تلاش فرقۀ رجوی برای موج سواری و بهره برداری در شوی ویلپن از تظاهرات اعتراضی ایران

تلاش فرقۀ رجوی برای موج سواری و بهره برداری در شوی ویلپن از تظاهرات اعتراضی ایران

Ghorbanali Hosseinnejad EU Parliamentقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و نهم ژوئن 2018:… فرقۀ رجوی که بهتر از هر کسی از میزان منفوریت خود در میان ایرانیان داخل و خارج ایران آگاه است، وقتی می بیند تظاهرات اعتراضی مردم در داخل ایران و اخبار آن در رسانه های فارسی زبان و خارجی، شدیدا تار و تنبور مضحک و تکراری سالانۀ «ایران رجوی رجوی ایران»!!! و ادعای یاوۀ «تنها آلترناتیو» و «رهبری مقاومت ایران … 

Newt Gingrich Rajavi cult TerrorismMr. Gingrich! The Cult of Rajavi Is Also Incompatible with Western Civilization!

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

لینک به منبع

تلاش فرقۀ رجوی برای موج سواری و بهره برداری در شوی ویلپن از تظاهرات اعتراضی ایران

تصمیم مغایر با سنت سنواتی! برای تغییر شعارهای سیرک ویلپن امسال از مداحی رجوی ها به حمایت از تظاهرات داخل  برای لاپوشانی خیانتها و جنایتهایشان و انزوای مطلق خود در میان ایرانیان

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

دوستان قدیمی مان در داخل تشکیلات فرقۀ رجوی در فرانسه به ما اطلاع دادند که مسئول امور تبلیغات و فرهنگی شوی سالانۀ مریم قجر در ویلپن پاریس که در 30 ژوئن امسال برگزار می شود به نام مهناز با برگزاری نشستهایی با برخی از کادرها و دست اندرکاران شوی سالانه گفته است: «با توجه به تظاهرات بازار تهران و برخی دیگر از شهرها و اینکه خواهر مریم نیز قرار است در سخنرانی خود از اقدام بازاریان حمایت کند، باید هر چه سریعتر در این مدت کم اقدام به چاپ و تهیۀ پوسترهای حاوی شعارهای همسو با تظاهرات بازار تهران و اعلام حمایت از اعتصاب کنندگان و تشویق به ادامۀ قیام، اقدام نماییم تا بٌعد تبلیغی گسترده ای را در مراسم روز شنبه در ویلپن داشته باشیم و بتوانیم به خوبی حمایت خودمان از این اعتصابات را از طریق رسانه های خارجی به جامعۀ بین المللی و نفرات داخل نشان دهیم».

به دنبال صحبتهای مهناز چند نفر از افراد فرقه مأمور طراحی، تهیه و راه اندازی پارچه و بنر و پوستر با شعارهای همسو با تظاهرات روزهای اخیر بازار تهران شده اند تا در سیرک مریم قجر در ویلپن مورد استفاده قرار گیرند.

لازم به یادآوری است که فرقۀ رجوی که بهتر از هر کسی از میزان منفوریت خود در میان ایرانیان داخل و خارج ایران آگاه است، وقتی می بیند تظاهرات اعتراضی مردم در داخل ایران و اخبار آن در رسانه های فارسی زبان و خارجی، شدیدا تار و تنبور مضحک و تکراری سالانۀ «ایران رجوی رجوی ایران»!!! و ادعای یاوۀ «تنها آلترناتیو» و «رهبری مقاومت ایران»!!! را تحت الشعاع خود قرار می دهد و در این میان دیگر حنای مریم رجوی برای رنگ کردن گنجشکهای لهستانی و اروپای شرقی و سیاهان و عربهای آفریقا و افغانهای پناهنده نیازمند پول و قراردادن آنها به جای قناری ایرانیان خارج مطلقا رنگی ندارد، و وقتی می بیند کوس رسوایی خیانتها و جنایتهایش با تکیه بر جنگ طلبان آمریکایی و جنایتکاران اسرائیلی و سخنرانان اجاره ای خارجی بازنشسته و «سابق» های از دور خارج شده و انواع مزدوریش در گذشته برای صدام و امروز برای شیوخ عرب خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل به صدا در آمده است، به فکر موج سواری برای بهره برداری از تظاهرات اعتراضی مردم ایران از جمله بازاریان که این روزها در تهران و برخی شهرهای دیگر جریان دارد افتاده است تا خودش را همراه مردم جا زده و به خیال خام خود بتواند جنایتها و خیانتهایش به این مردم را بپوشاند و یا کمرنگ جلوه بدهد زیرا به خوبی می داند که همگان از اینکه این فرقه هیچ نقش و تأثیری در رویدادها و تحولات داخل ایران ندارد آگاه هستند و می دانند که مردم ایران مشخصا در خیزشها و تظاهرات خودشان برای این فرقه نه تنها تره ای خورد نمی کنند بلکه به نفع کسانی شعار می دهند که ضد این فرقه بوده و فرقۀ رجوی دشمن خونی آنها می باشد و در رسانه های خودش انواع دشنامها و ناسزاها را نثار آنان می کند و همه به خوبی می دانند که اعتراضات داخل ایران خودجوش بوده و هیچ ربطی به نیروهای خارج ایران و مشخصا فرقۀ رجوی ندارد و هدف این فرقه که همواره در همۀ مراسم و تجمعها و سیرکهای مضحک و تکراری اش شخص رهبران خودش و مداحی برای آنان و تبلیغ خومحوریهایش را شعار اصلی خود قرار می دهد جز مطرح کردن خود و جاسازی تقلبی و موهوم برای خود در میان مردم ایران در اوج انزوا و پرت افتادگی اش از ایران و ایرانی نیست.