ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشیمحمد رزاقی، کانون آوا، دوم دسامبر 2020:… سکوت فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی در مقابل خبر تروردانشمند ایرانی ( محسن فخری زاده ) شیوه پوسیده و شناخته شده سران فرقه می باشد که از ترس رو شدن ماهیت تروریستی  و پیگرد قانونی و لو رفتن همکاری سران فرقه با دولت اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی  صورت می گیرد.  مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی فکر می کنند با سکوت و به اصطلاح رجوی روح پلید با چراغ خاموش می توانند از دست عدالت و انتقام مردم ایران فرار کنند .  ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشیجنایت مشترک فرقه رجوی با اسرائیل

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

عصر روز جمعه خبر عملیات تروریستی در تهران روی انتنهای خبری رفت و چند ساعت بعد خبر شهادت محسن فخری‌زاد دانشمند نیروهای مسلح اعلان شد .

درهمان دقیقه های اول مشخص بود این عملیات تروریستی توسط اسرائیل و با همکاری مزدوران و جیره خوارانش که فرقه رجوی داعشی باشد صورت گرفته است .

همکاری موساد و فرقه رجوی برعلیه ایران  و ایرانی از سال 75 شروع شد .

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

رجوی روح پلید در سال 77  که ان را سال سرنگونی اعلان کرده بود در نشست درونی برای اولین باراز پیدا کردن امکانات جدید برای لو دادن سایتهای  هسته ای ؛ نظامی و تحقیقاتی ایران را با ذوق  و شوق اعلان کرد وگفت :

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

با یکسری عملیات پیچیده توانستیم با یک شرکت که ماهواره در اختیار دارد از داخل ایران عکس های هوائی از نقاط حساس بدست بیاوریم ولی برای اینکه حساسیت صاحب خانه ( صدام ملعون ) روی منبع همکاریمان تیز نشود مجبوریم زیر ابی برویم !

واقعیت اینکه رجوی روح پلید خواسته یا نا خواسته برای توجیه همکاری خود با شرکت موهوم که به ان اشاره می کرد گریزی به مکه و مدینه زد و به صلح حضرت محمد با یهودی های مدینه استناد کرد و گفت :

حضرت محمد برای پیش برد هدف خود حتا با قبیله یهودی در مدینه پیمان صلح امضاء کرد . ما هم برای دست یافتن به یکسری امکانات برای سرنگونی رژیم یک کارهائی ( همکاری ) را چراغ خاموش انجام بدهیم !

سپس رجوی رو به مریم قجر که در ان نشست روی سن بغل دست رجوی روح پلید نشسته بود با خنده گفت :

نظر شما چی هست ؟

مریم قجرهم با خنده گفت : چرا که نه وقتی رژیم ایران با دلار های نفتی بر علیه ما به هر کاری دست می زند ما از امکانات بدست امده استفاده نکنیم .

دقیقا یادم هست بعد نشست از قرارگاه باقر زاده به قرارگاه انزلی در جلولا بر گشتیم و با یکی از نفرات ( محمد.س ) بصورت محفلی در مورد نشست رجوی روح پلید و صحبت رجوی در مورد بدست اوردن امکانات ماهواره ای و صلح حضرت محمد با یهودی های مدینه صحبت می کردیم و گفتم امکانات ماهواره ای وصلح با یهودی ها یعنی توجیه همکاری با اسرائیل و رجوی عمدآ این بحث صلح مدینه را پیش کشید که اگر روزی همکارییش با اسرائیل لو رفت برای ان توجیهی داشته باشد .

رد پای مجاهدین خلق در قتل دانشمند هسته ای ایران

فردای ان روز عصر یکی از فرمانده هان فرقه رجوی بنام یوسف در تعمرگاه سراغم امد و گفت لباس کار عوض کن برو ستاد خواهر مژگان با تو کار دارد .

در همان لحظه از لحن حرف زدن یوسف فهمیدم یکی بر علیه ام گزارش نوشته . چند دقیقه بعد به طرف اتاق کار مژگان پارسائی رفتم . وقتی وارد اتاق شدم مژگان پارسائی و یوسف در اتاق بودند و مژگان پارسائی بدون مقدمه با داد و بیداد گفت :

تو باز محفل زدی به تو چه سازمان با کی همکاری می کند ! برای سرنگونی رژیم هر کاری نیاز باشد سازمان ( رجوی ) حق دارد !

تا حالا هم عقب هستیم .اگر نتوانستیم تا حال از امکانات دولتها بصورت علنی استفاده بکنیم به خاطر اینکه شما ها بیشتر از رژیم ایران بر علیه رهبری حرف می زنید و …

به این خاطر به صورت مختصر به گذشته ننگین و همکاری فرقه رجوی با اسرائیل از سالها قبل  اشاره کردم تا پروسه همکاری رجوی روح پلید و اسرائیل تنها بعد از سقط شدن صدام نبوده بلکه از دوران صدام ملعون همکاری رجوی و اسرائیل وجود داشته و تا امرزو ادامه دارد .

برای اثبات همکاری فرقه رجوی و اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی نیاز به تحقیقات ویژه نیست . یکی از ملیجک های فرقه رجوی بنام علیرضا جعفر زاده که رابط فرقه رجوی و موساد تحت عنوان افشاء گری سایت هسته ای در مهر ماه بصورت علنی از محسن فخری‌زاد بعنوان دانشمند هسته ای نام می برد و اعتراف می کند از سال 2000  یعنی 20 سال پیش نام محسن فخری زاده را افشا کرده اند . ( اطلاعات را به موساد و سیا ) برای ترور داده اند .

هر کس دستی در سیاست دارد و یا ارگانهای اطلاعاتی کشورها بهتر از همه می دانند برای ترور شخصیت ها وسوژه ای که براری ترور شدن انتخاب شده تروریستها  به اطلاعات دقیق و ریز از همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و مسئولیت سوژه نیاز دارند .

فرقه رجوی علاوه بر ترور مستقیم بیش از 17000 هزار ایرانی از کارگر ساده تا مقامات کشوری  در جاسوسی برای دشمنان ایران و ایرانی در مقابل دریافت دلار های خونین تجربه و ید طویلی دارد.

از جاسوسی برای کاـ گـ ب ( ارگان اطلاعاتی شوروی ) بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تا جاسوسی و گرا دادن مختصات برای بمباران شهر ها و تاسیسات ایران به صدام ملعون از شیوه تخلیه اطلاعاتی با تلفن و جاسوسی حضوری و بی سیمی از سنگر های جنگ  تا گرفتن اطلاعات سایتهای حساس ایران از اسرائیل و برگزاری شوء های رنگارنگ تحت نام افشاگری مراکز هسته ای و اسامی دانشمندان ایرانی بطور خاص برای اولین بار توسط شخص مهدی ابرایشمچی شوهر سابق مریم قجر در سالهای 75 و 76  در فرانسه و توسط جعفر زاده در امریکا  تا دادن اطلاعات برای اخرین تروری که روز جمعه با همکاری فرقه رجوی با موساد عملی شد .

علیرضا جعفرزاده و ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

علیرضا جعفرزاده

اما یک نکته برای اثبات  همکاری تنگاتنگ فرقه رجوی و اسرائیل هم اشاره کنم .

همه شاهد هستیم که مریم قجر داعشی به خاطر حمله اراذل اوباش به یک بسیجی در گوشه ای از ایران ان را در بوق و کرنا می دمد و بوزینه وار ادا اطوار در می اورد و اراذل اوباش را کانون شورشی و مقاومت مردمی جا می زند .

اما سکوت سران فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید از قبر نداشته اش برای شخصی که انقدر مهم بوده که از 20 سال پیش اسم و مشخصات ان را تا چند ماه پیش بعنوان سازنده بمب اتم در سایتهای هسته ای ایران نام می بردند برای چیست ؟!

ترور دانشمندان ایرانی – پشت صحنه سناریو ترور ها

سکوت سران فرقه در اتفاقات اینچنینی از سالی که فرقه رجوی دست به ترور در داخل ایران زد شیوه کارشان برای لاپوشانی همکاریشان با سازمانهای اطلاعاتی و فریب افکار عمومی بوده و لا غیر .

رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی بارها در نشتهای درونی می گفتند ما بیش از 72 نفر از سران رژیم را در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر کردیم ولی هرگز در بیرون ان عملیات را به گردن نگرفتیم و از ان بعنوان انفجار خشم خلق گفتیم  چون اگر گردن می گرفتیم درکشورهای اروپائی بعنوان تروریست شناخته می شدیم  و مجبور هستیم بعضی وقتها چراغ خاموش و در سکوت حرکت کنیم !

سکوت فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی در مقابل خبر تروردانشمند ایرانی ( محسن فخری زاده ) شیوه پوسیده و شناخته شده سران فرقه می باشد که از ترس رو شدن ماهیت تروریستی  و پیگرد قانونی و لو رفتن همکاری سران فرقه با دولت اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی  صورت می گیرد .

مجاهدین خلق موساد ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی فکر می کنند با سکوت و به اصطلاح رجوی روح پلید با چراغ خاموش می توانند از دست عدالت و انتقام مردم ایران فرار کنند .

ولی مریم قجر داعشی و نتانیاهو مطمئن باشند با لال شدن نمی توانند سر ملت ایران کلاه بگذارند .

مردم ایران بهتر از هر کسی می دانند که مزدوران و جیره خواران  وابسته گان به امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان خاص سران فرقه تروریستی رجوی دستشان تا مرفق به خون ایرانی الوده هست و نمی توانند با کلاشی و سکوت ایز گم کنند .

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

اما به سران فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی باید بگویم :

با ترور 17000 ایرانی ؛ با دادن گراء شهرها و تاسیسات ایران در زمان جنگ به صدام ملعون برای بمباران ؛ با جاسوسی وطن فروشی خوش رقصی برای امریکائیها در اردوگاه بدنام اشرف ؛ با درخواست تحریم ملت ایران از امریکا و اروپا و …  همکاری با موساد برای ضربه زدن به ایران و ایرانی با ترور و خرابکاری ؛ با پرداختن پول برای یک مشت اراذل اوباش برای بوجود اوردن نا امنی اجتماعی در شهرها نتوانستید به اهداف پلید خود برسید بعد از این هم نخواهید رسید .

مطمئن باشید ملت ایران به روی شما تف هم نخواهند انداخت چون شما لایق تف هم نیستید . اگر تا بحال توانستید به زندگی خفیف و خائنانه خود ادامه بدهید از روی زرنگی نبوده بلکه به خاطر ترس و برای حفظ جان بی ارزشتان به هر جنایت ؛ بی شرافتی و دریوزگی دست زدید و زیر دشداشه یا کلاه صهونیستی خزیدید . ولی مطمئن باشید با خزیدن زیر دشداشه کلاه هر جنایتکاری نزد ایرانیان هر روز منفورتر از گذشته از شما و همه مزدوران ؛ وطن فروشان یاد و به خاطر می سپارند .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-قجربا-ترامپ-هم-نتوانست-به-اهداف-پل/

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد 

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد محمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، بیست و پنجم نوامبر 2020:…سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا رسید همه مزدوران و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عرعرستان هلهله زنان دست افشان و پا کوبان با ادا اطوار میمون وار ادعا می کردند ترامپ رژیم ایران سرنگون خواهد کرد. مزدوران ؛ وطن فروشان دشمنان ایران و ایرانی به ترامپ لقب شیر دل دادند و چنان گرد و خاکی به پا کردند که گویا همین مزدوران ساکهایشان را بسته اند تا با اولین پرواز به سمت ایران حرکت کنند . مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد 

With Trump gone , is the MEK finished ?With Trump gone , is the MEK finished ?

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد

پاریس : محمد رزاقی 24_11_2020

قبل از شروع به بحث باید تسلیت بگویم به :

همه مزدوران ؛ وطن فروشان ؛ و دشمنان ایران و ایرانی خاص مریم قجر داعشی ؛ پهلوی چی های عقب مانده ؛ مصی قمی صیغه ای ؛ فخر اور مایه ننگ ؛ فرشگردهای معروف به ته گردها .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

همچنین تسلیت به بن سلمان سلاخ ؛ شیوخ شاش شتر خور امارات و بحرین ؛ کشور میکروسکوپی دومنیکن و جیبوتی و …. انشالله که غم اخرتان نباشد و مطمئن باشید شما که با طناب ترامپ به چاه ویل افتادید هر گز این سوزش جانسوز و جانکاه فراموش نخواهید کرد و تاریخ شما را به بدنامی یاد خواهد کرد .

4 سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا رسید همه مزدوران و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عرعرستان هلهله زنان دست افشان و پا کوبان با ادا اطوار میمون وار ادعا می کردند ترامپ رژیم ایران سرنگون خواهد کرد !

به قول ما اذری ها که به کچل می گوییم زلفعلی ؛ مزدوران ؛ وطن فروشان دشمنان ایران و ایرانی به ترامپ لقب شیر دل دادند و چنان گرد و خاکی به پا کردند که گویا همین مزدوران ساکهایشان را بسته اند تا با اولین پرواز به سمت ایران حرکت کنند .

با روی کار امدن ترامپ در بین مزدوران ؛ وطن فروشان فرقه رجوی با ادا اطوار بوزینه وار ادعا کردند مماشات خارجی ها تمام شد و پروژه سرنگونی رژیم ایران شروع شده است !

رجوی روح پلید شروع سرنگونی را اعلام کرد و سران فرقه رجوی که کلا از اوضاع و احوال دنیا خاص ایران 40 سال عقب هستند به دستور مریم قجر به خط شدند تا با ارائه تحلیل های ابدوغ خیاری ادعا کنند زمان مماشات تمام شده وبا روی کار امدن ترامپ با اعمال تحریم های امریکا و حتا حمله نظامی رژیم ایران سرنگون خواهد شد .

مریم قجر با امدن ترامپ وکیل شخصی ترامپ رودی جولیانی را چند بار به اسارتگاه اشرف 3 در البانی اورد و شوهای مسخره مثل پاره کردن توافق نامه برجام توسط ترامپ را به نمایش بگذارد .

ترامپ با مستقر شدن در کاخ سفید و با لابی یک عده ضد  ایران وایرانی مثل جولیانی  حرکات ضد ایرانی خودش را با اعمال تحریم های ضد انسانی شروع کرد و هر بار مریم قجر خواستار تحریم بیشتر و گسترده ترامپ علیه ملت ایران شد .

هدف ترامپ و فرقه رجوی این بود که با تحریم ملت ایران کمبود اقلام معیشتی ملت ایران مردم را به شورش وعصیان سوق دهند تا بتوانند به اهداف پلید خود برسند .

( البته در داخل ایران هم باند های فرصت طلب از تحریم امریکائی ها سوء استفاده کرده و در همراهی و همسوئی با اربابانشان با گران کردن اقلام معیشتی مردم به کمک ترامپ و اسرائیل و عربستان کمک زیادی کردند و می کنند ) .

با همه تحریم هائی که امریکا بر علیه مردم ایران اعمال کرد جزء بیشتر کردن درد و رنج مردم ایران مزدوران ؛ وطن فروشان و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان در هر نشست و بر خواست خواهان تحریم اقتصادی ؛ ورزشی و … بر مردم ایران بودند چیز مهمی بدست نیاورند و خاص مریم قجر داعشی نتوانست به اهداف پلید خود برسد و مثل 25 سال گذشته در حسرت رئیس جمهوری باید در اردوگاه البانی به برگزاری شوء های مختلف ادامه بدهد .

البته نا گفته نماند به نظر من بایدن هم به ریاست جمهوری امریکا برسد هیچ فرقی اساسی در اوضاع نخواهد کرد .

تحریمهای امریکا بر علیه ملت ایران ادامه خواهد داشت و یک عده مزدور خود فروخته فقط برای بدست اوردن دلار های خونین و قطع نشدن جیره هایشان رنگ عوض خواهند کرد و از ترامپ بازی اینبار به بایدن بازی روی خواهند اورد و با ورود بایدن به کاخ سفید برای گرفتن جیره خود فروشی خودشان شعار حقوق بشر ؛ ازادی ؛ دمکراسی و … را بیشتر در بوق کرنا خواهند کرد تا بتوانند با شعار های رنگا رنگ به هدف خود برسند .

 اما با ورود بایدن به کاخ سفید مریم قجر 2 موضوع اساسی پیش روی خود دارد .

اول : حفظ و نگهداری اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی با وعده های سر خرمن و تحلیل ها و شعارهای فریکارانه که شروع ان از زبان رجوی روح پلید استارت خورد و بیان شد که گویا با ترامپ و یا بدون ترامپ سرنگونی کار ارتش ازادیبخش دست ساز وی البته بخوانید توسط پیر دخترا و پیرپسر های  پوشک پوش و یک عده اراذل و اوباش در داخل ایران که  فرقه رجوی انها را  کانونهای شورشی نام گذاشته صورت خواهد گرفت که همه این ادا اطوارها برای اینکه تا بتواند اعضاء نگون بخت در اسارت نگه دارند و از ان طریق جیره و مواجب خود را از عربستان بگیرد .

چون بدون حضور اعضاء نگون بخت هیچ دولت و سازمان امنیت کشوری بار پهن هم پشت سران فرقه بار نمی کند .

دوم : چرخش از ترامپ به بایدن .با اعلام پیروزی بایدن سران فرقه با دست پاچگی سعی می کنند خود را از ترامپ دور کنند به همین خاطر خیلی از مقالاتی که در وصف ترامپ شیر دل ارائه داده بودند را از سایتهایشان حذذف می کنند تا مدرکی برای ترامپ پرستی شان نماند و در اینده نزدیک خواهیم دید که سران فرقه با چرخش از ترامپ به سمت بایدن به هر کاری دست خواهند زد از ادا اطوار دمکراسی طلبی و ازادیخواهی و …

اما به همه مزدوران خود فروخته و خاص به سران فرقه رجوی باید بگویم :

غم از سدت دادن ترامپ به همه تان تسلیت می گویم و سفارشم اینکه در غم از دست دادن ترامپ و بر باد رفتن ارزوهایتان زیاد محکم بر سرتان نزنید که ممکن جای دیگرتان گشاد شود .

اشک هم زیاد نریزید ممکن اشک چشمهایتان خشک شود بهتر برای پایان دوران بایدن هم مقداری اشک نگه دارید .

لینک به منبع

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد

***

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیاستمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: