تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی (بخش دوم)

تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی (بخش دوم)

جمشید تفرشی، بیست و سوم دسامبر 2014:… سران فرقه ها با این مغزشوئی و با تعلیماتی که دریافت کرده اند ؛ براحتی میتوانند با شیوه های تحریک روانی ؛ افراد را به عملیات انتحاری ؛ ترور ؛ جنایت و خود سوزی و هر نوع شرارتی وادار نمایند . اکثر فرقه ها دارای رهبری کارزماتیک هستند که خود این رهبر سوژه ائی برای پرستش میشود . در بسیاری از موارد ؛ رهبر اشاعه دهنده اعمال خلاف عرف و اخلاق و فرهنگ عامه و عوامل مورد پسند جامعه می باشد . استعمارگران با تقدیس دینی و سیاسی رهبر فرقه و با سوء استفاده از تعصبات و اعتقادات خشک مذهبی ؛ به طور عم

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامقربانعلی حسین نژاد: خوش خدمتی های فرقۀ رجوی به آمریکاییها در عراق

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

(با تشکر از آقای تفرشی دریافت شد – ایران اینترلینک)

لینک به بخش اول
تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی (بخش نخست)

تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی (بخش دوم)

بخش دوم :

جمشید تفرشیبه هر حال از همان آغاز دهه 1980 با از هم پاشیدن وحدت اپک و سقوط قیمتهای نفت ؛ تغییر پذیری رو به رشد بازار سرمایه جهانی نشانه آن بود که نظام قدیمی بطور روز افزونی از کنترل خارج خواهد شد . مکانیزمهای حفاظتی قدیمی که برای حفظ ثبات مالی در جهان نسبتا بسته اقتصاد های ملی و بلطبع به جهت حفظ منافع استعمارگران و کارتل ها و لابی های صهیونیزیم طراحی شده بود ؛ مثل خود دنیای زنگ زده ای که حفاظتش را بر عهده داشت ؛ منسوخ و از کار میافتاد . تا سه چهار دهه پیش تقریبا تنی چند از بانکداران مرکزی و مقامات دولتی می توانستند از طریق دستکاری در نرخهای بهره و مداخله در بازارهای بورس و ارز خارجی ؛ بطور قاطع بر قیمت هر چیزی از نفت و گاز خاورمیانه تا اتومبیل فورد آمریکا و سلاح کلاشینکف و حتی گوشت خوک دانمارکی تاثیر بگدارند . ولی امروزه با تحولات عمیق مالی و انفجار عصر ارتباطات و توزیع میلیاردها تلفن هوشمند در سرتاسر جهان و اینکه هر کسی در هر ثانیه به هر خبری از هر نقطه دنیا ؛ دسترسی دارد و دنیای عظیم امروزه در حقیقت تبدیل به دهکده جهانی گردیده است . طبعا در این مقطع و با توجه به این شرائط خاص نقشه های استعمارگران هم دستخوش تغییرات عمیق قرار گرفته است . اکنون دیگر استعمارگران برای فروش سلاح های انباشته شده و زنگ زده در انبارها ؛ به راه اندازی جنگهای فرسایشی نیاز آنچنانی ندارند . همانند جنگ فرسایشی هشت ساله عراق بر علیه ایران و برادر کشی ها در یوگسلاوی سابق که نتیجه آنها کشته شدن و صدمه دیدن میلیونها انسان و خرابی های وحشتناک بوجود آورد . امروزه جوانان و حتی از هر دسته سنی ؛ برای خرید یک تلفن هوشمند مدل بالا ؛ شب تا صبح را در صف خرید میگذرانند . در حقیقت اکنون یک نوع جنگی برای کنترل جهان در بین استعمارگران حرفه ائی از یک سو و طراحان خاورمیانه بزرگ و لابی های صهیونیزیم آغاز گشته است . برای نیل به این اهداف و برای ربودن گوی سبقت از حریفان ؛ اکنون استعمارگران به گروههای تروریست و بخصوص فرقه های تروریستی نیاز دارند . کنترل اوضاع از طریق این جنگجویان جان بر کف !! که اماده کشتن و کشته شدن هستند ـ یعنی تروریستهای حرفه ائی ـ عمده ترین نیاز امروزه جهانخوران و استعمارگران هست . نمونه های فراوان این جنایات را با آفریدن گروههای تروریستی همانند القاعده در افغانستان و امروزه جنایتکاران موسوم به حکومت اسلامی ـ داعش ـ در عراق و سوریه ؛ تمام دنیا شاهد و ناطر هستند . تا دو سال پیش نه تنها مردم عادی که حتی عمده ناظران و تحلیل گران سیاسی از گروه جنایت پیشه ائی بنام داعش خبر نداشتند . ولی ناگهان این جنایتکاران حرفه ائی و خون آشام دست پرورده استعمارگران ؛ به ناگهان در صحنه جهانی ظاهر شده و با جنایات غیر انسانی و سربریدن انسانهای معصوم در مقابل دوربینها و با نمایش آنها در سوسیال مدیا ؛ خدمات شایانی به اربابان خود کردند. این جانوران انسان نما پاسخ مناسب به تکاپوی آنان برای حمایت ازاین جنایتکاران را داده و منافع کامل آنان را تامین میکنند . قیمت هر بشکه نفت با بریده شدن سر یک خبرنگار بیگناه ؛ به ناگهان به حداکثر مبلغ ممکن در سالهای اخیر رسید . این همان قدرت مورد بحث هست که چگونه برای حفظ منافع و انباشت سرمایه ؛ از هیچ جنایتی فروگذار نمیکند . ولیکن بعد از تداوم همین منوال ناگهان تصمیم به مقابله با کشورهای تولید کننده نفت و بخصوص حکومت اسلامی ایران گرفته شد و بناگهان قیمت هر بشکه نفت به پائین ترین حد ممکن در سالهای اخیر رسید . ایجاد این نوسانات امرروزه دیگر در دست بانکداران و حکومتمداران و حتی بازیگران سرمایه داری نیست ؛ بلکه در ارتباط مستقیم با حرکات تروریستهای حرفه ائی و جنیاتکاری هست که تمام امکانات مالی و تسلیحاتی این جانیان توسط استعمارگران و استثمارگران و صهیونیزیم بین الملل و پادوهای آنان تامین میشود .

ضرورت افشاگری :

بررسی چیستی ؛ ماهیت و چگونگی دگر دیسی و نحوه فعالیت و عضو گیری فرقه رجوی ؛ این رسالت را بر عهده ما میگذارد که بعنوان ضربه خوردگان اصلی از این جریان با افشاء آنان : نخست از در غلطیدن افراد ناآگاه به دامان فرقه جلوگیری و سپس چهره واقعی آنان را به هموطنان گرامی و همچنین به جهانیان معرفی نمائیم . این سلسله نوشتار حاصل تحقیقات گسترده و پژوهشهای اختصاصی فراون و مشاهدات فردی بنده هست که میتواند پاسخگوی هر گونه سئوالی در مورد دگردیسی مجاهدین و در رابطه با تنزیل آن در حد یک فرقه تحت امر و حمایت استعمارگران و دشمنان ایرانزمین و حواشی آن باشد .

اسلمن نامی در سال 1937 بنابر ماموریتی با استفاده از تکنیک تحریکات احساسات دینی و با بهره جوئی از بیسوادی و نا آگاهی مردم سرزمینمان ؛ آئین جدیدی از اسلام مشتق کرده و به تبلیغ آن پرداخت . این امر سبب شد که تعداد نسبتا زیادی از مردم شهرهای مختلف ایران جذب این فرقه نو ظهوربشوند . همین مورد باعث درگیری و تضاد بین مسلمانان معتقد و متعصب از یک سو و پیروان آئین جدید گردید . در اثر این تضاد و ایجاد درگیری های از قبل طراحی شده ؛ بسیاری از مردم سرزمینمان کشته و مجروح گردیدند . اینجا مذهب تضاد بین محتوا و عرفان و اسلام و غیره نیست ؛ بلکه ابزاری برای تضاد بین گروهی نا آگاه و نادان هست و هدف از آن تلف شدن عده ائی از هر دو گروه ـ هر دو ایرانی ـ که تا دیروز همانند برادران در کنار هم زندگی میکردند . بنابراین هدف از فرقه سازی ها ؛ فروپاشی نظام اجتماعی و بخدمت گرفتن سران فرقه ائی هست که بدست استعمارگران تاسیس گردیده است . عوامل فراوانی باعث جذب افراد به این نوع فرقه ها میشود که از اهم آنها ؛ غلبه فرهنگ احساساتی بر عقل و خرد ؛ ضعف عقلانیت ؛ تجزیه ارزشهای اجتماعی در جامعه ؛ تبلیغ همگام با خواسته ها و آمال استعمارگران ؛ سوء استفاده از تضادهای متعصبانه و نا رضایتی افراد جامعه از حکومت و دهها مورد دیگر که متخصصین این مسائل بدرستی روی آن کار میکنند . فرقه ها به اشکال بسیار گوناگون و با اعتقادات و ایدئولوژیهای کاملا متفاوت و نظریه های بسیارمختلف ظاهر میشوند . اما در کار کردها ؛ همگی از قانونممندی های واحد پیروی میکنند . فرقه ها با استفاده از تکنیک های روانی و با بکارگیری روشهای کنترل ذهن و ضمیر ؛ نوعی رابطه مطلق و خطرناک بین رهبر ـ سرکرده فرقه و اکثرا کاریزماتیک ـ و پیرو به وجود میاورند . آنان بدین وسیله توان دفاع روانی فردی را به حدی در انسان از بین می برند که توان نه گفتن از وی سلب میشود . لذا فرد به ابزاری تبدیل میگردد که هر فرمانی را بدون ارزیابی درست یا غلط بودن آن ؛ انسانی و یا غیر انسانی بودن آن اجرا میکند . این پدیده به مغز شوئی معروف شده است ؛ که روزبروز شیوه های آن پیشرفته تر میشود . سران فرقه ها با این مغزشوئی و با تعلیماتی که دریافت کرده اند ؛ براحتی میتوانند با شیوه های تحریک روانی ؛ افراد را به عملیات انتحاری ؛ ترور ؛ جنایت و خود سوزی و هر نوع شرارتی وادار نمایند . اکثر فرقه ها دارای رهبری کارزماتیک هستند که خود این رهبر سوژه ائی برای پرستش میشود . در بسیاری از موارد ؛ رهبر اشاعه دهنده اعمال خلاف عرف و اخلاق و فرهنگ عامه و عوامل مورد پسند جامعه می باشد . استعمارگران با تقدیس دینی و سیاسی رهبر فرقه و با سوء استفاده از تعصبات و اعتقادات خشک مذهبی ؛ به طور عمومی راه را برای خداگونه جلوه دادن وی هموار می نمایند . برای جذب افراد به فرقه ها از روش های مجاب سازی تحمیلی ـ استفاده از زر و زور ـ یا بازسازی فکری ـ اسلام معتدل و ناب انقلابی در مقابل اسلام تند و خشن ـ استفاده میشود . بطوریکه رهبر و سران فرقه ؛ اقدام به سوء استفاده روانی و استثمار ذهنی از افراد جذب شده می کنند و با این شیوه بر روی ذهن افراد بازسازی فکری ـ شستشوی مغزی ـ انجام میدهند . به این مورد اساسی کاملا باید دقت کرد که : جذب یک فرد به یک فرقه نشانه گمراهی و غیر قابل برگشت بودن وی نیست و هیچ کسی حق محکومیت انرا ندارد . چرا که حقیقت امر آن هست که توسط افرادی با هوش و آموزش دیده و شارلاطان و حقه باز و با سوء استفاده از خلع ذهنی و فکری و گاها دارای مشکلات مالی یا خانوادگی که فردی را تحت شرائطی دشوار قرار داده ؛ بهترین طعمه برای نفرات فرقه هست . در جهان امروز بنا بر نیاز استعمارگران و لابی های صهینویست زمینه های مساعدی برای رشد فرقه ها بوجود آمده است . این فرقه ها ادعا میکنند به افراد آنچه را که فاقدش هستند ؛ میدهند . حال اینکه این یک دروغ محض و حقه بازی و حیله گری و تبلیغ بی پایه ائی هست که اربابان مالی ـ فکری فرقه ها به آنان و نسبت به خلع موجود میان افراد با مذهب و یا با حکومت ؛ آموزش داده میشود . وقتی فرد در چنگ فرقه اسیر شد ـ همانند عزیزان اسیر در فرقه رجوی ـ کمپ لیبرتی و یا افراد پیوسته به گروه خونخوار و ضد انسانی داعش … ؛ یا باید کورکورانه اوامر رهبر و سران فرقه را اجراء نماید و یا هیچ راه بازگشتی جز نابودی و مرگ و فنا در پیش رو نخواهد داشت .

در سال 1978 یک عکس هوائی از جسد 912 تن از پیروان * جیم جونز * منتشر شد . جیم جونز کشیشی که در ایالت ایندیانا با دادن وعده آزادی و برابری انسانها و برابری سیاه با سفید ؛ مردم را فریب داده بود ؛ رهبر این فرقه بود . در سال 1970 کلیسای جیم جونز با اتهامات زیادی مواجه شد . از جمله اتهامات جیم جونز اینکه در روش مذهبی خود زیاده روی و از رفتارهای غیر انسانی و خارج از قاعده استفاده میکند . ضمنا او متهم بود که نسبت به کودکان بد رفتاری میکند و آنان را مورد آزار روحی قرار میدهد . ضمنا جیم جونز متهم بود که زنان پیرو فرقه اش را وادار به همخوابگی میکند و به آزار فیزیکی و روانی آنان می پردازد . همانند مسعود رجوی ـ که با همکاری مریم عضدانلو ـ باصطلاح همسرش ـ بانوان شریف عضو فرقه را با فشارهای مستمر و با عنوان طلاقهای ایدئولوژیک از همسرانشان جدا کرده و همگی آنان را به عقد دائم رهبر فرقه در آورده و انان را به همخوابگی با وی وادار نمودند . جیم جونز در یک سخنرانی گفته بود : اگر وجود خدا را در من می بینید ؛ اشکالی ندارد شما میتوانید مرا بعنوان خدای خویش ستایش نمائید . از یک زاویه دیگری اینگونه میتوان دید که جیم جونز ؛ ادعای خدائی نیز میکرد . همانند پیروان فرقه رجوی که میگویند تماس مستقیم با مسعود رجوی امکان ناپذیر هست ؛ بنابراین برای رسیدن به وی باید اول مریم عضدانلو را شناخت و از وی عبور کرده به رهبر رسید . یعنی پیروان فرقه رجوی ؛ همانند جیم جونز ؛ او را به مرتبه خدائی ارتقاء داده و طنز تلخ غیر قابل باوری آفریده اند . باری بدنبال شیوع اتهامات فراوان بر علیه جونز ؛ وی خطاب به پیروان گفت که آمریکا دیگر جای ماندن نیست و آنان را به عمق جنگلهای گویانا (کشوری کوچک در آمریکای جنوبی ) انتقال داد . بعد از رسیدن به آنجا شهر رویاهای خود و یا همان سرزمین موعود و آرمانشهر را ساخت و نام آنرا جونز تاون ( شهر جونز ) نهاد . همانند مسعود رجوی که شهر اشرف ساخته و آنجا را سرزمین رویاها نامید و ادعا میکرد که اینجا نمونه کاملی از یک جامعه بی طبقه توحیدی و آرمانشهر مجاهدین هست . جیم جونز با اعاناتی که جمع کرده و با زد و بندهاائی که انجام داده بود ؛ به منابع عظیم مالی نیز دسترسی داشت . جونز سپس شروع به ارسال ویدئویی از این شهر نمود تا افراد ساده لوح و بیچارگان بیشتری را جذب فرقه بکند . در نوامبر 1978 یک گروه دولتی که در میان آنها یک سناتور و یک نماینده مجلس آمریکا و یک مامور سیا هم بود ؛ به جیمز تاون رفتند تا مطمئن شوند که افراد به میل و اراده خویش عازم آن منطقه شده اند . در پی دیدار با این نمایندگان حدود بیست نفر از اسیران فرقه اظهار تمایل به بازگشت به آمریکا نمودند . آنان به نماینده گروه یعنی رایان مراجعه کرده بودند که این خبر به گوش جیم جونز رسید . وی فرمان قتل افراد نا راضی و مایل به برگشت را صادر نمود . افراد وی در مسیر گروه کمین کرده و تمامی آنان را به قتل رسانده و خبر آنرا به جونز دادند . حال آنکه قبل از این حادثه جونز تبلیغ میکرد که ورود به شهر جونز خیلی سخت هست ولی خروج از آن خیلی سهل و راحت می باشد . هر آنکسی که توان ادامه حیات در این شهر را نداشته باشد ؛ توسط نیروهای ما به محل در خواستی اش اعزام خواهد شد . همانند فرقه رجوی که در هنگام عضو گیری برای فریب آنان ؛ به افراد چنین وعده هائی میدهند که اگر قادر به مبارزه در کنار ما نبودید آزاد هستید که آنجا ترک کنید . ولی به محض ورود به شهر اشرف ؛ فرد باید سرسپردگی کامل به رجوی را ابراز بدارد و هرگز هوس خروج از انجا را نکند . یا همانند افراد اسیر در لیبرتی که حتی اجازه تماس با خانواده هایشان نیز به آنها داده نمیشود . شهر جونز هم همانند شهر اشرف ؛ محل تدفین صدها جنازه شد . جیم جونز بعد از این حادثه تمام پیروان را جمع کرده و در بلند گو مژده مرگ دستجمعی را به پیروان داده و گفت : هر کسیکه شهامت و توان این حرکت را ندارد ؛ آزاد هست که برگردد ولی نباید به پشت سر خویش نگاه کند ـ همانند طرح مسخره چراغ خاموش مسعود رجوی . ده ؛ بیست نفر از افراد بدون خبر از خباثت وی و بدون اینکه به پشت سر خویش نگاه کنند ؛ در حال ترک محل بودند که نفرات جونز آنان را از پشت سر و با ضربات چاقو از پای در آوردند . بعد از کشتن افرادی که از مرحله چراغ خاموش استفاده کرده بودند قرص سیانور در میان پیروان توزیع گردید . جیم جونز فرمان داد که اول سیانور را به کودکان بدهید و بعد خودتان بخورید که تا همه با هم بمیریم . او دربلند گو فریاد میزد که خود را از * لذت مرگ * محروم نکنید . بعد از اینکه دولت گویان از موضوع خبر دار شده و به محل رفت ؛ با جسد 913 نفر مواجه گردید که با کمال تعجب دیده شد که 276 جسد به کودکان تعلق دارد . جیم جونز حتی در انتخاب مرگ هم خواست فرق خود با پیروان فرقه اش را نمایش بدهد ؛ در حالیکه پیروان با سیانور خودکشی کردند ؛ جیم جونز با گلوله خود را کشت .

در اوائل سال 1993 ؛ برنامه های تلویزیونی کشتار جمعی در فرقه داویدیان را نشان دادند . این اجساد به پیروان فرقه داویدیان به رهبری کورش دیوید تعلق داشت . ماموران پلیس اف بی آی به مقر فرقه در شهرک ویکوWaco ) ) در ایالت تکزاس و بدستور دادستانی آمریکا یورش بردند . پس از 51 روز مقاومت و محاصره مقر فرقه توسط اف بی آی که منجر به کشته شدن چهارتن و زخمی شدن بیست تن از افراد پلیس شده بود ؛ یک حادثه خود کشی جمعی نیز در این فرقه بوقوع پیوست . در روز 19 آوریل و در جریان یک آتش سوزی عمدی 76 تن از اعضاء این فرقه خود را در آتش سوزانده و جان باختند . در این حادثه اسفبار نیز 21 کودک و دو زن حامله قربانی شدند . این نوع خودکشی ها در فرقه ها بسیار مرسوم و جزئی لاینفک از قانونمندی های فرقه و فرقه گرائی هست . همین امروزنیز شاهد هستیم که چگونه پیروان فرقه رجوی در جریان دستگیری مریم عضدانلو قجر ؛ توسط پلیس فرانسه ؛ خود را به آتش کشیدند . آنان اکنون با صورتها و تن های سوخته شده در کنار دیگر پیروان فرقه قرار دارند . دراینجا یک سئوال اساسی و منطقی به ذهن انسان متبلور میگردد که : فرق پیروان فرقه جیم جونز و کورش دیوید با پیروان فرقه رجوی چیست ؟ طبعا پاسخ هر انسان عاقلی به این پرسش بدون کوچکترین تردیدی ؛ هیچ هست . هیچ فرقی بین پیروان این فرقه ها نیست . اعضاء فرقه ها در برابر اعمال نفوذ روانی بسیار آسیب پذیر هستند و آنان مجاب میشوند تا اعمالی همانند خودسوزی ؛ خودکشی ؛ عملیات انتحاری و ترور و قتل مخالفین را بر اساس میل رهبر فرقه ؛ براحتی مرتکب بشوند . فرقه رجوی با تکیه به قدرت مالی بی حدی که از استعمارگران و لابی های صهیونیزیم بین الملل و سائر منابع تامین میکند ؛ اعضاء خود را با شیوه بازسازی فکری استثمار کرده و تحت هر نوع ستم و ظلم و بدرفتاری قرار داده و تمام آزادیهای فردی و جمعی را از آنان سلب میکند . در گذشته فرقه ها با جذب افرادی بصطلاح * حاشیه ائی * افراد غیر وابسته به سازمانها ؛ افراد سرخورده ؛ افراد ناراضی از هر نسل ؛ جایگاه خود را در جامعه محکم میکردند . ولی امروزه با تکیه به قدرت مالی و توان تبلیغاتی ؛ آنچنان روشهای مجاب کردن اشخاص را بطور حرفه ائی انجام میدهند که حتی در عالی ترین سطوح اجتماعی اقدام به فریب افراد و جذب آنان میکنند . این همان عنصر قدرت هست که دست فرقه ها را برای جذب افراد مساعد باز میگذارد . قدر مسلم نمیتوان ادعا کرد که فقط افراد سرخورده و یا دارای مشکل جذب این فرقه ها میشوند ؛ بلکه افرادی که تحت تاثیر تبلیغات بی پایه و دروغین که تحت عناوین فریبنده ایدئولوژیک و جهان بینی متفاوت با کل جامعه ؛ مطرح میگردد ؛ دل در گرو این فرقه ها بسته و جذب میشوند . حوادث اطرافمان را که خوب بررسی نمائیم ؛ شاهد مدعای ما خواهد بود . اکنون یک عده جانور انسان نما زیر پرچم سیاهی تحت عنوان دولت اسلامی و خلافت اسلامی جمع شده و به قتل و کشتار و غارت انسانهای معصوم و بیگناه می پردازند . این جانوران نخست در عراق و سوریه فعال بودند که اکنون در سرتاسر جهان پراکنده شده و کل بشریت را مورد تهدید قرار میدهند . هیچ بعید نیست که پیروان فرقه رجوی هم روزی همانند داعشی های خونخوار و جانوران انسان نما ؛ به چنین قتل و کشتارهائی دست نیازند .

ادامه دارد ……

جمشید تفریشی

***

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi


http://youtu.be/jpDUMaIntS8?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

عادل اعظمی: تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

Gareth Porter: Mojahedin Khalq terrorists (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) used for information laundry

Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

ژنرالهای جنگ طلب ـ حامیان فرقه رجوی ؛ چرا ؟

جمشید تفرشی، سوم دسامبر 2014:… آنان اهداف بزرگتری دارند و آن همانا تضیعف سرزمین ما و عدم پیشرفت تکنولوژی و عدم پیشرفت و برقراری دموکراسی در سرزمین ما هست . برای دستیابی به این اهداف هم مساعدترین نیروی تبهکار وطن فروش و خائن به میهن ؛ فرقه رجوی هست که به جاسوسی و بیگانه پرستی شهره گشته اند. پیرو

درگیری‌های اردوغان و “جماعت گولن”، ترکیه را به کجا می‌برد؟

دیچه وله فارسیطاهر شیرمحمدی، دویچه وله، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۳: …  به نظر جمشید تفریشی جامعه‌شناس و فارغ التحصیل از دانشگاه “بوغاز ایچی” در ترکیه که درباره جماعت گولن هم تحقیق کرده، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و فتح‌الله گولن رهبر مذهبی و تبعیدی ترک ساکن پنسیلوانیای آمریکا دو تن از بان

مدد جوئی فرقه از کالبدهای متحرک ـ بخش پایانی

جمشید تفرشی، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۳: … در رابطه با مسائل اعتصاب غذا و اعلام خاتمه مفتضحانه آن توسط مریم عضدانلو ؛ دوستان جداشده و صاحبنظر در روزهای اخیر موضوع را از زاویه های مخلتف مورد بررسی قرار داده و مطالب با ارزشی را انتشار دادند . بخصوص که جریان دادگاه اسپانیا و موارد پشت پرده آنرا افشا�

مدد جوئی فرقه از کالبدهای متحرک ـ بخش دو

جمشید تفرشی ، هفدهم دسامبر ۲۰۱۳: … انجمن جهانی پزشکان در چهل و سومین کنگره بین المللی که  درنوامبر۱۹۹۱ درشهر سنت جولیانس مالتا (۱) برگزار گردید ؛ و متعاقب آن در چهل وچهارمین کنگره در ماربلا در اسپانیا ( ۲ ) تشکیل یافته و در اعلامیه فوق و ماده ۵ چنین امده است : اگر  اعتصاب غذا کننده بر اثر تحمیل و یا ت

خود پرستی و بی لیاقتی تا کجا ؟

جمشید تفرشی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: … نهایتا کمپ اشرف تخیله شد . پافشاری فرقه در حفاظت از کمپ اشرف و فدای جان انسانهای بی دفاع در چند حمله به آن محل ؛ از چند منظر قابل بررسی هست . مسعود رجوی همانگونه که در اطلاعیه قبلی هم اشاره کردم ؛ آرزو میکرد که در فردای پیروزی خیالی بر حکومت اسلامی ؛ قرارگاه ا