توضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

توضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام نوامبر 2015:…  آقای قربانعلی حسین نژاد (غلام روابط) از مسئولین سابق فرقه رجوی، که از یاران بنیاد خانواده سحر در بغداد بوده و سپس به پاریس عزیمت نمودند، نامه زیر را در افشای جعل بیانیه و تشکل سازی های فرقه رجوی نوشته اند که عینا جهت اطلاع و آشنائی هم وطنان از ترفندهای فرقه ای مجاهدین خلق در زیر می آوریم: اخیرا فرقۀ رجوی برای خنثی کردن موفقیت خانواده ها و …

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویفرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

لینک به منبع

توضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

آقای قربانعلی حسین نژاد (غلام روابط) از مسئولین سابق فرقه رجوی، که از یاران بنیاد خانواده سحر در بغداد بوده و سپس به پاریس عزیمت نمودند، نامه زیر را در افشای جعل بیانیه و تشکل سازی های فرقه رجوی نوشته اند که عینا جهت اطلاع و آشنائی هم وطنان از ترفندهای فرقه ای مجاهدین خلق در زیر می آوریم:

اخیرا فرقۀ رجوی برای خنثی کردن موفقیت خانواده ها و تأثیرات اقدام پارلمان عراق که در سایت رسمی پارلمان عراق درج شد و در سوزش از آن شروع به صادر کردن بیانیه های جعلی به زبان عربی ترجمه شده از فارسی و کاملا با ادبیات و فرهنگ نوشته های خود فرقه نموده با امضای تشکلهایی موهوم که مطلقا وجود خارجی ندارند و فاقد هر گونه سایت و رسانۀ مستقل در انترنت می باشند که از جملۀ آنها «مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر» و «سازمان عراقی صلح» و«تجمع وکلای آزادۀ عراق» و… را می توان نام برد که هرکس مراجعه ای به انترنت بکند می بیند این تشکلهای موهوم عراقی هرگز بیانیه ای در مورد مسائل عراق ندارند و تمام بیانیه هایشان در حمایت از فرقۀ رجوی است و فقط در سایتهای خود فرقه یا سایت عربی «أصوات حرة» که بوسیلۀ مزدور قدیمی و معروف عراقی فرقه یعنی صافی یاسری اداره می شود منتشر می گردند.

این تشکلی که به نام مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر بیانیه داده مطلقا وجود خارجی ندارد. تشکلی مشابه همین نام وجود دارد به نام «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» که تا یک سال قبل به اسم آن اطلاعیه می دادند و من آن موقع كه اشرف بوىم یعنی تا سه سال پیش تمام این اسامی تشکلها و حتی آرمها و سربرگهایشان را ما خودمان در بخش روابط خارجی سازمان در اشرف درست می کردیم و متن تمام بیانیه ها به اسم این تشکلهای موهوم و به اسم مردم عراق (تحت عناوین جعلی و مسخرۀ 5 میلیون عراقی و سه میلیون شیعه و…) در همان بخش روابط خارجی و عمدتا توسط عباس داوری نوشته می شد و من آنها را به عربي ترجمه مي كردم و به اسم عراقیان و تشکلهای موهوم عراقی مي زدیم که از جمله بیانیه های «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» بود که همان ترجمه های من یعنی بیانیه های تقلبی هنوز در سایتهای فرقه موجود است. در آن مرکز ایاد جمال الدین روحانی شیعۀ اپوزیسیون عراق هم هست و فیس بوک دارد ولی چون ایاد جمال الدین دیگر از آنها حمایت نمی کند اسمی مشابه اسم آن مرکز درست کرده و به جای «فی العراق» (در عراق) کلمۀ «الدولی» (بین المللی) را گذاشته اند که آنهم به غلط در آخر اسم این تشکل آورده اند در حالیکه طبق قواعد عربی باید به عنوان کلمۀ دوم قرار می گرفت (غلط: مرکز الدراسات القانونیة للتنمية و حقوق الإنسان الدولي). معلوم نیست چگونه یک مرکز مطالعات عرب سواد ابتدائی عربی هم ندارد؟!!

ترجمه اکثر این بیانیه ها و بیانیه های قبلی به اسم آنها در موضوعات مربوط به لیبرتی و اشرف همه اش از فارسی به عربی ترجمه شده یعنی اصلا برخلاف ادعای امضایشان عربی نیست بلکه فارسی می باشد که ترجمه شده و کاملا مشخص است که فرهنگ زبان عربی نیست و مترجم اینها در لیبرتی ابراهیم دوست رزمگاه می باشد که شاگرد کلاسهای عربی من بود و من ترجمه اش را کاملا می شناسم چون همیشه اگر وقتی ترجمه می کرد من ترجمه اش را چک و تصحیح می کردم از اغلاط ترجمه ای واضحش و فرهنگ فارسی که دارد معلوم است که رحمان یعنی عباس داوری نوشته و او ترجمه کرده است به اسم فلان مرکز یا تجمع عراقی!!!.

در مورد مجلس یا شورای ملی عشایر عراق باید بگویم که مطلقا چنین شورایی وجود خارجی ندارد نه سایت دارد و نه فیس. ما خودمان در اشرف این اسم و آرم را درست کردیم. بیانیه های سالهای قبل به اسم همین مجلس ملی عشایر عراق را من خودم از فارسی ترجمه می کردم به عنوان بیانیه عشایر جا می زدیم حالا شاگرد من ابراهیم دوست رزمگاه ترجمه می کند که هر کس حتی آدم عرب کم سواد هم این را بخواند می فهمد عربی نیست فارسی است یعنی از فارسی با فرهنگ نگارشی فارسی ترجمه شده است. عشایر عراق فرهنگ خودشان را دارند و بیانیه هایشان پر از آیه قرآن و حدیث و تعبیرات خاص عربی عراقی و عشایری است شما این را به عراقیها نشان بدهید ببینید می خندند می پرسند این عشایر کجای تهران هستند؟ حتی به تیتر این بیانیه اگر نگاه کنید می بینید نوشته 2100 من الشیوخ (2100 شیخ) در حالیکه شیخ در عربی وقتی تنها بیاید بدون عشیره یا قبیله به معنی پیرمرد می باشد و مطلقا در معنی شیخ یا رئیس عشیره به تنهایی به کار نمی رود. اگر نویسنده واقعا عرب و عراقی بود می نوشت: 2100 من شیوخ العشائر.

علاوه بر آن مثل همۀ بیانیه های دیگر از اصل و کامل بیانیه با امضای افراد عشایر خبری نیست بلکه همیشه فقط بیانیۀ خبری و مطبوعاتی با امضای جعلی مثلا مجلس ملی عشایر منتشر می کنند که چنین بیانیه ای با این محتوا با امضای عشایر هست ولی از آن خبری نیست و هیچ جا منتشر نمی شود چون اساسا امضاهایی و چنان بیانیه ای وجود ندارد.

همۀ نامه ها و بیانیه های دیگر هم که در زیر لینگشان آمده از فارسی به عربی ترجمه شده اند و تمام اسمهای تشکلها موهوم و ساختگی اند و وجود خارجی ندارند مطلقا در اینترنت چنین سازمانها و انجمن هایی وجود ندارند. پخش کننده سایتهای فرقه هستند. به عراقیها بگوئید الان هر بقالیی سایت دارد اینها چه سازمانها یا مرکز مطالعاتی هستند که سایت ندارند؟

وقتی در اشرف بودم اسمها و بیانیه های انواع گروهها و شوراها و تجمعها و کانونهای سیاسی یا صنفی یا اجتماعی به اصطلاح شیوخ عشایر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و وکلا، دانشجویان و استادان، دارندگان شغلهای آزاد، ورزشکاران و شهروندان مختلف را به زبان فارسی می ساختند و می نوشتند و برای ترجمه به عربی به من می دادند و مواردی را هم که مترجمین پایینتر ترجمه می کردند و عربی آنها درست نبود می دادند من چک و تصحیح می کردم تا اسم و بیانیۀ عربی آنها درست باشد و اسم و بیانیۀ جعلی بعضیها را هم عجله می کردند و برای چک و تصحیح من که ضابطه کرده بودند نمی آوردند و به همان صورت غلط و مفتضح با تعبیرها و اصطلاحات فارسی و آنهم خاص فرقۀ رجوی منتشر می کردند به طوریکه می دیدی اسم فلان انجمن یا شورای عشایری عراقی در آرم ساختگی که بالای بیانیه می زدند با اسم امضای آن کاملا متفاوت است! و بعضی وقتها روی آرم بیانیه حتی پرچم ملغی شدۀ زمان صدام یعنی با سه ستاره را چاپ می کردند!! و حتی می دیدی مثلا اسم یک کانون استادان و دانشجویان و روشنفکران دیالی از لحاظ عربی کاملا غلط و خنده دار است!! عجب استادان دانشگاهی که حتی سواد ابتدایی عربی هم نداشتند!! که هر عراقی و عرب اسم این گروهها و انجمنهای ساختگی و بیانیه های آنها را می دید فورا می فهمید ساختگی است و جعل شده توسط مجاهدین خلق می باشد و از خودش می پرسید چرا این گروهها و انجمنهای عراقی فقط برای حمایت از اهداف مجاهدین خلق و ماندن در عراق بیانیه می دهند و اینهمه مسائل عراق را فراموش کرده اند؟ و نیز چرا حتی یکی از این انجمنها و گروهها و تشکلها روی انترنت سایت ندارند و حتی فاقد ایمیل برای تماس با آنها هستند!! زیرا تماما موهوم و ساختگی بودند و وجود خارجی نداشتند.

برخي تشكلهاي موهوم عربي و عراقي كه هر یک را فرقه بوسيلۀ یک مزدور و لابی خودش در عراق و مصر و اردن و اروپا درست کرده که یک نفر بیشتر نیستند وبیشتر آنها هم موهوم هستند و حتی یک عرب و عراقی هم ندارند و فرقه این اسمها را خودش به عربی درست کرده و واقعیت خارجی ندارند و برای همین اصلا هیچوقت با اسم فرد مشخصی نمی نویسند. در کل هیچیک از این تشکلهای زیر واقعی نیستند:

1. تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق /د.محمد الكرخي (عراقی در اردن)

aijiraq2014@gmail.com ایمیل

00962788847612 تلفن

2. الهيئة العربية للدفاع عن اشرف (المحامي مهدي العطيات) (اردن)

Arab.c.2009@gmail.com ایمیل

00962772034798 تلفن

3. جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف / د. وليد فرحات (قاهره)

waleedfarahat@ymail.com ایمیل

00201221619368 تلفن

4. المركز الوطني للعدالة / د. محمد الشيخلي (لندن)

dralshekhili@btinternet.com ایمیل

00447807867379 تلفن

5. هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي / المحامي سفيان فوزي الخصاونة (اردن)

sufianf1972@yahoo.com ایمیل

00962799997765 تلفن

6. هيئة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق/ الاستاذعلي الكليدار (مصر)

ali_kelidar@yahoo.com ایمیل

00201009282694 تلفن

7. لجنة المحاميات العربية للدفاع عن ألف أمرأة في أشرف (مصر) که قراردادش با یک زن وکیل مصری که مطلقا سازمان مجاهدین را نمی شناخت من خودم ترجمه کردم و گفتند ما فقط اسم تو را زیر بیانیه هایی که خودمان می دهیم می نویسیم و بابت آن ماهانه هفتصد دلار در قرارداد نوشتند و برایش می فرستادند.

8. لجنة القضاة العرب للدفاع عن حقوق الإنسان

9. تجمع المحامين العراقيين الاحرار

10. منظمة(حقوقيون) العراقية

11. مركز الحرية للدراسات القانونية

12. لجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سكان اشرف

13. المعهد العربي للبحوث والدراسات

14. رابطة المحامين و الحقوقيين التقدميين

15. مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الأنسان في العراق

16. مرکز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان الدولي

17. منظمة السلام العراقية

18. الشبكة الاقليمية للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان

لينگ فیس بوک مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق (مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق)

لینک به صفحه فیسبوک

اطلاعيه های مركز مذکور در حمایت از اشرف چهار سال پیش که سایت شورای ملی مقاومت فرقه زده است و من آن موقع اشرف بودم همه شان راخودم از فارسی به عربی ترجمه کرده ام یعنی متنش را مسئولین روابط خارجی فرقه از جمله عباس داوری آن موقع نوشته اند و من عربی کرده ام یعنی کاملا جعلی هستند.

http://ncr-iran.org/ar/2011-04-01-13-55-17/iran-resisatnce/11797————sp-578652811.html

http://www.defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/1948-2011-07-03-15-52-30

http://defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/2092-2011-07-21-08-32-28

لینگ سخنرانی محمد الشیخلی مدیر مرکز عدالت در لندن در کنفرانس رجوی در رمضان امسال در پاریس

لینک در سایت مجاهدین خلق

لينگ یک حمایت از فرقه با امضای تجمع المحامین العراقیین الأحرار (تجمع وکلای آزاد عراق) که در سایت فرقه هست که من برایشان ترجمه کرده ام یعنی اصل آن فارسی است لذا جعلی است:

لینک در سایت مجاهدین خلق

حال امروز همان تجمع موهوم علیه اقدام پارلمان عراق در لینگ زیر بیانیه داده که جعلی است و از فارسی ترجمه شده و از اغلاطش مشخص است:

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8544

در لینگ زیر 7 حزب سیاسی و 28 سازمان از سازمانهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در کشورهای عربی علیه اقدام پارلمان عراق بیانیه داده اند که مطلقا از خود این بیانیه و اسامی این احزاب و سازمانها خبری نیست و چیزی گفته نمی شود برای اینکه مطلقا ساختگی و دروغ است و موهوم می باشد. امضای این بیانیه «شبکۀ منطقه ای برای توسعۀ دموکراتیک و حقوق بشر» می باشد که نه سایت دارد و نه معلوم است که چرا متن اصلی بیانیه منتشر نشده است و به جای آن این بیانیۀ خبری منتشر شده است که می گوید چنین بیانیه ای وجود دارد!!!!.

نداء 7 احزاب سياسية و28 منظمة من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في الدول العربية

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=7908

این هم لینگ و تیتر غلط یک تشکل موهوم دیگری به نام سازمان عراقی صلح در سایت صافی یاسری به نام اصوات حرة:

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8548

أصوات حرة

دعوة للجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقية لاعادة النظر بقضية عوائل سكان ليبرتي

در تیتر فوق اولا به غلط نوشته البرلمان العراقیة در حالیکه البرلمان مذکر است و باید می نوشت: البرلمان العراقی. و ثانیا اصلا کل جمله را هر فرد عربی بخواند چیزی ازش نمی فهمد چون ترجمه اش این می شود: فراخوان کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق به تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی!!!!

کجا کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق چنین فراخوانی داده است؟ و تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی یعنی چه؟

فارسی آن حتما اینگونه بوده که به غلط ترجمه کرده اند:

فراخوان به کمیسیون حقوق بشر….

که باید در عربی می نوشتند: دعوة موجهة إلى لجنة حقوق الإنسان…

متن بیانیه هم کاملا با فرهنگ فارسی و پر از اغلاط عربی است و هر عرب حتی کم سواد هم می فهمد که از فارسی ترجمه شده است. حالا چه شده که این سازمان سیاسی عراقی این قدر کم سواد است؟!! معلوم نیست!!!!.

قربانعلی حسین نژاد

عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق

پاریس – 8 آذر 94

29 نوامبر 2015

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22296

واکنش رجوی به تشکیل کمیته پارلمان عراق (+ برای ویزای عراق تماس بگیرید)

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۵:… بنیاد خانواده سحر به تمامی خانواده هائی که در آمریکا و اروپا مایل به سفر به عراق برای دیدار با عزیزان خود در اردوگاه لیبرتی هستند اعلام میدارد که حاضر به انجام هرگونه همکاری و دادن تأییدیه برای اخذ ویزای عراق میباشد. خانواده ها میتوانند در این خصوص با بنیاد ارتباط برقرار نموده و مشخصات درخواست ویزای خود را اعلام نمایند تا در این زمینه …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

واکنش رسمی فرقه رجوی در برابر تشکیل کمیته پارلمان عراق

بنیاد خانواده سحر برای دریافت ویزای عراق همکاری میکند

به دنبال اقدام مجلس نمایندگان عراق برای تشکیل یک کمیته از نمایندگان کمیسیون های حقوق بشر و خارجه جهت دیدار از اردوگاه لیبرتی، بالاخره فرقه رجوی تاب نیاورد و تحت نام “شورای ملی مقاومت” اطلاعیه ای به تاریخ ۲۶ نوامبر صادر نمود که به صورتی کاملا واضح فریبکاری و دغلکاری فرقه ای خود را بر ملا ساخت و با همان ترفندهای کهنه و نخ نمای همیشگی به وارونه جلوه دادن حقایق پرداخت.

در این بیانیه، که در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق تحت عنوان “شوی مضحک سفارت آخوندها و کمیته سرکوب مجاهدان اشرف و بردن مزدوران در پوش خانواده به مجلس عراق-فراخوان برای بازدید هیأتی از وکلا و پارلمانترها از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی از لیبرتی” درج گردیده، مطرح شده است که “بیش از ۴۰۰ تن از خانواده های مجاهدان لیبرتی در آمریکا و کشورهای اروپائی . . . به رغم این که بارها به سفارتخانه های عراق در کشورهائی که ساکن آن هستند درخواست ویزا برای دیدار با فرزندانشان را داده اند، دولت عراق از دادن ویزا به آنان خودداری کرده است.”

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق

گفتگوی خانواده ها با نماینده مجلس و گزارشگر ویژه پارلمان “نیازی معمار اوغلو”

در این اطلاعیه ادعا شده است که تمامی خانواده هائی که تاکنون به اشرف و لیبرتی مراجعه کرده اند همگی کارمندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که به اسم خانواده روانه عراق و لیبرتی شده اند و مأموریت آنان شکنجه روانی فرزندان رجوی است. سپس تمامی حملات به لیبرتی و اشرف تاکنون را هم به فعالیت این خانواده ها ربط داده که اقدامات آنان در عراق از جمله مراجعات اخیر به لیبرتی و مجلس و نخست وزیری عراق هم صرفا برای زمینه سازی حملات بعدی به لیبرتی صورت گرفته است.

در این بیانیه فریبکاری و دغلکاری نوع فرقه ای با مطرح نمودن عناوین و آمارهای جعلی و ساختگی، که از ترفندهای شناخته شده و همیشگی فرقه رجوی است و تاکنون مدرکی برای اثبات آنان ارائه نگردیده، نیز به وضوح مشاهده میشود.

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق

دیدار خانواده ها با نمایندگان مجلس عراق

در گذشته خانواده های بسیاری از کشورهای آمریکائی و اروپائی با اخذ ویزا به پادگان اشرف مراجعه کرده و خواهان دیدار با عزیزان خود شده اند که اخبار و اطلاعات آنان در همین سایت سحر مفصلا درج گردیده است اما فرقه رجوی نه تنها با خواسته آنها مخالفت کرده بلکه آنان را آماج توهین ها و تهمت ها و حتی سنگ و آهن پاره قرار داده است.

در دستگاه فرقه ای، خانواده دشمن اصلی و از یاران شیطان تلقی شده و افراد می بایست از آن برحذر باشند چرا که به زنده شدن عواطف انسانی انجامیده و اثرات مغزشوئی را از بین میبرد. رجوی و خانواده طی این سالیان درست تمثیل جن و بسم الله بوده اند که رجوی همیشه وحشت و ترس خود را از خانواده ها مطرح کرده و با انواع ترفند ها خانواده ها را تخطئه نموده است.

کمپ اشرف خانواده ها بدنبال فرزندان

دختری که از کانادا برای دیدار با خواهرش به مقابل پادگان اشرف آمده بود

بنیاد خانواده سحر به تمامی خانواده هائی که در آمریکا و اروپا مایل به سفر به عراق برای دیدار با عزیزان خود در اردوگاه لیبرتی هستند اعلام میدارد که حاضر به انجام هرگونه همکاری و دادن تأییدیه برای اخذ ویزای عراق میباشد. خانواده ها میتوانند در این خصوص با بنیاد ارتباط برقرار نموده و مشخصات درخواست ویزای خود را اعلام نمایند تا در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

بنیاد خانواده سحر

بغداد – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵

***

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلقکلیپ های حضور سه روز گذشته خانواده ها مقابل اردوگاه لیبرتی

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین
iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22050

مطالبی مرتبط با حملات تروریستی پاریس (اولویت امروز، جمع کردن قرارگاه تروریست اور سور اواز)

پیوند رهایی، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵:… و اولین وظیفۀ ارگانهای امنیتی بستن و جمع کردن لانه فساد همین تروریستها در اطراف پاریس منجمله قلعه اورسوراواز است زیرا براساس واقعیت امر این عملیات تروریستی دو روز قبل از سفر دکتر روحانی به دعوت رئیس جمهور فرانسه به پاریس بود و فرقه رجوی در سایت های اجاره ای خود اعلام کرده بود که به هر نحوی که شده جلوی این سفر را بگیرد و از این رو تمام …


Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIچهره “عشایر انقلابی عراقی” باند رجوی را بهتر بشناسیم!

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

قربانعلی حسین نژاد، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

مصطفی محمدی قربانعلی حسین نژاد پاریس نوامبر 2015

شب گذشته با دوستم آقا مصطفی محمدی رفتیم به عنوان دو جدا شده از فرقۀ رجوی در مراسم شبانۀ یادبود کشته شدگان حملات جنایتبار تروریستی در میدان رپوبلیک پاریس و سوگواری مردم شریف فرانسه شرکت کردیم و همدردی مان را با خانواده های قربانیان و مردم و دولت فرانسه ابراز نمودیم. روی پلاکارد فرانسویان که به بنای جمهوری الصاق شده نوشته اند: اصلا نترسید

مصطفی محمدی، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

لانۀ دیگر تروریسم و فرقه های جنایتکار با همان اندیشۀ ترور و خشونت داعش در فرانسه را بشناسیم

به قلم: مصطفی محمدی

مصطفی محمدی جمعه شهر زیباى پاریس شهر شعر و شادى و رویا به خاک و خون نشست

ومادران زیادى عزادار و کودکان بسیارى چشمان منتظرشان به در ماند.

دیروز پاریس شهر افسانه اى اروپاعروس زیباى دنیا سیاه پوش شد و لبخندها به اشک بدل شد و مرگ جاى شور و شادى و زندگى را گرفت. تروریسم چهرۀ وحشتناک و شیطانى اش را به مردم پاریس نشان دادوگرد و غبار و خاک و مهیب انفجار سراسر شهر را در بر گرفت. از این حادثه ى تلخ و غم بار بسیار متاثرو متاسف شدم و تنم لرزید.

هنوز چند ماهى از حمله تروریست های رجوی در شهر اورسوراواز فرانسه (مقر اقامت مریم رجوی و باندش) به من و دخترم و وکیلم نگذشته هنوز زخم هایمان خوب نشده هنوز چهرۀ مهاجمین تروریست که وحشیانه به دخترم حمله کردند شبها خواب را از چشمان دخترم می گیرد. در آن روز به پلیس اور واقع در حومه ى پاریس گزارش و هشدار دادم که اور فرانسه پایگاه مجاهدین تروریست می باشد. این پایگاه جهنمى که توسط سران فرقۀ مسعود و مریم رجوى و دیگر سران و عاملان فرقه رهبرى میشود یک پایگاه و لانه ى دیگر تروریسم در فرانسه به شمار می رود.

من ماه ها پیش که پشت درهاى قرارگاه اور فریاد کشیدم مرگ بر رجوى و مرگ بر تروریستبه پلیس و مردم پاریس و دولت مردان فرانسه گوشزد کردم که اینها هم تروریست هستند و از گروه جهنمی تروریست و جنایتکار داعش تحت عنوان «مردم انقلابی عراق» و«عشایر انقلابی عراق» بارها حمایت کرده اند و اساسا اندیشه و ایدئولوژی و تاکتیک و استراتژی فرقۀ رجوی که به مبارزۀ مسلحانه و ترور و خشونت معتقدند و به اعتراف خودشان در رسانه هایشان در سه دهۀ اخیر صدها عملیات تروریستی از جمله اولین عملیات انتحاری و ترورهای زنجیره ای منطقه را در ایران و بسیاری عملیات جنگی علیه کردها و شیعیان در عراق همراه با ارتش صدام حسین انجام داده اند و رهبرشان نیز بارها ما جدا شدگان از فرقه اش را آشکارا به قتل حتی در خیابانهای اروپا و آمریکا تهدید کرده و بسیاری از ناراضیان در داخل تشکیلاتش را به مرگ محکوم کرده یا آنها را در زندانهای قرارگاههایش در عراق زندانی و شکنجه و برخی را نیز به قتل رسانده است فرق چندانی با اندیشه ها و تاکتیکها و استراتژی و اعمال و رفتارهای داعش ندارد.

تروریست تروریست است چه با نام داعش و چه به نام سازمان مجاهدین خلق که لانۀ دیگر تروریسم و فرقه های جنایتکار با همان اندیشۀ ترور و خشونت داعش در فرانسه می باشد که برای ناشناس ماندن خودش را در فرانسه و دنیای غرب زیر پوش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و دیگر شعارهای عصر نوین پنهان ساخته است. این تروریستها را هم باید بشناسیم و باید فعالیت آنها را هم همانند داعش در فرانسه و اروپا و کشورهای آزاد امروز ممنوع کرد.

نه به عنوان یک پدر بلکه به عنوان یک انسان به من نگاه کنید من هم یک قربانى تروریسم هستم ولی تروریسم فرقۀ رجوی، پدرى که سال هاست دخترش در چنگال سازمان تروریستى مجاهدین اسیر و زندانى استو فریادش به جایى نمی رسد.

امروز برای قربانیان حملات تروریستی پاریس و به حال مردم بى گناه فرانسه بویژه خانواده های قربانیان و پدران و مادران دردمند این قربانیان تروریسم کور اشک ریختم.

و با مردم فرانسه به سوگ قربانیان این حادثه ى مرگ بار نشستم.

امیدوارم این حادثه ى تکان دهنده چشم دولت مردان ومردم فرانسه را به خطر دیگری هم که تهدیدشان میکند و پایگاهش در اورسوراواز فرانسه میباشد باز کند تا این تروریست ها را که همچون داعشی ها نام مجاهد بر خود نهاده اند از خاک فرانسه بیرون کنند و ریشه ى این جنایت ها را بخشکانند.

این حادثه هشدار به دولت فرانسه و بیدار باشى براى مردم فرانسه و دنیا می باشد که گروهها و فرقه های از نوع داعش و با همان اندیشه و سوابق و عملکردها را خوب بشناسند.

به احترام قربانیان حادثه ى پاریس سکوت جایز نیست.

اشک هایم را پاک میکنم.

مشت هایم را گره میزنم وفریاد میزنم مرگ بر داعش و رجوى جنایت کار

مرگ بر تروریست

درود وسلام بر مردم آزاد اندیش و صلح طلب فرانسه.

مصطفى محمدى

یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ – پاریس

غفور فتاحیان، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

فرقه رجوی و داعش دو روی یک سکه هستند

در سوک و اندوه حمله به پاریس وهشدار به دستگاههای امنیتی فرانسه در رابطه با فرقه تروریستی رجوی

به قلم غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی

قبل از هر نکته مراتب تسلیت خودم را به ملت بزرگ فرانسه بخاطر حملۀ جنایت کارانۀ تعدادی بزدل به مردم بی گناه را اعلام می دارم و در غم تک تک آنها شریک هستم. حمله به پاریس شهر زیبای جهان که عاشقان زیادی دارد حمله به تمام پاتیخت های جهان است.

ولی از اینها گذشته دولت فرانسه باید ریشه ترور و تروریست را در اروپا ریشه کن کند. تروریست تروریست است چه داعش و چه فرقه رجوی هیچ فرق با هم ندارند.

فدائیان رجوی همانند آتش زیر خاکستر هستند که در اطراف پاریس در قلعه اورسوراواز لمیده اند و منتظر فرمان مریم قجر و مسعود فراری هستند.

یادمان نرفته است که در هنگام حمله به شهر موصل درعراق توسط داعشیان جنایتکار و کشتار مردم بی دفاع همین فرقه رجوی در سیمای بدنام خود آنها را عشایر انقلابی خواند و به آنهاجم کمک های مادی و تبلیغاتی می کرد که نمونۀ آن را در لینگ زیر در سایت رسمی این فرقه می بینید:

http://www.mojahedin.org/news/139413

اما وقتی فرقۀ رجوی جهان را علیه تروریسم دید و پیشرویهای داعش هم متوقف گردید و حامیان بین المللی فرقه نیز کم و بیش پشت داعش را خالی کردند مفتضحانه و زبونانه و ریاکارانه آن هم فقط در تبلیغات بیرونیشان عقب نشینی کرد.

البته سوابق این حمایتها به قبل از این برمی گردد یعنی آن موقع که در مقابل دولت قانونی عراق به نخست وزیری دکتر مالکی فرقه رجوی با آوردن اسلام گریان افراطی از شهرهای موصل و رمادی و استان الانبار و دادن آموزش های نظامی و جنگهای چریک شهری آنها را در مقابل دولت قرار می داد و شکی ندارم که داعشیان هم تحت همین آموزشها قرار گرفتند زیرا فرقۀ رجوی تجربۀ فراوانی در عملیات تروریستی و جنگ شهری و راه اندازی گروههای تروریستی دارد.

رجوی تروریست برای به دست آوردن قدرت دست به هر جنایتی می زند و از هر آدم کش و تروریست و جنایت کاری حمایت می کند؛ بنابراین تا دیر نشده باید جلوی فعالیتها و ظاهرسازیهای این سازمان تروریستی را گرفت و نباید فریب تبلیغات دروغین دموکراسی خواهی رهبری آن و مشخصا مریم رجوی مقیم فرانسه و اشک تمساحش برای قربانیان تروریسم را خورد.

الان به نظر من تمام جهان از دست این تروریستهای جنایت کار خسته شده و به ستوه آمده اند و اولین وظیفۀ ارگانهای امنیتی بستن و جمع کردن لانه فساد همین تروریستها در اطراف پاریس منجمله قلعه اورسوراواز است زیرا براساس واقعیت امر این عملیات تروریستی دو روز قبل از سفر دکتر روحانی به دعوت رئیس جمهور فرانسه به پاریس بود و فرقه رجوی در سایت های اجاره ای خود اعلام کرده بود که به هر نحوی که شده جلوی این سفر را بگیرد و از این رو تمام مزد بگیران این فرقه تروریستی در تکاپو بودند که این سفر رسمی را به هم بزنند و بعید نیست با استفاده از رابطۀ مسئولین بالای فرقۀ رجوی با گروههای تروریستی عراقی و سوری، داعش زمانبندی انجام این عملیات خودش را بنا به سفارش و هماهنگی فرقۀ رجوی درست در آستانۀ سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه انجام داده باشد.

بنابراین هر فرقۀ تروریستی از هر نوع و با هر ملیت و ایدئولوژی در هر کجای جهان یک لکۀ ننگ بر دامان جامعه بشری است و باید هر چه سریعتر زدود شود.

غفور فتاحیان

***

***Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=2080

حضور دو خانوادۀ اسرای رجوی در شهرداری اورسوراواز. دیدار و گفتگوی آنها با شهردار

پیوند رهایی، پاریس، نهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  شهردار اورسوراواز در گفتگو با خانوادۀ محمدی و حسین نژاد: ما از اینها (فرقۀ رجوی) خوشمان نمی آید و دوست نداریم اینها در شهر ما باشند اینها تلاش می کنند بعضی افراد و مسئولان شهر را بخرند تا در خدمت آنان باشند شهردار اورسوراواز از مسئولین باند مریم رجوی خواست که به شهرداری آمده و به خواسته و سؤال خانواده ها پاسخ گویند ولی آنها از حضور در جلسۀ …

مصطفی محمدی محبوبه حمزه قربانعلی حسین نژادنامه ای به دخترم سمیه در هفدهمین سال اسارتش ( در اعتراض به پخش فیلم اعترافات اجباری اسیر سمیه محمدی)

لینک به منبع

همزمان و در همبستگی با تجمع خانواده ها جلوی کمپ لیبرتی در بغداد

حضور دو خانوادۀ اسرای رجوی در شهرداری اورسوراواز فرانسه و دیدار و گفتگوی آنها با شهردار

اطلاعیۀ شماره ۶ اعتراض خانواده ها در محل اقامت مریم رجویعلیه اسارت فرزندانشان

صبح روز سه شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی و قربانعلی حسین نژاد پدران سمیه محمدی و زینب حسین نژاد از اسرای در بند فرقۀ رجوی و خانمها محبوبه حمزه و حوریه محمدی مادر و خواهر سمیه محمدی در شهرداری اورسوراواز فرانسه محل اقامت مریم رجوی و اعضای باندش حضور یافته و با خانم شهردار و معاون او دیدار و گفتگو کردند. خانم شهردار اورسوراواز فرانسه ضمن ابراز همبستگی با خانواده های اسرای فرقۀ رجوی گفت: «ما از اینها (افراد باند مریم رجوی) خوشمان نمی آید و دوست نداریم اینها در این شهر باشند… اینها تلاش می کنند بعضی افراد و مسئولان شهر را بخرند تا در خدمت آنان باشند… ولی ما از آنها خواهیم خواست که بیایند و به خواسته و سؤال شما در مورد سرنوشت فرزندانتان و دیدار با آنها به شما پاسخ گویند… اینجا کشور دموکراتیک است و اصول دموکراسی ایجاب می کند که موضوع با گفتگو حل بشود…». افراد خانواده ها گفتند که باید خود مریم رجوی در محل شهرداری حضور یافته و به ما پاسخ بدهد زیرا او مسئول ربودن و بردن دختران ما که به سن قانونی نرسیده بودند از کانادا و فرانسه به قرارگاههای نظامی و پرخطر سازمان مجاهدین در عراق و نگهداری آنها در آنجا و در تشکیلات مخوف این فرقه بدون هیچگونه دیدار و تماس با افراد خانواده هایشان و بدون حق ازدواج و تشکیل خانواده می باشد.

مسئولین شهرداری اورسواواز سپس ما را به سالن نشست شهرداری راهنمایی کرده و با مسئولین فرقۀ رجوی تماس گرفتند تا به سالن نشست شهرداری بیایند و به خانواده ها جواب بدهند ولی با برخوردهای زننده و دشنام و ناسزاهای آنان علیه ما خانواده های منتظر روبرو شدند. بعد از مدتی انتظار ما و مسئولین شهرداری و عدم حضور مسئولین فرقۀ رجوی برای گفتگو، مأموران ژاندارمری اور سوراواز به دستور شهردار محل که به شدت تأثیر وضعیت دخترانمان قرار گرفته بود (بویژه با دیدن تراکتی مخصوص روز تولد سمیه محمدی که همان روز یعنی ۱۷ شهریور بود) سرچاقوکشان مریم رجوی را که در محوطۀ بیرونی شهرداری پراکنده بوده و با بی سیمهایشان مدام با مقر رجوی در تماس بودند از آنجا بیرون کردند و سپس ما خانواده ها در جلوی مقر شهرداری تجمع کرده و با در دست داشتن عکسهای فرزندانمان دست به افشاگری و پخش اطلاعیه ها و سی دی فیلم و تراکتهایمان به زبان فرانسه در شرح چگونگی ربودن و اسارت فرزندانمان بین مردم و مسئولین شهرداری و ژاندارمری اورسوراواز پرداختیم و تمام شانتاژها و تلاشهای باند رجوی برای خنثی کردن فعالیتهای ما با شکست مواجه شد و به طور بیسابقه ای بور شدند.

مسئولین شهرداری و ژاندارمری اورسوراواز تأکید کردند که هر گونه تبلیغ و بیان خواسته در اینجا آزاد است و ما از شما حمایت و حفاظت می کنیم. موقع بازگشت نیز به دستور فرمانده ژندارمری شهر اورسوراواز هفت ماشین ژاندارمری از جلوی ماشین ما و عقب آن تا کیلومترها بیرون شهر ما را اسکورت کرده و مدتی نیز احتیاطا جادۀ پشت سر ما را مسدود کردند تا در صورت حرکت تروریستهای فرقۀ رجوی برای تعقیب و مراقبت ما آنها را دستگیر کنند.

خانوادۀ محمدی و حسین نژاد

پاریس – ۹ سپتامبر ۲۰۱۵

۱۸ شهریور ۱۳۹۴