تمامیت ارضی ایران – به بهانه سالگرد انقلاب

تمامیت ارضی ایران – به بهانه سالگرد انقلاب

تمامیت ارضی ایران - طرح تجزیه ایرانمنصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه 2022:… مسعود رجوی در میتینگ دانشگاه تهران خواستار انحلال ارتش میشود که معنا ومفهوم آن این است که تجزیه طلبان بتوانند براحتی اشوب کنند وایران را تکه تکه کنند. غائله کردستان پایان نیافته که توله های غلام یحیی و پیشه وری از سوراخ ها بیرون میخزند وبا حمایت حزب خلق مسلمان وابسته به آیت الله کاظم شریعتمداری شهر تبریز را تصرف میکنند  رادیو تلویزیون تبریز نیز اشغال میشود و تعدادی از مردم بیگناه نیز در درگیری ها کشته میشوند. تمامیت ارضی ایران – به بهانه سالگرد انقلاب 

دست بدست شدن رجوی همزمان با پیروزی ایراندست بدست شدن رجوی همزمان با پیروزی ایران

تمامیت ارضی ایران – به بهانه سالگرد انقلاب 

اگر انقلاب نبود سرنوشت ایران چه میشد

چهل و سه سال پیش انقلاب ایران با شعار استقلال و آزادی وعدالت توانست برحکومت ستم شاهی پیروز شود. انقلابی که از همان روزهای نخستین پیروزی اش مورد حمله وهجوم دشمنان بیرونی و دشمنان درونی قرار گرفت.

درهمان ماه اول پیروزی انقلاب تجزیه طلبان وابسته به آل سعود در خوزستان دهها نفر از مردم خوزستان را قتل عام کردند. آشوب های خوزستان تحت رهبری آل سعود درجریان بود که درکردستان تجزیه طلبان اقدام به تسخیر پادگانها وشهرهای کردی ازجمله سنندج ، پاوه و.. تسخیر پادگانها کردند. همزمان درهمان ماه اول پیروزی انقلاب ایران مسعود رجوی در میتینگ دانشگاه تهران خواستار انحلال ارتش میشود که معنا ومفهوم آن این است که تجزیه طلبان بتوانند براحتی اشوب کنند وایران را تکه تکه کنند. غائله کردستان پایان نیافته که توله های غلام یحیی و پیشه وری از سوراخ ها بیرون میخزند وبا حمایت حزب خلق مسلمان وابسته به آیت الله کاظم شریعتمداری شهر تبریز را تصرف میکنند  رادیو تلویزیون تبریز نیز اشغال میشود و تعدادی از مردم بیگناه نیز در درگیری ها کشته میشوند.

آشوب و درگیری در چهار گوشه ایران در جریان است. هدف همه آشوب ها و درگیریها نیز تجزیه ایران است. هدفی که قرنهاست دشمنان ایران در پی آن بوده اند. با شکست تجزیه طلبان درخوزستان، کردستان و تبریز، دشمنان ایران سناریو دوم را به جریان انداختند. سناریوئی که با حمله عراق به ایران در تاریخ 31 شهریور 59 آغاز شد. حمله عراق به ایران همزمان در سه جبهه بزرگ در مرز قصرشیرین، مرز مهران و مهمتر از همه در مرز خوزستان آغاز شد و در همان روزهای اول جنگ مناطق وسیعی از ایران به اشغال صدامیان درآمد.

آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از وقایعی است که پس از پیروزی انقلاب ایران رخ داده است  و هدف از بازگوئی آن فقط جنبه یاداوری دارد تا بتوانیم به اصل موضوع که اگر انقلاب نمیشد سرنوشت ایران چه میشد بپردازیم.

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

بعنوان کسی که از ابتدای انقلاب ایران در سال 55 و 56 به بعد همراه آن بوده ام این مطلب را مینویسم  و به نوعی بعنوان یک شاهد که درانقلاب ایران حضور مستمر داشته است.

از آنجا که من متولد شهرتهران هستم، خصوصا منطقه جنوب تهران، با پوست و گوشت و استخوانم تمام درد ورنج آن روزگاران را حس کرده ام. بعضا دروغ های شاخداری را سلطنت طلبان لانسه میکنند که در روزگار سلطنت شاه همه چیز گل و بلبل بود، کسی دغدقه نان و آب نداشت وهمه خوش و خرم بودند. شخصا اینها را چیزی شبیه به جوک میدانم. فقط جهت روشن شدن دروغ پردازی های شبکه های مجازی دشمن باید بگویم درمنطقه بزرگی به نام جنوب تهران فساد اجتماعی بیداد میکرد. فقط در محله و منطقه ما دو گداخانه بزرگ وجود داشت که عمده کارشان پخش مواد مخدر و پخش زنان و کودکان در محله های مختلف تحت عنوان گدا بود. من از حلبی آبادهای دروازه غار چیزی نمیگویم. از محله شهرنو تهران چیزی نمیگویم و دهها معظل دیگر …

اصلا بیائیم فرض بگیریم همه چیز گل وبلبل بود وهمه چیز اوکی. درمثل مناقشه نیست. با همین فرض وارد شویم و فرض بگیریم که اصلا انقلابی هم نشده است و با همین فرض که انقلابی در کارنیست بیائید سفری در زمان داشته باشیم و به آینده با همین فرض بنگریم.

سلسله و خاندان پهلوی که از رضا شاه آغازشده بود بخش های زیادی از ایران را بخشش کرده بود.  منطقه بزرگی از ارارات مرز ایران و ترکیه و ارمنستان به ترکیه هدیه داده شد وهمچنین مناطقی در افغانستان امروزی وبخشی از پاکستان که متعلق به ایران بود تنها گوشه ای از خلاصه خدمات رضا شاه میباشد. پس از رضا شاه پسرش محمد رضا پهلوی حکومت را بدست میگیرد ودر طی 25 سال حکومت، بحرین یکی از استراتژیک ترین مناطق ایران را به انگلیسی ها واگذار میکند. ما همچنان با فرض اینکه انقلابی در کارنیست وقایع را نگاه میکنیم.

محمد رضا شاه در سالهای 55 به بعد متوجه بیماری خودش شده بود. او پس از طی این بیماری درمرداد ماه سال 59 فوت کرد. جانشین محمد رضا قطعا پسرش رضا پهلوی است واو تاج پادشاهی را بر سر میگذارد. با توجه به بیوگرافی رضا پهلوی و آنچه خودش عمل کرده و یا بیان داشته میتوان حدس زد و به یقین گفت در صورتی که رضا پهلوی حاکمیت بعد از پدرش را بدست میگرفت بدلیل رفاقت با صهیونیستها و آل سعود قطعا و بدون تردید خوزستان ، کردستان ، آذربایجان ، سیستان وبلوچستان و چه بسا شمال ایران دیگرجزئی از ایران نبود چرا که این ولیعهد پیرو روش نیاکانش در بخشش خاک، این مناطق را به دوستان صهیونیست و آل سعود میبخشید.

در حقیقت ایران این سرزمین بزرگ به تکه ای کوچک در تهران ختم میشد و در نتیجه با این تصویر از آینده ای که نیامد ولی اگر می آمد دیگر کشوری با این عرض وطول نمیداشتیم و قطعا برای سفر ازتهران به خوزستان یا شمال یا آذربایجان و یا دیگر مناطق باید ویزای سفرمیگرفتید. تصورش هم سخت است اما این تصویر میتوانست به وقوع بپیوندد.

برای فهم دقیق تر از این موضوع ما باید بدانیم طرح خاورمیانه بزرگ و طرح برنارد لوئیس  چه بود و با کشور ما ایران چه میخواستند بکنند؟

طرح برنارد لوئیس

برنارد لوئیس برای اولین بار در نشست سال 1979 اعضای بیلدربرگ در اتریش در مورد طرح خود سخن گفت. او طرح خود را که شامل تجزیه کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به کشورهای کوچک قابل مدیریت بود برای سران اقتصادی و سیاسی شرکت کننده در بیلدربرگ ارائه داد. در این طرح کشورهای خاورمیانه بر اساس بنیان های زبانی، نژادی و منطقه ای تکه پاره می شوند. بر اساس این طرح انگلیس باید از شورش های قومی اقلیت هایی مانند دروزی ها در لبنان، بلوچ ها، ترک ها و کردها در ایران، علوی ها در سوریه، عیسویان در اتیوپی، فرقه های مذهبی در سودان، قبایل عرب در کشورهای مختلف عربی، کردها در ترکیه و … حمایت کند. هدف این طرح تکه تکه کردن خاورمیانه و تبدیل آن به موزائیکی از کشورهای کوچک و ضعیف در حال رقابت با یکدیگر است تا از این طریق قدرت جمهوری ها و پادشاهی های فعلی تضعیف گردد ودر نتیجه صهیونیست ها با دست باز به پیشروی برای گسترش خود بپردازند واز همه مهمتر وقتی کشورها تکه وپاره میشوند شکست انها برای صهیونیست ها بسیار ساده خواهد بود .

تمامیت ارضی ایران - طرح تجزیه ایران

تجزیه ایران –  طرح صهیونیستی برنادر لوئیس

وقتی میگوئیم اگر انقلاب نبود وحکومت سلطنتی ادامه میداشت یعنی اینکه رضا پهلوی ایران را به باد میداد؟ قطعا، اما چرا؟ رضا پهلوی بارها با اندیشکده های مرتبط با برنارد لوئیس ملاقات داشته است. بارها از آنها خواسته است به سلطنت طلبان کمک کنند تا حکومت را بدست بگیرند. همین شازده بارها با مقامات آل سعود ملاقات خصوصی داشته تا بتوانند حکومت را بدست بگیرند و از همه مهمتر ارتباطات باند رضا پهلوی و باند رجوی با اندیشکده های صهیونیستی و منابع مالی آنها همچون شلدون ادلسون دیگر آشکار شده است وهمه اینها گواهی برآن است که طراحان و دشمنان ایران هیچگاه دست از دشمنی با این سرزمین برنداشته اند. با توجه به همه این پارامترها میتوان اینگونه نتیج گرفت که: 

انقلاب ایران یک ضرورت تاریخی برای بقای سرزمین ایران بود. 

پس از 43 سال باید ارزش این انقلاب بزرگ وحیاتی را درک کرده باشیم. قطعا این انقلاب با همه دشمنان بیرونی و درونی اش ادامه دارد اگرچه مردم در این 43 سال آسیب های زیادی دیدند. آسیب هائی که بخشی از آن بیرونی همچون تحریم ها و جنگ  وبخشی دیگر زالوهائی که به ناحق خودشان را به انقلاب چسباندند همچون باندهای به ظاهر”اصلاح طلب” امروزی که در این 43 سال باعث ناامنی اقتصادی برای مردم شدند. روزگاری پونز به پیشانی زنان فرو کردند تا زنان را ضد این انقلاب کنند ومردم را ناراضی و خسته از انقلابشان کنند و امروز که در قدرت نیستند تبدیل به اپوزسیون شده اند.

با وجود دهها معظل اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجهیم اما با رجوع به مردم وبرگشتن به اصل انقلاب ایران که همانا استقلال، آزادی وعدالت اجتماعیست میتوان مسیر این انقلاب را برای پیشرفت سرزمین مان ایران تضمین کرد.

تمامیت ارضی ایران - طرح تجزیه ایران

نکته پایانی آنکه همه دلسوزان این سرزمین باید بدانند در صورت شکست انقلاب ایران، دیگر کشوری به نام ایران نخواهیم داشت. دشمنان ریز و درشت همچون کفتاردر کمین نشسته اند و تلاش میکنند تا این انقلاب را به شکست بکشانند. با تغئیرات ساختاری در اقتصاد و توجه به خواست مردم و رسیدگی به آن وتغئیرات اجتماعی سالم به نفع مردم ایران میتوان جامعه ایران را یکپارچه تر کرد تا بتواند پیشرفت کند تا این سرزمین برای همیشه وتا ابد همچنان ایران بماند. 

تمامیت ارضی ایران – به بهانه سالگرد انقلاب

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-چگونه-قبح-خیانت-به-میهن-را-شک/

مسعود رجوی چگونه قبح خیانت به میهن را شکست

مسعود رجوی چگونه قبح خیانت به میهن را شکستمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوم دسامبر 2021:… اینچنین بود که یک  بیمار روانی به نام  مسعود رجوی با شکستن قبح خیانت به میهن راه خائنین دیگر را باز کرد مسعود رجوی همه ارزشها و مرزهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، میهنی را در هم شکسته است. او اینک نه یک ایرانی بلکه جزئی از دشمنان تمامیت ارضی ایران و مردم ایران شده است.  ایرانیان داخل ویا خارج ایران میتوانند با حکومت ویا دولت ومناسبات حاکم مخالف باشند این حق همه مردم ایران است اما به یاد داشته باشیم  که این مخالفت  نباید منجر به شکستن مرزهای اخلاق، سیاسی ومیهنی شود و طعمه  دست شیادانی مثل مسعود رجوی باشد.

مسعود رجوی از کاندیداتوری مجلس اسلامی تا امید به سناتور تد کروز امریکاییمسعود رجوی از کاندیداتوری مجلس اسلامی تا امید به سناتور تد کروز امریکایی

مسعود رجوی چگونه قبح خیانت به میهن را شکست

منصور نظری 2021

آقای منصور نظری، پاریس

قبل از انکه بخواهیم تابوهائی که مسعود رجوی شکسته را بررسی کنیم بهتراست  معنای کلاسیک تابو را تعریف کنیم. تابو کلمه ایست با دو معنای متضاد به عبارت ساده تر خوب و بد یا به تعبیری بایدها ونباید ها. همه ما در زمان کودکی که زیر چتر خانواده خصوصا پدر ومادر بوده ایم بارها از پدریا مادرمان شنیده ایم اینکار را نکن، به این دست نزن، اینجا و یا آنجا نرو.  کمترکسی است که این هشدار پدرو مادرها را فراموش کرده باشد. همه اینها الگوهای رفتاری و ارزشی بودند که همیشه توسط بزرگان خانواده به ما گوشزد شده است تا ما بدانیم به چه چیزهائی نباید نزدیک شویم و به تعبیری دیگر ما یاد گرفتیم چگونه با ارزشهای خوب وبد کنار بیائیم .

قوانین مربوط به تابوها و ارزش ها و ضد ارزش ها موضوعی نیست که امروز پدید آمده باشد.  ریشه این قوانین را میتوان در پیدایش تمدن درمیان انسانها از زمانهای بسیار دور و کهن جستجو کرد. موضوعی که ریشه درتاریخ انسان دارد و با گسترش تمدن انسانی این قوانین و ارزشها دستخوش تغئیراتی شده اند.

ناگفته نماند که تابوها، دارای دسته بندی متفاوتی هستند. از جمله تابوهای اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، قانونی و ده ها ارزش معنوی که کمتر کسی میتواند به سادگی آنها را زیرپا بگذارد.

شکستن بعضی از ارزش ها در جوامع کار بسیار سخت و دشواریست اما در دنیای امروز با گسترش تکنولوژی و ماهواره ها و دنیای مجازی اینکار توسط قدرتهای سلطه گر موریانه وار پیگیری میشود. خصوصا در رابطه با کشور ما ایران با صدها ماهواره زوم شده به سوی مردم.

برای نمونه عادی سازی خیانت زن به شوهر و شوهر به زن به گونه ای تبلیغ میشود که زن و مرد را موجودی آزاد در روابط جنسی میدانند و تلاش میکنند ارزشهائی که در جامعه ما وجود داشته را زیر علامت سوال برده و آن ارزش را تبدیل به یک ضد ارزش کنند تا بدین وسیله بنیاد خانواده دچار اضمحلال شود و دیگر چیزی به نام حریم و حرمت معنا نداشته باشد. متاسفانه خیلی از مردم ایران در دام این ماهواره ها و شبکه هائی که بصورت بیست وچهار ساعته مشغول ویران سازی اخلاقی جامعه هستند افتاده اند. شکستن مرزهای اخلاقی همیشه مقدمه شکستن مرزها و ارزش های دیگر بوده است .

تمام این توضیحات از بابت این است که بتوانیم خیانت مسعود رجوی در شکستن قبح خیانت به میهن ومردم را بهتر درک کنیم  و ضرباتی که این مرزشکنی در بعضی گروهها ایجاد کرد. برای فهم موضوع  کمی به عقب بازمیگردیم. در سال 1361 پس از گذشت چندین ماه از کشته شدن اشرف ربیعی زن اول مسعود رجوی او عاشق دختر بنی صدر میشود والبته این عشق وعاشقی برای مسعود رجوی جنبه مصلحتی دارد و نه چیز دیگر. و سپس به سرعت مراسم ازدواج با فیروزه بنی صدر که  بین 17 ویا 18 سال دارد برگزار میشود. هنوز به یکسال نرسیده و با توجه به تحولاتی که در سازمان صورت میگیرد، خصوصا ارتباط مسعود رجوی با طارق عزیز وزیرخارجه صدام حسین یعنی وزیر خارجه کشوری که به خاک ایران تجاوز کرده وبا مردم ایران در جنگ است، در چنین وضعیتی آقای بنی صدر از مسعود رجوی فاصله میگیرد و به تبع آن فیروزه بنی صدر از مسعود رجوی طلاق میگیرد. هنوز جوهر این طلاق خشک نشده بود که این بار رجوی عاشق  زن دوستش یعنی مریم عضدانلو میشود. به گونه ای که مریم رجوی را مجبور میکنند از مهدی ابریشم چی طلاق بگیرد تا بتواند با مسعود رجوی ازدواج کند. پاداش مهدی ابریشم چی نیزیک دختر 17 ساله است مینا خیابانی ، مهدی ابریشم چی حداقل دوبرابر سن مینا خیابانی را دارد اما این هدیه ای از طرف مسعود رجوی است که به  پهلوان قلابی داده  میشود.

داستان ازدواج مسعود رجوی و مریم عضدانلو را میتوان نقطه شروع تابو شکنی یا به قولی شکستن ارزشهای اخلاقی جامعه تلقی کرد که هیچ منطقی نمیتواند آنرا مباح کند. مسعود رجوی پس از اینکار مرزهای اخلاقی دیگری را نیز میشکند که از جمله آنها صدای هرمخالفی را دردرون سازمان خفه میکند که از جمله آنها حکم اعدام پرویزیعقوبی از مسئولین بلند مرتبه سازمان را صادر میکند و در پی آن مرزهای اخلاقی دیگری یکی پس از دیگری درهم میشکند و مسعود رجوی خودش را رهبر عقیدتی معرفی میکند. به تعبیر دقیق و ساده خودش را همچون پیامبران تلقی میکند تا دیگر کسی جرات نکند انگی به او بچسباند. مرز شکنی این مجنون پایان ندارد و در سالهای بعد او زنجیر پاره میکند  ومرزهای اخلاقی دیگری شکسته میشود که آنقدر مشمئز کننده و چندش اور است که تمایلی به بیان انها ندارم .

اما همه ماجرای شکستن تابوها و ارزشها یکطرف و خیانت به کشور و میهن یکطرف. هیچ کدام از مرز شکنی های مسعود رجوی به اندازه خیانتش به میهن نیست. آنجا که با کشور دشمن و متجاوز به خاک ایران بده بستان میکند وبه عراق میرود و با صدام حسین جنایتکار ومتجاوز به میهن وارد معامله میشود و اطلاعات نقاط حساس ایران را به دشمن میدهد تا صدام آن نقاط را بمباران کند و تا روز آخر جنگ هم پیمان صدام حسین می ماند.

نکته قابل توجه این است که تا آن زمان هیچ کس جرات خیانت به کشور ومیهن را نداشت آنهم بصورت علنی ولی مسعود رجوی قبح خیانت به میهن را میشکند. دراینجا لازم است بدانیم حتی شاهزاده ناکام با اینکه هیچ قرابتی با جمهوری اسلامی و نوع حکومت آن نداشت  بارها اعلام کرده بود که  چون او خلبان است میتواند در جنگ برعلیه دشمن متجاوز به خاک ایران بجنگدد. البته این شاهزاده ناکام با گذر زمانی وقتی قبح خیانت به کشورومیهن در او هم شکست خودش یکی از لابی های دشمنان ایران شد. او سالهای زیادیست همچون مسعود رجوی مشغول داد و ستد پول است و دیگر حریم وحرمت میهن در او مرده و تمام شده است. شاهزاده ناکام اگرچه دیر ولی خودش را به مسعود رجوی در خیانت رسانده و اینک هردو و یا نمایندگانشان در اندیشکده های صهیونیستی یا سعودی دائما در رفت و آمد هستند.  تبلیغ تحریم مردم ایران، بمباران ایران، و از طرفی تبلیغ زیرپوستی تجزیه ایران یکی از کارهائی است که هم دار و دسته رجوی و هم دار و دسته شاهزاده ناکام دنبال کرده ودنبال میکنند.

مسعود رجوی چگونه قبح خیانت به میهن را شکست

امروزه دستجات مختلفی ، ازجمله کمونیست های دو آتشه طبقه کارگر تا دستجاتی که روزگاری راست افراطی بودند بعد دچار دگردیسی شده اصلاح طلب شدند وامروز به راحتی آب خوردن تبدیل به مهره دشمنان ایران شدند، خودشان به زبان خودشان میگویند باید تابوی خیانت به میهن را شکست. بعضی هایشان علنا میگویند و بعضی شان با ادا و اطوار. مثلا برای بایدن نامه مینویسند ایران را بیشتر تحریم کنید. ایران را بیشتر زیر فشار بگذارید. والبته در خفا هم طرح حمله و بمباران ایران را به اندیشکده های صهیونیستی وسعودی میدهند. همکاری این دار و دسته ها به سردستگی سازمان مجاهدین خلق به گونه ایست که برای پیشبرد ویرانی در ایران دست به هر عمل کثیفی میزنند. از جمله  کشته سازی در اعتراضات مسالمت امیز مردم تا اقدامات تروریستی در نقاط مختلف ایران وهر اقدامی که برعلیه منافع ملی ایران باشد.

و اینچنین بود که یک  بیمار روانی به نام  مسعود رجوی با شکستن قبح خیانت به میهن راه خائنین دیگر را باز کرد مسعود رجوی همه ارزشها و مرزهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، میهنی را در هم شکسته است. او اینک نه یک ایرانی بلکه جزئی از دشمنان تمامیت ارضی ایران و مردم ایران شده است. 

ایرانیان داخل ویا خارج ایران میتوانند با حکومت ویا دولت ومناسبات حاکم مخالف باشند این حق همه مردم ایران است اما به یاد داشته باشیم  که این مخالفت  نباید منجر به شکستن مرزهای اخلاق، سیاسی ومیهنی شود و طعمه  دست شیادانی مثل مسعود رجوی باشد.

میتوان مخالف حکومت بود ولی میهن پرست باقی ماند. میتوان مخالف ساختار حکومتی بود اما  میهن را نفروخت. هوشیار باشیم و نگذاریم مرز خیانت به میهن با مخالفت با حکومت مخدوش شود. وقتی این مرز مخدوش شود کفتاران و گرگ های درنده در کمین میهن ما هستند تا ویرانش سازند و نابودش کنند. زمان آن است میهن پرستان با کشیدن این خط قرمز با یک نه بزرگ به خائنین صف خود را از آنان جدا کنند. تاریخ هیچ خائنی به میهن را هرگز نخواهد بخشید .

دست اجنبی و مزدورانش از میهن ما کوتاه باد. 

مسعود رجوی چگونه قبح خیانت به میهن را شکست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دادگاه-آبان-مجاهدین-خلق-و-قربانیان-بی-پ/

دادگاه آبان مجاهدین خلق و قربانیان بی پناه

دادگاه آبان مجاهدین خلقمنصور نظری، ایران اینترلینک، هفدهم نوامبر 2021:… بارها گفته ایم کشور ایران پدیده ای به نام اپوزسیون ندارد. آنچه که تحت این عنوان وجود دارد مشتی شارلاطان و کلاهبردار هستند که پروژه میگیرند تا با پروپاگاندا در راستای ویران سازی ایران اقدام کنند. دادگاه نمایشی لندن نیز با مشارکت همین دار و دسته برپا شد والبته با پشتوانه پولهای سعودی و تعدادی از تجزیه طلبان. البته ظاهرا سازمان مجاهدین خلق ازاین قافله عقب مانده بود و پس از دو روز بوی کباب دادگاه لندن به مشامشان میرسد وبرای عقب نماندن از کباب گرگهای درنده، مریم رجوی بلافاصله پیام تبریک برای تشکیل دهندگان این خیمه شب بازی میدهد تا نشان دهد سازمان مجاهدین خلق همیشه وهمه جا با تجزیه طلبان وخائنین ودشمنان ایران همراه است. دادگاه آبان مجاهدین خلق و قربانیان بی پناه 

گنجشک درنده مجاهدین خلقحکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی

گنجشک های درنده اینبار در لباس وکالت 

دادگاه آبان مجاهدین خلق و قربانیان بی پناه

کمتر از یکماه از حمله سایبری گرگهای درنده به زیر ساخت های سوخت وپمپ بنزین ها در ایران میگذرد ، برنامه ای هماهنگ شده برای کشته سازی دیگرهمچون آبان 98 ، اما اینبار مردم هوشیارانه نقشه کثیف دشمنان ایران راخنثی کردند. پس از شکست گرگهای درنده در حمله سایبری به زیرساخت های سوخت اینک نقشه کثیف دیگری کشیدند. نقشه متفاوت از قبل ودرلباسی دیگر. گرگهای های درنده اینبار لباس گرگی را درآورده و درنقش و با لباس وکیل ظاهر شدند. از یاد نمی بریم که همین خائنین درحمله سایبری به پمپ بنزین ها جای دوست و دشمن نشان میدادند. و حال که نقشه کثیف شان برملا شده است همین اطاق فکری صهیونیستی، سعودی با اجاره زمین لندن و اجراه خائنین و تجزیه طلبان شکل و شمایل “وکیل” و “مدعی” به خود گرفته است.

“دادگاه آبان” با پول عربستانی، مطبوعات اسرائیلی، پشتیبانان ضد دیپلماسی امریکایی در سالنی انگلیسی برگزار شد.

خانواده ها وداغداران آبان 98 نباید فریب این شارلاطانها و پروژه بگیران پولبررا بخورند چرا که این بیشرف ها همان کسانی هستند که اعتراضات مسالمت آمیزمردم را به خشونت کشیدند. رد پای همه این لاشخورها و کفتارها دراینترنت موجود است که چگونه با تحریک مردم و جوانان به آتش زدن بانکها وکشتن نیروهای انتظامی مبادرت میکردند و با آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و تهیه سلاح برای حمله، تظاهرات مسالمت آمیزمردم را به خشونت کشیدند وهزاران میلیارد تومان به زیرساخت های کشورایران آسیب رساندند. جهت اطلاع کافیست بدانید در یک تظاهرات مسالمت امیز کافیست چند عنصر خودفروخته اقدام به اتش زدن و حمله به پمپ بنزین ها و مراکز نظامی کنند. همین کافیست تا نتیجه حاصله قربانی شدن تحرک مسالمت آمیز همان مردم باشد.

بارها گفته ایم که کسانی که اقدام به شلیک مستقیم به مردم کرده اند باید در ایران محاکمه شوند و کسانی که عوامل تحریک و پشت پرده اقدامات تروریستی و مسلحانه هستند باید در کشورهایی که در آنجا مستقرند تحت تعقیب قضائی قراربگیرند. همان کسانی که بصورت علنی آموزش آتش زدن و نابود کردن زیرساخت های اقتصادی را میدادند و میدهند وایضا از مردم میخواستند و میخواهند تا اقدام به حملات مسلحانه کنند. ولی متاسفانه امروز همان عوامل که نقش اصلی در تحریک مردم برای اقدامات خشونت آمیزداشتند بجای آنکه تحت پیگرد قضائی قراربگیرند لباس وکالت پوشیده واز خانواده قربانیان داغدار سواستفاده میکنند تا پوششی باشند برای خرابکاری هایشان.

متاسفانه دولت ایران هم بجای دلجوئی از خانواده های قربانیان داغدار آبان 98 و محاکمه دست اندرکان این ظلم با رفتاری غیر انسانی با این خانواده ها باعث میشوند که دشمنان ایران از این خانواده پوششی برای خود بسازند.  نمونه آن چند روز پیش نماینده مجلس ایران در یک مصاحبه اعلام میکند که او قربانیان این فاجعه را کشته و چه کسی میخواهد او را محاکمه کند.  این سخنان همچون نمک برزخم خانواده های داغدار آبان 98 است ومانند بده بستان با دشمنان ایران به شمار میرود. به باور من قبل از هر چیز باید و باید این نماینده را از مجلس اخراج کرده و سپس تحت تعقیب قضائی قرار دهند تا محاکمه شود. کسی که اینچنین بیشرمانه سخن میگوید نه تنها لایق مجلس نیست بلکه شایسته مجازات ومحاکمه است.

همچنین جا دارد نگاهی کوتاه به وقایع آبان 98 داشته باشیم. وقایعی که بیشتر به یک توطئه شباهت دارد تا یک حادثه.

همانگونه که بارها گفته ایم دشمنان ایران بصورت آشکار ونهان در تبانی با یکدیگرند. بخشی از این دشمنی در بیرون مرزهای ایران و بخشی نیز در درون مرزهای ایران مردم را بین چکش و سندان قرار میدهند تا اهداف شوم ویرانسازی را برای ایران رقم بزنند. ماجرای بنزین درآبان 98 و اتفاقاتی که در پی آن شکل گرفت از جمله سناریوهائی بود که از پیش توسط هواداران ومنصوبین شاهزاده ناکام  ودیگر ناکامان اپوزسیون جعلی همچون مجاهدین خلق و تجزیه طلبان برای تمام حالات مختلف نوشته شده بود.

تجربه 43 سال پس از پیروزی انقلاب ایران نیز نشان میدهد اکثر ضرباتی که انقلاب ایران خورده از درون و با همکاری دشمنان بیرونی بوده است.  حوادث آبان نیز دقیقا با همین همدستی شکل گرفت. دولت سابق با افزایش یک شبه قیمت بنزین جرقه را میزند وشوک بزرگی به جامعه وارد میکند به گونه ای که بسیاری از مردم محروم در اعتراض به این افزایش قیمت بصورت مسالمت آمیزبه خیابان می آیند وخواستار بازنگری ان میشوند.

اما درآنسو دشمنان  منتظر و درکمین نشسته فعال میشوند. مجاهدین خلق ، تجزیه طلبان وهواداران شاهزاده ناکام که منتظرسوژه بودند آموزش درست کردن کوکتل مولوتوف وآموزش آتش زدن بانکها و کشتن نیروهای انتظامی را در سرلوحه برنامه قرار میدهند و بصورت رسمی اعلام میکنند که بنزین بهانه است، حکومت نشانه است

بارها گفته ایم کشور ایران پدیده ای به نام اپوزسیون ندارد. آنچه که تحت این عنوان وجود دارد مشتی شارلاطان و کلاهبردار هستند که پروژه میگیرند تا با پروپاگاندا در راستای ویران سازی ایران اقدام کنند. دادگاه نمایشی لندن نیز با مشارکت همین دار و دسته برپا شد والبته با پشتوانه پولهای سعودی و تعدادی از تجزیه طلبان. البته ظاهرا سازمان مجاهدین خلق ازاین قافله عقب مانده بود و پس از دو روز بوی کباب دادگاه لندن به مشامشان میرسد وبرای عقب نماندن از کباب گرگهای درنده، مریم رجوی بلافاصله پیام تبریک برای تشکیل دهندگان این خیمه شب بازی میدهد تا نشان دهد سازمان مجاهدین خلق همیشه وهمه جا با تجزیه طلبان وخائنین ودشمنان ایران همراه است.

دادگاه آبان مجاهدین خلق

اما دمب خروس حضرات ترتیب دهنده این سیرک وخیمه شب به اسم دادگاه آبان زمانی بیرون زد که چند نفر قصد داشتند پرچم ایران را به دادگاه بیاورند اما با مخالف ترتیب دهندگان برنامه، پرچم ایران را از سالن خارج کردند.

نباید فراموش کنیم دشمنان ایران ونوکرانشان همچون کفتار در کمین کشور ایران هستند تا تکه تکه اش کنند و ویرانش سازند اما با هوشیاری میتوان نقشه های شوم این کفتارها را خنثی کرد.

با امید به شکوفائی سرزمینمان ایران

دادگاه آبان مجاهدین خلق و قربانیان بی پناه

***

همچنین: