تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم اوت 2019:… مجاهدین خلق بدنبال تمکین مسعود رجوی به توهماتش، درهمان سال 1360ازبین رفت واگر حالا حرفی ازآن زده میشود ، منظور استحاله شده ی آن سازمان به باند مخوف وجنایتکار رجوی است که ازنظر من، وجود انجمن های نجات ( نهاد غیردولتی متشکل ازاعضای … Continue reading تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران