جامعه بی طبقه توحیدی و مجاهدین خلق ایران

Follow Share on Tumblrارسال – پرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و ششم می 2019:…جامعه بی طبقه توحیدی ؟ بنگرید که تبعیض و بی عدالتی در فرقه مجاهدین به کجا رسیده است که  جامعه بی طبقه توحیدی در سنگ قبر آدم ها نیز عیان می شود. همچنین مریم قجر همیشه برای فریب نیرو هایش … Continue reading جامعه بی طبقه توحیدی و مجاهدین خلق ایران