تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت سوم)

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت سوم)

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی - حسن شهبازحسن شهباز، بیست و یکم ژوئن 2021:… در حالیکه بقول او به این شخص امضای خون و نفس داده بودند! که البته این هم مُهر سکوتی بود بر لب های معترضان! در نشست ها در هر نقطه ای که به بن بست می رسیدند و جوابی نداشتند با گفتن اینکه شما امضا داده اید نفرات را وادار به سکوت میکردند!! شاید هیچ کسی به اندازه رجوی از خدا برای توجیه اعمالش مایع نگذاشته باشد، اکنون هم رهبر فرقه برای دربند نگه داشتن اعضإ دست به کار خدعه ای دیگر شده! اعلام موسسان پنجم که اخیرا اعلام شده فریب دیگریست برای گذر از بحرانی که گریبانش را گرفته و فقط وفقط  افساریست محکمتر برای “بدنه” نگون بخت فرقه مجاهدین خلق. تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی 

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی - حسن شهبازاعضای غیر سیاسی و سیاست آدم فروشی، محصول باتلاق اجتماعی فرقه رجوی است

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت سوم) 

لینک به قسمت اول 

لینک به قسمت دوم 

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

برکات آرمان شهر رجوی !؟

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 21.06.2021

حسن شهباز نجات یافتگان از فرقه رجوی آلبانی

آقای حسن شهباز

همانطور که قبلا اشاره کردم ،رهبر این فرقه ادعا میکند که بشریت با پیروی از او به سر منزل مقصود خواهد رسید! او ادعا میکند که اوتوریته مستقیم از جانب خدا به او واگذار شده، او میتواند کنترل تمامی شئونات “بدنه” فرقه را در دست داشته باشد او همچنین ادعا میکند که این آرمان شهر همان جامعه توحیدیست که سر منزل انسانیت است !! و همه  کسانی که در این فرقه هستند در نوک پیکان تکامل قرار دارند، نجات یافته اند و آخرت شان تضمین شده است، در این میان مریم ، شورای رهبری و مسولین موظف بودندهمین ادعا ها را باصطلاح محکم کاری کنند که: خط وخطوط صاحب دارد ! ذره ای شکاف داشتن دراین باره  شرک است ،هرکس آلوده به این کفر باشد بایستی استغفار کند!!  بدین ترتیب مخالفتی وجود نداشت!

البته دلیل این عدم مخالفت اینست که سقف آزادی در هر جامعه ای رابطه مستقیم با قامت فکری آن جامعه دارد، بهمین دلیل رجوی نیاز داشت بهرقیمتی نفرات ناآگاه بمانند و به این ترتیب میتوانست با وقاحت از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده کند و این دغل کاری بدین صورت معنی می یافت که در داخل مناسبات فرقه ، هر کس کاملا آزاد است که خودش را در راه اهداف و برنامه های سران فرقه فدا کند!  تنها مفهومی که از آزادی دردرون فرقه عینیت یافته همین است که هرکس کاملا آزاد است که تمام فکرو ذهن، عشق وعلاقه،  عواطف و احساسات، و در نهایت جسم و روح خود را برای رجوی هزینه کند.

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

اما درحقیقت ، هیچکس حق انتخابی برایش متصور نیست همه باید بدون هیچ گونه اعتراضی در مقابل گفته ها و خواسته های او سر تعظیم فرود بیاودند!

چرا؟

دلیل این بی شرمی  اینست که رجوی هر کسی که انتخاب دیگری داشته ویا داشته باشد را خسره الدنیا و الاخره خوانده است!

چرا؟

چون تسلیم وی نشدند؟

در حالیکه بقول او به این شخص امضای خون و نفس داده بودند! که البته این هم مُهر سکوتی بود بر لب های معترضان! در نشست ها در هر نقطه ای که به بن بست می رسیدند و جوابی نداشتند با گفتن اینکه شما امضا داده اید نفرات را وادار به سکوت میکردند!!

شاید هیچ کسی به اندازه رجوی از خدا برای توجیه اعمالش مایع نگذاشته باشد، اکنون هم رهبر فرقه برای دربند نگه داشتن اعضإ دست به کار خدعه ای دیگر شده! اعلام موسسان پنجم که اخیرا اعلام شده فریب دیگریست برای گذر از بحرانی که گریبانش را گرفته و فقط وفقط  افساریست محکمتر برای “بدنه” نگون بخت فرقه.

اینگونه فریبکاری ها در درون فرقه همواره وجود داشته و جدید نیست! در عراق که بودیم  وقتی فشار خانوادها در پشت درب اشرف بیش از حد شده بود رهبر فرقه ازفریب دیگری بنام سوگند اعضإ استفاده نمود و بدین صورت نه تنها توانست نفرات درون مناسبات را سرگرم کند بلکه زنجیر محکمتری بردست وپای اعضإ بست! ازطرف دیگر با یک کرُهمآهنگ وهمه جانبه توانست  نفرات پشت درب اشرف را “دشمن “و مزدور خطاب کند! البته این اینهمانی ها هم تازگی ندارد!استفاده از کلمه “دشمن” درهر بحث و موضوع تشکیلاتی و یا مشکلات درونی مناسبات شاه بیت نشستها بود !

چرا؟ آیاواقعا تا این حد دشمن نفوذ دارد که مشکلات تشکیلاتی را هم او ترتیب میدهد !! اما حقیقت اینست که میتوان همه‌ ضعف ها و کم کاری ها را بر گردن “دشمن” انداخت! اگر کار اشتباهی بوده و یا هست دشمن را مقصر جلوه داد! با کلمه دشمن  “بدنه ” را میتوان  ترسانند !به سکوت واداشت و اسیرکرد !

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟

با همین حربه بود که توانست “بدنه”را زندانی کند. قبلا در مورد زمانیکه بدنه سازمان در شهرتیرانا قرار داشت توضیح دادم و اشاره کردم که این شکاف برای  فرقه بسیار گران میآمد و نیاز مبرمی به بستن این شکاف داشت قبل از انتقال در یک نشست عمومی که بصورت نوشتاری باصطلاح با رهبری بود! یک تعهدنامه با چندین بند ،که توسط خودش تنظیم شده بود! در نشست برای همه نفرات برگه های سر برگدار با آرم رنگی ارتش آوردند و نفرات باید عین همان تعهد تنظیم شده را واو به واو با خط خود دیکته کرده و امضإ  مینمودند!اما آنچه که در بندهای این تعهد بارز بود اسارتی بود که “بدنه” با این امضإ ،باصطلاح آگاهانه به آن تن میداد.

این بدنه آنروز باسم جابجایی زیر بار این اسارت رفت. امروز اما باسم موسسان پنجم !! در ماههای رمضان و محرم باسم دیدار با آقا و…اما در ورای همه این بازیها و سرگرمیها که وقت و بی وقت توسط سران فرقه انجام میشود یک حقیقت تلخ موج میزند و آن حق مالکیتی است که توسط اعضإ در سینی طلایی به سران فرقه تقدیم میشود.

لینک به منبع

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت سوم)

***

تناقض در آرمان شهر فرقه رجوی - حسن شهبازتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

مریم رجوی جن گیرگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اوج-دوگانگی-یا-یگانگی/

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی حسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، سی ام مارس 2021:… در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !! اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟ اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟ سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟ اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ 

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی ایران آزاد مریم رجوی

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

رجوی با رذالت و شیادی مناسبات پر تبعیض سرکوبگری را اوج یگانگی می نامد!!!

حسن شهباز، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی

همانگونه که مستحضر هستید چندی پیش شاهد برپا شدن دادگاه هایی در داخل ایران بر علیه رهبران این فرقه بودیم، وقتی واقعا بدون غرض و کاملا بیطرفانه به سخنان نفرات شاکی در این دادگاه گوش می دهیم، دل هرانسان آگاه و آزادی را به درد می آورد. اما از طرف دیگر این تیر آنچنان به هدف خورده است که اینبار خود رجوی بصحنه آمده و در یک واکنش عجولانه مجبور شده، با جیغ بنفش کشیدن اصل موضوع را کم رنگ جلوه بدهد تا مثلا بتواند صورت مسئله را پاک کند .

حقیقت اینست که رهبر این فرقه‌ فردی  خودکامه و انتصابیست ،او تمام تلاشش را میکند تا به افراد القاء کند که اگر به سازمان متعلق باشند، نجات میابند و درواقع خود را یگانه راه نجات بشریت میداند.!

اما دوگانگی بین اعضا و طبقه حاکم(در جامعه بی طبقه مورد ادعای رجوی) موضوعنی نیست که بتوانند با نعل  وارونه زدن آنرا برابر و یکپارچه جلوه دهند، فرقه  ممکن است با رذالت بتواند خود را در بیرون جذاب جلوه دهد !ولی در درون بسیار سرکوبگربوده و این را افرادی که در درون این مناسبات بوده اند بخوبی درک مینمایند.

رجوی ادعا می­کند دارای مأموریت خاصی بوده و برای هدایت مردم مأمور شده ، و کارش به رستگاری رساندن افراد میباشد ! واینکه میتواند بدرستی جواب تمامی معضلات بشری را بیابد! خود رجوی میگفت که یک رهبر واقعی قدرت حل تمامی تضادها و مشکلات جامعه را دارد و: کمپ “اشرف سه” نمونه ای از جامعه ایدآل رجوی است ! جالب تر اینکه خود رجوی لقب بام جهان ونمونه متکامل ازجامعه بشری و گوهر بی بدیل و…را بروی مناسبات درونی این تشکیلات میگذارد!! از اینگونه القاب و مدالها در درون مناسبات زیاد به افراد داده میشود!

اما چگونه است که همین گوهران اجازه خروج از درون حصار را ندارند ؟ قبل از کرونا میگفتند بدلیل اینکه دشمن در کمین است ! ارتباط با خانواده برای همین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت مرز سرخ است و نقض آن بمعنی زیر پا گذاشتن تعهدات و اصول تشکیلات است! اما برای افراد دیگر همین سازمان که در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا زندگی میکنند، خانواده نه تنها مرزسرخ و دشمن و مزدور و … نیست ،بلکه هرساله با مهمانی های آنچنانی و رد و بدل کردن هدایا و … البته با پولهای باد آورده، از یکدیگر پذیرایی مینمایند و به براحتی میتوانند به هرکجا بخواهند، تردد کنند و هیچ دشمنی هم  آنها را تهدید نمیکند!! در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !!

اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟

اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟

سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟

اما حقیقت تاسف بار این است که همین مکانیزم کنترلی، وارانه در درون مناسبات  به اسم یگانگی و عدم حمل تناقض و سفید سفید بودن  بخورد اعضاء داده میشود که درواقع اصلیترین ابزار سرکوب میباشد، و همین قدرت تسلط بر اعضاء را برای سران این فرقه  مهیا مینماید، و اینگونه است که میتوانند در نشستها براحتی شخصیت افراد را شکسته و تحقییرشان کنند و در برخی مواقع این نشستها ، ساعتهای متوالی  تا زمانی که سوژه به گریه بیفتند ادامه دارد  !

 اما چگونه است که در عصر ارتباطات فرقه  قادر باعمال چنین رفتار وحشیانه اییست ؟

 دلیلش همان در حصار بودن و عدم رابطه اعضاء با خانواده و دوستان است.

حال این سازمان ادعا می کند که برای حقوق بشر و احیاء دموکراسی در ایران می جنگد! یکی نیست به اینها بگوید شما که ایزوله کردن فرد، یکی از مکانیزم‌های عامتان برای کنترل و ایجاد وابستگی اجباری در اعضا است و تمام تلاشتان این است که به نفرات القاء کنید که جای دیگری بهتر از اینجا وجود ندارد  و اگر زمانی ” خانه آرمانی اشرف سه” را ترک کنید خسرالدنیا و الاخره میشوید و چه و چه، شما که باچنین مکانیزمهایی مناسبات درونتان  را کنترل میکنید، معلوم است که فردای روزگار چه گلی بر سر مردم ایران خواهید زد!!!

لینک به منبع

 

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

رجوی و آن روی سکهروسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: