تبریز جای رجوی نیست . ما آذربایجانی ها اجازه سوء استفاده از این نام پر آوازه را نمیدهیم

تبریز جای رجوی نیست . ما آذربایجانی ها اجازه سوء استفاده از این نام پر آوازه را نمیدهیم

تبریز جای رجوی نیست . اجازه سوء استفاده نمیدهیمصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام  می 2020:… همین چند صد نفر ازاعضای سابق مجاهدین رجوی که جدا شده وبه آغوش گرم خانواده درمیهن خود بازگشتند ، تکلم بزبان آذربایجانی برای آنها سخت بود وحالا هم که سالیان زیادی از ورود آنها به میهن میگذرد، هنوز هم  این مشکل را با شدت کمتری با خود حمل میکنند. خلاصه اینکه، کمپ های سازمان مجاهدین ، بدون توجه به اینکه درکدام مکان جغرافیایی باشد، قاتل زبان آذربایجانی است که این عمل در مصوبات سازمان های بین المللی حقوق بشری حکم نسل کشی را دارد. فرقه ی رجوی با ایجاد این شبکه ها وکانال ها، کم کم سعی دارد که فاصله ی خود با مردم آذربایجان را که بمانند دره ای عمیق است ، کم  کرده وازبین ببرد ونمیداند که عمق این دره اینقدر زیاد شده با با نوشتن جفنگیاتی چند پرنخواهد شد که گفته اند عرض خود میبری وزحمت ما میداری. تبریز جای رجوی نیست . 

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

تبریز جای رجوی نیست . ما آذربایجانی ها اجازه سوء استفاده از این نام پر آوازه را نمیدهیم

به باند رجوی اجازه نمیدهیم  از نام  پرآوازه ی تبریز سوء استفاده کند !

07/03/1399

ازسر استیصالی که باند رجوی گرفتار آنست وبا آگاهی از وزن خاصی که تبریز درحیات سیاسی واجتماعی ایران دارد ،  درحالی که عملا ثابت کرده ازدشمنان درجه اول آذربایجانی هاست، وبلاگ ها ایجاد کرده ودر شبکه های اجتماعی نیز با عناوین مختلف کارکرده و وانمود میکند که گویا دلی برای سوزاندن به ترک وتبریز دارد.

این باند متوهم و مرتجع وضدآزادی و وطن فروش ، از جمله کانالی  بنام ” نبض تبریز ” درتلگرام بوجود آورده که طی آن وانمود میکند که سخت دلواپس تبریز و اتفاقاتش بوده ودلسوز مردم آن است.

اما کیست که نداند فرقه ی رجوی دشمن سرسخت زبان آذربایجانی است و کار این دشمنی بدانجا کشیده که اعضاء واسرای آذربایجانی باند رجوی اگر صحبتی بزبان مادری خود بکنند، جاسوس دولت ایران معرفی شده ومورد شدید ترین مجازات ممکن قرار میگیرند.

ما هنوز فراموش کرده ایم که درطی ملاقات محدودی که با فرزندان مان درعرض این 17 سال انجام داده ایم ، متوجه این نکته بودیم که آنها درتکلم بزبان مادری اکراه داشته ویا اگر میسر شد و جراتی برای این کار پیدا کردند، دچار لکنت زبان میگردند.

تبریز جای رجوی نیست . اجازه سوء استفاده نمیدهیم

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

جای دور نرویم .

همین چند صد نفر ازاعضای سابق مجاهدین رجوی که جدا شده وبه آغوش گرم خانواده درمیهن خود بازگشتند ، تکلم بزبان آذربایجانی برای آنها سخت بود وحالا هم که سالیان زیادی از ورود آنها به میهن میگذرد، هنوز هم  این مشکل را با شدت کمتری با خود حمل میکنند.

خلاصه اینکه، کمپ های سازمان مجاهدین ، بدون توجه به اینکه درکدام مکان جغرافیایی باشد، قاتل زبان آذربایجانی است که این عمل در مصوبات سازمان های بین المللی حقوق بشری حکم نسل کشی را دارد.

فرقه ی رجوی با ایجاد این شبکه ها وکانال ها، کم کم سعی دارد که فاصله ی خود با مردم آذربایجان را که بمانند دره ای عمیق است ، کم  کرده وازبین ببرد ونمیداند که عمق این دره اینقدر زیاد شده با با نوشتن جفنگیاتی چند پرنخواهد شد که گفته اند عرض خود میبری وزحمت ما میداری.

مجاهدین خلق استحاله شده، با استفاده ازاین کانال ها وشبکه ها، سعی دارند که نام تعدادی از هوادران انگشت شمار دستگیر شده ی خود را بما معلوم کرده وحمایت معنوی ما نسبت به آزادی این مزدوران مادی یا احیانا معنوی خود را جلب کنند!

زهی خیال باطل!

آذربایجانی اینقدر شرف وشعوردارد که از کسی که بخاطر رساندن ادوات جاسوسی به سازمان و یا چسباندن پوستر های مسعود ومریم نکبت زندانی شده ، دفاع نکرده واین قبیل افراد باصطلاح آذربایجانی ضد آذربایجانی را ، نه همولایتی، که دشمن استراتژیک خود بحساب آورد.

این نوع دستگیر شدگان ، جزو تفاله های مردم آذربایجان بوده وسالهاست که دور ریخته شده اند!

صابر  تبریزی

تبریز جای رجوی نیست . ما آذربایجانی ها اجازه سوء استفاده از این نام پر آوازه را نمیدهیم

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاپاسخی از سردار جنگل

رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائمرزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

سوءاستفاده مریم رجوی از آزادی ها در فرانسه را متوقف کنیدسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-رطب-خورده/

مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم دسامبر 2019:… در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است : “هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “. مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

مریم رجوی رطب خورده !

20/09/1398

در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است :

“هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “.

متاسفانه این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بیشتر روی کاغذ مانده وهیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

با این حال اقلا حکم کفش کهنه ای دربیابان را دارد و بودنش به از نبودنش است.

اما این موضوع ارتباطی با مریم رجوی ندارد و بلکه بضرر اوست که دریک همکاری تنگاتنگ با شوهر مفقود الاثر خود ، حقوق تمام اعضای سازمان را که با نشان داده شدن درب باغ سبز آزادی وعدالت اجتماعی باین مناسبات کشیده شده اند ، تمام وکمال نقض کرده وبا صدور این پیام ها، چیزی جز ” آی دزد، آی دزد ” نمیکند!

مریم که بلحاط عملکر د های پرشمارش دشمن مردم ایران است ، نمیتواند فریاد مردم را پژواک دهد وجهان هم مشکلات خاص خودش را دارد واگر حرفی ازدولت های جهان شنیده شود، مطمئن باشیم که یا مصرف داخلی دارد ویا برای گرفتن امتیاز انجام میگیرد.

ونیز :

” در شرائطی که رژیم حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به‌اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است. و نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به ‌فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، و مکالمات تلفنی و ارتباطات ایمیلی مردم تحت شنود قرار دارد و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد “.

با وجود اینکه این دسترسی آزاد خیلی راحت و مطلوب نیست، ولی بهر حال وجود دارد.

اینقدر وجود دارد که درمناسبات رجوی باید آرزوی یکصدم آنرا داشت!

وضع نشر کتاب نسبت به دوران شاه ، بسیار خوب وغیر قابل مقایسه است وشما که چندان اهل کتاب نبودید، نمیدانید که در ایران کنونی، کتابهایی منتشر میشود که اگر دردروران شاه منتشر میشد، 5 سال زندان برای نویسنده وسه سال برای خواننده ی کتاب داشت وناشرهم بسختی مجازات میشد.

البته من بعنوان یک انسان دموکرات منش، همواره آرزو دارم که نشر کتاب و … بهتر ازاین باشد وبخصوص میخواهم که تیراژ آنها که خیلی کم است واین البته تقصیر مردم ایران است که علاقه ی چندانی به مطالعه ندارند ، بالاتر برود.

ادبیات شنیداری وبازی شبانه روزی با موبایل ها ، هرگز جای مطالعه را نمیگیرد وذهن مردم را کند وسطحی میکند که امید است این مردم ازاین رویه ی زشت دست برداشته وبه ادبیات نوشتاری روی آورده ودرعمق بیشتری ازلحاظ سواد ومعلومات، زندگی کنند.

ضمنا من هرگز فراموش نکرده ام که رهبری سازمان درعراق بتدریج به جمع کردن کتاب ها وسوزاندن آنها ورواج بحث وجدل های وقتگیر ، دشمنی خود را با کتاب وکتابت بنمایش گذاشت وبنابراین گله مندی اش ازبابت وضع نشر کتاب درایران، فرار به جلو بوده وکاری مزورانه است!

بازهم :

” در حالی که حق ملیت‌های ایران برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات و استفاده از زبان مادری نادیده گرفته شده است “.

شما دیگر چرا خانم!

درتشکیلات شما، صحبت دونفره ی شخصی به غیر از زبان فارسی ، جرم محسوب میشود و هرمحفلی دراین خصوص، پایگاه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران تلقی میشود !

با این وجود خجالت نمی کشید که برای ملیت های ایرانی تقاضای حقوق میکنید ؟

چرا باید اعضای تشکیلات مافیایی شما ازاین حقوق برخوردار نباشند وآیا اآنها انسان نیستند؟!

درجواب قسمت دیگر اظهارات مریم خانم باید گفت که وضع بهداشت و … درایران درسطح ایده آل نیست ولی ایران ازاین حیث موقعیتی بهتر ازآمریکا دارد که 50 میلیون نفر درآنجا ازبیمه های درمانی برخوردار نیستند!

مجددا :

” و درحالی که زنان به ‌شدت سرکوب می‌شوند و از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم‌اند “.

‌زنان ایران روزبروز ازحقوق بیشتری بهره مند میشوند که البته فاصله ی زیادی با کمال مطلوب دارد.

درمقابل آنها ازحق تشکیل خانواده وحق مالکیت برخوردارند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به رها کردن خانواده ودادن دارائی خود وتبدیل به کنیز شخص خاص شدن بکند که شما کرده اید.

همینطور :

” این قیام مردمی اثبات کرد که مردم ایران آمادگی و اشتیاق آن را دارند که بساط حکومت ولایت فقیه را برچینند. هم‌چنین نشان داد که مجاهدین و کانون‌های شورشی سازمان یافته توسط جنبش، از چه درجه تأثیری در برانگیختن و هدایت قیام‌ها دارند “.

قیام به چیزی گفته میشود که مردم زیادی درآن شرکت کرده باشند که اعتراضات اخیراین مشخصه را نداشت وبجای آن اقلیتی ازمردم به صحنه آمده ومطالبات خود را مطرح کردند  که متاسفانه با تند روی بعضی ازمعترضین وخرابکاری عناصر مشکوک- که شما ادعا میکنید این عناصر وابسته بشما بودند- موجب کشتار وخسارت های زیادی گشت وسودی را برای معترضین عاید نکرد.

وایضا:

” یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است  “.

این موضوع که با گروه خونی شما  که انحصار طلب هستبد وضدملی  تشریف دارید ، نمیسازد و مطمئنا این حرف های شما ریاکارانه بوده  ونفرت هرانسان آزاده ووطن دوست را نسبت بشما افزایش میدهد.

صابر  تبریزی

مریم رجوی رطب خورده !

***

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: