جان بولتون هم به جای فتح تهران، به زندان اشرف 3 در آلبانی تبعید شد

Follow Share on Tumblrارسال – محمد حسین سبحانی، ایران قلم، آلمان، پانزدهم سپتامبر 2019:… در راستای همین سیاست در سال گذشته مریم عضدانلو ـ رجوی بسیار تلاش کرد که از طریق جولیانی و بولتون اجازه سفر و حضور در آمریکا را پیدا کند تا خود را به عنوان تنها اپوزیسیون دمکراتیک !؟ معرفی کند ولی  … Continue reading  جان بولتون هم به جای فتح تهران، به زندان اشرف 3 در آلبانی تبعید شد