توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر 2019:…ذبا  انجام یک معامله چطورید؟! مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند. اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای شما میتینگی در تبریز فراهم کند تا نتیجه اش را ببینید! منتظر جوابتان میمانم! توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی .

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

16آذر 1398

پیام شماره ۱۷ مسعود رجوی با عنوان ” شورش ادامه دارد – تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش “در12صفحه که اغلب نقل وقول های متناقض ازاین وآن است وچاشنیهایی ازدروغ های بزرگ که تخصص اش دراین مورد میباشد، منتشر شد که درقسمت های کوچکی ازآن آمده است :

” مردم ایران از خمینی و خامنه‌ای و دم و دنبالچه‌ها نپذیرفتند و نمی‌پذیرند که مجاهدین و کانون‌های شورشی مزدبگیر آمریکا باشند. وانگهی آمریکا در خط سرنگونی نیست که برای آن به ما پول بدهد. ۶۰۰میلیون دلار داراییها و اموالمان در اشرف و لیبرتی را که حاصل هزاران هزار ساعت کار مجاهدین طی ۳۰سال بود به حکومت دست‌نشانده عراق خیرات کرد. اطلاعیه‌های رسمی کمیساریای عالی پناهندگان ملل ‌متحد هم موجود است که از مجاهدین به‌خاطر این‌که همه هزینه‌های انتقال به آلبانی را خودشان دادند چند بار قدردانی کرده است “.

چه کسی درمزار یا سوراخ موشی تان این خبر را بشما رسانده است مسعود؟!

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران

تمامی نوشته ها وعملکرد سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق ،  بخصوص بعد از سقوط صدام وهم پیاله شدن با آمریکاوعربستان ، جایی برای ارائه ی سند بیشتر درمورد مزدوری شما بنفع امریکا و دنبالچه هایش باقی نمیگذارد.

مگر حمایت خستگی ناپذیر از اقدام بغایت ضدبشری آمریکا درمورد تروریزم عریان اقتصادی که برعلیه ملت ایران انجام داده ، که به کار اصلی تبلیغی- ترویجی شما تبدیل شده ، چیزی جز مزدوری نام دارد ویا این کارها را بخاطر جلب رضایت خدا انجام میدهید؟!

حتی در زمان اوباما که بازرنگی خاص سر میبرید، مگر محمد البرادعی بعنوان رئیس وقت آژانس بین المللی نگفت که موضوعات هسته ای بهانه است و هدف اصلی آمریکا ازاین دودوزه بازی ها، سرنگونی حکومت ایران است .

حالا که آمریکا دولتی رک گوتر دارد، این مسئله را در شکل عریانتر مطرح کرده ومیگوید با فشارهای وارده ی حداکثری، مردم ایران را بزانو در خواهد آمد تا مثلا ازحکومت خود بکاهند که درمقابل آمریکا تسلیم محض شود که دستآوردهایی مانند برسمیت شناختن اسرائیل و … را هم دارد که این کار حکم خودکشی برای جمهوری اسلامی رادارد وتحقق اش ناممکن!

البته آمریکا هنوز سندرم عراق را دارد وجرات حمله ی تمام عیار نظامی به ایران- با این جمعیت زیاد، سلسله جبال های مرتفع وخود اتکایی نسبی نظامی- را ندارد وبجای آن درتلاش تجزیه ی ایران وایجاد اسرائیل بزرگ است که البته کاری فاجعه آمیز وبا نتایج خطرناک غیر قابل پیش بینی خواهد بود!

دراین میان، کدام استان و ولایت بشما داده خواهد شد آقا مسعود؟!

به دارائی های شما که میرسیم، روشن است که شما محل درآمدی نداشتید که بتوانید اینهمه ثروت تهیه کنید. تمامی دارائی های شما ازمحل حاتم بخشی های صدام تامین میشد که  با رفتن او، بزودی عربستان جایگزین سخاوتمند او شد ودولت جدید عراق هم این اموال نامشروع وعمدتا متعلق به مردم عراق را بشما پس نداد.

ضمنا، خانواده های ذیربط ، درمورد این مسئله بشما پیشنهاد کرده بودند که هیئتی از خانواده ها ووکلای مبرز وشریف دردادگاه عراق حضور یافته واگر توانستند حقی را برای اعضای مجاهدین- نه شخص شما- اثبات کنند ، این اموال دراختیار مرجعی ذیصلاح قرار گیرد تا درموقعی که اعضای نگون بخت سازمان که هیچ مالکیتی بر چیزی ندارند ، بعد از رفع مشکلات مربوطه وبازگشتن به زندگی آزادانه ، به آنها برگردانده شود واینطور نباشد که رجوی بتواند اینهمه اموال را بالا بکشد!

شما آقا یا خانم رجوی ، اگر درد اعضای سازمان راداشتید، چرا باین پیشنهاد خانواده ها گردن نگذاشتید؟!

ضمنا، شما خود با کمک آمریکا باعث خلع ید ازکمیساریای پناهندگان شدید تا اعضای نگون بخت را تحت سیطره ی اقتصادی خود داشته باشید تا کماکان برده ی شما باقی بمانند!

شما با این کار، مانع برگشتن اعضای خود به ماهیت اصلی انسانی شان شده وظلم غیرقابل توصیفی درحق آنها روا داشتید!

همچنین :

” لعنت بر دروغگو و هرآنکس که مدعیست ۳۴مجاهد مرتبط با عربستان و اسراییل و انگلیس را دستگیر کرده است. یا عجبا، مگر این مجاهدین تمام نشده بودند؟! حالا چه تعداد دوباره پیدا شدند که یک قلم ۳۴نفر از آنها در ارتباط با عربستان و اسراییل و انگلیس بودند “؟!

ازیک طرف درست است که مجاهدینی که خط مشی وافکار بنیانگذاران خود را داشتند ، تمام شده اند.

باند رجوی اما که جای آنها را گرفته ودردشمنی تمام با بنیانگذاران متوفی خود عمل میکند و به دنبالچه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی تبدیل شده ، مانند دیگر باند های مافیایی ، همواره میتواند چند دوجین ازافرادی که تخریب و … را بلد باشند ، داشته باشد واین برای یک سازمان سابقا سیاسی ، درحد مرگ است و افتخاری ندارد!

همینطور :

” ریختن حاصل خونها و مقاومت تاریخی ۴۰ساله به حساب شاه نه فقط ضدتاریخی و ارتجاعی بلکه آب در هاون کوبیدن است “.

ازاین بابت دلواپس نباشید . هردو مرتجعید و وطن فروش واز طرف ارباب بزرگ ، سرمایه گذاری های زیادی بر روی شما انجام نخواهد شد و حسادت بیهوده نکرده واعصابتان را بیش ازاین خراب نکنید!

وایضا :

” به رژیم و هرکس که در جبهه رژیم و هم‌سو با رژیم مدعی پایگاه مجاهدین و مقاومت ایران در داخل کشور است می‌گوییم اگر نمی‌بینید، هم‌چنانکه رئیس‌جمهور برگزیده این مقاومت از سال‌ها پیش گفته است، برای ما هم یک راهپیمایی در خیابانهای تهران تأمین کنید “.

با  انجام یک معامله چطورید؟!

مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند.

اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای شما میتینگی در تبریز فراهم کند تا نتیجه اش را ببینید!

منتظر جوابتان میمانم!

صابر  تبریزی

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حمایت-عربستان-از-رجوی-متوقف-شده-است/

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده استابراهیم خدابنده، انجمن نجات، ششم دسامبر 2019:… در این پیام، آنچه ظاهرا بیشترین حساسیت را در رجوی ایجاد کرده “تأمین هزینه های مجاهدین خلق توسط عربستان سعودی” می باشد که آن را “داستانسرایی و یاوه گویی” خوانده است. تلویزیون ایران اینترنشنال متعلق به سعودی هم این میان بی نصیب نمانده و مورد بازخواست رجوی قرار گرفته است که چرا با مسعود خدابنده و ایرج مصداقی مصاحبه داشته و آنان به حمایت مالی سعودی از رجوی اشاره کرده اند. حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است 

رجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کردرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

ظاهراً سعودی دیگر حاضر به حمایت از رجوی نیست

توسط ابراهیم خدابنده آخرین بروزرسانی ۱۴ آذر ۱۳۹۸

پیامی با عنوان “پیام شماره 17 مسعود رجوی” مورخ 4 آذر 1398 از رسانه های سازمان مجاهدین خلق قرائت گردید که جدا از خالی بندی ها و رجز خوانی های معمول و وعده و وعیدهای توخالی همیشگی برای روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته در آلبانی، دارای یک نکته جالب بود.

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات

ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات

در این پیام رجوی سؤال می کند: “دستگاه های امنیتی غربی کجا و از چه موقع در فکر سرنگونی رژیم بوده اند؟” و بعد ادامه می دهد: “عربستان سعودی اگر می توانست به حملات موشکی و پهبادی رژیم به تأسیسات نفتی خودش و به سلسله حملات زنجیره ای به فرودگاه ها و شهرهایش، پاسخی در خورد می داد”. سپس سعودی برای دادن “پوشش تبلیغاتی برای بقایای شاه و ریزشی های شیخ” مورد نکوهش قرار می گیرد.

در این پیام، آنچه ظاهرا بیشترین حساسیت را در رجوی ایجاد کرده “تأمین هزینه های مجاهدین خلق توسط عربستان سعودی” می باشد که آن را “داستانسرایی و یاوه گویی” خوانده است. تلویزیون ایران اینترنشنال متعلق به سعودی هم این میان بی نصیب نمانده و مورد بازخواست رجوی قرار گرفته است که چرا با مسعود خدابنده و ایرج مصداقی مصاحبه داشته و آنان به حمایت مالی سعودی از رجوی اشاره کرده اند.

یک سؤال، که پاسخ آن برای هر کسی که مختصر آشنایی با مجاهدین خلق و خصوصاً سوابق شخص رجوی داشته باشد کاملاً روشن است، اینست که آیا رجوی معذوریتی برای گرفتن پول از عربستان سعودی دارد؟ کسی که همه گونه همکاری نظامی و اطلاعاتی با دشمن متجاوز به خاک میهن داشته و طی بیش از دو دهه زیر چتر حمایتی صدام حسین بوده است، اگر سعودی یا هر کس دیگری به او پول بدهد آیا منعی در دریافت آن می بیند؟

این که از یک طرف تلویزیون ایران اینترنشال تحت حمایت سعودی با دو جداشده از سازمان مجاهدین خلق مصاحبه می کند و این که از طرف دیگر رجوی در این پیام به سعودی حمله می نماید و عدم پاسخگویی درخور به موشک و پهباد را به رخش می کشد و از پوشش تبلیغاتی سایرین شکایت دارد به چه معناست؟ به غیر از اینست که ظاهراً پول و تبلیغ و حمایت قطع شده است؟

خبرگزاری ها اعلام کردند که وزیر خارجه عمان یوسف بن علوی برای سومین بار جهت میانجیگری به تهران آمد و با رئیس جمهور دیدار داشت و روحانی به وی گفت که هیچ مشکلی برای تجدید روابط با عربستان سعودی ندارد.

به دنبال سقوط صدام حسین یعنی تنها حامی دولتی رجوی، او به دنبال جایگزینی این بار در غرب می گشت که همه جا دست رد به سینه اش خورد و نهایتاً به سراغ سعودی رفت. حالا حتی برای آن ها هم مسجل شده است که رجوی به آخر خط رسیده و تمام شده و به تاریخ پیوسته است و لذا ترجیح داده اند تا کمک به رجوی را قطع کرده و به دنبال عادی سازی روابط با ایران باشند.

اما آنچه این میان دغدغه اصلی ما در انجمن نجات و زجرآور است وضعیت اسیران ذهنی و عینی رجوی در اردوگاه فرقه ای رجوی در تیرانا می باشد که خانواده های دردمند و رنج کشیده آنان در فراق عزیزان خود روزمره شکنجه می شوند و دستشان کوتاه است.

رجوی بهتر است کمی واقعیات را بپذیرد و دست از سر کسانی که سالیان سال است آنان را از ارتباط با دنیای خارج خصوصاً خانواده و دوستانشان محروم کرده بردارد و اجازه بدهد بیش از این عمرشان بیهوده تلف نشود و آنان را با این گونه رجزخوانی ها مشغول نگه ندارد.

به امید روزی که تمامی قربانیان فرقه رجوی در اردوگاه آلبانی بتوانند با خانواده های خود ارتباط برقرار نموده و پا به دنیای آزاد بگذارند.

ابراهیم خدابنده

حمایت عربستان از رجوی متوقف شده است

لینک به منبع

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال
مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

***


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/زلزله-آلبانی-و-سوءاستفاده-رجوی/

زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم دسامبر 2019:… همکاری مجاهدین بااین اکیپ پزشکی، درزمانی که اعضای خودش براثر بیماری های مختلف جان میسپارند، ازبهر چیست؟ آیا شبیه همان کاری نیست که برای عراقی های اطراف پایگاه اشرف میکرد تا عواملی برای خود تربیت کرده ودرامر طومار جمع کنی بنفع خود وجاسوسی ازآنها استفاده کنند؟! من ازمنابع کاملا موثقی شنیده ام که باند رجوی ازاین کمک گیرندگان عراقی برای کتک زدن برخی خانواده ها وتهدید جانی آنها استفاده میکردد. درزمان وجود کمپ اشرف ، مردان وزنانی به فروشگاه های تعاونی مجاهدین مراجعه میکردند ودرمقابل دریافت اجناس مفت و حتی مجانی ، از مجاهدین دربرابر خانواده ها که قصد ملاقات داشته حمایت میکرده وتاحد کتک زدن آنها پیش میرفتند. زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی 

رجوی آمار تلفات زلزله را مخفی می کند. چرا؟رجوی آمار تلفات زلزله را مخفی می کند. چرا؟

زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

خائن به کشور خود، نمیتواند کمک بیغرضانه  به مردم کشور دیگر بکند!

12/09/1398

زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

درگزارشی باعنوان ” شهروندان آلبانی در اشرف۳ ” که رسانه های رجوی منتشرش کرده، چنین آمده است :

” گروههایی از شهروندان آلبانی در روزهای ۲۲ ، ۲۴،۲۳ ، ۲۵ و ۲۶ آبان ماه به مدت ۵ روز از صبح تا غروب در محل اقامت مجاهدین اشرفی بودند. همزمان شماری از شهروندان از خدمات پزشکی ارائه شده توسط یک هیأت پزشکی آمریکایی و همچنین پزشکان و کادر درمانی مجاهدین استفاده کردند. هیأت پزشکی آمریکایی شامل ۱۵ دکتر متخصص و کادر درمانی توسط پروفسور جراح فیروز دانشگری ( هوادار رجوی) در دانشگاه اوهایو دعوت شده بود “.

این هیئت پزشکی آمریکائی، درزمانی که 50میلیون آمریکائی ازخدمات بیمه ودرمان محروم است ، چرا بمردم خود کمک نمیکند که ازاین مزایا بهره مند باشد؟

مجاهدین خلق آلبانی و مشکلات و تناقضات

اگر بیاد داشته باشید ،  کشور کوبا زمانی دچار توفان سهمگین شد واوباما پیشنهاد اعزام پزشک به کوبارا کرد که رئیس جمهور کوبا درجوابش گفت که سیستم پزشکی کوبا بقدری قوی وسازمان یافته است که درهر زمان میتوان 5هزار پزشکرا به هرنقطه ی جهان اعزام دارد وآمریکا فاقد این امکانات است!

همکاری مجاهدین بااین اکیپ پزشکی، درزمانی که اعضای خودش براثر بیماری های مختلف جان میسپارند، ازبهر چیست؟

آیا شبیه همان کاری نیست که برای عراقی های اطراف پایگاه اشرف میکرد تا عواملی برای خود تربیت کرده ودرامر طومار جمع کنی بنفع خود وجاسوسی ازآنها استفاده کنند؟!

من ازمنابع کاملا موثقی شنیده ام که باند رجوی ازاین کمک گیرندگان عراقی برای کتک زدن برخی خانواده ها وتهدید جانی آنها استفاده میکردد.

درزمان وجود کمپ اشرف ، مردان وزنانی به فروشگاه های تعاونی مجاهدین مراجعه میکردند ودرمقابل دریافت اجناس مفت و حتی مجانی ، از مجاهدین دربرابر خانواده ها که قصد ملاقات داشته حمایت میکرده وتاحد کتک زدن آنها پیش میرفتند.

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

سازمان، در جریان ترور ناکام آقای مصطفی محمدی وهمسرش که برای دیدن دخترش سمیه ازکانادا به اشرف آمده بود، از عراقی های ساکن حوالی اشرف ودر پوشش رانندگان آژانس استفاده کرده بودند و …

درادامه ی گزارش باند رجوی ” گلچینی از مصاحبه شهروندان آلبانی ” منتشر شده که به قسمت هایی ازآن میپردازم:

” یک آقا و یک خانم: شما اپوزیسیون ایران هستید که برای دموکراسی در ایران می جنگید. ما برادران شما هستیم و از شما در آلبانی حمایت می کنیم. ما از شما و هر کس دیگری که برای دموکراسی و آزادی می جنگد استقبال می کنیم. من به همه شما که برای دموکراسی و حقوق مردم خود می جنگید، سلام می کنم. من آرزو می کنم که اپوزیسیون ایران پیروز شوند و آرزو می کنم که به زودی بتوانیم از کشور شما نیز بازدید کنیم. ما از فرهنگ شما و هر آنچه شما نماینده آن هستید بسیار قدردانی می کنیم.”

یعنی این آقا وخانم اینقدر شعور نداشتند که بدانند در زمانی که ساکنان مانز حق تشکیل خانواده و دسترسی آزاد به اطلاعات را نداشته ونمیتوانند اعضای خانواده ی خود درایران را دوست بدارند، چیزی ازحقوق شهروندی نمیدانند و ازاین رو دموکراسی هم سرشان نمیشود که بخاطر آن ازفاصله ی هزاران کیلومتر بجنگند؟

آقا یا خانم آلبانییایی!

زمانی که بزرگتران این جماعت که شما آنرا اپوزیسیون مینامید ، براحتی آب خوردن میتوانند حقوق اکثریت قاطع اعضاء تشکیلات خود را حیف ومیل کنند، چگونه خواهند توانست که برای مردم ایران که میانه ی خوبی هم بلحاظ عدم استقبال ازسبکسری ها وخیانت رهبران مجاهدین ندارند ، دموکراسی فراهم کنند؟

ضمنا سفر شما به ایران، یک مسئله ی دست نیافتنی نیست وازهم اکنون میتوانید به سفارت ایران مراجعه کرده و ویزای مربوطه را بگیرید!

بعد :

“یک خانم و یک آقا: از این برنامه و کمک پزشکی شما به مردم سپاسگزاریم. و نه فقط بخاطر کمک عملی که به آلبانیان ارائه می دهید بلکه از کمک معنوی شما نیز سپاسگزارم. چون شما آدمهای خیلی خوبی هستید ما ، به عنوان آلبانیایی ها ، می توانیم یاد بگیریم مانند شما رفتار کنیم. ما از شما چیزهای زیادی می آموزیم. خیلی ممنونم.”

اگر بخواهید مثل مجاهدین رفتار کنید، باید همین الان ازهمدیگر جدا شده و اگر فرزندی دارید رهایش کنید وآیا شما مقدمات انجام این کار را فراهم کرده اید؟

اگر بلد نیستید، درجلسات دستگاه مغزشویی رجوی شرکت کنید وببینید که انجام این کارهای غیرانسانی وسخت، چگونه برایتان راحت میشود!

سپس :

” یک خانم: ما در اینجا در اشرف ۳ هستیم تا از این پروژه که برای کمک به مردم آلبانی هست، بهره مند شویم. امیدوارم هرچه سریعتر بتوانید به میان مردم ایران بروید و در کشور خود آزاد باشید. متشکرم.”

چرا انجام این خدمات را ازدولت خود وسازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ  و… نمیخواهید؟!

ضمنا این مخاطبین شما ، طبق گفته ی نخست وزیر سابق آلبانی ، انسان های نرمالی نیستند که بتوانند درجامعه ای متعارف زندگی کنند.

نخست وزیر شما قول داده بود که با انجام اسلوب های روانپزشکی وروانشناسی بر روی این قربانیان رجوی، آنها را به انسان های نرمالی تبدیل کرده وجذب جوامع بشری کند!

مشکل دراینجاست که دولت آلبانی خلف وعده کرد واین وابستگان رجوی را درمان ننمود تا بتوانند به کشورهای دیگر وایران بروند و دراین موردازدولت خود بازخواست نمایید که چرا بجای انجام وعده ، سران مجاهدین را آزاد گذاشت و زمین برای زندان سازی دراختیار آنها قرار داد تا کماکان دستگاه مغز شویی خود را داشته باشند ونگذارند که این قربانیان به زندگی انسانی برگردند!

دراینمورد، دولت آلبانی جفای بزرگی درحق مهمانان خود که اتباع ایران هم هستند ، کرد تا آمریکا ومریم رجوی را خشنود سازد وبر افکار عمومی آلبانی توهین بزرگی بنماید!

صابر  تبریزی

زلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

***

Earthquake Destroyed MEK Camp in AlbaniaEarthquake Destroyed MEK Camp in Albania

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

مجاهدین خلق در آلبانی غلامعلی میرزایی بی بی سیAlbania’s Iranian guests. The Mujahedin-e Khalq (MEK), or People’s Mujahedin Organisation of Iran (PMOI) have been a leading opposition voice against the Islamic Republic of Iran, now relocated to Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

همچنین: