توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانیپرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، دوم سپتامبر 2020:… در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با این کار غیر اخلاق و غیر قانونی مخالف بودند این توطئه شکست خورد و این فرقه باز هم بور و کور شد. جدا شده دشمن اصلی این فرقه است چون تمام عملکرد این فرقه را افشا  میکند به همین دلیل است که رجوی حکم مرگ همه جداشده ها  را صادر کرده است. فرقه دو موضوع را دنبال میکرد در وحله اول زهر چشم گرفتن از بقیه جدا شده ها بود و در درجه دوم تبلیغات و مصرف داخلی برای نیروهای وارفته خود در کمپ بسته مانز بود تا شاید در کالبد بی روح اعضای خود بدمد ولی فرقه باز شکست سختی خورده است . آری  فرقه مجاهدین خلق در گل مانده دست از این توطئه بر نمی دارد و باز هم بر علیه ما جدا شدگان  هر طور شده می خواهند فتوای آن موش کور را عملی کنند، اما ما از دولت آلبانی خواهان اخراج این فرقه تروریستی از خاک این کشور هستیم . توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی 

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانیاحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

پرویز حیدرزاده

آقای پرویز حیدرزاده

پرویز حیدرزاده ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 01.09.2020

از یک سال پیش فرقه رجوی  با کمک لابی هایش در آلبانی که خودشان هم می دانستند کارشان غیر قانونی است احسان را زندانی کردند و او یک سال را  در زندانی بسته و بدون ملاقات و در یک سلول انفرادی بسر برد او دارای برگه اقامت ده ساله بود و همچنین او قانونی وارد این کشور شده بود اما فرقه رجوی با همدستی یکسری از عناصر در دولت موفق به دستگیری و زندانی کردن او انجامید .

فرقه چند روز قبل از اخراج آقای بیدی در سایتهای خودش شروع به نشر اخبار کرد از اینکه آلبانی احسان بیدی را اخراج کرده و این بیانگر رابطه نزدیک این فرقه با بخش مافیایی در دولت آلبانی میباشد و بیانگر دست داشتن فرقه در دستگیری و به زندان انداختن آقای بیدی میباشد و ما متوجه شدیم یک خبر هایی هست  بله دقیقا خواسته بودند فتوای علنی رجوی مبنی بر قتل جداشدگان را اجرا کنند همانطور که در اواخر دهه هفتاد افراد جدا شده را با حمایت صدام به مرز ایران می بردند تا کشته شوند و حتی ناراضیان داخل تشکیلات را برای عملیات داخل یا بعد از سقوط صدام جلوی نیروهای عراقی می فرستادند تا کشته شوند که دهها نفر از آنان اینگونه کشته شدند.

احسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

احسان را به مرز یونان بردند تا در آنجا بقول خودشان دیپورت کنند  و در آنجا پلیس یونان با شلیک به سمت احسان  اورا سر به نیست کند و این را هم عملی کردند و اورا در اون طرف مرز رها کردند  ازآنجایی که جدا شدگان افشا کننده ماهیت و عمق فساد در این تشکیلات هستند و وجودشان سند زنده بن بست خطی و ایئولوژیک این فرقه است فرقه رجوی همیشه بدنبال توطئه بر علیه این جداشدگان است توطئه اخیر برعلیه آقا بیدی هم در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با این کار غیر اخلاق و غیر قانونی مخالف بودند این توطئه شکست خورد و این فرقه باز هم بور و کور شد. جدا شده دشمن اصلی این فرقه است چون تمام عملکرد این فرقه را افشا  میکند به همین دلیل است که رجوی حکم مرگ همه جداشده ها  را صادر کرده است.

فرقه دو موضوع را دنبال میکرد در وحله اول زهر چشم گرفتن از بقیه جدا شده ها بود و در درجه دوم تبلیغات و مصرف داخلی برای نیروهای وارفته خود در کمپ بسته مانز بود تا شاید در کالبد بی روح اعضای خود بدمد ولی فرقه باز شکست سختی خورده است .

آری  فرقه مجاهدین خلق در گل مانده دست از این توطئه بر نمی دارد و باز هم بر علیه ما جدا شدگان  هر طور شده می خواهند فتوای آن موش کور را عملی کنند، اما ما از دولت آلبانی خواهان اخراج این فرقه تروریستی از خاک این کشور هستیم .

لینک به منبع

توطئه شکست خورده رجوی . مجاهدین خلق در آلبانی

***

تعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد احسان بیدی پیروز شدتعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد

حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریساحسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

زندانی کردن احسان بیدی در آلبانی بی دلیل، Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حق-پایمال-نمی-شود/

حق پایمال نمی شود

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاندمالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و نهم اوت 2020:… بله این خط آخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش را یک جوری بریزد . و ما منتظر زهر این فرقه هستیم که در گلویش بریزیم . بله عزیزان .ب ا اینکه همه چیز را از ما گرفتن وخیانت کردند وهیچکس را نداریم . اما خدایی داریم که پشت وپناه ما باشد. این همه پول و رشوه که خرج کردند با آزادی احسان بیدی به باد رفت. امید وارم که خدا پشت وپناه همه ی مظلومان باشد. حق پایمال نمی شود

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشانداحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

حق پایمال نمی شود

مالک بیت مشعل، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.08.2020

با عرض سلام خدمت همو طنان عزیز

مالک بیت مشعل تیرانا آلبانی نجات یافته از مجاهدین خلق

آقای مالک بیت مشعل

این جمله را که بارها ومیلیون بارشنیده بودم که حق له شدنی نیس ,ولی ایمانم به این جمله وکلمه کم بود تا با چشم وتمام وجود لمس کردم .حالا گوش کنید داستان ما را .

همه میدانید که ما از دیدن خانواده و فامیل واشنایان وبخصوص وطن ودیار خودمان محروم هستیم .علاوه براین در غربت که هستیم وکسی رو نداریم .حتی از نظر سیاسی هم کسی رو نداریم .نه سازمانی.حزبی.دولتی یا ارگانیزمی از حمایت مبکند .وحتی دولت اینجا که ما را به عنوان انسان دوستانه قبول کرده هم از ما حمایت نمیکند . حسابش را بکنید رییس جمهور اینجا با همسرش به محل مریم قجر میرود .انتظار دارید از ما حمایت کند . بگذریم که حامی اصلی ما خداست نه کسی دیگر .

خلاصه توی این کشور وشرایطی که داریم دشمنی داریم که حتی به اعضای خودش هم رحم ندارد ونمیکند .از پارسال بعد اینکه همه چیز را قطع کردن وکمیساریا هم کشید کنار .فرقه دید ما تکون نخوردیم وما را باکی نبود ونیست ,خط جدیدی بکار گرفت.که با دولت همدست شده و به بهانهای مختلف یکی یکی را از سر راه بزنه کنار یا سر زیر آب بره.که اقدام اولی فرقه پاپوش درست کردن برای احسان بیدی بود.

که به مدت یکسال در کمپ بسته بود.و بعد از احسان بیدی .حسن حیرانی در برنامه ی دوم خودشون گذاشته بودند.که در یکی از نشستهای داخلی فرقه از گرفتن احسان بیدی سه روز جشن و نشست گذاشته بودند. وجواد خراسان گفته بود .امروز بیدی وفردا حیرانی ودوستان ما گفتند نگران نباشید .به وقتش یکی یکی آنها را به بهانه ای جمع میکنیم.وهمه را جمع میکنند .

که در این مدت که بیدی در کمپ بسته بود.خیلی تلاش کردند که حسن حیرانی وبعدی وووورا کمپ بفرستند . ودر خواب وخیالشان ,حیرانی باید بعد سه ماه پیش احسان باشد . که شکر خدا نتونستند غلطی بکنند ,هیچ, تازه احسان بیدی ازاد شد .

بله عزیزان حق همین است .کسی نمیتونه لهش کند.چون حرف درست وبر حق بوده وهست .سیاهی رو در صورت فرقه وتشکیلاتشون آدم مییند .ببینید خدا چطور پشت وپناه حق هستش.اخر مگه ما چکار کردیم وگناه ما چی بوده.بجز اینکه بعد کل سالیان همه چیز را فدای شما کردیم .وخواستیم دنبال زندگی خودمان بریم .جواب این همه اعتماد وفدایی که برای شما نثار کردیم همین توطئه ها هست .

باشد که خدایی داریم واون فقط میدونه که بر حقیم.بله عزیزان ما کسی کسی رو نداریم که از ما حمایت کند .ولی خدایی داریم که نگاهمون میکند.آزآدی احسان بیدی پیروزی حق بر ظالم ضد ومزاحم خلق بود

واین پیروزی دماغ مریم گجر را سوزاند .وفکرشو نمیکرد .که ما پیروز میشویم واحسان بیدی ازاد بشه.والان ما درشادی وفرقه در غم بسر میبرد.وانشالله همیشه حق پیروز هست.

بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش را یک جوری بریزد . و ما منتظر زهر این فرقه هستیم که در گلویش بریزیم . بله عزیزان .با اینکه همه چیز را از ما گرفتن وخیانت کردند .وهیچکس را نداریم .اما خدایی داریم که پشت وپناه ما باشد .این همه پول و رشوه که خرج کردند با آزادی احسان بیدی به باد رفت. امید وارم که خدا پشت وپناه همه ی مظلومان باشد.

لینک به منبع

حق پایمال نمی شود

***

همچنین: