توبه نامه مریم رجوی

توبه نامه مریم رجوی

علی شیرزاد - توبه نامه مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم آوریل 2021:… کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده. مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته و ده میلیون را آوراه کرده. احتمالا ورود عربستان بجنگ و محاصره ملت یمن و کشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده و نیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است و خانم کلینتون و آقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود آوردیم. بهمین دلیل آنها ارتش آزادی شدند. واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی و زانو زدن و التماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه در برابر نتانیاهو و بچه سلمان و آدمخواران غربی زجه میزند و نتانیاهوی صهیونیست و بن سلمان وهابی و اوانجلیستها را برادر و خواهر خود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند. توبه نامه مریم رجوی

علی شیرزاد - توبه نامه مریم رجویمریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق)

توبه نامه مریم رجوی 

 خانم رجوی ازآلبانی توبه نامه را لای درز دیوار ندبه چپوند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

درفرهنگ قدیم ایران میگفتند خدایا ملت ایران را ازفرهنگ دروغ دورنگه دارحالا خانم رجوی مدعی رهبری برترین اپوزیسیون ومسلمانی انهم ازنوع انقلابی وگردو غبارازسرورویش رفته واسلام راستین ، افطاری گذاشته وتعدادی سیاستمداراسقاطی بتاریخ پیوسته را جمع وبرای انها سخنرانی کرده است اگربخواهم درباره ان حرف بنویسم به جرات میتوانم بگویم یک کتاب میشود نه وقتش را داریم نه ارزش انهمه پرداختن دارد ولی روی سه نکته اصلی انگشت میگذارم

دم ازایمان وازادی ورمضان کریم زده است درقران میگوید ( هیچ قومی تغیرنمیکند الا ان قوم خود را تغیربدهد ) ( بازدرقران میگوید ای پیامبراول ازنزدیکان واقوام خود شروع کن ) حرف درست این است اگرمیخواهید مردم سمت شما بیایند اول یک جامعه الگو دردرون خودت درست کن تا بقیه ازشما یاد گرفته ودنبال جامعه شما بیایند یعنی عینی وذهنی وعملی ببینند ایا منظورخانم همان جامعه ایمانی وازادی خودش است که بوی گند ایمان وجامعه ازاد سرتا سرجهان را ازرده وجهان مجبورشده است با ماسک راه برود تا کمترمورد ازارواذیت بوی جامعه خانم قراربگیرد

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

بیان فرموده که سه دین ابراهیمی با هم برادروازیک گوهرند کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته وده میلیون را اوراه کرده احتمالا ورود عربستان بجنگ ومحاصره ملت یمن وکشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده ونیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است وخانم کلینتون و آقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود اوردیم بهمین دلیل انها ارتش ازادی شدند واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی وزانو زدن والتماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه دربرابرنتانیاهو و بچه سلمان و ادمخواران غربی زجه میزند و نتانیاهوی صهیونیست و بن سلمان وهابی واوانجلیستها رابرادروخواهرخود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند درحقیقت اینگونه حرفها چپوندن توبه نامه لای جرزدیوارندبه است فقط مونده کلاه خاخام برسربگذارد اگراینطورپیش برود باید بزودی شاهد کلاه گذاری خانم رجوی بجای تاجگذاری باشیم گرچه ماهوی ودیالکتیکی بنگریم گذاشته است  

میفرماید چرا ایران هسته ای وموشکی ومنطقه ایست باید ازهمه عقب بکشد وما همه را تحویل میدهیم ما باهم برادروازیک گوهرودعوایی نداریم درنتیجه به هیچ کدام نیازنداریم بهمین دلیل هم بود که اول انقلاب خواهان انحلال ومحاکمه ارتشیان بود تا کشوربیدفاع گیرصدام بیفتد وامروزهم گیرامریکا بعد هم ازانرژی های تجدید پذیرچند میلیون گیگا برق تولید میکند یک میلیون را صرف ایران وچند میلیون باقی مونده را فروخته وکشوررا میسازد دارو هم که شرکتهای ادمخواران وسلاح را هم شرکتهای سلاح امریکایی تامین خواهند کرد درادامه میگوید چرا ولی فقیه نگذاشت واکسن امریکایی وانگلیسی وارد ایران شود خانم مانکن شده تبلیغات واکسن برای جنایتکاران میکند اشکال نداره اگربه حاکمیت رسیدی همین ریل رابرو ومثل قذافی زانو بزن پس بیخود میکنی میگویی ایستاده میمیریم ولی روی زانوانمون زندگی نمیکنیم وجمله زاپاتا رالوس والوده به نجاسات ذهن بیماروعلیل وخود شیفته ودروغ باف ونیرنگ بازمیکنی واقعیت این است که تمامی این گونه حرفها بخاطرخوشایند امریکا واقای بایدن جنایتکا ربعدیست همانطورکه قبلا نوشتم برای اقا و خانم رجوی مهم نیست کی دوست است وچه مرامی دارد شاخص تضاد اصلی وولی فقیه است هرکس حتی جد واباد خود شیطان هم باشد خانم واقا با او عقد اخوت میبندند حتی اگرمنجربه نابودی حداقل هفتاد میلیون ایرانی باشد ارزو بررهبران مخ گندیده وپوسیده ودروغ گو ودغل بازمردم فریب سازمان مجاهدین وشوراعیب نیست ، عیب انجایی ست که ارزوها هم رویایی وفانتیزی وشیک ولوکس ومجلسی ست که مصرف ماه رمضان برای نیروهای درونی وسیاستمداران اسقاطی دارد وداستانهای خیالی بیش نیست  

لینک به منبع

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

توبه نامه مریم رجوی

***

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو) علی شیرزاد : رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-آویزان-هر-کفن/

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین: