ترس و وحشت باند رجوی از خانواده بیانگر چیست ؟؟؟

ترس و وحشت باند رجوی از خانواده بیانگر چیست ؟؟؟

عیسی آزادهعیسی آزاده، پیوند رهایی، پاریس، بیست و ششم آوریل 2015:…  چند خانواده و بطور خاص یک خواهر که از بدو تولد خواهر بزرگتر و تنها خواهرش را ندیده است با زحمات فراوان و با به جان خریدن تمام مخاطرات به عراق مسافرت می کند.تا خواهرش را ببیند اما بعد ازیک هفته با چشمانی اشکبار بدون دیدن خواهرش بر می گردد ومورد انواع تهمت های رجوی ساخته هم …

مونا و زینب حسین نژاددرخواستی حقوق بشری برای ترتیب دادن اولین دیدار بین دو خواهر

قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپاوقاحت گوبلزی رجوی علیه خانواده ها، مسئولین سازمان ملل، من و دخترم

لینک به منبع

ترس و وحشت باند رجوی از خانواده بیانگر چیست ؟؟؟

عیسی آزادهچند خانواده و بطور خاص یک خواهر که از بدو تولد خواهر بزرگتر و تنها خواهرش را ندیده است با زحمات فراوان و با به جان خریدن تمام مخاطرات به عراق مسافرت می کند.تا خواهرش را ببیند اما بعد ازیک هفته با چشمانی اشکبار بدون دیدن خواهرش بر می گردد ومورد انواع تهمت های رجوی ساخته هم قرار می گیرد.

تعدادی کانکس نشین آفتاب ندیده و با مغز هایی فریز شده از دو و سه دهه قبل با اشاره سرکرده باند و البته از طریق چند عنصر مفلوک و وامانده در لیبرتی با عناوین مسئول تشکیلات و مسئول جی اس و جانشین فرمانده کل نیروها در لیبرتی و حومه و روستا های بی نام و نشان با ردیف کردن اطلاعیه های عجیب و غریب و شماره دار جیغ بنفش می کشند و یک مشت دروغ سر هم میکند که آی داد و هوار که چه نشسته اید به دادمان برسید که عناصر اطلاعاتی رژیم ایران برای به راه انداختن یک حمام خون دیگر به لیبرتی آمده اند و مشغول شناسایی داخل لیبرتی هستند!!. و عنقریب است که کشت و کشتاری دیگر راه بیافتد پس تا دیر نشده عجله کنید!! .

ناخودآگاه به یاد اطلاعیه های سرپا دورغ باند رجوی افتادم که در شرایط به اصطلاح آماده باش سیاسی و نظامی در مقاطع مختلف برای شیادی و سرگرم کردن اسیران در بند پشت سرهم صادر می کرد. این بار هم بر همان سیاق اطلاعیه هایش را شماره گذاری کرده است.

مگر چه شده است که با آمدن چند خانواده سراپای تشکیلات باند رجوی را ترس و وحشت فراگرفته است؟

یک مادر هفتاد ساله و یک خانم مسن و یک زوج جوان که برای دیدن عزیزانشان به لیبرتی آمده اند آیا سلاح کشتار جمعی به همراه دارند و با توپ و تانک آمده اند که عنان از کف داده اید و کف کرده اید؟ یا مشکل حضرت آقا و رئیس جمهور حسرت به دل شورای کذایی چیز دیگری است که جرات ندارد آنرا به زبان بیاورد و با این گرد و خاک کردن ها دارد ایز گم میکند و اصل موضوع را لاپوشانی می کند؟

اخیرا اطلاعیه های باند رجوی را افرادی بسیار کودن و بی سواد می نویسند بطوری که اطلاعیه هایشان آنقدر مضحک و خندان دار وبی پایه و اساس است که دورترین هوادار آنها هم به ریششان می خندد چه رسد به آنان که با ترفند های این باند کثیف و جنایتکار بخوبی آشنا هستند.

کمپ لیبرتی که 24 ساعت و هفت روز هفته ومستمرا تحت مانتیور دوربین های نیروهای عراقی و محل رفت و آمد تیم های یونامی و کمیساریا و کارگران و پیمانکاران عراقی است و فاصله نیروهای حفاظت عراقی کمپ با پست های نگهبانی فرقه کمتر از10 متر است چه شده که چند نفر سالخورده و یک زوج جوان که فاقد هر گونه دانش نظامی هستند مشغول شناسایی داخل کمپ باشند؟ آنهم از پشت دیوار های بتونی؟ احتمالا آن مادر سالخورده در زیر چادرش موشک پنهان کرده که چشمان شیر همیشه شیاد متوجه شده است!!

فی الواقع آنقدر بنای این باند بر اساس دروغ و شیادی و شارلاتان بازی است که دیگر حسابی به سیم آخر بی آبرویی زده است زیرا دستگاه مغز شویی فرقه دیگر به انتهای خط رسیده است و بحث خانواده و یا هر کورسویی که رایحه بیرون را به گوش یا به مشام اسیران برساند برایش بود و نبود است و شخص رجوی و همسرش به خوبی می دانند که باید بطور مطلق تمام روزنه های امید را در اسیران نابود سازند تا بتوانند بردگان مغزشویی شده را در چنبره تشکیلات نگه دارند. دقیقا همه افراد کمپ لیبرتی به بردگان فکری رجوی مبدل شده اند و در اوج ناباوری همه این افراد را از خرد تا کلان استثمار فکری و عقلی کرده اند. آن کاری که دردوران برده داری با جان و جسم انسان می کردند تا استثمارشان کنند متاسفانه در قرن بیست و یکم توسط رجوی با مغزشویی انجام می شود وانسان ها را به ورطه ای از سقوط و انحطاط فکری و اخلاقی می اندازد که باید رکیکترین دشنامها ها و توهین ها را نثار خانواده ات بکنی و اقرار و اعتراف کنی که تنها و یگانه خانواده ام رجوی است و عیال وخانواده و فرزند و برادر و خواهر و…. و همه چیزم رجوی است و لا غیر.

در روابط انسانی هم آنچنان بلایی سر انسانها آورده است که توهین و بدترین فحاشی ها و آب دهن انداختن به همرزم و رفیق و یار مبارزاتی ات برایت افتخار و مایه سربلندی و مباهات شود و دوری جستن از این کثافت کاری ها برایت مایه ننگ و عار شود و باید متحمل عواقب آن باشی و در دریف و لیست مجرمان و مرتدین به ساحت مقدس رهبر عقیده و دل ها یعنی خانم و آقا قرار بگیری.

چرا خانواده را رجوی برای هر فرد مرز سرخ کرده است ؟

اولین شرط این است که باید با تمام فکر و اندیشه القا شده از خانواده اعلام برائت کنی. و یک طومار همراه با یک مصاحبه تلویزیونی مملو از فحاشی برای خانواده بعنوان کادو ارسال کنی تا شاید رهبر فرقه را خوش آید و دست از سرت بر دارد والا حسابت با کرام الکاتبین رهبری یعنی همان ولایت عقیدتی است. سرجوخه های تشکیلات با سگان پاچه گیرش بلایی به سرت می آورند که دست آخر بارها و بارها بخودت بگویی ای کاش می مردم و در این لجن زار نمی ماندم و بارها مرگت را از خدا بخواهی.

بدون اغراق من خودم بارها در بالاترین سطوح سازمانی شاهد این برخورد و عملکرد آن روی افراد بوده ام که افراد حاضرند در لحظه بمیرند ولی به یکی از نشست های تفتیش عقاید و مغز شویی تشکیلات فرقه نروند . چون در ورای تمام بی عدالتی ها و شکنجه های روحی و روانی و کشتن انسانیت در تشکیلات فرقه ؛ هنوز کورسویی از امید و بارقه هایی از شخصیت انسانی در افراد مانده است. به همین دلیل هم هست که این دو عنصر هم در جنگ و تعارض با افکار ضد انسانی رجوی هستند چیزی که البته در قاموس رجوی به زشتی وپلیدی از آن یاد میشود و گوهر انسانی و جوهره وجود انسانی را فردیت فرو برنده نام نهاده و عزت نفس و زندگی را بدترین گناه دوران نامیده است.

البته این نسخه برای افراد اسیر فلک زده است خودش که همواره در ناز و نعمت و شاهانه خورده و خوابیده وزندگی کرده است و خودش را هم مالک مطلق همه چیز مجاهدین بیچاره و اسیران فلک زده می داند.

رجوی در ورطه سقوط همه مرز ها را دریده است. هر حلالی را حرام و هر حرامی را حلال کرده است. هر خیری را شر و هر شری را خیر کرده است.و تا کنون هم به مدد پول های باد آورده و کوپن ها نفتی اهدایی صدام حسین پول ها را در بانکهای مختلف دنیا تلنبار کرده و سرمایه گذاری های بی حد و حصری هم در همه جاکرده و می کند. لذا با پول تا به امروز به حیاتش ادامه داده و بقول خودش رقبای سیاسی اش را از دور خارج کرده است.

بواقع دیگر فرقه رجوی یک سازمان سیاسی نیست بلکه یک کارتلی است که با پیچیده ترین روش ها و متد ها و با بکارگیری تکنولوژی روز قورباغه را میخواهد قناری نشان دهد و با شارلاتانیسسم و راه اندازی خیمه شب بازی های مختلف با افراد پناهنده و خارجی و استفاده از سخنرانان اجاره ای خودش را یک سازمان سیاسی و به عنوان اپوزیسیون قالب کند .

اما این دوران در حال پایان است و دیگر نمی توان با شالارتان بازی سیاسی وگاهی با تهدید و ارعاب و گاه با دروغگویی و شیادی و آسمان و ریسمان کردن اظهار وجود کرد. دیگر حنا یش رنگی ندارد و کفگیر بد جوری ته دیگ خورده است.

سازمانی که بقول خودش مدعی تنها آلترناتیو بودن و مدعی برپایی یک نظام کثرت گرا و سکولار و لائیک است چرا از چند خانواده که برای دیدن عزیزانشان به جلوی خانه آنها آمده اند طوری برخورد می کند که کسی با دشمنش نمی کند .

شما از آه دل خسته آن پیر زن و ناله های جانسوز آن خواهر نترسیدید؟

شما به چه معیار و پرنسیبی از انسانیت تعهد دارید؟

دیدن خانواده برای اسیران جرم است و گناه نابخشودنی چون در محاسبات تشکیلات پوسیده تان تهدید جدا شدن فرد وجود دارد و یا از این می ترسید که خانواده مانند سیل بنیان کن ریشه افکار کثیف و پوسیده سرکرده باند را از جا بر کند و دود مان فکری اش را بر باد دهد.

گروگان گرفتن اسیران بیگناه در جهنم کشت و کشتار و نا امن عراق برای چیست؟

چرا مانع حتی پذیرفته شدگان اخیر آلبانی هم شده اید که مبادا به انترنت و خانواده دسترسی پیدا کنند؟

چرا علیرغم این همه افشا گریها که کوس رسوایی شما را عالم گیر کرده است هنوز اجازه دسترسی به اینترنت و تلفن و خانواده به اسیران نمی دهید ؟

مگر بارها مکالمات و پیامها و حتی بیانیه های جمعی زندانیان سیاسی رژیم را که با انترنت به بیرون منتقل شده است تلویزیون خودتان پخش نکرده است؟. چرا باید حتی زندانیان در رژیم دارای تلفن و اینترنت و ملاقات خانوادگی و حتی مرخصی باشند اما اسیران لیبرتی تلفن و اینترنت برایشان مرزسرخ و فکر کردن به آن جرم باشد؟ بدانید و آگاه باشید که دوران بدمستی تمام شد و دیگر عراق آن عراق سید الرئیس تان نیست. این چند صباح هم بگذرد. فردا نزدیک است و مطمئن باشید که ناله ماداران و داغ خانواده ها روزی گریبانت را اقای رجوی خواهد گرفت و باید جوابگو باشی. بنابراین هر چه میخواهی فحاشی کن و تهمت و افترا بزن. از داخل غار و سوراخ موشت تهدید کن. روزگار حسابرسی نزدیک است و باید پاسخگوی تک تک جنایاتت باشی.

پاریس

عیسی آزاده

(پایان)

عیسی آزاده پارلمان اروپامتن سخنرانی آقای عیسی آزاده در اجلاس پارلمان اروپا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17786

رجوی از ترس خانواده ها اسامی جعلی اعلام می کند !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… تقریبآ نزدیک به یکماه سران فرقه در اطلاعیه های مختلف مدعی هستند که به خاطر یک تصادف یکی از اعضاء فرقه به نام صفر ذاکری در بازداشت دولت عراق می باشد . اینکه به خاطر تصادف یکی از اعضاء نگون بخت در رندان می باشد در این شکی نیست اما من بعنوان فردی که نزدیک به ۲۰ سال در …

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. متقاضیان سلاح از امریکا. حقوق بازنشستگی این افراد را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ (بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

لینک به منبع

رجوی از ترس خانواده ها اسامی جعلی اعلام می کند !

تقریبآ نزدیک به یکماه سران فرقه در اطلاعیه های مختلف مدعی هستند که به خاطر یک تصادف یکی از اعضاء فرقه به نام صفر ذاکری در بازداشت دولت عراق می باشد .

اینکه به خاطر تصادف یکی از اعضاء نگون بخت در رندان می باشد در این شکی نیست اما من بعنوان فردی که نزدیک به ۲۰ سال در اسارتگاههای فرقه رجوی درقسمت ترابری کار می کردم و اکثر راننده گان خوردوهای سنگین و ما شینهای خدماتی را از نزدیک می شناسم تا به حال فردی بنام صفر ذاکری را ندیده و همچین اسمی نشنیده ام و با توجه به اطلاعیه های فرقه رجوی در این مورد و با شناختی که از شیوه های فریب سران فرقه دارم مطمئن هستم رجوی زنباره برای اینکه مانع عکس العمل خانواده این عضوء نگون بخت شود اسم واقعی عضوء دستگیر شده را اعلام نمی کند و حتا اطلاعیه های شورای دست ساز رجوی هیچ عکسی از این فرد بازداشت شده را درج نمی کند در صورتیکه با پیدا شدن یک مار دهها عکس از وضعیت اعضاء در کمپ لیبرتی منعکس می کند و یا عکس بیماران را با اب و تاب برای مظلوم نمائی در سایتهای مختلف فرقه درج می کنند هیچ عکسی از این عضوء نگون بخت را تا بحال درج نکرده اند و بنا برانچه سران فرقه در اطلاعیه های شورای دست ساز فرقه درج کرده اند صفر ذاکری عضوء بازداشتی فرقه مریض و قرار عمل داشته و به خاطر اینکه در بازداشت می باشد نتوانسته به قرار عمل جراحی برسد !

این هم یکی دیگر از جنایات رجوی زنباره که ازاعضاء نگون بختی که نیاز به عملجراحی داشته تا اخرین لحظه مثل برده کار می کشند یک عمل ضد انسانی که در هیچ کجای دنیا نمونه اش پیدا نمی شود الا در فرقه جنایتکار رجوی .

همچنین عدم واکنش خانواده های اعضاء به این خبر ثابت می کند که رجوی زنباره در اوج شیادی فریبکاری می کند و اسم واقعی این عضوء نگون بخت به عمد منتشر نمی کند تا خانواده ها یقه رجوی را نگیرند بطور خاص رجوی و مریم قجر بهتر از هر کس می دانند که خانواده اعضایی که در اروپا هستند می توانند از طریق مراجع قانونی وسازمانهای بین المللی واکنش نشان بدهند و این خود نشان می دهد که رجوی زنباره از خانواده ها چقدر ترس ؛ وحشت دارد .

من از این طریق از خانواده هایی که بطور خاص در اروپا هستند در خواست می کنم برای اطلاع از وضعیت عزیزانشان ازسران فرقه رجوی بطور مشخص از مریم قجرکه در اور سوراواز به خوش گذارنی با جولیانی ؛ بولتون و … مشغول می باشد بخواهند اطلاعات دقیق و درست از فرد بازداشت شده در اختیار انها قرار بدهد و عکس عضوء بازداشتی را منتشر کند .

همچنین از مقامات عراقی و قوه قضائیه عراق درخواست می کنم با رعایت حقوق و خوش رفتاری با این عضوء نگون بخت با درج مشخصات و عکس فرد باز داشت شده این امکان برای خانواده قربانی بوجود بیاورند که خانواده و دوستان فرد بازد اشت شده بتوانند از راههای قانونی برای ازادی و درمان عضوء نگون بخت تلاش کنند و با اینکار چهره واقعی رجوی زنباره و سران جنایتکار فرقه رجوی را به همه نشان بدهند .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17466

تابلو “س = سرنگونی” مریم قجر چی شد؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۵:… بعد از سرنگونی صدام ملعون وفرار مریم قجر به پاریس و رجوی زنباره به سوراخ موش همه ساله مریم قجر برای سرپوش گذاشتن به فرارخودشان و دارو دسته جنایتکار فرقه ؛ درویلای اوورسوراواز با شرکت جیره خواران و حقوق بگیران مریم قجر سفره هفت سین می گذاشت و در بین سفره هفت سین یک تابلو که روی ان نوشته می شد س = سرنگونی …

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

لینک به منبع

تابلو “س = سرنگونی” مریم قجر چی شد؟

رجوی زنباره بعد از فرار از ایران در یک مصاحبه گفته بود در کوتاه ترین مدت با اب شدن اولین برف به ایران بر می گردد حال بیش از ۳۵ سال گذشته معلوم شده هنوز یخهای تهران اب نشده تا رجوی بتواند به ایران بر گردد مثل اینکه ایران سرد تر از سیبری یا الاسکا شده !

بعد از رفتن رجوی به عراق و مستقر شدن در کاخها و اردوگاههای نظامی اهدائی صدام ملعون به رجوی زنباره و درست کردن حرمسرا توسط شخص رجوی و مریم قجر هر سال در مراسم عید نشست برگزار می کرد وعده می داد امسال سال سرنگونی و در سال ۷۷ به هر کدام یک از اعضاء دفتری دادند که روی دفتر شکل یک ساعت چاپ شده بود و رجوی در نشست هم سال ۷۷ سال مرحله آمادگی برای سرنگونی اعلام کرد که گویا هنوز مرحله آمادگی که رجوی اعلام کرده بود تمام نشده وهنوزهم معلوم نیست مثل برف اب شدن اولین برف مرحله آ۷۷چقدر طول خواهد کشید !

بعد آن رجوی علاوه بر تهدید اعضاء به زندان و فرستادن به زندان ابوغریب و … با شیادی کامل مختص شخص رجوی فاز سرنگونی اعلام کرد اما معلوم نیست تک فاز یا ۲ فاز ۳ فاز یا این فاز هم تا ماشالله ادامه دارد .

رجوی در سال ۷۹ برابر با سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از ملاقات با عزت ابراهیم معاون صدام ملعون که نزدیک به عید صورت گرفته بود بعد از تحویل سال با انداختن باد به غب ؛ غب اعلام کرد عزت ابراهیم گفته شما در سال ۲۰۰۰ رژیم ایران سرنگون خواهید کرد و ما در رژه ای که در تهران برگزار خواهید کرد شرکت خواهیم کرد !

باز بیش از ۱۵ سال بیش از وعده رجوی زنباره و عزت ابراهیم جنایتکار فراری می گذرد و گویا هنوز سال ۲۰۰۰ نرسیده و قرار بعد از رسیدن سال ۲۰۰۰ رجوی رژیم ایران سرنگون بکند !!!

بعد از سرنگونی صدام ملعون وفرار مریم قجر به پاریس و رجوی زنباره به سوراخ موش همه ساله مریم قجر برای سرپوش گذاشتن به فرارخودشان و دارو دسته جنایتکار فرقه ؛ درویلای اوورسوراواز با شرکت جیره خواران و حقوق بگیران مریم قجر سفره هفت سین می گذاشت و در بین سفره هفت سین یک تابلو که روی ان نوشته می شد س = سرنگونی و مریم قجر هم ان تابلو را دست می گرفت وعده سرنگونی با تاریخ مشخص می داد و اینکار هر سال تکرار می کرد اما بعد از افشاگریهای اعضاء جدا شده ومشخصآ شیوه فریب و شیادکاریهای رجوی زنباره و مریم قجر برای فریب و نگه داشتن اعضاء در اسارتگاههای فرقه رجوی و … امسال مریم قجر مجبور کرد که در اوردن ادا اطوار تکرار نکند و تابلو س = سرنگونی دیگر در سفره هفت سین نگذارد و رو دست نگیرد و تاریخ سرنگونی ندهد .

اما سفره هفت سین مریم قجر و رجوی زنباره را باید با سینهای مشخص چیده شود که برآزنده سران فرقه باشد مثل ::

سین اول : سوزش ( سوزش تا ته؛ ته … از افشاگری جدا شده ها

سین دوم : سفسطه (رجوی زنباره و مریم قجر از افشاگری جدا شده هاچنان به سفسطه گویی افتاده اند که ۲۴ ساعته کارشان شده یاوه گوئی و لاپوشانی کردن جنایتها ؛ خیانتها و ….

سین سوم : سابق ( رجوی و مریم قجر به غیر از اعضاء سابق فرقه علاقه خاصی به شوهر سابق ؛ شهردار سابق؛ نماینده سابق کاندید سابق ؛ سفیر سابق ؛ وزیر سابق ؛ وکیل سابق و … دارد و همیشه در کنارش حتما یکی از اینها باید باشد .

۴ــ سوراخ موش ( رجوی علاقه خاصی به این محل دارد و بیش از ۱۲ سالدر سوراخ موش رفته و زندگی خفت بار خودش را ادامه می دهد .

۵ــ سر افکندگی ( رجوی و مریم قجر به همراه دیگر سران فرقه به خاطر جنایت و خیانتهایشان درحق مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خود و خانواده اعضاء نگون بخت در پیشگاه ملت و خانواده های قربانیان فرقه رجوی سر افکنده بودند و خواهند بود .

۶ــ سردر گمی (با دور سایه جنگ و تحریم از ملت ایران جا زدن گاو صندوق سازی به جای تاسیسات اتمی نشان از سر درگمی فرقه رجوی می باشد )

۷ــ سماق ( البته رجوی بعنوان رهبر عقیدتی ؛ مسئول شورا؛ فرمانده ارتش تی به دستان ؛ رهبر انقلاب قدیم و نوین ایران ؛ رهبر رقص رهایی ؛ مریم قجر رئیس جمهور در حسرت نیاز مبرم به سماق از نوع هندی دارند تا یکسال دیگر مشغول مکیدن سماق باشند تا سال ۹۴ تمام شود دورباره یک ۷ سین دیگر چیده شود .

البته جا دارد مریم قجر از حسرت بدلی اش برای مقام رئیس جمهوریش حتا ۷۰ سین هم بچیند اخه با ۷ تا که حسرت به دلیشان تمام نمی شود .

محمد رزاقی عیسی آزاده نادر نادریآقای محمد رزاقی  در کنار آقایان عیسی آزاده و نادر نادری (من از انشعاب و مواضع اصولی شما حمایت می کنم)

کمپ اشرف فوریه 2015جشن ارتش و سپاه بدر در کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) در پی پاکسازی استان دیالی از تروریستها

از منتفی شدن بهانه پایان اعتصاب غذای مجاهدین خلق و حکم قاضی اسپانیایی تا گم شدن جورابهای رجوی و زنش در لیبرتی

تیرانا ژوئیه 2014اولین کسی که از اشرف فرار کرد

اسامی نفرات اعزامی به امریکاCongratulations to the first fifteen Rajavi cult escapees arriving in LA