این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژادصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم می 2021:… گزافه گویی نکنید عمو! با اقداماتی که مسعود وهمراهان ضعیف النفس وکم سواد او بعمل آوردند ، سازمان مجاهدین فقط راه استحاله را پیمود و مسعود که به چیزی جز جاه طلبی وشهوت رانی نمی اندیشد، قادر به بهره بردن ازاین ایمان نبود والبته احتیاجی هم بدان نداشت.  دراین میان، حنیف نژاد هم انسان خوش شانسی بود که استحاله ی شرم آور گروه خود را ندید. این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است 

مجاهدین خلق فرقه رجویتحلیل هایی که مجاهدین را به خاک سیاه نشاند 

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است !

08/03/1400

ماه خرداد است ودر این ماه ودرسال1351 اکثریت رهبران گروه حنیف نژاد، قبل ازاینکه کاری انجام دهند، بدست دژخیمان شاه تیرباران شدند.

جفایی که درحق حنیف وهمرزمان نزدیک اش میشود آنست که اورا فردی معرفی میکنند که نبود وثانیا درصدد اثبات این موضوع هستند که مسعود ومریم به سطح آنها ارتقاء یافته و مسعود ومریم هرزه ( برهم زننده ی اساس خانواده درتشکیلات ، غیر پاسخگو تر کردن مسعود وبرقراری مناسبات تشکیلاتی ای مستبدانه تر ازگذشته، جاری کردن مسائل غیراخلاقی نظیر بوجود آوردن حرمسرا و …)، حتی از سطح حنیف نژادها هم بالاتر رفته است.

یعنی اینکه افکار وآرمان حنیف ها به درجه ای ازتکامل رسید که ازدرونش انقلاب مریم بیرون آمد!!!

مرید ارشد مریم رجوی ، احتیاج به اینهمه پرگوئی نداشت

مهدی خدایی صفت که از قلم بدستان معروف رجوی است ، دراین باره مینویسد:

” روزهای محمد آقا آفتاب دیگری داشت. او که راز ۱۴میلیارد سال هستی را به میان نشست می‌آورد، پیام تازه‌یی برای عصر خود آورده بود. همه آنهایی که با محمد آقا سروکار و نشست و برخاستی داشتند، از تصور لحظه‌یی از زندگی که محمدآقا در آن حضور نداشته باشد بیمناک می‌شدند… حنیف کبیر ما را با خود به دنیای سراپا متفاوتی برده بود… پس اگر تولدی در کار است، بسا فراتر از من و ما و حتی سازمان، این اسلام راستین است که پس از ۱۴۰۰سال، دوباره متولد شده است”.

پیام تازه؟!

حرف ها ونظریات حنیف درکی محدود از زیست شناسان و فیلسوفان نامی را ارائه میداد و برای مورد پسند کردن آنها از اسلام هم مایه میگذاشت.

بعبارت ساده تر، محققین تاریخ و زیست شناسان، طی قرن ها نظریاتی مطرح کرده بودند که حرف های حنیف عاریه ای بیش نبوده، همانطور که نظریات دانشمندان معتبر درهمه ی ساحه ها مورد شک وتردید قرار گرفته والبته نشانه ای ازبلوغ بشریت است.

آیا دانشمندان فیزیک به نظریاتی دست نیافته اند که نظریه ی بسیار معتبر انیشتین در مورد نسبیت امور را به زیر سئوال برده است؟

حنیف علیرغم محترم بودنش و داشتن سواد نسبی در بعضی ازعرصه ها ، هرگز به پای این دانشمندان شهیر نرسید و پیام های او معجونی از دستآوردهای دانشمندان وقت واعصار قبل بود.

اینکه آن چیزی را که حنیف آورده اسلام اصیل و واقعی است ، محل شک وتردید فراوان بوده  ومنابع علمی قادر به ثبوت این ادعا نمیباشند.

پنجاه وسومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین ، رابطه فرقه رجوی با گروه محمد حنیف نژاد :آخرین قسمت

بازهم :

” بزرگترین رجل سیاسی تاریخ معاصر به‌گفته برادر مسعود، انقلابی کبیر، در اوج ایمان و یقین، بر آن‌چنان آرامش و طمأنینه‌ای تکیه داشت که آدمی را شگفت‌زده می‌کرد…همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است که ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و به اذن خودش باز هم بالاتر و بالاتر از اینها برساند…”.

صدها رجل سیاسی میتوان نام برد که حنیف میبایست نزد آنها علم سیاست، تاریخ وفلسفه و… را یاد میگرفت.

این انسان فقید ووطن دوست، هرگز چنین ادعایی نداشته وشما بطور مزورانه ای او را بزرگ جلوه میدهید تا توسط مسعود مصادره شود.

اما مسعود با جنایاتی که کرد وشناعت هایی که نشان داد، معلوم کرد که ازاین فیض مورد اشاره ی شما محروم مانده است.

درمورد نحوه ی مشاهده ی دستگیر شدن حنیف ویارانش چنین نوشته است:

“سازمانی که کانون همه امیدمان به آن بود و تازه می‌خواست با همه عظمت و پتانسیل نهفته‌اش وارد عمل شود، همراه با بنیانگذاران و همه کادر مرکزیش به اسارت درآمده است”.

گزافه گویی نکنید عمو!

گروه حنیف نژاد بود و سازمانی وجود نداشت و سازمانی با این نام تنها در سال 1351 در درون زندان و ازباقی ماندگان این گروه ، گروهی که به اعتراف دوست و دشمن ، موفق به هیچ اقدام مسلحانه نشده بود وم یزان پتانسیل اش هم ناروشن بود.

دوباره :

” وه که برادر مسعود، این مدار از ایمان و یقین بنیانگذاران را چه زیبا توصیف می‌کند: «ایمان می‌بارید از قدم و نفسشان». برادر مسعود گفت: «مشیت این بود، شاید هم بزرگی و نقش و رسالت حنیف که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقای همان مجاهدین را… از قضا به‌خاطر همان خونها بود که چیزی چرخید… “.

با اقداماتی که مسعود وهمراهان ضعیف النفس وکم سواد او بعمل آوردند ، سازمان مجاهدین فقط راه استحاله را پیمود و مسعود که به چیزی جز جاه طلبی وشهوت رانی نمی اندیشد، قادر به بهره بردن ازاین ایمان نبود والبته احتیاجی هم بدان نداشت.

 دراین میان، حنیف نژاد هم انسان خوش شانسی بود که استحاله ی شرم آور گروه خود را ندید.

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین :

“… صدق و فدا آنگاه در انقلاب مریم رهایی سقفی بسا بالا بلندتر از شهادت، زد و به فدای همه چیز به‌خاطر همه چیز خلق و میهن تبدیل شد “.

با این وصف، شهادت مورد نظر شما چیز بی اهمیتی است!

چرا که ازنظر خود شما هم در سطحی پایین تر ازانقلاب مریم (هوسرانی ودیکتاتوری های بی حد ومرز) قرار دارد والبته که این اعمال، مورد لعن ونفرین هرانسان آزاده ای است.

همینطور :

” در آن روزگار، که بنیانگذاران ما این راه را آغاز کردند، بذر نخستین کاشته شد. اصل موضوع هم کاشتن بذر است… . اکنون شما بعد از سه دهه، یعنی ۳۰سال، در چارچوب یک آلترناتیو دمکراتیک و مردم‌سالار قرار گرفته‌اید… اگر قیمت را نمی‌دادید، طبعاً که کار تمام بود، ولی حالا بعد از سه‌دهه به‌نظر می‌رسد که به‌خاطر همان نفس و قدم صدق اولیه، مجاهدین را پشتوانه‌یی که به امام حسین و مولا امیرالمؤمنین حیدر راه می‌برد، بیمه کرده»… “.

این بذر لق ازآب درآمد ومنبع خیری برای کسی جز مریم ومسعود واحیانا چند نفر دیگر نشد ودربرابر علف هرز سمی ای را تولید کرد که هزاران نفر را مسموم وبی خانمان وهزاران خانواده را غرق درماتم یا متحمل هجرانی جانکاه کرد.

این قیمت دادن ها فقط وفقط امیال شیطانی مسعودومریم رابرآورده ساخت وربطی به این رهبران دینی والا ندارد.

نه تنها ندارد که درضدیت تمام وکمال با افکاروعملکرد این بزرگواران قراردارد.

وایضا :

” امروز می‌بینیم که سرخترین نام (رجوی) در امتداد نام حنیف و از دل آوار چهل و چند ساله تکفیر و افترا و شیطان‌سازی، طنین امید و رهایی برای مردم ما شده است. “

لعنت خدا ونفرین خلق خدا بر دروغگویی متملق بنام آقای خدایی صفت!

ازاین جهت که کارهای رجوی درامتداد آرمان های استقلال طلبانه ومیهن دوستانه ی حنیف نبوده ونیست!

صابر تبریزی

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است !

***

توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژادمواضع مجاهدین استحاله شده در سالروز انقلاب اسلامی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/به-مناسبت-سالگرد-اعدام-حنیف-نژاد-سند-تا/

به مناسبت سالگرد اعدام حنیف نژاد. سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

 Mojahedin Khalq court caseایران دیدبان، بیست و چهارم می 2016:…  همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت. اسنادش را خودتان دیدید. چرا ساواک … 

توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژادعلی جهانی: چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و نقش رجوی 

تراب حق شناسمهدی اصلانی، کیهان لندن: تراب حق‌شناس؛ مردی خلاصه‌ی خود که معتقد بود اصطلاح «مارکسیست اسلامی» پربیراه نبود
تراب حق‌شناس از «بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران» و «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر»

لینک به منبع

به مناسبت سالگرد اعدام حنیف نژاد 

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد 

همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت.

در بخشی از مصاحبه ای که ایرج مصداقی در باره چگونگی به دام افتادن و کشته شدن حمید اشرف توسط ساواک با یکی از اعضای اداره سوم ساواک به نام پرویز معتمد انجام داده است، وی اشاره ای هم به همکاری های رجوی با ساواک دارد. معتمد در معرفی خود می گوید: در خردادماه ۱۳۳۸ به خدمت سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که وابسته به نخست‌وزیری بود، درآمدم.

دوره حفاظتی را در دانشکده ساواک طی کردم. دوره‌های رنجری و چتربازی را نیز گذراندم. در تیرماه ۱۳۳۹ از بخش آموزش به امنیت داخلی منتقل شدم. بین سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ عملیات رزمی را پشت سر گذاشتم. در شهریور ۱۳۴۱ به اداره کل سوم منتقل شدم که در ارتباط با امنیت داخلی بود. در همین رابطه مأمور خدمت در «کمیته قزل‌قلعه» شدم. سپس به «کمیته اوین» انتقال یافتم. در حمله به فیضیه قم، دستگیری خمینی و تبعید او، سرکوب غائله ۱۵ خرداد و غائله فارس شرکت داشتم. از سال ۱۳۵۰ تا ۲۶ دیماه ۱۳۵۶ که از کشور خارج شدم در کمیته مشترک ضد خرابکاری مشغول خدمت بودم. در دستگیری تعداد زیادی از چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین و همچنین حمله به خانه‌های تیمی آن‌ها شرکت داشتم.

در آذرماه ۱۳۵۴ همکاری‌ام با بخش ۳۸۱ آغاز شد. ریاست این بخش را مرحوم محمد نوید که اعدام شد به عهده داشت. یکی از وظایف این بخش جمع آوری اطلاعات از بخش‌های بازجویی و درج در بولتن شرف عرضی بود. یکی دیگر از وظایف این بخش مسئولیت‌ تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود بود. وظیفه من در این بخش پیگیری ترور شخصیت‌های سیاسی و نظامی و دستگیری افرادی که مرتکب قتل شده و از صحنه گریخته بودند، بود.

از تیرماه ۱۳۵۴ تا روز خروجم از ایران مسئولیت تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود از سوژه‌های مورد نظر کمیته مشترک را عهده دار بودم. این قسمت زیر نظر رئیس گروه اطلاعات کمیته مشترک و بهمن نادری پور مسئول دفتر کمیته مشترک بود.

تأکید معتمد بر همکاری‌های رجوی با ساواک پس از اذعان پرویز ثابتی به همکاریهای مسعود و کاظم رجوی با ساواک، سند دیگری در باره همکاری رجوی با سازمان اطلاعاتی رژیم پهلوی به ویژه برای به دام انداختن محمد حنیف نژاد به حساب می آید.

«حالا امروز که بعد از این همه سال به گذشته فکر می‌کنید نظرتون راجع به حمید اشرف چیست؟

من باهاش مبارزه کردم. از خواب و خوراک و زندگیم برای مبارزه با او و امثال او گذشتم. شما زندگی من را دیدید و می‌دانید چه می‌گویم. او هم با من و ما مبارزه کرد. با این حال من برایش احترام قائلم. حمید اشرف و امثال او را نباید با فرخ نگهدار و «اکثریتی»‌ها یکی گرفت. عباس مفتاحی مرد واقعی بود. خشونت کرده بود، آدم کشته بود. اما مرد واقعی بود. مردانه مبارزه کرد مثل حمید اشرف. کاش آن شرایط پیش نمی‌آمد.

راستش ما و حمید اشرف و چریک‌های فدایی خلق دوتایی باختیم. اگر آن‌ها موفق می‌شدند ما مشکل خاصی نداشتیم. منتهی متأسفانه یک دفعه خمینی زد و پیروز شد و «اکثریتی‌ها» هم روی دست این‌ها بلند شدند. فکرش را بکن از «حمید اشرف» و … برسی به فرخ نگهدار و … بابا یک موی گندیده آن‌ها به هزارتا این‌ها می‌ارزید. دشمن‌ات بودند اما قابل احترام بودند.

مسعود رجوی هم همینطور. نباید این‌ها را با مسعود رجوی و امثال او یکی گرفت. بدیع زادگان کجا و این ها کجا؟ البته بگم بدیع‌زادگان را ساواک دستگیر نکرد، گیر اطلاعات شهربانی افتاده بود.

خود من اون موقع عملیاتی بودم. همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت. اسنادش را خودتان دیدید. چرا ساواک برای بقیه چنین کاری نکرد؟ حالا هی نشسته می‌گوید من ۱۲۰ هزار تا شهید دادم، خوب دادی که چی؟ دنبه‌ات کو؟ عاقبت چی شد؟

وحید افراخته، ماه‌ها در اختیار من بود. تو عملیات دستگیری ابراری و داستان مغازه خشک شویی و … من بدون اطلاع مسئولان ساواک با مسئولیت خودم به او مسلسل دادم. وقتی اعدامش کردند من گریه کردم. احمدرضا کریمی هم در اختیار من بود.

داستان برای گفتن زیاد است. من در سیاهکل هم بودم. البته هیچ دخالتی در آن‌جا نداشتم. من به همراه بهمن نادری‌ پور به آن‌جا رفته بودم. ما فقط مدارک و … را جمع کردیم. همه چی تحت نظر ژاندارمری و تیمسار محققی دایی خود شما یکی از شریف‌ترین افسران ارتش ایران بود. البته من افتخار این را داشتم که مدتی در خدمت ایشان باشم.»

*مصداقی یادآور می شود این گفتگو در نوامبر ۲۰۱۳ در پاریس انجام شده است.

لینک به مطلب مصداقی در پژواک ایران
جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

(پایان)

***

مسعود رجوی دادگاه شاه بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان

دادگاه مجاهدین خلق قبل از انقلابمیرباقر صداقی: چرا مسعود رجوی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ همراه با اعضای مرکزیت مجاهدین اعدام نشد

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه

مجید شریف تقی شهرام محمد توکلی خواه بهرا آرام وحید افراخته حسن سیاه کلاه مجاهدین خلقپرچمداری که نه کاشف بود و نه فروتن (گفتگوی مهر نامه با سعید شاهسوندی در باره تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق و نقش تقی شهرام در آن )

مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین: