ترجمه ای از حرفهای دل رجوی فراری توسط مترجم سابقش

ترجمه ای از حرفهای دل رجوی فراری توسط مترجم سابقش

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، سوم ژانویه 2016:… مگر بارها تعهد مردن ندادید؟ همانجا با آرامش خاطر و خونسردی تمام وایستید و از ترس جان به سنگر نروید که اصلا همه شان پر آب شده اند اگر بروید چون خیلی هایتان شنا بلدید ممکن است غرق نشوید و زنده بمانید پس همانجا بایستید تا کارزارهای بعدی شلیک شده به دست برادران حزب اللهی این «حقیر» و «احقر» با سوت ممتدش فرابرسد و برکله تان فرود بیاید چون تعدادی از قابهای …

مسعود رجوی و فرمان قتل های بیشترپیام مسعود رجوی به لشکرهای ارتش آزادیبخش

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمدرخواست مضحک برگرداندن ده در صد سلاح زمینه سازی برای کشتار ساکنان لیبرتی

لینک به منبع

ترجمه ای از حرفهای دل و مغز و زیر زبان رجوی فراری توسط مترجم سابقش

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

چون یکی از کارهایم سالها ترجمۀ پیامهای رجوی بود این بار هم خواستم به آن «شغل ناشریفم» ادامه داده و ترجمۀ طنزی از پیام رجوی به دنبال موشک باران 29 اکتبر 2015 لیبرتی که گفت: «از تعداد مجروحان در تاریکی شب هنوز گزارش دقیقی نداریم. آرامش و کنترل و خونسردی خود را حفظ کنید و با هشیاری کامل آمادۀ کارزارهای بعدی باشید» به عمل بیاورم تا حرفهای واقعی نهفته در این چند کلمه اش یعنی حرفهای دل و مغز و زیر زبان حضرت امام غائب به روشنی و شفافیت مفهوم همگان گردد:

رجوی:

می بخشید که به علت تاریکی شب و نیز چون در مخفیگاهم حتی چراغ قوه هم به من نداده اند و همیشه در تاریکی به سر می برم نتوانستم بیایم و مجروحان را شمارش کنم ببینم چند نفرند تا دستور بدهم که برایشان و برای مسئولین آنها دیگ بگذارند که اصلا چرا زنده مانده اند و به تعهد با امضای خودشان که نوشته بودند مجاهد بمیرم عمل نکرده اند و نمرده اند؛ مگر من در پیام عاشورای سال گذشته چراغها را در این صحرای کربلا ولی دارای دیوارهای بتونی و نگهبانان و گشتهای خودی خاموش نکردن و نگفتم هر کس نمی خواهد بمیرد جرأت دارد بلند شود بگوید من می خواهم بروم خوب چرا آنجا بلند نشدید بگویید من نمی خواهم بمیرم می خواهم فقط مجروح بشوم که این یعنی زنده بمانم تا اگر فرصتی دست داد دربروم؛ ها؟!!! صبر کنید آرامش و کنترل و خونسردی تان را حفظ کنید که اگر غلطی کردید و با عجله و و اضطراب و از ترس جانتان بازهم زود رفتید به سنگرها و از کارزار یعنی موشکهای بعدی جان به در بردید پدرتان را در می آورم و برای تک تکتان می گویم نشست دیگ بگذارند که به چه حقی تعهد خودتان را زیر پا گذاشته و زنده ماندید؟ مگر بارها تعهد مردن ندادید؟ همانجا با آرامش خاطر و خونسردی تمام وایستید و از ترس جان به سنگر نروید که اصلا همه شان پر آب شده اند اگر بروید چون خیلی هایتان شنا بلدید ممکن است غرق نشوید و زنده بمانید پس همانجا بایستید تا کارزارهای بعدی شلیک شده به دست برادران حزب اللهی این «حقیر» و «احقر» با سوت ممتدش فرابرسد و برکله تان فرود بیاید چون تعدادی از قابهای عکس مریم رهایی در اورسوراواز همانطور خالی و بدون استفاده در انبار مانده و خاک می خورند پس برای چه مریم پول داده آنها را خریده؟ خوب برای همین روز است که باید مصرف شوند!!!… تازه هم شما و هم آن کشته ها باید خدا را شکرگزار باشند که اینجا کشته می شوید یا می میرید و آن همه تجلیل و تعریف و تمجید مثل شهید و مجاهد صدیق از شما به عمل می آید و مثل آنهایی نشدید که آن قدر داخل تشکیلات غر زدند و لغز خواندند که مجبور شدیم کلکشان را بکنیم و با قرص سیانور یا زیر شکنجه سربه نیستشان کنیم که اصلا نامی ازشان باقی نماند یا مثل آن جدا شدگان و مخالفان در خارجه نشدید که مجبور شویم به قتل و سربه نیست کردن در خیابانهای اروپا تهدیدشان کنیم و یا کتکشان بزنیم که کلی آبروریزی برایمان به بار بیاورد و آنهمه هزینه های میلیونی و زحمات مریم روی سالنها و لباسها و چهره و پوست به هدر رفته و شعارهای آزادی و میانه روی و سکولاری و دموکراسی اش زیر سؤال برود. من مرگ و میر و کشتن و کشته شدن و سر به نیست کردن و شدن و درگذشت و به رحمت خدا پیوستن و… می خواهم ولی بی سر و صدا و قابل پوشش و توجیه و تعریف و تمجید؛ و نه زنده ماندن و «خوش نشین» زندان لیبرتی و بیابان اشرف شدن یا زیرکانه نمردن و مجروح شدن!! نه آقا جون من گفتم و همه تان هم در أخر تعهدهایتان نوشتید و امضا کردید که «مجاهد بمیرم» نگفتم و ننوشتم که «مجاهد زخمی بشوم»!!! ووو….

ترجمه از: حسین نژاد مترجم ارشد حرفهای دل و مغز و زیر زبان آقای رجوی!

تازه ترین ابتکار مجاهدین در مبارزه

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

مسعود رجوی جیش العدل تروریسمآیا رجوی رهنمودی برای مجلس خبرگان ندارد؟

ارتش آزادیبخش ملی ایران فرقه رجوی مجاهدین خلقرهبر فراری، رئیس جمهور در پاریس، ارتش علیل در عراق، هفت نماینده در بروکسل و یک سفیر در انگلیس

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22637

نامۀ حسین نژاد به علما و اندیشمندان اسلامی

پیوند رهایی، پاریس، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… چنانکه می دانید گروهی از تروریستها و جنایتکاران بنیادگرا در خاورمیانه سالها است که از اسلام به عنوان وسیله ای برای لاپوشانی رقابتشان بر سر قدرت و حکومت و غارت با ارتکاب جنایتهایی که عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند بهره برداری می کنند و در این راستا از یک سو از احساسات و عواطف و مقدسات مذهبی مسلمانان این منطقه واز سوی دیگر از اختلافات و جنگهای …

مریم رجوی داعش تروریسم چهره “عشایر انقلابی عراقی” باند رجوی را بهتر بشناسیم!

لینک به منبع (و ترجمه عربی و انگلیسی نامه)

نامۀ حسین نژاد به علما و اندیشمندان اسلامی

که رهبری فرقۀ رجوی می کوشد از اعتبار و وجهۀ آنان برای اهداف فرقه ای خود بهره برداری کند

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان و حضرات محترم؛

درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد؛

چنانکه می دانید گروهی از تروریستها و جنایتکاران بنیادگرا در خاورمیانه سالها است که از اسلام به عنوان وسیله ای برای لاپوشانی رقابتشان بر سر قدرت و حکومت و غارت با ارتکاب جنایتهایی که عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند بهره برداری می کنند و در این راستا از یک سو از احساسات و عواطف و مقدسات مذهبی مسلمانان این منطقه واز سوی دیگر از اختلافات و جنگهای ناشی از اشتباهات و جنایتهای دولتهای منطقه ای و بهره برداری قدرتهای بزرگ و کشورهای غربی از آنها برای دخالت جهت حفظ منافعشان استفاده می کنند. این روند موجب خدشه دار شدن چهرۀ اسلام در جهان و نشان دادن آن به عنوان دین خشونت و قتل و جنایت شده گذشته از کشتارها و ویرانیهای وارد آمده به برخی کشورها و جوامع مسلمان.

این فضای ناشی از تروریسم و جنایت به نام اسلام اقتضا می کند که علمای اسلام و اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بویژه آنها که مقیم غرب و کشورهای غیر مسلمان هستند برای نجات چهره و اعتبار اسلام و مسلمانان تلاش کنند که بدین منظور باید این اقدامات و اندیشه ها و جنایات را محکوم کرده و چهرۀ واقعی این آیین بردبار را با برگزاری کنفرانسها و ایراد سخنرانیها و نوشتن مقالات روشن کنند و همچنین مراقب و هشیار باشند که یک سازمان تندروی دیگری که ادعای ایمان به اسلام و مشخصا شیعه دارد نزد آنها می آید که در کشورهای مختلف با آنها دیدار و تماس برقرار کرده و تلاش می کند که روی آنها تأثیر بگذارد و آنها را به حمایت از نوع دیگری از افراطی گری و خشونت به نام اسلام بکشاند تا اولا بدین طریق از اینکه سازمانهای افراطی تروریست جنایت پیشه تحت نام اسلام سنی (از اهل سنت) عمل می کنند مانند داعش و القاعده و امثال آنها با گفتن اینکه ولی تشکیلات آنها سنی و افراطی نیست بلکه آنها سازمانی معتقد به اسلام میانه رو و دموکراتیک!! هستند و افراطی گری و تروریسم را محکوم می کنند!! و ثانیا از فضای باز و آزادی و نیز فضای ضد تروریسم و افراطی گری بویژه در غرب بهره برداری کند تا با پناه گرفتن و مخفی کردن خودش پشت اعتبار و وزنه و وجهۀ خوب این علما و پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای غربی بتواند اندیشه ها و افکار و ایدئولوژی واقعی افراطی و تندروی خشونت طلبانۀ خود و چهرۀ تروریستی و ماهیت جنایتکارانۀ خودش را بپوشاند و گذشتۀ پر از اعمال تروریستی و جنایتهای خود را که همیشه آنها را اعلام و به آنها افتخار کرده و می کند توجیه نموده و سفیدکاری کند.

باید توجه داشت که این سازمان همانا «سازمان مجاهدین خلق ایران» می باشد که خودش را گاهی به نام ویترین سیاسی خارجی اش یعنی «شورای ملی مقاومت ایران» معرفی می کند.

به اطلاعتان می رسانم که اینجانب از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران و از کادرهای بخش روابط خارجی و روابط با عراق این سازمان به عنوان مترجم ارشد سازمان و رهبری آن به مدت بیش از ۲۵ سال در عراق و بیشتر در قرارگاه اشرف بودم تا اینکه بعد از سی سال از این سازمان بیرون آمدم زیرا دیدم دیگر یک سازمان سیاسی اسلامی انقلابی نیست بلکه به یک فرقۀ مذهبی خاصی تبدیل شده که ربطی به اسلام ندارد و در خدمت آمریکا قرار گرفته بطوریکه این سازمان آن را به حمله به ایران و راه انداختن یک جنگ ویرانگر دیگری در منطقه تشویق می کند جنگی بسا بدتر و ویرانگرتر از جنگ پیشین در عراق. این تحول و تغییر سازمان مذکور سالهاست که به دست رهبری آن مسعود و مریم رجوی مقیم پاریس صورت گرفته است رهبریی که ملیونها دلار از سرمایه های نفتی عراق را که دولت صدام حسین به آنها می داد بین دولتمردان و ارتش و اطلاعات آمریکا و اروپا و برخی شخصیتهای دیگر برای حمایت و دفاع از اهداف جنگ طلبانۀ آنها توزیع می کند اهدافی که به هیچوجه مورد حمایت مردم ایران نبوده ونیست. آنها یک فرقۀ خاصی با عقاید و افکار بدعت گذارانه و التقاطی و آمیخته ای از افکار مذهبی شیعی و افکار غربی و کمونیستی بویژه استالنیسم می باشند.

مریم رجوی وقتی داعش در سال گذشته موصل عراق را به تصرف خود در آورد آنها را «انقلابیون عراق»!! و «عشایر انقلابی عراق»!! نامید چنانکه می توانید آن را در لینگ زیر در سایت رسمی و فارسی سازمان مجاهدین خلق ایران که زوج مسعود و مریم رجوی آن را رهبری می کنند ببینید:

http://www.mojahedin.org/news/139413

و در خبری نیز با عنوان «تسخیر کامل شهر موصل توسط انقلابیون و عشایر عراق»! چنانکه در عکس زیر به زبان فارسی می بینید در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق وجود داشت که اکنون آن را از سایت خودشان پاک کرده اند.

چرا که وقتی فرقۀ رجوی دید که جهان از داعش متنفر شده و آن را به علت جنایتهای وحشیانه و تروریستی اش محکوم می کند شعارهایش را عوض کرد تا همچون آفتاب پرست ظاهرا خودش را همرنگ جهان نشان بدهد. این کار سازمان مجاهدین خلق ضمن یک بسیج فریبکاری و نیرنگ مطبوعاتی در تلاش برای بزک کردن چهرۀ خود صورت می گیرد زیرا این همان سازمانی تروریستی است که جنایتهای تروریستی بسیاری در ایران و عراق علیه مردم دو کشور مرتکب شده است.

این فرقه رهبر را به عنوان رهبر عقیدتی مادام العمر به عنوان امام مقدس و واجب الطاعه و جانشین امام زمان (مهدی موعود) در شیعه یعنی امام دوازدهم محمد بن حسن عسکری می داند که شیعه معتقد است او غایب شده و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد.

از صفوف این سازمان بیش از هزار نفر دیگر نیز مثل من طی این سی سال جدا شده و بیرون آمده اند وامروز از آن سازمان افرادی جز عده ای پناهنده پراکنده در عراق و اروپا و آمریکا نمانده اند.

رهبر این سازمان مسعود رجوی نیز که بعد از سقوط رژیم صدام حسین از انظار مخفی شده است اخیرا در یک پیام صوتی که توسط سازمان پخش شد دستور قتل همۀ جداشدگان و مخالفین سازمان را هر کجا باشند صادر کرد.

از این رو این سازمان و حامیان آن و مسئولین آن صلاحیت این را ندارند که صحبت از محکوم کردن تروریسم و افراطی گری و خشونت کرده و به دیگران به ویژه علمای مسلمین و اندیشمندان اسلامی درس مبارزه با تروریسم و افراطی گری بدهند زیرا علمای مسلمین خودشان مصالح مسلمانان و جهان اسلام را می دانند و تجارب کافی در موضعگیری مناسب در قبال تروریسم و افراطی گری زیر پردۀ اسلام و برای افشای این پدیدۀ شوم که به چهرۀ اسلام و مسلمانان ضربه می زند و برای از بین بردن این پدیده از جمله گروه تروریستی و جنایتکار داعش در جهان دارند.

رهبری سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۹۸۹ به همۀ ما دستور داد که همسران خودمان را طلاق دهیم و رهبر عقیدتی سازمان مسعود رجوی فتوای حرام بودن خانواده و ازدواج را بر خلاف نص صریح قرآن و سنت پیامبر صادر کرد بطوریکه اکنون بیست سال است که تمام اعضا و کادرهای سازمان چه در عراق و چه در خارج اعم از زن و مرد همسران خودشان را طلاق داده اند و یا ازدواج نکرده اند. مهدی ابریشمچی مرد شماره دو سازمان بعد از مسعود رجوی که اکنون مقیم فرانسه و دستیار همسر سابق خود مریم رجوی است که از شوهرش مهدی در سال ۱۹۸۵ جدا شد و همان روز با مسعود رجوی بدون مراعات عدۀ شرعی ازدواج کرد در سال ۲۰۰۱ وقتی در عراق بودیم به ما گفت همسران شما پا جای پای مریم گذاشته و شما را طلاق داده و با رهبرمان مسعود ازدواج کرده اند!!.

تا کنون بیش از هزار تن از اعضا و کادرها و مسئولین سازمان مجاهدین از آن جدا شده اند که بسیاری هم از میان زنان می باشند که برخی نیز اعضای شورای رهبری سازمان بودند که پرده از بسیاری رسوایی های جنسی رهبر سازمان مسعود رجوی همسر مریم رجوی برداشتند. همچنین جدا شدگان سازمان موارد زیادی از زندان و شکنجه و قتل مخالفان رهبری سازمان در قرارگاههای این سازمان در عراق را افشا کرده اند.

همۀ افراد این سازمان از هر گونه تماس و ارتباط با افراد خانواده هایشان محروم و ممنوع هستند و استفاده از هر گونه وسیلۀ ارتباطی اعم از رادیو و کانالهای تلویزیونی و انترنت و موبایل تماما برای اعضای سازمان ممنوع می باشد و تنها در اختیار رهبری و مسئولانی است که مأموریتهای ارتباطی خاص سازمان را دارند.

رهبران سازمان به من اجازه نمی دادند با دختر بزرگم زینب که اکنون در کمپ لیبرتی متعلق به این سازمان در بغداد می باشد دیدار کنم در حالیکه هر دوی ما داخل سازمان و در کمپ اشرف در عراق بودیم و به آن دخترم اجازه ندادند حتی با خواهر کوچکترش مونا که از ایران برای دیدار اولین بار بعد از سی سال با من یعنی پدرش و با خواهرش در داخل سازمان به عراق آمده بود دیدار کند. دختر کوچکم توانست با من دیدار کند زیرا من از سازمان مجاهدین خلق سه و نیم سال پیش از طریق سازمان ملل متحد بیرون آمدم ولی او نتوانست علیرغم تلاشهای کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت حقوق بشر عراق با خواهرش که در مقر سازمان یعنی کمپ لیبرتی در بغداد می باشد دیدار کند زیرا رهبران این سازمان مسعود رجوی ومریم رجوی دیدارهای خانوادگی را تحریم کرده اند. این دو خواهر ۳۳ و ۳۷ ساله هر گز در عمرشان همدیگر را ندیده اند و مادرشان در عملیات این سازمان در سال ۱۹۸۸ کشته شد و تا کنون نتوانسته ام حتی یک نامه هم به دست دخترم برسانم چرا که رهبری این سازمان همۀ روابط اعضایش با بیرون کمپ و بیرون تشکیلات را قطع کرده و آنها را از استفاده از هر رسانه یا وسیلۀ تماس عصر جدید از جمله تلفن و موبایل و انترنت و حتی پست بویژه تماس یا دیدار با افراد خانواده هایشان در ایران یا خارج آن ممنوع و محروم کرده و می کند.

این سازمان پایگاه مردمی خود در داخل و خارج ایران را بکلی از دست داده و مردم ایران نه تنها به هیچوجه از این سازمان حمایت نمی کنند بلکه به علت همکاری آن با دشمنشان در جنگ یعنی صدام حسین به شدت از آن متنفرند زیرا این سازمان هنگام جنگ ایران و عراق بخشی از ارتش صدام بود و نیز اعمالی تروریستی داخل ایران انجام داده به علاوۀ افکار و اعمال فرقه ای خاص آن که ضد اخلاق و عرف مردم ایران می باشد.

از این رو برادرانه برای شما سفارش می کنم که هر گونه خواسته و دعوت از سوی رهبران این فرقه از شما و دوستانتان برای حضور در جشنها و گردهمایی های مریم رجوی در پاریس یا هر جای دیگر یا هر نوع حمایت یا تأیید در آینده به سود این فرقه را رد کنید تا بدینگونه اعتبار و چهره و وزنه خودتان و نیکنامی تان را حفظ کنید زیرا آنان می خواهند از اعتبار و چهرۀ شما برای پیشبرد اهداف گروهی و فرقه ای خودشان بهره برداری کنند اهدافی که ضد آرمانها و عرف و اخلاق و فرهنگ مردممان و نیز ضد عرف و اخلاق و فرهنگ ملتهای عرب و مسلمان می باشد.

از جمله اهداف رهبری این فرقه نگهداشتن عزیزان و دوستانمان در دوزخ عراق زیر آتش موشکهای تروریسم فرقه ای در عراق می باشد تا آنان بهای اشتباهات کشندۀ رهبری فرقه طی سی سال گذشته را بپردازند و قربانی آن شوند.

رهبری سازمان مجاهدین تلاش می کند عزیزان ما را در دوزخ عراق بدون هیچ تماسی با خارج تشکیلات بویژه با خانواده هایشان نگهدارد تا به عنوان دیواری انسانی جلوی رهبران سازمان از بیم دستگیری آنها کشته شوند. برای همین است که رهبری این سازمان پیوسته از زبان شمایان و با بهره برداری از اعتبار و وزنۀ شما تنها روی ضرورت حفاظت ساکنان کمپ و تأمین امنیت برای آنان و نه انتقال آنان از عراق تأکید می کند عراقی که روزانه صدها تن از شهروندانش کشته می شوند و حتی برای مردم خود نیز امن نیست.

از این رو از شما می خواهم که در دام رهبری این سازمان مبنی بر بیانیه دادن به خواست آن در فراخوان به تأمین خواسته هایی فرعی و ثانوی نیفتید مانند تأمین امنیت و تسلیم اجساد و رفع محاصره و امثال آن که برای منحرف کردن اذهان از خواست اصلی و واقع بینانه و ممکن یعنی آزاد گذاشتن اعضای اسیر برای تماس با بیرون تشکیلات و در درجۀ اول تماس و دیدار با افراد خانواده هایشان و انتقال آنان از عراق به کشورهایی امن بویژه در این اوضاع بحرانی و خطرناک عراق مطرح می کند.

هرگونه درخواستی غیر از انتقال ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث و آزاد گذاشتن آنان برای تماس و دیدار با خانواده هایشان در راستای هدف رهبری این سازمان یعنی باقی ماندن در عراق و ریختن ساکنان لیبرتی به تنور جنگی است که در آنجا جریان دارد امری که اگر شما در دام آن بیفتید بخشی از مسئولیت ریخته شدن خون این ایرانیان در عراق را در قبال خدا و خلق خدا و تاریخ و ملت ایران برعهده خواهید داشت.

از خداوند متعال خواهان سلامتی و موفقیت و پیشرفت شما در خدمت به اسلام و مسلمانان می باشم.

علی حسین نژاد

از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران – پاریس

۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

ارسال شده به حضرات:

۱- عبد المؤمن آیا اهل کشور اسپانیا عالم و متفکر اسلامی

۲-شیخ تاج الدین الهلالی اهل کشور استرالیا مفتی سابق استرالیا–از علمای ازهر

۳-زینب تیلور از کشور استرالیا فعال اجتماعی

۴-آقای مریا ولنت عالم و متفکر اسلامی در کشور آلبانی

۵-آقای شی های حسین آلبانی عالم و متفکر اسلامی

۶-شیخ ادریس بلژیک عالم و متفکر اسلامی

۷-دکتر محمد فؤاد البرازی دانمارک رئیس رابطه الاسلامیه و عضو مجمع عموی تقریب

۸-آقای عابد علی عابد دانمارک رئیس موسسه بین المللی صلح دانمارک

۹-آقای دکتر ابوالعلی القیسی رومانی امام مسجد اهل تسنن بخارست

۱۰-آقای یوسف مراد رومانی مفتی اعظم کشور رومانی

۱۱-آقای ابراهیم یوسن رومانی نماینده مسلمانان در پارلمان رومانی

۱۲-دکتر حسان موسی سوئد محقق و پژوهشگر و رئیس مرکز اسلامی سوئد

۱۳-آقای نقوی فرانسه عالم و متفکر اسلامی

۱۴-آقای حول صدیق فرانسه معاون مسجد بزرگ پاریس

۱۵-دکتر العربی کشانو فرانسه عالم و متفکر اسلامی

۱۶-خانم آلاء ریاض محمد نروژ استاد دانشگاه

۱۷-دکتر محمد سعید الطریحی هلند نویسنده و پژوهشگر عراقی مقیم هلند

۱۸-شیخ مجمد جواد الطریحی هلند استاد دانشگاه

۱۹-آقای اورهان بهشتی هلند امام جماعت مسجد اهل شیعیان

۲۰-شیخ حسن اجه هلند امام جماعت مسجد اهل سنت

متن عربی نامه:

رسالة من منشق عن منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة إلى علماء ومفکرین إسلامیین تحاول قیادة المنظمة استغلال سمعتهم ووزنهم لتحقیق أهدافها الطائفیة

بسم الله الرحمن الرحیم

أصحاب السیادة والسماحة؛

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؛

کما تعرفون أن إرهابیین ومجرمین متطرفین فی الشرق الأوسط اتخذوا من الإسلام منذ سنوات عدیدة وسیلة للتغطیة على تنافسهم فی الحکم والقوة والسلطة والسلب والنهب بارتکابهم جرائم یندى لها جبین الإنسانیة مستغلین فی ذلک المشاعر والعواطف والمقدسات الدینیة للمسلمین فی هذه المنطقة من جهة والنزاعات والحروب النابعة من أخطاء وجرائم الحکومات الإقلیمیة واستفادة القوى العظمى والدول الغربیة منها للتدخل حفاظا على مصالحها من جهة أخرى مما أدى إلى تشوه سمعة الإسلام فی العالم وإظهاره بمظهر دین العنف والقتل والجریمة إضافة إلى المجازر وحالات الدمار اللاحقة ببلدان للمسلمین ومجتمعات إسلامیة.

إن هذه الأجواء الناتجة عن الإرهاب والجریمة باسم الإسلام تتطلب من علماء الإسلام والمفکرین والباحثین الإسلامیین خاصة أولئک الذین منهم یعیشون فی الغرب والبلدان غیر الإسلامیة العمل على إنقاذ سمعة الإسلام والمسلمین بإدانة هذه الأعمال والأفکار والجرائم وإیضاح الوجه الحقیقی لهذه الشریعة السمحاء وذلک بعقد مؤتمرات وإلقاء الخطابات وکتابة المقالات وکذلک توخی الحیطة والحذر من أن یأتی إلیهم ویلتقی أو یتصل بهم فی مختلف البلدان تنظیم متطرف آخر یدعی أنه یؤمن بالإسلام وبالتحدید من الطائفة الشیعیة منها لیعمل على التأثیر فیهم سعیا لجرهم إلى دعم نوع آخر من التطرف والعنف باسم الإسلام مستغلا فی ذلک أولا کون التنظیمات الإرهابیة الإجرامیة المتطرفة تعمل باسم الإسلام السنی (من أهل السنة) کداعش والقاعدة وأمثالهما، وموحیا لهم بأنه لیس من السنة والمتطرفین بل أنها منظمة تؤمن بالإسلام المعتدل والدیمقراطی!! وتدین التطرف والإرهاب!! ومستغلا فی الدرجة الثانیة الأجواء المنفتحة والحریة وکذلک الأجواء المناهضة للإرهاب والتطرف خاصة فی الغرب للاحتماء والتخفی وراء ما یحظى به هؤلاء العلماء والباحثون والمفکرون الإسلامیون فی مختلف البلدان خاصة الغربیة منها من مصداقیة ووزن وسمعة حسنة للتغطیة على أفکاره وإیدیولوجیته الحقیقیة المتطرفة والمتشددة الداعمة للعنف وعلى وجهه الإرهابی وطبیعته الإجرامیة ولتبییض وتبریر ماضیه الحافل بالأعمال الإرهابیة والجرائم التی کان ولا یزال یعلنها ویباهی بها، ألا وهو “منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة” التی تسمی نفسها أحیانا بـ “المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة” کواجهتها السیاسیة الخارجیة.

أحیطکم علما بأنی من الأعضاء القدامى فی منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة ومن کوادرها العاملة فی قسم العلاقات الخارجیة والعلاقات مع العراق فی المنظمة مترجما أقدم فیها ولقیادتها لمدة تزید على ۲۵ عاما فی العراق وأکثرها فی معسکر أشرف حتى ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋن المنظمة ﺑﻌﺪ ﺛﻼ‌ﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ‌ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ. إنها تشجع الأمریکان ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺮﺏ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﺷﺪ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺩﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺟﻴﺶ ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ أﻫﺪﺍﻓﻬﺎ المثیرة للحروب وﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺍﻧﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻠﺘﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ.

مریم رجوی هی التی وصفت تنظیم داعش الإرهابی عندما استولى على الموصل العراقیة فی العام الماضی بأنهم “ثوار العراق”!! و”عشائر العراق الثوریة”!! کما یمکن لکم رؤیة ذلک فی الرابط التالی فی الموقع الرسمی باللغة الفارسیة لمنظمة مجاهدی خلق الإیرانیة التی یزعمها الزوجان مسعود ومریم رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/139413

وفی خبر آخر بعنوان “ثوار وعشائر العراق یستولون على کامل مدینة الموصل” کما ترونه فی الصورة التالیة باللغة الفارسیة کان فی الموقع الرسمی لمنظمة مجاهدی خلق ولکنها شطبته حالیا من موقعها:

فزمرة رجوی عندما رأت العالم أصبح یکره داعش ویستنکره بسبب جرائمه الوحشیة الإرهابیة فغیرت شعاراتها تماشیا ظاهریا مع العالم فی دأب حرباوی. ویأتی ذلک ضمن حملة الخداع والمراوغة الصحافیة التی شنتها منظمة مجاهدی خلق فی محاولة لتجمیل صورتها کونها هی نفسها منظمة إرهابیة متطرفة ارتکبت العدید من الجرائم الإرهابیة فی العراق وإیران ضد الشعبین الإیرانی والعراقی.

إن هذه الزمرة الطائفیة تعتبر القائد باعتباره المرشد العقائدی مدى الحیاة إماما مقدسا واجب الطاعة ونائب المهدی الموعود فی الشیعة أی الإمام الثانی عشر محمد بن الحسن العسکری والذی یؤمن الشیعة بأنه غائب وسوف یظهر فی آخر الزمان.

لقد انفصل أکثر من ألف آخرین مثلی عن صفوف المنظمة طیلة هذه السنوات الثلاثین و لم یبق منها الیوم إلا لاجئون متفرقون قلائل فی العراق وأروبا وأمیرکا.

کما إن قائد هذه المنظمة مسعود رجوی الذی اختفى عن الأنظار بعد سقوط نظام صدام حسین أصدر مؤخرا أوامره فی خطاب صوتی بثته ونشرته المنظمة بقتل کل المنفصلین والمنشقین عن المنظمة ومعارضیها أینما کانوا.

على ذلک لا تتأهل هذه المنظمة والمتعاونون معها والمسئولون فیها أن یتحدثوا عن إدانة الإرهاب والتطرف والعنف وأن یعلموا الآخرین خاصة علماء المسلمین والمفکرین الإسلامیین درس مکافحة الإرهاب والتطرف لأن علماء المسلمین هم عارفون بمصالح المسلمین والعالم الإسلامی ولهم بما یکفی من التجارب فی اتخاذ الموقف المناسب حیال الإرهاب والتطرف المغطى باسم الإسلام ومن أجل تعریة هذه الظاهرة الشریرة الضارة لسمعة الإسلام والمسلمین والقضاء علیها فی العالم ومنها تنظیم داعش الإرهابی المجرم.

کما وإن قیادة منظمة مجاهدی خلق أمرتنا جمیعا فی المنظمة منذ عام ۱۹۸۹ بتطلیق أزواجنا حیث أفتى مسعود رجوی بحرمة تشکیل العائلة والزواج وذلک خلافا للنصوص الصریحة للقرآن والسنة فمنذ أکثر من عشرین سنة جمیع کوادر وأعضاء المنظمة سواء فی العراق أو الخارج مطلقون ومطلقات أو غیر متزوجین وغیر متزوجات إلا شخص الزعیم مسعود رجوی زوج مریم فی باریس الذی أفتى بأن جمیع نساء المنظمة زوجاته فیما لم یعد یوجد هناک نضال ضد النظام الإیرانی وإنما هناک فکرة وبدعة طائفیة خاصة لأهواء القائد مسعود رجوی الذی کان یمارس الجنس مع عضوات مجلس قیادة المنظمة وهذا ما کشفت عنه عضوات من مجلس قیادة المنظمة بعد انفصالهن مؤخرا. وقال لنا مهدی أبریشمجی الرجل الثانی فی المنظمة والمقیم فی فرنسا کمساعد لزوجتها السابقة مریم رجوی التی طلقت زوجها مهدی عام ۱۹۸۵ وتزوجت فی الیوم نفسه من مسعود رجوی دون الالتزام بالعدة إن زوجاتکم طلقنکم وتزوجن من القائد (مسعود) احتذاء بمریم التی طلقتنی وتزوجت من مسعود!!.

بنتی زینب حسین نجاد بقیت منذ عشرین سنة فی العراق فی مخیمی أشرف ولیبرتی وهی الآن فی تنظیمات المنظمة فی ألبانیا بعمر بالغ ۳۷ عاما دون دراسة ودون زواج لکون الزواج محظورا وحراما فی منظمة مجاهدی خلق ودون أیة إمکانیة لها للاتصال بی ای والدها فی باریس وبشقیقتها الصغرى فی إیران ودون أی اتصال بالعالم الخارجی ولم تکن المنظمة تسمح لی باللقاء ببنتی عندما کنت أنا وهی معا فی صفوف المنظمة فی العراق لمدة عشرین عاما إلى ما قبل ثلاثة أعوام. وبعد خروجی من لیبرتی عبر الأمم المتحدة وعندما کنت فی بغداد لم تسمح قیادة المنظمة لبنتی بأن تلتقی بی کما لم تسمح لها بأن تلتقی بشقیقتها القادمة من إیران والمتزوجة والبالغة من العمر ۳۳ عاما فیما أن الشقیقتین لم تریا بعضهما البعض إطلاقا فی حیاتهما ووالدتهما قتلت فی عملیة المنظمة عام ۱۹۸۸ ولم یمکن حتى الآن إیصال رسالة منی إلى بنتی. لأن قیادة المنظمة قد قطعت کل علاقات أعضائها مع خارج المخیم وخارج التنظیم وتمنعهم وتحرمهم من استخدام أیة وسیلة إعلام أو اتصال حدیثة ومنها الهاتف والموبایل والإنترنت وحتى البرید وبوجه خاص تمنعهم من أی اتصال أو لقاء بأفراد عوائلهم فی إیران أو خارجها.

إن هذه المنظمة قد فقدت شعبیتها تماما داخل إیران وخارجها ولیس الشعب الإیرانی لم یعد یدعمها إطلاقا فحسب وإنما یکرهها بشدة بسبب تعاونها مع عدوهم فی الحرب أی صدام حسین لأنها کانت جزءا من جیش صدام خلال الحرب الإیرانیة العراقیة وبسبب ارتکابها أعمالا إرهابیة داخل إیران وکذلک بسبب أفکارها وأعمالها الطائفیة الخاصة لها والمناقضة لأخلاق وأعراف الشعب الإیرانی.

ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﻧﺼﺢ حضرتکم ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻷ‌ﺧﻮﺓ ﻭﺍلإﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮﻓﺾ أی دعوة من قیادات هذه الزمرة لسیادتکم ولأصدقائکم ﻟﺤﻀﻮﺭ احتفالات وتجمعات مریم رجوی فی باریس أو أی مکان آخر أو أی نوع آخر من الدعم أو التأیید فی الأوقات اللاحقة لهذه الطائفة والزمرة ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻧکم ﻭﺳﻤﻌﺘکم ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ لأ‌ﻧﻪ ﻻ‌ ﻫﺪﻑ ﻟﻬا ﺇﻻ‌ ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﻭﺯﻧﻜم ﻭﺳﻤﻌﺘﻜم ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬا الجهویة والفئویة المناقضة لأمنیات شعبنا وأعرافه وأعراف وثقافة الشعوب العربیة والمسلمة أیضا.

ومن أهداف قیادة هذه الزمرة إبقاء أعزائنا وأصدقائنا فی جحیم العراق تحت نیران صواریخ الإرهاب الطائفی فى العراق لجعلهم أکباش فداء ثمنا لأخطائها القاتلة طیلة السنوات الثلاثین الماضیة.

إن قیادة منظمة مجاهدی خلق تعمل على إبقاء أعزائنا فی جحیم العراق دون أی اتصال بخارج التنظیم وخاصة بعوائلهم لیقتلوا بعد أن یکونوا جدارا بشریا أمام قادة المنظمة خوفا من اعتقالهم ولذلک تؤکد قیادة المنظمة دوما على لسانکم وباستغلال وزنکم ومصداقیتکم ضرورة حمایة سکان المخیم فقط وتوفیر الأمن لهم فقط ولا نقلهم من العراق الذی یقتل مواطنوه یومیا بمئات ولا أمن حتى لسکان البلاد.

فأرجوکم أن لا تقعوا فی فخ قیادة المنظمة بإصدارکم البیانات وبإملاء من قیادة المنظمة للدعوة إلى تلبیة مطالب ثانویة وفرعیة مثل توفیر الأمن وتسلیم الجثث ورفع الحصار وأمثال ذلک للتستر والانشغال عن المطلب الرئیس والموضوعی والممکن ألا وهو إطلاق الحریة للأعضاء الأسرى للاتصال بخارج التنظیم وفی الدرجة الأولى للاتصال واللقاء بأفراد عوائلهم ونقل هؤلاء الأعضاء من داخل العراق إلى بلدان آمنة خاصة فی هذه الأوضاع المتأزمة والخطرة التی یمر بها العراق.

إن أی مطلب غیر نقل سکان لیبرتی إلى البلدان الثالثة وإطلاق الحریة لهم للاتصال واللقاء بأهلهم وذویهم یصب فی هدف قیادة المنظمة وهو البقاء فی العراق وزج سکان لیبرتی فی أتون الحرب الدائرة هناک الأمر الذی إذا وقعتم فی فخه ستتحملون جزءا من المسؤولیة أمام الله وعباده والتاریخ والشعب الإیرانی عن إراقة دماء هؤلاء الإیرانیین فی العراق.

أسأل المولى القدیر أن یدیم لکم الصحة والعافیة وینعم علیکم بالنجاح والتقدم فی خدمة الإسلام والمسلمین والله الموفق وهو المستعان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

علی حسین نجاد

من المنشقین عن منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة – باریس

۱۲ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵

إلى کل من أصحاب السیادة والسماحة:

۱ – عبد المؤمن أیا إسبانیا – عالم ومفکر إسلامی

۲- الشیخ تاج الدین الهلالی أسترالیا – مفتی أسترالیا السابق –من علماء الأزهر

۳ – السیدةزینب تیلور أسترالیا – ناشطة اجتماعیة

۴- السید مریا ولنت ألبانیا – عالم ومفکر إسلامی

۵-السید شی های حسین ألبانیا عالم ومفکر إسلامی

۶ – الشیخإدریس بلجیکا – عالم ومفکر إسلامی

۷- الدکتور محمد فؤاد البرازی الدنمارک – رئیس الرابطة الإسلامیة وعضو المجمع العام للتقریب

۸-السید عابد علی عابد الدنمارک – رئیس المؤسسة الدولیة للسلام فی الدنمرک

۹-الدکتور أبو العلی القیسی رومانیا إمام مسجد أهل السنة فی بوخارست

۱۰- السید یوسف مراد رومانیا المفتی الأعظم لرومانیا

۱۱- السید إبراهیم یوسن رومانیا – نائب عن المسلمین فی برلمان رومانیا

۱۲- الدکتور حسان موسی السوید – باحث ومفکر – رئیس المرکز الإسلامی فی السوید

۱۳- السید نقوی فرنسا – عالم و مفکر إسلامی

۱۴- السید حول صدیق فرنسا – نائب رئیس جامع باریس الکبیر

۱۵- الدکتور العربی کشانو فرنسا – عالم ومفکر إسلامی

۱۶- السیدة آلاء ریاض محمد النرویج – أستاذة جامعیة

۱۷- الدکتور محمد سعید الطریحی هولندا – کاتب وباحث عراقی مقیم فی هولندا

۱۸- الشیخ محمد جواد الطریحی هولندا – أستاذ جامعی

۱۹- السید أورهان البهشتی هولندا – إمام الجماعة لجامع الشیعة

۲۰- الشیخ حسن أجة هولندا – إمام الجماعة لجامع أهل السنة

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22391

سوزش رجوی از اقدام پارلمان عراق، وقاحت در جعل و بیانیه های تخیلی

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، سوم دسامبر ۲۰۱۵:…  تناقضهای آشکار در تیترهای عربی «بیانیه» در دو سایت فارسی و عربی فرقۀ رجوی. اغلاط فاحش عربی و کاربردهایی با نگارش فارسی و فرهنگ خاص فرقه در متن ترجمه شده از فارسی! بیانیه های موهوم. تشکلهای ساختگی و موهوم به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد …

Maryam Rajavi terrorist syriaتوضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویفرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

لینک به منبع

اوج وقاحت رجوی در فریب افکار عمومی ایرانیان و عراقیان

و نهایت سوزشش از اقدام پارلمان عراق

جعلی بودن بیانیه های ادعائی «۱۰۴۰ وکیل عراقی»!! و «۲۱۰۰ شیخ عشیره در عراق» علیه اقدام پارلمان عراق

تناقضهای آشکار در تیترهای عربی «بیانیه» در دو سایت فارسی و عربی فرقۀ رجوی

اغلاط فاحش عربی و کاربردهایی با نگارش فارسی و فرهنگ خاص فرقه در متن ترجمه شده از فارسی! بیانیه های موهوم

تشکلهای ساختگی و موهوم به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد مسائل عراق ندارند و در امضای بیانیه حتی اسم خودشان به عربی را غلط می نویسند!!!

کسی تا حالا خبر ندارد اصل این بیانیه های ادعائی با امضای «۱۰۴۰» وکیل عراقی و ۲۱۰۰ شیخ عشیره کجاست؟ و چگونه در عرض دو روز بعد از بیانیۀ پارلمان عراق جمع آوری شده است؟!!

اینهمه وکیل و شیخ عراقی تا حالا در اینهمه مسائل لیبرتی از جمله موشکباران تروریستی آن کجا بودند؟ کو بیانیه ها و اعتراضاتشان؟!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی فرقۀ رجوی

Screenshot 2015-12-02 00.53.56

فرقۀ رجوی طبق عادت سالیان خودش به فریب افکار عمومی و توهین به شعور دیگران با جعل گروه و بیانیه که اینجانب در روابط خارجی آن به عنوان مترجم از نزدیک سالیان متمادی شاهد و دست اندرکار آن بوده و تجربه کرده ام (ساختن اسمهای تقلبی گروه و تشکل عراقی و عربی و ترجمه بیانیه هایشان از فارسی به عربی حتی به نام میلیونها عراقی و قالب کردن آنها که گویی خود عربها نوشته اند! کاری که همان زمان هم دولت عراق و هم پارلمان عراق به افشای آن دست زدند) باز این روزها به دنبال دیدار خانواده های ساکنان لیبرتی با نمایندگان پارلمان عراق و اقدام پارلمان عراق به تشکیل کمیته ای از کمیسیونهای روابط خارجی و حقوق بشر برای دیدار با ساکنان لیبرتی و ترتیب دادن دیدارهای خانوادگی و تماس با سفارتخانه های کشورها در بغداد برای پذیرفتن ساکنان لیبرتی در خاک خود شروع به صدور بیانیه های جعلی پیاپی از قول گروهها و تشکلهایی که هیچگونه وجود خارجی جز واژه های اسامی آنها و آرم و سربرگ ساختگی شان ندارند کرده است که اینجانب بسیاری از آنها را در مقالۀ چند روز پیش در لینگ زیر افشا کردم.

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/292-2015-11-30-94-09-09

تا اینکه در ادامۀ این بیانیه های زنجیره ای اتاق روابط خارجی فرقۀ رجوی روز گذشته دو بیانیه در سایتهای فارسی و عربی خود مبنی بر محکومیت اقدام پارلمان عراق از سوی ۱۰۴۰ وکیل عراقی!! و ۲۱۰۰ شیخ عشیرۀ عراق!! (صفت انقلابی به این شیوخ دیگر نداده چون آن مخصوص داعش می باشد!!) دیدم که در اولی تیتر به اصطلاح عربی آن در عکسی که از آن بیانیۀ موهوم در سایت فارسی فرقه زده با تیتر بیانیه که در سایت عربی فرقه منتشر کرده تفاوتهای اساسی دارد به علاوۀ نگارش و فرهنگ کامل فارسی و خاص فرقه در هر دو بیانیه با اغلاط عربی روشنی که هر فرد باسواد عرب آن را بخواند سریعا می فهمد که از فارسی ترجمه شده و نویسندۀ آن مطلقا یک عرب نیست تا چه رسد به اینکه وکلا و حقوقدانان عراقی یا شیوخ عشایر باشند امری که اوج وقاحت ماکیاولیستی فرقۀ رجوی در فریب افکار عمومی نیروهای خودش در عراق و خارج و ایرانیان و عراقیان و توهین به شعور همگان را نشان می دهد.

تشکلهای ساختگی و موهومی به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد مسائل عراق نداده اند و تشکل موهوم اولی در امضای بیانیه حتی اسم خودش به عربی را چنانکه در تصویر آن می بینید غلط نوشته است!!!. این اسمهای موهوم را بعد از سقوط صدام وقتی من در اشرف بودم خودمان در روابط خارجی درست کردیم و اسمشان را که به فارسی نوشته بودند چندین بار عوض کردند تا اینکه من شکل نهائی آنها را به عربی ترجمه کردم و برایشان آرم و سربرگ در بخش روابط خارجی درست کردند و تمام بیانیه های به آن اسمها را غالبا رحمان (عباس داوری) به فارسی می نوشت و من به عربی ترجمه می کردم و منتشر می کردند و برای اینکه روزی گندش در نیاید و اوائل کارشان بود به یک وکیل عراقی و شیخ عشیرۀ بعثی که از بغداد فراری بودند وخیلی مواقع هم در اشرف سکونت می کردند پول می دادند که فقط اسمشان پشت این تجمع تک نفره!! باشد. بعدا دیگر وقتی عوامفریبی شان تا حدی رونق یافت اساسا نفر هم لازم نمی دیدند که پشت گروهی یا تشکلی موهوم باشد بلکه فقط به ساختن اسم و آرم و سربرگ اکتفا می کردند بطوریکه روزی نبود که هر یگانی در اشرف دهها گروه و انجمن و سازمان و کانون و سندیکا و تجمع و جمعیت و… به اسم عراقیان دیالی یا بغداد یا سراسر عراق درست نکنند که برخی را احتیاط می کردند می آوردند من اسم گروه را ترجمه می کردم! یا عربی ترجمه شدۀ آن را چک و تصحیح می کردم که باز هم آخر با تایپ غلط منتشر می کردند یا برای چک نمی آوردند و می دیدی که یک انجمن استادان دانشگاه ویا دانشجویان حتی اسم خودشان را هم غلط نوشته اند!!!

از این گذشته کسی تا حالا خبر ندارد اصل این بیانیه های ادعائی با امضای «۱۰۴۰ وکیل عراقی» و «۲۱۰۰ شیخ عشیره» کجاست؟ و چگونه در عرض دو روز بعد از بیانیۀ پارلمان عراق اینهمه امضا جمع آوری شده است؟!! اولا هیچیک از بیانیه های ادعایی فرقه اصلش با امضاها نشان داده نمی شود برای اینکه وجود خارجی ندارد بلکه همیشه فقط به صدور بیانیۀ خبری و مطبوعاتی از قول یک گروه یا تشکل موهوم اکتفا می شود که می گوید بیانیه ای با اینقدر امضا و با این محتوا وجود دارد که میگوید فلان و فلان…!!

همچنین طبق ضابطۀ بخش روابط خارجی و سیاق تمام آمارهای امضاها طی این ده سال و اندی هیچوقت عدد تمام اعلام نمی کنند بلکه باید کمی از عدد تمام کم یا زیاد باشد تا فریبکاری آن بیشتر گردد و خوانندگان بتوانند باور کنند!! مثلا وقتی بیانیۀ دو میلیون و هشتصد هزار عراقی را برای ترجمه به عربی! به من دادند اسمش بیانیۀ سه میلیون عراقی بود ولی موقع انتشار دویست هزار تا کم کردند تا عدد تمام نباشد!! بعد هم بیانیۀ ۵ میلیون و دویست هزار عراقی را درست کردیم که وقتی برای ترجمه به عربی! به من دادند اسمش بیانیۀ ۵ میلیون عراقی بود یعنی از همان اول و قبل از عربی شدن متن آن تعداد امضا را مشخص می کردند!! بعد دویست هزار اضافه کردند که عدد تمام نباشد!! حالا هم عدد چهل را به روی هزار و عدد ۱۰۰ را به روی ۲۰۰۰ اضافه کرده اند که قابل باور باشد!!!

همچنین اینهمه وکیل و شیخ عراقی تا حالا در اینهمه مسائل لیبرتی از جمله موشکباران تروریستی آن کجا بودند؟ کو بیانیه ها و اعتراضاتشان؟!! چرا تا حالا کوچکترین کمکی به اسیران و زندانیان لیبرتی نکرده اند؟ چرا در قبال محاصرۀ ادعایی لیبرتی و موشکباران متعدد آن طی این سه سال سکوت اختیار کردند؟ کو بیانیه های محکومیتشان علیه این حملات؟ اسامی و امضاها و بیانیۀ اصلی آنها کجاست؟ این تجمع حقوقدانان و شورای ملی عشایر ادعایی سایتشان کو؟ چرا نه فیس بوک دارند و نه سایت؟ چون مطلقا وجود خارجی ندارند و اگر هم خود فرقه برایشان سایت و فیس درست کند نمی شود که یک تشکل عراقی با هدف دفاع از حقوق بشر در عراق حتی یک بیانیه هم در مورد مردم عراق در آنجا درج نکند و فقط در حمایت از فرقۀ رجوی بیانیه داشته باشد!!

اینک به شرح برخی دم خروسها و نشانه های آشکار تقلبی بودن این بیانیه ها شامل تناقضها و اختلافات در دو ترجمۀ متفاوت!! و دو نوع بیانیه در دو سایت فارسی و عربی فرقه و و رد پاهای زبان فارسی و فرهنگ فرقه و حتی اغلاط فاحش عربی آن و فرقهایی محتوایی بین فارسی و عربی آن (سانسورهای متن فارسی برای ایرانیان!!) می پردازیم که وقتی فرد عرب امضای حقوقدانان یا شیخ عراقی را زیر آنها می بیند که طبعا باید آنها نویسندۀ بیانیه باشند برایش خیلی خنده دار می شوند!!.

لینگ بیانیه اولی در سایت فارسی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/167262/

لینگ بیانیه اولی در سایت عربی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/newsar/56830/1040

لینگ بیانیۀ دومی در سایت فارسی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/167308/

لینگ بیانیۀ دومی در سایت عربی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/newsar/56887/2100

در مقایسه بین متن فارسی و عربی بیانیۀ به اصطلاح «تجمع حقوقدانان مستقل عراق» می بینیم که تفاوتهایی بین تیتر (که در فارسی کاملا فرق می کند) و هم متن وجود دارد. مثلا به مصلحت و از آنجا که خانواده های ایرانی می خوانند و دروغشان در می آید با آنکه در متن عربی نوشته اند خانواده ها به ساکنان لیبرتی فحش و ناسزا داده و آنها را تحریک می کردند و بلندگو دردست داشتند این را از متن فارسی حذف کرده اند زیرا خانواده ها نه این سری و نه سریهای قبلی جلوی لیبرتی مطلقا از بلندگو استفاده نکردند زیرا دولت عراق ممنوع کرده بود و هر کس هم ویدئوها و شعارها و سرودهای آنان (از جمله سرود ای ایران ای مرز پرگهر) را ببیند کاملا به دروغ فرقه پی می برد چون خانواده ها مطلقا ناسزا نگفتند و حرف بدی و توهینی علیه ساکنان لیبرتی یعنی فرزندان خودشان به کار نبردند بلکه فرزندانشان را صدا می کردند و می گفتند ما خواهان ملاقات هستیم بلکه این رباتها و نوچه های رجوی که در میان جمع ساکنان لیبرتی در اقلیت مطلق هستند بودند که روی دیوار رفته و به خانواده ها ناسزا گفته و تهمت می زدند و انواع توهینها را در پلاکاردهایشان علیه خانواده ها می کردند.

Screenshot 2015-12-02 00.53.5656

داخل کادر: کارهای تحریک آمیز با دشنام و ناسزا و استفاده از بلندگو بعدش هم موشک باران ویرانگر شروع شود!!

درحالیکه چنین جمله ای در اصل فارسی آن نیست یعنی بوده که ترجمه کرده اند ولی از فارسی آن برای انتشار حذف کرده اند چون دیده اند خیلی دروغ افتضاحی می شود!!

Screenshot 2015-12-02 05.05.12

و چنانکه در امضای بیانیه می بینید نام تجمع در فارسی دو عراق دارد در حالیکه در عربی آن که در عکس بالاتر می بینید اسم تجمع یک عراق فقط در آخر نام می باشد!!

و مهمتر اینکه در این بیانیه تیتر عکس بیانیه ای که در سایت فارسی منتشر شده با تیتر بیانیه ای که در سایت عربی فرقه انتشار یافت تفاوتهای زیادی دارد که در عکسهای زیر مشخص شده اند و همچنین استفاده از ترمهای خاص فرقه مانند «کمیتۀ سرکوب ساکنان لیبرتی» (لجنة قمع سکان لیبرتی) نوشتار و ترجمۀ آن توسط خود فرقه را به خوبی نشان می دهد و الا هیچ عراقی از لحاظ فرهنگ عربی و عراقی چنین تبدیلهای فحش گونۀ اسامی را انجام نمی دهد و به کمیتۀ نخست وزیری عراق برای لیبرتی نمی گوید کمیتۀ سرکوب لیبرتی!!

جالب است که در تیتر یک نسخۀ بیانیۀ نوشته شده «تحت غطاء عوائل وهمیة» (زیر پوشش خانواده های موهوم)! بعد که دیده اند این منطقا غلط است چون اگر زیر پوشش باشد دیگر خانواده موهوم نمی شود یعنی منفی در منفی می شود مثبت! آمده در نسخۀ دیگر یعنی در سایت عربی جملۀ عربی آن را عوض کرده و مطابق آخرین نسخۀ فارسی آن کرده اند یعنی فارسی آنرا هم عوض کرده و نوشته اند: «تحت پوش خانواده های ساکنان لیبرتی».

چه کسی جز فرقۀ فریبکار رجوی می تواند فریادهای و ناله های این مادر جلوی در لیبرتی را که دختر «پروانه» را صدا می کند بشنود و بگوید این مادر خانوادۀ موهوم و عضو نیروی نظامی «قدس»!! و اطلاعات رژیم ایران!! است؟

https://www.youtube.com/watch?v=uXffUc5nz9k&list=PL9zvRE0IE7jPdj9309mBsQARIbuYaARoN

و همچنین در تیتر یک نسخه نوشته «استقبال» (پذیرش در پارلمان عراق) و در نسخۀ دیگر نوشته «حضور در پارلمان عراق» و در یکی در ترجمۀ این کار نوشته «هذه الفعلة» و در نسخۀ دیگر نوشته «هذه العملیة». بالاخره معلوم نیست این وکلا چند نسخه از یک بیانیه بیرون داده اند یا چند نفرشان بی خبر از هم بیانیه نوشته اند؟!!

Screenshot 2015-12-01 11.59.58

Screenshot 2015-12-01 12.02.31

Screenshot 2015-12-02 00.53.27

در متن ترجمه شده به عربی بیانیۀ به اصطلاح «وکلای عراقی» که با امضای «تجمع حقوقدانان مستقل» می باشد انواع غلطهای فاحش عربی و یا با فرهنگ نگارشی فارسی وجود دارد که معلوم می شود این حقوقدانان یا وکلای عراقی موهوم فرقه نه در عراق بلکه حتما در ایران درس خوانده اند بعدا کمی عربی ناقص یادگرفته اند!!!. شرح تک تک آنها از لحاظ دانش عربی اینجا نمی گنجد. کسانیکه سواد و دانش عربی داشته باشند به این اشکالاتی که من گرفته ام اگر توجه کنند می فهمند که فرقه چه فریبکاریهایی می کند؟! حتی در امضای بیانیه نیز حقوقدانان محترم باسواد!! اسم خودشان را هم غلط نوشته اند. اسم تجمع موهوم در امضای بیانیه را در متن زیر با اسم آن در سربرگ بیانیه که در عکس بعدی می باشد مقایسه کنید می بینید در امضای متن زیر مستقلین ال ندارد در حالیکه در سربرگ آن مستقلین ال دارد!!! طبق قواعد عربی باید در این جمله ال داشته باشد لذا اسم تجمع حضرات حقوقدانان غیر موجود در امضایشان غلط است!!.

همچنین جمعیتهای موهومی نیز از قدیم دارند که هنوز هم نام اشرف سابق را یدک می کشند (دفاع از اشرف) و در همین بیانیه ها هم چنانکه می بینید نامشان آمده است که واقعا مضحک است!!

Screenshot 2015-12-01 12.02.31

Screenshot 2015-12-02 00.53.56

حال این شما و این هم بیانیۀ ساخته و پرداخته و ترجمۀ سراسر غلط روابط خارجی فرقۀ رجوی به عنوان «بیانیۀ شورای ملی عشایر عراق» که در آن «شیخ» به تنهایی به کار رفته که به معنی پیر مرد است نه شیخ عشیره زیرا بدون عشیره اگر بیاید تنها معنی پیرمرد می دهد و هیچوقت عشایر عراق شیخ در معنی رئیس و شیخ عشیره را به تنهایی به صورت نکره به کار نمی برند. به علاوۀ انواع اغلاط فاحش عربی و نگارش و جمله بندیها و اصطلاحات کاملا ترجمه تحت اللفظی شده از فارسی با فرهنگ نگارشی فارسی و ادبیات خاص فرقۀ رجوی که هرگز عرب و عراقی بخصوص عشایر آنها را به کار نمی برند که باز اینجا مجال شرح آنها نیست و به علمای دانش عربی موکول می کنم. حتی می توانید با مطالعۀ اصل فارسی آن ببینید آیا غیر از سران فرقۀ رجوی کس دیگری حتی ایرانی تا چه رسد به عرب و عراقی و عشایر چنین فرهنگ و ادبیاتی دارد؟

Screenshot 2015-12-02 16.59.03

Screenshot 2015-12-02 17.10.12

Screenshot 2015-12-02 17.10.51

این هم گفتنی است زمانی که ما در اشرف بودیم من خودم بیانیۀ ای قلابی و موهوم بیش از شش هزار شیخ عشیره در عراق در حمایت از ماندن مجاهدین در اشرف را از فارسی که عباس داوری معاون بخش روابط فرقه نوشته بود به عربی ترجمه کردم آنهم بیانیۀ خبری و مطبوعاتی نه اصل بیانیۀ با امضای شش هزار شیخ که وجود نداشت. حالا باید از سران فرقه پرسید اولا چرا آن شش هزار شیخ و ۵ میلیون عراقی و سه میلیون شیعه و ۴۸۰ هزار مردم دیالی که بیانیه تقلبی به اسمشان درست می کردید و مدعی بودید که امضاهایشان را دارید ولی منتشر نمی کردید با وجود اینکه در بیانیه های کذایی که خودمان می نوشتیم مثلا می گفتند مجاهدین جزء عشیرۀ ما هستند و ما جلوی تانکها می خوابیم نمی گذاریم وارد اشرف بشوند!!! بعد از بیرون کردن ما از اشرف و آنهم کشتار ساکنانش ککشان هم نگزید؟ و اعتراضی هم نکردند دفاع و خوابیدن جلوی تانکها پیشکشان!! چرا از آنهمه کباب خورها و مرغ خورهای عراقی که به اشرف فقط برای خوردن می آمدند خبری نشد؟ ثانیا حالا چه شده که آن شش هزار شیخ عشیره که در پارلمان عراق آن موقع در اعتراض به این بیانیه های تقلبی فرقه گفتند اصلا کل عراق شش هزار عشیره و شیخ عشیره ندارد چه شده که حالا شده ۲۱۰۰ شیخ عشیره؟؟؟!!! چرا حتی به قول و اعتراف خودتان حامیان شما در میان عشایر عراق به یک سوم تقلیل یافته؟؟!! برای اینکه تکرار آن عدد سابق اکنون خیلی خنده دار می شد.

حسین نژاد – پاریس

۱۲ آذر ۱۳۹۴

۳ دسامبر ۲۰۱۵

***

فریاد آزادی، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، پاریس 2015آقایان حسین نژاد، فتاحیان و کرمی، دفتر کمیساریا، پاریس (نامه سرگشاده)

***

همچنین:

امرالله ابراهیمی، مسعود رجوی و گوبلز. سی سال در قرارگاههای فرقه رجوی سرمان گرم همین مزخرفات مالیخولیایی بود

کامنت آقای قربانعلی حسین نژاد در مطلبی از آقای محمد کرمی در ایران گلوبال، بیستم می ۲۰۱۴: … آقای امر الله در این خبر و در نظر هر کس که آن را باور کرده یا در آن فکر نکرده است انگار که رهبر یک کشور نفت خیز می باشد که دولتی مانند هلند تا این قدر با او از موضع پایین برخورد میکند!!! اگر آقای کیانوش توکلی فقط از خودش

فرقه رجوی (مجاهدین خلق) دنبال سیاهی لشکر خارجی برای شوی ژوئنی امسالش!!

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، سیزدهم می ۲۰۱۴: … یک جوان تونسی دوست من در این مرکز بعد از اینکه تلفنش با یک هموطن خود که در آن مرتب صحبت از مجاهدین و مریم رجوی و تجمع و مقدار پول و تعداد نفرات می رفت به پایان رسید پیشم آمد و گفت: واقعا این سازمان مجاهدین دوستان سابق شما (سران فرقۀ رجوی) این قدر نزد ایرانیان

افشای شبکه مزدوران عراقی صدامی فرقه رجوی در اروپابا نام جعلی «خبرگزاری عراق»!!

قربانعملی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، دوم می ۲۰۱۴: … صافی الیاسری نویسندۀ عراقی مزدور فرقۀ رجوی که سال گذشته و نیز اخیرا طی هفتۀ اول ماه آوریل ۲۰۱۴ مقالات متعددی به زبان عربی علیه ما جدا شدگان از فرقه و مشخصا و بیشتر علیه اینجانب بویژه در سوز و گداز از نامۀ اخیر ۵۰ عضو جداشده از سازمان به نخست وزیر عراق در

بی حرمتی رجوی به خانواده ربطی به مبارزه ندارد

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، پنجم مارس ۲۰۱۴: … وقتی در اشرف بودیم به دستور رجوی افرادی دم در اشرف رفته و خطاب به پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای دیدارشان آمده بودند ضمن پرتاب سنگ به آنها شعار می دادند: «ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما»!! و در نشستهای رجوی و اکنون نیز در نامه ها یا