تشکر و قدردانی به سبک آقای رجوی ،بروید گم شو ید !!!

تشکر و قدردانی به سبک آقای رجوی ،بروید گم شو ید !!!

حسن پیرانسر ، ایران قلم، پاریس، چهاردهم اوت 2013: … البته این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که آقای رجوی دارند برای جدا شده ها از اینفرقه تازگی ندارد چون این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی در مناسبات درونی اینفرقه متداول و روزمره میباشد و هر روز توسط شورای رهبری   بر علیه اعضای اینفرقه استفاده میشده  و میشود. در یکی از مقاله ها خواندم که  بجای نیروهای سازمان که هم اکنون در عراق و در کمپ های اشرف و لیبرتی …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

این جمله بسیار زشت و عامیانه است بخصوص زمانیکه از دهان راهبر عقیدتی!! و فرمانده کل قوا!! فرقه رجوی که خودش را حضرت علی ، امام حسین ، و امام زمان!! میداند بیرون بیاید ،آقای مسعود رجوی اخیرا در ماه مبارک رمضان گویا نشستی بصورت صوتی با اسیران در بند فرقه داشته است و در این نشست گفته است که هرکس که نمی کشد برود و گورش را گم کند و ایشان فرموده اند که هیچ کمکی

به آن افرادی که باید گم شوند نخواهد کرد، اینهم تشکر و قدردانی راهبر عقیدتی از کسانیکه عمر و هستی خود را در فرقه رجوی بهدر دادند

از آقای رجوی باید پرسید مگر کمکی هم شما به جداشدگان کرده ای؟ مگر شما نبودید که هرکس از فرقه ات جدا میشد او را ناگزیر میکردید که در انتخاب بین رفتن به زندان ابوقریب و ایران و سر به نیست شدن درسیاه چالهای صدام حسین ، به ایران برگردد؟

مگرشما نبودید که حدود 1000 تن جداشده را در کمپ آمریکا موسوم به تیف 4 سال نگه داشتی ودر هما هنگی با ارتش آمریکا حدود 800 تن را ناگزیر راهی ایران کردید ؟

مگر در نشستهای موسوم به حوض شما نگفتید که اگر شکست خوردیم پول و پاسپورت و امکانات از من و تهیه سلاح با شما بروید معاندین ، منتقدین، و جداشدگان را در سرتاسر دنیا بکشید و بالای سر آنها بایستید تا پلیس شما را دستگیر کند و گفتید که زندانهای اروپا و آمریکا مانند هتل هستند

آیا اسم این کارها را کمک میگذارید؟

البته این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که آقای رجوی دارند برای جدا شده ها از اینفرقه تازگی ندارد چون این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی در مناسبات درونی اینفرقه متداول و روزمره میباشد و هر روز توسط شورای رهبری بر علیه اعضای اینفرقه استفاده میشده و میشود

در یکی از مقاله ها خواندم که بجای نیروهای سازمان که هم اکنون در عراق و در کمپ های اشرف و لیبرتی اسیر راهبر عقیدتی میباشند ، مسعود رجوی باید گورش را گم کند و گم شود بنده با 25 سال عمر هدر داده در این سازمان و فرقه میگویم ،خیر، مسعود رجوی باید پاسخگوی عمر به هدر داده بنده و هزاران انسان دیگر باشد او باید به من و امثال من پاسخ دهد که چرا با شعارهای پرطمطراق و جذاب با جوانی و هست و نیست ما بازی کرد و هر چه که برای ما عزیز بود آنها را نابود کرد

او باید پاسخ دهد که چرا نیروهای سازمان و فرقه وی بدلیل عضویت در این سازمان فرقه ای و بدلیل مزدوری و سرسپردگی و همدستی ایشان با صدام حسین و دولت او از خانواده های خود طرد شدند، او باید پاسخ دهد که چرا جداشدگان از فرقه اش باید در زندگی روزمره خود در دنیای آزاد بهای عضویت در فرقه تروریستی اش را هر روز بپردازند و از بیان عضویت در این سازمان و فرقه تروریستی شرم کنند

او بجای گم شدن و در سوراخ موش رفتن باید حاضر شود و از سوراخ موش خود بیرون بیاید و خسارت بدهد

بله ایشان باید معادل سالیان به هدر دادن عمر انسانها در درون مناسبات فرقه ای خسارت مادی بپردازد بنده 25 سال از عمرم را و جوانی ام و آینده ام را در اینفرقه بدلیل اشتباهات و تحلیل های غلط و آبدوغ خیاری ایشان بهدر داده ام

هست و نیست خودم را از دست داده ام ایشان باید به جای گم شدن و در سوراخ موش رفتن باید بیرون بیاید و جواب 25 سال زندگی و عمر از دست رفته بنده و سایرین را بدهد ،او باید بداند که بنده و سایرین

چیزهایی را از دست داده ایم که دیگر امکان بازگشت آنها نیست بنده پدر و مادر و عمر و جوانیم و آینده ام را بواسطه قدرت طلبی ایشان و شهوت ایشان برای سکس از دست داده ام کاش میشد پدر و مادر از دست رفته را دوباره بدست آورد کاش میشد مجددا اعتماد و احترام خانواده در ازای همدستی با صدام حسین در خیانت به مردم ایران را بدست آورد ولی افسوس که نمیشود آنها رفته اند و و دیگر باز نمیگردند

آقای رجوی به جای مارک زدن و تهمت زدن که یک تاکتیک فرار به جلوست باید بیرون بیاید وپاسخ بدهد بله پاسخ به روزها و عمرهای از دست رفته، جوانی های از دست رفته ، سو استفاده از عواطف پاک انسانها واعتماد آنها فقط فقط برای قدرت طلبی محض و شهوت ، که همه فدای تحلیل های غلط و اشتباه ایشان شد

ایشان به آرمانها و اهداف ما خیانت کرد، ازاعتماد و عواطف ما سواستفاده کرد ، و از عمر ما و هستی ما و از خانواده ما و هست و نیست ما در جهت شهوات و قدرت طلبی خود سو استفاده کرد ، اگر وجدانی برایش باقی مانده است که شک دارم ،بخودش جواب دهد و به وجدانش که در طی این سالیان با هست و نیست انسانها چه کرد و چه اعتماد هایی را پر پر کرد، چه خانواده ها یی را متلاشی کرد، آنهم فقط بخاطر شهوت و سکس و قدرت طلبی، وای بر تو باد

این بود سرلوحه مجاهدین ،فدا و صداقت؟

نه، من میگویم گم نشو و بیرون بیا و جواب همه تحلیل های غلط و اشتباه را بده ، جواب فدا و صداقتهای لگد مال شده و پایمال شده را بده ، جواب عمر از دست رفته بنده و سایرین را بده ، جواب متلاشی کردن زندگی و خانواده ها را بده چون تو و فقط تو باید پاسخگوی اشتباهاتت باشی و نه کس دیگر، آنهم نه پاسخگو به خدا بلکه پاسخگو به بندگان خدا و نیروهایت و به خانواده ها و به مردم ایران.

همچنین:

چرا مسعود رجوی اختفا را برگزیده است؟ قسمت دوم

2013/07/30 by

حسن پیرانسر، ایران قلم، پاریس، سی ام ژوئیه ۲۰۱۳: …  مستعار جهانگیر و هوشنگ دودکانی بدستور خانم!!! مهناز شهبازی از زنان حرم رجوی، ماموریت داشتند بنده را در استخر قرارگاه بدنام اشرف خفه کنند که با هوشیاری و فرار بنده از فرقه مافیایی رجوی این توطئه عقیم مان. بله رجوی دستش به خون و توطئه […]

ماهیت فرقه رجوی ، دمکراسی یا دروغ و شیادی

2013/07/23 by

حسن پیرانسر، ایران قلم، پاریس، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۳:… میتوانم این ادعا را داشته باشم که یک شاهد زنده از یک فرقه مذهبی و خطرناک هستم. بله بنده ۲۵ سال از عمرم را در یک فرقه مذهبی( فرقه رجوی) گذرانده ام ، با رده تشکیلاتی MO. در شروع میخواهم با این جمله آغاز کنم […]

چرا رهبری فرقه رجوی از جدا شدگان و منتقدین متنفر است؟

2013/07/15 by

حسن پیرانسر، کانون قلم، پاریس، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: …  اینروزها رجوی افسارپاره کرده است ، البته مدتی است که این رهبر مالیخولیایی  و دیوانه سکس !و قدرت !،افسار پاره کرده است و به لجن پراکنی و تهمت و اتهام زدن بر علیه هر جنبنده ای که دهان بر انتقاد علیه او وزنان حرم او و […]

(Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi)

(Ali Safavi as the commander of Saddam’s Private Army in Iraq)