تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجویحسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، دوم می 2021:…این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌ع دالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی 

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجویکمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 30.04.20212

حسن شهباز نجات یافتگان از فرقه رجوی آلبانی

آقای حسن شهباز

همانگونه که میدانید رهبر این فرقه ادعا میکند که جامعه بشری در نهایت  بسمت برابری و مساوات پیش خواهد رفت  ولی این سمت وسو نیاز به رهبری ذیصلاح دارد، و اینگونه ادامه میدهد که تنها او میتواند این جامعه نوین را بوجود بیاورد و بشریت را نجات بدهد.  او مناسبات درونی سازمانش را نمونه ای بدون جایگزین درهمین مسیرمیداند و ادعا میکند آنچه که برای آینده  جامعه  بشری فرض نموده،  هم اکنون در درون فرقه برقرار نموده و می گوید که مناسبات درون فرقه یا همان اشرف سه ،همان مناسبات آرمانی و توحیدیست!

*** که در آن همه با هم یکسانند! و یک آرمان و هدف دارند!و..و.. همه گوهربی بدیلند ! وخلاصه چپ و راست القاب پرطمطراق می سازد و پز می دهد!!

 و اما خنده دار اینجاست که نفرات از این بهشت موعود فراری هستند!

از طرف دیگر کسانی که قصد جدایی دارند را به بهانه های مختلف ماه ها در قرنطینه نگه میدارند تا بتوانند فرد را از تصمیمش منصرف کنند . (بهانه هایی مانند اینکه شما باید تا زمانیکه اطلاعاتتان بسوزد باید در قرنطینه بمانید ، سر پوشی برای هدف اصلیست)

با این حال تفاوتهایی بارز و غیر قابل انکار در درون فرقه وجود دارد که چون قابل انکار نیست!

امارجوی با نیرنگ بازی آنرا وارانه جلوه میدهد. تفاوتهای بین مسئولین و اعضاء در فرقه، اظهرمن الشمس است وبسادگی قابل لاپوشانی نیست.

 این تناقض بزرگ توسط رهبر فرقه فرموله و به “سر و بدنه”  تقسیم و نامگذاری شده است.

اما این تقسیم بندی واقعا یعنی چه ؟؟؟ و این آرمان شهر چه نقش و جایگاهی در بین این سر و بدنه  برای فرقه دارد؟

این نامگذاری را برای تشخیص بهتر میتوان به صورت های دیگری عنوان نمود “سر” یا همان مسئولین این سازمان در حقیقت طبقه حاکم در فرقه میباشند و “بدنه” یا همان اعضاء که طبقه محکوم را تشکیل میدهد و یا به بیانی دیگر میتوان فرقه را به دو طبقه ظالم و مظلوم تقسیم نمود، که نه تنها با با ارزشها و شعارهای خودشان هم در تعارض است بلکه با حداقل های یک جامعه معمولی منطبق نیست.

این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌عدالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ

در حقیقت زندان اشرف سه درنزدیکی روستای  مانز مکانی که با حصار و سیم خار دار و نیروی امنیتی خصوصی و دوربین های مدار بسته و … محافظت میشود را رجوی همان جامعه متکامل بشری میخواند که عالم گیر خواهد شد،اما این جامعه واقعاً چه نوع جامعه ایست؟

برای درک  و شناخت بهتر از این بدنه که بدون هویت در مانز زندانیست ابتدا بایستی افرادش را شناخت ،اینکه چه میکنند و اساسا چه تفاوتهایی باهم دارند؟

بدنه این فرقه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

عمده این اشخاص کسانی هستند که یا در جنگ ایران و عراق از بخت بد اسیر  کشور عراق شده اند و بعد از اسارت در زیر شدیدترین تبلیغات رجوی در زندان‌های صدام قرار داشتند و با این دیدگاه که  شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد ،دل به دریا زده و با این خیال که در حد لزوم از این زندان خلاص می شویم ، گول حرفهای رهبراین فرقه را خورده اند ،دسته دیگر کسانی هستند که به امید آینده‌ای بهتر قصد خروج از ایران را داشته و دراین مسیر با تورهایی که فرقه  در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان و افغانستان پهن کرده ، روبرو شده و گرفتار شده‌اند. آنها رابا فریب و نیرنگ به عراق برده وبا خراب کردن پلهای بازگشتشان مانند سوزاندن پاسپورت  وترساندن ازمجازات ورود غیر قانونی به خاک عراق و…. آنها را واداربه ماندن در اشرف کرده است.

البته اقلیتهای دیگری هم در این میان هستند و آنها کسانی هستند که یا عضو خانواده این فرقه بوده و در جنگ ایران و عراق به کشورهای اروپایی فرستاده شده بودند و توسط ارگانها و نهادهای فرقه و یا خانواده های  سران همین فرقه تربیت شده و دوباره به عراق برگردانده شده و یا باقیمانده کسانی هستند که از خانه های تیمی و یا پس از آزادی از زندان به و یا از طریق نفوذ فرقه در شهرهای مرزی به فرقه پیوسته بودند  که هرکدام از این افراد به شکل خاصی سرکوب میشدند اما در این میان هم تبعیض بیداد میکرد.

حقیقت این است که فرقه با دودوزه بازی آرزوهای افراد را ببازی میگیرد و این سوءاستفاده از صداقت افراد،اوج رذالت وپستی است.

ادامه دارد.

لینک به منبع

تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اوج-دوگانگی-یا-یگانگی/

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی حسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، سی ام مارس 2021:… در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !! اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟ اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟ سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟ اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ 

مریم رجوی ایران اینترنشنال عربستان سعودی اوج دوگانگی یا یگانگی ایران آزاد مریم رجوی

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

رجوی با رذالت و شیادی مناسبات پر تبعیض سرکوبگری را اوج یگانگی می نامد!!!

حسن شهباز، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی

همانگونه که مستحضر هستید چندی پیش شاهد برپا شدن دادگاه هایی در داخل ایران بر علیه رهبران این فرقه بودیم، وقتی واقعا بدون غرض و کاملا بیطرفانه به سخنان نفرات شاکی در این دادگاه گوش می دهیم، دل هرانسان آگاه و آزادی را به درد می آورد. اما از طرف دیگر این تیر آنچنان به هدف خورده است که اینبار خود رجوی بصحنه آمده و در یک واکنش عجولانه مجبور شده، با جیغ بنفش کشیدن اصل موضوع را کم رنگ جلوه بدهد تا مثلا بتواند صورت مسئله را پاک کند .

حقیقت اینست که رهبر این فرقه‌ فردی  خودکامه و انتصابیست ،او تمام تلاشش را میکند تا به افراد القاء کند که اگر به سازمان متعلق باشند، نجات میابند و درواقع خود را یگانه راه نجات بشریت میداند.!

اما دوگانگی بین اعضا و طبقه حاکم(در جامعه بی طبقه مورد ادعای رجوی) موضوعنی نیست که بتوانند با نعل  وارونه زدن آنرا برابر و یکپارچه جلوه دهند، فرقه  ممکن است با رذالت بتواند خود را در بیرون جذاب جلوه دهد !ولی در درون بسیار سرکوبگربوده و این را افرادی که در درون این مناسبات بوده اند بخوبی درک مینمایند.

رجوی ادعا می­کند دارای مأموریت خاصی بوده و برای هدایت مردم مأمور شده ، و کارش به رستگاری رساندن افراد میباشد ! واینکه میتواند بدرستی جواب تمامی معضلات بشری را بیابد! خود رجوی میگفت که یک رهبر واقعی قدرت حل تمامی تضادها و مشکلات جامعه را دارد و: کمپ “اشرف سه” نمونه ای از جامعه ایدآل رجوی است ! جالب تر اینکه خود رجوی لقب بام جهان ونمونه متکامل ازجامعه بشری و گوهر بی بدیل و…را بروی مناسبات درونی این تشکیلات میگذارد!! از اینگونه القاب و مدالها در درون مناسبات زیاد به افراد داده میشود!

اما چگونه است که همین گوهران اجازه خروج از درون حصار را ندارند ؟ قبل از کرونا میگفتند بدلیل اینکه دشمن در کمین است ! ارتباط با خانواده برای همین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت مرز سرخ است و نقض آن بمعنی زیر پا گذاشتن تعهدات و اصول تشکیلات است! اما برای افراد دیگر همین سازمان که در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا زندگی میکنند، خانواده نه تنها مرزسرخ و دشمن و مزدور و … نیست ،بلکه هرساله با مهمانی های آنچنانی و رد و بدل کردن هدایا و … البته با پولهای باد آورده، از یکدیگر پذیرایی مینمایند و به براحتی میتوانند به هرکجا بخواهند، تردد کنند و هیچ دشمنی هم  آنها را تهدید نمیکند!! در درون “مدینه فاضله” اشرف سه، در اتاقهای کارنفرات همواره در زیر مانیتورینگ شدید فیزیکی و الکترونیکی قرار دارند! بدلیل اینکه دشمن تلاش میکند نفوذ کند!! گیرم همه اینها درست !!

اما درداخل حصار نیروی امنیتی مسلح دیگر برای چیست، اینها برای سرکوب کیست؟دشمن کیست؟

اینست آن جامعه بی طبقه توحیدی؟ این جامعه ایست که برای فردای ایران نوید میدهید؟؟

سوال دیگر؛ آیا سازمانی که در بام جهان قرار دارد و خود را برترین جامعه بشری و متکامل ترین انقلابی روی زمین می داند چگونه است که افرادش نمیتوانند بعد از سی و یا چهل سال با عزیزان خود تماس برقرار کنند و یا حتی صدای آنها را بشنود؟

اما حقیقت تاسف بار این است که همین مکانیزم کنترلی، وارانه در درون مناسبات  به اسم یگانگی و عدم حمل تناقض و سفید سفید بودن  بخورد اعضاء داده میشود که درواقع اصلیترین ابزار سرکوب میباشد، و همین قدرت تسلط بر اعضاء را برای سران این فرقه  مهیا مینماید، و اینگونه است که میتوانند در نشستها براحتی شخصیت افراد را شکسته و تحقییرشان کنند و در برخی مواقع این نشستها ، ساعتهای متوالی  تا زمانی که سوژه به گریه بیفتند ادامه دارد  !

 اما چگونه است که در عصر ارتباطات فرقه  قادر باعمال چنین رفتار وحشیانه اییست ؟

 دلیلش همان در حصار بودن و عدم رابطه اعضاء با خانواده و دوستان است.

حال این سازمان ادعا می کند که برای حقوق بشر و احیاء دموکراسی در ایران می جنگد! یکی نیست به اینها بگوید شما که ایزوله کردن فرد، یکی از مکانیزم‌های عامتان برای کنترل و ایجاد وابستگی اجباری در اعضا است و تمام تلاشتان این است که به نفرات القاء کنید که جای دیگری بهتر از اینجا وجود ندارد  و اگر زمانی ” خانه آرمانی اشرف سه” را ترک کنید خسرالدنیا و الاخره میشوید و چه و چه، شما که باچنین مکانیزمهایی مناسبات درونتان  را کنترل میکنید، معلوم است که فردای روزگار چه گلی بر سر مردم ایران خواهید زد!!!

لینک به منبع

مسعود خدابنده: بحث کامل تر “جام زهر” و مقایسه با “شرایط امروز”. بنده و آقای فتاپور دیروز در بی بی سی در مورد آن نظراتی دادیم . بنظرم با توجه به شرایط حرکتی بسیار مدبرانه بود.

Posted by Iran Interlink on Monday, 21 September 2020

اوج دوگانگی یا یگانگی ؟ تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

رجوی و آن روی سکهروسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اقدامات-رذیلانه-فرقه-رجوی/

اقدامات رذیلانه فرقه رجوی

اقدامات رذیلانه فرقه رجویحسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، دهم فوریه 2021:… البته اقدامات غیر انسانی و رذیلانه فرقه رجوی علیه اعضاء دردرون مناسبات به صورتی است که نفرات از خود هیچگونه اراده ای ندارند با مثالی این موضوع بخوبی روشن میشود: در عراق و اشرف که بودیم بعد ازحمله ششم و هفتم مرداد از نفرات خواسته شد که درخواست خود سوزی بنویسند وقتی نظر نفرات اطرافم را جویا شدم متوجه شدم هیچکدام جدی با این موضوع برخورد نکرده اند ، اما به این صورت سرسپرده گی خود را ابراز مینمودند، و کسانی که از اینکار امتناع میکردند، هزار جور مارک حلقه ضعیف و اسیر تعادل قوا و طعمه و… میخورد و بعد هم بایستی در جمع از لقمه حرامی که خورده بود استغفار میکرد. اقدامات رذیلانه فرقه رجوی 

مریم رجوی و خودسوزی ها . اقدامات رذیلانه فرقه رجویمریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین 

اقدامات رذیلانه فرقه رجوی تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

کافر همه را به کیش خود پندارد

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 07.02.2021

اقدامات رذیلانه فرقه رجوی

اقدامات رذیلانه فرقه رجوی

همانطور که میدانید اینروزها شاهد اخبار بسیار خوشحال کننده ای در مورد اعلام جدایی نفرات از فرقه هستیم که هر کدام مانند تیری در چشمان فرقه فرو رفته ، این افراد در حقیقت قبلأ از فرقه جدا شده بودند! حکایت اینست که فرقه موظف به تامین کمک هزینه زندگی نفرات جدا شده میباشد، اما بدلایل مختلف در مدت کمتر از یک ماه تعدادی ازجدا شده ها را بعنوان مزدور معرفی کرده و بدینگونه خود را از پرداخت کمک هزینه به این افراد معاف نموده و ذره ای هم شرم نمیکنند ،معلوم نیست چندین اسیرجنگی دیگر قرار است در قاموس این فرقه یک شبه از “گوهربی بدیل”  تبدیل به مزدور بشوند ! اما قدر مسلم در مآءورا این ماجرا پیام روشنی نیز برای نفرات ناراضی داخل که قصد جدایی از فرقه را دارند را در پیش دارد  و این ذهنیت را در داخل مناسبات القا میکند که در بیرون اوضاع جدا شده ها  وخیم است و اگر جدا شویم نخواهیم توانست از پس مخارج زندگی خود برآیم ، از طرفی این مسله بخوبی این موضوع را باثبات میرساند که چرا کبک فرقه از بسته شدن دفتر کمیساریا یا همان رمسا  خروس میخوانده ، در واقع با بسته شدن رمسا دستگاه مزدور سازی فرقه با دست باز به تولید “مزدور” ادامه میدهد.

اما واقعا مزدور کیست؟ کسانی که جانشان را برای تحقق متامع شوم فرقه در طبق اخلاص گذاشته بودند و بهترین سالهای عمرشان را بازیچه امیال رجوی بوده اند حال بعد از سی و اندی سال که از فرقه  جدا شده اند یا بایستی در خدمت آنان باشند تا لقمه نانی بخور و نمیر با  هزار جور توهین و تحقیر به آنها داد شود یا با قطع مستمری ناچیزی که فرقه متعهد به پرداخت آن میباشد، مواجه خواهند شد،البته با لقب مزدور! در نشستها بارها  خود رجوی میگفت: هرکسی یا با ماست ، یا بر ماست ،در حقیقت با این حرف میگفت همه از خانواده  و پدرومادران سالخورده گرفته، تا خبر نگار و وبلانگ نویس و جداشده و… یا در خدمت امیال آنها هستند و یا دشمن و “مزدور” اما واقعا مزدور کیست؟ مگرغیراز اینست که کافرهمه را به کیش خود پندارد، دلیل و برهان در این زمینه بسیار است وبا یک سرچ براحتی میتوان به اسناد و مدارک معتبری دست یافت اما اکنون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان.

البته اقدامات غیر انسانی و رذیلانه فرقه رجوی علیه اعضاء دردرون مناسبات به صورتی است که نفرات از خود هیچگونه اراده ای ندارند با مثالی این موضوع بخوبی روشن میشود: در عراق و اشرف که بودیم بعد ازحمله ششم و هفتم مرداد از نفرات خواسته شد که درخواست خود سوزی بنویسند وقتی نظر نفرات اطرافم را جویا شدم متوجه شدم هیچکدام جدی با این موضوع برخورد نکرده اند ، اما به این صورت سرسپرده گی خود را ابراز مینمودند، و کسانی که از اینکار امتناع میکردند، هزار جور مارک حلقه ضعیف و اسیر تعادل قوا و طعمه و… میخورد و بعد هم بایستی در جمع از لقمه حرامی که خورده بود استغفار میکرد . حقیقت اینست که در درون مناسبات، نفرات هر روز و هر لحظه به خروج از این زندان فکر میکنند اما زمانیکه در سر دوراهی قرار میگیرند نمیتوانند بخوبی تصمیم بگیرند زیرا در درون فرقه افراد در زیر فشار تبلیغات منفی بسیار شدید  قرار دارند و اینگونه موضوعات براحتی تاثیرات عمیقی در متزلزل نمودن  تصمیم گیری نفرات در پی خواهد داشت و فرقه با این کارمثلا با یک تیر دو نشان زده است.

اما در ماورای همه این اتفاقات چیزی که از پس ابرهای تیره نمایان شده بی ارزش بودن ارزشهایست که این فرقه سنگ آنرا به سینه میزد و آنها را فلسفه وجودی خود میدانست که اکنون بخوبی روشن شده ، همین ارزشها هم در خدمت و بازیچه دسیسه های شوم فرقه  مجاهدین خلق بوده است.

لینک به منبع

اقدامات رذیلانه فرقه رجوی تناقض در آرمان‌شهر فرقه‌رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عشق-به-خانواده-در-فرقه-مجاهدین/

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی استحسن شهباز، نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، هفتم ژانویه 2021:… فرقه مجاهدین خلق  پا را فراتر گذاشته و با لمپنیسم و  سوز و گداز به خانواده آقای میرزایی حمله ور شده است و همه را وزارتی و از نیروهای فرامرزی جمهوری اسلامی نامیده است ،حضرات طلبکار هستند که چرا همسر و فرزند آقای میرزایی به درب اشرف و لیبرتی مراجعه کرده اند ،از این به اصطلاح سیاسیون و مبارزین باید سئوال کرد در کجای دنیا مرسوم است به خانواده ایی که خواهان ملاقات با بستگان خود هستند با سنگ و چوب و تیرکمان و میله گرد جواب میدهند بقول شما ایران مخوفترین زندان تاریخ را دارد عمده زندانیان در تماس با خانواده حضوری و غیر حضوری مرخصی به زندانیان و مزایای دیگر ولی در فرقه شما ملاقات خانواده جای خود دارد دو نفر حق صحبت با هم را ندارند ، شرم بر شما باد که همه نوع بر چسب را به دیگران میزنید ولی تا یک نفر به شما انتقادی میکند مثل خارپشت تیغ های زهرآگین خود را به سمت او پرتاب میکنید ، آیا ملاقات خواستن خانواده گی  در قاموس شما جرم است؟ عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی استزندگی مشترک بسختی اعاده شده، بر خانواده غلامعلی میرزایی گوارا و مبارک باد

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

سوز و گداز و عقده گشایی رجوی علیه آقای غلامعلی میرزایی

فرقه رجوی یک بار دیگر افسار پاره کرد و علیه جدا شده ایی در سایت ایران افشاگر شروع به لجن پراکنی کرد .دلیل این همه لابه و زجه کشیدن برای چیست باید از سران فرقه سئوال کرد مگر چه اتفاقی افتاده که این همه یقه درانی میکنید .باید کمی مو شکافانه وارد این قضیه شد . در وحله اول باید کمی به گذشت مثلاً سال ۱۳۸۰ و دید رجوی در رابطه با کسانیکه به دلایل مختلف از این فرقه جدا میشدند به چه شکلی تنظیم میکرد .قبل از هر چیزی سعی بر منصرف کردن فرد به اشکال مختلف مبادرت میکردند اگر می‌دیدند که کار ساز نیست با رعب و تهدید وارد میشدند و در نهایت با نشست‌های جمعی و با تهدید و در مواقعی به ضرب و شتم ختم میشد ولی بهر حال اگر فرد کوتاه نمی‌آمد برای ترساندن او میگفتند که ما تو را میسوزانیم و نمی‌گذاریم دشمن از تو استفاده کند . بیاد دارم رجوی در چندین نشست گفت کسی که دنبال زندگی است بهتر است به ایران برود و دولت ایران هیچ کاری با کسی که مبارزه را رها کرده ندارد و میتواند در ایران بدنبال زندگی خود برود .البته از آنجاییکه همه اعضای در کمپ اشرف هیچ اطلاعی از ایران نداشتند فکر میکردند اگر به میهن برگردند باید بقیه عمر خود را در زندان بگذرانند به همین دلیل ترس داشتند به ایران برگردند . رجوی از سال ۱۳۷۳ مسیر خارج را مسدود کرد که افراد جرأت جدا شدن نداشته باشند .در سال ۲۰۰۳ از آنجایی که ارباب عراق تغییر کرده بود رجوی دیگر سیطره ایی بر تشکیلات نداشت و به ناگاه تصمیم گرفت و گفت  هر کس میخواهد میتواند برود و این فقط بر اثر استیصال بود و بعد از چند سال عمده افراد به ایران رفتند و زندگی خود را از سر گرفتند .به این ترتیب رجوی هیچ مخالفتی با رفتن جدا شده ها به ایران نداشت .اما گویا چند سالی است نظر حضرات عوض شده و دنبال این هستند که هر کسی در آلبانی جدا میشود با هزینه و قاچاقچی به کشورهای اروپای غربی بفرستد و حتی علاوه بر مستمری ماهانه که کشور مزبور میدهد به او حقوق ماهیانه بدهد که به ایران نرود .البته افرادی بودند که همه هزینه را از فرقه گرفتند ولی در نهایت نزد خانواده خود رفتند و یک تو دهنی به سران فرقه زدند . فرقه رجوی جدیدا به سیم آخر زده و علیه فردی که ۲۹ سال در فرقه بود و فرقه را بدون اطلاع ترک کرد شروع به فحاشی کند . براستی چرا اینگونه ذلت بار به چنین خباثتی دست میزند . آخر برای فرقه ایی که خود را منجی عالم ‌‌، تعادل قوای منطقه ای و بین‌المللی  ،و تنها هماورد دولت  ایران میداند افت دارد که چنین به سیم آخر بزند و در انظار عموم به عجز و لابه روی آورد .

آیا شما به این فکر نمیکنید که دیگران در رابطه با شما چه فکری بکنند فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران و شورای ملی مقاومت علیه یک نفر که بقول خودتان در هم شکسته و پشت کرده به مبارزه  نزد خانواده خود  رفته چه فکری میکنند ، ولی واقعیت چیز دیگری است رجوی خوب میداند فردی که از آلبانی به ایران میرود در اصل از سرزمینی میرود که رجوی آن را سرزمین خود میداند و در اصل بر آن سیطره دارد . ثانیاً هر کسی که از اروپا به ایران میرود این برای فرقه گران تمام می‌شود چون عده زیادی در درون فرقه هستند که خواهان برگشت به ایران و خانواده خود هستند وقتی این خبر به گوش آنها برسد تاثیر منفی در فرقه خواهد گذاشت و جدا شدن ها را از فرقه تسریع میکند و دهها موارد دیگر تشکیلاتی که از آن در می‌گذرم ،در همین ایام آقای غلامعلی میرزایی بعد از ۹ سال اسارت در اردوگاه‌های عراق و ۲۹ سال اسارت فکری و جسمی در فرقه رجوی و بعد از حدود ۳ سال جدا شدن از فرقه رجوی با تلاش فراوان موفق شد که بعد از ۴۰ سال و اندی به نزد خانواده خود به ایران برگردد.در این چند روز فرقه رجوی دیوانه وار در سایت ایران افشاگر شروع به نوشتن مقالات و مطالب علیه آقای میرزایی کرد هر چه که لایق فرقه است را نثار ایشان کرد ،شمشیر آخته خود را از اسیر جنگی فرود آورد گویا که جرمی مرتکب شده است ،  اگر شما وطن فروش بودید و هستید چه ربطی به دیگران دارد که در دفاع از وطن اسیر شدند شما بهتر است که  گنده کاری خود را ماست مالی نکنید و بگویید که در این سالیان با خیانت و وطن فروشی چه بلایی بر  سر مردم ایران آورده اید و به جرم و جنایت خود اعتراف کنید و نه کسی که در دفاع از وطن را مجرم بشناسید ،مقاله فرقه اضافه میکند که آقای میرزایی بعد از ترک زندان مانز با دو نفر دیگر به سفارت ایران در آلبانی رفتند خب به این ابلهان چه باید گفت کسی که قصد رفتن نزد خانواده خود را دارد باید به کدام سفارتخانه  مراجعه کند ، حرف رجوی این است حالا که جدا شدی در زیر سیطره من بمان و هرچه من دیکته میکنم انجام بده تا من هم سکوت بکنم وگرنه تمام پروسه تو را افشا میکنم ، حالا باید به رجوی و سران فرقه گفت اگر جرات دارید پروسه خود را بازگو کنید از خیانت و وطن فروشی وپرونده های جاسوسی برای اجانب البته شما در لعاب کاری استاد هستید همه این کثافت کاریها را در راستای سرنگونی دولت ایران به دیگران قالب میکنید گرسنگی دادن ، قطع دارو خودفروشی سیاسی و صد من از این کثافت کاریها را مبارزه مینامید ولی همینکه فردی به نزد خانواده برگردد خائن و هزار مارک دیگر ، رجوی در ذیل آورده است که بارها آقای میرزایی علیه مجاهدین شیطان سازی و افشاگری و جاسوسی کرده است  کرده است ،باید به این بیشعورهای سیاسی گفت اگر فردی به عملکرد فرقه سکت و در هم شکسته تو انتقاد دارد چه ربطی به جاسوسی دارد ، اگر کثافات اندرون شما را کسی بازگو میکند چه ربطی به جاسوسی برای دولت ایران دارد شما فرق جاسوس و منتقد را هنوز نمی‌دانید لطفاً کمی به عملکرد خود نگاه کنید خائن به وطن و جاسوس و جاسوس پروری را در خود دریابید ، اگر کسی بگوید که فکر کردن به زن و زندگی و بچه و پدر و مادر و آینده و حتی گذشته در فرقه شما ممنوع است  این جاسوس است یا منتقد شما است و با این افشا گری میخواهد دیگران اسیر و آلت دست شما نشوند ، و اگر کسی بگوید شما در جنگ ایران و عراق تبدیل به ارتش خصوصی صدام شدید این جاسوسی است. پس کاری که شما در جنگ علیه وطن می‌کردید را چه مینامید؟

فرقه مجاهدین خلق  پا را فراتر گذاشته و با لمپنیسم و  سوز و گداز به خانواده آقای میرزایی حمله ور شده است و همه را وزارتی و از نیروهای فرامرزی جمهوری اسلامی نامیده است ،حضرات طلبکار هستند که چرا همسر و فرزند آقای میرزایی به درب اشرف و لیبرتی مراجعه کرده اند ،از این به اصطلاح سیاسیون و مبارزین باید سئوال کرد در کجای دنیا مرسوم است به خانواده ایی که خواهان ملاقات با بستگان خود هستند با سنگ و چوب و تیرکمان و میله گرد جواب میدهند بقول شما ایران مخوفترین زندان تاریخ را دارد عمده زندانیان در تماس با خانواده حضوری و غیر حضوری مرخصی به زندانیان و مزایای دیگر ولی در فرقه شما ملاقات خانواده جای خود دارد دو نفر حق صحبت با هم را ندارند ، شرم بر شما باد که همه نوع بر چسب را به دیگران میزنید ولی تا یک نفر به شما انتقادی میکند مثل خارپشت تیغ های زهرآگین خود را به سمت او پرتاب میکنید ، آیا ملاقات خواستن خانواده گی  در قاموس شما جرم است؟

البته از دیدگاه فرقه رجوی همه چیز جرم است زیرا از همه چیز و  همه جا وامانده است ، در اطلاعیه سراسر متناقض فرقه چنان به فرزند و همسر آقای میرزایی تاخته است و همه را منتصب به وزارت اطلاعات کرده است که هر کس اطلاعیه را میخواند متناقض میشود که این را واقعا یک گروه سیاسی مدعی نوشته یا یک آدم ناشی من که این نوشته‌ها را خواندم بچشم دیدم که از سر استیصال و درماندگی و افلاس  نوشته شده است ، برای ثبت در تاریخ ببینید که خط و مشی غلط و خود کامگی و در نهایت ترس از تلاشی و اضمحلال این مجاهدین را به کجا رسانده که تاب و توان دیدن دیدار و رفتن فردی جدا شده از فرقه را برنمی‌تابد و حرفهایی میزند که خود آن را پیموده خیانت به وطن ، خیانت به مردم ، همگام و همدم شدن با دشمنان ایران ،همپیمان شدن در جنگ و کشتن نیروهای ایرانی  اسیر کردن مدافعان وطن بله این همان نیروی انقلابی بود که قصد آزادی ایران و بهروزی مردم ایران را در سر می‌پروراند و حالا مثل معتادی است که در کنج خیابانها سر به زانو گذاشته و به مرگ تدریجی راضی شده است.

لینک به منبع

عشق به خانواده در فرقه مجاهدین جرمی نابخشودنی است

***

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: