تکلیف رزمندگان ارتش آزاد سوریه ( محبوب رجوی ) چه شد؟!ا

تکلیف رزمندگان ارتش آزاد سوریه ( محبوب رجوی ) چه شد؟!ا

 Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranسیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، بیستم اوت 2017:…  این خبر میتواند صحیح یا نادرست باشد که اهمییت درجه دومی دارد وآنچه که مهم است ، آنست که بانی این نوع فعالییت ها درمساجد ، حکومت عربستان بوده ودیگران اغلب به تبعیت از عربستان ، گوشه هایی ازکار را بدوش گرفته اند! عربستان تحت سیطره ی آمریکا ، در پاکستان  هزینه ی پرورش مجاهد افغانی را بوجود آورد ، القاعده را سروسامان داد … 

تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

https://iran-interlink.org

تکلیف رزمندگان ارتش آزاد سوریه ( محبوب رجوی ) چه شد؟!

29/05/1396                                                

سیروس غضنفریدرابتدای کار که داعش در عراق وسپس سوریه چهره نمود ، رجوی های خوشحال ازاینکه کلاهی ازاین نمد برای آنها نیز خواهد بود ، به هردری زدند که این گروه تکامل یافته ی القاعده ی عراق ( داعش ) را ، “عشایر انقلابی عراق ” جازده وبرای انها مشروعیت مردمی کسب کند!

اما طمع ورزی داعش ازیکسو- که طمع چاههای نفت کردستان عراق را کرد وموجب غضب آمریکا شد وجنایات بی نظیرش ازسوی دیگر ، سبب شده که حمایت مستقیم وعلنی از داعش پرهزینه باشد!

باند رجوی که مثل قماربازهای بداقبال ، اغلب بازنده ی میدان های سیاست است ، سرانجام در مطبوعات خود کم کم ازداعش فاصله گرفت وتوان خود را روی ” ارتش آزاد سوریه ” که قطر بیش ازدیگران حمایت مالی ازآنرا بعهده داشت ، گذاشت!

اما با زیاده خواهی های عربستان ، قطر معترض شد وحتی بیم آن می رفت که ارتش آزاد بجای جنگ با ارتش سوریه ، به همکاری با آن روی آورده  ودر جبهه ی ضد عربستانی به فعالیت بپردازد !

بعضی ها درآنزمان اظهار نظر کردند که این حادثه برای فرقه ی رجوی که نخواهد توانست بین ارباب اصلی (عربستان) و دوست خود ( ارتش آزاد ) به مانور بپردازد، مشکل آفرین خواهد شد !

حالا  بخاطر خالی نبودن عریضه، با وجود اینکه هنوز هم صحبت هایی ازارتش آزاد سوریه میرود ولی فرقه ی رجوی ، راه اصلی خود را که حمایت تمام قد ازعربستان است ، پیدا کرده و هرمطلبی را که بنفع عربستان باشد وبرعلیه قطر ( بطور غیر مستقیم برعلیه ارتش آزاد سوریه ) منتشر میسازد که خبر ” قطر مراکز بنیادگرایی در اسپانیا را تامین مالی می‌کند ” ازاین قبیل است.

درخبر مربوطه میخوانیم :

” روزنامه لاراثون اسپانیا در گزارشی فاش کرد که قطر در پوشش کمک به مرکزا اسلامی و مساجد اسپانیا و به ویژه در اقلیم کاتولونیا که در آن دو دو حمله مرگبار روی داده، بنیادگرایی در اسپانیا را تامین مالی می‌کند. روزنامه لاراثون گزارش کرد قطر کمک‌های مالی خود به مراکز اسلامی را از طریق تجار ثروتمند در اختیار این مراکز قرار می‌دهد؛ موضوعی که به گسترش افراط‌گرایی در اسپانیا منجر شده است “.

این خبر میتواند صحیح یا نادرست باشد که اهمییت درجه دومی دارد وآنچه که مهم است ، آنست که بانی این نوع فعالییت ها درمساجد ، حکومت عربستان بوده ودیگران اغلب به تبعیت از عربستان ، گوشه هایی ازکار را بدوش گرفته اند!

عربستان تحت سیطره ی آمریکا ، در پاکستان  هزینه ی پرورش مجاهد افغانی را بوجود آورد ، القاعده را سروسامان داد ، برای فروپاشی شوروی هزینه های تریلیونی نمود ، درجمهوری های آسیای میانه مدارس ومساجد متعددی برای تبلیغ وهابیت بوجود آورد … وحتی درجمهوری آذربایجان هم که اکثریت بزرگ شیعه  درآنجا ساکن اند، ازاین کار دست نکشید وحتی سبب درگیری های بین تندروهای وهابی شده و پلیس این کشور شد که پرتلفات هم بود!

موضوع دیگری که ممکن است درذهن خواننده ایجاد ابهام کند ، بی میلی وهابیون برای همکاری با اخوان المسلمین است که اینهم علت مشخصی دارد:

اولا اخوان المسلمین را رقیب خود درکشورهای اسلامی میداند.

ثانیا با گرایشات کم وبیشی که اخوان المسلمین به انتخابات دارد ، عربستان وهابی که گریزان ازانتخابات وهراسان از حضور مردم در مسائل اجتماعی – سیاسی است ، این رویه را نمی پذیرد!

وسرانجام اینکه :

” در اسپانیا ۱۲۶۰ مرکز اسلامی وجود دارد که ۲۵۶ مسجد از این تعداد در اقلیم کاتولونیا واقع شده‌اند “.

بقیه ی این مساجد درکجا واقع اند و عربستان چه نقشی را دراداره یاین مساجد بعهده دارد؟!

فرقه ی رجوی بخاطر وابستگی شدید مالی وسیاسی اش به عربستان ولحاظ اینکه درمنازعات موجود بین قطر وعربستان ، آمریکا جانب عربستان را گرفته ، به هرکسی که با این خط بردگی زاویه داشته باشد ، خواهد تافت!

حالا فرقی نمیکند که این کشور قطر باشد یا ایران وهرکس دیگر!

ظاهرا که مجاهدین خلق رجوی هم  بدین نتیجه رسیده که درمواردی شفاف عمل کند!

سیروس  غضنفری

عضو سابق فرقه ی رجوی

تبریز

ایران

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30927

تغییر برای باند رجوی واجب تر است!ا 

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، تبریز، ایران اینترلینک، هفدهم اوت ۲۰۱۷:… این اپوزیسیون بی آبرو ، باورود ۱۰۰ کیلومتری خود به خاک ایران با ساز وبرگ کافی ودرزمانی که ایران بدترین موقعیت ممکن را داشت، چه غلطی توانست بکند که بعد از صدام  وزمانی که ایران موفق به بازسازی نیروها وامکاناتش شده بود ، بکند؟ آیا منظور شما این است که به شما پروبال شکستگان کمک میکردند که به ایران ویا نیروهای دولتی عراق حمله کرده … 

حسین مدنی کمپ اشرفخوش خدمتی های فرقۀ رجوی به آمریکاییها در عراق

https://iran-interlink.org

تغییر برای باند رجوی واجب تر است!

۲۵/۰۵/۱۳۹۶

محمد اقبال بد دهن، ازطرف فرقه ی رجوی ماموریت یافته که مطلبی را که دهها نفر طی این روزها نوشته اند، بازنشخوار کند.

درنوشته ی ”  تغییر، یگانه راه حل هم براى ایران هم براى منطقه ” منسب باو چنین میخوانیم :

” … رژیم حاکم بر ایران چه مى گوید؟ مدعى است که باثبات ترین کشور منطقه است. حالا نگاه کنید به این سخنان، این حرفها از طرف یک نیروى اپوزیسیون رژیم نیست از یک مقام درجه اول رژیم است که دستش توى کار است و مى داند که در درون رژیم چه مى گذرد، یک پاسدار که سالها معاون رییس … بوده. … معاون … در دوران ریاست … وى خطاب به سردمداران رژیم مى گوید: «… به‌زودی سرنگون می‌شوند. هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. قوه … ظالم است. … دروغگوست. یک عده فاسد سر کارند. فلان‌فلان‌شده‌های بی‌انصاف… و در مقابل … رییس دفتر … جواب مى دهد: “چقدر بی‌جنبه‌اند… چند روز رفته زندان، می‌گوید این نظام سقوط می‌کند… سپس می‌گوید بروید زندانها را ببینید. انگار زندان … در عهد دقیانوس بوده و … هم رفیق بطلمیوس! که نشده در آن دوران به زندانها سر بزنند»…

دراین مورد تنها میتوان توضیح داد که طرف حرفی زده وپاسخ مناسبی را از طرف دیگر دریافته واحتیاجی به بحث اضافی نیست !

منطق صحیح حکم میکند که انسان موقع عصبانی شدن به اظهار نظر نپردازد که این مقام سابق پرداخته واین چنین جواب سختی گرفته است !

مسلما اگر مشکلاتی است ، یکشبه اتفاق نیافتاده وبریک مقام سابق شایسته نیست که در هنگام خشم وتوام با خطر دیدن منافع شخصی خود ، اینهمه درشت گویی کند!

رجوی هم بدون رعایت مصالح ملی و باانگیزه ی کسب قدرت انحصاری برای شخص خود ، قدم درراهی گذاشت که بدین غایت رسید که ای کاش چنین نمی شد!

 درنوشته ی منسوب به آقای اقبال میخوانیم :

” … اگر اوباما راه مماشات در پیش نمى گرفت و افسرانش در اشرف چشم بر روى کشتار مجاهدان نمى بستند، و اپوزیسیونى که سلاحش تنها وسیله دفاعش در برابر جلادان ولایت فقیه در عراق بود، بى دفاع و بى سلاح در برابر دژخیمان عراقى ولایت فقیه رها نمى کردند، آن وقت این رژیم در همان عراق به زباله دان تاریخ سپرده مى شد که بماند، خود عراق هم به این وضعیت نمى افتاد”.

اتفاقا زمانی که افسران اوباما درقرارگاه اشرف حضور داشتند ، اعتراضات خانواده ها درعدم صدور مجوز ملاقات با امر ونهی آنها سرکوب میشد وحتی زمانی یک تیربار وحشتناک را درمقابل اتوبوس حامل خانواده ها قرار داده و درخواست ملاقات کنندگان – اغلب زن ومرد پیر را – مورد تهدید قرار داده وگفتند که به تصمیم مسئولین کمپ دائر بر وجود یا عدم وجود ملاقات تن دردهند!

این اپوزیسیون بی آبرو ، باورود ۱۰۰ کیلومتری خود به خاک ایران با ساز وبرگ کافی ودرزمانی که ایران بدترین موقعیت ممکن را داشت، چه غلطی توانست بکند که بعد از صدام  وزمانی که ایران موفق به بازسازی نیروها وامکاناتش شده بود ، بکند؟

آیا منظور شما این است که به شما پروبال شکستگان کمک میکردند که به ایران ویا نیروهای دولتی عراق حمله کرده وکار را یکسره کنید؟!

دچار پریشان خوابی و … که نشده اید مرید محترم رجوی وهمکار سابق من؟!

پس پرداختن به شغل شریف جاسوسی ازهمان اوان کار بوده که نمونه اش چنین ذکر شده است :

” خوب خاطرم هست که در همان روزهاى اول جنگ وقتى به یک آمریکایى توضیح مى دادم که رژیم ایران در حال نفوذ در عراق است، او با کنایه مى گفت: شما پشت هر درخت یک پاسدار رژیم ایران را مى بینید! و البته که باور نمى کرد. بعدا دیدند که یکى نبود، پشت هر درخت یک گله پاسدار در حال چریدن بودند. آرى اگر این سیاست پلید، سیاست مماشات وجود نداشت، رژیم در این نقطه نبود، رژیم نمى توانست به این نقطه برسد. اما به هر حال گذشته با بهاى بسیار سنگینش گذشته است “.

شما رجویست ها درآنموقع که بطور ظاهری وابهام گونه هم که شده باشد ، صحبت هایی از ” جامعه ی بی طبقی توحیدی ” و … میکردید وآیا روا بود که درچنین وضعی برای آمریکائی ها جاسوسی بکنید ؟!

آمریکائی که عمده ترین طرفدار جامعه ی طبقاتی فاحش و دشمن سرسخت هرنوع جامعه ی بی طبقه ای است وآنگاه شما ازآمریکا توقع داشتید که به آزادی ایران وعراق کمک کند، چیزی که درذاتش وجود ندارد!

آیا درست است که آدم طوری ره گم کرده باشد که از ” بغض علی ” به ” حب معاویه ” روی آورد و حتی باوجود دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ، کشورش را دریک سینی طلائی تقدیم دشمن مردم ایران وتمام بشریت کند؟!

” … خاطرمان هست که وقتى در ایران انقلاب شد و رژیم شاه سرنگون شد تعداد کل مجاهدین آزاد شده از زندان به چند صد تن نمى رسید و تعداد «عضو»هاى آنها از چند ده تن تجاوز نمى کرد. این نیرو به برکت رهبرى مسعود رجوى توانست ظرف دو سال و اندى به بزرگترین نیروى مخالف رژیم که مى رفت رژیم را سرنگون کند تبدیل شود. اکنون به لحاظ کمى هزاران عضو و نیروى فعال مقاومت در سرتاسر جهان و با کیفیتى صدها هزار برابر آن دوران، تک به تک سرمایه هایى هستند که مى توانند کشتى آشوب زده این میهن رنج دیده را پس از سالیان به ساحل مقصود برسانند…”.

آ بارک اله!

مسعود رجوی درچنین موقعیت ضعیفی درانقلاب شرکت کرد وتوقع هم داشت که رهبری نهضت گسترده ی مردم ایران بدست او سپرده شود وآیا ذره ای انصاف دراین تمنای بی گنجایش رجوی وجود داشت؟!

جمع شدن وسیع نیرو دراطراف رجوی ، بدلیل ساختار اجتماعی ایران ( سنتی وتوسعه نیافته) وجود  نیروهای بینابینی قابل توجه میباشد!

وانگهی سازمان مجاهدین خلق چیزی جز آموزش حفظ شعارهای بی موقع ازهواداران خود درخواست نمیکرد و رفتن به میان مردم واعماق  – که لازمه اش داشتن صبر وشکیبایی زیاد است – را وظیفه ی اعضای خود نمیدانست و مخصوصا احتیاجی به دود چراغ خوردن وآموختنی درکارنبود وجان میداد برای جوانان احساساتی وکم تجربه وعجولی که میخواستند کار مملکت را دراسرع وقت یکسره کنند!

حالا دلیل این پیوستن جوانان به سازمان را فهمیدی؟!

اگر شما پیوستن جوانان را نشانه ی حقانیت یک جریان میدانید ، چرا جمهوری اسلامی را که موفق شد ده ها برابر بیشتر از شما جوانان را جذب کند ، ازاین حقانیت وافتخار محروم میکنید ؟!

سیروس غضنفری

عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق

تبریز

ایران

(پایان)

*** 

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30850

تغییر دموکراتیک بدست دشمنان مردم؟!ا 

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، چهاردهم اوت ۲۰۱۷:…  ازنمودهای غیر دموکراتیک بودن این جریان فرقوی ، میتوان به ترور ۱۳هزارنفر از مردم ایران دردهه ی ۱۳۶۰، شرکت درجنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران وبنفع متجاوزین ، تاسیس کلاس ها وجلسات طولانی مغز شویی افراد که نتیجه اش جدا کردن همسران وفرزندان اعضای تشکیلات بود ومنجر به برده ی فکری شدن مردان و برده ی جسمی – جنسی شدن زنان … 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

تغییر دموکراتیک بدست دشمنان مردم؟!

۲۳/۰۵/۱۳۹۶

دموکراسی بمعنای اعمال اراده ی اکثریت مردم دراداره ی امور یک جامعه است وکسانی که این مفهوم را با برده داری و حرمسراسازی و گرفتن ابتدائی ترین حقوق مردم عین هم میدانند، دشمنان مردم اند و دربین جریانات سیاسی ( یا باصلاح سیاسی )، هیچکدام باندازه ی فرقه ی رجوی برضد دموکراسی و برعلیه تحقق آرا واهداف اکثریت مردم ایران عمل نکرده ومشکل بتوان پیش بینی کرد که درآینده نیز مشابه چنین جریانی پیدا شود!

ازنمودهای غیر دموکراتیک بودن این جریان فرقوی ، میتوان به ترور ۱۳هزارنفر از مردم ایران دردهه ی ۱۳۶۰، شرکت درجنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران وبنفع متجاوزین ، تاسیس کلاس ها وجلسات طولانی مغز شویی افراد که نتیجه اش جدا کردن همسران وفرزندان اعضای تشکیلات بود ومنجر به برده ی فکری شدن مردان و برده ی جسمی – جنسی شدن زنان برای سوء استفاده ی شخص مسعود رجوی گردیده – وبچه های پس گرفته شده از خانواده های متلاشی شده به اردوگاه های  تحت سرپرستی پادوهای مورد اعتماد رجوی که با کار روانی بر روی آنها –  سیاهی لشکر آینده ی رجوی را تامین کرد و … –  اشاره نمود.

مقدمه ی فوق بدین منظور آورده شد تا مدخلی باشد که خبر مندرج زیر در رسانه های باند مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

تیتر خبر ” دیدار هیأت عالیرتبه سنای آمریکا با خانم مریم رجوی و مجاهدین در تیرانا ” نام دارد ودر متن آن آمده است :

” روز شنبه، ۱۲اوت ۲۰۱۷، یک هیأت عالیرتبه از سنای ایالات متحده آمریکا با خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در مقر مجاهدین در تیرانا، دیدار و پیرامون وضعیت مجاهدین در آلبانی، آخرین اوضاع ایران و منطقه و راه‌حلهای پایان دادن به بحران در منطقه که از تغییر دموکراتیک در ایران می‌گذرد، گفتگو کردند ” .

اولا درنحوه ی اعلام خبر فوق مبالغه شده و جریان دقیقا همان چیزی نیست آورده شده وشرط احتیاط این است  است که متن همین خبر را با تفرعات بیشتر ازمنبع دیگری نیز ذکر کرد:

“بازدید هیئت حقیقت‌یاب آمریکایی از مقر مجاهدین – روز گذشته چهار تن از سناتورهای آمریکایی با سفر به آلبانی دیدارهایی با رئیس جمهور و نمایندگان دولت و اپوزیسیون این کشور داشتند. سفارت آمریکا در تیرانا هدف سناتورهای آمریکایی از سفر به این کشور را مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی دولت آلبانی سفر این سناتورهای آمریکایی را در چارچوب هیئتی حقیقت‌یاب به کشورهای حوزۀ بالکان خواند.

هیئت حقیقت یاب سنای آمریکا پس از دیدارهای رسمی با مقامات آلبانی، در حاشیه از مقر گروه تروریستی مجاهدین نیز بازدید و با مریم رجوی و گردانندگان باندرجوی گفتگو کرد…هدف این هیئت بر اساس موافقت آمریکا، سازمان ملل و دولت آلبانی اطمینان از استقرار اعضای این گروه در این کشور بدون تهدیداتی است که از ناحیه این گروه در عراق وجود داشت.

پیش از این نیز باند فریبکار رجوی در فروردین ۹۶ تلاش نمود تا هدف از سفر مک کین به آلبانی را دیدار با مریم رجوی وانمود کند در حالی که سفر مک کین نیز در همین چارچوب و به بالکان و آلبانی و دیدار با رهبران این کشور بود و بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی دولت آلبانی (ATA)برنامه دیدارهای وی با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، سخنگوی پارلمان و رهبر اپوزیسیون این کشور بود “.

این ازاین!

ثانیا ، بفرض که باند رجوی دمی ازماهیت اش تهی شده وبه راستگویی پرداخته وواقعا هم هدف این هیئت  دیدار با مریم باشد فقط!

دراین صورت پاسخ کوتاه وصریح من این خواهد بود  که برای  سناتور آمریکائی مشکلی بنام برقراری دموکراسی درایران وجود ندارد وبنابراین فرقه ی رجوی دوباره به ذات خود برگشته ودروغ میگوید!!

بدون توجه به قصیده سرایی ها وپرگویی های متداول دراین فرقه ، درادامه ی خبر چنین میخوانیم :

” خانم رجوی تصریح کرد: برخلاف تبلیغات حامیان رژیم، استبداد مذهبی حاکم از درون بسیار پوسیده و شکننده است و اگر حمایتهای خارجی و به‌ویژه سیاست مماشات در آمریکا و اروپا نبود این رژیم تا این اندازه دوام نمی‌آورد. تغییر رژیم در ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، این تغییر در دسترس است. یک آلترناتیو معتبر و دموکراتیک وجود دارد. مترادف دانستن تغییر رژیم و دموکراسی برای ایران با جنگ و بی‌ثباتی در منطقه، فریب محض است و منشأ آن تبلیغات لابیهای رژیم ایران در پایتختهای غربی است. رژیم و پشتیبانان و لابیهای آن، واقعیت را دجالانه و به عمد، معکوس جلوه می‌دهند تا مردم ایران و این منطقه از جهان را سزاوار فاشیسم دینی و بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام قلمداد کنند. در حالی‌که سرنگونی این رژیم در واقع لازمه پایان یافتن بحران و جنگ در منطقه است “.

آمریکا با هر رژیم پوسیده وشکننده که منبع خیر وسبب پیشرفت واستقلال کشورشان نبوده وبرعکس آنرا به قهقرا میبرد کاری ندارد و دراصل آبادی خود را درویرانی جهانی میبیند ومریم خانم درمعرفی اینگونه ی حکومت ایران ، دچار اشتباه فاحش شده است !

سناتورهای مخاطب مریم رجوی ، خود بهتر ازاو میدانند که چه کشورها وجریاناتی بحران وجنگ درمنطقه ایجاد کرده اند ومسلما درته دل خواهند گفت که عجب زن پر رویی است این خانم!

ونیز :

” خانم رجوی … خواهان به‌رسمیت شناختن خواست برحق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری دینی، استقرار آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری بر مبنای جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد گردید “.

اگر مردم ایران این سرنگونی را میخواهند ، احتیاج به رسمیت شناخته شدن ازطرف غیر خود ندارند !

خانم رجوی نیز حق ندارد ازطرف مردم چک بلامحل کشیده وبا افتادن به خاک پای این مردان نامحرم! ، کسب قدرت را ازآنها گدایی کند!

نه این مقامات آمریکائی طرفدار آزادی ودموکراسی اند که اگر بودند دولت های خود را درغرق به خون کشیدن مردم آزادیخواه دراغلب نقاط جهان ، مورد مذمت قرار میدادند ونه خانم رجوی که بعنوان دستیار اصلی مسعود رجوی خونریز ، رابطه ی مثبتی با دموکراسی ندارد!

این گروه ضد آزادی وانحصار طلب ، بیشترین سوء استفاده را ازمذهب کرده و خود را ازطرح حتی نام خالی سکولاریزم محروم ساخته است!

کارنامه اش درمورد زنان نیز چنان سیاه است که ادعای برابر کردن آنها با مردان ، ادعای دروغ وبی شرمانه ایست!!

این خانم از ۱۰۰۰ زن موجود در تشکیلات رجوی خواست که همگی همسر مسعود رجوی باشند ومن نمیدانم که این چه برابری بود که به زنان اعطا شد!

۱۰۰۰زن با کوتوله مردی بنام مسعود رجوی برابر نیستند!!!

سیروس  غضنفری

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران

تبریز

ایران

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30811

ایران مسئول زیاده خواهی ها وعهد شکنی دیگران نیست!ا 

syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، دهم اوت ۲۰۱۷:… طمع ورزی زیادی سران آمریکا وتوقع بیجا ازما که مانع برقراری رابطه وتعامل میشود ، مسئولیتی را متوجه ایران نمیکند  وجریانی که مسئولیتی ندارد ، قابل انتقاد نیست. درمورد اروپاهم باید گفت که علیرغم فراز وفرودهایی که درعرض این ۴۰ سال وجود …

مسعود خدابنده نیکلا پدی پارلمان اروپامباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا 

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویخواست پلیس ایران از اینترپل ، مورد تایید خانواده های گرفتارهم هست!ا

https://iran-interlink.org

ایران مسئول زیاده خواهی ها وعهد شکنی دیگران نیست!

۱۸/۰۵/۱۳۹۶

مقاله ی اساسی یکی از سایتهای فرقه ی رجوی ” دولت ”از آنجا مانده و از این‌جا رانده“ ! نام دارد که درپاراگراف اول آن چنین امده است :

” دولت آخوند  حسن روحانی  برای حفظ برجام و مقابله با تحریمهای جدید آمریکا دست به دامن کشورهای اتحادیه اروپا شده است تا بتواند با جهان ”تعامل“ کند. آخوند روحانی، جواد ظریف، کمال خرازی و هر مقام دیگری که با مقامات دون پایه کشورهای شرکت‌کننده در مراسم تحلیف و بویژه مقامات اروپایی ملاقات داشتند، نسبت به ”بد عهدی“ آمریکا در زمینه برجام و نقض آن توسط آن کشور شکوه و شکایت کردند”.

تعامل و ورابطه ، ازهمان اوان پیدایش بشریت ، خاص انسان ها بوده ودنیای حیوانی با این مسئله فاصله  بیگانه است.

انسان تنها موجود زمینی است که بدون ارتباط لازم باجهان پیرامونش ، قادر به ادامه ی زندگی نیست وبصورت منفرد نمیتواند حتی یکسالی را هم زندگی کند!

وقتی این انسان با پیشرفت روابط اجتماعی خود موفق به ایجاد دولت ها شدند ، این علایق فیمابین گسترش وضرورتی صد چندان یافت.

دولت های مدرن موجود با پیچیدگی های هزاران بار بیشتر نسبت به دولت های اولیه ، احتیاج بیشتر و مبرم تری به ایجاد ارتباط  با سایر دولت ها دارند و وضع بگونه ایست که هیچ دولتی درجهان معاصر درقطع کامل ارتباط خود با جهان قادر به اداره ی کشور نیست!

این قاعده شامل قدرت سلطه گر وبا اهمیتی مانند آمریکا هم که هزاران کیلومتر با ما وخلیج فارس فارس دارد واینقدر حساس به امور آن نیز ، میشود.

بااین تفاوت که احتیاج این ابرقدرت به این منطقه ودولت های آن ، ای کاش درسطح انسانی باقی میماند واحتیاج باینهمه اردو کشی نبود!

اردوکشی پیش چشم ما ، بخاطر طمع زیادی است که درنوبه ی خود اصل تعامل وارتباط درست را زیر سئوال میبرد!

پس تلاش متقابل اروپا وایران برای داشتن ارتباط درست واصولی ، ابدا ایرادی ندارد وبلکه لازم وضروری هم میباشد.

ما برای حل مشکلات خود، احتیاجات خاصی به همکاری اروپا با داریم وآنها نیز. واین امر چرا باید مایه ی دلواپسی باند رجوی باشد؟!

ابراز گلایه ازآمریکا درپیش اروپائیان دایر براینکه وفابه عهد نکرده و عهد شکنی میکند ، چه عیب وایرادی دارد که ما نمیدانیم وفرقه ی رجوی میداند؟!

دراین میان ، قدر مسلم آنکه همکاری ما واروپا ، تابع منافع ملی هردوطرف بوده و معلوم است که اگر احتیاجی بما نداشته باشند، ارتباط وهمکاری هم دربین نخواهد بود و این داشتن وعدم داشتن نیاز را خود روسای اروپا بهتر ازباند رجوی تجزیه وتحلیل میکنند!

همچنین :

” واقعیت این است که حال روز دولت روحانی در زمینه برقراری رابطه و تعامل با آمریکا و اتحادیه اروپا حال روز کسی است که از آنجا رانده و از این‌جا مانده است، این واقعیت هم ناشی از تغییر دوران و چرخش تعادل قوای بین‌المللی علیه رژیم است “.

طمع ورزی زیادی سران آمریکا وتوقع بیجا ازما که مانع برقراری رابطه وتعامل میشود ، مسئولیتی را متوجه ایران نمیکند  وجریانی که مسئولیتی ندارد ، قابل انتقاد نیست.

درمورد اروپاهم باید گفت که علیرغم فراز وفرودهایی که درعرض این ۴۰ سال وجود داشته ، اروپا مهمترین طرف تجاری ایران بوده و موضعگیری های  اخیرمقامات مسئول آنها نشان می دهد که آنها بین منافع خود ومنافع آمریکا خط ومرزی دارند و فعلا نمیخواهند که آمریکا تمام سیاست های خطرناک خود را برآنها دیکته کند!

چرخش تعادل هم برخلاف نظر غیر واقعی رجوی ها، بنفع جهان چند قطبی بوده وآن چیزی نیست که فرقه ی رجوی آنرا بخواهد!

راست تر این است که باند رجوی ازاین تغییر دوران ضرر بیشتری میبرد وبه دروغ نشان میدهد که از آن استقبال میکند!

سیروس غضنفری

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق

تبریز

ایران

*** 

زمان اخراج مریم رجوی از فرانسه و پایان دادن به پیام خشونت و ترور فرا رسیده است

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپالیست سرلابی اروپایی رجوی تحت عنوان “۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا” وجود خارجی نداشت و تقلبی بود

حنیف حیدر نژاد، کیهان لندن: فریبکاری‌های مریم رجوی

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیظهورنیم بند امام زمان در پاریس/دکترعلیرضا نوری زاده

آن خدابنده سینگلتون در مورد فرقه ها و تروریسم و مقابله با آ«Radicalisation Awareness (Presentation at the ICSA Conference, Bordeaux, July 2017)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30378

سوزش پسا انتخاباتی پرویز خزائی!!ا 

syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، دهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  تجربه ی ۳۸ ساله ی زندگی درجمهوری اسلامی نشان داده که کسی را بخاطر مهر نخوردن شناسنامه اش مورد تعقیب قرار نمیدهند وبرعکس به کسی بخاطر رای دادن ، جایزه نمی دهند وما افراد زیادی را ازنزدیک می شناسیم که هیچوقت رای نداده ودرعوض هروقت دست داد، با پاسپورت هایشان در آنتالیای ترکیه و … 

Massoud Rajavi and Saddam Hussainآقای پرویز خزائی گزارش به تاریخ پیشکش تان ، واقعیت ها را بگوئید – قسمت اول و پایانی

پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

https://iran-interlink.org

سوزش پسا انتخاباتی پرویز خزائی!!

۱۹/۰۴/۱۳۹۶

من هرگز تصور نمیکردم که زخم انتخاباتی این پیر مرید نامداررجوی- پرویز خزائی –  اینقدر عمیق وسوزش آور باشد تا قلم بدست گرفته وبخاطر شرکت درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر سال جاری ایران ، به زمین وزمان فحش دهد!

بنظر میرسد ، ضربه کاراتر ازاین بود که مردم ایران به ” تحریم ” فرقه ی رجوی زده ودرعمل نشان دادند که چه اهمیتی به این باند مهجور قایل اند!

پرویز خزایی درنوشته ی ۴صفحه ای خود (رای به تاکید وفا و فرمانبرداری ازرهبران الهی ) میآورد :

” ملت عزیز داخل میهن – بخشی ازشما که ناگزیر به رای دادن شدید – منهای آنهایی که لباس شخصی ها پاسدار بسیجی و گشتاپو و غارتگران وابسته به آقا و آقازاده ها بودند- شما برای مهر مندرج در شناسنامه و برای جلوگیری از مجازات کاری شغلی تحصیلی و مالی و اجتماعی و گرفتن پاسپورت برای فرار از این نظام ولایی مجبور به اینکار شدید. حتی میلیون ها رای شما سفید و یا به نام های دیگری بود که رژیم آنها را هم نیز چون هندوانه تقسیم و ملاخور کرد “.

تجربه ی ۳۸ ساله ی زندگی درجمهوری اسلامی نشان داده که کسی را بخاطر مهر نخوردن شناسنامه اش مورد تعقیب قرار نمیدهند وبرعکس به کسی بخاطر رای دادن ، جایزه نمی دهند وما افراد زیادی را ازنزدیک می شناسیم که هیچوقت رای نداده ودرعوض هروقت دست داد، با پاسپورت هایشان در آنتالیای ترکیه و … به سیروسفر وخوشگذرانی مشغول اند!

پس  این استنباط آقا پرویز ، پایه واساسی ندارد ومن درعوض آرزو میکنم که روز وروزگاری برسد که آقای خزائی درخزان عمرش که شده باشد ، موفق به شرکت در انتخابات داخلی انجمن رجویه شده و برگ رای مخفی خود را به صندوق بیاندازد!!

اساسا کسی که  اقلا در ۳۵ سال اخیر عمرش هیچ تجربه ی انتخاباتی درمورد امور کشور وسازمانش ندارد، نمیتواند به ریزه کاری های امر تسلط داشته باشد وچه بهتر که خود را سرسنگین نشان داده و باین موارد وارد نشود!

آقای خزائی درطول این مدت بلند ، صدایی جز “حاضر، حاضر” اززبانش درنیآمده وقادر به درک  معنی ومفهوم رای مخفی وسیاه وسفید نیست !

او درقسمتی ازنوشته اش چنین مطرح میکند:

” ای معدود خارج کشوری ها- از خیل گسترده آن میلیونها هموطن شریف و ناخواسته آواره از وطن و در فراق میهن!- که به دفاتر و سفارتخانه های ضحاک زمان رفته و رای به نظام و ولایت مطلقه دادید:هر پاسخ تان طفره و فرار به جلو است. شما هیچ بهانه ای برای پوشاندن این ننگ و خیانت تاریخی ندارید. آیا شغل تان در سوئد و هلند و فرانسه و انگلیس و لس آنجلس و ونکوور در خطر بود؟ آیا بیزینس و مغازه هایتان در تهدید بسته شدن بود؟ آیا اجازه خروج تان از کانادا به پاریس و یا به جزایر قناری اسپانیا و رودوس یونان معطل مهرشرکت در انتخابات بود “؟

پس حق دفاع ازاین خارج کشوری ها سلب شده وکاری نمیتوانند بکنند وشاید که احتیاج باشد من حرف هایی دردفاع ازحقوق شهروندی آنهات بنویسم!!

کاش آقای خزائی هم ازاین خیانت ها میکرد ویکبار هم که شده ، شانس اش را برای دادن رای و ” حاضر ، حاضر ” نگفتن امتحان می کرد !

خودتان هم اذعان دارید که شغل این هموطنان خارج نشین درخطر نبود وبنابراین دلایل وانگیزه های علیحده ای برای شرکت درانتخابات داشتند!

درادامه :

” … حالا آهای ای فلان بابای چپول که این روزها سمبل این فلاکت و خیانت به پناهندگان شدی! تو گفتی که رای دادی زیرا از جنگ میترسی (بخوانید خلع ید از فاشیسم خمینیستی در لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان و شمال افریقا)- اما نترسیدی که فردا درخواستهای پناهندگی هزاران ایرانی عزیز آواره رد شود و آنها را با هواپیما و دست بسته به میهن اشغال شده آخوندی بفرستند؟ اینها مشکل تو نبود!؟ مشکل تو- و آنانکه با غدر و بیهوده بافی ترکه زیر دهل رژیم شده اند- این بود که سپاه قدس و قاسم سلیمانی از‌‌ٰ منطقه اطراف ایران بیرون رانده شوند. تا رژیم زهر دیگری را نوش جان و این چنین حقوق معلمان و کارگران و مزد بگیران دیگر را به مزدوران غیر ایرانی منطقه تقدیم نکند “.

دلیل اینکه  ” این بابای چپول ” – که نامش برخواننده ی مطلب شما روشن نیست – وقت پرداختن به این ترهات تو را ندارد ویا برای خودش دلایلی دارد – که البته براین نگارنده روشن نیست!

اما دستت درد نکند ازطرح مسائل سوریه  و…

معلوم میشود که تحلیل او این بوده که خوب نیست که با ضربه زدن به مردم سوریه وتنها گذاشتن آنها دراین جنگ تجاوزکارانه ای که برآنها تحمیل شده ، دست روی دست گذاشت واجازه داد که طرح خبیثانه ی خاورمیانه ی بزرگ عملی شده وما همسایه ی جدیدی بنام اسرائیل داشته باشیم!!

معلوم میشود که آن بابا منافعی در ایجاد خاورمیانه ی بزرگ نداشته ودرتضاد با شما که اینقدر برای تحقق این امر خبیث اینگونه بی قراری میکنید ، قرار گرفته است!!

خوب گوش کن عزیز!

هر انسان شریف  حتی با همه ی کارهای جمهوری اسلامی مخالف باشد ، با این دوراندیشی وسیاست خارجی آن که تو برشمردی ، مخالفتی نخواهد داشت !!

دیگراینکه ما هرگز ندیده ونشنیده ایم که یک پناهنده را بخاطر شرکت درانتخابات مربوط به کشور خود ، ازجایی می رانند و تو بیهوده آنها را تهدید میکنی ومی ترسانی!!

آقای مورد تنقید ما ، سوزش های خود را اینگونه بنمایش میگذارد :

” …تو چپول- بی دین سابق- دراین سالهای پایانی عمر به خامنه ای و حکومت و خلافت او بعنوان جانشین خدا بر زمین رای تایید دادی و رژیم هم – با این مشروعیت ساختگی- فردا خونهای پاک بی کران دیگری را در خیابانهای ایران از دانشجو و کارگر و مزدبگیر و مال باخته بر اسفالتهای وطن خواهید ریخت. اینها سوژه ترس تو نبود نه؟! سوژه تو شکست نیروهای قدس و نیروهای غیر ایرانی مزدور رژیم در لااقل هفت جای منطقه اطراف ایران بود! نه “؟!

وتو دیندار؟؟ فعلی وبنده ی دائم العمر رجوی ،  با تایید جنایت هایی که رجوی درمورد دوستان و همکاران تو انجام داده ، نتوانستی نظر مردم را بسوی اهداف خود- تحریم – جلب کنی!

مردم ایران به برنامه های کاندیداتور ها رای دادند ودراین برنامه ها ابدا اعلام نشده بود که بعد ازپیروزی خون مردم را خواهند ریخت !

سوژه ی این چپگرا وبی دین سابق هرچه بوده برای خودش بوده، اما مردم برای اداره ی امور کشور احتیاج به انتخاب ریاست جمهوری وشوراها دارند وزندگی را بخاطر تنگناهای موجود ، نمی توانند تعطیل کنند!!

البته شخص من هم – به همراه چند ده میلیون نفر ازمردم ایران – صدالبته که میخواهیم که به سوریه کمک شود تا بعنوان خط مقدم جبهه برعلیه اشغالگری های رژیم صهیونیستی ( ماشین جنگی غرب در منطقه ) استوار مانده وبه حفظ امنیت ما نیز کمک شود واین امر با ایجاد بلبشو درکشور وآتش زدن صندوق های رای ممکن نیست!!!

درپایان :

“کلام آخر: در حقیقت اینان باید بگویند که رای دادیم برای سلب حق رای خود! بعبارت دیگر رای دادیم که بگیم که چون صغیر و دیوانه و مهجورهستیم و ولی و سرپرست داریم پس حق رای و انتخاب حاکم و مقنن و مدیر نداریم “!

این مسئله درمورد خود شما صادق تر است که تمام امور شخصیه ی خود را دراختیار رجوی بوالهوس قرار دادید وقبول کردید که او بجای همه ی شما تصمیم بگیرد !

فرق اعضای بیچاره ی فرقه ی رجوی با مهجورین و صغار این است که دسته ی دوم اقلا ازحمایت قانونی کم وبیشی برخوردارند و افکار عمومی قدرتمند به کمک شان میآید تا حق شان آنگونه ضایع نشود که درمناسبات رجوی میگردد!

شما دربرابر چشم های بیدار مردم دروغ وقیحانه ای  میگویید آقا پرویز!!

سیروس  غضنفری

عضو نجات یافته ی سازمان مجاهدین خلق

تبریز- ایران

*** 

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. متقاضیان سلاح از امریکا. حقوق بازنشستگی این افراد را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ (بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

تیرانا ژوئیه 2014اولین کسی که از اشرف فرار کرد

Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30146

فرقه ی رجوی برعلیه یک حکومت سکولار، پرونده سازی میکند! ا 

syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۷:… آری خانم مریم رجوی در برنامه ی ؟؟!! ۱۰ مادگی اش که گویا قرار است با اجرای این برنامه حکومت ایران سرنگون شود، تاکید ویژه ای بر  حکومت سکولاریستی ( عرفی ) وجدائی دین ازدولت کرده است!! کسانی این مسئله را مطرح میکنند که نزدیکترین دوستشان حکومت مرتجع عربستان است که با تمام سریشم … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!ا

https://iran-interlink.org

فرقه ی رجوی برعلیه  یک حکومت سکولار، پرونده سازی میکند! 

۰۷/۰۴/۱۳۹۶

هروقت دستی، قلمی  رادر بین رجوی ها میگیرد وهریا زبانی ازآنها که پشت میکروفن قرار میگیرد ، کمتر موردی را میتوان یافت که درآنها تکیه ای بر سکولاریزم ولزوم برقراری آن توسط مریم رجوی درایران ، نشده باشد!

آری خانم مریم رجوی در برنامه ی ؟؟!! ۱۰ مادگی اش که گویا قرار است با اجرای این برنامه حکومت ایران سرنگون شود، تاکید ویژه ای بر  حکومت سکولاریستی ( عرفی ) وجدائی دین ازدولت کرده است!!

کسانی این مسئله را مطرح میکنند که نزدیکترین دوستشان حکومت مرتجع عربستان است که با تمام سریشم های موجود دنیا ، سکولاریزم را نمیتوان بر آن چسباند!

مناسبات موجود درفرقه ی رجوی هم ، شاید  بارها بدتر از رفتار این شاهان وشاهزادگان عربستانی بامردم خود باشد  ونتیجتا ادعای سکولاریزم و … درآن یک فریب بزرگ و دروغی بی شرمانه است!

۹۰درصد ارتش سوریه را سنی ها تشکیل میدهند ، آنها درکلیدی ترین وزارت خانه ها دارای مقام ورتبه بوده وهیچ تضییقی ازبابت دینشان بر آنها انجام نمیگیرد وحتی ازمسیحیان و … هم که بپرسید ، ازحکومت اسد درعدم مداخله درامور داخلی ( مذهب و … ) گله مندی نخواهند داشت وآیا اینها نشانه های سکولریزم نیستند واگر هستند چرا مریم رجوی سکولاریست؟؟!! اینهمه دشمنی با او میکند؟؟!!

آیا این دشمنی بمنزله ی دشمنی فطری او با سکولاریزم نیست ؟!

برای ادامه ی گفتار مختصرم نظر خواننده ی محترم را به خبر زیر که توسط رسانه های رجوی منتشر شده ، جلب میکنم:

” آمریکا: حمله شیمیایی مجدد برای اسد گران تمام خواهد شد – سخنگوی کاخ سفید گفته دولت بشار اسد در حال مقدمه‌چینی برای تدارک یک حمله شیمیایی است. آمریکا تهدید کرده که در صورت انجام این حمله، اسد و ارتش سوریه بهای سنگینی خواهند پرداخت. آمریکا می‌گوید رژیم بشار اسد احتمالا در تدارک یک حمله شیمیایی است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته تحرکات نیروهای دولتی سوریه درست همانند همان اقداماتی است که پیش از حمله شیمیایی ۴ آوریل امسال دیده شده بود “.

حمله ی شیمیایی موهوم گذشته ابدا به اثبات نرسید وآنچه معلوم شد این بوده که نیروی هوایی سوریه به  مقر ی ازتکفیری ها حمله نمود که در زیر زمین آن بسته های کود شیمیایی وجود داشته و پس از آتش گرفتن حالتی شبیه عملکرد گاز شیمیایی پیدا کرده که البته خود آمریکا هم با وجود اطلاع دقیق ازاین موضوع ، به انتشار این خبر کمک نکرد ودر عوض با جنجال سازی، تلاش برای فریب اذهان عمومی نمود تا ترامپ بتواند با وجود مخالفت جدی کارشناسان پنتاگون ، حمله ی موشکی به پایگاه سوریه بنماید.

فرقه ی رجوی هم ، در نشان دادن ارادت خود چنین کرد وحالا نیز دارد راه این تجاوزگر جهانی برای تجاوز مجدد را با انتشار این اخبار ، آب و جارو میکند!

درادامه این خبر آمده است :

” به گفته سخنگوی ترامپ اگر این حمله انجام پذیرد، شهروندان زیادی از جمله کودکان کشته خواهند شد. شان اسپایسر در سخنانش که روز دوشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تیر) به وقت محلی ایراد شد، تاکید کرده که ایالات متحده برای مقابله با “خلافت اسلامی” در سوریه حضور دارد، اما اگر اسد یک بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند “او [اسد] و ارتشش بهای سنگینی خواهند پرداخت”.

این عجیب است !

ترامپ که چیزی جز پول را دوست ندارد و برای ثروتمندتر کردن بازهم بیشتر هم رده های خود تلاش میکند وبه زبان آوردن این نیت خود را افتخاری برای خود میداند، چگونه میتواند دل درگرو سلامتی کودکان سوری داشته باشد که اگر داشت ، تمامی تصمیمات دولت های قبل از خود دایر بر ویران کردن وتجزیه نمودن سوریه را ملغی اعلام میکرد وباقطع حساب های بانکی گروه های تروریست ، تجزیه طلب وتکفیری ، مانع مرگ کودکان سوریه و … میشد!

هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند که اسد وارتش سوریه در کشتار مردم کشور خودش ، سودی داشته باشد وبنابراین پیدا کنید کشورها وافرادی را که دراین نسل کشی ها منافعی دارند و خوب که بگردید ، ترامپ ها واشرافیت مالی آمریکا را درپشت این جنایات خواهید دید و گروه رجویه  راهم  که میپندارد از ریزه های این سفره ی گسترده با خون وجنایت ، استفاده ای خواهد برد!!

سیروس غضنفری

عضو نجات یافته ی فرقه ی رجوی

تبریز- ایران

*** 

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

فیلمی از حمله شیمیایی به حلبچه

http://youtu.be/MoVcUov9fSE

***

همچنین:

نامه سرگشاده ۵۹ تن از رها شدگان و منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران به خانم هال لوت

فریاد آزادی، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۴: … خانم هال لوت , شکستن حصارهای فرقه ای و تشکیلاتی پایه و اساس و مقدمه رهایی و نجات و خروج اعضای گرفتار در عراق است , سازمان با این حصارها اجازه فکر کردن و تصمیم گرفتن را از آنان سلب کرده است ….سازمان مجاهدین خلق به دلیل کیش شخصیت

انتقال مجاهدین به رومانی و انفعال حامیان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

حامیان امریکایی ترویسم مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۴: … واقعیت این است که اگر این حامیان به واقع درد حقوق بشر و نگران جان اعضای سازمان هستند حداقل تا اینجا می توانستند با تلاش های فردی و گروهی شمار زیادی از آنها را از عراق خارج و به کشورهای خود

پنجاه و سه امضا به آنتونیو گوترز: رهبران مجاهدین خانواده ها را از اسامی مجروحین کمپ لیبرتی مطلع کنند

پنجاه و سه امضا، وبلاگ کرمی، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۴: … همچنین ما از درخواست خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی مبنی بر سرعت بخشیدن به پروسۀ انتقال ساکنان این کمپ از جهنم عراق، که هر روز شاهد کشتار مردم بیگناه خود این کشور با اعمال تروریستی و درگیریهای فرقه ای داخلی است، به کشورهای ثالث بویژه

کشتن مسعود دلیلی آن روی سکه «رأفت رهبری»

نامه وارده، م. کرمی، وبلاگ باند رجوی، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۴:…  ما یعنی کسانی که در تشکیلات با هم رابطه «محفلی» داشتیم از این موضوع خبردار شده بودیم و حتی فرار او را در شهریور ۹۰ هم می دانستیم و با هم در این باره صحبت می کردیم. افرادی مثل علی ک و محمود ش و غیره. اما آنچه که بعد در مورد

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمت های ۳۶ و ۳۷

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  نشست مهمی تحت عنوان ” شرم ” هشت ماه پس از آزادی مریم در اشرف ترتیب داده شد . این نشست هشت روز مانده به عید نوروز سال ۸۳ برگزار شد . موضوع نشست این بود ، چرا نفرات در موقع دستگیری مریم شرم نکردند؟!! نشست شرم یکی از افتضاحات تاریخی سازمان بود که در

شستشوی مغزی یا کنترل ذهن

فرزاد ظروفچی، باشگاه علوم اجتماعی، به نقل از ویکیپدیا: شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… درمان قربانیان زورگویی از تنوع چشمگیری برخوردار است، و به پیشینه خاص آنها، شرایطی که درگیر آن بوده‌اند، و فضای درخواست کمک بستگی دارد. با اینکه هیچ مطالعه سازمان یافته‌ای در این زمینه انجام نشده است، و

رجوی از”هلهله در شهادت سردار همدانی” تا “حمایت از سلمان رشدی”

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسممجاهدین دات کام، تهران، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  انتشار خبر شهادت این امیر سرافراز با ابراز شادمانی برخی رسانه های منطقه ای وابسته به جریان تکفیری مثل العربیه نیز همراه بود. گروهک تروریستی منافقین نیز از لحظه انتشار خبر شهادت سردار همدانی در سوریه هلهله کنان اخبا