتر از من هستی….وقتی که به من میگفتی بخوان پریا….تمام نوشته هایت را بخوان. و چقدر دلم تنگ شده برای احساس های بعد از ملاقات… احساسی که فقط مخصوص من بود و تو ….و هیچ کس حتی اگر بخواهد نمیتواند آن را حس کند….بهترین احساس دنیا….و این دلیلی است که فقط تو واژه واژه ی این نامه را میتوانی معنا کنی و حس کنی چون من قطره قطره …واژه به واژه و جنگ به جنگ با توعجین شدم…..”.

پس این پدر به دخترش توصیه کرده که بخواند والبته نوشته های خودش را وبتو نگفته که تاریخ بخوانی وعبرت ها ودرس های لازم را ازآن بگیری !!!
مگر چه چیز جالبی نوشته ای که این بیچاره پدرت بتواند واژه وازه ی آنرا درک کند ؟!

نامه ات چه فرقی دارد با انشانویسی یک دختر نوجوان که میخواهد دل معلم را به رافت درآورده ونمره ی خوبی بگیرد؟!

درادامه ی نامه آمده است:

” بابا …. به آن جلادانی که فکرمیکردند با شکنجه و اعدام و زندان میتوانند این عشق به آزادی را نابود کنند…همان هایی که میگفتند ماهی سیاه کوچولو افسانه است…ماهی ها که حرف نمیزنند.. به آنها بگو ماهی سیاه کوچولوی قصه های کودکی پریا آرمانی بود که امروز در هر گوشه خوفی برای آن جانیان میشود “.

ماهی سیاه کوچولو دنبال رهائی بود وحال آنکه شما ازدنیای کم وبیش رها، خود را دربرکه ی گندآب رجوی گرفتار کرده اید و چیزی از این قهرمان داستان زنده یاد صمد، نیآموخته وبدتر، برخلاف جریان مورد نظر او حرکت کرده اید!

جنبه ی مهمتر واصل قضیه عبارت ازاین است که شما اینقدر ازپدر، عموها و… حرف نزنید!

بموجب انقلاب مریم ، شما همه ی اینها را سه طلاقه کرده اید واختیار دوست داشتن وبیاد آنها بودن را ازخود سلب کرده وحتی حرام دانسته اید!

آیا با این نوشته شما به دنیای تئوریک رجوی کفر نمی ورزید؟؟ !!

آیا بااین کفر ورزی درصدد آغاز راهی نو درتشکیلات رجوی بوده ومیخواهید بت شکنی کنید؟!

حتما این کار را بکنید تا جبران سبک سری های بزرگان خود را کرده باشید!

حمید

*** 

مریم رجوی حقوق بشرسعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

نوروز زندان رجایی شهرپدرتان را که میشناختیم و آرزو نداشتیم که شما هم ایضا…

نوروز سال ۲۰۱۱٫ خانواده ها در مقابل کمپ اشرف.  بعد از سی سال یک ساعت ملاقات میخواهند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20250

صالح کهندل در زندان ماهواره دارد؟ (رجوی برای لجن پراکنی از زندانی هم نمی گذرد) 

هادی شبانی، انجمن نجات، مرکز مازندران، یازدهم اوت ۲۰۱۵:…  زندانی مورد نظر صالح کهندل در مطلب خود اشاره ای به برنامه بی بی سی می کند و از شرکت کنندگان برنامه پرگار انتقاد دارد و … مطمئن هستم وقتی از این زندانی سئوال شود اصلا روحش هم خبر ندارد در حالی که هرازگاهی به نام او مطلبی در سایت های فرقه درج می شود. سران فرقه در تمام این سال ها مطرح نمودند که زندان های ایران به اصطلاح قرون وسطی …

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسموقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

لینک به منبع

دستگاه رجوی ها برای لجن پراکنی خود از نفرات زندانی هم نمی گذرد

وقتی تلویزیون بی بی سی برنامه ای به نام پرگار پخش نمود تمام عوامل جیره خوار فرقه سریعاً برای اینکه زمانی نگذرد دست به کار شده تا علیه این شبکه به لجن پراکنی بپردازند تا شاید مقداری از سوزش و گزش خود نسبت به این مسئله را کم کنند .

سران فرقه که از بس هول شده سعی نمودند از افراد زندانی داخل کشور استفاده نموده و به نام آنان مقاله ای چاپ کنند تا شاید فرد زندانی مورد غضب مسئول زندان گردد ولی چه سود رجوی فریبکار کودن تر از آن است که شرایط فعلی جامعه ایران را درک کند .

این مقاله و نحوه نگارش آن اصلا مهم نیست که در آن این به اصطلاح زندانی و عاشق سینه چاک فرقه چه گفته است ولی می توان روی یک نکته اشاره نمود که دم خروس دروغ های فرقه از این مقاله بیرون می زند.

زندانی مورد نظر صالح کهندل در مطلب خود اشاره ای به برنامه بی بی سی می کند و از شرکت کنندگان برنامه پرگار انتقاد دارد و …

مطمئن هستم وقتی از این زندانی سئوال شود اصلا روحش هم خبر ندارد در حالی که هرازگاهی به نام او مطلبی در سایت های فرقه درج می شود

سران فرقه در تمام این سال ها مطرح نمودند که زندان های ایران به اصطلاح قرون وسطی است اگر اینگونه می باشد پس چطور این زندانی خیلی زود از برنامه پرگار بی بی سی با خبر شده و سریعاً در این رابطه مقاله ای نوشته و به دست فرقه رسانده و در سایت های شما درج می شود .

جالب اینکه شبکه بی بی سی به محض اتمام برنامه خود ، زندانی مورد نظر ما شروع به مقاله نویسی نموده به فرقه می رساند تا مبادا یک روز دیرتر به دست فرقه برسد شیادی و حقه بازی رجوی ها هم حد و پایانی ندارد .

بهتر است خودتان را گول نزنید این چه مزخرفاتی است که سر هم می کنید متاسفانه مطالعه کنندگان و عوامل جیره خوار وی در اروپا اصلاً این تناقض به ذهن شان نمی زند که دستگاه تبلیغاتی فرقه دروغ می بافد .و بیشتر به دنبال پول خود در مقابل این چرندیات سکوت می کنند .

اگر سران فرقه مدعی می شوند که وی مقاله ای در رابطه با برنامه بی بی سی نوشته، باید گفت که دیگر وی در زندان نیست احتمالا او در هتل مجللی زندگی می کند که به همه چیز دسترسی دارد و رجوی ها باید به این نکته اشاره کنند که زندان های ایران در وضعیت خوبی می باشد .

البته در نوشتار این مقاله می توان دریافت که رجوی ها تا کجا سوختند و تا کجا حاضرند به لجن پراکنی علیه افراد بپردازند و حتی از نفرات زندانی هم نمی گذرند .

این گونه دروغ ها و سر هم بندی کردن کلمات سودی ندارد چرا که رجوی خیانت کار کسی است که حتی به بنیان گذار این سازمان رحم نکرد و او را لو داده و باعث مرگ شان شد پس می توان نتیجه گرفت که جان هیچ کسی برایش مهم نیست او با ریختن خون دیگران امرار معاش می کند و همواره به زندگی انگلی خویش می اندیشد.

هادی شبانی

مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی مزدوران مخابرات صدام حسینبحث های ایدئولوژیک رجوی یا منتسب کردن خود به امام زمان – قسمت اول و پایانی

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21170

اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی، نام دیگر باند رجوی است!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سی ام سپتامبر ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی بطور مزورانه ای توصیه میکند که این گره ها را که میتوان بادست گشود، بادندان باید گشود وبنابراین با مذاکراتی که به صلح وآرامش کمک میکند ، بشدت مخالفند وهرکشور وجریانی را که درجهت خلاف میل آنها عمل کرده ومذاکره وسازش را بیشتر بنفع خود بدانند، به اتهام ” مماشات گرایی ” متهم کرده ومورد سرزنش قرار میدهد!!  خواننده …

استراتژی رجویمجاهدین مذاکرات را شوخی حساب میکردند؟ (+ امریکا و سوریه)

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

لینک به منبع

اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی، نام دیگر باند رجوی است!

رویه ی موجود درمناسبات رجوی بر مدار تصاحب همه چیز بنفع خود است!

این تصاحب علاوه براینکه شامل نام ها وعناوین قبلا موجود میباشد، به اختراع نام های دیگر هم تسری داده شده است!

اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی یکی دیگر ازاین نام های اختراعی است ومعلوم نیست این تعهد به سرنگونی ازکدام طرف برای این مجهول الهویه ها ایجاد شده است!

به هر ترتیب!

این اتحادیه؟! فراخوانی دررابطه با کارشکنی برعلیه حضورطبیعی و صلح جویانه ی دکتر روحانی درمقر سازمان ملل متحد منتشر نموده که وبسایت های فرقه ی رجوی آنرا بازتاب داده اند.

نام فراخوان ” دستان خون چکان روحانی را پس بزنیم ” بوده ودرآن آمده است:

” اخوند روحانی یکی از مهره های امنیتی رژیم جنایتکار حاکم بر ایران است که در تمامی جنایات ۳۶ ساله ی این رژیم دست داشته و شریک جرم بوده است . او هیچگاه نماینده ملت ایران نبوده و نیست . در دوسال و اندی که کرسی ریاست جمهوری ایران را غصب کرده ، بیش از ۲ هزار نفر اعدام شده اند که در میان انها ۵۶ زن دیده میشود ” .

دکتر روحانی ازاول انقلاب و حتی جلوتر ازآن ، درارگان های مختلف جمهوری اسلامی حضور داشته واین مسئله ای نیست که نقطه ی ضعف اوباشد وشما نباید انتظار داشته باشید که یک شخص” آکبند ” و بی تجربه ودور ازمسائل گوناگون انقلاب را به ریاست جمهوری ایران برگزینند!

دکتر روحانی ممکن است که نماینده ی صد درصد مردم ایران نباشد، اما کسی است که درمیان کاندیداتورهای دیگر بیشترین رای مردم را بدست آورده وحتی آرای بیش از۱۸ میلیونی ایشان ، ازتمام آرای ریخته شده وآرایی که تحریمی بود وبه صندوق های رای ریخته نشد، بیشتر بوده است!!

پس نماینده ی مردم ازچه مقدار رای مردم باید برخوردار باشد که شما؟! اورا برسمیت بشناسید؟! آیا منظورتان این است که ایشان محبوبیتی دربین مردم ندارد که نظر سنجی های معتبر این نظر شما را رد میکند؟!

آیا نمایندگان احزاب جمهوریخواه ودموکرات آمریکا که به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده میشوند ، نماینده ی بیش از ۲۰ درصد مردم آمریکا هستند؟!

با این حساب، آیا انتخاب آقای روحانی ، شکل دموکراتیک تری نسبت به کعبه ی آمال شما ندارد؟

فعلا وضع دوستان سعودی شما را دراین بحث مطرح نمیکنیم!

ضمنا ، قوه ی قضائیه ی ایران دردست دکتر روحانی نیست واو حکم اعدام و … را صادر نمیکند وآماراین دوهزار اعدامی تقریبا برابر با کشته شدگان مردمی ازآمریکاست که بدون حکم دادگاه وبدون دستگیری ، توسط پلیس آمریکا وبطور سلیقه ای وخودسرانه به رگبار گلوله بسته میشوند که این امر نشان میدهد که اگر درایران کارهای پیشگیرنده ی این اعدام ها هنوز بصورت مطلوب انجام نگرفته ، وضع دیگر کشورها هم چندان تعریفی ندارد!

بگذریم ازاینکه ایران درچهار راه حمل موادمخدر قرار گرفته واین امر سبب ازدیاد زندانی ها واعدامی ها نیز میشود که ای کاش کاری جهانی در رفع علت های این اعدام ها انجام گیرد.

درادامه ی بیانیه ی این جمعیت موهوم وابسته به باند رجوی میخوانیم:

” اینک سیاست مماشات همواره در حال پاک کردن دستان خونین این اخوند فرومایه است ، غافل از اینکه مردم ایران او را در محکمه خلق با عنوان جنایتکارترین عنصر این رژیم قضاوت میکنند”.

درگشودن گره های زندگی شخصی واجتماعی ، فرقه ی رجوی بطور مزورانه ای توصیه میکند که این گره ها را که میتوان بادست گشود، بادندان باید گشود وبنابراین با مذاکراتی که به صلح وآرامش کمک میکند ، بشدت مخالفند وهرکشور وجریانی را که درجهت خلاف میل آنها عمل کرده ومذاکره وسازش را بیشتر بنفع خود بدانند، به اتهام ” مماشات گرایی ” متهم کرده ومورد سرزنش قرار میدهد!!

خواننده ی محترم!

شما اگر درداخل کشور سکونت دارید ، استقبال وسیع مردم از این مذاکرات را دیده اید !

همچنین شما اظهارات اوباما را شنیده اید که درپاسخ به مخالفین خود گفت، اگر مذاکره نمیکردیم، گزینه ای جزجنگ نداشتیم!

وآیا ازاین دومطلب نتیجه نمیگیرید که راه حل فرقه ی رجوی- فرقی نمیکند که با چه نام وعنوان وارد میدان شود – جنگ وفقط جنگ است؟؟!!

درپایان متن این فراخوان می خوانیم:

” اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی ضمن محکوم کردن سفر اخوند روحانی به نیویورک ، از همه ایرانیان ازاده به خصوص هموطنان مقیم آمریکا میخواهد که در تظاهرات ۲۸ سپتامبردر نیویورک مقابل سازمان ملل حضور به هم رسانند و با صدای بلند به جهانیان بگویند که روحانی رئیس جمهور ایران نیست . این فرصتی است که میتوان مظلومیت ملت ایران را در انظار جهانیان به قضاوت گذاشت “.

یعنی میخواستید رئیس جمهور یک کشور ۸۰ میلیونی را به سازمان ملل متحد راه ندهند؟!

اصلا چه کسی میتواند چنین کاری را انجام بدهد وبا کدام قدرتی؟!

مطمئنید که درروی زمین زندگی میکنید؟!

شما درحد واندازه ی رسیدگی کننده به مظلومیت مردم ایران نیستید ، چون میخواهید آنها را بمباران کنند!

آیا بهتر نمیدانید بجای این درشتگویی ولاف زنی ها، به شخص مسعود رجوی فشار بیآورید که دوستان سابق شما را ازلیبرتی به نقاط امن جهان منتقل کرده ومانع جان دادن تدریجی آنها شوید؟!

چرا کاری درحد گنجایش وصلاحیت خود انجام نمیدهید؟!

نوید


Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

 

Anne Khodabandeh London Sep 2014    Expert in cultic abuse and terrorism in the MEK speaks in London charity meeting

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:

حضوراجتماعی مجاهدین، تنها درمغزهای علیل قابل درک است! (+تبریک به خانواده مرتضوی)

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  آیا این حکومت مردمی مورد نظر شما شبیه همانست که درمناسبات درون گروهی خود برپا ساخته اید؟! واگر آری، ازشما سئوال میشود که اگر قراربود که این سیستم مسلط درگروه شما مردمی نباشد، عملکردتان به چه شکل
انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… جهت است که با بستن درهای منطق مدرن برروی خود، ازتجربیات ودستآوردهای بشری استفاده نمیکنید و دچار تحجر ودگماتیزم میشوید!  شما لا
انجمن نجات، دوازدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  رجوی در آن سال با توجه به مسائل پیش آمده شهامت علنی کردن حج خود و کاروان همراهش را نداشت . البته درونی اشاراتی به حج و تشریفات رجوی شد اما در سالهای بعد یعنی حدودأ ۱۰ سال بعد حج رجوی علنی شد و پیام این کار سازمان مجاهدین هم این بود که به ته خط رسیده
انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر ۲۰۱۵:… آقا مسعود خان، آیا ما بودیم که برای نشان دادن مزدوری درمقابل آمریکایی ها رقصیدیم ویا شما بودید که برای ادامه زندگی خود تمام کتاب های ضد آمریکایی ر