تروریسم مجاهدین در اروپا . چه کسی پاسخگوست؟ 

تروریسم مجاهدین در اروپا . چه کسی پاسخگوست؟ 

تروریسم مجاهدین در اروپا جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریس، دهم نوامبر 2019:… چه کسی پاسخگوی اعمال تروریستی مجاهدین در اروپا است؟ این برنامه به تحرکات تروریستی سازمان مجاهدین خلق علیه منتقدین خود در اروپا اختصاص دارد. همان هایی که به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی، پروژه جولان دادن در خیابان های اروپا را به اجرا در می آورند تا با وحشت افکنی از منتقدین خود نسخ کشی کنند، به سکوت وادارند یا از میدان به در کنند. سپس این صحنه ها را در تلویزیون، وب سایت ها یا نشریات خود منعکس می کنند و از چماقداران خود تقدیر می نمایند. این سازمان هم با ترور اخلاقی و هم با سرکوب فیزیکی منتقدان خود در اماکن عمومی و جلسات، مخوف تر و تروریست تر از گذشته عمل می نماید. تروریسم مجاهدین در اروپا 

تروریسم افسارگسیخته را محکوم می کنیمتروریسم افسارگسیخته را محکوم می کنیم

تروریسم مجاهدین در اروپا . چه کسی پاسخگوست؟

این برنامه به تحرکات تروریستی سازمان مجاهدین خلق علیه منتقدین خود در اروپا اختصاص دارد.

تروریسم مجاهدین در اروپا

همان هایی که به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی، پروژه جولان دادن در خیابان های اروپا را به اجرا در می آورند تا با وحشت افکنی از منتقدین خود نسخ کشی کنند، به سکوت وادارند یا از میدان به در کنند. سپس این صحنه ها را در تلویزیون، وب سایت ها یا نشریات خود منعکس می کنند و از چماقداران خود تقدیر می نمایند.

این سازمان هم با ترور اخلاقی و هم با سرکوب فیزیکی منتقدان خود در اماکن عمومی و جلسات، مخوف تر و تروریست تر از گذشته عمل می نماید.

خارج کردن این سازمان از لیست تروریستی، آنان را وحشی تر از گذشته و بی پروا تر نموده است.

رهبران این سازمان به سبک و سیاق گذشته به دسیسه چینی، پرونده سازی و تخریب ایرانیان آزاده ساکن اروپا مشغول می باشند.

آیا افراد، شخصیت ها، احزاب و سازمان های اپوزیسیون ایرانی و فعالان حقوق بشر در قبال تحرکات مخرب و قداره کشی رهبران سازمان مجاهدین در اروپا، سکوت را شکسته و به دفاع از حقوق بشر و نفی آزادی کشی رجوی برخواهند خاست؟

جواد فیروزمند – عضو سابق شورای مرکزی مجاهدین خلق
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ – ۴ نوامبر ۲۰۱۹

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

تروریسم مجاهدین در اروپا . چه کسی پاسخگوست؟

لینک به منبع

***

Perse e rrahen moxhahedinet iraniane Mostafa Mohammedin.Why did Iranian Mojahedin (Marmay Rajavi cult, MEK, MKO, NCRI) physically assault Mostafa Mohammadi?

مجاهدین خلق فرقه رجوی پولشویی اتحادیه اروپااستفاده مافیا از مجاهدین خلق فرقه رجوی جهت پولشویی و عمل علیه منافع عالی اتحادیه اروپا

MEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #AlbaniaMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

همچنین: