تزلزل فرقه رجوی

تزلزل فرقه رجوی

تظاهرات مردم اصفهان التزال فرقه رجویحمیرا محمد نژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، سی ام نوامبر 2021:… اما اکنون به وضوح شاهد آن هستیم که مدتها ی مدیدی میباشد که دیگر هیچ نیرویی جذب این فرقه نمی‌شود و اکثر افراد آن سعی در فرار از درون این فرقه می‌باشند.و آیا این خود نشان دهند ه این نیست که این فرقه دیگر به عنوان ارگانیسم زنده در حیات نمی‌باشد.آیا وقت آن نرسیده که به جای سوار شدن بر موج اعتراضات مردم بیگناه یک بازبینی در عملکرد خود بکنند؟!آنچه که در اینجا میتوانم از روی انسانیت آرزو کنم فقط و فقط آزادی افراد نگون بخت این فرقه و  آزادی مردم عزیز سرزمینم میباشد. تزلزل فرقه رجوی

تظاهرات مردم اصفهان التزال فرقه رجویتظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

تزلزل فرقه رجوی

باری دیگر بمانند همیشه فر قه رجوی سوار بر اعتراضات مردم بیگناه شده و آنان را به کشتن داد.

آنچه که در این سالیان همچنان ادامه دارد اعتراضات مردمی میباشد که اکثرا دلیل آن بی آبی و یا گرانی و  ضرورت‌های اولیه  بوده است و اما از آنجا که هیچ نامی از فرقه رجوی در این میان نیست، این فرقه با طرفند های مختلف سعی در نامگذاری این اعتراضات به نام خود بوده که شاید نام خود در را در اذهان عمومی زنده نگاه دارد و در این راستا کشته شدن افراد بیگناه برایش شادی برانگیز میباشد.

و در اینجا باز باید از خود پرسید، چگونه می‌شود به چنین سازمانی که ریختن خون مردم بیگناه موجب پایکوبیش می‌شود را به عنوان جانشین مردم دانست.

مردم ایران در طی این سالیان روزهای بسیاری سختی را پشت سر گذرانده اند  و هنوز طاوان زیادی را پرداخت می‌کنند و به طبع که نیازی به این شیادان که فرقه‌ای بیش نیستند را ندارند.

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردن

این است چهره واقعی رجوی و رجوی ها، ایدولوژیه این فرقه بجز ایدولوژی زور و محکوم به مرگ چیزی را نمی‌شناسد.

فرقه‌ای که منتقدان خود را محکوم به مرگ می‌کند و فتوای کشتن آنها را می‌دهد چه انتظاری می‌شود از آن داشت.

فرقه‌ای که کشته شدن افراد بیگناه مایه سرور ش می‌شود را چه می‌شود نامید.

فرقه ای که در آن آزادی بیان و عقیده رویایی بیش نیست را چگونه می‌توان به عنوان جانشین ستمدیدگان نامید.

فرقه ای که عشق در درون مناسبات آن معنا یی ندارد را چگونه می‌شود دلسوز مر دم بیگناه ایران زمین نامید.

فرقه ای که کودکان بی گناه اعضای خود را در کوچه و خیابان‌های کشورهای بیگانه رها کرد را، چگونه می‌شود دلسوز میلیونها کودک خیابانی و کودکان کار نامید.

فرقه‌ای که رحم زنانش را با طرفند های مختلف در آورده و از آنها همانند ابزار جنسی با مارک ایدولوژیک استفاده کرد را چگونه می‌توان حامی زنان بی سر پناه دانست،  زنانی که به جز تو سری خوردن  و مورد سوء استفاده قرار داده شدن با پیشوند اسلامی و فروخته شدن به زائران حرم ، هیچ سر پناهی ندارند. 

فرقه ای که هنوز نتوانسته است با صداقت خود بر دلها حکومت کند را چگونه می‌شود محک زد که اینان می‌توانند سرزمین رنج دیده ایران را آزاد و آباد کنند.

دشمنی رجوی با مطالبات صنفی و مسالمت آمیز – پاسخ کشاورزان

در گذشته و حال همیشه به این موضوع اشاره کرده‌ام و باز یک بار دیگر از آن صحبت میکنم، که اگر شخصی و یا گروهی و یا….. به گذشته خود مروری نکند و آن را بازیابی نتواند بکند، نخواهد توانست رو به جلو برود و همواره پس روی خواهد کرد.

و متاسفانه فرقه رجوی به دلیل بی لیاقتی رهبر این فرقه در طی این د وران نتوانسته است نیرویی به خود جذب کند.

“مسعود رجوی  میگفت، ارگانیسم زنده باز و دم داشته و این نشان دهنده در حیات بودن آن میباشد.” 

در واقع منظورش پیوستن افراد ویا بیرون رفتن افراد از آن بود.

و اما اکنون به وضوح شاهد آن هستیم که مدتها ی مدیدی میباشد که دیگر هیچ نیرویی جذب این فرقه نمی‌شود و اکثر افراد آن سعی در فرار از درون این فرقه می‌باشند.

و آیا این خود نشان دهند ه این نیست که این فرقه دیگر به عنوان ارگانیسم زنده در حیات نمی‌باشد.

آیا وقت آن نرسیده که به جای سوار شدن بر موج اعتراضات مردم بیگناه یک بازبینی در عملکرد خود بکنند؟!

آنچه که در اینجا میتوانم از روی انسانیت آرزو کنم فقط و فقط آزادی افراد نگون بخت این فرقه و  آزادی مردم عزیز سرزمینم میباشد.

پایان*

لینک به منبع

تزلزل فرقه رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-یه-سرگدشت-فرقه-رجوی/

نگاهی یه سرگدشت فرقه رجوی

نگاهی به سرگذشت فرقه رجوی - حمیرا محمدنژادحمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، پانزدهم ژوئیه 2021:… مریم عضدانلو که اکنون دیگر راه ورود به فرانسه را برای همیشه بسته می‌بیند راه دیگری نداشته و در اصل بازی را باخته میباشد و اما با این کارها سعی می‌کند که خودی نشان داده و هنوز احساس غرور موقتی خود را در تنهایی خود به خود بفروشد.آنچه که در اینجا به جای می‌ماند، افرادی شکسته، ناامید، بی‌هدف و بی آینده میباشد.کسانی که سالیان سال محروم از دیدن خانواده و محبت خانواده بوده و هستند، دلهایی پر از درد که هیچ گاه نباید دل به شکوه گشایند و بمانند رباط‌های کوکی فقط و فقط از رهبر پوشالی این فرقه تمجید به عمل ٱورند. نگاهی یه سرگدشت فرقه رجوی 

مسخ شدگان کمپ آلبانی ، رجوی حتی مرگتان را هم دیگر اعلام نمی کندرجویها عمری فریبمان دادند

نگاهی یه سرگدشت فرقه رجوی 

حمیرا محمدنژاد پارلمان اروپا

خانم حمیرا محمدنژاد

نگاهی به سرگذشت فرقه رجوی و بازی های تکراری این فرقه بیانگر استیصال و درماندگی بیش از پیش این فرقه را به نمایش می‌گذارد.

باز هم افراد نگون بخت باید از نو قسم و آیه بیایند که بله ما با جون و دل برای ماندن در این فرقه آماده هستیم، گویا که انتخاب دیگری هم دارند.

با توجه به کهولت سن افراد و همچنین ترس و حشت از آینده ای مبهم افراد را بر آن وامی‌دارد که خود را مطیع نشان داده و دم از نارضایتی نزنند.

گویا که زمان ایستاده باشد.

و اما افراد نگون بخت به خوبی می‌دانند که تمامیه این کارها فقط و فقط برای مشغول کردن آنها بوده و باز هم نوشتن گزارش‌های  اجباری و قسم های اجباری در راه میباشد.

نگاهی به سرگذشت فرقه رجوی - حمیرا محمدنژاد

کاری که سازمان هر چند سال یک بار آن را تکرار می‌کند.

مریم عضدانلو که اکنون دیگر راه ورود به فرانسه را برای همیشه بسته می‌بیند راه دیگری نداشته و در اصل بازی را باخته میباشد و اما با این کارها سعی می‌کند که خودی نشان داده و هنوز احساس غرور موقتی خود را در تنهایی خود به خود بفروشد.

آنچه که در اینجا به جای می‌ماند، افرادی شکسته، ناامید، بی‌هدف و بی آینده میباشد.

کسانی که سالیان سال محروم از دیدن خانواده و محبت خانواده بوده و هستند، دلهایی پر از درد که هیچ گاه نباید دل به شکوه گشایند و بمانند رباط‌های کوکی فقط و فقط از رهبر پوشالی این فرقه تمجید به عمل ٱورند.

و به راستی آیا این بود آرمان سازمانی که خونهای بسیار برای آن ریخته شد، کجاست آن جامعه بی طبقه توحیدی که بنیان گذارانش آن را وعده می‌دادند.

نگاهی کوتاه به سرنوشت افراد درمانده و بی توان این فرقه نشانگر یک خودکشی همگانیست که با نی آن سیاست‌های غلط مسعود رجوی میباشد خودخواهی های فرد رجوی و قدرت طلبی ایشان سازمان مجاهدین را به لبه پرتگاه کشاند و از افراد آن افرادی بی هویت ساخت.

شاید این جمله در رابطه با فرقه رجوی مصداق کند که اگر میخواهی افراد کور کورانه تن به حکومت بدهند در ابتدا هویت آنها را نابود کن.

نگاهی به سرگذشت فرقه رجوی - حمیرا محمدنژاد

واکنون بعد از گذشت سالها شاهد بی‌هویتی و بی هدفی افراد فرقه می‌باشیم که دیگر توان هیچ کاری از خود نداشته و هرگز نمیتوانند دهن به اعتراض بگشایند و یاد گرفته اند که فقط باید مطیع باشند.

و اما ما همچنان آرزوی آزادی این افراد را داشته و داریم و من به شخصه امیدوارم که افراد درمانده این فرقه به زودی طعم آزادی را بچشند.

لینک به منبع

نگاهی یه سرگدشت فرقه رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عملکرد-دوگانه-فرقه-رجوی/

عملکرد دوگانه فرقه رجوی و سکوت مرگبار مریم عضدانلو

عملکرد دوگانه فرقه رجوی - حمیرا محمدنژادحمیرا محمدنژاد، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، چهاردهم ژوئن 2021:… اما به محض استقرار آمریکایی ها در اشرف دیگر شهدای فلسطینی تبدیل به کشته شدگان شدند و در پی آن در محافل و کنفرانس های مریم عضدانلو سوپر صهیونیست هایی مانند دانیل زوکر ، نبوت کونگریچ ، رودی جولیانی ، جان بولتون و…. که نه از حب رجوی و مردم ایران بله از بغض رژیم شرکت میکردند و تقریبا تمامی شرکت کنن گان آمریکایی هم همین مواضع  را دارند. بنابراین  حالا میتوان دلیل سکوت خانم عضدانلو  را در برابر کشتار مردم غیرنظامی درک کرد عملکرد دوگانه فرقه رجوی و سکوت مرگبار مریم قجر عضدانلو 

عملکرد دوگانه فرقه رجوی - حمیرا محمدنژادسکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل

سکوت مرگبار مریم قجر عضدانلو 

خانم حمیرا محمدنژاد *12.ژوئن .2021

عملکرد دوگانه ای فرقه رجوی و سکوت مرگبار مریم قجر عضدانلو در مورد جنایات طالبان در افغانستان  و اسرائیل در نوار غزه  و کشتار بی رحمان مردم بی دفاع

سوال: در رابطه با جنایت اخیر طالبان و کشتار بیرحمانه کودکان دانش آموز جهان در شوک عمیقی فرو رفت اما شاهد بی تفاوتی عجیبی از طرف سازمان مجاهدین بودیم با وجودیکه تمامی شحصیت های سیاسی وکشورها و سازمانهای حقوق بشری با مردم افغانستان و خانواده های داغدار از یک طرف اظهار  همدردی و از طرف دیگر محکوم کردند اما خانم عضدانلو نه  محکوم نه حتی   یک ابراز انزجار سا ده هم نکرد در حالیکه تمامی کودکان جان باخته را دختران دانش آموز تشکیل می دهند و خانم عضدانلو مدعی دفاع از حقوق زنان وو خودش را الگوی زن مسلمان دموکرات می داند البته فقط خودش  به نظر شما علت چیست ؟

به نظر من علت را در بررسی وقایع نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی باید جستجو کرد. زمانی که طالبان در قدرت بود.

آن زمان اگر یادتان باشد حکومت طالبان با جمهوری اسلامی در تضاد شدیدی بود که حتی منجر به کشته شدن ۱۱ تن ازدیپلمات های ایرانی شد.  در آن زمان دولت وقت طالبان اعلام کرد در صورت تشدید تضاد با سازمان مجاهدین خلق همکاری خواهند . واکنش  سازمان اما سکوت کامل بود که به نوعی پاسخ مثبت  دعوت تلویحی به همکاری بود، البته آن زمان رجوی پشتیبانی صدام را داشت و چندان نیازی به همکاری با طالبان نداشت ولی کانال همکاری را هم نبست ولی امروز وضعیت نزار رجوی بیش از حد تصور ما داغان و در مانده تر است تشکیلات فرسوده و پاره پاره اش در آلبانی که با وجود بعضی ضعف ها ولی در هر صورت یک کشور اروپاییست و کندن و بریدن از این تشکیلات بسا ساده تر از عراق یا افغانستان  است  و با توجه به خروج نیروهای آمریکایی و دیگر کشورها رجوی بوی کباب به قدرت رسیدن طالبان حس کرده و در صدد است از این پشم کلاهی برای خود جور کند.

عملکرد دوگانه فرقه رجوی - حمیرا محمدنژاد

سوال:  نظرهمه ما و همچنین جامعه جهانی  نسبت به طالبان بسیار منفیست وهمچنین مردم ایران ایا این همکاری احتمالی از لحاظ سیاسی و  اجتماعی برای رجوی و در واقع برای رجوی آبروریزی و زیانبار نیست؟

جواب: رجوی از دو نگرانی سالهاست که خلاص است  یکی پایگاه اجتماعی و دیگری وجهه سیاسی در واقع نه آبرویی دارد و نه پایگاه اجتماعی و نه وجهه سیاسی که نگران از دست دادنش باشد . رجوی در ه مهر سال ۱۳۶۰ که در تلاش برای به  صحنه کشاندن مردم برای تظاهرات ضد حکومتی شکست خورد به این حقیقت پی برد و در کتاب جمع بندی یکساله مقاومت که در سال ۱۳۶۳ منتشر کرد به آن تلویحا اشاره کرد. اگر رجوی پایگاه مردمی داشت به هیچ وجه کار کثیف طلاق عضدانلو از همسرش و ازدواج مجدد با خودش را راه نمی انداخت  یا همکاری با صدام یا قطع ارتباط مطلق اعضاء از خانواده هایشان و…. از لحاظ سیاسی هم هیچ شخصیت معتبر سیاسی با این سازمان نیست و شخصیتهای باصطلاح سیاسی هرکدام فقط بخاطر دستمزدهای دقیقه ای ۲ تا ۵ هزاردلاری حاضر یه حضور در محافل سازمان می‌باشند.

سوال: این همکاری که شما احتمال آن را میدهید به چه شکلی می تواند باشد؟

جواب:  حداکثر استقرار بخش بزرگی یا قسمتی از بدنه تشکیلات و حداقل تشکیل کریدوری برای تردد به داخل کشور می تواند باشد.

سوال: با توجه به سالخوردگی اعضاء چگونه امکانپذیر است که دوباره سازمان فعالیت نظامی را از سربگیرد؟  همچنین با توجه به تجربه شکست خورده رجوی از فعالیت در داخل کشور

چواب: بله کاملا درست است عمده اعضای سازمان بالای ۶۰ سال دارند جوانترین طیف آن دسته افرادی هستند که در سالهای بعد سقوط صدام یعنی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ زمانی که اشرف هنوز تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود وارد سازمان شدند که الان حدود ۴ ساله هستند.  همانطور که فرمودید سازمان در دو دوره اقدام به عملیات شهری کرد یک بار در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۶۵ و دیگری۷۵ تا ۸۰ که نتیجه هردو شکست بود و بقول خود رجوی نسبت تلفات ۷به ۱/۷ یعنی ۷ مجاهددر برابر۱/۷ پاسدار بود اما سازمان در حال حاضر مشکلش اساسا رژیم نیست بلکه حفظ  و به تاخیر انداختن فروپاشی تشکیلات است و جان اعضاء برایش پشیزی ارزش ندارد همچنانکه این عبارت بارها توسط بالاترین کادرهای تشکیلات تکرار می‌شود “هر جا که قیمت پیشبرد خط خون باشد برادر درنگ نمی کند” حالا هم نفراتش در آلبانی سریالی یا جدا می‌شوند یا فوت میکنند و از بابت فوت نفرات دردناک برای رجوی  اینجاست که هیچکس را نمی تواند متهم کند و گردن مثلا مالکی و رژیم بیاندازد و نمی تواند از آنها شهید سازی کند پس چه بهتر که نفرات  ا از راهی به داخل کشوربفرستد و از هرکدام به جای بریده و مجاهد صدیق (نامی که برای فوت شدگان استفاده می کند) از هرکدام یک مجاهد شهید می‌سازد .  حالا هم رجوی  چشم انداز به قدرت رسیدن طالبان را امیدی برای خودش تلقی میکند با در نظر گرفتن اینکه کشور آلبانی دیر یا زود به اتحادیه اروپا خواهد پیوست که کابوس رجویست و وی را بیش از پیش محدود و زمین گیر خواهد کرد.

عملکرد دوگانه فرقه رجوی - حمیرا محمدنژاد

سوال: از جمله قضایای مهم در منطقه درگیری بین حماس و اسرائیل را شاهد هستیم در حالیکه سران کشورها موضع گیری کرده و شورای امنیت سازمان ملل هم چندین جلسه در این رابطه تشکیل و به بررسی موضوع پرداخته است و اما  باز هم شاهد سکوت مطلق

رجوی و عضدانلو هستیم  علت به نظر شما چیست جواب: برای پاسخ به این پرسش باز باید به سالهای قبل از سقوط صدام برگشت. آن زمان صدام برای هر کدام از خانواده های انتحاریها ۲۵ هزار دلار پا اش می پرداخت و رجوی هم بدنبال آن در رسانه هایش از فلسطینی ها حمایت میکرد، اما به محض استقرار آمریکایی ها در اشرف دیگر شهدای فلسطینی تبدیل به کشته شدگان شدند و در پی آن در محافل و کنفرانس های مریم عضدانلو سوپر صهیونیست هایی مانند دانیل زوکر ، نبوت کونگریچ ، رودی جولیانی ، جان بولتون و…. که نه از حب رجوی و مردم ایران بله از بغض رژیم شرکت میکردند و تقریبا تمامی شرکت کنن گان آمریکایی هم همین مواضع  را دارند. بنابراین  حالا میتوان دلیل سکوت خانم عضدانلو  را در برابر کشتار مردم غیرنظامی درک کرد چرا که هر گونه واکنش در این رابطه خاطر دوستان صهیونیست حقوق بگیر   آقای رجوی و خانم عضدانلو را خواهد آزرد.

لینک به منبع

سکوت مرگبار مریم قجر عضدانلو 

***

معامله قرن و سکوت رجویمعامله قرن و سکوت رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محاسبه-کالری-مصرفی-،-معیار-ارزش-زنده-ما/

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردن

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردنحمیرا محمد‌نژاد، بسوی آزادی، دوازدهم ژانویه 2021:… به خوبی به یاد دارم که در عراق حتی بلحاظ صنفی جنایتکارانی به اسم پزشکان اشرف محاسبه می‌کردند که برای زنده ماندن هر کس به چه میزان کالری لازم میباشد و این در حالی بود که مریم عضدانلو که دائم دم از آزادی زن و مرد میزنه برای تجملات خود هزاران هزار هزینه می‌کند و برای ملت ایران نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کرده و برای افراد نگون بخت فرقه خط سرخ و تهدید نشان می‌دهد و اگر کسی دهن به اعتراض و یا انتقاد باز کند بلافاصله با اوباش خود او را به سکوت وادار می‌کند و فرد را با توهین آمیز ترین الفاظ مورد تهاجم قرار داده و حتی در مواردی فرد را زیر مشت لگد گرفته تا اینکه فرد انتقاد و یا اعتراض خود را پس بگیرد. محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردن 

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردنحقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردن

آنچه که امروز بر فرقه می‌گذرد

حمیرا محمدنژاد آلمان

خانم حمیرا محمدنژاد آلمان

شاید این نشان دهنده بی ارزش بودن افراد در این مناسبات را روشن‌تر کرده و نشان می‌دهد. سوالی که در این میان قابل طرح میباشد چگونه سازمان مجاهدین می‌تواند ملت رنجدیده ای را امان دهد در حالی که از حفاظت 2000 نفر بر نمی‌آید.

در پی شیوع بیماری کرونا هر روز شاهد کشته شدن تعداد بیشتری از افراد در بند فرقه رجوی هستیم. آنچه که بوضوح بر بی‌کفایتی این فرقه در محار شیوع هر چه بیشتر آن در اردوگا ههای خود را نشان می‌دهد. و اما شاید این نشان دهنده بی ارزش بودن افراد در این مناسبات را روشن‌تر کرده و نشان می‌دهد. سوالی که در این میان قابل طرح میباشد چگونه سازمان مجاهدین می‌تواند ملت رنجدیده ای را امان دهد در حالی که از حفاظت 2000 نفر بر نمی‌آید. در همین راستا اسامی افرادی همچون سعیده شا هرخی ما را بیشتر از پیش به تأمل وادار می‌کند. خانم سعیده شاهرخی که از بیماری پارکینسون رنج می‌برد و سالیان آخر عمرش را بر روی صندلی چرخدار می‌گذراند، فردی بدون مرز بندی انسانی در مناسبات رجوی یکی از عوامل سرکوب سازمان بوده و همواره در آزار و اذیت اعضای این فرقه نقش مهمی را ایفا می‌کرد. خانم شاهرخی بنا به دستور رجوی هر گاه که فردی مخالف ایدئولوژیک فردی رجوی صحبت و یا اعتراضی می‌کرد فرد را به ترور روحی و شخصیتی گرفته و بدترین مارکهای مختلف را به افراد میزد. و حال می‌بینیم که چگونه خود در تنهایی و بدون اینکه فرقه رجوی اهمیتی به مریضی پیشین او ودر نتیجه حفظ ایشان از بیماری کرونا جانش را برای هیچ از دست داد.

همه ما به وضوح می‌دانیم که افراد با سوء بیماری حفاظت بیشتری در مقابل این بیماری نیاز داشته و در محیط بهداشتی با امکانات مناسب باید بسر ببرند. آنچه که در اینجا شاهد آن هستیم و شاید هشداری برای شکنجه گران دیگری همچون مهوش سپهری، کبری طهماسبی و دیگر شکنجه گران این فرقه باشد. با تاسف می‌توان گفت که تاریخچه سیاه سازمان مجاهدین هر روز نشانگر متوالی شدن بیشتر این فرقه و رو به سیاهی رفتن بیشتر آن را در پی دارد. فرقه ای که سالیان سال با اعمال خود نشان داد ه که پایه و مبنای استواری نداشته و فرد طلبی و قدرت طلبی تنها رهرو این فرقه بوده و است. فرقه ای که همیشه به دروغ و تزویر و سانسور واقعیت‌ها ی بیرونی، افراد خود را در تاریکی مطلق نگه داشته تا بتواند صباحی بیشتر بر آنها حکومت کند. براستی که هر چه زمان می‌گذرد با نگاه به پروسه درونی و بیر ونی این فرقه روزنه روشنی در آن نمی‌یابیم. فرقه ای که دستش به خون همو طنان خود و اجیر کردن افراد بسیاری در اردوگاههای اجباری آغشته میباشد. و هر چه بیشتر با مغز شویی افرادی همچون سعیده شاهرخی و ساختن جلادانی از این افراد در آرزوی ثبات میباشد.

فرقه رجوی در حالی که سنگ مردم ایران را به سینه می‌زند لیاقت و شایستگی یک بهداشت مناسب برای افراد نگون بخت خود را ندارد. باید در اینجا به مریم اعضدانلو و مسعود رجوی تاکید کرد که مردم ایران در سه دهه گذشته تاوان بی لیاقتی و خطا های سیاسی و خودمحوری شما را داده‌اند که تماما نتیجه آن فریبکاری ها و شعر و شعارهای حقوق بشری شما بوده و اکنون خودتان در زیر بار یک بیماری اپیدمی کمر خم کرده و هیچ راه حلی برای آن ندارید. واین در حالی است که برای تبلیغات فرقه ای خود میلیونها هزینه میکنید و اما برای بهداشت افراد خود هیچ تمایلی نشان نمیدهید. افرادی که به دلیل سنی بالا به طور مضاعف نیاز به رعایت بهداشت و درمان دارند. افرادی که چه جوان و چه پیر به دلیل فشارهای روانی و روحی و جسمی فر سوده شده و ایمنی بسیار پایینی در قبال انواع امراض و بخصوص ویروس کرونا را دارند.

به خوبی به یاد دارم که در عراق حتی بلحاظ صنفی جنایتکارانی به اسم پزشکان اشرف محاسبه می‌کردند که برای زنده ماندن هر کس به چه میزان کالری لازم میباشد و این در حالی بود که مریم عضدانلو که دائم دم از آزادی زن و مرد میزنه برای تجملات خود هزاران هزار هزینه می‌کند و برای ملت ایران نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کرده و برای افراد نگون بخت فرقه خط سرخ و تهدید نشان می‌دهد و اگر کسی دهن به اعتراض و یا انتقاد باز کند بلافاصله با اوباش خود او را به سکوت وادار می‌کند و فرد را با توهین آمیز ترین الفاظ مورد تهاجم قرار داده و حتی در مواردی فرد را زیر مشت لگد گرفته تا اینکه فرد انتقاد و یا اعتراض خود را پس بگیرد. و بدین گونه می‌بینیم که رجوی یک نسل رو به تباهی کشوند نسلی که بدنبال یک آرمان بلند زمانی تصمیم به پیوستن به این سازمان را گرفتند. و متاسفانه الان وضع اسف بار اونو به وضوح همه می‌بینیم، شاید تا دیروز در لابلای اشرف در عراق می توانست مخفی کاری کرده و آمار کشته شدگان را مخفی نگه دارد و اما در کشور آلبانی با توجه به اینکه لیست اسامی تمامی افراد به ثبت رسیده امکان این را به فرقه برای مخفی نگه داشتن اسامی را نمی‌دهد و دیر یا زود مجبور به آشکار کردن اسامی کشته شدگان میباشد.

و در اینجا به تمامی شکنجه‌ گرانی چون مهوش سپهری و امثال آن هشدار میدهم که تا هنوز فرصتی برایتان باقی مانده از سرنوشت سعیده و سعیدها عبرت گرفته و دست از کارهای گذشته خود برداشته و اگر نمی‌خواهید پلی باشید حداقل مانع نباشید و بگزارید افراد به راحتی دنبال زندگی مور دلخواه خود بروند شاید که باشد در تاریخ یک عمل کرد درست از شما به ثبت برسد. در اینجا باز از تمام سازمان های بشردوستانه و بهداشت آلبانی و بهداشت اروپا در خواست رسیدگی به افراد در پشت حصار این فرقه را دارم.

حمیرا محمدنزاد  11.01.2021

محاسبه کالری مصرفی ، معیار ارزش زنده ماندن یا مردن 

***

همچنین: