تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم نوامبر 2019:… بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن است و بعضی هایشان نیز که کمی خجالتی هستند آنرا به زبان دیگری بیان میکنند. اگر بخواهیم راجع به تک به تک اینها جویا شویم سر … Continue reading تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود