توطئه عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زير چتر حمايتى جان بولتون

توطئه عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زير چتر حمايتى جان بولتون

توطئه عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زير چتر حمايتى جان بولتونعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم می 2019:… خبرها از اين حكايت دارد كه فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى، تمام پتانسيل مزدورى و خودفروشى خود و تشكيلاتش را به كار بسته كه به هر شكلى شده از شر جدا شده هايى كه در كشور آلبانى با حداقل امكانات زيستى مواجه هستند و بعضا هيچ امكانى براى زندگى و گذر روزانه خود را ندارند، خلاص شود. توطئه علیه جداشدگان مجاهدین

توطئه عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زير چتر حمايتى جان بولتونمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

لینک به منبع

توطئه بر عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانى زير چتر حمايتى جان بولتون

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 05.05.2019

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

خبرها از اين حكايت دارد كه فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى، تمام پتانسيل مزدورى و خودفروشى خود و تشكيلاتش را به كار بسته كه به هر شكلى شده از شر جدا شده هايى كه در كشور آلبانى با حداقل امكانات زيستى مواجه هستند و بعضا هيچ امكانى براى زندگى و گذر روزانه خود را ندارند، خلاص شود. اين ترفند خائنانه و رذيلانه،  شروع اش با كسانى است كه در آلبانى مهر سكوت بر لب زده و دست به افشاگرى جنايات درون فرقه نزده اند و حتى از سران فرقه رجوى، مواجب و خرج و دخل خود را دريافت مي كنند.

اين ترفند يك توطئه و زمينه چينى بسيار رذيلانه اى است كه رجوي ها براى حفظ و بقاء ننگين خود زير چتر حمايتى وحوشى مانند جان بولتون و پمپئو، دارند پيش مي برند و با خريد سياستمدارانی از دولت آلبانى، زمينه چنين توطئه رذيلانه اى را فراهم كرده اند و در شرف انجام آن هستند.

جريان از اين قرار است و زمينه اين خيانت از چندين ماه پيش بروز پيدا كرد و كسانى كه از تشكيلات مجاهدین  در البانى، جدا شده بودند و دست به افشاگرى جنايات رجوى در حق افراد زده اند و طبيعتاً كمك هزينه زندگى هم از كميساريای پناهندگان مي بايد دريافت كرده و مي كردند، به يكباره فشار از طرف كميساريا بر افراد شدت گرفت و تهديد شدند كه كمك به آن ها را قطع خواهند كرد و مريم رجوى در زد و بند فريبكارانه با كميساريا، براى پرداخت حقوق به جدا شده ها توسط فرقه، در واقع نقش كميساريا و رسيدگى هاى آن را كه از وظايف اصلى اين ارگان بين الملى است، به صفر رسانده و كميساريا، إعلام مي كند كه ديگر نقشى در پرداخت كمك هزينه به جدا شده ها  را ندارد و اين كار را مختومه و إعلام مي كند  و اين دفتر ديگر خدماتى به جداشده ها نمي دهد، توطئه اى ضد بشرى كه مريم رجوى با كمك اربابان جنگ و جنايت اش، طرح ريزى و به اجرا مي گذارد.

از طرف ديگر، افشاگرى و مقاومت چندين برابر اعضاى جدا شده در البانى و تن ندادن به خواسته هاى رذيلانه مريم رجوى و نيز به ميدان آوردن فعاليت خانواده هاى خود و افشاگرى و نامه نگارى به ارگان هاى بين المللى و حقوق بشرى و همچنين همدردى وجدان های آگاه و آزاده و افكار عمومى مردم و نخبگان كشور آلبانى، اين ترفند و توطئه مريم رجوى به آگاهى افكار عمومى مردم البانى از خطر روز افزون اين فرقه و استقرار آن در آن كشور پى برده و مخالفت خود را با بقاء اين فرقه تروريستى در كشور خود ابراز كرده و اعتراض و نارضايتی ىشان را از تهديد تروريسم در برابر سياستمداران شان، ابراز مي دارند و در آينده به قطع يقين نارضايتى در بين مردم البانى از حضور فرقه رجوى در كشورشان، بالا خواهد گرفت.

فعلا مريم رجوى با دم خود به خاطر نعره هاى سردمداران جنگ و كشتار در كاخ سفيد بر ضد مردم ايران، گردو مي شكند و سرگرم فريب افراد و مغزشويى در داخل تشكيلات و توطئه چينى در بيرون از آن بر عليه جدا شده هاست. ببينيم تا در آينده پيروز معركه، مردم ايران و جدا شده هاى اين فرقه خواهند بود يا مريم رجوى و شوهر مفقودش با تشكيلاتى زوار در رفته و در حال فروپاشى كه ميانگين سنى آن ها بالاى 60 سال  است.

رجوي ها بدانند كه روسياهى براى زغال خواهد ماند و اين موج فشار هم با درايت مردم فهيم و ميهن دوست و با فرهنگ ايران، سپرى خواهد شد و اربابان رجوى حاكم بر كاخ سفيد، خود به لبه پرتگاه سقوط و انحطاط كشيده مي شوند.

جنگ طلبان حاكم بر كاخ سفيد، از پيشرفت ملت ايران و روند رو به افول قدرت سرمايه دارى و آمپرياليسم  كه خود نمايندگى آن را به عهده دارند، خشمگين هستند به همين دليل آخرين زور و قدرت خود را در برابر ملت رشيد ايران كه سدى فولادين در برابر زياده خواهى آن ها است،  بكار بردند و از اين فشار مطمئنا هيچ تحفه اى به جيب نخواهند زد و اين عمل شان نشانه عصبانيت آن ها از ملت استقلال طلب ايران است.

براى يادآورى، به مسعود و مريم رجوى بايد گفت كه شما براى تحميل قدرت خود به هر خيانت و جنايت و مزدورى روى آورديد كه ملت و خاك ايران را به بيگانه تقديم كنيد و از هر فرصتى بر عليه منافع مردم و كشور خود بوديد و خواهيد بود چون ماهيت تان قدرت طلب، وطن فروش و تروريسم است و زمانى كه جهان تك قطبى بود و آمريكا با هر نعره ای حكومت ها را سرنگون مي كرد و با لشكركشى، هر جا که مي خواست مي تاخت و آن كشور را تسخير مي كرد و با يادآورى اين كه بعد از سرنگونى ارباب قبلى تان يعنى صدام حسين، توسط ارتش ارباب جديدتان  و خط و نشان كشيدن او براى كشور ايران، هرگز ملت ايران خفت سرسپارى را تقبل نكرد و شما آقای رجوى، در نشست هاي تان براى عموم اعضاى تشكيلات دم از وعده  حتمى سرنگونى مي داديد و بحث „جرقه و جنگ“ را پيش كشيده و مي گفتيد آمريكا، ايران را به زانو درخواهد آورد و با قدرت نظامى حكومت ايران را سرنگون خواهد كرد! ديديد كه نتوانست، آن جيك جيك مستانه زدن هاتون و آن گردو با دم شكستن هاتون چى شد؟ كه حالا دل به اين خوش كرديده ايد كه فردا جان بولتون شما را در تهران بر تخت خواهد نشاند. مطمئن باشید، آرزوى تان را به گور خواهيد برد. نه تها شما بلكه نسل اندر نسل تان.

توصيه ام به مريم رجوى و شوهر فرارى  و دور از انظار و خزيده در لانه موش اش، اين است كه ديگر از اين خيانت كردن هاتون دست برداريد، از توطئه عليه جداشده ها دست بكشيد كه دود آن با افشاگرى صد برابر، به چشم تان خواهد رفت، از دل بستن  به ارباب جديدتان و ارباب چه هاى تروريست پرورتان، دست بكشيد چرا كه در آينده اى نزديك اتفاقاتى خواهد افتاد كه يك دفعه مي بينيد كه نه مو و نه پوستى در سر داريد و آن اربابان تون سرنوشتى همانند ارباب قبلى تان جناب ديكتاتور ملعون صدام حسين، خواهند داشت. آن وقت است كه چاره اى جز خودكشى جمعى فرقه اى نخواهيد داشت.

اين است توصيه اى مشفقانه و دلسوزانه از يك عضو قديمى و جدا شده از تشكيلات جهنمى تان، به اميد آزادى تمام اسيران از چنگال فرقه رجوى و با آرزوی صلح و امنیت برای مردم ایران.

„پایان“

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قلدرى-بى-محتواى-كاخ-سفيد-و-خوار-و-ذليلى/

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۹:…  این عفریته جهل و جنایت (مریم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحریم ملت ایران حقیر و پست نشان می دهد و خوشرقصى می کند که همین پمپئو این قاتل کودکان مظلوم یمن، حاضر نیست با مریم رجوى دیدارى داشته باشد و در یک موضع گیرى رسمى مجاهدین را فاقد مشروعیت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تکذیب کرد. قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى.

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىمخالفت مایک پمپئو و دولت امریکا با فرقه منفور مجاهدین خلق به سرکردگی مزدور مریم رجوی

لینک به منبع

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۲۳٫۰۴٫۲۰۱۹

 تحریم یک جانبه کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ بر ضد مردم ایران و قرار دادن نیروى نظامى این کشور در لیست تروریستى، از عجائب شق القمر تاریخى است که با هیچ معیار و سنجش قانونى قابل سازگارى نیست و نخواهد بود آن هم به بهانه هاى واهى که خود سردمداران کاخ سفید، حامى و بوجود آورنده ترور و تروریسم در خاورمیانه بوده و هستند تا بیشتر بتوانند مردم منطقه را در جنگ و دشمنى و کشت و کشتار همدیگر قرار دهند و خود فروشنده انواع تجهیزات نظامى کارتل هاى اسلحه سازى ایالات متحده باشند و به واضح ترین بیان خود آمریکایى ها „شیره“ این کشورها را دوشیده و وارد اقتصاد خود کنند. به همین دلیل، براى حفظ منافع خود به هر خباثت و جنایتى دست میزنند و به ادعاهاى دروغ و پوچ روى میآورند و واقعیات را عکس جلوه میدهند. سر زمین و ملک یک کشور را به کشور تحت حمایت خود هدیه میدهند و قلدرمأبانه می خواهند اقتدار ابرقدرتى آمریکا را مجدداً أحیا نمایند، اما نمی دانند آب رفته به جوى دگر باز نخواهد گشت.  زمان لشکر کشى به کشورها، پایان یافته است و شاخ ابرقدرتى آمریکا هم خیلى وقت است که شکسته است و با سمباده کارى نمی شود ریشه بر جامانده را تیز و برنده نمود بلکه هر چه بیشتر سردمداران کاخ سفید عربده بکشند و تهدید کنند و قوانین بین المللى را نادیده بگیرند، ریشه شاخى که روى سرشان باقى مانده است نیز بیشتر می پوسد و این پوسیدگى به بدنه سرایت کرده و یک دفعه می بینید که آمریکا همانند شوروى زمان آقاى گرباچف شده است. در این اصل، شکى نیست و دوران زوال دوناد ترامپ و کاخ سفید، سر رسیده است. هارت و پورت کردن سردمداران جنگ و جنایت همچون پمپئو و جان بولتون و ….نشان از اقتدار آمریکا نیست، بلکه نشان غرق شدن این قدرت جهانى است که ناخداهاى این کشتى غول پیکر کاملا به این واقعیت واقف هستند که کشتى شان در سراشیبى غرق شدن قرار دارد و تهدید و تشر و قلدرى و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللى، ناشى از این است که این ضعف ایالات متحده که در حال غرق شدن است، موقتاً پوشیده شود. اما این واکنش هاى جنون آمیز و تصمیمگیری هاى قلدرمأبانه آقاى دونالد ترامپ و همدستان جنگ طلب اش در روند رو به افول این قدرت در حال اضمحلال فرج آفرین نخواهد بود.

در این راستا، عده اى مزدور و خودفروش و قلاده به گردن ایرانى نما، چنان عنان از کف داده اند که گویا با فشار و تحریم بر مردم ایران، عنقریب است که اقاى دونالد ترامپ و پمپئو آن ها را سوار بر جمبوجت نموده و در تهران پیاده کرده و روانه اریکه قدرت می نماید. این شامل افرادى است که وزارت خارجه آمریکا اجازه داده که با آن ها دیدار داشته باشد اما ببینید رهبران مجاهدین بخصوص شخص مریم رجوى که در پاریس جلوس فرموده اند و دو آتشه تر از بقیه به اصطلاح اپوزیسیون خود فروش چنان براى دونالد ترامپ و پمپئو دم تکان میدهد و خوشرقصى می کند و چنان بر ضد مردم ایران است که گویا تنها پدیده و تافته جدا بافته اى است که فقط او و شوهر فرارى اش حق نشستن بر صدارت ایران را دارا می باشند.

این در صورتى است که این جانى و شوهر بى ریشه اش نه تها جایگاهى در بین مردم ایران ندارند بلکه مورد نفرت عموم ایرانیان و فارسى زبانان داخل و خارج کشور هستند.

 این عفریته جهل و جنایت (مریم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحریم ملت ایران حقیر و پست نشان می دهد و خوشرقصى می کند که همین پمپئو این قاتل کودکان مظلوم یمن، حاضر نیست با مریم رجوى دیدارى داشته باشد و در یک موضع گیرى رسمى مجاهدین را فاقد مشروعیت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تکذیب کرد.

 با این موضع گیرى، پوزه مریم رجوى را هدف شلیک خود قرار داد و بیش از پیش مریم رجوى بور شد، مریم رجوى خود فروش، هنوز که هنوز است از این مزدورى و خیانت به ملت ایران دست برنداشته و از گذشته عبرت نگرفته است و خود را نخود هر آشى می بیند در صورتى که او و شوهرش، متوهم از پول هاى دریافتى از حق مزدورى، فکر می کنند اربابان شان براى آن ها اهمیتى قائل هستند.

مریم و مسعود رجوى بدانند که تفاله اى بیش نیستند و کسى به زوزه هاى شما کفتاران و گرگان حیات آدمیت، اهمیتى نمی دهد. بنابراین، گذشته خود را در مزدورى براى صدام حسین یادآورى کنید، ببینید چى شدید؟

حمایت خود را از  تروریسم در سوریه مرور کنید، ببینید به کجا رسیدید؟

حمایت خود را از کشتار مردم یمن و حمایت از عربستان سعودی را یادآورى کنید و ببینید چى شدید و به کجا رسیدید؟

حمایت شما از تروریسم لجام گسیخته داعش در قتل و عام و کشت و کشتار وحشیانه مردم عادى و دادن لقب عشایر انقلابى به این موجودات آدمخوار را یادآورى نمائید و ببینید چى شدید و به کجا رسیدید؟

ننگ و نفرین مردم ایران و آه ستمدیدگان و کشته شدگان و کسانى که به دست شما شکنجه و سربه نیست شدند، بدرقه راهتان باد و همین روند اضمحلال اصول، تشکیلاتى و نیرویى داشته باشید که انشاءالله به زودى در محکمه عدالت جوابگوى جنایات بی شمارتان باشید.

„پایان“

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوى؛-سیلزدگان-و-وضعیت-تشکیلات-مج/

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم آوریل ۲۰۱۹:… در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود. مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند .

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىکارنامه تاریک فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۷

لینک به منبع

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۰۱٫۰۴٫۲۰۱۹

در ابتداى سال، بارش باران هاى سیل آسا خسارات جانى و مالى سنگینى بر هموطنان عزیزمان  در قسمت هایى از ایران وارد آورده است، بلایاى طبیعى که خواستگاه و مشیتى خارج از اراده انسانى در آن نهفته است.

الام آن هم جز با همت و همیارى سایر إنسان ها و همنوعان، التیام پذیر نیست و هر چند که خسارت مالى و جانى در این سیل اخیر زیاد بوده اما اتحاد و نوع دوستى مردم  در سراسر ایران در کمک و همیارى سیل زدگان ایمان، فرهنگ و نوع دوستى مردم ایران را در أنظار جهانیان انگشت نما کرده است. براى جان باختگان، آرزوى مغفرت و براى مجروحین این بلاى طبیعى، آرزوى سلامتى و براى بازماندگان و خسارت دیدگان آرزوى صبر و اجر دنیوى و اخروى خواهانم.

در این رابطه همدردى هموطنان با سیلزدگان قابل تقدیر است چه جنبه معنوى و تسکینى داشته باشد و چه ارائه کمک هاى مادى. اما در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود.

مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند و با آمار بالاى کشته ها بوق شیطان سازى و تبلیغاتى و مظلوم نمایى خود را کوک می کرد و در پس این تراژدى به مزدورى و خودفروشى و خیانت مشغول بود و به اصطلاح حمایت محور غربى – عربى که الان مشخص شده  کسانى همانند سران عربستان و جنگ طلبان آمریکا، بیش نبودند که پدرخوانده  همین گروه هاى تروریست و آدم کش در خاورمیانه  از جمله همین فرقه ضدانسانى رجوى می باشند،  بوده است.

سیاه نمایى و دروغ  از  درون ایران کار اصلى به اصطلاح ایدئولوژیکى و سیاسى و تشکیلاتى براى فریب اذهان و خوراک افراد در نشست هاى مستمر بود که ذهن و ضمیر افراد را قبضه کرده و در اختیار خود بگیرند و أشک تمساح ریختن و سنگ مردم ایران را به سینه زدن هم شاخص بارز این رویکرد فریبنده و حیله گر رهبرى فرقه بود در صورتى که اولا تمام مردم ایران هم قربانى شوند، حاضرم وجدانم را گرو بگذارم که براى شخص مسعود و مریم رجوى، ذره اى دلسوزى و آه و تاسف واقعى در این دو شخص وجود ندارد و جز بقاء خود بعنوان رهبر و رئیس جمهور مادام العمر، دغدغه اى دیگر نداشته و تمام اعمال تروریستى و خودفروشى و حتى أشک تمساح ریختن و هر نوع معلق زدن دیگر این زوج شیطان صفت براى همین است و لاغیر.

حیله گرى مریم رجوى و أشک تمساح ریختن او براى سیل زدگان اخیر در همین راستا است و اگر مریم رجوى واقعاً دلسوز مصیبت براى مردم ایران است بجاى این که ایام عید در آلبانى این قدر سورچرانى کند و این قدر خرج و مخارج داشته باشد و براى روحیه و نگهداشتن افراد در اشرف ٣ تا این حد سرگرم سازى نماید، یک صدم این ولخرجی ها را به سیل زدگان اختصاص دهد. البته اگر هم این کار را بکند که از چنین جانیانى بعید است براى عوام فریبى بیش نیست.

مریم رجوى که در آلبانى اطراق گزیده است و با براه انداختن جشن و سورهاى آنچنانى و خرید افراد دست چندم بعضى از دولت ها و شرکت در مراسم شان براى روحیه دادن به افرادش به سختى مشغول وصله پینه کردن تشکیلات مندرس و پوسیده اش است، در آغاز سال نو و نشست براى افراد آلبانى با وقاحت تمام سال ١٣٩٨ را سال سرنگونى نامیده است. طبق گفته دوستان در البانى، مریم رجوى با این حماقت هزار باره نمک روى زخم افراد پاشیده است و افراد هم متناقض از این وعده هاى دروغین بعضى آشکارا به رخ فرماندهان خود کشیده اند که بگذارید سرنگونی هاى سال هاى قبل را درو کنیم بعد به سرنگونى امسال برسیم. الان هم خیلى از افراد در اشرف ٣ به این خاطر حتى براى غذا خوردن جمعى هم نم یروند و خیلی ها مستقیماً زیر نظر قرار دارند که فرار نکنند.

مریم رجوى و سران تشکیلاتش، براى موج جدایى و فرار بعد از سیزده بدر، دارند چاره اندیشى می کنند و با تطمیع می خواهند ناراضیان خود را تا صباحى دیگر نگهدارند و با تجربه اى که در کار تشکیلات داریم بعید است که مریم رجوى بتواند بر این معضل فائق آید و باید در روزها و هفته هاى آینده شاهد موج فرار و جدایى از تشکیلات پوسیده رجوى ها باشیم. به امید رهایى تمام دوستان در اسارت رجوى. نوروز سال ۱۳۹۸ بر همه اسرای آلبانی و مردم ایران مبارک باد.

„پایان“

*** 

همچنین: