تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومشپرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و دوم مارس 2021:… اگر دنیا شما را داخل آدم حساب می کرد مریم قجر را از فرانسه به دهکده آلبانی ( بگفته خود مسعود ) منتقل نمی کردند و حالا او را هم به اونجا راه نمی دهند . اگر راست می گویی چرا درخواست نمی کنی و تو که شاکی هستی چرا شکایت نمی بری به یک دادگاه تااز این طریق آنها را احضار کنند و بعد رسیدگی به  پرونده تو پیروز بشوی؟  این همه قول یک قطره آزادی به نیروهای پیر و پتالت ندهی!خودت خسته نشدی این همه تکرار کردی و شرم نمی کنی از این قول‌های کشکی که می دهی؟ خودت را به خریت نزن !!!  تو که جرات علنی شدن را نداری حرف از دادگاه بین المللی نزن و این برات با این همه سابقه در سازمان و بعنوان رهبر در جلوی صف قیام ( البته خفته در سوراخ موش ) قرار داری خوب نیست . تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش 

اخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود ش

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

باز مردک خفته در گور به سخن آمد

پرویز حیدرزاده ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 21.03.2021

اخیرا پیامی از رسانه فرقه مجاهدین خلق پخش شد که گویا مسعود رجوی  از قبر در امده است. اما در این پیام چه بود؟ جز نشخوار همان حرفهای قبلی و روحیه دادن به نیروهای وارفته‌ در کمپ مانز؟!

مثلاگفته است :

“در اشرف هم ۳۲۰بلندگو و ۶۷۷روز لجن‌پراکنی شبانه‌روزی اثر نکرد!!!”

باید به این مردک احمق گفت که مگر گذاشتی صدای زجه پدران و مادران و خانواده‌ها به گوش اسیران در بند تو برسد؟ این تو و فرماندهان تو بودیدکه با بلندگو ما را شکنجه روحی می دادید.  اصلا معلوم نبود که از بلندگوی تو سرود مرگ بر آمریکا پخش میشد یا سلام بر مریم قجر رهایی؟

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

براستی که شما در حماقت و شکنجه هیچ کم ندارید اونطرف سیاح بقول خودت رژیم با ۳۲۰ بلند گو و این طرف سیاج شما در هر مقر بیست بلندگو صدا پخش می کردید. در این میان ما بودیم که  همه این سر و صدا را تحمل می کردیم و تو و فرماندهان در سنگر بتونی ضد موشک کروز بسر می بردید و صدایی به شما نمی رسید .

حال که دادگاهی در داخل ایران به شکایت خانواده ها رسیدگی کرد باز از سر سوزش این مردک خفته در گور صداش در آمد و می گوید سران این رژیم اگر جرات دارند با ما در یک دادگاه بین المللی شرکت کنند! این ضرب المثل یادم آمد که یارو را بده راه نمی دادند سراغ  خانه کدخدا را می گرفت .

اگر دنیا شما را داخل آدم حساب می کرد مریم قجر را از فرانسه به دهکده آلبانی ( بگفته خود مسعود ) منتقل نمی کردند و حالا او را هم به اونجا راه نمی دهند .

اگر راست می گویی چرا درخواست نمی کنی و تو که شاکی هستی چرا شکایت نمی بری به یک دادگاه تااز این طریق آنها را احضار کنند و بعد رسیدگی به  پرونده تو پیروز بشوی؟  این همه قول یک قطره آزادی به نیروهای پیر و پتالت ندهی!خودت خسته نشدی این همه تکرار کردی و شرم نمی کنی از این قول‌های کشکی که می دهی؟

خودت را به خریت نزن !!!  تو که جرات علنی شدن را نداری حرف از دادگاه بین المللی نزن و این برات با این همه سابقه در سازمان و بعنوان رهبر در جلوی صف قیام ( البته خفته در سوراخ موش ) قرار داری خوب نیست .

تو بجای این چرت و پرت گفتن فکر نیروهایت باش که و برای آنها روضه بخوانی ، دیگر دوران ریاء و فریب تمام شده است و اینجا عراق و بدون اینترنت نیست .

وای بروزی که بدرخواست این خانواده ها  به جرائم  تو و مریم خانم قجرو فرماندهان شکنجه گرت در دادگاه های بین المللی رسیدگی شود ، آنوقت می فهمی یک قطره آزادی یعنی چی.

در آخر باید به این شیر خفته در سوراخ موش گفت در همان سوراخ بمانی آبرومندانه تر است دادگاه پیشکش.

پرویز حیدرزاده نشلی _ تیرانا

لینک به منبع

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

***
Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser 1
پایان یک راه – تیزر اول

Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser ۲
پایان یک راه – تیزر دوم 

ورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن

(مسعود خدابنده، بی بی سی)

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قدرتنمایی-کفتار-در-اشرف3/

قدرتنمایی کفتار در اشرف3

قدرتنمایی کفتار در اشرف3پرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، نهم فوریه 2021:…  تعدادی از این افراد از این کار فرقه مجاهدین خلق سرباز زدند و رسماً اعلام جدایی کردند و این کار فرقه رجوی را محکوم کردند و با اینکار استقلال خودشان را اعلام کردند. اما تأسف برای آن دسته از افرادی است که جسما از این فرقه جدا شدند و هنوز فکری و ذهنی در درون تشکیلات این فرقه هستند و هرچه این فرقه بگوید باید گوش بدهند و اجرا کنند و قدرت تصمیم گیری را از خود ندارند. فرقه رجوی میگه یا این برگه جاسوسی را امضا کن مریمی باش و یا برچسب مزدوری و بهترین برچسب اسیر جنگی سابق را خواهید خورد !!!!! عجبا نه حیا و نه شرف و نه پرنسببی باقیمانده است. قدرتنمایی کفتار در اشرف3 

قدرتنمایی کفتار در اشرف3زوزه شغالان در آلبانی

قدرتنمایی کفتار در اشرف3 

کفتار در زندان اشرف3 در آلبانی زوزه کشان می خواهد قدرت نمایی کند

پرویز حیدرزاده ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 08.02.2021

پرویز حیدرزاده

آقای پرویز حیدرزاده

فرقه رجوی با اعضای جدا شده خود چه ها که نمی کند ،  آن دسته از دوستانم که هنوز نتوانسته اند مستقل و بدور از فرقه رجوی امورات خود را بگذرانند و از  این فرقه پول دریافت میکنند را تحت فشار قرار داده یا علیه دیگر دوستان خود جاسوسی بکن و علیه آنها اطلاعیه بده یا پول خبری نیست ، این دوستان را در دو راهی قرار داده است و شیوه دیکتاتور ها را درپیش گرفته است، یا بیا جاسوسی کن یا برو پی کارت .

باید از این فرقه پرسید که این فرد زمانی که دوران جوانی را برای تو و امیال کثیفت نثار کرده این است پاداش آنها؟

البته باید گفت تعدادی از این افراد از این کار فرقه مجاهدین خلق سرباز زدند و رسماً اعلام جدایی کردند و این کار فرقه رجوی را محکوم کردند و با اینکار استقلال خودشان را اعلام کردند ، اما تأسف برای آن دسته از افرادی است که جسما از این فرقه جدا شدند و هنوز فکری و ذهنی در درون تشکیلات این فرقه هستند و هرچه این فرقه بگوید باید گوش بدهند و اجرا کنند و قدرت تصمیم گیری را از خود ندارند.

فرقه میگه یا این برگه جاسوسی را امضا کن مریمی باش و یا برچسب مزدوری و بهترین برچسب اسیر جنگی سابق را خواهید خورد !!!!!

عجبا نه حیا و نه شرف و نه پرنسببی باقیمانده است ، آری این دقیقا خط و مشی سازمانی است که خود را تنها آلتر ناتیو در قبال نظام حاکم می بیند و ادعای انقلاب نوین را میدهد و خود را انقلابی می داند ،سازمانی پوسیده از درون که در هر چند ماه یک سوگند وفا داری از اعضایش می گیرد تا مریمی بودنشان را اثبات کنند و اما همه این جست و خیز های فرقه کسی را نمی فریبد جز اعضای در زندان خودش را چون آنها نه ارتباطی با دنیای بیرون دارند و اخبار واقعی بگوششان میرسد ، حق میدهم کسی که در زندان هست و هر ساله به چهار دیواری نگاه کرده همه چیز خوب ویا بد را در آن چهار دیواری می بیند. اعضای فرقه یک مشت برده هستند و برده وار زندگی می کنند چون هیچ اختیاری از خودشان ندارند و هر آنچه دیکته شود اجرا می کنند.

آنهایی که جدا شدند و اعلام جدایی هم کردند روزانه باید بهای آزاد زیستن خود را بپردازند و در مقابل انواع و اقسام چرندیات فرقه رجوی سر خم نکنند و با این فرق چنگ در چنگ شوند، چون حاضر نیستند آزادی که بعد سی سال بدست آوردند را از دست بدهند و دوباره آن طوق بردگی را بر گردنشان کنند و به همین خاطر است که الان جنگ اصلی فرقه شده جنگ با جدا شده ها و آخوند و ملا را فراموش کردند .

سازمانی که با شهوت قدرت طلبی ، آنهم با یک رهبر که مثل موش کور در سوراخ قایم شده اش ، تبدیل به جاسوس و آلت دست سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل  شده است ، با اعضای چندین ساله‌اش ببینید چکار می کند ،افرادی که تمام جوانی اش را در زندگی پادگانی با انواع خطرات گذرانده یک شبه تبدیل به مزدور وزارت اطلاعات می شود و از نظر رجوی که خودش هم در نشستها اعلام کرد که این افراد مزدور و مهدورالدم هستند و باید نابود شوند .

مگر این افراد سی سال ( کمی بالا و کمی پائین ) در درون تشکیلات شما درس عاشق بودن نمی‌آموختند ؟ مگر همین ها شیر آهن کوه مرد نبودند ، مگر گوهران بی بدیل نبودند ؟ ووووومگرهای دیگر ؟

چه شد یک شبه این افراد تبدیل به مزدور شدند ،انهم نه تک نمود بلکه هرکس از دستگاه کثیف شما فاصله میگیره این مارک و برچسب را بهش می زنید  این کار اینها نه با افراد تازه وارد بلکه با افراد باسابقه این کار را کردند .

رهبری که با رقص رهایی و داشتن حرمسرا در بهترین مکانها مشغول عیش و نوش خود بود و برای اثبات مزدوری اش مستمر با جان افراد شستشوی مغزی داده شده قمار میکرد و آنها را به کشتارگاه می فرستاد و می گفت راه سرنگونی با خون باز می شود و باید برای آن خون داد و با این ترفند چه کسانی را دم تیر داد تا به خواسته کثیف خودش برسد .

خلاصه کنم برای زنده ماندن بیرون از این فرقه باید قیمت داد و هرچه از تشکیلات سبتیک مانندش فاصله بگیری هوای پاک تنفس می‌کنی و احساس رهایی می‌کنی  و اما  اگر در همان نزدیکی بمانی خودت را با لجنزار آدابته کردی و مجبوری لجنخواری کنی و هرآنچه این لجنزار پس دهد تو باید با آن کنار بیایید.

لینک به منبع

قدرتنمایی کفتار در اشرف3 

تبعید مریم رجوی به آلبانی 

***

خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدامآوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اسرای-جنگی-مجاهدین-خلق-اجازه-ملاقات-می/

اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهند

اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهندپرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و ششم سپتامبر 2020:… در این نامه 123 نفر از کمیسر حقوق بشر خواسته شده تا از کمپ اشرف سه و همان زندان فرقه بازدید کند تا ببیند چگونه حقوق آنها را ما جدا شده ها نقض کردیم که دو نفر از دوستان با تلویزیون بی بی سی مصاحبه کردند ؛ حال که یازده هزار نفر از اقوام نزدیک اعضای خودت نامه نوشتند و خواهان دیدار با عزیزان خود شدند را نادیده می گیرید و الان خود را مظلوم جا می زنید, از این فرقه باید پرسید زجه های پدر و مادر پیر که خواهان دیدار با عزیزان خود هستند و تو مانع از دیدار می شوی نقض حقوق بشر نیست اما مصاحبه دو تن از اعضای جدا شده نقض حقوق بشر است؟؟؟؟   حال اگر ریگی به کفش نداری راه خانواده ها را باز کن , مگر از تشکیلات و انقلاب مریم شک داری که نمی گذاری خانواده با فرزندان خود حتی تلفنی هم صحبت کنند !!!! خودت گفتی کسی که مسلح به انقلاب مریم است تنها هم باشد باز کم نمی آورد , پس چی شد آن مزخرفات ؟؟؟  اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهند

اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهنداسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهند

سرکرده فرقه مجاهدین خلق !

اگر ریگی به کفش نداری راه ملاقات خانواده ها با این 123 نفر را باز کن

“اسیر جنگی” یک افتخار است

همکاری رجوی و صدام حسین در سرکوب اسیران چنگ

ادعای فرقه رجوی مبنی بر نامه 123 اسیر جنگی با قی مانده در مناسبات لجن مجاهدین به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

پرویز حیدرزاده، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 25.09.2020

اگر کسی که این فرقه تبهکار را نشناسد قکر می کند این افراد با اصرار خود این نامه را نوشته اند باید یاد آوری کنم این نامه در دفتر مریم خانم نوشته شده و بعد از مسئولین خواسته است تا با گذاشتن یک نشست از همه افراد بخواهند این نامه را امضا کنند که ابتدا با کلی توضیحات از همه اسیران سابق که اسیر شده فرقه تبهکار شده اند خواسته شد باید این را امضا کنند.نکاتی را باید بگویم که تا بحال گفته نشده است .

من اسیر جنگی که توسط همین فرقه با آتشباری ارتش صدام (بهتر است بگویم ارتش مسعود تحت امر ارتش صدام البته با اسم ایران ) در منطقه کوشک طلایه اسیر فرقه شدم که اصلا اسم ما در هیچ ارگان بین المللی و صلیب سرخ ثبت نشد من و امثال من در اردوگاه فرقه فریب تبلیغات آنها را خوردیم و وارد مناسبات آنها شدیم و سی سال از بهترین عمرم را در فرقه تباه کردم . این قیمتی بود که برای شناخت ماهیت کثیف این سازمان باید پرداخت می کردیم. برای ثبت در سینه تاریخ اسیران عملیات چلچراغ را که حتی اسمشان در فرقه رجوی هم ثبت نشد وارد عملیات فروغ (مرصاد) کرده است نه عکسی از آنها دارد و نه اسمی فقط با یک ستاره  در اسامی کشته های فروغ مشخص است .

بعد از آتش بس تعداد افرادی که از اردوگاه صدام به اسارت گاه رجوی در اشرف آمدند خیلی بالا بود که اشرف آنزمان جاکم بود که شروع به ساختن مقرات جدید کردند و چندین مقر جدید ساخته شد فکر می کنم بالای 1500نفر وارد اشرف شدند  اما رفته رفته آمار کم شد یعنی اسیران جنگ که آمده بودند هر روز کمتر می شد که امار مانده بعد از سقوط صدام نزدیک به 600 نفر بود و همین آمار بعد از آخرین بازدید صلیب سرخ در زمان آمریکایی ها به 412 تفر کاهش یافت و همین آمار در لیبرتی کمتر وکمتر شد  و الان افراد باقی مانده از اسیران جنگی در فرقه رجوی 123 نفر می باشد این آمار افرادی است که از اردوگاه عراق امده و خود را اسیر فرقه رجوی کردند این ریزش افرادی که این فرقه از کشور های دیگر با وعده سر خرمن به اشرف آورد و یا از کمپ پناهندگان رومادی عراق و از ایران آمدند و بعد ها رفته اند محاسبه نشده است این محاسبه را می گذارم بر عهده هموطنان و مسئولین سابق بالای قدیمی که از سازمان جدا شدند و الان در اروپا و آمریکا هستند .

در این نامه 123 نفر از کمیسر حقوق بشر خواسته شده تا از کمپ اشرف سه و همان زندان فرقه بازدید کند تا ببیند چگونه حقوق آنها را ما جدا شده ها نقض کردیم که دو نفر از دوستان با تلویزیون بی بی سی مصاحبه کردند ؛ حال که یازده هزار نفر از اقوام نزدیک اعضای خودت نامه نوشتند و خواهان دیدار با عزیزان خود شدند را نادیده می گیرید و الان خود را مظلوم جا می زنید, از این فرقه باید پرسید زجه های پدر و مادر پیر که خواهان دیدار با عزیزان خود هستند و تو مانع از دیدار می شوی نقض حقوق بشر نیست اما مصاحبه دو تن از اعضای جدا شده نقض حقوق بشر است؟؟؟؟   حال اگر ریگی به کفش نداری راه خانواده ها را باز کن , مگر از تشکیلات و انقلاب مریم شک داری که نمی گذاری خانواده با فرزندان خود حتی تلفنی هم صحبت کنند !!!! خودت گفتی کسی که مسلح به انقلاب مریم است تنها هم باشد باز کم نمی آورد , پس چی شد آن مزخرفات ؟؟؟

اسیر جنگی یک افتخار است برای من که در دفاع از وطنم اسیر شدم نه مثل فرقه وطن فروش رجوی در رکاب ارتش صدام بر روی هم وطنش آتش بریزد تا دلار و دینار از صدام در یافت کند. مسعود رجوی بار ها در نشست گفته بود که دیگر اسیر جنگی نداریم و حتی آخرین بازدید صلیب که ضمیمه همین نامه 123نفر هست گفته چیزی بنام اسیر جنگی نداریم اما فرد از این فرقه جدا می شود می شود او را اسیر جنگی و مزدور نامیده می شود  از همینجا به رجوی می گویم اگر اسیر جنگی برای تو ننگ عار هست برای من که سرباز ارتش وطنم ایران بودم باعث بسا افتخار و سر بلندی است ؛ تف بر تو و اون تشکیلات پوسیده ات.

لینک به منبع

اسرای جنگی مجاهدین خلق اجازه ملاقات میخواهند

تبعید مریم رجوی به آلبانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/توطئه-شکست-خورده-رجوی-مجاهدین-خلق-در-آ/

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانیپرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، دوم سپتامبر 2020:… در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با این کار غیر اخلاق و غیر قانونی مخالف بودند این توطئه شکست خورد و این فرقه باز هم بور و کور شد. جدا شده دشمن اصلی این فرقه است چون تمام عملکرد این فرقه را افشا  میکند به همین دلیل است که رجوی حکم مرگ همه جداشده ها  را صادر کرده است. فرقه دو موضوع را دنبال میکرد در وحله اول زهر چشم گرفتن از بقیه جدا شده ها بود و در درجه دوم تبلیغات و مصرف داخلی برای نیروهای وارفته خود در کمپ بسته مانز بود تا شاید در کالبد بی روح اعضای خود بدمد ولی فرقه باز شکست سختی خورده است . آری  فرقه مجاهدین خلق در گل مانده دست از این توطئه بر نمی دارد و باز هم بر علیه ما جدا شدگان  هر طور شده می خواهند فتوای آن موش کور را عملی کنند، اما ما از دولت آلبانی خواهان اخراج این فرقه تروریستی از خاک این کشور هستیم . توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی 

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانیاحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

پرویز حیدرزاده

آقای پرویز حیدرزاده

پرویز حیدرزاده ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 01.09.2020

از یک سال پیش فرقه رجوی  با کمک لابی هایش در آلبانی که خودشان هم می دانستند کارشان غیر قانونی است احسان را زندانی کردند و او یک سال را  در زندانی بسته و بدون ملاقات و در یک سلول انفرادی بسر برد او دارای برگه اقامت ده ساله بود و همچنین او قانونی وارد این کشور شده بود اما فرقه رجوی با همدستی یکسری از عناصر در دولت موفق به دستگیری و زندانی کردن او انجامید .

فرقه چند روز قبل از اخراج آقای بیدی در سایتهای خودش شروع به نشر اخبار کرد از اینکه آلبانی احسان بیدی را اخراج کرده و این بیانگر رابطه نزدیک این فرقه با بخش مافیایی در دولت آلبانی میباشد و بیانگر دست داشتن فرقه در دستگیری و به زندان انداختن آقای بیدی میباشد و ما متوجه شدیم یک خبر هایی هست  بله دقیقا خواسته بودند فتوای علنی رجوی مبنی بر قتل جداشدگان را اجرا کنند همانطور که در اواخر دهه هفتاد افراد جدا شده را با حمایت صدام به مرز ایران می بردند تا کشته شوند و حتی ناراضیان داخل تشکیلات را برای عملیات داخل یا بعد از سقوط صدام جلوی نیروهای عراقی می فرستادند تا کشته شوند که دهها نفر از آنان اینگونه کشته شدند.

احسان را به مرز یونان بردند تا در آنجا بقول خودشان دیپورت کنند  و در آنجا پلیس یونان با شلیک به سمت احسان  اورا سر به نیست کند و این را هم عملی کردند و اورا در اون طرف مرز رها کردند  ازآنجایی که جدا شدگان افشا کننده ماهیت و عمق فساد در این تشکیلات هستند و وجودشان سند زنده بن بست خطی و ایئولوژیک این فرقه است فرقه رجوی همیشه بدنبال توطئه بر علیه این جداشدگان است توطئه اخیر برعلیه آقا بیدی هم در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با این کار غیر اخلاق و غیر قانونی مخالف بودند این توطئه شکست خورد و این فرقه باز هم بور و کور شد. جدا شده دشمن اصلی این فرقه است چون تمام عملکرد این فرقه را افشا  میکند به همین دلیل است که رجوی حکم مرگ همه جداشده ها  را صادر کرده است.

فرقه دو موضوع را دنبال میکرد در وحله اول زهر چشم گرفتن از بقیه جدا شده ها بود و در درجه دوم تبلیغات و مصرف داخلی برای نیروهای وارفته خود در کمپ بسته مانز بود تا شاید در کالبد بی روح اعضای خود بدمد ولی فرقه باز شکست سختی خورده است .

آری  فرقه مجاهدین خلق در گل مانده دست از این توطئه بر نمی دارد و باز هم بر علیه ما جدا شدگان  هر طور شده می خواهند فتوای آن موش کور را عملی کنند، اما ما از دولت آلبانی خواهان اخراج این فرقه تروریستی از خاک این کشور هستیم .

لینک به منبع

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

تبعید مریم رجوی به آلبانی

***

تعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد احسان بیدی پیروز شدتعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد

حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریساحسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

زندانی کردن احسان بیدی در آلبانی بی دلیل، Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

همچنین: