توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس نوزدهم ژوئیه 2015:… ناراحتی مسعود و مريم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشكيلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى كه رجوى آنرا هوا هوا ميكرد و جو ضد رژيم بود، از بين ميرود و رابطه ها از نو شكل خواهد گرفت و اين بار جو بر عليه گروههاى تروريستى …

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

توافق هسته اى اضمحلال فرقه رجوى

بعد از دوازده سال كش و قوس و پنجه انداختن كشورهاى غربى و آمريكا با ايران بر سر برنامه هسته اى اين كشور، نهايتاً با درايت طرفين درگير در اين قضيه بصورت مسالمت آميزى حل و فصل شد و ايران با كشورهاى ٥+١ به توافق نهايى رسيد و از يك بحران و جنگ غير ضرورى كه بر اثر خصومت لجوجانه طرفين در تقدير بود، به سلامت عبور كرد. در اين توافق نامه هم دانش هسته اى و دستاورد دانش هسته اى ملت ايران به رسميت شناخته شد، هم ابهامات كشيده شدن برنامه هسته اى ايران به سمت بمب مخرب اتمى، برطرف و تضمين هاى اصولى و لازم كسب شده و جامعه جهانى با خيالى راحت و آسوده ناظر اين رخداد تاريخى بود كه با انعطاف طرفين و ذكاوت و تيزبينى و تيزهوشى سياسى دولتمردان و ديپلمات هاى درگير در اين قضيه، به خوبى به سرانجام رسيد. اين رخداد، ميمون و مبارك براى همه است، چرا كه از جنگى خانمانسوز و غير ضرورى ديگر در منطقه آشوب زده خاورميانه جلوگيرى شد.

اما در اين موفقيت سياسى و ديپلماتيك، روسياهى براى دو شاخص بر جسته و ضد مردم ايران كه تمام هم و غم خود را بكار گرفتند كه خاك ايران مورد هجوم ديو و دد قرار گيرد، يعنى نتانياهوى كوتوله و رجوى بى هويت، ماند كه حتى بعد از توافق خود را به آب و آتش زدند و آه و ناله و سوز و گداز از اين راه حل درست و منطقى راه انداختند، اما تير كين و عداوت آنها به خودشان بر خواهد گشت و بزودى تأثير اين توافق را بر پيكر پوسيده آنها خواهيم ديد.

رجوى كه در درون تشكيلات با برگزارى نشست هاى طولانى و سفسطه بافى و با تحليلهاى آبكى و دور از واقعيت از برنامه اتمى رژيم و وعده سر خرمن دادن به نيروها كه عنقريب بر سر رژيم خواهند ريخت و سرنگونى محقق خواهد شد و اينكه تشكيلات را با اين ترفندها سرپا نگهداشتن، راه به جايى نبرد و همانند تحليلهاى گذشته، برنامه هسته اى رژيم بصورت برد برد، براى طرفين درگير قضيه پايان يافت. الان است كه آثار آن بر پيكره پوسيده رجوى نمايان شود و تار و پود تشكيلاتش را از هم بگسلد.

ناراحتی مسعود و مريم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشكيلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى كه رجوى آنرا هوا هوا ميكرد و جو ضد رژيم بود، از بين ميرود و رابطه ها از نو شكل خواهد گرفت و اين بار جو بر عليه گروههاى تروريستى خواهد چرخيد و فرقه رجوى از اين قاعده استثناء نيست و ديگر محال است دولت عراق بيش از اين تحمل اين غده چركين و تروريستى و تروريست پرور را داشته باشد و بعد از بيرون راندن داعش از سرزمينش، يقيناً نوبت فرقه رجوی است كه گورش را از عراق گم كند و آنوقت است كه تشكيلات پولادين رجوى، تار و پودى بيش از آن باقى نخواهد ماند و رجوى مجبور ميشود كه از لانه موش بيرون آمده و به دست عدالت سپرده شود.

“پایان”

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19669

فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه براى در کنترل قرار دادن و اسیر نگهداشتن افراد، یک حربه بسیار کثیف و با استفاده از اعتقاداتى است که فرقه ها از آن بهره …

نشریات عراق: مجاهدین خلق و داعش بدنبال تاسیس پایگاههای تروریستی در آلبانی هستند

لینک به منبع

فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

روزه یکی از عبادت‌های مهم و از ارکان دین اسلام است. روزه دارای فلسفه‌های فراوان و فواید بسیاری چه از ناحیه فردی چه از ناحیه اجتماعی است. از جمله توجه به حال بیچارگان و آشنا شدن به احوال فقرا و مستمندان را افزایش می‌دهد. چون وقتی که روزه ‌دار در مدت کوتاهی گرسنه می ‌شود و ناراحتی گرسنگی را احساس می‌کند، مسلماً به یاد گرسنگی دایمی فقرا و تنگدستان می‌افتد که همیشه در ناراحتی قرار دارند و این توجه و آگاهی، باعث می‌شود که به فقرا کمک کند و در حق آنان مهربان تر باشد، چرا که مهر و محبت از درد و رنج نشأت می‌گیرد و روزه یک شیوه عملی برای تقویت و پرورش مهر و عاطفه در نفس می‌باشد و هر وقت ثروتمندان نسبت به فقرا و گرسنگان، مهر و محبت و بخشش داشته باشند، صفا و صمیمیت در بین طبقات اجتماع به وجود می‌آید و کینه و حسادت از بین خواهد رفت و گفته‌ها و نصیحت‌های خیرخواهانه تأثیرگذار خواهد بود.

یکی از حکمت‌های روزه برقرار ساختن مساوات در بین ثروتمندان و فقرا است. این مساوات، یک نظام عملی است که از بهترین نظام‌های مساوات و عدالت به شمار می‌آید. روزه یک عبادتی است که اسلام آن را بر همه مسلمانان بالغ و عاقل واجب کرده است، تا همه آنان از لحاظ نخوردن و ننوشیدن یکسان باشند، این عمل عبادی است که اسلام به وسیله اجرای آن در بین مردم مساوات و هماهنگی و اتحاد شعور و احساس را به وجود می‌آورد.

اما در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه براى در کنترل قرار دادن و اسیر نگهداشتن افراد، یک حربه بسیار کثیف و با استفاده از اعتقاداتى است که فرقه ها از آن بهره میبرند تا همه کس در تشکیلاتشان و همه چیز در خدمت اهداف و خواسته هاى سران فرقه قرار گیرد.

عملکرد فرقه ها و گروههای شرور که با استفاده از اعتقادات و شعائر مذهبى، تشکیلاتى مخوف و ترسناک درست کرده و به خونریزترین و بى رحم ترین افراد در جامعه بشرى تبدیل میشوند، در منطقه خاورمیانه میتوان به فرقه رجوى، داعش و القاعده اشاره کرد.

روزه یکى از شعائرى است که رجوى با سوءاستفاده از آن خود را نماینده خدا و بالاتر از معصومین قرار داده و حتى بنابر مصلحت خود ماه رمضان را جابجا کرده و روزه را به ماه دیگرى می انداخت.

رجوى در تشکیلات با سوءاستفاده از همین ماه رمضان و روزه، خود را در جایگاهى قرار داده بود که قابل پرستش براى افراد شده و در نشستهاى عمومى که خودش حضور داشت، به اسم حضرت على یا امام زمان، مورد خطاب قرار میگرفت که نمونه بارز عملکرد مزورانه او در سوءاستفاده از شعائر مذهبى و از جمله روزه و رمضان است، عدول از این مهم، سقوط فرد به دنیاى زندگى طلبى و ضد انقلابى گرى محسوب میشد و خاطى گناهى نابخشودنى مرتکب شده که استحقاق سربه نیست شدن و یا با یک درجه تخفیف در انزوا قرار گرفتنِ کامل در تشکیلات قرار میگرفت که بعد از مدت کوتاهى به یک مریض روانى تبدیل میشد که از این دست افراد در تشکیلات به فراوانى یافت میشود.

“پایان”

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیلیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19314

یاوه هاى تکرارى مریم رجوى در ویلپنت

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم ژوئن ۲۰۱۵:…  مریم رجوى در این سخنرانى خود تحرکات سرطانی و ویروسی گروه تروریستی و خطرناک داعش در عراق و سوریه که تمام خاورمیانه، کشورهای عربی و جهان را به وحشت انداخته است، لقب مبارزه برای آزادی می دهد، آنجا که می گوید سلام بر ملت های بپا خواسته سوریه و عراق و کارزار آنها برای آزادی و دموکراسی و علیه تروریسم و بنیادگرایی، انگار که …

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منبع

یاوه هاى تکرارى مریم رجوى در ویلپنت

رجوى و همسر فرنگ نشسته اش برای جلب حمایت‌های غرب و برای هرچه باشکوه‌تر نشان دادن شوهای تبلیغاتی خود با اجیرکردن افراد معلوم‌الحال و استخدام افراد براى سیاهى لشکر و پرداخت مبالغ هنگفت به برخی از سناتورهای آمریکایی و اروپایى، اقدام برپایى جشنى در ویلپنت پاریس نمودند که به زعم روزنامه لوموند فرانسه افرادی با تابعیت سوئیس، رومانی و آلمان در آن شرکت کرده بودند. این افراد که با وعده اقامت در هتل‌های ۴ ستاره و ۵ ستاره به فرانسه سفر می‌کنند، در قالب یک سفر توریستی به حومه پاریس می‌آیند تا در کنار گشت و گذار در فرانسه در یک تجمع به اصطلاح سیاسی نیز شرکت کنند. در این مراسم که مریم رجوى با سخنان تکرارى و کلیشه اى خود ماهیت تروریستى خود و تشکیلاتش را براى اربابانش به تیزترین وجه بیان و نوکرى خود را به آنان گوشزد نمود.

مریم رجوى در این سخنرانى خود تحرکات سرطانی و ویروسی گروه تروریستی و خطرناک داعش در عراق و سوریه که تمام خاورمیانه، کشورهای عربی و جهان را به وحشت انداخته است، لقب مبارزه برای آزادی می دهد، آنجا که می گوید سلام بر ملت های بپا خواسته سوریه و عراق و کارزار آنها برای آزادی و دموکراسی و علیه تروریسم و بنیادگرایی، انگار که داعشى و تفکرات وهابى، عمیقا از نظر رجوى که همپیمان آنان است، یک نیروى انقلابى است که اصلا جنایاتى مرتکب نشده و عامل قسط و برابرى در بین مردم خاورمیانه است. همانگونه که خود وگروهش را انقلابى و آزادترین و دمکرات ترین افراد در دنیا میداند و معرفى میکند.

واقعا چه طنز تلخى است. آدم که به اراجیف این عجوزه گوش میدهد، وقتى از نیروى انقلابى و مردمى یاد میکند و اسمى از آدمخورهاى داعش نمیبرد، با شیادى و دجالیت انگار نه انگار که تماما مضمون صحبتش و نیروى مردمى و انقلابى، همین آدمخورهاى داعش هستند که رجوى سلف آنهاست.

آیا حرکات اخیر درسوریه وعراق، برعلیه بنیاد گرایی و بنفع آزادی است و مگر اکثریت تعیین کننده ی عاملین این عملیات ضد ملی در هر دو کشور سمبل تحجر و بنیاد گرایی نیستند؟ چه کسانی در آن دو کشورعرصه را بر زنان و آزادی های فردی پیش پا افتاده ی اقشار مختلف مردم تنگ میکنند؟ گردن زدن ها متعلق به کیست؟ این همه آتش زدنها و زنده بگور کردنها و سربریدنهاى وحشیانه و این همه بربریت عریان که وحوشى به اسم داعش مرتکب میشوند، آیا کار نیروى به اصطلاح انقلابى و مردمى نیست که بدان اشاره و افتخار میکنید؟

واقعیت اینکه اگر جنایات و کشتارهای سبعانه ای را که این داعش در همین مدت کوتاه مرتکب شده است به تصویر کشیده شود، تصور این که تاتارها و مغولهای چندین قرن پیش دوباره از قبرها بیرون آمده و تاریخ آنرا مجدداًمشاهده می کند، حال بانوی جنایت و آتش و شکنجه، این وحوش را سربازان آزادی و دموکراسی می خواند و به آنها سلام می رساند. موضوعی که قابل تأمل و حاکی از همکاری گسترده این سازمان با جنایتکاران داعش می باشد.

“پایان”

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

Khodabandeh, June 2014: Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18935

پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم ژوئن ۲۰۱۵:…  رجوى عامل تمام این جنایات بوده و تا الان هم پاسخگوى هیچکدام از آنها نبوده و نیست. از مسئله سرنگونى رژیم گرفته تا جنایاتش در حق تشکیلات و جنایاتى که در بیرون تشکیلات در حق مردم ایران و عراق، مرتکب شده است. رجوى به هیچکدام از وعده و قولهایش جامه عمل نپوشانده و باید پاسخگوى اعمالش باشد. به همین دلیل، خود را در لانه موش پنهان …

مسعود رجوی شورای ملی مقاومت تروریسم نگاهی به کارنامه سراسر خیانت رجوی از سی خرداد سال شصت تا کنون

لینک به منبع

پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

رجوى بعنوان رهبر سازمانى که با سیاستهاى بغایت اشتباهش آنرا به یک فرقه خطرناک تبدیل کرد و با این سیاستها سازمان را به بن بست کشاند، هیچوقت پاسخگوی عملکردش نبوده و خود را ملزم نمی بیند که به افکار عمومى پاسخگو باشد. من بعنوان عضو جدا شده از این سازمان که عمر و زندگى ام را در این مسیر گذاشتم، رجوى را مسئول تام و تمام اتفاقات و سیاستهایى که سازمان را به فرقه اى خطرناک تنزل داد و اینکه مسئول تمام خونهاى ریخته شده و وعده هاى دروغین که به خورد تشکیلات داده و به هیچ یک از آنها عمل نکرده میدانم، باید رجوى مسئول و پاسخگوى مواردى که ذیلاً اشاره میشود، باشد.

– به راه انداختن شکار و ترورهاى بعد از انقلاب و گرفتن جان بیگناهان و مردم عادى کوچه و خیابان و بهانه دادن دست پاسداران رژیم براى اعدامهاى دسته جمعى و قتل فرزندان این مملکت و افرادى که با خلوص نیت تماماً مجرى طرحهاى شما بودند و همگى از دم تیر و طناب دار رژیم گذشتند، چرا و به چه علت؟

– به راه انداختن حمام خون در پى انفجارهاى تروریستى که طراحى میکردى و به اجرا در میآوردى و منجر به قتل عام زیادى انسان در یک نقطه میشد، براى چى بود؟ آیا به قول خودت میخواستى رژیم را بى سر و آینده بکنى، آیا این ایده ات عملى شد؟

– سازماندهى ملیشیاى جوان و فریب آنها و براه انداختن شورش خیابانى و کشتن و ترور در سى خرداد ۶٠ ، آیا حرکتى عاقلانه بود؟ با این همه کشته از طرفین درگیر آیا به هدف رسیدى؟ یا جز به کشته دادن تعداد زیادى راه سازمان و جوانان و نوجوانهایى که فریب دجالیت شما را خورده و دست به اسلحه شده بودند را بستید؟

– طرح همپیمانى خود با بنى صدر و فریب او و آوردنش به خارج از ایران، راه حلى براى ساقط کردن رژیم داشت؟ چرا با نیرنگ و فریب و طرحهاى مزورانه در هر سر فصلى راه استحاله این رژیم را بستید و چوب زیر بغل رژیم شدید، از زمان بنى صدر گرفته تا دوران رفسنجانى و خاتمى که به نحوى هر کدام در مسیر استحاله پیش میرفتند، شما همصدا با تندروهاى داخلى هیاهوى سیاسى و تبلیغاتى راه انداخته و موضعى در ضدیت خط استحاله این رژیم داشته اید؟

– آیا فرارت از کشور ایران به فرانسه در راستاى مصالح ملى بود که ورد زبانت شده است؟ چرا سردار موسى خیابانى و تعدادى از بهترین فرماندهان این سازمان را دم تیر و چوبه دار دادید؟ آیا این خیانت در حق سازمان و یاران خود نیست؟ بعد از ٣۵ سال کو اهداف عالیه ات؟ آیا خزیدنت به لانه موش یا به قول خودت ” شیر همیشه خمار” نشانه پیروزى و سرنگونى رژیم است و همچنان افراد در زنجیرت با این ترجیهات پوچ و بى محتوا فریب میدهى و مغز شویى میکنى؟

– با چه معیار و منطقى راه آمدن به عراق که متجاوز و در جنگ با ایران بود و قسمتى از خاک میهن را نیز در اشغال داشت، انتخاب کردید و با بعث عراق یک کاسه شده و به ستون پنجم دشمن ایران تبدیل شدید؟

– به چه علت در جبهه هاى جنگ که نیروهاى وطن پرست ایران زمین در مقابل جبهه عربى – بعثى صف آرایى داشتند هجوم میبردید و از افرادى که براى وطن و خدمت سربازى، در مقابل دشمن قرار داشتند تلفات میگرفتید و راه ارتش بعثى عراق را براى پیشروى و تصرف خاک میهن هموار میکردید، آیا این خیانت به ایران و ایرانى و وطن خود نیست؟

– چرا در طول جنگ ایران و عراق و بمباران و موشک باران شهرهاى بى دفاع، محاسب و دیده بان دشمن بودید و مختصات و گرا و اطلاعات در اختیار صدام قرار میدادید. آیا جوابگو به ملت وطن پرست و وطن دوست ایران هستید؟ به افکار اپوزیسیون رژیم حاکم چطور؟

– چرا در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان، بیش از ١۴٠٠ رزمنده مجاهد با وعده سرنگونى و فتح تهران را به کشتن دادید و به دروغ مدعى نیروى رزمنده و پشتیبان مردمى در داخل شدید که وقتى وارد خاک میهن شوید، فوج فوج از شما استقبال خواهند کرد، ولى خلاف از آب درآمد و هنوز که هنوز است بعد از ٢٧ سال بر سیاست اشتباه خودت اصرار دارید و پافشارى میکنید. آیا جوابگوى این خیانت خودت هستى؟

– بر چه منطق و استراتژى، ارتش آزادیبخش را در مقابل کردها در شمال و شیعیان در جنوب در دفاع از حزب بعث قرار دادید و این همه جنایت را مرتکب شدید و بجز قتل و کشتار کردها و شیعیان تعداد زیادى از افراد تشکیلات قربانى این سیاست اشتباه خودتان کردید؟

– چرا در عملیاتهاى بلاصطلاح داخله در سالهاى ٧٢ تا ٧٩ تحت نام عملیاتهاى نامنظم، راهگشایى و سحر، نفرات زیادى از تشکیلات را به کشتن دادید و در مقابل، تعداد زیادى از هم وطنان را به خاک و خون کشیدید، آیا اهدافت که سرنگونى رژیم بود و این وعده را در هر نشستى یادآورى میکردید، محقق شد؟

– چرا کانون گرم خانواده را در درون تشکیلاتت از هم پاشیدید؟ و باعث جدایى زن و شوهر از هم و آواره کردن اطفال و جگر گوشه هاى آنها شدید و آنها را محروم از عاطفه پدر و مادانشان کردید و روانه و دربدر در کشورهاى اروپایى نمودید و بعد از اینکه تار پود تشکیلاتت مندرس شده بود، براى ترمیم آن با وعده هاى سر خرمن و فریب آنها مجدداً به عراق فلک زده کشاندید و آینده آنها را تباه کرده و عده اى از آنها را به کشتن دادى یا از دست فشارهاى تشکیلاتى مجبور به خودکشى شدند، براى این ظلمت چه جوابى دارى؟

– این همه زندانى کردن افراد تشکیلات و شکنجه و سربه نیست کردن افراد در قرارگاه اشرف براى چه بود؟ سپردن افرادى که خواهان ماندن در تشکیلات نبودند و تحویل آنان به اداره امنیت عراق و فرستادن به زندان معروف و مخوف ابوغریب و شکنجه آنان یا سربه نیست کردنشان یا حبسهاى طولانى مدت و بعد، تحویل رژیم ایران دادن براى چه بود، آیا ذره ای وجدان انسانى در تو وجود داشت؟

– تفتیش عقائد با برگذارى نشستهاى روزانه موسوم به عملیات جارى و نشستهاى لایه اى و نشست شوم و خطرناک موسوم به “نشست دیگ” و نشستهاى جنسى غسل هفتگى براى چى بود؟

– این همه فشار کارى و بیخوابیها در تشکیلات و محدودیت هاى قرون وسطایى و این همه مریضى و مرگ و میر بر اثر همین فشارها براى چى بود؟

– این همه اشرف اشرف کردن و در مقابل دولت عراق ایستادن و به کشتن دادن تعداد زیادى از اسیران در چنگ ات براى چى بود؟ آیا اشرف در دستانت ماند؟ و نهایتاً دلیل این همه اصرار ماندن در عراق و ممانعت و سنگ اندازى براى عدم انتقال به خارج از عراق، براى چیست؟ اگر میخواهى تشکیلاتت در عراق بماند و مسیر کذائى سرنگونى رژیم طى طریق شود، چرا خودت به لانه موش خزیدی و گورت را گم کردی و خانم ات در فرنگ نشسته و نسخه براى به کشتن دادن افراد میپیچد؟

نتیجه:

رجوى عامل تمام این جنایات بوده و تا الان هم پاسخگوى هیچکدام از آنها نبوده و نیست. از مسئله سرنگونى رژیم گرفته تا جنایاتش در حق تشکیلات و جنایاتى که در بیرون تشکیلات در حق مردم ایران و عراق، مرتکب شده است.

رجوى به هیچکدام از وعده و قولهایش جامه عمل نپوشانده و باید پاسخگوى اعمالش باشد. به همین دلیل، خود را در لانه موش پنهان کرده و به کسى پاسخگو نمی دهد. اما دست عدالت در کمین است و بزودى در محکمه اى عادلانه، باید به تک تک جنایاتش پاسخ داده و تاوان پس دهد. آنروز دیر نخواهد بود، آه مظلومین و جدا شده ها یقه و گریبانش را خواهد گرفت. به امید رسیدن آنروز.

“پایان”

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمپشت پرده بیانیه تکراری استیونسون (دلقک معزولی که دیگر خنده دار نیست)

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

همچنین:

رجوى بازوى اطلاعاتى غرب و مرتجعین عرب خاورمیانه

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم می ۲۰۱۵:…  رجوى از زمان تجاوز حکومت بعث عراق به خاک ایران و اشغال قسمتى از مرز و چند شهر مرزى، در کنار دشمن ملت ایران قرار گرفت و با رفتن به عراق بالاترین اشتباه تاریخى، سیاسى و ایدئولوژیکى در مزدورى و خیانت در حق مردم کشور خودش را �

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتا�

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۵:… چرا جواب این سیاست شکست خورده ات و اینکه دیگران تاوان آنرا میدهند و تشکیلات هدیه این سیاست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نیستى؟ مطمئن باش که هرچه طفره بروید و خود را از این پاس