تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت چهارم)

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی (قسمت چهارم)

حسن شهباز - آرمان‌شهر فرقه‌رجوی حسن شبهاز، نجات یافتگان در آلبانی، سوم اوت 2021:… اما ترس از چی؟  بعضی ها فکر میکنند اگر بیرون بیاییند بی َآبرو میشوند!  این همان ترسی است که اساس مکانیزم کنترلی را در فرقه مجاهدین خلق تشکیل میدهد، از رجوی رهبری فرقه مجاهدین خلق باید ترس و وحشت داشت، زیرا مخالفت کردن با رهبری مانند مخالفت کردن با خداست!خدایی که بر تمامی شئونات زندگی اعضای فرقه کنترل دارد و بدین ترتیب مخالفت یا هر گونه زیر علامت سؤال بردن رهبر یا برنامه های سازمان کفرو حماقت تلقی میشود!از طرف دیگر این ترس به رهبر فرقه قدرت فوق العاده ای برای تسلط بر اعضا میدهد. وقتی فرد واقعا باور داشته باشد که ترک فرقه برابر با ترک خداست و سعادت  در ماندن در تشکیلات و درون حصار است، چشم و گوش بسته در خدمت فرقه قرار میگیرند، حتی زمانی که با او مخالفند، ترجیح میدهند اطاعت میکنید تا اینکه بخواهند ریسک جدایی  از فرقه را بپذیرند. تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی 

حسن شهباز - آرمان‌شهر فرقه‌رجوی این است جامعه بی طبقه توحیدی ؟

تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی ـ قسمت چهارم

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 02.07.2021

لینک به قسمت اول 

لینک به قسمت دوم 

لینک به قسمت سوم

حسن شهباز آلبانی

آقای حسن شهباز

میدانید وقبلا صحبت کردیم که، از دیدگاه رهبر این فرقه ، جامعه بشری در نهایت تکامل خود به نقطه ای میرسد که همانا وعده الهی بوده وایده ال اشرف مخلوقات است واین مهم فقط و فقط با یک رهبر شایسته به سر منزل مقصود میرسد و رجوی خود را وفقط خود را آنکسی میخواند که به این مهم دست یافته است  و زندان اشرف سه درشهرستان مانز را،همان جامعه ای میخواند که به همت او این مسیررا طی نموده و با غوطه ورشدن دراین توهمات،سعادت جامعه بشری را منوط به پیروی از خود او و عضویت در سازمانش میداند!

در واقع این آرمان شهر برایند ایدئولوژی اوست و براین پایه و اساس بنا شده، اما اگر آنطور که او ادعا میکند در سمت درست تاریخ ایستاده، چرا هر روز از تعداد پیروانش کاسته میشود؟

در حالیکه طبق ساده ترین و بطور منطقی بایستی سالانه حداقل صدها نفر به آنها افزوده میشد!

…چرا نفرات در داخل این بهشت موعود زیر ذره بین قرار دارند و شدیدأ کنترل میشوند؟ اصلا چرا بدورشان حصار کشیده اند؟

… چرا حق ارتباط  با هیچکس در بیرون از مناسبات را ندارند؟

ازاینگونه سوالات بی جواب بسیار است!

رجوی خود را وارث تمام شخصیتهایی میداند که درجامعه ایران ازجایگاه ویژه ای برخوردارهستند، مانند: ستارخان ،کو چک خان و مصدق و…  اما  به این قپه بسنده نکرده  و با خرده گیری و برجسته نمودن ضعف هریک ازآنان، خود را بالاتر از آنان میداند! چرا که  اولا” ضعف وتضادهای آنها را ندارد، ثانیا” همواره با تصمیم گیری های بموقع  پیروزمندانه به پیش تاخته و تمام پیچ وخمهای جاده سنگلاخ تکامل را “بقول خودش” با  موفقیت پشت سر گذاشته و اگرهم ضعف و اشکال و یا هراشتباهی هم که بوده ویا هست برگردن اعضای نگونبخت فرقه است، همه وعدهایی که او داده وعملی نشده، حاصل کم کاری نفرات است و این اعضای بیچاره هستند که باید کم کاری و ضعف خود را در این رابطه بخوانند !

اما چه کسی هست که نداند این حرف‌ها تماما از محتوا تهی ، بی معنا ، تکراری و وارانه گوییست! ولی چرا کسی  دم نمیزند ؟

بدتر اینکه بعضی ها بصورتی ابلهانه پای بلندگومیروند از خود انتقاد میکنند !گناه را بگردن میگیرند!خودشان را مقصرجلوه  میدهند ! دست آخر هم با تعهدی بالاتر تجدید پیمان میکنند! البته اینگونه چاپلوسی ها در درون مناسبات فرقه امری اجتناب ناپذیر است (زیرا بدنه این فرقه از قشرهای مختلف جامعه تشکیل شده  که به آن خواهیم پرداخت)  اما رهبر فرقه نیاز دارد که اعضای فرقه به این باور برسد که جای دیگری نیست که بتوانند بروند و درعین حال بسعادت برسند، سازمان تمام مکانیزم های موجود خود را بکار میگیرد تا بافراد بقبولاند که اگر کسی سازمان را ترک کند خسرالدنیا و الاخره میشود، البته بصورت نسبی در این کار بموفقیت هم دست یافته ،چرا که در داخل مناسبات یکی از موانع اصلی ، درحقیقت همین حصار است که  در درون ذهن نفرات باعث ایجاد ترس میشود و نقش اصلی را در تصمیم گیری نفرات ایفا میکند!

وقاحت فرقه رجوی

اما ترس از چی؟

بعضی ها فکر میکنند اگر بیرون بیاییند بی َآبرو میشوند!

این همان ترسی است که اساس مکانیزم کنترلی را در فرقه مجاهدین خلق تشکیل میدهد، از رجوی رهبری فرقه مجاهدین خلق باید ترس و وحشت داشت، زیرا مخالفت کردن با رهبری مانند مخالفت کردن با خداست!خدایی که بر تمامی شئونات زندگی اعضای فرقه کنترل دارد و بدین ترتیب مخالفت یا هر گونه زیر علامت سؤال بردن رهبر یا برنامه های سازمان کفرو حماقت تلقی میشود!از طرف دیگر این ترس به رهبر فرقه قدرت فوق العاده ای برای تسلط بر اعضا میدهد. وقتی فرد واقعا باور داشته باشد که ترک فرقه برابر با ترک خداست و سعادت  در ماندن در تشکیلات و درون حصار است، چشم و گوش بسته در خدمت فرقه قرار میگیرند، حتی زمانی که با او مخالفند، ترجیح میدهند اطاعت میکنید تا اینکه بخواهند ریسک جدایی  از فرقه را بپذیرند.

اما نکته قابل تامل اینست که همواره در سازمان بر طبل  پیروزیها کوبیده میشد!همیشه بعد از ضرباتی که در قبال تصمیمات نادرست دریافت میکردیم در نشستها با این جمله روبرو میشدیم  “که ما پیروز شدیم” تمام بلایایی که بدلیل تصمیمات شوم  و یا غلط  سران فرقه ، براین بدنه روا گشته، پیروزی خوانده میشد!

کشته میدادیم طبل وشیپور می زدند که پیروز شدیم ،اسیر و مفقود میدادیم  همین بود که پیروز شدیم! موشک میخوردیم پیروز می شدیم!از اشرف بیرونمان کردند گفتند پیروز شدیم ! اما چرا ؟ این چه نوع پیروزی بود که  با موشک و خمپاره از ما پذیرایی میشد! تلفات میدادیم میگفتند پیروز شدیم !

اما کشته شدن نفرات واقعا برای رجوی پیروزی بود! چرا که دست مایه ای میشد برای رسیدن به خواسته های شومش.

مجاهدین خلق در آلبانی . گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند

از طرفی به همه قول سعادت اخروی داده بود و “پیروزی” بدین معنا بود! و بدین ترتیب در اینگونه مسائل خود را به هیچکس پاسخگو نمیداند، اما پیروزی خواندن همه اتفاقات دلیل دیگری هم دارد رجوی در توهماتش خود را همچون ائمه معصوم میپندارد که بدون خطاست و البته میداند که اگر به نقطه ای برسد که مجبور شود اشتباهاتش را بپذیرد باید پاسخگوی تمامی اعمال گذشته اش باشد؛ بهمین دلیل کوتاه نمآید!!

اما وضعیتی که هم اکنون در آن قراردارد وخیم تر از آن است که بتواند گذشته ننگینش را سفید سازی کند، آنچه در سینه تاریخ به ثبت رسیده نداشتن پایگاه اجتماعی و منفوریت در جامعه ایران است که دردی بی درمان و لاعلاج است و آنچه برای اعضای نگونبخت فرقه در پی دارد ماندن در حصار و ادامه اسارت در پایان عمراین فرقه است.

ادامه دارد

لینک به منبع

تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی ـ قسمت چهارم

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اوج-دوگانگی-یا-یگانگی/

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی حسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، سی ام مارس 2021:… در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !! اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟ اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟ سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟ اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ 

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی ایران آزاد مریم رجوی

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

رجوی با رذالت و شیادی مناسبات پر تبعیض سرکوبگری را اوج یگانگی می نامد!!!

حسن شهباز، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی

همانگونه که مستحضر هستید چندی پیش شاهد برپا شدن دادگاه هایی در داخل ایران بر علیه رهبران این فرقه بودیم، وقتی واقعا بدون غرض و کاملا بیطرفانه به سخنان نفرات شاکی در این دادگاه گوش می دهیم، دل هرانسان آگاه و آزادی را به درد می آورد. اما از طرف دیگر این تیر آنچنان به هدف خورده است که اینبار خود رجوی بصحنه آمده و در یک واکنش عجولانه مجبور شده، با جیغ بنفش کشیدن اصل موضوع را کم رنگ جلوه بدهد تا مثلا بتواند صورت مسئله را پاک کند .

حقیقت اینست که رهبر این فرقه‌ فردی  خودکامه و انتصابیست ،او تمام تلاشش را میکند تا به افراد القاء کند که اگر به سازمان متعلق باشند، نجات میابند و درواقع خود را یگانه راه نجات بشریت میداند.!

اما دوگانگی بین اعضا و طبقه حاکم(در جامعه بی طبقه مورد ادعای رجوی) موضوعنی نیست که بتوانند با نعل  وارونه زدن آنرا برابر و یکپارچه جلوه دهند، فرقه  ممکن است با رذالت بتواند خود را در بیرون جذاب جلوه دهد !ولی در درون بسیار سرکوبگربوده و این را افرادی که در درون این مناسبات بوده اند بخوبی درک مینمایند.

رجوی ادعا می­کند دارای مأموریت خاصی بوده و برای هدایت مردم مأمور شده ، و کارش به رستگاری رساندن افراد میباشد ! واینکه میتواند بدرستی جواب تمامی معضلات بشری را بیابد! خود رجوی میگفت که یک رهبر واقعی قدرت حل تمامی تضادها و مشکلات جامعه را دارد و: کمپ “اشرف سه” نمونه ای از جامعه ایدآل رجوی است ! جالب تر اینکه خود رجوی لقب بام جهان ونمونه متکامل ازجامعه بشری و گوهر بی بدیل و…را بروی مناسبات درونی این تشکیلات میگذارد!! از اینگونه القاب و مدالها در درون مناسبات زیاد به افراد داده میشود!

اما چگونه است که همین گوهران اجازه خروج از درون حصار را ندارند ؟ قبل از کرونا میگفتند بدلیل اینکه دشمن در کمین است ! ارتباط با خانواده برای همین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت مرز سرخ است و نقض آن بمعنی زیر پا گذاشتن تعهدات و اصول تشکیلات است! اما برای افراد دیگر همین سازمان که در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا زندگی میکنند، خانواده نه تنها مرزسرخ و دشمن و مزدور و … نیست ،بلکه هرساله با مهمانی های آنچنانی و رد و بدل کردن هدایا و … البته با پولهای باد آورده، از یکدیگر پذیرایی مینمایند و به براحتی میتوانند به هرکجا بخواهند، تردد کنند و هیچ دشمنی هم  آنها را تهدید نمیکند!! در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !!

اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟

اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟

سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟

اما حقیقت تاسف بار این است که همین مکانیزم کنترلی، وارانه در درون مناسبات  به اسم یگانگی و عدم حمل تناقض و سفید سفید بودن  بخورد اعضاء داده میشود که درواقع اصلیترین ابزار سرکوب میباشد، و همین قدرت تسلط بر اعضاء را برای سران این فرقه  مهیا مینماید، و اینگونه است که میتوانند در نشستها براحتی شخصیت افراد را شکسته و تحقییرشان کنند و در برخی مواقع این نشستها ، ساعتهای متوالی  تا زمانی که سوژه به گریه بیفتند ادامه دارد  !

 اما چگونه است که در عصر ارتباطات فرقه  قادر باعمال چنین رفتار وحشیانه اییست ؟

 دلیلش همان در حصار بودن و عدم رابطه اعضاء با خانواده و دوستان است.

حال این سازمان ادعا می کند که برای حقوق بشر و احیاء دموکراسی در ایران می جنگد! یکی نیست به اینها بگوید شما که ایزوله کردن فرد، یکی از مکانیزم‌های عامتان برای کنترل و ایجاد وابستگی اجباری در اعضا است و تمام تلاشتان این است که به نفرات القاء کنید که جای دیگری بهتر از اینجا وجود ندارد  و اگر زمانی ” خانه آرمانی اشرف سه” را ترک کنید خسرالدنیا و الاخره میشوید و چه و چه، شما که باچنین مکانیزمهایی مناسبات درونتان  را کنترل میکنید، معلوم است که فردای روزگار چه گلی بر سر مردم ایران خواهید زد!!!

لینک به منبع

 

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

رجوی و آن روی سکهروسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: