جامعه بسته{ فرقه} و جامعه باز (قسمت دوم) – عشیره رجوی

جامعه بسته{ فرقه} و جامعه باز (قسمت دوم) – عشیره رجوی

احمد. م خ. اروپا، سی ام دسامبر 2013: …  تصمیم به اعلام جنگ مسلحانه  و وارد فاز نظامی شدن در شرایطی که دشمن خارجی عراق به وطن حمله کرده بود بدون شک از فکر و قد قواره این کوتوله نبوده بلکه توسط کانون های قدرت داخلی و خارجی در رقابت و تضعیف  حکومت  تازه شکل گرفته بوده آنقدر این فکر کودکانه بود که از فردای آن روز سی خرداد1360 تمام هواداران و اعضای تشکیلاتی  این سوال به فکرشان خطور …

(با تشکر از آقای احمد.م خ،  نجات یافته جدید الورود به اروپا، دریافت شد)

لینک به قسمت اول
جامعه بسته{فرقه} جامعه باز

جامعه بسته{ فرقه} و جامعه باز

عشیره رجوی

در مورد ماهیت شخص مسعود رجوی رهبر فرقه زیاد می شود تحقیق کرد و یا تحلیل کرد اصولا چنین شخصیت های کوتوله ای و بی بوته ای در صحنه سیاسی وقتی ظاهر می شوند از آنجای که هیچ حرفی وعملی از ماهیت دورنی خود ندارند و همواره متکی به دستور های بزرگتر از خودشان هستن و در یک کلام مزدور کانون های قدرت ها قوی تر از خودشان هستن و همواره یک ایده کلی در فکر و ذهنشان برای وارد شدن به عرض اندام در صحنه سیاسی و ایدولوژک {فکر} دارند مبنی براین که همواره خود را قلاب نیروی قوی تر بکن برای رسیدن به مقاصد.

شخصا با توجه به بیست وپنج سال زندگی در فرقه رجوی و کسب تجربه همه جانبه در شناخت ماهیت سیاست و رهبرانشان و شناخت ازاین فرقه بطور خاص اعتقاد دارم مطلقا برخلاف گنده گویی ها و شبیه سازی های رجوی کوتوله که خود را همطراز با شخصیت های بزرگ سیاسی و ایدولوژکی می بیند مطلقا چنین شخصیتی ندارد و سرتاپایش آلوده به آلت دست بودن کانون های قدرت آشکار و پنهان گذشته و حال است این رجوی کوتوله تمام تصمیمهای که در طی حیاتش گرفته تماما خارج از فکر خودش بوده البته خودش که به این فکر میکرده چگونه و با چه کسانی ارتباط داشته باشد طبق قانون جامعه سرمایه داری برای ترقی ورسیدن به قدرت خودش را قلاب به بزرگتر از خودش بکند خودش گفته بود وشنیدم که می گفت با موسی شبانه نصف شب در قم درحوزه و خانه های آخوندها دیگر رقیب خمینی رفت آمد میکرده و مذاکره.

یکی از دلیلی های که مااعضای عشیره رجوی دست رسی به هیچگونه وسیله ارتباطی با دنیای بیرون از فرقه نداشتیم همین بود که افراد عشیره رجوی سرشان در دیگ آش” رهبر عقیدتی” باشد و حق نداشته باشند به هیچ چیزی غیر از مسعود فکر کنند و هیچ سوالی از آینده وگذشته هم نداشته باشند برای مثال به ما مردها می گفتن فکر هیچ زنی نکنید جز تصور مریم پاک رهایی طوری با مریم فکرو زندگی کنید که تمام لحظات خود و جسم خود رامتعلق به مریم بدانید تا با دیدن زنی دیگر احساس شرم کنید و بر احساسات خود و غریزه خود غلبه کنید اشخاصی را دیده بودم که حتی عکس مریم را در قاب کوچک ساعت خودشان گذاشته بودن و به توالت و حمام می رفتن که اگر به آلت خود نگاه کردن ویاد زن وزندگی افتادن شرم کنند که کار زشتی است و پیمان شکنی با رهبر عشیره کردن و زود باید سرشان را بر دارند و بعد هم در نشتست های هفتگی به منظور بیان تمایلات جنسی که در طول هفته داشیم را در جمع بیست نفره بخوانند و برای دختران و زنان هم دستور داده بودن که حمام می روند حق لخت شدن کامل ندارند با شورت و….. و درضمن عکس مسعود را هم باخود ببرند به دیوار بزنند که دچار میل به غریزه جنسی یا مادر شده دراگر در ذهشان گذشت با دیدن عکس مسعود خجالت بکشند {نقل قول از دختری که به برادر خودش این شیوه کنترل را گفته بود }

به هر حال این شخص رجوی کوتوله رهبر عشیره تماما ماهیت مزدوری دارد و من بعد از بیرون آمدن ازاین قبیله{فرقه رجوی} هم خواندم و هم تحقیق کردم در اینترنت متوجه شدم تصمیم به اعلام جنگ مسلحانه و وارد فاز نظامی شدن در شرایطی که دشمن خارجی عراق به وطن حمله کرده بود بدون شک از فکر و قد قواره این کوتوله نبوده بلکه توسط کانون های قدرت داخلی و خارجی در رقابت و تضعیف حکومت تازه شکل گرفته بوده آنقدر این فکر کودکانه بود که از فردای آن روز سی خرداد1360 تمام هواداران و اعضای تشکیلاتی این سوال به فکرشان خطور میکرد: چرا اعلام جنگ مسلحانه به این زودی و در این شرایط ؟؟؟؟؟؟؟

و طی این بیست و پنچ سال از عمر خودم در عشیره رجوی همواره سوال و تناقض خودم بود و به قول خودش تناقض حمل می کردم و طی بیست و پنج سال یک دستور کلیدی برای ما اعضا قبیله خودش داشت ” داشتن تناقض و نگه داشتن آن در ذهن مرز سرخ و خیانت به رهبری است بخصوص سر تناقضات استراتژیک {سر فصل های تصمیم گیری } “

حال که در جامعه باز هستم و به یمن دست رسی به اینترنت اطلاعات واخبار وتاریخ و…………. به این باور محکم رسیدم که شخص رجوی کوتوله تمامی وجودش و ماهیتش در خدمت به کانون های قدرت بود و هست و هر ادعای ایدولوژیک که کرده {بخصوص در سی خرداد 1360} که با الهام و الگو برداری از رهبران شیعه {امام حسین} فقط برای فریب ما اعضا بوده و توجیه کردن آلت دست بودن خودش را استفاده از شخصیت های تاریخی و ایدولوِژیک می دانسته وازاین طریق به حیات کثیف و بی خاصیت خودش ادامه داده .

این مطالبی که نوشتم در حقیقت مقدمه ای بود که بگویم که بطور مطلق ماهیت رهبر عشیره رجوی بنا شده براساس گرفتن دستور از کانون های قدرت به منظور رسیدن یا شریک شدن در قدرت سیاسی و لذا این فرد هیج گونه فکر مستقلی و ماهیت مستقلی ندارد ” اما با توجه به هیمن ماهتیش باید یک جنبه دیگر از کارکرد های فکری او را هم که منجر به این می شود که به راحتی و بودن شرم هر دوره مزدور و عامل کانون های قدرت و دولت ها شده و هست بررسی کرد که در کله این شخص کوتوله چه می گذرد و برای رسیدن به قدرت و مطرح بودن اسمش از چه افکاری هم الگو برداری می کند . مطلبم را با نقل قول از کتاب جامعه باز جامعه بسته {پرفسور کارل ریموند پوپر } تمام می کنم هر چند رجوی نه دانشمند علوم اجتماعی ویا فیلسوف اجتماعی نبوده و نیست اما خیلی کودکانه و ابلهانه می خواهد خودش را به تعریف مطلب ذیل بچسباند.

:اصالت تاریخ و اسطوره سرنوشت{ص. 30} بسیاری بر این باوردند که موضع علمی یا فلسفی راستین نسبت به سیاست وفهم ژرفتر حیات اجتماعی به طور کلی باید برپایه مراقبه و مشاهده و تعبیر تاریخ بشر استوار باشد .فرد عادی صحنه زندگی خویش را تجربه های شخصی و تلاشهای خرد و ناچیز خود را از مسلمات می شمارد . اما دانشنمد علوم اجتماعی ویا فیلسوف اجتماعی باید به اموراز سطح بالاتری بنگرد او فرد آدمی را مهره یا آلتی بیمقدار در رشد و تحول کلی بشر می بیند و در می یابد که بازیگران براستی پر اهمیت در صحنه تاریخ یا ملتهای بزرگ هستن یا رهبران بزرگ آنها هستند یا شاید طبقات بزرگ یا اندیشه های بزرگ .به هر صورت سعی خواهد کرد که معنای نمایشی که بر صحنه تاریخ اجرا می شود بفهمد اگر در این مهم کامیاب شود البته خواهد توانست تحولات آینده را پیش بینی کند آنگاه ممکن است سیاست را بر شالوده ای استوار بنهد و به ما اندرزهای عملی بدهد از این راه که بگوید کدام اعمال سیاسی احتما ل دارد با موفقیت روبرو شود و کدام با شکست .

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsدر زیر سایه ملکه تروریست ها!

مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

عکس‌های سه در چهار؛ درباره حمله خمپاره‌ای به اردوگاه مجاهدین

آرش صامتی‌پور، عضو جداشده از سازمان مجاهدین خلق، بی بی سی، ناظران می گویند، بیست و هشتم دسامبر 2013: …  نمی دانم حمله کنندگان به دنبال چه هستند و هدفشان چه بوده است. نمی دانم که چرا تاوان این انتقامجویی ها را باید امیر حائری بدهد که حتا یک روز از عمر کوتاه خویش را در ایران نبوده و در اما این را می دانم که امیرِ حائری می توانست کشته نشود. دلم هم نمی خواهد در آینده هم لیست های منتشر شده از نام های …

آبرو باختگان دنیای سیاست

میلاد اریایی، ایران قلم، بیست و هشتم دسامبر 2013: … واقعیت این است که خبر اسارت این  7  نفر نیز توسط همین سازمان اعلام شد و هیچ منبع دیگری آنرا منعکس یا تأیید نکرد  سپس بلافاصله با تبلیغات گسترده خبر از شروع اعتصاب غذای نامحدود برای آزادی آنان داده شد. همزمان در اطلاعیه های متعد که رقم آن از   52  اطلاعیه نیز گذشت وانمود میشد که این افراد به ایران انتقال داده شدند  اکنون بدون اینکه خبری از آزادی یا سلامتی …

دو پایگاه القاعده منهدم و احمد العلوانی از سرکردگان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) پس از یک درگیری خونین دستگیر شد

واحد مرکزی خبر، بیست و نهم دسامبر 2013: … منابع امنیتی استان انبار اعلام کردند: محافظان احمد العلوانی با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این درگیری برادر علوانی کشته شد و چند تن از محافظان او زخمی شدند. دولت عراق این نماینده مجلس را از عوامل فتنه در میدان های تحصن علیه دولت و همدست با القاعده می داند. منابع امنیتی استان انبار عراق اعلام کردند: احمد علوانی تا ظهر امروز برای بازجویی و ادامه تحقیقات …