تبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

تبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

end-of-mojahedin-khalq-in-iraq-bbc-8انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و خوزستان، چهاردهم سپتامبر 2016:… فرقه تروریستی رجوی بلافاصله بعد ازاخراج خفت بارش از کشورعراق با شگردهای خاص فرقه ای آن را یک پیروزی بزرگ برای خود و ناکام گذاشتن توطئه های دشمن عنوان کرد! وبرای توجیه شکست خفت بارشان با جاروجنجال زیاد به نحو مضحکی درسایت های خود شروع به جعل بیانیه های موهوم ازجانب جوانان خوزستان ،تشکل های موهوم دانشجویی ناکجا آباد ،زندانیان … 

رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ تیرانا آلبانیَعادل اعظمی: تو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق

انجمن نجات، مرکز خوزستان
لینک به منبع

فرقه تروریستی رجوی بلافاصله بعد ازاخراج خفت بارش از کشورعراق با شگردهای خاص فرقه ای آن را یک پیروزی بزرگ برای خود و ناکام گذاشتن توطئه های دشمن عنوان کرد! وبرای توجیه شکست خفت بارشان با جاروجنجال زیاد به نحو مضحکی درسایت های خود شروع به جعل بیانیه های موهوم ازجانب جوانان خوزستان ،تشکل های موهوم دانشجویی ناکجا آباد ،زندانیان سیاسی داخل ایران و…..کردند ودرمقرخود درکشور آلبانی جشن وپایکوبی به راه انداختند ! که واقعا فقط باعث اسباب خنده شدند وازطرف دیگرشیادی وحقه بازی خود را بیشتر ازهر زمان دیگر به همه نشان دادند به واقع که سران خیانتکار فرقه رجوی در پررویی و دریدگی سیاسی همانندی ندارند که انگارهمین فرومایگان به گل نشسته نبودند که تا دیروزازقول همین تشکل های موهوم بیانیه صادرمی کردند که آنها خواستار پایداری، ایستادگی به هرقیمت مجاهدان وارفته اشرفی درعراق وتامین امنیت آنها شدند .اما در ورای همه تشبثات فرقه باید گفت که دیگرحتی مزخرفاتشان برای نیروهایشان هم مصرف ندارد. چراکه خود آنها سالها درعراق ازنزدیک شاهد دروغ ها وترهاتی که رجوی برای نگاه داشتن آنها درعراق عنوان می کرد بودند . آنها بارها ازخود رجوی وطن فروش شنیدند که می گفت من آمدم عراق تا ازاینجا سرنگونی را محقق کنم ، می گفت کوهها اگر بجنبند اشرف زجا نجنبد ،در نشست حوض سال 74 اززبان رجوی شنیدند که می گفت وقتی ارتش آزادیبخشش منحل می شود که من یعنی خود رجوی نباشد ! ازاو در نشست های عمومی فرقه شنیدند که می گفت کسانی که هوای رفتن به اروپا را درسر دارند خائن وطعمه خارج دوست هستند ! خروج ازعراق وکمپ اشرف را برای نیروهایش مرزسرخ کرد ! پس این سئوال دراذهان آنها ایجاد می شود که با این همه شعارهایی که رجوی سرداد چرا سران فرقه حالا اخراج ازعراق را می خواهند بعنوان یک پیروزی به خورد ما بدهند ؟

البته این هنوز از نتایج سحر است و در روزها و ماههای آینده و بعد از خوابیدن گردوخاک های پوشالی مریم قجر شیاد و سران جنایتکار فرقه هرچه بیشترآثارفروپاشی واضمحلال کامل فرقه نمایان خواهد شد ونشان می دهد که جست وخیزهای میمون وارسران فرقه دراین روزها فقط به این دلیل بوده که بتوانند ذره ای از آثار مرگبار و وحشتناک اخراج فرقه ازعراق را کم کنند .البته ناگفته نماند که سران فرقه با درآویختن خود به منفورترین سران مرتجع برخی کشورهای عربی منطقه سعی درحفظ بقاء خود دارند که نشان می دهد آنها از تجربه آویختن خود به صدام هنوز درس نگرفتند .
حمید

تبریک بجای تسلیت!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

همانطور که انتظار می رفت، لازم بود که باند رجوی برای کم اهمیت جلوه دادن فرار مفتضحانه ی خود ازعراق- که ابدا چنین تصمیمی نداشت و این فرار را عوامل مختلف و در راس آن فشار بی امان خانواده ها به او تحمیل کرد- به کارهایی دست زده که قبلا هم ، همینگونه عمل میکرد.

این فرقه ی منحوس و خائن به ” خلق قهرمان ایران ” ، یک گام به جلو برداشته و بجای تحلیل صادقانه ی علت این شکست، آنرا یک پیروزی بزرگ قلمداد کرده است!!

دراین میان ومثل همیشه ، علاوه براینکه نهادها و رسانه های خود سازمان به رقص و پایکوبی پرداختند، به نیابت ازطرف مردم شهرهای گوناگون ایران، سیاستمداران بازنشسته و …، شروع به انتشار اعلامیه های مجعول کرده وادعا نمودند که این فرار ، ازنوع پیروزمندانه اش بوده است!

دراین مجموعه ” بیانیه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک در رابطه با انتقال کامل مجاهدین لیبرتی ” نیز انتشار یافته وطی آن گفته شده است :

” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک به‌مناسبت پیروزی بزرگ مقاومت ایران در انتقال سالم تک‌تک ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به آلبانی و ناکام گذاشتن توطئه‌های رژیم ملاها علیه جان ساکنان، خود را در شادی مردم و مقاومت ایران شریک می‌داند و بهترین تبریکات و شادباشهایش را به خانم مریم رجوی و تک‌تک ساکنان اشرف و حامیانشان تقدیم میدارد “.

راست آنست که دراین مورد ،در درجه ی اول ،این خانواده های گرفتار رجوی بودند که طی بیش از ده سال مبارزه ی سخت وبی امان ونابرابر ، انتقال سالم فرزندانشان به کشور ثالث را گام اولیه برای رهائی فرزندان خود میدانستند که دراین راستا به جد کوشیدند و موفقیتی نسبی هم بدست آوردند .

اگر این انتقال خوب است ، عرض این تبریک ها باید برای خانواده ها باشد دربرابر تسلیتی که به رهبران باند رجوی بخاطر عدم تحقق نیات پلیدشان درنگه داشتن دائمی اسرای رجوی درعراق وازاین روست که ظاهر این کانادایی یا کانادایی های دوستدار رجوی، سوراخ دعا را گم کرده یا کرده اند!!

همچنین:

” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک به دولت و مردم آلبانی تشکر و تبریکات خود را تقدیم می‌کند. سرزمین مادری مادر ترزا، باز رهبری و مهربانی خود را در یک موضوع مهم کرامت انسانی نشان داد “.

ملت آلبانی که کاری دراین مورد نکرده و باید منتظر ماند ودید که دولت این کشور به تعهدات خود دایر بر کمک به زدودن رسوبات فرقه ای ازذهن این قربانیان چه اقدامات مثبتی میکند ، چه حرفه وشغلی به آنها یاد میدهد وچه کمک های دیگری که بتواند این افراد مسخ شده درمناسبات رجوی را درجوامع اروپایی انتگریزه ( ادغام ) نموده وآنها را به زندگی عادی برگرداند، انجام میدهد.
بنابراین فعلا زود است که بتوان به کسی تبریک گفت ویا ازاو درمورد کارهائی که قرار بود بکند ونکرده، انتقاد نمود!!

دوباره:

” این انتقال به‌دلیل اقدامات ناکافی سازمان ملل، کانادا، آمریکا و کشورهای دیگر بیش از حد طولانی‌مدت بود و موجب خسارتهای جبران ناپذیری از جمله جان ۱۴۱ تن از ساکنان گردید. این انتقال همچنین به کابوس حملات موشکی ساکنان لیبرتی پایان داد و رژیم ملاها را در رسیدن به اهداف پلیدش ناکام گذاشت “.

اگر این طولانی مدت بودن، تقصیر کشورها ومنابعی بود که ذکر شده ، چرا باند رجوی درهم گامی با آنها و پیشاپیش آنها، به طولانی بودن این پروسه کمک کرد؟!

اگر انتقاد واعتراضی به کسانی وارد است، باند رجوی هم دراین مجموعه قرار دارد وشما اگر ریگی درکفش تان نیست وراست میگویید، چرا باین مسئله برخورد نکرده اید؟؟

آیا شما هم جزو کسانی نبودید که به تغییر کاربری لیبرتی ازکمپ موقت به کمپ دائمی اصرار داشتید وحال که شکست خوردید، با کتمان حقیقت، خاک تو چشم مردم می پاشید؟!

دیگر اینکه، کابوس حملات موشکی بیش ازهمه بر خانواده های مرتبط وارد میشد ورجوی تا رمقی داشت ، نخواست که این کابوس، گریبان خانواده ها را رها کند واز این روست که بشما توصیه میشود که اگر دوستان ایران دموکراتیک هستید؟؟!! ، باند رجوی ر از این بابت به باد شدید ترین حملات خود بگیرید!!

عجیب تر اینکه:

” … ما به همه ساکنان کمپ لیبرتی که طی بیش از یک دهه مقاومت، پایداری پرشکوهی را در برابر حملات تروریستی و اقدامات تحریک آمیز رژیم ملاها و ایادی‌اش در عراق ترسیم نمودند، و راه مردم ایران را در نهایت برای دستیابی به آزادی و دموکراسی هموار ساختند، درود می‌فرستیم “.

ساکنان لیبرتی، اراده وقدرتی ازخود نداشتند وتنها برای اجرای دستورات این زن وشوهر کوک شده بودند ومقاومت انها ناخاسته وازنوع جمادی و نادلبخواهی وغیر ارادی بود و ابدا قابل تحسین ویا نکوهش نیستند!!!

اینکه این موجودات جمادی شده، چه کمکی به آزادی ودموکراسی میکرده اند، ابدا روشن نیست و منطقفی هم نیست مثلا به سنگی که درموقعیتی قرار گرفته، درود فرستاد ویا لعن ونفرین اش کرد!!!

سرانجام:

” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک که سالها به‌دنبال تأمین حفاظت از ساکنان کمپ اشرف و لیبرتی و احقاق حقوقشان بود، معتقد است که این پیروزی مدیون نقش بارز خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در رهبری این کارزار بود. او هیچ فرصتی را برای جلب توجه جهانیان به مسأله ساکنان از دست نداد. او شایسته بالاترین تقدیرهاست “.

احقاق حقوق انها ازکانال رهائی ازچنبره ی رجوی میگذشت وبنابراین شما باید توضیح دهید که چه کاری دراین راستا- بازگرداندن خصوصیات انسانی شان که توسط رجوی از ضمیر آگاه شان پاک شده بود – انجام دادید؟!

به خانم رجوی هم که می رسیم، این موضوع را اضافه میکنیم که او تا اخرین نفس سعی بر ابقای کمپ لیبرتی و حتی مسلح شدن افراد آن تا حد تبدیل کمپ موقتی به یک پادگان نظامی- که این کارها بیشتر جان لیبرتی نشینان را درمعرض خطر قرار میداد- پای فشرد و جای تبریک وتهنیتی دراین مورد باقی نگذاشته و عادلانه تر است که مورد نفرین قرار گیرد وانهم ازنوع نفرینی که خانواده ها میکنند!!

گروهی ازاعضای خانواده های اسرای رجوی
تبریز- ایران

*** 

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

مزدور رجوی تعداد دیگری را به کشتن دادهیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی خیانت مزدوری از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

خاطراتی کوتاه برای آنهایی که نجات یافتند، بیاد آنهایی که به قتل رسیدند و به امید آزادی آنهایی که اسیرند

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی دوازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26745

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

بی بی سی، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  سازمان مجاهدین خلق گفته که تمام اعضای این سازمان از عراق خارج شده اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با دو پرواز، ۲۸۰ عضو باقی‌مانده این سازمان در اردوگاه لیبرتی را به آلبانی انتقال داده است. وزارت خارجه آمریکا هم این خبر را تایید کرده است. به این ترتیب با بسته شدن قرارگاه اشرف حدود سه سال پیش و بعد از آن ارودگاه لیبرتی، حضور بیش از سی سال این سازمان در عراق پایان یافت … 

The Huffington Post: Khodabandeh co-authored the book ‘The Life of Camp Ashraf – Victims of Many Masters’ with his wife Anne Singleton. Much of his knowledge comes from first hand experience

لینک به منبع

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ – ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

سازمان مجاهدین خلق گفته که تمام اعضای این سازمان از عراق خارج شده اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با دو پرواز، ۲۸۰ عضو باقی‌مانده این سازمان در اردوگاه لیبرتی را به آلبانی انتقال داده است. وزارت خارجه آمریکا هم این خبر را تایید کرده است. به این ترتیب با بسته شدن قرارگاه اشرف حدود سه سال پیش و بعد از آن ارودگاه لیبرتی، حضور بیش از سی سال این سازمان در عراق پایان یافت.

شهریار صیامی گزارش می دهد.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25974

جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است 

 مسعود خدابنده، هافینگتون پست، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:… اینکه رجوی واقعا مرده یا قابل کشته شدن باشد معلوم نیست – فقط خود او میتواند به این سؤال پاسخ بدهد – ولی حالا جسم و روح او و تمامی سازمانش قطعا در دستان مقتدر شاهزاده سعودی است. اگر او هنوز زنده باشد، تنها نقش رجوی، رابط بودن است تا به همسرش از جانب سعودی ها آنچه باید انجام … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

نشریه آمریکائی هافینگتون پست

جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶

مسعود رجوی

نوشته مسعود خدابنده مدیر مشاوران استراتژی خاور میانه

با همکاری آن خدابنده

ترجمه ابراهیم خدابنده

مسعود خدابندهمسعود خدابنده

گردهمائی بزرگ مریم رجوی در پاریس در ۹ ژوئیه با وعده قطعی تغییر رژیم در ایران همراه بود. اما در عوض این گردهمائی به یک جنجال بزرگ از نوعی دیگر بدل گشت. این نمایش تبلیغی سالانه، مهارت های تبلیغی رجوی برای تضمین ادامه جذب کمک های مادی از جانب ارباب تغییر رژیم را نشان داد. اما امسال یک تفاوت اساسی بخاطر حضور اعلام نشده شاهزاده ترکی الفیصل، سفیر سابق سعودی در انگلستان و آمریکا وجود داشت. قطعا او فردی نبود که از فهرست سخنرانان یک آژانس انتخاب شده باشد.  

امسال، شرکت شاهزاده ترکی همه چیز را برای مجاهدین خلق تغییر داد. حداقل بخاطر حضور علنی عربستان سعودی به عنوان یک رژیم سرکوبگر، خصوصا در قبال زنان. ترکی اصرار داشت تا مکان گردهمائی از ویلپن به بورژه به دلایل امنیتی تغییر یابد. او سپس آرایش صحنه و میز سخنرانان را هم تغییر داد. ناگهان یک نفر دیگر مسئول برگزاری مراسم شد. مریم ابتدا واهمه ای نداشت و حتی از اینکه یک مهمان برجسته داشته باشد خوشحال بود. او مراسم را با تعریف و تمجید از شوهرش مسعود رجوی آغاز کرد. او در حالیکه در برابر تصویر بزرگ وی در محل ژست گرفته بود شعار داد “شیر همیشه بیدار – خدا ترا نگهدار”. این همان چیزی بود که انتظارش میرفت. اگر چه مسعود رجوی بعد از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۳ ناپدید شد، اما همچنان به عنوان رهبر واقعی مجاهدین خلق شناخته میشود که همسرش نفر دوم است.  

وقتی نوبت به شاهزاده سعودی رسید تا سخنرانی کند، او از مریم رجوی خواست تا در پائین در کنار مابقی شرکت کنندگان بنیشند و به سخنرانی او گوش دهد. او تلاش میکرد به هیچ وجه همراه با مریم رجوی در عکس ها ظاهر نگردد. ترکی رئیس سابق اطلاعات سعودی، که هنوز هم در این رابطه فعال است، به زیرکی و زرنگی مشهور است. به عنوان سفیر در واشنگتن او برخی آمریکائی ها را متقاعد کرد تا در خصوص ۱۱ سپتامبر به جای عربستان ایران را مجازات کنند. گفته میشود که او هرگز خارج از نوشته صحبت نمیکند. لذا هیچ شکی نیست که وقتی او دوبار مرگ مسعود رجوی را اعلام نمود اشتباه نکرده است. واژه “مرحوم” – که در زبان عربی برای ابراز تسلیت استفاده میشود – ظاهرا ناشیانه، و البته عامدانه، در جمله اش گنجانده شده بود.

تا آن لحظه مریم رجوی که سرخوش از گردهمائی بود از موضوع اطلاعی نداشت. عدم عکس العمل از جانب وی در بار اول که موجب شد تا ترکی مجددا رو به وی کرده و بگوید “مرحوم مسعود رجوی”، نشان میدهد که او بار اول متوجه نشد که طرف چه میگوید. بار دوم دوریالی اش، همراه با لبخندش، افتاد. واضح است که ترکی از پیش با مجاهدین خلق در خصوص محتوای سخنرانی اش صحبت نکرده بود. و اگر او اشتباه کرده بود، بعد از سخنرانی زمان به حد کافی برای تصحیح این اشتباه وجود داشت. که البته او این کار را نکرد.

لذا، این کار به چه معناست؟ آیا مسعود رجوی مرده است؟ و اگر چنین است، چرا همسرش این موضوع را نمیداند؟ و اگر او میداند، چرا حرفی نزده است؟ مهمتر اینکه، چرا شاهزاده ترکی این موضوع را در خلال مهمترین مراسم مجاهدین خلق علنی کرد؟

اگرچه حمایت سعودی ها از مجاهدین خلق به زمان صدام حسین باز میگردد، این رابطه هرگز علنی نشده بود. (شاهد این مدعی اینست که مجاهدین خلق سالهاست، و خصوصا در ماه های اخیر، که از شبکه تلویزیونی العربیه به عنوان بلندگوی خود استفاده میکنند). تحلیلگران حدس میزنند که شاهزاده ترکی به این علت در مراسم مجاهدین خلق شرکت نمود تا علنا خود را صاحب جدید گروه معرفی نماید.

بعد از سقوط صدام حسین، مجاهدین خلق به یک حامی جدید نیاز داشتند. مسعود رجوی خدمات گروه خود را به اسرائیل، نومحافظه کاران و البته عربستان سعودی فروخت. به این علت مشاهده کردیم که از مجاهدین خلق در مذاکرات هسته ای ۱+۵ با ایران استفاده شد. زمانی که توافق حاصل گردید، ندای ضد ایرانی متوجه نقض حقوق بشر شد. متأسفانه برای حامیان مجاهدین خلق، این گروه خود دارای سوء سابقه در این رابطه است که در گزارش دیدبان حقوق بشر و مؤسسه RAND نقض حقوق بشر و تضییقات فرقه ای در درون سازمان منعکس می باشد. به عنوان یک اپوزیسیون قلابی، این گروه آنقدر در میان ایرانیان افشا شده است که خود دارای اپوزیسیون است.

با ظهور داعش و سایر دسته ها و گروه های خشونت طلب در سوریه و عراق، مجاهدین خلق فرصت های تازه ای یافتند. مریم رجوی پیشنهاداتی به ارتش آزاد سوریه داد. مدتی اینطور به نظر میرسید که گوئی مجاهدین خلق میتوانند از یک پایگاه جدید در آلبانی استفاده نمایند که در آن نیروهای جنگجوی پا به سن گذاشته و البته عمیقا رادیکال در اردوگاه لیبرتی در عراق را مستقر نمایند. ایده این بود که امکانات آموزشی و لجستیک برای گروه های جدید تروریستی در کشورهای حاشیه اروپا ولی نزدیک به خاور میانه فراهم گردد. این کار زمانی که متخصصان آلبانی آنرا در تلویزیون ملی آلبانی افشا کردند متوقف شد.

وقایع در خاور میانه همه چیز را تغییر داده است. عربستان سعودی جلو آمده و راز تهدیدات پنهان یک تقابل نظامی با ایران در منطقه برملا شده است. ولی عربستان سعودی با برخورد سرد ایالات متحده روبرو شد، سعودی ها مجبور شدند به دنبال متحدان دیگری برای این ماجرا بگردند. در حالیکه ترکی خیلی خوب میداند که مجاهدین خلق چیزی بیشتر از یک ماشین تبلیغات برای تحریک ایران نیستند، اما ظاهرا برای آن ها بهتر از هیچ هستند.

حضور ترکی در گردهمائی مریم رجوی بیانگر اینست که هر کس قبلا عروسکگردان رجوی بود – ظاهرا سرویس های اطلاعاتی در غرب – حالا وی را تحویل سعودی ها داده است. این کار در سال ۱۹۸۶ وقتی رجوی از فرانسه اخراج و تحویل صدام حسین شد تا علیه ایران بکار گرفته شود نیز اتفاق افتاد.

مسعود رجوی، که در این گونه مسائل خیلی ساده لوحانه عمل میکند، فکر کرد که میتواند اربابان قبلی را حفظ نموده و در عین حال در پروژه های جدید با سعودی ها هم کار کند. اما در عوض، متخصصان امور مجاهدین خلق اعتقاد دارند که مریم رجوی پیام ترکی را به این صورت گرفته است: “اربابان قبلی دیگر نیستند و همگی رفته اند. فقط من هستم. و دستگاه اطلاعاتی سعودی رفتار صدام حسین را با تو نخواهد داشت. در آن زمان تو دارای یک نیروی رزمنده در عراق بودی که آماده تهاجم به ایران بود. حالا تنها خاصیت تو یک کانال تبلیغی است. ما حتی با تو نرمش اسرائیل یا انگلستان یا آمریکا را هم نشان نخواهیم داد. پس حالا برای اینکه موقعیت خودت را به عنوان برده من درک کنی الان مرگ شوهرت را اعلام کردم. حالا، فکر نافرمانی را از دستورات من را از سرت بیرون کن. مرگ واقعی او هر زمان میتواند اتفاق بیفتد”.

اینکه رجوی واقعا مرده یا قابل کشته شدن باشد معلوم نیست – فقط خود او میتواند به این سؤال پاسخ بدهد – ولی حالا جسم و روح او و تمامی سازمانش قطعا در دستان مقتدر شاهزاده سعودی است. اگر او هنوز زنده باشد، تنها نقش رجوی، رابط بودن است تا به همسرش از جانب سعودی ها آنچه باید انجام دهد را برساند. اگر او مرده باشد، یک واسط دیگر براحتی این کار را خواهد کرد. سعودی ها، مانند صدام حسین، اهمیت زنان را در حد  بز و میش میدانند. لذا قابل تصور نیست که آنان مستقیما با مریم به عنوان به اصطلاح رهبر فمینیست یک گروه که برای خدماتش پول می پردازند وارد معامله بشوند.

چند روزی از زمان اتفاق جنجال بزرگ می گذرد. واکنش مجاهدین خلق بعد از گردهمائی تقریبا عصبی بوده است. آنان پیام های خود را به جاهائی فرستاده اند که معمولا با آنها قهر هستند – صدای آمریکا و بی بی سی –  تا تأکید نمایند که بی شک رجوی زنده است. علیرغم این، مجاهدین خلق هنوز نتوانسته اند صحت این ادعا را ثابت نمایند. یک نفر این وسط دروغ میگوید.

حقیقت اینست که برای هیچ کس در خارج از مجاهدین خلق واقعا مرده یا زنده بودن مسعود رجوی اهمیتی ندارد. ولی برای هواداران وی، واقعیت تلخی که پیش رو دارند مهم است.  اگر مجاهدین خلق نتوانند ثابت کنند – با صدا یا تصویر – که رهبرشان زنده است، یا در مقابل اعلام نمایند که او مرده است، این بدان معناست که کل سازمان مرده است. چرا که اگر آنان این کار ساده را نتوانند انجام دهند، چگونه میتوانند به وعده تغییر رژیم تحقق ببخشند؟

شاهزاده ترکی الفیصل و آرم مجاهدین خلق

(این نوشته از جانب نویسنده به هافینگتون پست داده شده است. نویسندگان مقالات، مسئول نوشته های خود بوده و در نوشته هایشان آزادی عمل دارند. اگر در این رابطه نظری دارید میتوانید برای ما ایمیل نمائید.)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25864

مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند 

 Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisمسعود خدابنده، نشریه هافینگتون پست آمریکا، هشتم ژوئیه ۲۰۱۶:… مریم رجوی نمیتواند حمایتی در میان ایرانیان کسب کند مگر اینکه برایش پول پرداخت نماید. همچنین نمیتواند یک جبهه مشترک با دیگر گروه های اپوزیسیون ایرانی تشکیل دهد. لذا امسال مریم رجوی باز هم همان کاری که صرفا میتواند انجام دهد را انجام خواهد داد؛ هم به سخنرانان … 

What does it mean when we say ISIS operates as a mind control cult?

لینک به منبع (انگلیسی)

مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

مسعود خدابنده – مشاوران استراتژی خاورمیانه

با همکاری آن خدابنده

ترجمه ابراهیم خدابنده

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpg

خاورمیانه در بحران است. مرگ و نابودی روال روزمره در سراسر منطقه شده است. خانواده ها در وحشت موطن خود را ترک کرده، اجبارا به آینده ای نامعلوم سوق داده میشوند. هیچ پایانی بر این همه در چشم انداز دیده نمیشود. اما در میان این سناریوی وحشتناک، آگهی یک تروریست سرشناس که به دقت مشغول عضوگیری است به نحوی خودنمائی میکند که داعش میتواند از آن درس بگیرد.

وب سایت شورای ملی مقاومت ایران یک کارزار شیک تبلیغی برای یک تجمع بزرگ را به پیش می برد. در حالیکه تصاویر جوانانی که پرچم های خود را نمایش میدهند ارائه میگردد، تمرکز اصلی این اجتماع بر “خواست ما: تغییر رژیم” استوار است.

خوب، ما همه میدانیم که معنی این کار چیست. آیا نمیدانیم؟ ظاهرا نه. زیرا این تبلیغات روند نابودی که در عراق، لیبی، سوریه، و یمن در جریان است را منعکس نمیکند. در اینجا وعده جهاد و خلافت داده نمیشود. خیلی شبیه به کارناوال است. که البته دقیقا هم همین است – یک نمایش. لذا، منظور از وعده تغییر رژیم چیست؟

ابتدا باید دانست که شورای ملی مقاومت نام دیگر مجاهدین خلق است که همچنین ارتش آزادیبخش ملی هم نامیده میشود.

در سال ۱۹۹۴، رهبر مجاهدین خلق مسعود رجوی به همسر خود مریم رجوی مأموریت داد تا عراق را ترک کرده و به آمریکا برود تا شناسائی سیاسی مجاهدین خلق به عنوان اصلی ترین اپوزیسیون ایران را مجددا بدست آورد. وقتی رجوی در جنگ اول خلیج فارس در دوران صدام حسین از تنها گذاشتن وی خودداری کرد این عنوان را از دست داد.  

در حالیکه از ورود مریم به آمریکا به عنوان یک رهبر تروریستی اجتناب شد، در عوض وی در فرانسه به عنوان یک پناهنده اقامت گزید. ولی به جای دیدار با سیاستمداران جهت صحبت در خصوص اینکه چگونه سازمان مجاهدین خلق می خواهد رژیم ایران را سرنگون کند، او نهایتا به این نتیجه رسید که تنها میتواند سرابی از حمایت از طریق دادن پول هم به سخنرانان و هم به مخاطبین خلق نماید. او همچنین به این نتیجه رسید که استعدادش تنها در پوشیدن لباس های پر جلوه، دادن مهمانی های اشرافی و صحبت در خصوص ایدئولوژی فرقه ای است.

برای خلق حضور مخاطبین برای نمایش هایش، او توده هوادارانی از پناهندگان اقتصادی ایرانی را به استخدام خود در آورد که با رضایت کامل حاضر بودند هرگونه خدماتی، اگر هزینه های مربوطه پرداخت شود، انجام دهند. او همچنین به فمینیست هائی از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و اسکاندیناوی پول داد تا به اوورسورواز بروند و در مهمانی های شام وی شرکت کنند. او در حالیکه در حجاب نوع خود ظاهر می شد در خصوص نظراتش در باره فمینیسم برای زنان غربی سخنرانی می کرد، به دقت آنرا برایشان تشریح می نمود به گونه ای که گویا واقعا هرگز نمی فهمید فمینیسم چیست تا اینکه به درک مقام شوهرش مسعود رجوی نایل شد.  

وقتی مسعود در سال ۱۹۹۷ وی را به عراق فراخواند، او یک سوم تمامی بودجه مجاهدین خلق را مصرف کرده بود و هیچگونه حمایت سیاسی برای نشان دادن در دست نداشت. او حدود نیمی از اعضای وفادار مجاهدین خلق را از دست داده بود که در دوران فعالیت در اروپا از سازمان جدا شده بودند. در حالیکه روحیه افراد در همه حال پائین بود، مریم مجبور شد با تعداد نفراتی که از پرسنلش باقی مانده بود به عراق بازگردد و پایگاه هایش در غرب را در دست “هواداران” بسیاری که تعلیم ندیده و البته برای پول آمده بودند رها سازد.

2016-06-30-1467308618-4601806-MaryamRajaviTerrorist.jpg

وقتی نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال نمودند، مریم رجوی مجددا به فرانسه گریخت. این بار، این شانس برای وی وجود داشت که سیاستمداران غربی بر روی محدود کردن برنامه هسته ای ایران متمرکز بودند که البته او مصر بود که هدفش تولید سلاح هسته ایست. خدمات مجاهدین خلق به عنوان متخصصین تبلیغات همان چیزی بود که مورد نیاز غرب بود، که ظاهرا بقای مجاهدین خلق به عنوان یک گروه اپوزیسیون را تضمین میکرد.

ولی در واقعیت، مجاهدین خلق در سراشیبی سقوط افتاده بودند. نیروهای رزمنده اش که در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شده بودند در حال حاضر توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در حال ترانزیت از عراق به آلبانی هستند تا روند بازپروری و آماده شدن برای بازگشت به جامعه عادی را شروع نمایند. هیچ کس انتظار ندارد که بازنشستگانی که متوسط عمرشان شصت سال است روند تروریستی سی سال گذشته را آغاز نمایند. خلع سلاح همچنین به متخصصان آمریکائی اجازه داد تا در خصوص شکایات سالیان نسبت به نقض حقوق بشر و تضییقات فرقه ای در درون مجاهدین خلق به تحقیق بپردازند. تا زمانی که سازمان مجاهدین خلق برای گل آلود کردن آب در مذاکرات هسته ای مورد استفاده قرار میگرفت، چنین مقولاتی نادیده گرفته میشد. ولی از سال گذشته که توافق هسته ای به سرانجام رسید، گذشته تیره و تار مجاهدین خلق دیگر قابل سفیدسازی نبود.

دلیل اصلی البته اینست که روند جدید به چالش کشیدن ایران در جامعه بین الملل بر مبنای سوابق حقوق بشری این کشور استوار است. ولی مریم رجوی خود دارای سابقه مستند و مستدل نقض حقوق بشر است که باید پاسخگوی آن باشد. مجاهدین خلق، تحت هر نام و عنوانی که ظاهر شوند، هرگز ابزار مناسبی برای تقابل با ایران نیستند.

علاوه بر این، سازمان مجاهدین خلق یک اپوزیسیون دارای حمایت مردمی آنطور که در تبلیغاتش ادعا میکند نیست. این گروه تقریبا در تمامی جهان و در ایران در میان ایرانیان و در میان جنبش مزوی است. نه تنها به این دلیل که مجاهدین خلق در کنار ارتش صدام حسین در جنگ مخرب هشت ساله ایران و عراق جنگیدند، بلکه به دلیل نقش ضد ایرانی که مجاهدین خلق در خلال مذاکرات هسته ای بازی کردند و این در حالی است که اغلب ایرانیان عادی از حق استفاده از تکنولوژی هسته ای توسط کشورشان حمایت میکنند که قبل از اینکه یک مسئله سیاسی باشد یک مقوله ملی است.

مریم رجوی نمیتواند حمایتی در میان ایرانیان کسب کند مگر اینکه برایش پول پرداخت نماید. همچنین نمیتواند یک جبهه مشترک با دیگر گروه های اپوزیسیون ایرانی تشکیل دهد. لذا امسال مریم رجوی باز هم همان کاری که صرفا میتواند انجام دهد را انجام خواهد داد؛ هم به سخنرانان و هم به مخاطبین برای شرکت در گردهمائی اش پول بدهد تا سراب حمایت تولید کند.

لذا، در خصوص کارزار تبلیغی اخیر، هر کارزار جذب مخاطب در صورتی موفق عمل خواهد کرد که قابلیت خبری داشته باشد. مریم بهرحال همان سناریوی همیشگی را تکرار و تبلیغ میکند. ابتدا از شرایط دهشتناک در داخل ایران بر پایه اخباری که از هر خروجی خبری جدی قابل جمع آوری است شروع میکند و سپس یک طرح ده ماده ای برای ایران ارائه میدهد که البته امسال توسط پارلمانترهای ایتالیائی هم مورد تأیید قرار گرفته است. سپس وعده تغییر رژیم میدهد.

روشن است که این پیام رو به مردم ایران نیست. شعار تغییر رژیم در ایران شعاری نیست که علیرغم بسیار مشکلات اجتماعی، مدنی و سیاسی از داخل کشور نشأت گرفته باشد. پس بنابراین روی سخن مریم رجوی با چه کسی است؟ او چشم امید به حمایت چه کسی دوخته است؟

بسیاری در خارج از ایران تمایل به نابودی این کشور دارند. قابل توجه است که وب سایت مریم رجوی مرکز ترکیب عجیبی از عناوین ضد شیعه، ضد ایران، و ضد سوریه است که منعکس کننده افکار نومحافظه کاران، اسرائیل و عربستان سعودی می باشد.

مریم رجوی قول تغییر رژیم را نمیدهد، او برای خدمات خود به عنوان یک ملکه تبلیغات آگهی میکند.

مسعود خدابنده در تویتر  

همچنین:

 
مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، سوم ژانویه ۲۰۱۴: … این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها و
_
 
مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۳: … مسعود رجوی و همسرش مریم به پیروانشان دستور داده اند که اعتصاب غذا کنند. اعتصاب غذایی که بصورتی غیر واقعی و تعجب بر انگیزی اکنون از مرز صد روز نیز