تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم سپتامبر 2013: …  کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است ! رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار گرفته و دستش کاملا خالی است این بار بجای اعلامیه توجیهی …  

 

لینک به منبع

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

سرانجام بعد از حدود 5 سال وقت کشی وماجراجویی و قانون گریزی سران فرقه رجوی مجبور گردیدند دروز 10 سپتامبر اردوگاه سابقا اشرف را کاملا تخلیه وتحویل دولت وارتش عراق نمایند واین رخداد می تواند نقطه پایان برحضور این گروه خشن ومزدور درخاک عراق باشد _ تلاش برای انتقال متقاضیان پناهندگی به خارج از خاک عراق با رخداد خونین یکم سپتامبر وارد فاز جدیدی گردیده وبنظر می رسد که سازمان ملل وامریکا دریافته اند که باید هرچه سریع تر نسبت به انتقال افراد مستقر درکمپ موقت حریه به خارج از عراق اقدام نمایند ..

چنین رخدادی درواقع به معنای پایان خشونت آمیز فرقه رجوی درعراق است که درادامه بی شک به عمیق ترشدن شکاف تشکیلاتی و فرار تعداد بیشتری از اعضای این فرقه منتهی خواهد گردید.

مسعود رجوی از زندگی درکمپ امریکایی ها تا فرار از عراق

بعد از تخلیه وتحویل کامل اشرف بویژه رخدادهای تلخ ومشکوک یکم سپتامبربسیاری منتظر بودند تا جنازه مسعود رجوی نیز درمیان کشته شده گان ویا نام او درمیان نام افراد گریخته از مناسبات این گروه باشد ولی چنین نبود چراکه بر خلاف برخی گمانه زنی ها مسعود رجوی به علت اینکه شخصیتی بزدل وترسو است هرگز تاب ماندن درعراق را نداشت _ خانم سلطانی حضور این تروریست تبهکار را درسال 2006 و خانم سنجابی درسال 2007 دراشرف تائید کرده اند وطبعا درسال 2007 نامبرده از کشور عراق گریخته است _ خاطرات خانم بتول سلطانی نشان می دهد که مسعود رجوی درسال 2006 نیز ساکن اشرف نبوده وبطور پنهانی وجهت نظارت براشرف به این کمپ رفت وآمد می کرده است _ چنین اظهار نظر مستندی حقیقت دیگری را نیز آشکار می کند وآن اینکه مسعود رجوی از سال 2003 تا زمان خروج از عراق ( سال 2007 ) خارج از اشرف و درکمپ امریکایی ها تحت نظر وحفاظت بوده ورفت وآمد او به اشرف نیز در خفا وپنهانی با کمک نیروهای امریکایی انجام می گرفته است

تخلیه وتحویل اشرف و خشم وعصبیت ونگرانی سران فرقه

تخلیه اشرف با آن همه شعار های آبکی که این فرقه قبلا داده بود نه تنها باعث سرشکستگی بیشتر این گروه گردید بلکه این تحول سازنده تبعاتی داشت که سران فرقه را به اوج عصبیت ودر ماندگی رسانده است _ فرقه رجوی خوب می دانست باید این اردوگاه صدامی را تحویل دهد درماه رمضان دولت عراق هشدار داده بود که پس ازپایان ماه این محل را تخلیه خواهد کرد وبهمین دلیل فرقه رجوی با طراحی یک سناریوی خونین به این تخلیه پایان داد تا شاید بتواند با انحراف افکار عمومی کمی از این شرمندگی ها بکاهد و لی چنین نیز نشد وهرکس از این رخداد اظهار تاسف کرد انگشت اتهام را به سوی رهبر فرقه نشانه گرفت .

تخلیه وتحویل اردوگاه همچنین برتبلیغات فرقه رجوی که متاسفانه ازطرف برخی دیگر نیز تکرار می شد پایان داد که اظهار می داشتند این تبهکار در ” زیرزمین وساختمان ضد اتمی ! مخفی شده است !

تهدید تروریستی سرکرده فرقه نشان درماندگی و شدت گرفتن بیماری های این فرد است

کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است !

رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار گرفته و دستش کاملا خالی است این بار بجای اعلامیه توجیهی زبان به تهدید گشوده وهمه را تهدید به انجام عملیات تروریستی کرده است _ باید به این فراری عاجز وبیمار ودرحال مرگ گفت : جانور موذی آنوقت که اربابت صدام زنده بود و نفر وپایگاه وتانگ وتوپ داشتی هیچ پخی نبودی حالا که خودت شش سال است ترسان ولرزان دریک مخفی گاه زندگی گیاهی داری و افراد گوش بفرمانت هم همگی پیر وفرتوت وبیمار وکور وعاجز ودرماند ه ومعلول دریک اردوگاه آوراگان زندگی گیاهی داشته ودر نوبت مردن قراردارند چه کار می توانی انجام دهی ؟

مشکل تو شکست های بی حساب وکتاب وبی پایان است _ از سال 1360 تاکنون باشکست وناکامی های فراوان روبرو بوده ای _ از زمانی که به روی مردم ایران اسلحه کشیدی و ده ها هزار نفر را به قتل رساندی تازمانی که به پای بوس شقی ترین دشمن ایران یعنی صدام پناه بردی و خیانت وجنایت درحق مردم ایران وعراق رابه اوج رساندی دائم درحال شکست وعقب نشینی هستی ولی از رو نمی روی وهمچنان بر خشونت وترور اصرار داری ..

پیشهاد من به تو ای است که قبل از اینکه همانند صدام تورا از مخفی گاهت بیرون بکشند تسلیم شوی وآمادگی خودرا برای شرکت دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت اعلام نمایی _ گرچه این کار از فرد ترسو وبزدلی چون تو بعید است و من تردیدی ندارم سرانجام تو اگر همانند صدام نباشد دربهترین شرایط ممکن همانند ” پول پوت ” خواهد بود.

امریکا واروپا که نام این تروریست ها را از لیست های گروه های ترورپاک کردند کاملا به این تهدید ها توجه کنند ……………

الف .مینو سپهر 2013/09/15

کدشناسه متن

PSCODE.IBN.NR:44630/09/2013/AF262

همچنین:

سخنگوی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) تحت الحمایه موساد و سیا: حساب منتقدین را مثل لاجوردی و شیرازی و صدوقی و … میرسیم

ایران دیدبان، چهاردهم سپتامبر 2013: …  اظهارات سخنگوی مجاهدین: «سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم … و وحوش و سگهای زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداخته اند گفت:…قاتلان جنایتکار در هر لباس و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به …

نامه به آقای نوری مالکی نخست وزیر محترم عراق درمورد کمپ تخلیه شده عراق نو و متقاضیان پناهندگی در کمپ حریه

2013/09/13 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  از حدود سه هزارنفر ی که درکمپ حریه وجود دارند حدود ۱۰۰ نفر بعلت سوابق تروریستی  تحت حمایت هیجیک از قوانین بین المللی نیستند بنابراین اجازه ندهید این قاتلان مردم ایران وعراق خودرا بعنوتان پناهنده جا زده وار کشور شما تحت نام […]

تاملی برنامه ۱۳۹ فعال مدنی _ سیاسی درباره ادعای فرقه تروریستی رجوی مبنی بر حمله به اشرف

2013/09/05 by

الف .مینو سپهر ، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: … دستگاه تبلیغی ودروغزن فرقه تروریستی رجوی درتاریخ دهم شهریور نمایشی راتحت نام  ” حمله به اشرف ” برصحنه برده وادعا کرد نیروهای عرقی درنیمه شب شنبه به بقایای صد نفره اعضای این فرقه درکمپ اشرف با پرتاب خمپاره ” حمله نموده […]

نگاهی به دست های پیدا وپنهان فرقه تروریستی رجوی در خشونتهای عراق وسوریه و لبنان

2013/08/28 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۳: …  گرچه بخش هایی از این گزارش کامل نیست ومشخص نمی کند چه تعداد تروریست  وچگونه از عراق عازم امریکا گردیده و چه دوره هایی را درصحرای نواده گذرانده واین افراد بعد از گذراندن دوره تکمیلی ترور به کدام کشورها وبا […]


(Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)