تبریک به آقایان محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم بخاطر اقدام شجاعانه استعفا از شورای ملی مقاومت با رهبری رجوی

تبریک به آقایان محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم بخاطر اقدام شجاعانه استعفا از شورای ملی مقاومت با رهبری رجوی

انجمن زنان ایران، ششم ژوئن 2013: …   رجوی طی این سالها هر بلائی که دلش خواسته به اسم آزادی و جنگ با دشمن بر سر این افراد آورده است  طوری که با کمال تعجب همگان افراد را وادار به بدترین اهانت ها به خانواده های خودشان هم می کنند که دیگر این وجه از بی شرافتی این ایدئولوژی سابقه نداشته (نامه هائی نظیر آنچه به اسم برادر یا خواهر برای خانم ها عاطفه و عفت اقبال نوشته شد یا برای خانم میرباقری از زبان خواهرش یا برای مازیار …

لینک به منبع

در خبر ها خواندیم که آقایان محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم از شورای ملی مقاومت استعفا داده اند، به این اقدام شجاعانه تبریک می گوئیم مینیمم انتظاری بود که همگی ما داشتیم

این روزها می بینیم علاوه برما که از اعضای رسمی این تشکیلات بوده ایم، مجاهدین حتی به سایر هوادارانشان نظیر آقای اسماعیل وفا یغمائی یا ایرج مصداقی و ….. چه اهانت ها و شیطان سازیهائی می کنند و جرم آنها صرفا داشتن کوچکترین و درست ترین انتقادات به رجوی رهبری مجاهدین بوده است و بزودی خواهیم دید همین دوشخصیت بزرگوار نیز به جرم همین استعفا و انتقادها هدف آماج تهمتهای مجاهدین قرار بگیرند

آنها از مزدور شدن لولوئی ساخته اند و کودکانه مرتب همه را از آن لولو می ترسانند و نسق از افرادشان می گیرند که یا با من هستی و یا اگر انتقاد داشتی مزدوری یعنی سفید و سیاه کردن، باز هم می گوئیم که آنها هرگز نباید جامعه جهانی را با اشرف نشیننان و کسانی که بیش از نیمی از عمرشان را در تشکیلات سرکوبگرانه مجاهدین سپری کرده اند و به نوعی دفرمه شده اند و یا بالاجبار حمد و ثنا گوی همه اظهارات رجوی شده اند اشتباه بگیرند، هر چند که با برقراری کمترین ارتباط بین همین افراد با دنیای آزاد هم آنها نیز به خود آمده اند و تک به تک در حال ترک این جریان متروکه هستند

رجوی طی این سالها هر بلائی که دلش خواسته به اسم آزادی و جنگ با دشمن بر سر این افراد آورده است طوری که با کمال تعجب همگان افراد را وادار به بدترین اهانت ها به خانواده های خودشان هم می کنند که دیگر این وجه از بی شرافتی این ایدئولوژی سابقه نداشته (نامه هائی نظیر آنچه به اسم برادر یا خواهر برای خانم ها عاطفه و عفت اقبال نوشته شد یا برای خانم میرباقری از زبان خواهرش یا برای مازیار ایزد پناه از زبان برادرش و …. ) و حتی شعار ساخته اند که ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما

باید گفت که این وجه از کیش شخصیت و رهبر پرستی دگم در جهانی که دمکراسی جزو آرمانهای انسانهایش می باشد عجبیب است و با وجدان و انسانیت در تعارض آشکار توصیه کردن به رجوی دیگر از حوصله ما خارج شده است ولی به اطرافیان وی باز هم توصیه می کنیم که دست از امام و پیغمبر سازی برداشته تا شاید رجوی بتواند بیشتر با واقعیتهای پیرامون و دنیا آشنا بشود

با احترام هیئت تحریه زنان ایران

ششم مای 2013

همچنین
راه انداختن خیمه شب بازی های سالانه و خرجهای نجومی مریم رجوی، دلقک اورسوراواز، در ویلپنت پاریس
مصاحبه سایت زنان ایران با خانم میرباقری پیرامون تحولات انتخابات و موضعگیریهای اخیر رجوی
باز هم عجبا از مسعود و مریم رهبر و رئیس جمهور و ادعای دمکراسی شان (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)
شرکت رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خط بطلان بر تحلیلهای رجوی


Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi