ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبال

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، پنجم آوریل 2019:… ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبال. رهبر سازمان مجاهدین خلق، مریم رجوی بزرگترین تهدید فروپاشی خود را خانواده اعضای تشکیلات خود تشخیص داده و بیشترین انرژی خود را صرف حمله و ترور آنان کرده است. اما … Continue reading ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبال