تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت دوم)

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت دوم)

تناقض در آرمان شهر فرقه رجوی - حسن شهبازحسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و پنجم می 2021:… ما چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم از کسانی که در اطرافمان هستند تأثیرات عمیقی میگیریم ،طی دو سالی که فرقه در شهر تیرانا در آپارتمانهای شهری مستقر بود بسیاری از چارچوبهای تشکیلاتی و ضوابط کنترلی مخصوصا کنترل اطلاعاتی فرو ریخته بود و این شکاف بر فرقه بسیار گران میآمد چرا که نمیتوانست آنگونه که باید روی نفرات کنترل داشته باشد از طرف دیگر با دسترسی نفرات به اینترنت و ارتباطات آزاد، دورغهایی که با فریبکاری در این سالیان بخوردشان داده شده بود برملاء میگردید بهمین دلیل فرقه نیاز مبرمی به بستن این شکاف داشت. آرمان‌شهر فرقه‌رجوی 

تناقض در آرمان شهر فرقه رجوی - حسن شهبازتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

تناقض در آرمان‌شهر فرقه رجوی (قسمت دوم) 

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

برکات آرمان شهر رجوی !؟

حسن شهباز پارسا سربی مردم تی وی

آقای حسن شهباز

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 24.05.2021

لینک به قسمت اول

همانطور که قبلا اشاره کردم، رهبر این فرقه ادعا میکند که بشریت با پیروی ازاوست که نجات می یابد! او همچنین ادعا میکند که هم اکنون کسانی که در این فرقه هستند نجات یافته اند و نه تنها آخرت شان تضمین شده بلکه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت هستند و توانسته اند “جامعه بی طبقه توحیدی” را بوجود بیاورند  واینکه برابری و مساوات در این آرمان شهر جامه عمل بخود پوشانده است!

اما عجیب اینجاست که نفرات این جامعه مثلا آرمانی، جدا از خانواده ، اجتماع ،ارتباطات عادی و زندگی نرمال، خودشان بدور خودشان حصار کشیدند!!

سران فرقه تلاش میکنند که بدنه فرقه هیچگونه ارتباطی چه  فیزیکی ومجازی( وسایل ارتباط جمعی)  با دنیای بیرون نداشته باشند!! چرا ؟

بگفته خودشان در مدتی بسیارکوتاه ، توانستند مجتمع‌های مسکونی ، سالن‌های کنفرانس،بیمارستان، نانوایی، فروشگاه، رستوران، میادین و نمادهای تاریخی، موزه، کتابخانه، فروشگاه، پارک ، سالن‌ ورزشی، استخر، کارگاههای نجاری و آهنگری و …بسازند!! اما واقعا چرا؟

چرا سران فرقه نمیخواهند که بدنه این سازمان رابطه ای با دنیای بیرون داشته باشند؟

آیا این جامعه در کنش و واکنش با دنیای بیرون فاسد میشود! از بین میرود ! دشمن نفوذ میکند !چه خواهد شد؟

دلیلش واقعا چیست؟

تنها رابطه این بدنه با دنیای بیرون از طریق اکانت های فیکیست که در فضای مجازی بایستی طبق دستور روزانه حسابها و اخبار خاصی حمایت ولایک و کامنت گذاری میشد (که اخیرا تعدادی ازاین حسابها توسط فیس بوک و توییتر بسته شد).

موبایل در مجاهدین خلق -قسمتهای اول و دوم

اما حقیقت تلخی که در ورای این به انزوا کشاندن و ایزوله نمودن نهفته است نشان از رذالتی پست دارد که سران فرقه مجاهدین خلق درحق اعضا و  بدنه تشکیلات اعمال مینمایند! رذالتی که به بهانه رجوی ساخته دشمن به آن مشروعیت داده میشود.  در درون فرقه این حربه بسیار قابل باور و کارآمد است، چرا که با بمیان آمدن پای دشمن دیگر کسی نمیتواند نسبت به این زندان سازی اعتراضی داشته باشد واینگونه است که حصار کشی بدور “بدنه” نگون بخت این فرقه مشروعیت یافت!

اما آنروی سکه این اسارت خود خواسته که آگاهانه نفرات به آن تن داده اند،کنترل اطلاعاتیست! که نیاز ذاتی فرقه است !

اما این کنترل اطلاعاتی یعنی چه؟

درحقیقت وقتی اطلاعات را کنترل میکنیم فرد را هم براحتی میتوانیم کنترل کنیم پس کنترل اطلاعات یعنی کنترل ذهن ، کنترل ذهنی بدین صورت است که به اعضا گفته میشود هر گونه اطلاعاتی خارج از فرقه ، خصوصا اگر در مخالفت با فرقه باشد، را باور نکنند و آنها را نخوانند. فقط اطلاعاتی که از بلندگوهای فرقه پخش میشود صحت دارد! از طرفی دیگر فقط اطلاعاتی به افراد داده میشود که سران فرقه تشخیص دهند مورد نیازاوست! اینک بخوبی مشخص میشود که اطلاعات چه نقش مهمی ایفا میکند و کنترل آن چقدر برای سران فرقه حیاتی است.

ما چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم از کسانی که در اطرافمان هستند تأثیرات عمیقی میگیریم ،طی دو سالی که فرقه در شهر تیرانا در آپارتمانهای شهری مستقر بود بسیاری از چارچوبهای تشکیلاتی و ضوابط کنترلی مخصوصا کنترل اطلاعاتی فرو ریخته بود و این شکاف بر فرقه بسیار گران میآمد چرا که نمیتوانست آنگونه که باید روی نفرات کنترل داشته باشد از طرف دیگر با دسترسی نفرات به اینترنت و ارتباطات آزاد، دورغهایی که با فریبکاری در این سالیان بخوردشان داده شده بود برملاء میگردید بهمین دلیل فرقه نیاز مبرمی به بستن این شکاف داشت.  بهترین راه برایش همان انزوایی بود که قبلا تجربه کرده بود.

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

سران فرقه مجاهدین خلق میدانست بمیزانی که اطلاعات واقعی در دسترس نفرات قرارمیگیرد،چشمشان بازمیشد و آگاه میگردند که در نتیجه جایگاه واقعی این فرقه مخصوصا در داخل کشور بیشتر برایشان روشن میشود و در نهایت به ظلمی که در این سالیان برآنان رفته واقف میگردند!

همه اینها فرقه را برآن داشت که “بدنه” را این بار آگاهانه محصور کند! از این جهت آگاهانه بود که قبل از انتقال در یک نشست عمومی از همه امضاء  گرفتند! که درباره آن توضیح  خواهم داد.

حال جایگاه این آرمان شهرکم کم روشن میشود ، این بدنه که نفرات درونش اکنون در حصار هستند ، زمانی در شش و هفت مرداد و نوزدههم فروردین و … گوشت دم توپ بود تا سران فرقه بتوانند استفاده سیاسی خود را ببرند و به مطامع پلید خود دست یابند !!

این بدنه زمانی مجبور به زدن تهمت مزدوری به خانواده خود میشود!! این بدنه حتی ممکن است نفرات درونش  بعد از یک عمر بیگاری یکدفعه تبدیل به مزدور شوند!! و همه اینها از برکات همان آرمان و همان آرمان شهراست!!

در واقع بدنه این فرقه را مردگان متحرکی تشکیل میدهند که هرگاه نیاز باشد بعنوان سیاهی لشگر بمیدان آورده میشوند و این همان نقش و جایگاهیست که ” سر و بدنه”در این آرمان شهر  ایفا میکنند.

ادامه دارد.

لینک به منبع

تناقض در آرمان‌شهر فرقه رجوی (قسمت دوم)  

***

همچنین:
لینک

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجویحسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، دوم می 2021:…این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌ع دالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی 

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجویکمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 30.04.20212

حسن شهباز نجات یافتگان از فرقه رجوی آلبانی

آقای حسن شهباز

همانگونه که میدانید رهبر این فرقه ادعا میکند که جامعه بشری در نهایت  بسمت برابری و مساوات پیش خواهد رفت  ولی این سمت وسو نیاز به رهبری ذیصلاح دارد، و اینگونه ادامه میدهد که تنها او میتواند این جامعه نوین را بوجود بیاورد و بشریت را نجات بدهد.  او مناسبات درونی سازمانش را نمونه ای بدون جایگزین درهمین مسیرمیداند و ادعا میکند آنچه که برای آینده  جامعه  بشری فرض نموده،  هم اکنون در درون فرقه برقرار نموده و می گوید که مناسبات درون فرقه یا همان اشرف سه ،همان مناسبات آرمانی و توحیدیست!

*** که در آن همه با هم یکسانند! و یک آرمان و هدف دارند!و..و.. همه گوهربی بدیلند ! وخلاصه چپ و راست القاب پرطمطراق می سازد و پز می دهد!!

 و اما خنده دار اینجاست که نفرات از این بهشت موعود فراری هستند!

از طرف دیگر کسانی که قصد جدایی دارند را به بهانه های مختلف ماه ها در قرنطینه نگه میدارند تا بتوانند فرد را از تصمیمش منصرف کنند . (بهانه هایی مانند اینکه شما باید تا زمانیکه اطلاعاتتان بسوزد باید در قرنطینه بمانید ، سر پوشی برای هدف اصلیست)

با این حال تفاوتهایی بارز و غیر قابل انکار در درون فرقه وجود دارد که چون قابل انکار نیست!

امارجوی با نیرنگ بازی آنرا وارانه جلوه میدهد. تفاوتهای بین مسئولین و اعضاء در فرقه، اظهرمن الشمس است وبسادگی قابل لاپوشانی نیست.

 این تناقض بزرگ توسط رهبر فرقه فرموله و به “سر و بدنه”  تقسیم و نامگذاری شده است.

اما این تقسیم بندی واقعا یعنی چه ؟؟؟ و این آرمان شهر چه نقش و جایگاهی در بین این سر و بدنه  برای فرقه دارد؟

این نامگذاری را برای تشخیص بهتر میتوان به صورت های دیگری عنوان نمود “سر” یا همان مسئولین این سازمان در حقیقت طبقه حاکم در فرقه میباشند و “بدنه” یا همان اعضاء که طبقه محکوم را تشکیل میدهد و یا به بیانی دیگر میتوان فرقه را به دو طبقه ظالم و مظلوم تقسیم نمود، که نه تنها با با ارزشها و شعارهای خودشان هم در تعارض است بلکه با حداقل های یک جامعه معمولی منطبق نیست.

این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌عدالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ

در حقیقت زندان اشرف سه درنزدیکی روستای  مانز مکانی که با حصار و سیم خار دار و نیروی امنیتی خصوصی و دوربین های مدار بسته و … محافظت میشود را رجوی همان جامعه متکامل بشری میخواند که عالم گیر خواهد شد،اما این جامعه واقعاً چه نوع جامعه ایست؟

برای درک  و شناخت بهتر از این بدنه که بدون هویت در مانز زندانیست ابتدا بایستی افرادش را شناخت ،اینکه چه میکنند و اساسا چه تفاوتهایی باهم دارند؟

بدنه این فرقه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

عمده این اشخاص کسانی هستند که یا در جنگ ایران و عراق از بخت بد اسیر  کشور عراق شده اند و بعد از اسارت در زیر شدیدترین تبلیغات رجوی در زندان‌های صدام قرار داشتند و با این دیدگاه که  شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد ،دل به دریا زده و با این خیال که در حد لزوم از این زندان خلاص می شویم ، گول حرفهای رهبراین فرقه را خورده اند ،دسته دیگر کسانی هستند که به امید آینده‌ای بهتر قصد خروج از ایران را داشته و دراین مسیر با تورهایی که فرقه  در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان و افغانستان پهن کرده ، روبرو شده و گرفتار شده‌اند. آنها رابا فریب و نیرنگ به عراق برده وبا خراب کردن پلهای بازگشتشان مانند سوزاندن پاسپورت  وترساندن ازمجازات ورود غیر قانونی به خاک عراق و…. آنها را واداربه ماندن در اشرف کرده است.

البته اقلیتهای دیگری هم در این میان هستند و آنها کسانی هستند که یا عضو خانواده این فرقه بوده و در جنگ ایران و عراق به کشورهای اروپایی فرستاده شده بودند و توسط ارگانها و نهادهای فرقه و یا خانواده های  سران همین فرقه تربیت شده و دوباره به عراق برگردانده شده و یا باقیمانده کسانی هستند که از خانه های تیمی و یا پس از آزادی از زندان به و یا از طریق نفوذ فرقه در شهرهای مرزی به فرقه پیوسته بودند  که هرکدام از این افراد به شکل خاصی سرکوب میشدند اما در این میان هم تبعیض بیداد میکرد.

حقیقت این است که فرقه با دودوزه بازی آرزوهای افراد را ببازی میگیرد و این سوءاستفاده از صداقت افراد،اوج رذالت وپستی است.

ادامه دارد.

لینک به منبع

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اوج-دوگانگی-یا-یگانگی/

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی حسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، سی ام مارس 2021:… در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !! اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟ اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟ سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟ اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ 

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی ایران آزاد مریم رجوی

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

رجوی با رذالت و شیادی مناسبات پر تبعیض سرکوبگری را اوج یگانگی می نامد!!!

حسن شهباز، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی

همانگونه که مستحضر هستید چندی پیش شاهد برپا شدن دادگاه هایی در داخل ایران بر علیه رهبران این فرقه بودیم، وقتی واقعا بدون غرض و کاملا بیطرفانه به سخنان نفرات شاکی در این دادگاه گوش می دهیم، دل هرانسان آگاه و آزادی را به درد می آورد. اما از طرف دیگر این تیر آنچنان به هدف خورده است که اینبار خود رجوی بصحنه آمده و در یک واکنش عجولانه مجبور شده، با جیغ بنفش کشیدن اصل موضوع را کم رنگ جلوه بدهد تا مثلا بتواند صورت مسئله را پاک کند .

حقیقت اینست که رهبر این فرقه‌ فردی  خودکامه و انتصابیست ،او تمام تلاشش را میکند تا به افراد القاء کند که اگر به سازمان متعلق باشند، نجات میابند و درواقع خود را یگانه راه نجات بشریت میداند.!

اما دوگانگی بین اعضا و طبقه حاکم(در جامعه بی طبقه مورد ادعای رجوی) موضوعنی نیست که بتوانند با نعل  وارونه زدن آنرا برابر و یکپارچه جلوه دهند، فرقه  ممکن است با رذالت بتواند خود را در بیرون جذاب جلوه دهد !ولی در درون بسیار سرکوبگربوده و این را افرادی که در درون این مناسبات بوده اند بخوبی درک مینمایند.

رجوی ادعا می­کند دارای مأموریت خاصی بوده و برای هدایت مردم مأمور شده ، و کارش به رستگاری رساندن افراد میباشد ! واینکه میتواند بدرستی جواب تمامی معضلات بشری را بیابد! خود رجوی میگفت که یک رهبر واقعی قدرت حل تمامی تضادها و مشکلات جامعه را دارد و: کمپ “اشرف سه” نمونه ای از جامعه ایدآل رجوی است ! جالب تر اینکه خود رجوی لقب بام جهان ونمونه متکامل ازجامعه بشری و گوهر بی بدیل و…را بروی مناسبات درونی این تشکیلات میگذارد!! از اینگونه القاب و مدالها در درون مناسبات زیاد به افراد داده میشود!

اما چگونه است که همین گوهران اجازه خروج از درون حصار را ندارند ؟ قبل از کرونا میگفتند بدلیل اینکه دشمن در کمین است ! ارتباط با خانواده برای همین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت مرز سرخ است و نقض آن بمعنی زیر پا گذاشتن تعهدات و اصول تشکیلات است! اما برای افراد دیگر همین سازمان که در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا زندگی میکنند، خانواده نه تنها مرزسرخ و دشمن و مزدور و … نیست ،بلکه هرساله با مهمانی های آنچنانی و رد و بدل کردن هدایا و … البته با پولهای باد آورده، از یکدیگر پذیرایی مینمایند و به براحتی میتوانند به هرکجا بخواهند، تردد کنند و هیچ دشمنی هم  آنها را تهدید نمیکند!! در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !!

اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟

اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟

سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟

اما حقیقت تاسف بار این است که همین مکانیزم کنترلی، وارانه در درون مناسبات  به اسم یگانگی و عدم حمل تناقض و سفید سفید بودن  بخورد اعضاء داده میشود که درواقع اصلیترین ابزار سرکوب میباشد، و همین قدرت تسلط بر اعضاء را برای سران این فرقه  مهیا مینماید، و اینگونه است که میتوانند در نشستها براحتی شخصیت افراد را شکسته و تحقییرشان کنند و در برخی مواقع این نشستها ، ساعتهای متوالی  تا زمانی که سوژه به گریه بیفتند ادامه دارد  !

 اما چگونه است که در عصر ارتباطات فرقه  قادر باعمال چنین رفتار وحشیانه اییست ؟

 دلیلش همان در حصار بودن و عدم رابطه اعضاء با خانواده و دوستان است.

حال این سازمان ادعا می کند که برای حقوق بشر و احیاء دموکراسی در ایران می جنگد! یکی نیست به اینها بگوید شما که ایزوله کردن فرد، یکی از مکانیزم‌های عامتان برای کنترل و ایجاد وابستگی اجباری در اعضا است و تمام تلاشتان این است که به نفرات القاء کنید که جای دیگری بهتر از اینجا وجود ندارد  و اگر زمانی ” خانه آرمانی اشرف سه” را ترک کنید خسرالدنیا و الاخره میشوید و چه و چه، شما که باچنین مکانیزمهایی مناسبات درونتان  را کنترل میکنید، معلوم است که فردای روزگار چه گلی بر سر مردم ایران خواهید زد!!!

لینک به منبع

 

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

رجوی و آن روی سکهروسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: