انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت چهارم، پایانی)

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت چهارم، پایانی)

مریم رجوی رئیس جمهور توهمات مریدان رجوی صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم نوامبر 2021:… ادعا شده که مریم رجوی توانسته است رژیم ایران را که از نظر آنها توسعه طلب است، درعرصه های گوناگون شکست بدهد وما عملا این توسعه طلبی را ندیده و پیروزیهای مریم خانم را که در راستای این توسعه طلبی خیالی باشد ، مشاهده نکرده ایم. همچنین گفته شده است که جبهه ی نیرومندی از منتخبان صدها میلیون نفر ازمردم جهان که اسوه ی شرافت هستند ، درکنار مریم قرار گرفته اند که البته هیچ انسان باشرفی قبول ندارد که این روسپیان سیاسی که فقط بخاطر پول حرف میزنند واز باند رجوی حمایت میکنند ، چگونه میتوانند شرافتی ازجهان داشته باشند. توهمات مریدان رجوی 

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

قسمت چهارم و پایانی

توهمات مریدان رجوی

17/08/1400

نویسنده ی مقاله ی مورد نقد میگوید که آخوندها ووابستگانشان ارزش های مشترک بشری را بو نکرده اند وبهمراه آن مجاهدین را یک گروهک دانسته  که این گروهک در عین حال با خرج پول های کلان برجسته ترین شخصیت های آمریکائی واروپایی را با صرف مبالغ گزاف دراختیار گرفته است و…

من بعنوان یک منتقد مناسبات ضدبشری موجود در فرقه ی رجوی، کاری با اینکه این ارزش مشترک بشری چیست وچگونه آخوند ها ووابستگانش با این مسئله برخورد میکنند، ندارم.

آنچه که مورد توجه من است این است که باند رجوی واقعا پول های کلان اهدائی عربستان را اغلب صرف روسپیان سیاسی کرده وخام خیالانه فکر میکند که سخنرانی های دروغ محور این روسپیان سیاسی میتواند خلاء موجود درپایگاه مردمی اش را پر کند!

البته قسمت اعظم  آن قسمت از پول های باقیمانده هم صرف هزینه های لباس وزیورآلات وبزک دوزک مریم رجوی میشود ونتیجتا پولی که با فروش شرافتی که از 40سال پیش هم بارها فروخته شده بود ، اینگونه حیف ومیل میشود!

رجوی ها ادعا دارند که توانسته اند درسراسر جهان یک جبهه ی متحدی برعلیه دشمنان ایران ؟! ایجاد کنند واین ادعای عجیبی است.

چرا که اگر چنین جبهه ای وجود داشته باشد، باید پذیرفت که آنها  بعنوان دشمنان مردم ایران، دراصل خود زنی میکنند که البته از رجویست ها که انجام کار درست ازآنها ساخته نیست ، بعید نمیباشد.

دردیگر قسمت ها ادعا شده که مریم رجوی توانسته است رژیم ایران را که از نظر آنها توسعه طلب است، درعرصه های گوناگون شکست بدهد وما عملا این توسعه طلبی را ندیده و پیروزیهای مریم خانم را که در راستای این توسعه طلبی خیالی باشد ، مشاهده نکرده ایم.

همچنین گفته شده است که جبهه ی نیرومندی از منتخبان صدها میلیون نفر ازمردم جهان که اسوه ی شرافت هستند ، درکنار مریم قرار گرفته اند که البته هیچ انسان باشرفی قبول ندارد که این روسپیان سیاسی که فقط بخاطر پول حرف میزنند واز باند رجوی حمایت میکنند ، چگونه میتوانند شرافتی ازجهان داشته باشند.

اینها دراین ولخرجی و در مناقصه گذاشتن شرافتی که حرفش را شنیده ولی خودش رالمس وتجربه نکرده اند ، ولخرج تر شده اند!

جواب ساده ی دیگر این ادعا این است که میتوان بشرط قبول وجود شرافت در مریم خانمی که برجسته ترین کارش سرحرمسراداری بوده ، این روسپیان حامی او- یا بهتر بگویم روسپیان عاشق پول هایی که دراختیار مریم رجوی است – بروجود شرافت دراین جماعت صحه گذاشت!

دربخش دیگری ازاین مقاله ی مورد نقد ، برخارج شدن سازمان مجاهدین استحاله یافته از لیست های تروریستی تکیه شده است.

چرا مجاهدین به امریکایی ها متوسل می شوند ؟

درحالی که ما میدانیم که این خارج شدن حاصل خاصه خرجی های عربستان و اقدامات شبانه روزی اسرائیل میباشد که هرکدام بنوعی با موجودیت ایرانی که یکپارچه ومتحد ونیرومند باشد ، مشکل دارند که من شخصا امیدوارم عربستان ازاین شیب خطرناک بیرون آید.

فرقه ی رجوی به افشای فعالیت های صلح آمیز اتمی ایران نیز افتخار میکند که دراصل مایه ی شرمی برای هر شخص وجریان ایرانی است.

باند رجوی با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

افشا کردنی که درعین خیانت تقلبی بود وچگونه؟

برای اینکه کارشناسان ومقام های امنیتی ذیصلاح توضیح دادند که این اطلاعات راست ودروغ دراختیار اسرائیل بود ه و اسرائیلی های اشغالگر برای جلوگیری ازلو رفتن جاسوسان خود ، مجاهدین را پیش انداختند تا ضمن رفع این نقیصه ی امنیتی برای خود، فرصتی برای گروه تروریست وجاسوس پرور رجوی بدهند تا عرض اندامی کرده و بدین مسئله افتخار بکند که باعث وبانی صدور قطعنامه ی 1737 برعلیه ایران شده وحلقه ی محاصره را برعلیه هموطنان خود تنگ تر کرده وبه تشدید درد ورنج اقتصادی آنها تاحد ممکن کمک کرده باشند!

بقیه ی ادعاهای مطرح شده درمقاله ی مورد نقد ما، ادامه ی همان دروغگویی های روزمره است ومن حق خواننده ی خود میبینم که وقت اش را با دانستن آنها تلف نکند و بجای آن دنبال کار ویا سرگرمی مفیدی باشد ولذا ازنقد این قسمت های زیادی زائد، خودداری نمودم.

پایان

صابر  تبریزی

توهمات مریدان رجوی  

***

همچنین:
لینک

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت اول)

مریم رجوی رئیس جمهور صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم اکتبر 2021:… اگر این انتصاب قلابی و بغایت وهم آلود، آن موقع خنده دار بود ، برای دوران سرنگونی وتشکیل دولت موقت توسط گروه مفلوکی بنام سازمان استحاله یافته ی مجاهدین ازمحالات وبرای امروز خالی ازهیچگونه اثر است وازاین رو باید دلیل بیآورید که این ادعاهایتان ذره ای صحت دارد که البته تاکنون خبری ازارائه ی دلیل ومدرک ازطرف شما نبوده است! درگیری های شما با حکومت ایران صرفا برای برآورد کردن امیال شیطانی مسعود خودشیفته ومتوهم بوده وترور هایتان هم درهمین راستا! بنابراین، هرچه که کردید، ربطی به آزادی نداشته وآنچه بدست آوردید، ازبین بردن آزادی فردی خودتان بود وخود را به بازنده ی مفلوک وقایع پیچیده ی ایران وجهان تبدیل کردید. مریم رجوی رئیس جمهور 

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

مریم رجوی رئیس جمهور ؟ اخراج رجوی از فرانسه 

قسمت اول

03/08/1400

صحبت ازوراجی ها ورجزخوانی های طولانی وبی سروتهی در تلقین واثبات این مسئاست که گویا بعد از انتصاب مریم به ریاست جمهوری کشوری مبهم ، مردم این کشور به رفاه وسعادت راه یافته واگر عجالتا نیافته اند، چه باک که سنگ بنای این خوشبختی بدست معمار قلابی ای بنام مسعود رجوی گذاشته شده است.

این نوع مطالب منتشر شده آنقدر طولانی وخسته کننده است که منتقد جز بی توجهی کردن به آن قسمت های نوشته که گند تر است ونقد بخش های اصلی آن چاره ای ندارد و من نیز همان کار را کردم که منطقا میبایست میکردم.

مریم رجوی رئیس جمهور 

پاراگراف های مثلا مهم یکی ازاین نوشته ها رابخوانیم :

” نگاهی به کارنامه سالیان گذشته، نشان می‌دهد که انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، انتخابی فقط برای آن مقطع یا انتخابی تنها برای فردای بعد از سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران نبود؛ بلکه انتخابی برای امروز هم بود. “

اگر این انتصاب قلابی و بغایت وهم آلود، آن موقع خنده دار بود ، برای دوران سرنگونی وتشکیل دولت موقت توسط گروه مفلوکی بنام سازمان استحاله یافته ی مجاهدین ازمحالات وبرای امروز خالی ازهیچگونه اثر است وازاین رو باید دلیل بیآورید که این ادعاهایتان ذره ای صحت دارد که البته تاکنون خبری ازارائه ی دلیل ومدرک ازطرف شما نبوده است!

دوباره :

“… دیدیم که نسل بهار آوران ایران، برای محقق کردن بهار آزادی، با زمستان سخت دیکتاتوری رژیم ولایت‌فقیه جنگید. جنگید و جنگید و برخلاف همهٴ سیلابهای تهمت و سرکوب و توطئه و راه‌بند، ایستاد و راه را هنوز هم به سوی مقصد آزادی، می‌پیماید.”

درمتن مورد نقد، منظور از ” بهار آفران ” همان بروبچه های قلعگی شده ی باند رجوی است که معلوم نیست چگونه درداخل قلعه ای محصور مانده وهمراه آن به دیگر جاها بهار میآورند!

درگیری های شما با حکومت ایران صرفا برای برآورد کردن امیال شیطانی مسعود خودشیفته ومتوهم بوده وترور هایتان هم درهمین راستا!

بنابراین، هرچه که کردید، ربطی به آزادی نداشته وآنچه بدست آوردید، ازبین بردن آزادی فردی خودتان بود وخود را به بازنده ی مفلوک وقایع پیچیده ی ایران وجهان تبدیل کردید.

بازهم :

” درست همان‌طور که خانم مریم رجوی گفت: «ما به جانب فدیه‌ها و محنتهای بزرگ شتافته‌ایم، تا آزادی و خوشبختی نصیب ملت ایران شود. ما از همه چیز دست شسته‌ایم، تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید و چنین خواهد شد “.

مریم رجوی که نه ولی اعضای باند رجوی خود را فدای پدیده ی نحسی بنام ارضای کرم های کیش شخصیت وزیاده خواهی های بی پایان ولاعلاج مسعود ومریم کردند.

منافع شخصی ، حقیر ونامشروع این دو ، کاملا درضدیت با آزادی مردم است.

حتی درتضاد باآزادی کسانی که گول مسعود را خرده وبسادگی تمام خود را تبدیل به برده وروبوت او نموده و ازهمه چیز الا بدست آوردن افتخار بردگی رجوی دست شستند.

مجددا :

” باند غالب رژیم به سرکردگی رفسنجانی، راه چاره را در این دید که برای بقای رژیم ولایت‌فقیه، تلاش کنند حکومت آخوندی و استبداد مذهبی را، با همین هیأت و ترکیب، به سیستم جهانی و غرب، چه به‌لحاظ سیاسی و چه به‌لحاظ اقتصادی وصل و قلاب کنند. هدف از این قلاب کردن این بود که رژیم را از سقوط به دره سرنگونی نجات بدهند. به همین خاطر رفسنجانی یکشبه لباس مدره و اعتدال به‌تن کرد و استراتژی اتصال حکومت آخوندی به سیستم سرمایه‌داری جهانی را پیش گرفت.”

البته وصل شدن به سیستم سرمایه داری جهانی مدرگی بحساب نمیآید.

سرمایه داری حدود 600 سالی است که برجهان حکم میراند ودربرخورد با تناقضاتی که ازدرون خودش بوجود آمده ، به ارتجاع و پدیده ای مانع پیشرفت بشر تبدیل شده وهر روز که میگذرد، روشن میشود که قادر به علاج بحران های ادواری وساختاری اش نمیباشد.

با این وجود ازشما که  پیوستگی به این سیستم را هم نشانه ی مدنیت میدانید وهم محکوم میکنید ، سئوال میکنم که اگر سیستم سرمایه داری را بد میدانید ، اینهمه دریوزگی دربرابر گردانندگان آن که به رایج ترین کار شما تبدیل گشته، ازبهر چیست؟

یعنی من حق ندارم که ازاظهارات شما باین قناعت برسم که شماماکیاولیست قهاری بوده وهرچیز ناصواب را وقتی پای منافع کثیف تان درکار است، به صواب تبدیل میکنید؟

همینطور :

” اشغال کویت برای حیات رژیم آخوندی، یک فضای بین‌المللی و یک فرصت طلایی بود. آخوندهای حاکم این شرایط را مائده‌یی دیدند که با توسل به آن می‌توانند، هم دشمن دیرینهٴ خود را از سر راه بردارند، هم رژیمشان را از ورطه سقوط نجات دهند. هم‌چنین، رژیم همزمان با جنگ کویت، در یک لشکرکشی نظامی، درصدد نابودی مجاهدین برآمد. اما در این تهاجم، از ارتش آزادیبخش (در سلسله عملیات مروارید)، شکست سنگینی خورد.”

سفیر آمریکا عراق را مجاب کرد که قادر است به کویت که با حفر تونل های شیب دار نفت عراق را به سرقت میبرد ، حمله کند ودراین کار ازطرف آمریکا هیچ خطری متوجه عراق نیست.

صدام که هنوز ارباب شما بود ، گول خورد و باحمله به کویت خود را دردامی انداخت که هرگز نتوانست ازآن رها شود وزمانی که به بد عهدی آمریکا پی برد ، کار ازکار گذشته بود وچنان ضعیف شده بود که کردهای عراق هم طمع  تصرف بغداد را کرده ونیروهایش را بدانسو عزیمت داد وشما که در سر راه آنها بودید ، با شقاوت تمام کردها را که زمانی جا وامکانات دراختیار شما قرار داده بودند ، قتل عام کرده ودرجه ی عبودیت خود به صدام را نشان دادید.

شخص رجوی بعد ازاین کشتاری که براه انداخت ، اظهار نمود که با این خدمتی که به صدام کرده، ارتش آزادیبخش؟؟!! خود درعراق را بیمه کرده است .

این نمک نشناسی شما دربرابر کردها وخوش رقصی پر هزینه ی تان در برابر صدام، چه ربطی به دولت ایران وشکست اش دارد؟ ادامه دارد

صابر تبریزی

مریم رجوی رئیس جمهور ؟ اخراج رجوی از فرانسه و توهمات مریدان رجوی

***

همچنین:
لینک

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت دوم)

مادام العمر بودن ریاست جمهوری رجوی صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام اکتبر 2021:…  به انتخاب مریم بعنوان رئیس جمهور خیالی که میرسیم، باید گفت که همه میتوانند در لفظ این کار را انجام دهند که کار سختی نیست. در دارالمجانین ها ، این نوع انتخابات واننصابات به وفور انجام میگیرد که میبینیم که هرگز نتیجه ای نداشته است. سختی کار در این است که این انتخاب وانتصاب باید نمود اجتماعی داشته باشد که انتخاب مریم چنین نمودی را نداشته وندارد! مادام العمر بودن ریاست جمهوری رجوی 

مادام العمر بودن ریاست جمهوری رجوی Maryam Rajavi Unelected President-Elect

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

لینک به قسمت اول

قسمت دوم

09/08/1400

در قسمت دیگری ازاین تحلیل آبکی ودرعین حال بالا بلند باند رجوی چنین میخوانیم :

” گسترش مجاهدین و گسترش شورای ملی مقاومت ایران، افزایش فعالیتهای بین‌المللی، همه بخشی از پاتک مجاهدین علیه رژیم بود. اما این کارزارها، در سال 1372 به یک تعرض تمام‌عیار و همه‌جانبه علیه رژیم ارتقا پیدا کرد و قلب ارتجاع حاکم را هدف قرار داد. در اجلاس شهریور 1372 شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی را که در آن زمان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران بود، به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، انتخاب کرد.”

گسترش که چه عرض کنم ، بهتر است که نامش را جنجال نامید که به واسطه ی تلویزیون 24 ساعته که تامین مخارجش بدون بذل وبخشش های زیاد حکومت عربستان امکان کار ندارد ، برپا شد وپول های مفتی که به روسپیان سیاسی پرداخت شد که به تایید باند رجوی پرداخته ومراسم مختلف اورا پررونق نشان دهند.

به انتخاب مریم بعنوان رئیس جمهور خیالی که میرسیم، باید گفت که همه میتوانند در لفظ این کار را انجام دهند که کار سختی نیست.

در دارالمجانین ها ، این نوع انتخابات واننصابات به وفور انجام میگیرد که میبینیم که هرگز نتیجه ای نداشته است.

سختی کار در این است که این انتخاب وانتصاب باید نمود اجتماعی داشته باشد که انتخاب مریم چنین نمودی را نداشته وندارد!

دوباره :

” همچنین انتخاب یک زن، به‌عنوان رئیس‌جمهور، شلیکی بود به قلب ارتجاع که زن را نیمه انسان محسوب می‌کند و او را به‌طور قانونی نیز از مناصبی هم‌چون قضاوت و ریاست‌جمهوری ممنوع ساخته است. انتخابی که برای زنان و همچنین مردان آگاه ایرانی، نویدبخش نفی کامل تبعیض جنسی، برابری زن و مرد و بنای ایرانی آزاد و دموکراتیک می‌باشد.”

این زن که نامش مریم باشد، هرگز نماینده ی زنانِ عضو تشکیلات رجوی هم نیست تا چه برسد که نماینده ی زنان ایران باشد.

او درمقابل آنها قرار داشته و باتمام قوا ازمسعود رجوی دفاع میکند ومرید دست اول وگماشته ی اصلی اوست وانتخاب او هرگز بمعنای انتخاب یک زن نیست وبنابراین ازاین بابت که که دراین خیمه شب بازی ، زنان قَدر دیدند وبر صدر نشستند، نمیتوان منتی بر سر زنانی گذاشت که علاوه بر تحمل بردگی فیزیکی ، محکوم به بردگی جنسی هم بوده وستم مضاعفی را تجربه کردند!

سپس :

” مقاومت ایران با ریاست‌ جمهوری مریم رجوی، در داخل و خارج ایران، چشم‌اندازهای پیشرفت سیاسی را، یکی پس از دیگری رقم زد : خبرگزاری رژیم – 8آبان 1372: «(این انتخاب)، مصالح نظام را تهدید می‌کند و …: لاریجانی – 25آبان 72: «حضور او (مریم رجوی) در فرانسه برای ایران غیرقابل تحمل است “.

بارها بشما تفهیم شده که این نوع برخوردهای دیپلماتیک ازکارهای کارگزاران حکومتی است ودولتمردان دربرابر هر بی احترامی که به کشور متبوعشان میشود، واکنش نشان میدهند و نتیجتا برخورد های فوق لزوما بدان معنی نیست که باند رجوی ازاهمییتی برخوردار است.

دولتمردان همه ی کشورها دوست دارند که دشمنان ولو حقیرشان توسط کشورهای ثالث مورد پشتیبانی قرار نگیرند وشما این موضعگیری ها را درهمین حد واندازه بدانید.

مجددا :

” رادیو سراسری ایتالیا- 30مهر 1372: «(انتخاب خانم رجوی) یک گام به پیش از جانب مقاومت ایران علیه رژیم آخوندها».روزنامه اکسپرسن- اول بهمن 1372: «در سراسر ایران، به این زن (مریم رجوی) امید بسته‌اند. لیبراسیون – 24آبان 1372: «مسئول اول پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران، که به‌تازگی به‌عنوان رئیس‌جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران معرفی گردیده، به‌واقع کابوس اصلی رژیم ایران است”.

جراید ومطبوعات اگر از بابت درج این خبرها پولی هم نگیرند، میتوانند نظریاتی ارائه نمایند که مهم نیست.

مهم آنست که این تفسیر ها محک تجربه خورده ودیر یا زود درستی ونادرستی خود را نشان دهند.

خوشبختانه این نظریات صادقانه یا حاصل بند وبست های متداول ، 17 سال محک تجربه خورده ونادرستی خود در جهان زمینی را به اثبات رسانیده ونشان داده اند که این انتخاب و جنجال سازی های گوش خراش مربوطه ، هیچ تاثیری در زندگی مردم ایران نداشته است. ادامه دارد

صابر  تبریزی

مادام العمر بودن ریاست جمهوری رجوی  و توهمات مریدان رجوی

***

همچنین::
لینک

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت سوم)

اخراج رجوی از فرانسه صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم نوامبر 2021:… منظور نویسنده این است که اقدام پلیس فرانسه برای کسب آگاهی ازکارهای مریم که درحصاری دراوسورواز پاریس انجام داد ، توطئه بوده است. یعنی پلیس یک کشور حق ندارد بداند که تعدادی شهروند خارجی مشکوک را مورد رصد قرار داده وازمحل زندگی وفعالیت او اطلاعاتی بدست آورد!!!… ازنتایج این سخنرانی ، یکی هم این است که مریم قادر نیست در خانه ی خود که همان فرانسه باشد ، جلسه ای برگزار کند وگویا مقرر بوده که این اعتلا به قهقرا میل کند که عملا کرده است. گو اینکه حضور 25هزار نفر دراین شعبده بازی، محل شک وتردید فراوان است. اخراج رجوی از فرانسه 

اخراج مریم رجوی از فرانسهاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی (قسمت سوم) 

قسمت سوم

11/08/1400

درادامه ی این دروغ بافی های بیشرمانه ی قلم بدست رجوی چنین آمده است :

“در فاصلهٴ سالهای 1373 تا 1375، مقارن با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در فرانسه، پشتیبانی ایرانیان مقیم خارج از کشور از مریم رجوی، که در گردهماییهای بزرگ این سالها خود را نشان می‌داد، سران رژیم را از گسترش بی‌سابقه مقاومت به وحشت انداخت “.

تعداد قابل توجه حضار شرکت کننده دراین گردهم آیی های ضد ایرانی را ساکنین جلای وطن کرده ی کشورهای  شرق اروپا تشکیل داده ومیدهند که مسئولین کشورشان با پذیرش احکام ویرانگر بانک جهانی وامر ونهی های دنیای سلطه گر دچار این فلاکت شده ومجبور گردیده اند که در دیار غربت آواره شده وبرای چند وعده غذای گرم ونرم ، اقامت مفت درهتل وگردش های تفریحی ودرکنار آن دریافت پول تو جیبی که برای آنان حکم کهنه کفشی دربیابان را دارد .

البته ایرانی های شرکت کننده دراین تجمعات هم سرشان بی کلاه نمیماند وچیزی دریافت میکنند و…

دوباره :

” در خرداد 1375، خانم رجوی در سالن ارلزکورت لندن سخنرانی کرد. این بزرگترین اجتماع ایرانیان در خارج از کشور، تا آن زمان، با شرکت 25هزار نفر بود. این اجتماع بزرگ، از مظاهر اعتلای مقاومت ایران و نشانی از حمایت اکثریت قاطع مردم ایران از مقاومت و رئیس‌جمهور برگزیده آن بود “.

ازنتایج این سخنرانی ، یکی هم این است که مریم قادر نیست در خانه ی خود که همان فرانسه باشد ، جلسه ای برگزار کند وگویا مقرر بوده که این اعتلا به قهقرا میل کند که عملا کرده است.

گو اینکه حضور 25هزار نفر دراین شعبده بازی، محل شک وتردید فراوان است.

سپس :

” می‌توان گفت یکی از نتایج انتخاب مریم رجوی، پیدایش یک جنبش بزرگ همبستگی در میان ایرانیان در خارج کشور و همین‌طور رشد اعتراضات مردمی در داخل کشور بود”.

نمیتوان چنین گفت!

سازمان مجاهدین خلق باتمام قدرت انحصار طلب است وازاین رو حضور او درجمع سبب دوری بقیه میشود وراه انزوا وانحطاط برای اینگونه جمع ها بازتر میشود.

همچنین:

” توطئه بزرگ 17ژوئن 2003 (تیر 1382) با امواج بزرگ اعتراض و خروش ایرانیان در سراسر دنیا به شکست کشانده شد. از آن روز محیطهای ایرانیان آزاده در خارج کشور، پیوسته در حرکت و جوشش بوده‌اند “.

منظور نویسنده این است که اقدام پلیس فرانسه برای کسب آگاهی ازکارهای مریم که درحصاری دراوسورواز پاریس انجام داد ، توطئه بوده است.

یعنی پلیس یک کشور حق ندارد بداند که تعدادی شهروند خارجی مشکوک را مورد رصد قرار داده وازمحل زندگی وفعالیت او اطلاعاتی بدست آورد!!!

تاسف ازاین بابت است که پلیس فرانسه دربرابر شانتاژها وخود سوزی های فریب خوردگان رجوی که طبق دستور عمل میکردند ونیز فشار کشورهای ارباب مجاهدین آنچنان که لازم بود به تحقیقات خود ادامه دهد که البته روزی مجبور خواهد شد که تحقیقات نصف ونیمه ی خود را دراین مورد کامل کند.

بازهم:

” یکی دیگر از دستاوردهای مقاومت در این سالها، تشکیل جبهه‌ای بزرگ از وجدانهای بیدار دنیا و برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی، حقوقی، هنری، فرهنگی و مذهبی، در حمایت از مردم و مقاومت ایران و رودرروی بنیادگرایان حاکم بر میهن‌مان بوده است “.

منظور ازوجدان های بیمار، روسپیان سیاسی است که درمقابل دریافت اجرت المثل ، بنفع باند رجوی سخنرانی میکنند.

برای ایراد این سخنرانی های مورد پسند مسعود ومریم واربابان غربی ومرتجعین منطقه ای آنها، کمترین دستمزد این روسپیان سیاسی 40هزار دلار است.

چیزی که پاتریک کندی آمریکائی که معمولا پای ثابت این سخنرانی هاست ، بموقع خود اعتراف کرده  وگفته بود که با وجود اینکه او فقط 40هزار دلار دریافت کرده است، سناتور های ومقام های اسبق وسابق دولتی که سنگین وزن تر ازاو هستند، تا 200هزار دلار هم دریافت کرده اند!

خصوصیات دیگر این روسپیان سیاسی ، دشمنی آنها با ایران دردوران پیشا بازنشستگی هم بوده است.

همینطور :

” لرد راسل جانستون (نمایندهٴ فقید مجلس عوام انگلستان، در مورد مریم توصیف بسیار قابل تأملی دارد: «او (مریم رجوی) یک شخصیت استثنایی است. اعتقاد او به تغییر پذیری انسان نفسها را در سینه حبس می‌کند “.

این حرف ممکن است از بابتی درست باشد.

چرا که مریم باخواندن درس حیله گری خود درپیش مسعود و شراکت مستقیم درتغییر انسانها – تبدیل کسانی که زمانی میپنداشتند که بخاطر مردم مبارزه میکنند ولی بعد از مغزشوئی شدن کامل تغییر نظر داده و قبول کردند که هرچیز- جان، مال، عقیده وناموس- مال شخص مسعود رجوی است وبدیهی است که مریم درآگاهی ازاین امور، فرد با صلاحیتی است!

ضمنا ، گفتن این دروغ ها توسط این لرد فقید انگلیسی – جماعتی که همه چیزشان درپول خلاصه میشود واز داشتن شرافت ووجدان انسانی بی بهره اند- امری طبیعی است.

ادامه دارد

صابر  تبریزی

اخراج رجوی از فرانسه  و توهمات مریدان رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-صدام-تا-بن-سلمان-،-از-ترامپ-تا-بایدن/

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدنصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن 2021:… روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است . در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است : ” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .” ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست . دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است : ” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .” آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟! از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

مسعود خدابنده - بایدن بر سر دوراهیمسعود خدابنده : بایدن بر سر دوراهی : ایرانیان ترامپ را دیوانه می دانند، اما آمریکا را مقصر می بینند

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

راه حل مشکلات جهانی ، عدم دخالت 7قدرت بزرگ درامور دیگران است!

24/03/1400

در زمان اوبامای حیله گر، مسائل طوری ترتیب داده شد که اروپا شخصیت مستقل خود را که بعد از جنگ دوم جهانی ازدست داده بود ، بیشتر ازدست دهد و سواری هرچه بیشتری به آمریکا بدهد.

ترامپ فاشیست وغیر نرمال وضع را با زورگویی های عریان به اروپا، بدتر ازآنچه که بود، کرد وسران بی رمق اروپا را دچار ترس وسراسیمگی نمود.

میزان این ترس بگونه ای بود که دولت آلمان خود را به چین نزدیک تر نمود وقراردادهای قابل توجهی با این قدرت سربرآورده ی جهان کرد.

این وضع ، دشواری های زیادی برای آمریکای درحال افول بوجود آورد و دولت پنهان آمریکا درصدد جبران مافات برآمده و جوبایدن عمیقا صهیونیست را برسر کار آورد تا ازانزوای شدیدی که این سلطه گر دچار آن بود رهائی پیدا کند.

بدین ترتیب ، جو بایدن موظف شد که برخورد ملایم تر ودوستانه تری با اروپا داشته و روند افول امپراطوری آمریکا را کند سازد.

روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است .

در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است :

” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .”

ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست .

دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است :

” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .”

آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟!

البته نبوده واگر ما ایرانیان قرب ومنزلت خاصی درپیش این جهانخواران داشته واشتثناشمرده میشویم؟!، باید دراین مورد به سران این 7کشور دست مریزاد گفت!!!

فقط باید ازاین نمایندگان سیستم سلطه وتابعیت پرسید که آیا اعمال این تحریم های سخت وبغایت ظالمانه که تاحد بدست آوردن واکسن کرونا ما رادرگیر کرده ، بمعنی نقض خشن حقوق انسانی ما نیست؟

دوباره :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم همه اقدامات کاهش دهنده شفافیت را متوقف و معکوس کند و همکاری کامل با آژانس را تضمین کند.”

شما کشوری را نشان دهید که به این اندازه با آژانس همکاری کرده وآنگاه این مطالبه ی بی نظیر را ازایران بکنید.

فراموش هم نکنید که درطول این هفتاد واندی سال که سلاح هسته ای به میدان آمده ، هیچکس غیر ازآمریکا ازآن استفاده نکرده واسرائیل متجاوزهم که 300 موشک اتمی دارد، ابدا مورد بازخواست قرار نگرفته است .

ضمنا آژانس هم باید تضمین کند که ازمراکز هسته ای ایران جاسوسی نکرده و این اطلاعات بدست آورده اش رادراختیار دشمنان ما قرار ندهد!

سپس :

” ما حمایت رژیم ایران از نیروهای نیابتی و بازیگران مسلح غیردولتی را از جمله از طریق تأمین مالی، آموزش و گسترش فناوری موشکی و تسلیحاتی محکوم می‌کنیم.”

این نیروهای باصطلاح نیابتی درمقابل اسرائیل وگروه های تروریستی تکفیری دست پرورده ی غرب وایادی شان درمنطقه مبارزه میکنند .

ازآنجا که طرح ایجاد اسرائیل بزرگ دردستور کار این قدرت هاست وقرار است که طبق این نقشه ی شوم ایران هم تکه پاره شود، کمک ایران به گروه هایی که مانع تحقق این نقشه ی خطرناک اند، بمنزله ی کمک به تامین امنیت مرزهای خود بوده واز مشروعیت تام وتمام برخوردار است.

ونیز :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های موشک بالستیک و گسترش سلاحهای هسته‌یی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و سایر قطعنامه‌هارا متوقف کند.”

ایران سلاح هسته ای ندارد که بخواهد آنرا توسعه بدهد وبنابراین چرند میبافید!

به مسئله ی موشک ها که میرسیم ، باطلاع شما وفرقه ی رجوی میرسانیم که سلاح های پیشرفته تر ازآنچه ما میسازیم را دشمنان ورقبای ما دراختیار دارند و کسی حق ندارد ازما بخواهد که خود رادربرابر دشمنان خود خلع سلاح کنیم واین اقدام ما منافاتی با قطعنامه ی 2231شورای امنیت ندارد.

صابر  تبریزی

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

***

دونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانیدونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانی

همچنین: