ترفند جدید مجاهدین در جعل خبر برای ایجاد آشوب

ترفند جدید مجاهدین در جعل خبر برای ایجاد آشوب

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK Saddamانجمن نجات، مرکز فارس، سیزدهم فوریه 2014: … در خبر فوق مشاهده می کنید که سایت این سازمان تروریستی-مافیایی، یک خبر را در دو زمان مختلف، با تغییراتی جزئی انعکاس داده است و طی آن تلاش کرده تا از یک ضعف مدیریتی-نظارتی، یک معضل اجتماعی را به نمایش بگذارد. در این نمونه، مجاهدین مدعی شده اند که دو شهروند کرمانشاهی روز پنجشنبه 17 بهمن بخاطر ایستادن در صف دریافت سبد کالایی، از شدت سرما …

مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK SaddamIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate

لینک به منبع

ترفند جدید مجاهدین در جعل خبر برای ایجاد آشوب

در طی سالهای اخیر، یکی از مهمترین شگردهای سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) جعل خبر و تولید کلیپهای جعلی و انتشار آن در سایت ها، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بوده است. هدف سران فرقه از چنین اقداماتی، دامن زدن به آشوب و اغتشاش، تأثیرگذاری بر روحیه افسرده اعضا و هواداران سرخورده و همچنین ایجاد یک فضای تضاد و تفرقه در داخل ایران است که عملاً در سالهای گذشته به شکست انجامیده و جز تأثیرات محدود بر نیروهایشان نداشته است، اما همچنان مشاهده می کنیم که این گروه مافیایی به تولید جعلیات مشغول بوده و اخیراً هم بدان شدت بخشیده است. جدیدترین نمونه اینگونه جعلیات را در زیر می توان مشاهده نمود که طی آن یک خبر جعلی را تکثیر نموده و به شهرهای مختلف نسبت داده اند:

در خبر فوق مشاهده می کنید که سایت این سازمان تروریستی-مافیایی، یک خبر را در دو زمان مختلف، با تغییراتی جزئی انعکاس داده است و طی آن تلاش کرده تا از یک ضعف مدیریتی-نظارتی، یک معضل اجتماعی را به نمایش بگذارد. در این نمونه، مجاهدین مدعی شده اند که دو شهروند کرمانشاهی روز پنجشنبه 17 بهمن بخاطر ایستادن در صف دریافت سبد کالایی، از شدت سرما بیهوش و به بیمارستان منتقل شده اند، در عین حال، چندساعت بعد همین خبر را به این شکل انعکاس داده اند که یک زن هموطن در تاریخ شنبه 19 بهمن در شهر ساری به دلیل ایستادن در صف طولانی سبد کالایی، از شدت سرما بیهوش و به بیمارستان منتقل شده است!… لازم است همه هموطنان بخصوص جوانان و دانشگاهیان به چنین اقدامات مستأصلانه آشنایی داشته باشند و هوشیاری خود را در برابر اینگونه ترفندها که مجاهدین بکار می گیرند، حفظ نمایند.

آنچه مهم است اینکه بدانیم مجاهدین از هر مشکل و کمبود موجود در جامعه استفاده برده و ضمن سیاسی کردن آن، تلاش می کنند تا با بزرگنمایی و سیاه نمایی، همان را مبدل به یک معضل اجتماعی کنند تا نهایتاً به آشوب و بلوا ختم شود. اینگونه موارد فقط شامل مسائل اقتصادی نبوده و اگر به حرکتهای چندساله اخیر فرقه در فضای مجازی نگاهی اجمالی بیندازیم، شاهد خواهیم بود که آنان از هر قضیه زیست محیطی، اجتماعی، علمی-پژوهشی، هنری، فرهنگی و… برای تولید دروغ و بلوا استفاده کرده اند.

اگر ما بتوانیم این شگردها و ترفندها را بشناسیم و بشناسانیم، طبعاً چنین گروههای تروریستی-مافیایی هرگز قادر نخواهند بود کمترین اثرگذاری در محیط پیرامون ما و بخصوص در فضای سیاسی-اجتماعی کشورمان داشته باشند. بنابراین، وظیفه همه ماست که خانواده ها و دوستان خویش را به اشراف برسانیم تا در دام کشیده نشوند.

م.افتخاری

دخالت عربستان و قطر و امارات در حمایت از طرح های سری سازمان خلق در ایران با مشارکت دستگاه های اطلاعاتی غرب


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=9508

جعل جدید شعار نویسی توسط سایت جعلی باند کثیف رجوی

(سایت آژانس ایران خبر INA Iran News Agency، سایت فرقه مفور مجاهدین خلق)

.

سایت آژانس ایران خبر سایت باند تبهکار رجوی با فتو شاپ روی دیوار شعار می نویسد و بنام بچه های قزوین ثبت می کند. در این جعل ناشیگری کرده و ماهیت کثیف خودشان را برملا کرده اند. در تصویر زیر در انتهای شعار روی دیوار خط کشی کردم و به داخل آن دقت بکنید در آنجا ملاحظه می کنید که مرمرهای دیوار ردیف نیستند زیرا در زیر آنها مطلبی بوده که باند جعال رجوی مایل نبودند دیده شود. بنابر این از قسمت زیرین عکس با فتوشاپ عکس گرفته و و بعد از روی آن کپی برداشته روی آن نوشته ها قرار داده اند و بعد شعار مورد نظرشان را با فتوشاپ روی دیوار نوشته و بنام قزوینی ها جا زده اند. همین تصویر را در زیر این عکس در سایت دیگر باند رجوی بنام همبستکی ملاحظه می کنید. نابود باد باند کثیف و تروریست رجوی …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

نگاه نو، نروژ، بیست و ششم فوریه 2011
http://www.negaheno.net/1389/12/07/7564/

سایت جعلی باند تبهکار و تروریستی رجوی که سایتهای ضدانقلابی سلطنت طلبها از آن به عنوان منبع خبر استفاده می کنند.

Untitled-1

سایت آژانس ایران خبر سایت باند تبهکار رجوی با فتو شاپ روی دیوار شعار می نویسد و بنام بچه های قزوین ثبت می کند. در این جعل ناشیگری کرده و ماهیت کثیف خودشان را برملا کرده اند.

در تصویر زیر در انتهای شعار روی دیوار خط کشی کردم و به داخل آن دقت بکنید در آنجا ملاحظه می کنید که مرمرهای دیوار ردیف نیستند زیرا در زیر آنها مطلبی بوده که باند جعال رجوی مایل نبودند دیده شود. بنابر این از قسمت زیرین عکس با فتوشاپ عکس گرفته و و بعد از روی آن کپی برداشته روی آن نوشته ها قرار داده اند و بعد شعار مورد نظرشان را با فتوشاپ روی دیوار نوشته و بنام قزوینی ها جا زده اند. همین تصویر را در زیر این عکس در سایت دیگر باند رجوی بنام همبستکی ملاحظه می کنید. نابود باد باند کثیف و تروریست رجوی

A45406-01

برای بهتر دیدن جعل باند رجوی عکس را کپی کرده و جداگانه بصورت بزرگ شده ببینید.

Untitled-2

—————

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=9477

جعل عکس از سر پیسی توسط ایادی باند رجوی

(باز هم جعل عکس و خبر و …)

.

توتونچیان یکی از ایادی باند تبهکار رجوی در اوج بلاهت و پیسی عکس جعل می کند و عکس تابستان را بجای زمستان قالب می کند به موتور سوار با آستین کوتاه توجه کنید. توتونچیان یکی از ایادی باند تبهکار رجوی در اوج بلاهت و پیسی عکس جعل می کند و عکس تابستان را بجای زمستان قالب می کند به موتور سوار با آستین کوتاه توجه کنید …

Untitled-1

نگاه نو، بیست و دوم فوریه 2011
http://www.negaheno.net/1389/12/02/7532/

توتونچیان یکی از ایادی باند تبهکار رجوی در اوج بلاهت و پیسی عکس جعل می کند و عکس تابستان را بجای زمستان قالب می کند به موتور سوار با آستین کوتاه توجه کنید

Untitled-2

Untitled-1

———-

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=9465

بیرون راندن مجاهدین از کلیسای برلین آلمان

کلیسایمان را از چنگ مجاهدین خلق (فرقه رجوی) نجات دادیم

.

… آن شب تا صبح نتوانستم بخوابم. صبح روزبعد صبح به کمک یوهانس آنها را بیرون کردیم. حدود نیم ساعت بعد (!) مسئولین این گروه که شب قبل پیش ما نبودند سروکله شان پیدا شد وطوری بامن برخورد کردند انگار که دارند سرمردم عادی را می برند. تازه برایم مشخص شد که آنها با چه شیوه ای در خیابان مردم خوش قلب را گول می زنند. موضوع جالب دیگر اینکه کمتر از نیم ساعت بعد از اینکه ما به زنهای مستقر در محل استراحت اطلاع دادیم که باید سریعا این محل را تخلیه نمایند، بلافاصله یک مینی بوس مدرن و یک اتوموبیل دیگر جهت بردن همین خانمهایی که پولی نداشتند تا در جایی شب را به سر ببرند در جلوی محل پارک شدند وآنهارا باخود بردند …

کانون آوا ( ترجمه از مهندس علی اکبر راستگو)، نوزدهم فوریه 2011
http://www.iran-aawa.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=1295:1389-11-30-07-09-11&catid=41:1388-09-26-13-14-26

درماه اوت 2009 در حدود 50 تن از اعضای مجاهدین در کلیسای “Heilig-Kreuz ” دربرلین دست به اعتصاب غذا زدندتا نظرافکارعمومی را نسبت به قرارگاه مجاهدین در شمال عراق “کمپ اشرف” جلب کنند. کمی پیشتر از آن نیز در کلیسای ” St. Mariengemeinde” واقع در منطقه سلندورف برلین اینکارراکرده بودند ولی مسئولین این کلیسا هوشیارتربودند و این سازمان مشکوک را اخراج کردند.

در سایت اینترنتی این کلیسا

“Rückblick auf das Gemeindeleben im Juli/August 2009” (http://www.lutherisch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=944:rueckblick-auf-das-gemeindeleben-78&catid=57:rlick&Itemid=79),

مشروحا توضیح سوء استفاده مجاهدین از کلیسای پروتستان به نقل ازکشیش آن آمده است:

“بالاخره ماتوانستیم مجتمع مسکونی کلیسایمان را ازچنگ مجاهدین بیرون بیاوریم:

در جریان هفته “انجیل برای کودکان” یک نفر از طرف ” انجمن حقوق بشر برای مهاجرین ” „Menschenrechtsverein für Migranten“ با من تماس گرفت و حکایت کرد که انجمن آنها برای مسیحیان تحت تعقیب در ایران فعالیت می کند و به همین دلیل از من تقاضا کرد که محل خواب و زندگی در اختیار آنها قرار دهم چرا که عده ای از اعضای این انجمن در نظر دارند برای اعتراض به آزار مسیحیان در ایران تظاهراتی برپا نمایند. من به صفحه اینترنتی آنها مراجعه کردم و متوجه شدم که آنها حتی در جریان ” روز کلیسای پروتستانت ” در شهر برمن یک میز کتاب داشته اند ضمن اینکه با تعدادی کلیسا نیز در برلین تماس دارند وحتی در جریان برگزاری مراسم کلیسای عیسی مسیح در شهر دالم نمایشگاهی هم برپا نموده اند. به همین جهت من موافقت نموده و اجازه دادم که در یکی از مراکز استراحتگاهی ما اسکان پیدا کنند. مسئول ساختمان های ما ” خانم اولگا فوروش ” ازهمان ابتدا در ضمن تماس با نماینده این گروه احساس مثبتی نداشت و متاسفانه من هم بخاطرمشغولیت با برگزاری هفته ” انجیل برای کودکان ” توجه کافی به اظهارات ایشان نکردم. بعد از آن حدود یک دوجین زن بعداز ظهر یکشنبه وارد شدند. هنوز کاملا مستقرنشده بیشتر این زنها روسری سرشان گذاشتند و اعلام کردند که مردها اجازه تردد به ساختمان آنهارا ندارند. همکارما یوهانس سریعا موضوع را متوجه شد و در صحبتهای آنها که به فارسی انجام میشد دریافت که این جماعت کسی جز مجاهدین خلق نمی باشند. من در ابتدا نمی خواستم این مطلب را قبول کنم ولی در جستجویی که تا آخر شب در شبکه اینترنتی انجام دادم برایم مشخص شد که اولا ” انجمن حقوق بشری برای مهاجرین ” „Menschenrechtsverein für Migranten“ طبق گزارش سالانه سازمان امنیت آلمان مربوط به سال 2008، درحقیقت یک انجمن پوششی سازمان مجاهدین می باشد. این سازمان اززنان برای جمع آوری صدقه جهت پشتیبانی از مبارزه مسلحانه استفاده می کند. حالا اینجا این ادعای آنها که برای احقاق حقوق مسیحیان تحت تعقیب فعالیت می کنند، بسارننگین بود.

آن شب تا صبح نتوانستم بخوابم. صبح روزبعد صبح به کمک یوهانس آنها را بیرون کردیم. حدود نیم ساعت بعد (!) مسئولین این گروه که شب قبل پیش ما نبودند سروکله شان پیدا شد وطوری بامن برخورد کردند انگار که دارند سرمردم عادی را می برند. تازه برایم مشخص شد که آنها با چه شیوه ای در خیابان مردم خوش قلب را گول می زنند.

موضوع جالب دیگر اینکه کمتر از نیم ساعت بعد از اینکه ما به زنهای مستقر در محل استراحت اطلاع دادیم که باید سریعا این محل را تخلیه نمایند، بلافاصله یک مینی بوس مدرن و یک اتوموبیل دیگر جهت بردن همین خانمهایی که پولی نداشتند تا در جایی شب را به سر ببرند در جلوی محل پارک شدند وآنهارا باخود بردند.

بطور یقین این یک جریان مافوق حرفه ای و کاملا ارگانیزه شده می باشد و ربطی به ادعاهای آنان ندارد.

آنها وقتی محل را ترک کردند یک پرونده به جا گذاشته بودند که در آن نامه هایی از حمایت های کلیسای پروتستانت و همچین کلیسای کاتولیک برای انجمن خود و حتی پیام اسقف ولفگانگ هوبر برای.” کمیته آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد ” که آن نیز یکی از انجمن های پوششی سازمان مجاهدین می باشد، بچشم می خورد.

این طور که به نظر می رسد زنهای عضو این گروه با دعای خیر اسقف ها مشغول جمع آوری صدقه جهت تامین هزینه های نبرد خود می باشند.
من امیدوارم که خودم از این داستان کاملا دیوانه درس گرفته باشم.”

از کلیسای Heilig Kreuz نیز مجاهدین مجبورشدند بعداز 20 روز بیرون بروند. کشیش داگمار آپل اظهارداشت: “ما نمی توانیم این نوع اعتراضات رادیکال که درآن جان انسانها ارزش ندارد را تحمل کنیم. اعتصاب غذا تا حدی که به سلامتی انسانها صدمه نزند قابل قبول است.”

ژنرال حبوش: شما آزمایش خود را در سرکوب شورش اکراد در سال 91 پس دادید
(لینک به فایل ویدئویی – 4 مگا بایت)

———-

همچنین:
http://www.iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=7279

جعل عکس توسط باند تروریستی و بی آبروی رجوی

.

… در ضمن این عکس و سایر عکسهای دیگر و همچنین کلیپ هایی که در تلویزیون باند رذالت پیشه نشان داده می شود از سایت ایرانیان برداشته می شود و به دروغ برای قومپوز در کردن می گویند هموطنان از ایران به تلویزیون مزدور رجوی ارسال می کنند ….

نگاه نو، بیست و ششم نوامبر 2009
http://www.negaheno.net/1388/09/04/4331/

در ضمن این عکس و سایر عکسهای دیگر و همچنین کلیپ هایی که در تلویزیون باند رذالت پیشه نشان داده می شود از سایت ایرانیان برداشته می شود و به دروغ برای قومپوز در کردن می گویند هموطنان از ایران به تلویزیون مزدور رجوی ارسال می کنند.

———–

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=5379

جنگجویان خدا در پیاده رو

.

روزنامه استاندارد، ترجمه انجمن نجات، هجدهم نوامبر 2008
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=7230

روزنامه استاندارد روز دوم آبان (23 اکتبر 2008) در سایت اینترنتی خود (غیرچاپی) مقاله ای را با عنوان فوق منتشر نمود که شرح آن در زیر می آید:

http://derstandard.at/text/?id=3398745

روزنامه استاندارد روز دوم آبان (23 اکتبر 2008) در سایت اینترنتی خود  مقاله ای را با عنوان جنگجویان خدا در پیاده رو منتشر نمود

تابستان امسال صدها دانشجوی دانشگاهی در لهستان به چشم خود دیدند که حتی تحصیل در رشته ی علوم سیاسی نیز نمی تواند در مقابل یک سفر کوتاه و ارزان به پاریس و بیگاری کشیده شدن توسط یک سازمان تروریستی ، حفاظت کند.

چه کسی می تواند در مقابل پیشنهاد سفر سه روزه به پایتخت فرانسه با هزینه تنها شش یورو ( شامل جا برا ی اقامت ) مقاومت کند؟

آگهی روزنامه در مورد این سفر آن چنان اغوا کننده بود که هیچ دانشجویی زحمت سئوال درباره ی پشت پرده ها و حامیان مالی این سفر تخفیف داده نشده را به خود نداد، هر چند که شرکت در تظاهراتی سیاسی در فرودگاه شاردوگل، شرط این سفر بود .

بدین گونه لهستانی های ساده و بی تجربه حاضر شدند که برای یک روز تبدیل به مجاهدین اسلامی شوند.

این تظاهرات در فرودگاه تنها جدیدترین اقدام از فعالیت های انبوه تبلیغاتی در غرب است که توسط سازمان شبه نظامی مجاهدین خلق ایران ( MKO یا PMOI ) به ویژه از سال های نود انجام می شود.

این سازمان از سوی اتحادیه ی اروپا و امریکا در دسته گروه های تروریستی قرار گرفته است .

در کنار جمع آوری کمک های نقدی در پیاده روهای شهرهای بزرگ پارلمان ( کلن یکی از مهم ترین پایگاه های مجاهدین در اروپا است )، برگزاری تظاهرات نیز که به عنوان نمونه در تابستان 2003 با خودسوزی دو ایرانی تبعیدی به اوج رسید ، در زمره این فعالیت قرار دارد.

مجاهدین خلق با روش های تهدید آمیز به دفعات قاطعیت خود را برای تغییر رژیم تهران به نمایش گذاشته است .

مجاهدین خلق ایران (MKO) در سال 1965 پایه گذاری شد و به مخالفت با رژیم شاه رضا پهلوی که مورد حمایت غرب بود و بر ایران تا انقلاب اسلامی 1979 با استبداد حکومت نمود ، برخاست.

اولین گروه مجاهدین جهان بینی خود را با آمیزه ای خام از مارکسیسم انقلابی، رسوم مبارزه چریکی هوچی مین و چه گوارا و خصوصیات اسلام شیعه که آن را به عنوان جنبش اعتراضی علیه استثمار جامعه و خشونت دولتی تعبیر کردند ، تزئین نمود. مبارزه مسلحانه از ابتدا وسیله ترجیحی مجاهدین به منظور اعطای قدرت ضربه زنی لازم به تبلیغات ضد امریکایی و ضد پادشاهی آن ها بود.

مجاهدین اولین حمله بزرگ خود را در سال 1971 طراحی نمود و قصد داشت به مناسبت دو هزار و پانصدمین سالگرد حکومت پادشاهی ایران ، نیروگاه برقی تهران را منفجر کند، ولی نیروهای امنیتی پهلوی مانع اجرای آن شد.

در پی آن موج های دستگیری آغاز شد و مسعود رجوی ( که امروز به همراه همسر خود رهبر مستبد مجاهدین خلق است ) پس از محکومیت به زندان ، به پاریس فرار کرد.

رفتار و برخورد رژیم ایران حتی پس از انقلاب اسلامی ( که در ابتدا از مجاهدین حمایت نموده بود ) موجب گشت که حتی مجاهدینی که در ایران باقی مانده بودند ، فعالیت های خود برای بمب گذاری و جنایت علیه اهداف امریکایی و ایرانی را به خارج ( نه تنها به غرب جایی که گروه بزرگی از ایرانیان تبعیدی زندگی می کنند، بلکه به ویژه به عراق ) منتقل کنند.

صدام حسین در سال های هشتاد به مجاهدین خلقی که از رژیم تهران ناامید شده بودند ،پناه داد و در سال 1985 آن ها را به عنوان مزدور در جنگ اول خلیج ( فارس) علیه ایران به کار گرفت.

مجاهدین در سرکوب شورشیان کرد و شیعه نیز مشارکت داشتند ، امری که حمایت مردم در سرزمین مادریشان ایران را برای همیشه از میان برد.

به دنبال آن نوعی ” انقلاب فرهنگی” اسلامی – استالینیسم پدید آمد و بت سازی حول رهبری مسعود رجوی و همسر وی مریم ( که مجبور شد به دستور سازمان از همسر سابق خود طلاق بگیرد ) همواره اشکال عجیب و غریبی به خود گرفت ، چیزی که شعار جدید مجاهدین ” ایران ، رجوی است ، رجوی ایران است ” نیز مبین آن است .

مجاهدین خلق در خارج از ایران از طریق بازوی سیاسی خود یعنی شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) نمایندگی می شود.

از سال 1993 به اصطلاح پارلمانی در پاریس تشکیل جلسه می دهد.

شورای رهبری مجاهدین خلق ایران (MKO) تنها از زنان تشکیل می شود ، علامتی عجیب برای رژیم تهران که مردان بر آن چیره هستند .

منتقدان به لطف کمک عراق در زندان ابوغریب بغداد که حتی آن زمان نیز مشهور بود ، ناپدید شدند .

سازمان دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) از ده ها مورد شکنجه و قتل افراد جدا شده از مجاهدین خلق گزارش ارائه نمود .

پس از تهاجم ارتش امریکا به عراق اردوگاه های مجاهدین بمباران شد ، ولی بعداً سازمان جاسوسی CIA چریک های با تجربه مجاهدین را برای کارهای خود به ویژه در مسائل جاسوسی از ایران استخدام نمود.

در خارج مجاهدین خلق که طبق اعلام خود از سال 2001 دیگر عملیات نظامی انجام نمی دهد از این که نه تنها در میان نسل آتی عالمان سیاسی بی تجربه و ساده لهستان ، بلکه در میان عامه مردم محبوبیت کسب نموده اند ، خوشحال هستند.

به عنوان نمونه کارین رزتاریتس ، نماینده ی اتریشی اتحادیه ی اروپا در یک اجتماع 2500 نفره از ایرانیان در مقابل ساختمان سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) در وین درخواست نمود که سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی اتحادیه ی اروپا حذف شود زیرا آن ها نشان گر ” جبهه اصلی مقاومت ایرانی علیه بنیادگرایی اسلامی ” می باشند.

از دسامبر 2001 سازمان مجاهدین خلق ایران و بازوی مسلح آن NLA، به پیشنهاد شورای اتحادیه ی اروپا در فهرست سازمان های تروریستی قرار گرفته است. در ژوئن 2008 دولت انگلیس تصمیم بر اعاده ی حیثیت از این سازمان گرفت

———–

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=8034

سوء استفاده منافقين از تصوير يک هنرپيشه زن

.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان‌ (خانواده شهداي ترور) منافقين با استفاده از تصوير فيلم سينمايي « به رنگ ارغوان» از آن به عنوان يکي از نمونه هاي سرکوب زنان ياد کرده و عضويت ايران در کميسيون مقام زن را نقض حقوق زنان در ايران ذکر کرده اند. در سايت منافقين همچنين از اين مسئله به عنوان خواسته 250 نفر از فعالان حقوق زن و شماري از سازمان هاي بين المللي نام برده شده است …

کانون هابیلیان، مشهد، سی ام آوریل 2010
http://www.habilian.com/view.asp?ID=05464

منافقين به بهانه تلاش ايران براي عضويت در کميسيون مقام زن، با سوء‌ استفاده از تصوير يک هنر پيشه ايراني، از اين تصوير به عنوان نمونه عيني شکنجه و سرکوب زنان در ايران نام بردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان‌ (خانواده شهداي ترور) منافقين با استفاده از تصوير فيلم سينمايي « به رنگ ارغوان» از آن به عنوان يکي از نمونه هاي سرکوب زنان ياد کرده و عضويت ايران در کميسيون مقام زن را نقض حقوق زنان در ايران ذکر کرده اند.

در سايت منافقين همچنين از اين مسئله به عنوان خواسته 250 نفر از فعالان حقوق زن و شماري از سازمان هاي بين المللي نام برده شده است.

منافقين از هیچ کدام از رسوایی های گذشته نظیر جعل عکس دختر لبنانی به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی، رسوایی فریب خبرنگاران جهت جاسوسی با منافقین و مواردی از این دست، درس نگرفته اند و در طول سال هاي گذشته بارها با استفاده از تصاوير اينترنتي،‌ اقدام به جعل واقعيت و دروغ سازي در موارد متعدد نموده اند که در اکثريت قريب به اتفاق موارد منجر به رسوايي خبري براي اين فرقه شده است.

———

همچنین:
http://www.iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=7492

جعل عکس دختر لبنانی در سایت منافقین

.

… سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با انتشار تصویر دختری با سر و روی خونین، ادعا کرد که وی در نا آرامی های روز عاشورای تهران به این حال و روز افتاده است. این در حالی است که عکس یاد شده تصویری معروف از یک دختر لبنانی در حال قمه زنی است که از چند سال پیش در سایت های شیعی و ضد شیعی بازتاب گسترده ای داشته است …

کانون هابیلیان، مشهد، سی دسامبر 2009
http://www.habilian.com/view.asp?ID=04929

گروهک تروریستی منافقین بار دیگر در حرکتی ناشیانه اقدام به جعل عکس و ارتباط دادن آن با نا آرامی های روز عاشورا در تهران کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور)، سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با انتشار تصویر دختری با سر و روی خونین، ادعا کرد که وی در نا آرامی های روز عاشورای تهران به این حال و روز افتاده است.

این در حالی است که عکس یاد شده تصویری معروف از یک دختر لبنانی در حال قمه زنی است که از چند سال پیش در سایت های شیعی و ضد شیعی بازتاب گسترده ای داشته است. با اندکی دقت در اصل تصویر می توان دریافت که گروهک منافقین برای سوء استفاده از این تصویر که به لحاظ زمانی و مکانی هیچ سنخیتی با حوادث اخیر ندارد، حاشیه های آن را که نوشته هایی به زبان عربی در آن مشهود است، حذف کرده است. تصویر اصلی، دختری را به همراه عده ای دیگر نشان می دهد که در شهر نبطیه در جنوب لبنان مشغول قمه زنی هستند. تابلوی مؤسسه بیت الهدی – مرکز فروش لوازم حجاج در شهر نبطیه – و تابلوهای دیگر به زبان عربی نیز در زمینه تصویر کاملاً مشهود است.

سایر وب سایتهایی که این تصویر را در مراسم قمه زنی به تصویر کشیده اند :

http://bestfoto.mihanblog.com/post/3
http://www.alhsa.com/forum/showthread.php?t=115424
http://www.alnaja7.org/forum/showthread.php?t=1104

گفتنی است جعل تصاویر از شیوه های قدیمی منافقین برای فریب افکار بوده است. پیش از این، گروهک تروریستی منافقین برای تحریک احساسات مردم و توجیه جمع آوری کمک های مالی در اروپا – که از سوی خود منافقین «گدایی شرافتمندانه» خوانده می شود – با جعل عکس هایی از کتاب «کودک، ایمان، رهایی»، مدعی شده بود که والدین این کودکان به دست حکومت ایران اعدام شده اند. این در حالی است که کتاب یاد شده در بر دارنده شکار لحظاتی از زندگی کودکان نقاط مختلف ایران توسط عکاسان صاحب نام کشورمان است که از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. برخی عکس های این کتاب، پیش از آن در نشریات کشور از جمله روی جلد مجله «اطلاعات هفتگی» نیز به چاپ رسیده بود.

چند سال پیش نیز گروهک منافقین با انتشار گسترده عکس بازدید سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت کشورمان از موزه عبرت در سایت های عربی، صحنه های بازسازی شده شکنجه نیروهای انقلابی توسط ساواک را شکنجه اسرای عراقی در ایران عنوان کرده بود.