تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژوئن 2019:… بار دیگر خاطر نشان میسازم که شما نه افشاگری که دعوت از دشمن برای حمله به ایران و رواج ایران هراسی کردید! ادعاهای شما و اربابتان آنقدر سخیف است که دولت ژاپن ( بعنوان یکی از زیر دستان آمریکا وصاحب کشتی خسارت دیده) صراحتا گفته که دلایل آمریکا دال بردست داشتن ایران در حمله به کشتی ژاپن به هیچ وجه قانع کننده نیست وباید که مدارک معتبری ارائه دهد! ملوانان نجات یافته هم – که اتفاقا یکی از آنها ژاپنی بوده- نظری برخلاف آمریکا وشرکایش داده و ملوان ژاپنی گفته است که کشتی ها توسط نیروهای غیرایرانی وازهوا مورد هدف قرار گرفته اند! – تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود .

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بودگردهمایی بقایای مجاهدین خلق در بروکسل و واشنگتن

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود!

2تیر1398

رسانه های رجوی برای حل مشکلات ساختاری این تشکیلات مستبد وتمامیت خواه ، مجبور به ایجاد حباب های مقطعی هستند!

برگزاری تظاهرات بی رونق وغیر مرتبط با مشکلات مردم ایران که دربعضی جاهای اروپا وآمریکا انجام شد ، درهمین راستاست!

بدون اینکه این تظاهرات اثری بر زندگی مردم داشته باشد ، تمام شد ودرد بی درمان رجوی ها حل نگردید!

اما رجوی ها آنقدر پررو تشریف دارند که خود را به نفهمیدن زده ، کارهای بچه گانه ی خود را بزرگ جلوه داده ودست از ” ظفرنامه ” نویسی بردارند!

پاراگراف های زیر، برگرفته از یکی ازاین ” ظفرنامه هاست :

” برگزاری دومین تظاهرت پرشکوه ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و یاران مقاومت در واشنتگن به یقین آن روی سکه ی واقعیتی بنام «وجود آلترناتیو دمکراتیک» در مقابل جباریت و بربریت ولی فقیه در ایران می باشد “.

شرکت کنندگان دراین کارناوال های دلقک بازی گونه ، درمیان پلاکارهای بزرگ و خوش رنگ ، گم وگور شده بود و شعارها درسمت وسوی دعوت ازدشمنان ” خلق قهرمان ایران ” برای حمله به سرزمین این ” خلق ” بود وما رابطه ی علت ومعلولیتی بین این دو- آلترناتیو دموکراتیک وخیانت به وطن- ندیدیم ودربرابر اطلاعات بیشتری درمورد رشته نخ هایی که باند رجوی را به دشمنان ایران وصل میکند، بدست آوردیم!

درقسمت دیگری ازاین ” فتح نامه  ” کذائی آمده است :

” این تظاهرات در حالی با موفقیت به انجام رسید که خامنه ای طی هقته های اخیر با ایجاد تنش های تصنعی و صدور تروریسم تلاش زیادی بخرج داده است تا نگاه مردم و جامعه سرکوب شده میهن امان را به خارج از مرزها و دشمن فرضی معطوف نماید “.

هیچ تلاشی ازطرف ایران برای کارهای تروریستی انجام نشد وتنها دفع تجاوزی بود که با بهپاد سوپر مدرن امریکا به کشور ما شده بود واین کار بعد از اعلام سیگنال های خاص وهشدار های لازم،  جنبه ی کاملا قانونی داشته است!

نه تنها جنبه ی قانونی مسئله مهم است، نشان دادن قدرت دفاعی ایران برای امریکا که چه بسا این بهپاد را برای ارزیابی این موضوع هوا کرده بود ، ارزش علمی زیادی دارد!

همچنین :

” …به هر میزان که رژیم آخوندی با تمامی باندهای قلابی و آبروباخته اش تلاش دارد تا بر واقعیت های موجود در درون جامعه خاک بپاشد و با سیاست های مخرب خود اذهان عموم را منحرف نماید، به همان میزان نیز این افشاگری ها و حرکات های اعتراضی بر روح و روان مردم تشنه به آزادی تاثیر گذاشته و آنان را برای تغییر و تحولات دمکراتیک و برهم زدن این بساط ننگین آماده و هوشیار می کند “.

مشکل در فرضیه  ی  غلط شما ست که ایران را که به صبوری نشسته ، متهم به کارهای نامربوطه کرده وآنگاه نتایج دلخواه وطبعا نادرست خود را ازآن میگیرید!

باردیگر خاطر نشان میسازم که شما نه افشاگری که دعوت ازدشمن برای حمله به ایران ورواج ایران هراسی کردید!

ادعاهای شما واربابتان آنقدر سخیف است که دولت ژاپن ( بعنوان یکی از زیر دستان آمریکا وصاحب کشتی خسارت دیده) صراحتا گفته که دلایل آمریکا دال بردست داشتن ایران در حمله به کشتی ژاپن به هیچ وجه قانع کننده نیست وباید که مدارک معتبری ارائه دهد!

ملوانان نجات یافته هم – که اتفاقا یکی از آنها ژاپنی بوده- نظری برخلاف آمریکا وشرکایش داده و ملوان ژاپنی گفته است که کشتی ها توسط نیروهای غیرایرانی وازهوا مورد هدف قرار گرفته اند!

خواننده ی محترم!

با مشاهده ی این مسائل، دشمنی غدارتر و دروغگویی بیشرم تر از مجاهدین خلق را سراغ دارید؟!

آیا برقراری دموکراسی وآزادی، به هیکل چنین جریانی میخورد؟!

صابر  تبریزی

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود

https://iran-interlink.org

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-های-مریم-اسارت-نتایج-بهتر-از-گذشته/

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد دادصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئن ۲۰۱۹:… الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد! شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟! از دیگران شنیده اید یا درجایی خوانده اید؟! البته درمورد آزادی فردی تا حد پایمال کردن تمامی حقوق اطرافیان خبره هستید وشاید منظورتان این نوع آزادی فردی  ( ضد آزادی اجتماعی ) است که ضد مردمی است وبکار مردم نمیآید! پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد 

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد دادمجاهدین رجوی تظاهرات بروکسل و آغاز پایانی دیگر

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد !

شوهای سالانه ی ویلپنت سرنگرفت و مریم مجبور به تدارک تظاهرات خیابانی در بروکسل اروپا شد.

۲۸/۰۳/۱۳۹۸

الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد!

مریم که افسوس سخنرانی های سال های گذشته وسان دیدن از سیاهی لشکر های خود را میخورد، به صدور بیانیه ی کتبی قانع نشد و پیام صوتی – تصویری تهوع اوری را ارسال نموده وطی ان گفت :

” هموطنان عزیز، ایرانیانی که برای آزادی ایران بی‌تاب هستید ، اشرف نشان‌ها و یاران مقاومت ،به شما که در این لحظه صدای یک ملت ستمدیده، تحت سرکوب، و غارت شده، اما به‌پاخاسته هستید، درود می‌فرستم. هم‌چنین به شخصیت‌ها و دوستان و حامیان دیرین مقاومت مردم ایران، و مدافعان حقوق بشر که از کشورهای مختلف اروپایی و عربی در کنار شما حضور دارند، درود می‌فرستم “.

آزادی مقوله ایست که تفسیر های متفاوتی ازآن ارائه میشود ومعلوم نیست که آزادی مورد تاکید مریم ازچه قماشی بوده واگر ازهمان جنسی بوده که در مناسبات تشکیلاتی اسرای رجوی جاری است ، معنی متعارف آن چیزی جز اسارت نیست وآیا این ایرانیان دیوانه شده وآزادی ای ازاین جنس میخواستند ؟!

آیا مشکل مردم ایران این است که بحد کافی دراسارت نیستند واین حالت، هموطنان شیفته ی رجوی خودشیفته را قانع نمیکند؟!

ضمنا در ایران کسی بخاطر رفتن زیر اسارت بپا نخاسته که لازم باشد شما به آنها درود بفرستید و لابد مخاطب تان ، موجودات آسمانی است که به کار ما نمی آید!

ما نام بعضی از حامیان مقاومت؟! را دیده ودربین شان تنها کسانی را یافتیم که یا روسپیان سیاسی هستند ویا آلت دست ” ادلسون ” ها که قمارخانه وفاحشه خانه های امریکارا دراختیار دارند وثروت عظیمی ازاین شغل شریف؟؟!! بدست آورده اند ودرعین حال دشمنان قسم خورده ی مردم ایران هم هستند!!

من هرگز نتوانستم ارتباط ارگانیک بین فاحشه خانه داری وحقوق بشر را درک کنم ولابد شما بهره ی هوشی بهتری ازمن دارید که این ارتباط را درک میکنید!

همینطور :

” آزادی به‌دست نمی‌آید؛ مگر آن‌که صفی از زنان و مردان از خودگذشته‌، با عزمی استوار و بدون چشمداشت به ‌هرگونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند “.

شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟!

از دیگران شنیده اید یا درجایی خوانده اید؟!

البته درمورد آزادی فردی تا حد پایمال کردن تمامی حقوق اطرافیان خبره هستید وشاید منظورتان این نوع آزادی فردی  ( ضد آزادی اجتماعی ) است که ضد مردمی است وبکار مردم نمیآید!

بازهم :

” … حال اگر کسی می‌تواند،‌ رفتار فاشیسم دینی و ولایت فقیه را تغییر بدهد، به شرط اینکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران قربانی نشود، ما به غایت استقبال می‌کنیم و می‌گوییم هر اندازه که می‌توانید رفتار این رژیم را تغییر بدهید “.

این حرف نشان میدهد که آمریکا که قادر به سرنگونی حکومت ایران نیست و تغییر رفتار رژیم ایران را کافی میداند ، مریم را دلواپس و افسرده ساخته وبه  قبول حداقل ها واداشته!

اینقدر مایوس نباش دختر!!

همان دنبال سرنگون طلبی خودت باش ! دنیا را چه دیدی …؟!

آیا معنی تغییر رفتار را میدانی ؟

تغییر رفتار یعنی تبدیل به کشوری ازنظر آمریکا متعارف (هیچ دم نزدن دربرابر تجاوزگری ها وقلدری های او وتبدیل شدن به فرمانبرهایی مانند حکومت عربستان!!

آیا این حالت مورد پسند شماست که با گردن زدن ها و …، حقوق بشر هم  با شدت هرچه تمام ترنقض میشود؟!

مجددا :

” بدون سرنگونی این رژیم که تنها وظیفه مردم و مقاومت ایران است. بنابراین – حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی باید به‌رسمیت شناخته شود”.

مردم نشان نداده اند که شما باید وظیفه ی آنها را تعیین کنید!

میماند شما ( مقاومت )؟! ، که دراین مورد مزاحم کارتان نیستیم .

قدم رنجه فرموده ، تشریف آورده وشانس خود را برای چندمین بار امتحان کنید!

برسمیت شناختن دیگران وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی ندارد واساسا چنین چیزی درکار نبوده ومتداول نیست!

بار دیگر :

” اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند  “.

وقتی نتوانستید مجوز برگزاری یک خیمه شب بازی ویلپنت را بگیرید ، توقع برآوردن چنین درخواستی توسط اتحادیه ی اروپا ، توقع بی گنجایش ونابجایی است!

آنها خود درچنبره ی تحریم های قلدرانه ی آمریکا گرفتارند ودر داشتن روابط حسنه با ایران، ذینفع اند!

فراموش نکنید که اخیر در دم گوشتان ، رئیس جمهور فرانسه که از تظاهرات مدنی زحمتکشان جلیقه زرد بزانو در آمده ، خواستار به رفراندوم گذاشتن خصوصی سازی ها و رهیدن از چنبره ی آمریکا با استفاده ازقدرت رای مردم شده است!

خیلی از مرحله پرت اید مریم خانم!

صابر  تبریزی

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-دولت-ترامپ-صلح-طلب-است/

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرقه ی رجوی بر سر ما منت نگذارد که معبود و مایه ی امیدش آمریکا بشما حمله نمیکند! جنگ در ماهیت امپریالیزم است و این سیستم با استیلاگری و خونریزی زنده است واگر با ایران جنگ نمیکند به توصیه ی سازمان سیا و پنتاگون و بطور ساده دولت پنهان است که در تحلیل سود و زیان ، باین نتیجه رسیده اند که برای حذف حکومت ایران به ۸۰۰ هزار نفر سرباز احتیاج است و مخارج سنگین که ممکن است دست زدن به آن حکومت آمریکا را در موقعیتی خطرناک و غیر قابل پیش بینی قرار دهد! مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است 

سازمان مجاهدین خلق و رویاهای ضد ایرانی دونالد ترامپسازمان مجاهدین خلق و رویاهای ضد ایرانی دونالد ترامپ

https://iran-interlink.org 

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است

باند رجوی ، سران جنایتکار آمریکا را صلح طلب معرفی  میکند!

۲۴خرداد ۱۳۹۸

در مطبوعات وابسته به رجوی آمده است :

” سخنگوی مجاهدین: خلیفهٔ ارتجاع با اطمینان از این‌که آمریکا جنگ نمی‌خواهد، چموشی و لگدپرانی می‌کند “.

جنگ در ماهیت امپریالیزم است و این سیستم با استیلاگری و خونریزی زنده است واگر با ایران جنگ نمیکند به توصیه ی سازمان سیا و پنتاگون و بطور ساده دولت پنهان است که در تحلیل سود و زیان ، باین نتیجه رسیده اند که برای حذف حکومت ایران به ۸۰۰ هزار نفر سرباز احتیاج است و مخارج سنگین که ممکن است دست زدن به آن حکومت آمریکا را در موقعیتی خطرناک و غیر قابل پیش بینی قرار دهد!

بنابراین ، فرقه ی رجوی بر سر ما منت نگذارد که معبود و مایه ی امیدش آمریکا بشما حمله نمیکند!

دیگر اینکه آمریکا این ادعای رسوای خود را در جلسه ی شورای امنیت مطرح کرد که مدارکش که عبارت از یک فیلم ویدئویی سیاه وسفید ومبهم بود ، پذیرفته نشد و نماینده ی روسیه درخواست تحقیقات جامع بین المللی دراین مورد شده و پیمان شانگهای ضمن صدور بیانیه ی مهمی ، خواستار برقراری ثبات وامنیت در منطقه شده واروپا نیز اعلام داشت که شدت یافتن تنش ها در خلیج فارس غیرقابل قبول است.

دراین میان مقام رسمی ایران نیز ضمن محکوم کردن این قبیل اقدام فتنه گرایانه وبشدت مشکوک، اعلام کرد که بعنوان حافظ تنگه ی هرمز دست به فعالیت های گسترده تری خواهد زد وامنیت آنجا را تامین خواهد نمود !

دراین مورد ، مشکل دراینجاست که اگر ایران یک قایق ویا وسیله ی دیگری را مشکوک دانسته وتوقیف کند ، داد اربابان رجوی وخودش درخواهد آمد که ایران درمنطقه باجگیری میکند ویا مانع تردد دیگران شده  ونافی امنیت منطقه است!

حکومت آمریکا این قول را بمابدهد که خودش خرابکاری نخواهد کرد وآنگاه ببیند که نیروهای ایران چگونه این خرابکاران نیابتی را سرجایشان مینشینند!

باید دید که فرقه ی رجوی درمورد این پیشنهاد چه نظری دارند!

صابر  تبریزی

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مردم-بمیرند-و-منابع-ایران-برای-رجوی-ها-ب/

مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟

Mohammad Mohaddesin MEKصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… ” محدثین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بیشتری از جمله بر صادارات گاز اعمال گردد تا دست رژیم باز هم بیشتر و بیشتر از سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شود تا این سرمایه‌ها در جهت خدمت به بازسازی ایران بعد از سرنگونی این رژیم حفظ شود “. معنی این حرف خبیثانه این است که ازگاز موجود کشور برای بازسازی ایران استفاده نشود وبجای ان هر قدر که امکان داشته باشد ، به خرابی کشور و رنج ودرد ” خلق قهرمان ایران ” کمک شود! . مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟ 

Mohammad Mohaddesin MEKمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

باکی نیست که مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند!

۲۱/۰۳/۱۳۹۸

در رسانه های رجوی میخوانیم :

“محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران روز یکشنبه ۱۹خرداد۹۸ در مصاحبه با ایلاف لندن گفت:‌ تحریم پتروشیمی رژیم ایران یکی از خواستهای طولانی‌مدت مقاومت ایران بوده است. درآمد صنعت پتروشیمی و ارز حاصله از آن در اساس به جیب سپاه پاسداران جهل و جنایت و بیت خامنه‌ای منتقل شده و برای سرکوب مردم ایران و گسترش تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه بکار گرفته می‌شود. درآمدی که حتی یک دلار آن صرف مردم ایران نمی‌شود “.

شما این آرزوی خبیثانه را بخاطر دشمنی با مردم ایران وتصرف منابع مالی آنها که فکر میکنید که زمانی نصیب تان خواهد شد تا برای رجوی کاخ ها وحرمسراهای مجلل بسازید ، دارید و اتفاقا دراین مورد خاص دروغ نگفته اید!

با وجودی که من از نحوه ی مالکیت صنعت پترو شیمی ایران اطلاع درستی ندارم ولی این صنعت را بعنوان صنعت کلیدی ایران وصنعتی که به سایر عرصه ها کمک کرده وایران را به استقلال اقتصادی میرساند ، میشناسم.

کالاهای حاصل از پترو شیمی ، جزو کالاهای صنعتی محسوب شده وصدور آن برخلاف کالاهای خام، صادرات اصولی ودر راستای توسعه وخود کفایی کشور است وصدها بار بر صدور نفت خام ومواد معدنی برتری دارد وبصلاح تراست !

باند رجوی ازاین حیث است که دچار تشویش است که مبادا ایران رفته رفته به صدور کالاهای صنعتی خود رونق بخشیده وکشور را از مشکلاتی که خاص خام فروشی صرف است ، نجات دهد وحرف های او – که کم شنونده است- کم شنونده تر از حال باشد!

اگرهم واقعا قسمتی از اموال پترو شیمی درخدمت اقتصاد کشور قرار نمیگیرد ، دولت ومجلس براحتی میتوانند این نقیصه را ازبین ببرند واین مسئله فرع بر قضیه است!

مهم انست که ما صنعت پترو شیمی خود را برپا داشته ایم و میتوانیم نقصان های احتمالا موجود در عرصه های مالکیتی این صنعت را برطرف کنیم!

همچنین :

” محدثین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بیشتری از جمله بر صادارات گاز اعمال گردد تا دست رژیم باز هم بیشتر و بیشتر از سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شود تا این سرمایه‌ها در جهت خدمت به بازسازی ایران بعد از سرنگونی این رژیم حفظ شود “.

معنی این حرف خبیثانه این است که ازگاز موجود کشور برای بازسازی ایران استفاده نشود وبجای ان هر قدر که امکان داشته باشد ، به خرابی کشور و رنج ودرد ” خلق قهرمان ایران ” کمک شود!

خواننده ی گرامی!

وطن فروشی آشکار تر ازاین وخباثتی غلیظ تر دیگری را سراغ دارید که آقای محدثین – بعنوان ملیجک دربار رجوی – نشان میدهد؟!

دوباره :

” وی به افزودن صادرات گاز و صنایع مرتبط با آن به لیست تحریم‌ها فراخواند تا رژیم نتواند از سرمایه مردم ایران برای سرکوب مردم ایران و کشتار مردم منطقه استفاده کند “.

یعنی میفرمایید که دولت قادر به پرداخت حقوق کارگران وزحمتکشان ( ستون اصلی خلق قهرمان ایران ” نباشد و آنها نتوانند کالاهای مصرفی خود را ازکسبه ( بخشی از خلق قهرمان ایران ) خریده و کسبه را هم مانند خود به بیکاری و خاک ذلت بنشانند؟!

هزینه های بهداشت وآموزش ، دفاع از سرحدات و …از کجا تامین شود؟!

درادامه :

” تحریم‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تلاش دارد فشارهای اقتصادی و نظامی بر رژیم ایران را به‌خاطر برنامه‌های سلاح اتمی و موشکهای بالستیک و همین‌طور به‌خاطر انجام جنگهای نیابتی در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ارتباطش با حملات اخیر به نفتکشهای سعودی و نروژی و اماراتی که واشنگتن تهران را مقصر آن دانست اعمال شده است…. “.

موضوع برنامه ی هسته ای با امضای برجام  وتایید رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد منتفی است !

میماند تولید موشک که ترامپ خوشتر دارد که ایران با نداشتن آن ودرحالی که از بهره برداری از هواپیماهای جنگی لازم ومدرن  محروم است، دست بسته دربرابر دشمن تسلیم باشد ویا بگذارد پشت جبهه ها وخاکریزهای اولش فتح شده وبا مثلا اسرائیل هم مرز شود!!

این پیشنهاد بشدت خطرناک وتحقیر آمیز را کدام کشور میپذیرد که ایران هم یکی از انها باشد؟!

صابر  تبریزی

باکی نیست که مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند! پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شما-مجاهدین-که-سرآمد-برقراری-حجاب-اجبا/

شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟

شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم ژوئن ۲۰۱۹:… اگر فرض بکنیم که شما درمورد رفتار جمهوری اسلامی در خصوص زنان راست میگویید ، آنگاه ازشما خواهم پرسید که خودتان چی ؟ آیا شما همسران و بچه های تمامی زنان تشکیلات خود را از آنها نگرفتید و حق ازدواج و تشکل خانواده را از زنان مجرد سلب نکردید؟! آیا لباس یک دست با روسری ای که تا نزدیک ابروها را شامل میشود، برآنها تحمیل نکردید؟ البته که کردید و آنگاه اگر وجدانی داشتید ، ازطرح مسائل اینچنینی خودداری میکردید! من بدون اینکه نظر خاصی د رباره ی حجاب داشته باشم ، ازشما میپرسم این حجاب چرا برای زنان تحت اسارت شما خوب است و برای زنان داخل کشور بد؟! شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟

شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟حجاب اجباری یا اختیاری. زنان در سازمان مجاهدین خلق ( دروغ های رجوی )ا

شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟

۱۹/۰۳/۱۳۹۸

وقتی تلاش های بی وقفه ی باند رجوی برای برقراری مراسم خیمه شب بازی ویلپنت و به نمایش درآوردن سیرک ” السابقون- بعنوان روسپیان سیاسی ) به شکست میانجامد. زمانی که برآوردش از حضور ناوگان آبراهام لینکن در ۳۰۰ کیلومتری خلیج فارس ، غلط ازآب درمیآید.

آن هنگام که سیاست های محتاطانه ی ایران و سندردم عراق وافغانستان ، ترامپ را از جنگ برعلیه ایران بازمیدارد وعلیرغم فشار بی امان مربع خبیث ” ب ”  بازهم دم به تله نمیدهد.

درموقعی که بعد از جارو جنجال های اولیه مشاهده میشود که تحریم پتروشیمی ایران درهمان اوایل حالت عملی بخود گرفته بود و اعلام تحریم مجدد، تکرار مکررات بوده و جنبه ی سمبلیک وتشدید جنگ روانی بی فایده دارد.

فرقه ی رجوی دچار استیصال شده وبه موضوع حجاب اجباری وانتقاد از جمهوری اسلامی ایران میپردازد!

درپاراگرافی از یک متن نسبتا طویل منتشر شده توسط این گروه ، آمده است :

” واقعیت این است که رژیم ولایت فقیه که مهمترین خصیصه‌اش زن‌ستیزی است، حاکمیت‌اش را بر اساس تبعیض و ستم علیه زنان بنا کرده و با سرکوب و تحقیر زنان هویت یافته است “.

اگر فرض بکنیم که شما درمورد رفتار جمهوری اسلامی در خصوص زنان راست میگویید ، آنگاه ازشما خواهم پرسید که خودتان چی ؟

آیا شما همسران و بچه های تمامی زنان تشکیلات خود را از آنها نگرفتید و حق ازدواج و تشکل خانواده را از زنان مجرد سلب نکردید؟!

آیا لباس یک دست با روسری ای که تا نزدیک ابروها را شامل میشود، برآنها تحمیل نکردید؟

البته که کردید و آنگاه اگر وجدانی داشتید ، ازطرح مسائل اینچنینی خودداری میکردید!

من بدون اینکه نظر خاصی د رباره ی حجاب داشته باشم ، ازشما میپرسم این حجاب چرا برای زنان تحت اسارت شما خوب است و برای زنان داخل کشور بد؟!

بازهم بدون اینکه قصد دفاعی از سیاست های جمهوری اسلامی ا زاین بابت داشته باشم ، با قاطعیت تمام میتوانم بگویم که در ایران هرگز ۶۰۰ زن پیدا نخواهید کرد که بطور اجباری- اجباری تا آن سطح که مقاومت در برابر آن مرگ و ناپدید شدن را درپی داشته باشد و …- ملعبه ی شخص خود شیفته و هوسرانی مانند مسعود رجوی قرار گرفته باشند!

ازاین روست که انتقاد ازسیاست های جمهوری اسلامی درمورد زنان در صلاحیت شما نیست و دفاع شما از زنان ایران ، کاملا مزورانه و برای لاپوشانی جنایات بزرگی است که شما درحق زنان تشکیلات رجوی ، فرزندان وهمسران آنها انجام داده اید!

صابر  تبریزی

شما مجاهدین که سرآمد برقراری حجاب اجباری هستید ، چرا ؟ 

صابر تبریزی,

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-ایران-را-به-تسلیم-دعوت-می-کند/

مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کند

مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم ژوئن ۲۰۱۹:… مریم رجوی میگوید: ” مقاومت ایران در همان روز توافق اتمی بین رژیم آخوندها و کشورهای ۵+۱، کمبودها و امتیازهای ناموجهی که در آن به رژیم آخوندها داده شده بود را خاطرنشان کرد. خانم رجوی در همین رابطه گفته بود: «دور زدن ۶قطعنامه شورای امنیت و یک توافق بدون امضا که الزامات یک معاهدهٔ رسمی بین‌المللی را ندارد، البته راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی‌بندد  “. البته شما همان روزها از باخت کامل ایران هم سخن بعمل آورده بودید و حالا ما کدامیک از حرف هایتان را مبنا بگیریم؟! مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کند

مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کنداین غلط مریم رجوی برای چیست؟

مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کند حجاب اجباری

۰۸/۰۳/۱۳۹۸

در تحلیل ارائه شده توسط فرقه ی رجوی وازمطبوعات خود آنها چنین میخوانیم :

” مقاومت ایران در همان روز توافق اتمی بین رژیم آخوندها و کشورهای ۵+۱، کمبودها و امتیازهای ناموجهی که در آن به رژیم آخوندها داده شده بود را خاطرنشان کرد. خانم رجوی در همین رابطه گفته بود: «دور زدن ۶قطعنامه شورای امنیت و یک توافق بدون امضا که الزامات یک معاهدهٔ رسمی بین‌المللی را ندارد، البته راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی‌بندد  “.

البته شما همان روزها از باخت کامل ایران هم سخن بعمل آورده بودید و حالا ما کدامیک از حرف هایتان را مبنا بگیریم؟!

با صلاحیت ترین ارگان دراین مورد که اظهار نظر کند ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا میکند ویانه، آزانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ایست!

این نهاد بین المللی ، بارها اجازه یافته بصورت ناگهانی از مراکز علمی- هسته ای ایران بازرسی کند و همواره گزارش داده که ایران وفق توافق عمل میکند و ایرادی برکارش نیست.

پس مریم پیش بینی غلط ومغرضانه ای کرده ونتوانسته ویا نخواسته بگوید ، که این دولت آمریکا ست که دست به فریبکاری میزند!

درادامه :

” این رژیم با یک قیام سهمگین سراسری در داخل و پشت در منزل خامنه‌ای رو به‌ روست که با یک آلترناتیو سازمان‌یافته هم پیوسته شارژ و تنظیم می‌شود “.

نه تنها قیام، بلکه اعتراضات هم شکل سهمگینی ندارد و ملت و دولت امید خود را باصلاح امور از دست نداده اند!

ضمنا باطری این آلترناتیوی که سبک سرانه مدام به رخ ما میکشید، از دهه ها قبل فاسد شده و قدرت شارژ کردن ندارد!

بازهم :

” آخوندها در بدترین مخمصه تاریخ نظامشان گیر افتاده‌اند. نه راه پیش دارند و نه راه پس! نه یاوری در داخل دارند و نه مماشات گری جرأت می‌کند از خارج به کمکشان بیاید “.

این گیر کردن، بیش از آخوندها، گریبانگیر مردم است و برای هر کشوری اتفاق میافتد!

مردم ودولت قادرند وبایدکه راهکارهای تدریجی عبور ازاین بحران را پیدا کرده وبسوی وضعیت نرمال حرکت کنند.

وضعیت جهانی حکومت بارها بهتر از گذشته است و مسئله ی مماشات ، موضوعی است جهانی وبدون آن، کارها پیش نمیرود وبازهم خواهد بود!

اما مسئله این نیست ، بلکه آن است که باند رجوی بشکل عریان مطرح کرده است :

“تجربه ۴۰ساله می‌گوید هر چیزی کمتر از تسلیم بی‌قید و شرط اتمی، موشکی، منطقه‌یی و تروریستی نطفه خسارت‌های عظیم بعدی است. آخوندها وقتی اتمی ندارند، این‌گونه تلاش می‌کنند از جهان باج‌ بگیرند، تصور کنید که بمب اتمی داشته باشند “.

ما هم این مسئله را بارها مطرح کرده وگفته ایم که مشکلات نظام سلطه گر با ما ، در داشتن ونداشتن بمب و موشک نیست!

مسئله عبارت از این است که نظام جبار وسلطه گر جهانی که باند رجوی منافع شیطانی خود را درهمسویی با آن می بیند ، زعامت بی چون وچرا برسراسر جهان است وما که در قلب این جهان واقع شده ایم ، ازنظر آنها باید که بیشتر مورد فشار قرار گیریم!

خوشبختانه باند رجوی با اذعان کردن باین مسئله ، ماهیت پلید خود را بنحو شایسته ای بنمایش گذاشته وازما میخواهد تسلیم بلاقید وشرط شویم که این کار هیچ سودی برای ما ندارد!

صابر  تبریزی

مریم رجوی ایران را به تسلیم دعوت می کند حجاب اجباری

https://iran-interlink.org

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وقتی-دست-جنگ-طلبان-رو-شده،-شادی-مجاهدین/

وقتی دست جنگ طلبان رو شده، شادی مجاهدین خلق احمقانه است

وقتی دست جنگ طلبان رو شده، شادی مجاهدین خلق احمقانه استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم می ۲۰۱۹:… هر روزی که میگذرد، استناد باند رجوی به جنگ طلبان حاکم آمریکائی که قبل از اینکه مدافع منافع ملی آمریکا باشند، به نوکری صهیونیزم مشغولند، بیشتر وبیشتر میشود! در زمانی که برای تبلیغات شبانه روزی این فرقه ی مافیایی وضد ملی، آبی هم گرم نشد، سران فرقه به این نتیجه رسیده اند که حرف های این جنگ طلبان را درنشریات خود مطرح کنند تا اگر هم نتایج دلخواه آنها را نداد، اقلا مردم ایران را بترسانند تا میل تسلیم گرایی را در آنها تقویت کنند! وقتی دست جنگ طلبان رو شده، شادی مجاهدین خلق احمقانه است.

وقتی دست جنگ طلبان رو شده، شادی مجاهدین خلق احمقانه استمجاهدین خلق ناموفق بودند. ایران آرام است

وقتی دست جنگ طلبان رو شده، شادی مجاهدین خلق احمقانه است!

۴ خرداد ۱۳۹۸

هر روزی که میگذرد، استناد باند رجوی به جنگ طلبان حاکم آمریکائی که قبل از اینکه مدافع منافع ملی آمریکا باشند، به نوکری صهیونیزم مشغولند، بیشتر وبیشتر میشود!

در زمانی که برای تبلیغات شبانه روزی این فرقه ی مافیایی وضد ملی، آبی هم گرم نشد، سران فرقه به این نتیجه رسیده اند که حرف های این جنگ طلبان را درنشریات خود مطرح کنند تا اگر هم نتایج دلخواه آنها را نداد، اقلا مردم ایران را بترسانند تا میل تسلیم گرایی را در آنها تقویت کنند!

این فرقه ی ضد ملی ، از زبان مایک پمپئو که یک جنگ طلب قهار و مدافع سرسخت صهیونیزم جهانی است ، چنین نقل میکند :

” مایک پمپئو: ما چهل سال است شاهد تروریسمی هستیم که منشأ آن رژیم ایران است “.

اگر وجدانی دراین فرد وجود داشت به عملکرد ۴۰ ساله ی هیئت حاکمه ی آمریکا که دراین مدت جهانی را به خاک وخون کشیده وبزرگترین سازمان های تروریستی را خلق کرده ، از طرح اینچنینی مسئله خود داری میکرد وبجایش عرق شرم برپیشانی اش جاری میشد واز رجوی ها میخواست که اینقدر بی شرم وطن فروش نباشند!

بازهم :

” مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲خرداد۹۸ در مصاحبه با فاکس‌ نیوز با اشاره به تهدید رژیم آخوندی گفت:‌ ما چهل است که شاهد تروریسمی هستیم که منشأ آن رژیم ایران است و دونالد ترامپ مصمم است این رویه رژیم را تغییر دهد. وی افزود «در صورتی که رژیم ایران تصمیم به حمله به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا در منطقه بگیرد، می‌توانید مطمئن باشید که دونالد ترامپ از همه منابع لازم برای پاسخ به آن برخوردار خواهد بود “.

ایران هرگز قصد حمله به امریکائی ها را ندارد و تمامی این تحرکات فتنه گرانه در راستای تحریک ایران به آغاز جنگ است!

جنگ ها برای زورمداران خوب است وایران در شرایط صلح وامنیت منطقه ای است که میتواند که به مقام واقعی خود که سده ها قبل داشت وبسیار عالی بود، دست یابد والبته امپریالیست ها ازاین امر که ایران چنین شود ، بغایت ناخشنود وهراسان هستند وتمامی این تشبثات رذیلانه برای جلوگیری ازتوسعه ی ایران است!

 دوباره :

” وزیر خارجه آمریکا درباره تاثیر تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی گفت: «قطعا تحریم‌ها تاثیری را که می‌خواستیم داشته است. توان سران رژیم ایران برای دامن زدن به ترور را محدود کرده است. نیروهای حزب‌الله دیگر نمی‌توانند حقوق دریافت کنند، یا فقط بخشی از دستمزد خود را می‌گیرند. توانایی آنها برای گسترش شبکه ترورشان با رژیم ایران کم شده است “.

رئیس خودت که ترامپ باشد ، کار ایران درمنطقه را عین مبارزه با تروریزم ارزیابی کرده بود ودیگر حق سوء استفاده ازاین واژه را ازدست شما گرفته بود و شما نمیتوانید دراین مدت کوتاه ، افکار عمومی جهان را فریفته و به باند رجوی هم فضای تنفس بدهید !

شماها برای فریب افکار عمومی دم از مذاکره میزنید و این مسئله بگونه ای فریب دهنده است که شخص محتاظی بنام وزیر خارجه ی عمان ، درلفافه ی دیپلماتیک ، پته ی شما را روی آب انداخته والبته رجوی ها هم موافق شنیدن این حرف ها نیستند:

” روز گذشته وزیر خارجه عمان که یک سیاسی کار قدیمی و مسلط است بسیار زیرکانه اعلام کرد : ما نقش میانجی بین ایران و آمریکا نداریم، ما از وضعیت فعلی به شدت نگران هستیم و فکر می‌کنیم که با کمک دیگران می‌توانیم تنش فعلی در منطقه را مهار کنیم. در عین حال فکر می‌کنیم دو طرف یعنی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها هر دوی آنها با دوستانشان متوجه شده‌اند که تنش فعلی ممکن است به فاجعه منجر شود و البته شاید هم به توافق ختم شود. من نگران اشتباهات معمولی آنها نیستم. نگران اشتباهاتی هستم که ممکن است کل منطقه را شعله‌ور کند. در سفر به تهران دیدم از نظر آنها تحریم‌های آمریکا بی‌دلیل و بی‌منطق است. ایرانی‌ها آماده‌اند که در مورد سیاست خارجی‌شان گفت‌وگو کنند اما در شرایطی متفاوت و نه زیر فشار “.

کارشناسان زبده و مردمگرا اعتقاد دارند که جوی که در زمان حمله به عراق توسط روزنامه ی ” نیویورک تایمز – سخنگوی اصلی دولت واقعی و پنهان آمریکا ” ، براه انداخته بود ، درمورد ایران وجود نداشته و بنابر این میتوان درک کرد که جنگ طلبی های حاضر هنوز سیاست دولت در سایه نیست و لازم است که باند رجوی، وعده های شیرین بخود ندهد :

” اتحادیه اروپا که در محاصره اقتصادی ایران با آمریکا همکاری می کند اینبار با آمریکا همراه نشد. خانم موگرینی گفت:به جای فشار حداکثری علیه ایران احتیاط حداکثری کنیم .  روز چهارشنبه مقاله مهمی در نیویورک تایمز منتشر شد که تفاوت آن با لحن نیویورک تایمز در زمان حمله به عراق بسیار مهم است. این مقاله توسط اریک اشمیت و هلن کوپر بود. آنها به نقل از یک ژنرال انگلیسی نوشته بودند: در حالیکه ترامپ دارد به بهانه تهدید های ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه برنامه ریزی می کند شاهد هیچ گونه افزایش خطر از سوی ایران و شبه نظامیان ایران علیه آمریکا در منطقه نیستیم.

یکی از مقامات آمریکایی که نمی خواهد اسمش فاش شود می گوید: هدف تحریم های اقتصادی یکساله اخیر علیه دولت ایران کشاندن ایران به عملیات نظامی است. ترامپ نه تنها از برجام بیرون آمده است بلکه شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعمال کرده است. و از متحدین خواسته است یا از ایران نفت بخرند یا رابطه اقتصادی با آمریکا داشته باشند   “.

صابر  تبریزی

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

https://iran-interlink.org

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سخنگویان-رجوی-و-حامیان-ترامپ،-کدام-کشو/

سخنگویان رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟

سخنگویان  رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم می ۲۰۱۹:… یکی از گماشته های رجوی ، در کسب مقبولیت برای دولت آمریکا که از دست زدن به هیچ ظلم و ستمی درمورد مردم ایران خودداری نکرده ، چنین مینویسد : ” ترامپ هم بارها گفته است که اگر رژیم به موارد پیشنهادی که پمپئو ارائه داده است گردن بگذارد و تغییر رفتار دهد، و از دخالت و جنگ افروزی دست بردارد و مثل یک کشور عادی باشد، آمریکا با رژیم مسئله ای نخواهد داشت… “. سخنگویان  رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already UnderwayBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

صابر تبریز

سخنگویان رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟

۰۱/۰۳/۱۳۹۸

سخنگویان  رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند

یکی از گماشته های رجوی ، در کسب مقبولیت برای دولت آمریکا که از دست زدن به هیچ ظلم و ستمی درمورد مردم ایران خودداری نکرده ، چنین مینویسد :

” ترامپ هم بارها گفته است که اگر رژیم به موارد پیشنهادی که پمپئو ارائه داده است گردن بگذارد و تغییر رفتار دهد، و از دخالت و جنگ افروزی دست بردارد و مثل یک کشور عادی باشد، آمریکا با رژیم مسئله ای نخواهد داشت… “.

مایک پمپئو از ایران چه خواسته است:

جز اینکه دربرابر کشور گشائی های آمریکا در منطقه حرفی نزند و حتی شریک جرم آن باشد؟

غیر از آنکه توان دفاعی خود را طوری ضعیف کند تا کوچکترین قدرت مقابله با حملات سلطه گران را نداشته باشد؟

او گفته است که حکومت ایران ، بر مردمش جفا کرده و آنها را گرسنه و ضعیف نگه داشته است.

برای لحظه ای فرض کنیم که حکومت ایران این عمل را انجام داده است!

آیا به دولت هایی مانند ونزوئلا که نفت کشور را بنفع مردم ملی کرد و برای اولین باردر تاریخ پرنکبت این کشور، گذاشت که بومیان این کشور یک دانشگاه بزرگ دولتی داشته باشند و ازتحصیلات رایگان بهره مند گردند ، آفرین ها گفت و جایزه ی صلح وسازندگی داد؟

یا چندین کودتا برای دولتی که دموکراتیک ترین شیوه ها را دراداره ی کشورمرسوم کرده، بکار انداخت؟! دولتی که برخلاف رسم رایج، هیچکدام از کودتاگران را اعدام و … نکرد و… واکنون آمریکا درصدد حمله ی نظامی برعلیه ونزوئلاست ؟!

پس مطرح کردن لزوم رعایت حقوق مردم ایران ، کاری مزورانه و دروغی است و مثل مردم ونزوئلا، این سلطه گر اصلی جهان ، با ماهم دشمنی دارد واین باند رجوی بطور رذیلانه ای بنفع این ستمگر تبلیغ میکند!

دشمنی بی حد دولت آمریکا با چین که با کسی جنگی نداشته وتجاوزی درکارنامه ی این کشور باستانی وجود ندارد، ازبهر چیست ؟

آیا این مسئله، نشانه ی آن نیست که وقتی ما اراده ی بزرگ ملی خود را برای آباد وخود کفا کردن کشور بکار انداختیم واصلا حرفی هم از آمریکا نزدیم- کاری که چین میکند – بازهم مورد دشمنی آمریکا قرار نخواهیم گرفت؟!

آیا این کشور متعارف نیست ؟!

اگر نیست ، لابد عربستان است که بدون اینکه ربطی داشته باشد، اینگونه کودکان یمن را زیر بمباران های بشدت وحشیانه و وسیع خود قرار داده وچنان این کشور را محاصره نموده که سازمان ملل متحد هم نمیتواند دارو وغذا به این مردم با اکثریتی گرسنه ، برساند!

بدین ترتیب ازما خواسته میشود که مثل اسرائیل وعربستان رفتار کنیم تا بعنوان یک کشور متعارف برسمیت شناخته شویم!

خواننده ی محترم این یادداشت کوتاه!

متوجه معنی واژه ها ازطرف آمریکا و باند رجوی شدید ودانستید که ازما چه میخواهند ومارا بخاطر قبول نکردن این ننگ وجنایت ، اینقدر زیر فشار اقتصادی و تهدیدهای جنگی قرار میدهند؟!

اساس دشمنی آمریکا با ما این است که طرح خاورمیانه ی بزرگ او وتکه پاره شدن کشور خود وهمسایگان مان نمیپذیریم و میخواهیم سری درمیان سرها داشته وبه عضمت ۴۰۰ سال پیش خود برگشته و زندگی سعادتمندانه وآرام لایق یک انسان داشته باشیم!!

صابر  تبریزی

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

*** 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/باند-رجوی،-مذاکره-و-تسلیم-را-یکسان-میبی/

باند رجوی، مذاکره و تسلیم را یکسان میبیند

باند رجوی، مذاکره و تسلیم را یکسان میبیندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم می ۲۰۱۹:… راستی از جریان لو رفته ی خرید قایق های تند رو از طرف شما که روزنامه های کویتی افشایش کردند چه خبر؟! اینها را میخریدید که مریم را سوار آنها بکنید یا در خلیج فارس خرابکاری کرده و ایران را متهم کنید؟ راستی چرا فتیله ی خبر حمله به کشتی های اماراتی وعربستانی که  ظاهرا خسارت زیادی هم درکار نبود ، پایین کشیده شد ونتیجه ی تحقیقات اعلام نشد؟! باند رجوی، مذاکره و تسلیم را یکسان میبیند!!

باند رجوی، مذاکره و تسلیم را یکسان میبیندچه وقت مریم رجوی ناپدید خواهد شد؟

https://iran-interlink.org

باند رجوی، مذاکره و تسلیم را یکسان میبیند!!

۳۰/۰۲/۱۳۹۸

سرمقاله ی وبسایت اصلی فرقه ی رجوی ، ” مذاکره برای نجات برجام، یا برجام بهانه مذاکره؟! “ نام دارد که مفصل است وبی فروغ و بهتر که تنها به پاراگراف هایی ازآن پرداخته شود.

درجایی ازاین سرمقاله میخوانیم :

  1. ” ظریف یکبار در مجلس گفت من و حتی رئیس‌جمهور نمی‌توانیم به شما تضمین بدیم برجام مسائل اقتصادی ما را حل کند؛ اما دست کم امنیت ما را تأمین می‌کند “.

حرف درستی زده است آقای دکتر ظریف.

مشکلات اقتصادی ما تنها با دادو ستد با خارجی ها حل نمیشود و احتیاج به سرمایه گذاری های زیربنایی ومدیریتی مطالعه شده دارد تا به درجاتی ازخود کفایی صنعتی رسیده ودرمقابل تهدیدات مداوم وتحریم ها که در طی این ۴۰ سال مانند شمشیر داموکلسی بر بالای سرما آویزان است ، مقاوم باشد.

ثانیا ، با قبول برجام ، ما تهدیدات جهانی را که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم پشت سر آن بود ، ازخود رانده و امنیت مان را تامین کردیم.

با این  کار ، با وجود عهد شکنی آمریکا ، ایران به وضعیت انزوائی خود که قبلا داشت ، برنگشت وشورای  امنیت کوچکترین اعتراضی به کارهای هسته ای ایران ندارد والبته این مسئله اهمیت زیادی دارد!

سپس :

” رژیم می‌خواست با تهدید خروج از برجام اروپایی، آنها را از جنگ بترساند. زیرا گفته شده بود که برجام برای اروپا هم فایدهٔ امنیتی دارد و به‌نظر می‌رسد که رژیم از اینجا به فکر باجگیری از اروپا افتاد “.

هیچ هم باجگیری درکار نبود.

اکثریت امضاء کنندگان توافق برجام ، اروپایی ها بودند و مسئولند که به تعهدات خود وفادار بمانند و اخطار ایران در این مورد بجا بود و معنی خروج از برجام را نداشت!

اروپا بی غیرتی زیادی از خود نشان داد و میبایست با این برخورد، شوکی بر او  وارد شود و افکار عمومی بیشتر درجریان کار قرار گیرند.

چنانکه تا حدی چنین شد و پمپئو در سفر بلژیکی اش ناکام ماند ودر روسیه هم نتوانست که سران این کشور را با خود همراه کند.

” ضربه بعدی از سوی «شرق» بود! و موضع پوتین که به صراحت پشت رژیم را پس از ملاقات با پومپئو خالی کرد “.

درگفتگوی بین طرفین ( پمپئو، لاوروف- پوتین) ، هیچ توافقی بدست نیآمد که معنی خالی کردن پشت ایران باشد.

روسیه  که خود باندازه ی ایران تحت تحریم ها قرار دارد ، گفت که انجام تمام تعهدات برجام بعهده ی او نیست و اروپا و … باید وظیفه ی خود را انجام دهند و روسیه به تنهائی قادر به انجام وظیفه ی دیگران نیست والبته حرف نادرستی هم درکار نبود.

مجددا :

” اما اکنون وبا مرور آنچه که گفته شد روشن است که بحث نجات برجام فقط محملی است برای دریوزگی مذاکره و التماس و درخواست ظریف از طرفهای مختلف (چین و ژاپن، عراق و عمان و…) برای میانجیگری بین رژیم و آمریکا “.

درتمام اختلافات وجنگ های فیزیکی یا روانی، این اقدامات مرسوم است و این دیپلمات ایرانی باید که دست به افشاگری بزند وهمراه آن، ازتضادهای موجود استفاده کند.

ضمنا ایران اقدامی تازه شروع نکرده که مجددا مجبور به مذاکره با آمریکا وآنهم درزمانی که تحت شدید ترین فشار ممکن است ، باشد.

آمریکا ازایران میخواهد که تمامی قدرت ها را بکنار گذاشته و تسلیم نامه ای را فقط وفقط درمقابل آمریکا امضاء کند وایران ملزم است که این مسائل را به دیگران منتقل نماید!

اساسا آمریکا خود را صاحب جهان میداند و  بدون استثناء ازکشورها توقع داردکه مطیع محض او باشند!

کاری که با چین، روسیه ، کره شمالی ودیگران هم میکند که این کار هرچه معنی داشته باشد ، ازچهارچوب مذاکره بمعنی واقعی آن، خارج است!

بازهم :

” ابهامی که باقی می‌ماند این است که در چنین شرایط ملتهبی، چرا رژیم دست به اقدامات تروریستی می‌زند  “؟

این ابهام را شما میخواهید تولید کنید با شرکت در توطئه هایی که اسرائیل و عربستان برای کشیدن آمریکا به جنگ در خلیج فارس انجام میدهند !

راستی از جریان لو رفته ی خرید قایق های تند رو از طرف شما که روزنامه های کویتی افشایش کردند چه خبر؟!

اینها را میخریدید که مریم را سوار آنها بکنید یا در خلیج فارس خرابکاری کرده و ایران را متهم کنید؟

راستی چرا فتیله ی خبر حمله به کشتی های اماراتی وعربستانی که  ظاهرا خسارت زیادی هم درکار نبود ، پایین کشیده شد ونتیجه ی تحقیقات اعلام نشد؟!

جزاینکه ترامپ حداقل برای مدتی کوتاه نخواست دردام جنگ بیافتد و غیر ازاینکه توطئه ی مشترک اسرائیل، عربستان و … وشرکت شما دراین توطئه ها افشا نشود؟!

صابر  تبریزی

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/این-غلط-رجوی-برای-چیست/

این غلط رجوی برای چیست؟

این غلط رجوی برای چیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم می ۲۰۱۹:…  مریم رجوی و مایک پمپئو! اگر مردم ایران را همسو با نیات خود میبینید و فکر میکنید آنها قادر به تغییر رژیم ایران هستند و مشکلات  پایان ناپذیر و لاعلاج شما را حل خواهند کرد، چرا با اینهمه تحریم های بشدت غیر قانونی، آنها را زیر شدید ترین فشارها قرار میدهید؟؟!! بنظر میرسد که این ابراز دوستی ؟؟!! شما با مردم ایران ، شبیه دوستی ای است که باند رجوی ابراز میدارند و اگر نام آنرا دوستی ” خاله خرسه ” بنامیم ، درحق شما و باند رجوی، ارفاق بزرگی کرده ایم!!

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

اگر مربوط به مردم است، غلط کردن رجوی ها و اربابش برای چیست؟!

۱۶/۰۲/۱۳۹۸

درخبری در رسانه های رجوی آمده است :

” مایک پمپئو در گفتگو با شبکه خبری سی.بی.اس به این پرسش که آیا کسی درون رژیم ایران  توانایی تغییر را دارد یا نه گفت: تنها مردم ایران هستند که می‌توانند رژیم را تغییر بدهند؛ روحانی تغییری نمی‌دهد، ظریف و قاسم سلیمانی هم همین طور؛ یا فرمانده جدید سپاه پاسداران. اینها همانی هستند که بودند “.

شما که بعنوان رئیس سابق سازمان سیا که کارنامه ی ننگینی در خیانت به بشریت داشته اید و به دولت آلبانی فشار میآورید که رجوی قادر به تداوم بردگی و اسارت اسرای خود باشد و در زمانی که میخواهید رژیم ایران را تغییر دهید یا وادار به تغییر رفتارش ( ازقبیل برسمیت شناختن اسرائیل، کمک به سقوط حکومت هایی که استقلال طلبی ازخود نشان میدهند، دادن پایگاه نظامی به شما ، پذیرش تصرف بلندی های جولان ونوار غزه  به اسرائیل و …) کنید، اولا این را بدانید که مردم ایران هیچ سودی دراین تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران که مورد نظر شماست، ندارند!

ثانیا اگر مردم ایران را همسو با نیات خود میبینید و فکر میکنید آنها قادر به تغییر رژیم ایران هستند و مشکلات  پایان ناپذیر و لاعلاج شما را حل خواهند کرد، چرا با اینهمه تحریم های بشدت غیر قانونی، آنها را زیر شدید ترین فشارها قرار میدهید؟؟!!

بنظر میرسد که این ابراز دوستی ؟؟!! شما با مردم ایران ، شبیه دوستی ای است که باند رجوی ابراز میدارند و اگر نام آنرا دوستی ” خاله خرسه ” بنامیم ، درحق شما و باند رجوی، ارفاق بزرگی کرده ایم!!

یک ادعای عجیب وبکلی مسخره :

” مأموریت ما واضح است. اگر بودجه سپاه قدس را پایین بیاوریم، دیگر توانایی پرداخت به حقوق بگیرانش را نخواهد داشت و ایجاد ترور خارجی برای آنها سخت‌تر و دشوارتر می‌شود “.

شما درکنار اختلاس گران داخلی ، بودجه ی معیشتی مردم را پایین میآورید .  چرا که میدانید ، دولت ایران مانند تمامی دولت های جهان، با وجود تمامی مشکلات ، بودجه ی نیروهای مسلح خود را که حقوق کارکنان سپاه هم جزو این بودجه است ، به هر شکلی تامین خواهد کرد !

بازهم :

” وی در مورد سیاست خارجی آمریکا در قبال رژیم ایران گفت: ایران مهم است، چرا که در مرکز سیاست خارجی ما در قبال خاورمیانه و پایین آوردن خشونت و بی‌ثباتی قرار دارد “.

حالا اگر بشود گفت که حضور شما برای باند رجوی قوت قلب است ، ازنظر منافع مردم آمریکا کاملا غلط بوده و خود ترامپ زمانی که اینهمه مرعوب نشده بود ، این حضور را قبول نداشت وبراین حرف من صحه میگذاشت!

وقتی حضورتان مشروعیت ندارد، بشما چه ربطی دارد که ایران درمنطقه اش چگونه زندگی وعمل میکند؟!

شکست بزرگ وتاریخی شما در خاورمیانه ، نه کار تروریست ها که کار مردم قهرمان سوریه بود  درکنارمتحدانش وبنابراین با وارونه نشان دادن حقایق درصدد فریب مردم برنیآیید!

دوباره :

” چرا عراق نمی‌تواند مستقل بایستد، می‌بینید همه از یک جا جاری می‌شود و آن رژیم ایران است. از همین رو ایران به یکی از نقاط بنیادین تلاشهای خاورمیانه ما تبدیل شد “.

آیا عراق توسط ایران اشغال شد واستقلالش ازبین رفت ویا شما بودید که بعد از بخاک سیاه نشاندن مردم این کشور ، دربرابر مقاومت آنان از در فرار کردید و درزمان مناسب، دوباره از پنجره ای که داعش خودتان برویتان بازکرد، وارد شدید؟!

مهمترین ثروت فعلا قابل رویت عراق ، ذخایر نفتی آنست وحالا شما ورجوی ها بما بگویند که آیا این ذخایر که سنگ بنای حفظ استقلال این کشور میتواند باشند ، در دست ایران است یا عمو سام؟!

حالا علت عدم استقلال یا استقلال شکننده ی عراق را فهمیدید؟!

صابر  تبریزی

منبع: ایران اینترلینک

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

***

همچنین: