تبریز جای رجوی ها نیست !

تبریز جای رجوی ها نیست !

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، تبریز، بیستم ژانویه 2016:…  یعنی ازآزادیخواهان جهان خواسته میشود که ازنیروهای آمریکائی بخواهند در لیبرتی مستقر شده وجان لیبرتی نشینان را حفظ کنند!!! راستی چه رابطه ای بین آزادیخواهان ونیروهای آمریکائی که درعرض این دو سه دهه، به 25 کشور جهان تجاوز علنی، مستقیم ویا غیر مستقیم نظامی کرده وآنها را بخاک وخون کشیده وویران نمودند، وجود …

رضا اکبری نسببازهم سنگینی وزن خانواده هاست که رجوی را له میکند!
(اقایان اکبری نسب، رحیمی و تقی پوریان، ائل گولی تبریز. بهمن ۱۳۹۳)

سوء استفاده باند رجوی از نام  سرداران ملی ایران

https://iran-interlink.org

تبریز جای رجوی ها نیست !

پس از انتشار بیانیه های جعلی چند وبنام پاره ای از شهرها واستان ها که با امضای هوادران مجاهدین صادر وتنها دررسانه های رجوی شرف انتظار یافت ، این بار نوبت به تبریز فرهنگ ساز، ضد استبداد وشهر اولین ها رسید که باند رجوی درحمایت ازخود!! وبنام گروهی ازاهالی اینجا که هوادار مجاهدین خلق؟! را هم یدک میکشند، بیانیه ای صادر کند که طی آن آمده است:

” بیانیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تبریز در مورد حفاظت از مجاهدان لیبرتی – … لذا احتراما از آزادیخواهان سراسر دنیا تقاضا داریم، بعد از هفتمین حمله جنایتکارانه مزدوران رژیم خونخوار آخوندی به اشرفیان لیبرتی دست روی دست نگذارند، برای امنیت و حفاظت لازم آن عزیزان که تنها توسط نیروهای انسان‌دوست با تجربه آموزش دیده و بی‌طرف بین‌المللی امکانپذیر است ” .

یعنی ازآزادیخواهان جهان خواسته میشود که ازنیروهای آمریکائی بخواهند در لیبرتی مستقر شده وجان لیبرتی نشینان را حفظ کنند!!!

راستی چه رابطه ای بین آزادیخواهان ونیروهای آمریکائی که درعرض این دو سه دهه، به 25 کشور جهان تجاوز علنی، مستقیم ویا غیر مستقیم نظامی کرده وآنها را بخاک وخون کشیده وویران نمودند، وجود دارد؟؟!!

آیا سیستم آمریکائی هرگز دروضعیتی بوده است که بتواند وبخواهد که برای درخواست آزادیخواهان تره ای خرد کند؟؟!!

آیا این دعوت ازحضور نیروهای خارجی درعراق ، دخالت درامور داخلی عراق نیست که این هواداران تبریزی؟؟!! باند رجوی مرتکب به انجام آن شده اند؟!

تبریزی که اهالی اش طی قرن ها درکمک به انسان ها درتمامی عرصه های اجتماعی وفرهنگی شهره ی جهان است ، چگونه میتواند دیگران را دعوت به تجاوز به کشور همسایه کند؟!

مگر قرار نبود که کمپ لیبرتی بمدت حداکثر دوسال، حالت ترانزیت داشته باشد واین فرصت را رجوی بلااستفاده ازدست داد وحالا موقع دعوت از نیروهای خارجی برای حفظ این کمپ منقضی شده است؟!

یک تبریزی فهیم چگونه میتواند از نیروهای مسلح خارجی دعوت کنند که دوباره وارد خاک عراق شده ودرآنجا ولیبرتی به حفظ امنیت مشغول شوند؟؟!!

درجای دیگری ازاین بیانیه؟؟ تبریزی های ساکن اورسورواز و… آمده است:

” همه بهتر می‌دانند که رژیم آخوندی بعد از شکستهای پی‌درپی بین‌المللی و منطقه‌یی به سیم آخر زده چون تنها با بحران زنده است “.

اگر اینطور است ، این دست وپا زدن رجوی و دوستان خارجی اش ودرراس همه ی آنها صهیونیست ها وهابییون برای چیست؟!

جز این است که خود باین گفته ها اعتماد نداشته وبرای مصارف دیگر مطرحش میکنند؟!

درآخر این رسوانامه چنین آمده است:

” خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادیبخش پیام آخر ماست – قسم به‌جان جانان ایستاده‌ایم ” .

دراین قسمت خواسته شده که متن، بیسوادانه تر از سایر مطالب این گروه – که خود ازبیسوادی رنج میبرد- باشد که شاید مردم باورکنند که جوانان رویش یافته ای دراین شهر هستند که واقعا هم هوادار رجوی بوده واز سر صغر سن، انشا نویسی شان هنوز خوب نشده که بزرگ که شدند میشود البته!

” خلق جهان” یک اصطلاح غلطی است و در 188 کشور جهان هزاران خلق زندگی میکنند و نوشتن “خلق ها” درست بود!

لابد این واژه ی غلط بدانجهت مورد استفاده قرار گرفته که چون مسعود رجوی رهبر کل جهان است، دیگر باید یک ” خلق ” وجود داشته باشد وصحبت از ” خلق ها ” موردی ندارد وباشد که استعمال این واژه گناه کبیره ای هم باشد !

همانطور که حرف زدن به زبان غیر فارسی در تشکیلات مافیایی رجوی، گناه کبیره است!

درهرصورت ، هرکه رهبر شما باشد، برادرتان صابر که لیاقت رهبری زا درخود نمیبیند، حسادتی نخواهد کرد وتنها ازاین بابت است که خیالتان جمع باشد!

صابر

تد پو: مجاهدین برای ما و سازمان سیا سنگ تمام گذاشته اند

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19743

امتحانش مجانی است!

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیصابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  این چه افتخاری دارد هموطن! دیگر اینکه خطاب به رهبر خاص الخاص ات میگویم که اگر واقعا تو درکمال آزادی بازهم این راه را انتخاب خواهی کرد و مسعود رجوی به این مسئله اعتقاد دارد، چرا این نوعش را انتخاب نمیکند که هم مجانی است وهم بادوباره برگشتن امثال تو رای اعتمادی هم از شماها میگیرد ومشروعیت پیدامیکند! …

ابراهیم خدابنده دسامبر 2014جریان مسئله داری در فرقه رجوی – قسمت ششم

https://iran-interlink.org

امتحانش مجانی است!

۱۹/۰۴/۱۳۹۴

امتحان انشائی که برای لیبرتی نشینان گذاشته اند ، برخلاف امتحان های متداول که درزمان و مکان معینی آغاز وبپایان میرسد، تبدیل به امتحانی هرروزه- شبیه عملیات جاری فرقه ی رجوی- شده وما تقریبا هرروز متن این انشاء ها را که درآنها بشدت تقلب ورونویسی شده ، در رسانه های مجازی این باند میخوانیم!

حالا نوبت به ” پرویز حیدرزاده ” ازاهالی لیبرتی رسیده که انشاء خود را ارائه دهد که باتوجه به متون قبلی منتشر شده دراین مورد، ازعهده ی این امتحان خوب بر نیآمده !

رونویسی کرده یا دیگران برایش نوشته اند که جرات اعتراض نداشته واینهم درمناسبات مستبدانه ی رجوی امری طبیعی بشمار میآید.

موضوع انشای وی ” درس وفا و ایستادگی بر پیمان ” نام دارد وارادتش به فرقه ی رجوی بعد از دستگیری درجبهه های جنگ عراق ویا تسلیم شدن بوجود آمده و ازاول، فکر وخط ومشی خاصی نداشته است!

اسیری بوده که طبیعتا چاره ای جز اطاعت از قرماندهان رجوی نداشته و افکار ادعایی اش را بطوری که خود اذعان دارد، نه درجریان یک تحقیق ومطالعه ی لازم ، بلکه ازطریق تلقینات یک طرفه صاحب شده است!

بعبارت دیگر، او مدام شنونده بوده وحق سئوال واعتراضی حتی درسطح یک زندانی نداشته و سوژه ی خوبی برای دستگاه تلقین ومغزشویی رجوی بشمار میرفته وخود را تماما دراختیار هیپنوزورهایی که براین تکنیک ها تسلط دارند ، قرار داده وشخصیتی را پیدا کرده که ملاحظه میفرمایید!

درقسمتی ازنوشته ی او ویا منتسب باو میخوانیم:

” … بعد از مدتی ترک تحصیل کرده و در یک کارگاه آلومینیوم‌سازی مشغول کار شدم و به این فکر بودم که به نحوی از کشور خارج شوم ولی به دلیل مشکلات مالی نتوانستم. از طرف دیگر به دلیل جنگ ضد میهنی پاسداران و کمیته‌ای‌ها مستمر دنبال شکار جوانان برای دستگیری و اعزام به جبهه‌های جنگ ضدمیهنی بودند که نهایتاً زیر این فشارها تصمیم گرفتم به خدمت اجباری بروم. در آن زمان که ارتش آزادی‌بخش تازه تأسیس شده بود و حملات مستمری به پایگاه‌های رژیم در نوار مرزی داشت…”.

خدمت نظام در قوانین کشور ایران اجباری است و طبیعی هم است که متخلف ازاین قانون را تعقیب کرده و وادار به تمکین دربرابر قانونش کنند واین مسئله درشرایط خاص آن زمان امری کاملا عادی بوده و جنگ هم که به ایران تحمیل شده بود و ایرانی تازه انقلاب کرده نه ادعای ارضی برعلیه کسی داشت، نه سرمایه ی فراوان که نتواند درداخل کشور خرج کند وبه تبعیت ازاستعمارگران بخواهد با اشغال کشوری، این سرمایه گذاری ها وسود برداری ها را درآنجا انجام دهد.

درمورد مسئله ی جنگ عراق برعلیه ایران به بیان این نکته که سازمان ملل متحد ، عراق ونه ایران را تجاوزگر خواند، بسنده میکنم.

آقا پرویز درمورد دستگیری ویا تسلیم شدنش درجبهه ی جنگ ونتایجش مینویسد:

” به‌هرحال بعد از حدود ۹ماه، بودن در جبهه‌های جنگ، ارتش آزادی‌بخش در منطقه کوشک عملیاتی انجام داد. من … از همین فرصت استفاده کرده خود را به رزمندگان ارتش آزادی‌بخش معرفی کردم ” …در مدت محدودی که در اردوگاه مجاهدین (که مجاهدین به آن مهمانسرا می‌گفتند و واقعاً هم همین‌طور بود) بودم، در ارتباط تنگاتنگی با کادرهای مجاهدین که مدیریت آنجا را به عهده داشتند قرار گرفتم، در تک‌تک آن‌ها خصوصیات و ویژگی‌های «قاسم» را می‌دیدم…در آنجا بود که تصمیم نهایی را گرفتم به ارتش آزادی‌بخش پیوسته و با دیگر یارانم رژیم خون‌آشام را سرنگون و آزادی را به ایران شعله‌ور برده و مردم رنج‌کشیده و زخمی را از چنگال این رژیم نجات بدهیم…”.

توجه داشته باشید که این انشاء نویس رجوی، در مدت ” محدودی” بدون اینکه مجال مطالعه وتحقیقی داشته باشد و بداند که مبارزه اصیل وتولید فکر برای آن به خوردن دود چراغ نسبتا زیادی نیاز است، تصمیم نهائی اش را گرفته که به ارتش آزادیبخش بپیوندد وتو گویی که گزینه های زیادی دربرابرش بود که این یکی را درکمال آزادی وآگاهی انتخاب کرده است!!!

آقای حیدرزاده مانند تمامی کسانی که این روزها ازاین نوع انشاها مینویسند، نوشته است:

” بعد از سالیان، وقتی به راه طی شده تا به امروز می‌اندیشم، از اینکه مسیر مجاهدت و مبارزه با رژیم آخوندی را انتخاب کرده‌ام غرق غرور و افتخار هستم. این راه اگرچه مسیر همواری نبود و در برابر ابتلائاتی که مستمراً با آن مواجه بودم باید برای لحظه لحظة آن قیمت داده و انتخاب می‌کردم ولی وقتی به وظیفه و مسؤلیتم در این رابطه فکر می‌کنم می‌بینم که اگر صدبار دیگر در معرض این انتخاب قرار گیرم بی‌تردید مجدداً همین را انتخاب می‌کنم “.

پرویز خان!

این مسیر مجاهده ومبارزه که باین سادگی وتحت تاثیر هیپونیزم وتهدید وتطمیع صورت گرفته، به کجا منتهی شده ؟ جایی جز اطاعت محض ازمسعود رجوی گریزپا که اونیز دریوزگی دربارگاه صهیونیزم وارتجاع جهانی ومنطقه ای افتاده که مثلا زمانی به ایران حمله کنند و اورا به قدرت درایران با زمین های سوخته برسانند؟!

این چه افتخاری دارد هموطن!

دیگر اینکه خطاب به رهبر خاص الخاص ات میگویم که اگر واقعا تو درکمال آزادی بازهم این راه را انتخاب خواهی کرد و مسعود رجوی به این مسئله اعتقاد دارد، چرا این نوعش را انتخاب نمیکند که هم مجانی است وهم بادوباره برگشتن امثال تو رای اعتمادی هم از شماها میگیرد ومشروعیت پیدامیکند!

این پیشنهاد من در رابطه با نیت شوم رجوی درمورد تک تک شماها، رابطه ای شبیه جن وبسم ا… را دارد واوهرگز ریسک این امتحان کردن را قبول نخواهد کرد!

حالا صحبت برسرموضوع اصلی که همان موضوع انشای مورد اشاره است مطرح میشود وشاه بیت تمامی پاراگراف هایی که این گروگان های رجوی مینویسند، همین است:

” بیچارگی و فلاکت خلیفه ارتجاع نیز در همین است که در مقابل خود هماوردی را می‌بیند که تا گشودن تاروپود رژیمش دست‌بردار نیست و به همین دلیل به هر خس و خاشاکی ازجمله مأمورانی که آن‌ها را خانواده می‌نامد چنگ می‌زند. در خردادماه امسال وزارت اطلاعات رژیم آخوندی یک سری از همین مزدوران و خود فروخته گان را اجیر کرد و تحت عنوان خانواده به مقر گروهان عراقی مستقر در لیبرتی آورد که خبرگزاری ایرنای رژیم نیز این خیمه‌شب‌بازی را پوشش خبری داد … کسیکه خودش را برادر من معرفی می‌کرد، از جملة کسانی بود که در این عربده‌کشی شرکت داشت و به‌زعم خودشان می‌خواستند که لیبرتی را نیز مثل اشرف بر سر ما خراب کنند. یادآوری می‌کنم که من دو بار در سال ۸۲ با خانواده‌ام که توسط همین رژیم به اشرف آورده شده بودند ملاقات کرده‌ام و در همان موقع به آن‌ها تأکید کردم کسی که دست در دست این رژیم بگذارد دیگر خانوادة من نیست “.

بله ! ازاین جهت که رجوی ازاول انقلاب جز به قدرت تمام وکمال وانحصاری راضی نبود ، کاملا درست است ومسلما هررژیمی که باشد درمقابل این قدرت طلبی بی درمان ونامحدود، خواهد ایستاد.

اما اقدام خانواده ها برای درخواست ملاقات درهیچ قانونی منع نشده واتفاقا نمایشگر عاطفه ی انسانی وروحی متعالی است که البته با نیات وشخصیت رجوی قدرت طلب و بری ازاعتماد بنفس لازم نسبت به خود و اعتماد بشما، همخوانی ندارد واین تنها گناه این خانواده هاست و شمارا مجبور میکنند تا بدون اینکه اجازه ی رویت قیافه های آنها راداشته باشید، برعلیه آنها فحاشی کنید!

مابقی حرف ها اهمییتی ندارد ومسلم است که حکومت ایران بخواهد اخبار این ملاقات ها و …را دربرابر دشمن ولوناچیز خود، منتشر کند واتفاقا سطح انتشار این اخبار بسیار پایین است و درحد قواره ی باند رجوی میباشد!

برابر مدارک متقن، شخص رجوی از سال ۸۳ درب اشرف وسپس لیبرتی رابسته اعلام کرده وشما ها ابدا نقشی دراتخاذ این تصمیم ندارید وبیهوده بخودتان بهتان نزنید!

نامبرده بعد ازتوهین به برادرش – برادری که که مسلما اطلاع بیشتری از آینده ی شوم این نوع اقامت درلیبرتی دارد- حرف همیشگی رجوی را عینا تکرار کرده وکسانی را خانواده ی خود معرفی نموده که انسیتی درحد ” اپسیلن” با این باند ندارند:

” خانوادة واقعی من همان کسانی هستند که در زندان‌های این رژیم محبوس‌اند و کسانی که براثر فقر و نداشتن سرپناه در گوشه و کنار این میهن … آواره هستند. آری ما بر آنیم که ریش و ریشه این رژیم را از خاک ایران‌زمین برکنیم و این به دست ما محقق خواهد شد “.

به سخنان خنک کننده ی دل تب دار رجوی اززبان این قربانی توجه کنید:

” علاوه برآن تشکیل ائتلاف منطقه‌ای در مقابل این رژیم، تمام موجودیت او را به خطر انداخته است. آن روی سکة این شکست‌های پی‌درپی پیروزی‌های چشمگیر مقاومت سازمان‌یافته در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است که به‌عنوان اصلی‌ترین مانع در مقابل پیش برد خط ولی‌فقیه عمل می‌کند و حالا رژیم می‌خواهد با استفاده از مزدوران عراقی و با شکنجه روانی و به‌کارگیری مأموران گشتاپویش با تنها هماورد خویش در عراق مقابله کند و دوباره ما را بیازماید هرچند که از قدیم گفته‌اند: «آزموده را آزمودن خطاست”.

آیا ائتلاف تشکیل شده مترقی است یا ارتجاعی؟!

جوابتان هرچه که باشد ، دلایل خود را توضیح نداده اید والبته که نمیتوانید توضیح دهید:

بعد از افزایش استخراج نفت توسط آمریکا- بدون توجه به مسائل سوء محیط زیستی همراهش- عربستان نقش استراتژیک اش راازدست میدهد واین ائتلاف و لشکر کشی ها برای نشان دادن این امر به آمریکاست که ما هنوز هم وجود داریم ولطفا باما درحد دستمال یکبار مصرف برخورد نکنید!

این ائتلاف ازنظر براه انداختن جنگ بین سنی وشیعه اهمیت دارد که البته مورد نکوهش هرانسان باوجدانی است!

ایجاد جنگ بین شیعه وسنی اقدام خبیثانه وخطرناکی است که بیشتر ازهمه بنفع دولت راستگرای اسرائیل است واکثریت ۹۵درصدی جهان ازآن بعنوان یک جنگ برادر کشی، ضرر میبینند !

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19700

آقای خزائی، بیش ازاین شرمنده مان نکنید!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  برادر بزرگترم! همسو شدن با سران بعضی ازکشورها و جریاناتی که نبض اصلی مطبوعات جهان وامکانات مادی دنیا فعلا دراختیار آنهاست که هنر نیست! دراین راهی که شما طی سه دهه انتخاب کردید، احتیاج به آن پنج فرمان وقهرمانی نشان دادن نداشتید! این نظام سلطه گر دارای نهادهای وسیع تحقیقاتی وبررسی های استراتژیک بوده وهمه ی …

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسینابراهیم خدابنده: گزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟

https://iran-interlink.org

آقای خزائی، بیش ازاین شرمنده مان نکنید!

۱۷/۰۴/۱۳۹۴

رفتار وکردار عمله های رجوی دقیقا حکم وحدت رویه ی !! دولت های فاسدی را دارد که باصطلاح معروف آن نویسنده ی رخت بربسته ی ترک ، دائما با طرح تکراری وبازهم تکراری مسئله ای که آنرا عین موفقیت جا میزند، میخواهد مدام ازمردم رای اعتماد بگیرد!

درحالی که نزدیک به یک ماه از خیمه شب بازی مشترک نئوکان ها، صهیونیست ها ، شیوخ مرتجع منطقه وباند رجوی در ویلپنت پایس گذشته ودرتوضیح فواید آن میلیاردها هزینه شده، هزاران هزار برگ کاغذ سیاه شده وبهمان اندازه حلقوم پاره شده ، تصور میشد که کفایت اقدامات از سوی مرکز غیبی ( نهانگاه مسعود رجوی ) اعلام شده وبه موضوعات هسته ای برمیگشتند وانرژی خودرا پراکنده وبی هدر نمینودند.

اما روند مذاکرات- علیرغم کارشکنی ها و مخالف خوانی های دولتی مثل فرانسه که سرگرم فروش کرور کرور اسلحه به اعراب خلیج فارس است – نشان میدهد که دربدترین حالت ممکن باختی برای ایران متصور نیست و فرقه ی رجوی باید کشک اش را درجای دیگر بسابد وچه جایی بهتر ازدنیای اینک مجازی شده ی ویلپنت!

این بار آفای پرویز خزائی وارد میدان شده تا اسب خوش خیالی را به یورتمه رفتن وا دارد!

او میداند که مردم ایران اهمییتی به شعبده بازی های ویلپنت ندادند وحتی خبرش را هم نشنیدند وبنابراین خود را به نفهمی زده و به آنها تبریک گفته است ” ازمرگ گرفته تا به تب کردن راضی شان کند”!

آقا پرویز نام نوشته ی منتشر شده اش در وبسایت های باند رجوی را ” تبریک به مردم ایران ” نامگذاری کرده وپس از نقل مقدماتی درمورد اینکه رهبران مجاهدین اولیه جز کاپشن و… چیزی دراختیار نداشتند وحالا بیا وببین که چه عظمتی پیدا کرده اند و… ، ابتدائا نوشته است:

” راستش بعد از برگشتن از پاریس، و از اجتماع عظیم ۲۳ خرداد مدتی در پستوهای ذهن خود پرسه میزدم و سعی میکردم که بدون احساساتی شدن، برای خودم این قضیه را تجزیه و تحلیل و توجیه کنم. دیر هم این نکته کوتاه را قلمی کردم تا از گرمی و نشاط و شور آن روز در پاریس فاصله بگیرم تا حتما عینی تر برخورد کنم “.

یعنی آقای خزائی مانند یک قاضی با وجدان ودقیق نخواسته که درعالم احساسات اقدام به صدور رای کند وانتظار کشیده که غلیانات حاصله ازچراغانی ها ومشاهده ی رنگ های فریبنده و چهره های نمایندگان نئوکان ها، صهیونیست ویا شاید پذیرایی کنندگان رعنا ودلربا ، فروکش کند که اینک ازنظرش کرده و شروع به اصدار رای به شکل زیر نموده است:

“…درود بر این مقاومت که با آن پنج عنصر پایه هر جنبش جدی و موفق بشری یعنی آرمان درست، تشکیلات محکم، رهبری درست، گرای درست و پرداخت بالاترین بها از جان و هستی و زندگی و وقت وزمان را – که من پنج فرمان و یا پنچ ستون مینامم- در این وانفسای جنگ و خون و ستم و تجاوز و تهاجم در منطقه و دنیا- راه خود را همچنان پرجوش و خروش و قاطع و پرتوان به پیش می برد “.

برادر بزرگترم!

همسو شدن با سران بعضی ازکشورها و جریاناتی که نبض اصلی مطبوعات جهان وامکانات مادی دنیا فعلا دراختیار آنهاست که هنر نیست!

دراین راهی که شما طی سه دهه انتخاب کردید، احتیاج به آن پنج فرمان وقهرمانی نشان دادن نداشتید!

این نظام سلطه گر دارای نهادهای وسیع تحقیقاتی وبررسی های استراتژیک بوده وهمه ی سیاست ها وخط مشی ها ابا دقت کافی تعیین میکنند وتنها دراین مورد احتیاج به بلی قربان گوهایی مانند شما دارند!

اگرهم هزینه ای احتمالی درراه است که پرداخت باید بشود ، این مهم را هم اسرای لیبرتی با تحمل مشقات خاص عراق ونمایشی ازسیاهی لشکر برایتان فراهم میکنند که البته معلوم نیست که دربارگاه عالی سلطه گران، چه افتد وچه درنظر آید!

آقای خزائی مینویسد:

” … آری در این سوی دنیا، و هزاران هزار فرسنگ دور از هندوستان و بودا، این دو وجه را بعینه در چهره های برنامه ریزان و صحنه گردانان شبها خواب بچشم نیاورده و در صورتهای هزاران هوادارصدیق عضو این جنبش مقاومت، که از سراسر جاها با هر وسیله که داشتند و بدست آمد، خود را رسانده بودند، به عیان میدیدم: نیمی پر از خستگی و بیخوابی و و رنج و زحمت شبانه ها و روزانه ها و نیمی دیگر بر چهره آنان که پربود از عشق به میهن و مردم ایران زمین، امید ولبخند و نشاط و غرور از اینکه امسال هم، به کوری چشم های از حدقه بدر آمده از خشم و زخم و تعجب و حسادت خیل بدخیمان تاریخ ایران، از معمم ومکلا، از نعلینیان تا کفش پوشان،- از مستقیم ها و نیمه مستقیم ها و غیر مستقیم ها!،- این برنامه تاریخی در اوج و فراز دیگری به بار نشست “.

خزائی گرامی!

تو اگر واقعا اینها را دیدی وباعث تعجب ات شد ، این تعجب از ندانستن اصلی فلسفی بنام ” وحدت اضداد ” بود!

ببخشید که قدری شوخی کردم وقبلا ننوشتم که مطبوعات دیگر چنین ارزیبابی ای ازاین شوی ویلپنت نداشته و متذکر شده اند که حتی ۲۰% حاضران هم ایرانی نبودند!

آنچه که شما را بوجد آورد ومتوجه علت ان نشدید، وحدت منافعی بود – شاید هم درمواردی صوری و زودگذر ودرتضاد با منافع بلند مدت مدعوین رنگارنگ- که این انسان های متعلق به ۷۲ ملت را علیرغم تصاد منافع پایداری که دارند، گردهم آورد که پدیده ای پایدار نبوده وبهتر است که شما فکر نان کنید که این خربزه ی خوشمزه ویلپنت و سازگار با مذاق شما، آثار زود گذرش راازدست میدهد!

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتمحمد رضا روحانی: آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17946

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و …

خواسته بحق خانواده ها از ارگانهای بین المللی (آلبانی ۸۰۰ نفر دیگر را قبول کرد. رجوی سنگ اندازی می کند)

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

۳۰/۰۱/۱۳۹۴

محمد رویایی چهره ی دیگری ازگماشتگان مسعود رجوی است که واقعا هم ” رویایی” شده ونوشته ای دررسانه های رجوی منتشر کرده است.

نام نوشته ی او ” پیاده شدن از خر اتمی و زهرمار شدن خرمای یمنی ” بوده وطی آن گفته است:

” علت تعجبم این نیست که چرا حضرات زمین را به آسمان میدوزند تا ثابت کنند اگر مجاهدین سر کار بیایند اوضاع خرابتر میشود و با هزار دوز و کلک و جعلِ حدیث و شامورتی بازی, بالاخره نتیجه میگیرند که «البته خمینی»؛ این حرف هرگز جدید و عجیب نبوده و ۳۰سال است مخالفان دست ساز رژیم به مناسبتهای مختلف تکرار میکنند. عجیب این است که درست همزمان با ترکیدن بادکنک رژیم در منطقه و شکست و غافلگیری ولایت فقیه در یمن، جیغ و تیغ حضرات ـ فراتر از علمای! قم و تهران ـ بلند شده که چرا در طبل جنگ میکوبید؟ اگر دنبال امنیت هستید چرا به جای تلاش برای رفتن به سواحل امن در اروپا و آمریکا، درخواست سلاح میکنید؟ چرا حفاظت و امنیت را به اهلش واگذار نمیکنید؟ اصلاً چرا جان بولتون که از کودکی جنگ طلب بود و شعار سرنگونی میداد خواستار حملة نظامی به ایران شده و جنگ طلب هایی همچون «جان مک‌کین»، «رابرت منندز»، «لیندسی گراهام»، «تام کاتن» و … که اموراتشان فقط با جنگ پیش میرود از شما حمایت میکنند “؟

عرضم به حضور انور این است که دراینجا که ایران باشد، کسی حتی تصور آمدن مجاهدین برسرکار را ندارد و این ایده درذهن ” رویایی” شماست!

اگر کسی هشداری دراین مورد داده وخطر فرقه ی رجوی را خاطرنشان میسازد، نه ازاین بابت است که چنین تحلیلی ازاوضاع دارد که شما مطرح کرده اید، بلکه این تذکرات ناشی ازشناختی است که از حقه بازی رجوی دارند و آثار دستگاه مغزشوئی های اورا درک کرده ومیدانند که اعضای بدام افتاده ی این فرقه ی منحوس ممکن است تصور کنند که تلاش های مسئولین ورسانه های رجوی ببارخواهد نشست وازاین بابت احساس خطر برای جان این نگون بختان میکنند وچگونه؟

سران این فرقه که ازجایگاه اجتماعی لازم درایران برخوردار نبوده وخود بهتر ازهمه بدین امر واقفند ، تمام هم وغم شان راضی کردن سلطه گران به حمله ی نظامی به ایران است تا نیروهای خود را درپناه توپ وتانک های اربابان ، به کشور رسانده و حکومت نوع اشرفی خود رادرایران برپا دارند وچون چنین امکانی هرگز وجود ندارد، نتیجه ی این طرزتفکر وانتظار، پیری وازبین رفتن بیمورد زندگی این اسرا خواهد شد ویا درحالت بحرانی که کمتر ممکن است اتفاق بیافتد، جانشان درمعرض تهدید جدی قرار گیرد!

گماشتگان رجوی براین تصور خام نباشند که مردم تمام کارهای خود را رها کرده ودرفکر آنها هستند!

مسئله بصورت ساده تر عبارت از این است که این مشکل خاص چند هزار خانواده ای است که فرزندانش به اسارت رجوی درآمده وآنها هستند که مطالبی منتشر کرده وصدای رجوی ها را درمیآورند !

متاسفانه درمقابل این انجام وظیفه ی خانواده ها، این پادوهای بی اختیار مطالب موهن وشرم آوری برعلیه اعضای خانواده ی خود نوشته تا طبق امیال خبیث رجوی، یگانه حامی خود را ازدست داده وایزوله تر شوند ودراین میان حکومت به جهانیان نشان دهد که قضاوت کنند که باچه اپوزیسیونی طرف حساب است و برآیند کار چنان می شود که شخص رجوی وحکومت ایران ، برخوردار شوندگان این مباحثات باشند وشما که این مطالب رابفرموده قلمی میکنید به همراه خانواده های داغدیده متضرر ازاین نوشتن ها!

خلاصه تراینکه تصور نکنید که این مباحثات غیر ازفضای محدود بین خانواده ها و شما ، خریدارانی دارد! شما دانسته یاندانسته به عامل انزوای خود تبدیل شده اید تا سواری بیشتری به رجوی بدهید!

هشدار به خانواده های گرفتار!

انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و… وجود دارد وفرزندان شما ازاین امتیاز هم محرومند – بیش ازاین بدست رجوی نسپارید!

صبور باشید و فحاشی های این پادوهای بی اختیار را تحمل کرده وبه اقدامات خود جهت انتقال آنان به کشورهای امن شتاب وعمق بیشتری بدهید و بدانید که این تنها راه موجود برای شما وفرزندانتان است!

دروغ گویی رویا بافی آقای رویایی بشکل زیر ادامه پیدا میکند:

” انگار همین الآن چندین فروند هواپیمای استکبار در پارکینگ لیبرتی منتظرند تا جماعت اسیر و درماندة کویر بی آب و علف لیبرتی را به آمریکا ببرند و بندیان سمج، سفت و سخت ایستاده اند که نخیر! ما تکان نمیخوریم و از آن طرف هم سیل مهمات و سلاح است که در انبارها و زاغه های لیبرتی تخلیه میشود “.

باپول وامکانات لابی گری که دراختیار رهبران شماست که همراه انرژی شان هدر داده میشود، انتقال شما به کشورهای امن ممکن بود وهست اما رجوی با پیش کشیدن درخواست سلاح عمدا خواست که دراین انتقال مانع تراشی کند و مردم وسران کشورها با این بهانه که حضور دوستداران سلاح درخاک آنها خطرناک است، شمارانپذیرند تا درموقعیت مقتضی که شرح داده شد ورجوی بدون دلیل فکر میکند اتفاق خواهد افتاد ، فاقد سیاهی لشگر نباشد ویا اینقدر برعلیه حق حاکمیت عراق تبلیغ کند که افراطیون عراقی شما را بکشند واسرار مگوی رجوی که درپیش هرتک تک شماست ، حفظ گردد و…

پس درد خانواده های دست بقلم ودوستان جدا شده ی خود را که دسترسی سهل تری به اخبار دارند درک کردید؟!

آقای رویایی مینویسد:

” آخر در آن جمع یکی نیست بگوید کدام جنگ و حملة نظامی؟ ۳۰سال است گزینة نظامی روی میز رئیس جمهور آمریکا دارد خاک میخورد و هر تازه کاری میداند آنچه عمل میکند نه گزینه های روی میز که تبادلات و گزینه های زیرمیزی است و همانطور که مرگ بر آمریکای شیخ شیاد مصرف داخلی دارد گزینة نظامی حضرت اوباما هم بیشتر به منظور سدبستن در برابر سنا و کنگره و رقبای جمهوری خواهش است والا او کجا و جنگ کجا! کیست که نمیداند آن زمان که ـ قبل از اوباما ـ گزینة نظامی به طور جدی روی میز رفت و برخی قند در دلشان آب شد که آمریکا کار را تمام میکند و ما هم میرویم پی کار و قاچاق خودمان در داخل، باز ما اولین کسی بودیم که با طرح «راه حل سوم» با صدای بلند گفتیم که راه حل ایران نه جنگ ـ تهاجم نظامی ـ است و نه مماشات “.

متخصصین امور اذعان دارند که اوباما یک انسان بخوبی تحصیلکرده ، باهوش ونکته سنجی است و هیئت حاکمه ی آمریکا برای رتق وفتق اموری که جورج بوش خراب کرده بود، اجازه داد که این انسان باضریب هوشی وقدوقامت بالا ودورگه ، برسر کار بیآید.

اما تقصیر ماچیست که نئوکان های حامی ومحبوب شما ، تنگ نظر تشریف دارند ومختصر اصلاحاتی را که اوباما درصدد انجام لنگ لنگان آنست ، برنمی تابند!

فعلا تکلییف نبرد ” که برکه” در هیئت حاکمه آمریکا کاملا حل نشده تا وفق مراد شما که ویران کردن ایران باشد، عمل شود!

هنوز مردم آمریکا سندرم جنگ عراق وافغانستان را دارند وباین سادگی اجازه نخواهند داد که فرزندانشان درباتلاق ایران نابود شوند و فرق اوباما که یک محافظه کار است، با محافظه کاران افراطی این است که ازاوضاع جهان ونظر مردم آمریکا باخبرتر بوده و تحلیل بهتری ازاوضاع دارد وصلاح آمریکا را دراقدامات خود می بیند!

به این برخوردهای اوباما، نه مماشات بلکه دورنگری او باید لقب داد که معتقد است که با این روش بهتر میتواند حقوق نامشروع ۱۰درصد ازمتنعمین آمریکا را حفظ کند ونمیخواهد که ” طمع کند درهمه وضرر کند درهمه”!

بقیه ی مطالب این نوشته مربوط به سناریوی یمن است که ارتباط زیادی باایران ندارد وآن مسئله را طرف های ذینفع تر باید حل کنند!

شکست ادعایی جمهوری اسلامی دریمن ، حرف چرتی است وایران کشوری درحد واندازه ی سلطه گران نیست که بخواهد یمن را متصرف کند!

***

همچنین:

نعل وارونه ای بنام دخالت های ایران در امورمنطقه!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دهم می ۲۰۱۵:…  تسلط بر منابع خاورمیانه توسط دیگرانی که تلفات انسانی ومالی ناشی این حماقت وخیانت رهبران ودولتمردان خود را متقبل میشوند وحرکت راحت تر برای گشودن دروازه های شرق که اینک نقش مهم تری در جهان ایفا میکند! فرقه ی رجوی با هزار زجمت

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغا

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج م

نمایش بیسوادی یا غرض ورزی؟! (مهرداد هرسینی لازم داشت این را بخواند)

مریم رجوی مزدور عربستان صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نی

شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د