همراه با چاشنی غلیظ دروغ، تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست – قسمت اول

همراه با چاشنی غلیظ دروغ، تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست – قسمت اول

تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم نوامبر 2020:… مریم رجوی میگوید: ” در خیابان و میدان عمل هیچ نشانی از شاه‌دوستان و دیگر مدعیان «خشونت پرهیز» نبود. استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، در صحنه عمل، آزمایش خود را پس داد “. حسادت نکنید خانم! حضور کم رنگ تمامی جریانات دراین شلوغی ها طبیعی است وبد شانسی آنها ومزد بگیران شما دراینجاست که با سرعت تمام پشت شان توسط مردم خالی میماند و درمیدان خالی شده، حسابشان ازبابت تخریب و … کف دستشان گذاشته میشود. همراه با چاشنی غلیظ دروغ، تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست- قسمت اول 

اخراج مریم رجوی از فرانسهاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

همراه با چاشنی غلیظ دروغ، تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست!

قسمت اول

21/08/1399

مریم رجوی مستاصل که بمناسبت فرا رسیدن سالگرد ایام مربوط به اعتراضات مربوط به گرانی بنزین از مدتها پیش خود را برای صدور یک بیانیه ی طولانی وخسته کننده آماده میکرد ، سرانجام حرف های تکراری اش را توام با چاشنی های دروغ غلیظی که بدان افزود، منتشر ساخت.

متن بیانیه ی این عجوزه ی عروس چندین داماد 9 صفحه ای بوده ومن با وجودی که با دقت لازم تمام آنرا خواندم، منصفانه ندیدم که با نقل ونقد این پرحرفی ها وبازی با کلمات مترادف او، خواننده ی گرامی را دچار سردرد نموده ووقت اش را بگیرم.

ازاین رو ناگزیر شدم به نقل ونقد قسمت های  مثلا کلیدی تر؟! سخنان او طی دوقسمت بپردازم.

تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست

تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست

اونوشته است :

قیام آبان، جوشیده از اراده مستقل و آزادی‌بخش مردم ایران و یک الگوی واقعی از قیام و نبرد سرنگونی رژیم بود. الگویی که در آن جوانان آگاه و محروم، نیروی رزمنده آن‌اند؛ الگویی که از کانون شورشی الهام گرفته و الگویی که استراتژی مجاهدین یعنی استراتژی کانون شورشی و شهرهای شورشی را، مادیت بخشیده است “.

این رسم تمامی مردمان کشورهاست که زمانی که احساس کنند اقدامی سفره ی معیشتی آنها را تنگ تر میکند، به اعتراض برخیزند و این اعتراضات با این ماهیت ، هرگز حکومتی را سرنگون نمیکند وحتی بارها وسیع ترش در اروپا هم چنین نتیجه ای نداده است.

این موضوع را هم باید همیشه مد نظر داشت که ما قربانی روش بسیار محیلانه ی استعمار پیر در 400 سال پبش شده وبراثر غفلت های آشکار وناپیدا ، بتدریج دچار انحطاط گردیده وبما فرصت داده نشد که جلوی این انحطاط را گرفته ویا مقاومت هایمان دربرابر این موج قدرتمند انحطاط ناکافی بودده که تشریح علل تمامی اینها، کار یک یادداشت کوتاه وحتی نوشتن یک کتاب نیست و این وظیفه ی دولت است که با همگرایی با اقتصاددانان وتاریخ شناسان مردمی که کشور ما خوشبخانه این عناصر را بحد کافی دراختیار دارد، راه برگرداندن این انحطاط را باز کرده وضمن اعاده ی عظمت گذشته ی مان، نردبان های ترقی وشکوفایی را بهمراه صبر وحوصله ی منطقی که ملت باید پیشه کند ، بر روی ایرانی که مردمش شایستگی زندگی بهتری دارند، بازکند.

گواینکه میتوان این تصورات را داشت که دولتهای 400 ساله ی گذشته ، با شدت وحدت بلیغ درتحقق این مهم سعی نداشته و یا پارامترهای دیگری درکار بودند که هنوز بحد کافی مورد ارزیابی واقع نشده اند.

آنچه که دولت عملا توانست انجام دهد، پرداخت یارانه های بنزین به اقشار کم درآمدتر مردم بود که تا حد زیادی مثمر ثمر افتاد ودیدید که دراین عرصه صداها خاموش وخاموش تر شد و این خاموشی، آتش بجان تو انداخت!

دوباره :

” نقش زنان به‌عنوان نیروی پیشتاز و رهبری‌کننده این قیام، بسیار چشمگیر و تأثیرگذار بود. در این قیام، تمامی مراکز دولتی، نظامی و وابسته به رژیم مورد حمله و تخریب مردم قرار گرفت. به هیچ وسیله یا اماکنی که مربوط به مردم بود، آسیبی وارد نشد. هر چه بود، توسط مأموران رژیم بود که به خودروها و امکانات مردم آسیب رساندند “.

بازهم دارید دروغ میگوییدد سلیطه بانو!

اولا غلظت حضور زنان دراین اعتراضات که با فتنه گری نکردن اقلیتی که دردشان از جنس دیگری بود، سودمندتر واقع میشد ، بسیار کم رنگ بنظر میرسید وگاهی میل به صفر داشت.

ثانیا ، تخریب اموال دولتی بمعنی تخریب سرمایه ها وثروت های مردم است وبرای تخریب کننده هیچ افتخاری بر نمی انگیزد والبته غیر قابل تصور هم نیست که معدودی ازافراد که خشمگین تر بوده وحوصله ی تحلیل درست قضایا را نداشتند، اقداماتی درجهت تخریب انجام داده باشند و طبیعی است که درهرنوع تظاهرات ازاین اتفاقات نسنجیده بیافتد.

سپس :

” در خیابان و میدان عمل هیچ نشانی از شاه‌دوستان و دیگر مدعیان «خشونت پرهیز» نبود. استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، در صحنه عمل، آزمایش خود را پس داد “.

حسادت نکنید خانم!

حضور کم رنگ تمامی جریانات دراین شلوغی ها طبیعی است وبد شانسی آنها ومزد بگیران شما دراینجاست که با سرعت تمام پشت شان توسط مردم خالی میماند و درمیدان خالی شده، حسابشان ازبابت تخریب و … کف دستشان گذاشته میشود.

بازهم :

” به لحاظ تاکتیکی کانون‌های شورشی به بهترین شکل فرماندهی را در صحنه به دست گرفتند. هیچ یک از افراد و گروه‌ها و رسانه‌های دور و نزدیک که سال‌ها علیه مقاومت ایران و استراتژی و مواضع آن حرف می‌زدند، به روی خود نیاوردند که اکنون کدام خط مشی در خیابان جریان دارد و کدام استراتژی است که سخن می‌گوید “.

اگر کسی تاکتیک تخریب وبه فراموشی سپردن خواست عاجل مردم که کاملا معیشتی است را درپیش نگیرد، با معترضین آسیب پذیر یا آسیب دیده همدردی نشان میدهد و کمکی به تخریب اموال عمومی نمیکند، اقلا حسی ازانسان دوستی و وطن خواهی دارد ومن بعنوان یک ژورنالیست برای آنها احترام قایلم واگربراستی با تاکتیک های احمقانه ی شما همراهی نکرده اند، یک جواب دست مریزاد ازمن طلبکارند.

همچنین :

” آخوندها می‌خواهند کرونا را سپربلای رژیم خود کنند. می‌خواهند با استراتژی اجساد، خطر سرنگونی را خنثی کنند. طرح‌های ضدبشری نظیر پنهان‌کردن شیوع کرونا، یا بازکردن مدارس و مراکز اشتغال و خودداری از تخصیص بودجه و امکانات برای مقابله با گسترش بیماری، همه در راستای همین استراتژی شوم بوده و هست”.

لعنت بردروغگو!

آخوندها هرچه که هستند وباشند ، اگر بلحاظ موقعیت اجتماعی وسیاسی  وسن بالای خود، ضرر بیشتری نسبت به مردم نکنند ، کمتر ازآنها متضرر نخواهند شد.

هم مرگ انسان ها وهم مشکلات اقتصادی دامن این آخوندهای مورد نظر شما را بیشتر میگیرد وطبیعی است که هیچ احساس منافعی درتداوم این بلای عظیم نداشته باشند.

صابر  تبریزی

همراه با چاشنی غلیظ دروغ، تکرار مکررات دوای درد مریم رجوی نیست- قسمت اول

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترامپ-بازنده-انتخابات-آمریکاست-علیرغ/

علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاست

علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم نوامبر 2020:… باند رجوی درمیان این دسته از جریانات ایرانی قرار داشت که ضد مردمی ترین مواضع را هم آنها اتخاذ نمودند والبته شانس با آنها همیار نبود که فکر میکردند بنفع شان است که ترامپ دوباره انتخاب شود و حرف های جنجال برانگیز او اقلا ازنقطه نظر ساکت نگه داشتن اسرای خود کمکی به او کرده باشد که مثل همیشه  نکرد! علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاست! البته از تیتر این نوشته نباید دچار این اشتباه شد که من طرفدار انتخاب یا شکست یکی ازدونامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده وهستم. 

علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاستفرقه رجوی مجاهدین خلق ایران و دوستان ترامپی

علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاست!

17/08/1399

البته از تیتر این نوشته نباید دچار این اشتباه شد که من طرفدار انتخاب یا شکست یکی ازدونامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده وهستم.

سالیان زیادی است که من درآموختن از روشنفکران مردمی ونکته سنج ایران وجهان باین نتیجه رسیده ام که درآمریکا دوحزب با ماهیت تقریبا همگون برسر کارند ودراصل این دوحزب بال های آمریکا برای سیطره ی بیشتر درجهان عمل میکنند و مجموعا نقش یک حزب را دارند با دو بال راستگرا و دشمن محرومین آمریکا وجهان!

دهه هاست که برنامه های حزب دموکرات آمریکا با حمایت آبکی از کارگران لغو شده ودرمواردی بدتر از حزب جمهوریخواه عمل میکند.

استارت محکم  تحریم های دولت آمریکا برعلیه مردم ایران ، در زمان اوباامای دموکرات؟؟!! روی داد وهم او بود که با هکاری تنگاتنگ با هلاری کلینتون که نقش عمده ای در نابودی لیبی بعنوان پناهگاه مردمان بومی آفریقا بعهده داشت ، لشکر کشی های زیادی به خاک دیگر کشورها کرد وضمن ویران سازی آنها ، مردم آنجاها را به خاک وخون کشید و تریلیون ها دلار از پول مردم ومالیات دهندگان آمریکا را بر باد داد و این ابرقدرت بی همتا ودر عین حال در افول را دچار بی حیثیتی زیادی کرد .

مسئله ی جمهوریخواهان بحدی روشن است که من خواننده را محتاج به معرفی کارهای آنها نمیکنم وتنها این موضوع را یادآوری میکنم که ریگان با وارد کردن ضربات هولناکی به اتحادیه ها وسندیکاهای کارگران، چه پدری ازاینها درآورد و اینقدر ضعیف وناتوانشان کرد که قادر نشدندد به حزب دموکرات فشار آورند که فردی مانند برنی سندرز کم استخوان را که برنامه های نسبتا عاقلانه ای ارائه میداد ، درعرصه ی انتخابات ریاست جمهوری  وآنهم در دو دور نگه دارند.

من شخصا اکثریت مردم آمریکا را مسحور شده ی دستگاه های تبلیغاتی عظیم امپریالیستی- صهیونیستی دانسته و سطح آگاهی آنها را درسطح نازلی میبینم که اگر اینطور نمیشد، اجازه نمیدادند برنی سندرز به کنار گذاشته شده وجو بایدن که دستان خونینی درحمله به افغانستان، عراق و … وکودتای فاشیستی اکراین دارد را درعرصه ی رقابت نگه دارند.

بازهم مایل نیستم درباره ی ترامپ که فردی است تاجر صفت، نژادپرست وزن ستیز و فاشیستی کلاسیک وسنتی  ( فاشیست غیر انگلا ساکسون) که رک گویی های بیشرمانه اش چهره ی کریه وضد بشری اش را بما شناساند ، حرف زیادی بزنم.

آنچه درگیرودار این انتخابات عجیب وغیر طبیعی بود ، مشغولیت زیاد ایرانیانی بود که با خام خیالی  ویا احساس منافع حقیر شخصی خود ازنتایج انتخابات آمریکا بود که با کمال شرمندگی نشان دادند که راه غلبه برمشکلات کشور را درانتخاب این یا آن کاندیدا جستجو کرده و توجه به خود مردم ایران درتحلیل های اغلب آبکی و زمانی مغرضانه ویا دربهترین حالت خوش خیالانه ی آنها غایب بود: … آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد!!

باند رجوی درمیان این دسته از جریانات ایرانی قرار داشت که ضد مردمی ترین مواضع را هم آنها اتخاذ نمودند والبته شانس با آنها همیار نبود که فکر میکردند بنفع شان است که ترامپ دوباره انتخاب شود و حرف های جنجال برانگیز او اقلا ازنقطه نظر ساکت نگه داشتن اسرای خود کمکی به او کرده باشد که مثل همیشه  نکرد!

یک کارشناس مردمی وبرجسته ی آمریکا نظر صائب وجالبی دال بر افول امپراطوری آمریکا ارائه داده که من بهتر دیدم که این نظر را منعکس کرده ورسوبات منفی وفریبکارانه ی تبلیغات رجوی ها وسایر کار شناسانی که واقعا حرف حسابی برای مطرح کردن نداشتند ، ازذهن خوانندگان این یاد داشت کوتاه بزدایم تا آنها متوجه آلترناتیو هایی باشند که دربرابر تلویزیون های لس آنجلسی وسیمای ضد آزادی رجوی وجود دارد :

” پیام پرفسور ریچارد دی ولف اقتصاددان برجسته ی امریکایی در باره انتخابات: حقیقت آن است که ایالات متحده باخت.

آن چه پیروز شد سیاست های منقبضی بود که با محدوده بین حزب های جمهوری خواه و دموکرات ، با ترامپ و بایدن تعریف می شود. رای دهنده ها دو توهم همانند را انتخاب کردند که با دواسم از هم متفاوت می شوند: بازگشت به “عظمت” در مقابل بازگشت به”وضع عادی(نرمال)” . چقدر مضحک که عظمت ترامپ و وضع عادی بایدن هر دو تاریخ اخیر را توصیف می کنند که امریکا را به شرایط ترسناک کنونی کشاند. در این انتخابات که بیش از همیشه  بازی سرزنش یک دیگر رایج بود، سیاست های امریکا واقعا به ” بد از دو بدتر” تبدیل شد.

اکنون پرسشی بنیادی پیش روی امریکا است. آیا سرمایه داری امریکا درپایانه نزول در میان صعود چین است؟ ما چگونه می توانیم بهتر از سرمایه داری عمل کنیم در حالی که سیستم اقتصادی ما نابرابری ها، بی ثباتی ها، و شکست های ریشه ایش را به حفاظت سلامت عمومی نسبت می دهد؟ ما چگونه می توانیم آسیب سرمایه داری به محیط زیست را به بهترین شکل خنثی کنیم؟ چه چیزی واقعا می تواند بر قرن ها آسیبی که برتری سفید پوستان به افریقایی تبارها و دیگر مردم بومی و رنگین پوستان وارد کرده است غلبه کند؟ به چنین پرسش های اساسی، حزب های بزرگ این انتخابات و نامزدها هیچ علاقه ای نشان نمی دهند، چه رسد به پاسخ.

انتخابات ریاست جمهوری 2020 یک بار دیگر درسی اساسی را می آموزد. هر انتخاب سیاسی واقعی نیازمند رقابت (گفتگو و بحث واقعی) بین حزب های متعدد با مواضع متفاوت واقعی نسبت به سرمایه داری امریکا و رابطه آن با پرسش های بنیادی است. تنها در آن زمان است که این چنین پرسش ها و پاسخ هایی که احزاب آلترناتیو به آن هامی دهند  می تواند به محور گریز از سیاست های امریکا وموضوعی برای تصمیم گیری های دموکراتیک تبدیل شود.

نه موسسات کنترل کننده حزب جمهوری خواه و دموکرات ، نه در راس آن ها ترامپ و بایدن، خواهان رقابت حزبی واقعی نیستند. آن ها برای  حفظ انحصار دو حزبی خود و حفظ تقسیم 100 درصدی قدرت بین خودشان تلاش می کنند.

آن ها بخش های به هم پیوسته ای از یک سیستم درحال نزول هستند، سیستمی که ما می خواهیم به فراتر از آن حرکت کنیم .

با همبستگی – ریچارد دی ولف”

صابر  تبریزی

علیرغم تمایل شدید رجوی، ترامپ بازنده انتخابات آمریکاست!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بزرگداشت-روز-کوروش-و-مجاهدین-خلق/

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم نوامبر 2020:… هدف من عریان کردن چهره ی سازمان مجاهدین استحاله یافته است که مدت زمانی – تقریبا تا سالهای دهه ی 1360 با اعلام التزام به جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ، از هر چه شاه بود – چه خوب وچه بد – اظهار برائت ونفرت میکردند و دستگیری تمام رهبران آنها مصادف بود با برگزاری جشن های 2500 ساله ی شاهنشاهی که مجاهدین آن کار را یک ولخرجی تمام برای تداوم نظام شاهنشاهی و ممانعت از  پیشرفت کشور ارزیابی کرده و در جریان تدارک برهم زدن این مراسم پرهزینه، با انجام خرابکاری در نیروگاه های برق ، به تور ساواک افتادند و … بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته 

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهسالگرد تاسیس سازمان مجاهدین – مدعیان نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

کوروش خوب یا یک جهانگشا یک مسئله و فرصت طلبی باند رجوی مسئله ی دیگر!

08/08/1399

تا کنون آموخته بودیم که یک پادشاه میتواند مقتدر و مدیر باشد و حتی بما گفته بودند که انوشیروان ساسانی عادل است که بعد از سالها اندک اندک درمتون تاریخی آلترناتیو خواندیم که توانگری خدمت بزرگی باو کرده بود و وزیر او درخواست کرده بود که دربرابر این خدمت بزرگ این تاجر، اجازه دهد که پسر او سواد یاد بگیرد.

این درخواست وزیر مورد خشم زیادا نوشیروان قرارگرفته و به وزیر خود گفته بود که اگر خدمات بی شمار تو نبود، همین حالا دستورمیدادم بخاطر این سنت شکنی ات گردنت زده شود.

لازم به ذکر است که آن موقع فقط درباریان ومغان حق تحصیل داشتند ودیگران حتی درسطح یک عمده التجار اجازه ی این کار را نداشت.

با این وجود من درک نمیکنم که چرا عده ای از هموطنانم در سالهای اخیر اصرار بر دموکرات بودن بعضی از پادشاهان دارند و اتفاقا عده ای ازاین دسته هموطنان، حسن نیت هم دارند و در حالت خصوصی میگویند که میدانند که شاهان نمیتوانند ماهیتا وتاریخا دموکرات و طرفدار عدالت اجتماعی باشند ولی با استفاده از افسانه هایی که برای شاهان ساخته شده، ایجاد غرور درمردم کرده و به وحدت ملی کشور کمک میرسانند؟!

مسئله ی کوروش و حقوق بشری که رعایت اش را با و نسبت میدهند و من بخاطر رعایت حال آن دسته از هم میهنانی که گفتم چگونه فکر میکنند، نمیخواهم به روند علمی تطورات تاریخ پرداخته و بگویم که کوروش بد یا خوب بوده و اساسا دراین نوشته ی کوتاه  طرح این مسائل به چیزی کمک نمیکند.

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

هدف من عریان کردن چهره ی سازمان مجاهدین استحاله یافته است که مدت زمانی – تقریبا تا سالهای دهه ی 1360 با اعلام التزام به جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ، از هر چه شاه بود – چه خوب وچه بد – اظهار برائت ونفرت میکردند و دستگیری تمام رهبران آنها مصادف بود با برگزاری جشن های 2500 ساله ی شاهنشاهی که مجاهدین آن کار را یک ولخرجی تمام برای تداوم نظام شاهنشاهی و ممانعت از  پیشرفت کشور ارزیابی کرده و در جریان تدارک برهم زدن این مراسم پرهزینه، با انجام خرابکاری در نیروگاه های برق ، به تور ساواک افتادند و …

بازمانده های این جریان که ابدا مثل گذشته فکر نمیکنند ، اینک با فرصت طلبی زیاد درصد استفاده ازاین یا آن کار فلان پادشاه درآمده وحالا که میبینند طرفداری درمیان مردمی که بجای نظام شاهنشاهی به جمهوری ارجحیت میدهند بوده تا اقلا افرادی را که طرزتفکر باستان گرایی دارند را بسوی خود بکشند و مهمتر اینکه این سلاح را که سلطنت طلبان در دست دارند، ازدست آنها خارج کنند.

گردانندگان سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق باید به اعضای  خود توضیح دهند که طبق کدام تحلیل میخواهند از کوروش و شاید درآینده از مشابهین او که در گذشته  سخت برعلیه آنها بودند ، استفاده ی سیاسی کنند.

این خط مشی سازمان مجاهدین رجوی ، درکدام کنگره ی سازمانی به تصویب رسیده واینک بطور روزافزونی ازان تبعیت میکنند؟

عوامفریبی دراین سطح و اندازه فقط از باند رجوی ماکیاولیست بر میآید.

صابر  تبریزی

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته 

***

همچنین: