جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل 2015:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج متن انگلیسی درنوشته ای بنام ” جان بولتون و بمباران ایران ” درصدد …

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسمThe Factual Errors in John Bolton’s “Bomb Iran!” (Supporting Mojahedin Khalq terrorists for money)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

24/01/1394

جان بولتون سفیر سابق آمریکا درسازمان ملل متحد بوده که اینک جزء یکی ازسناتورهای جمهوریخواه ، عضو فعال صهیونیستهای قهار بوده و درمجموعه ی اصلی کسانی قراردارد که راهی جز نابودی ایران را دربسته ی پیشنهادی خود ندارد!

جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج متن انگلیسی درنوشته ای بنام ” جان بولتون و بمباران ایران ” درصدد آن بوده اند که وی را ازاین اتهامات مبری ساخته وطرف ایرانی را به دروغگویی متهم نموده وتلاش نمایند که به ثابت کنند که ازاین ببعد هرچه درباره ی این نومحافظه کاران افراطی وخونریز میشنوند، باور نداشته باشند وبدانند که امثال جان بولتون ها ، کار ونیتی جزآزادی ایران و سپردن امور آن بدست جریانی بنام فرقه ی رجوی – که با آنهمه فضاحت درون تشکیلاتی و سابقه ی جاسوسی برعلیه منافع ملی ایران – بسپارد که اسلام دموکراتیک، مداراگر وبردبار را نمایندگی میکند وبا قرار گرفتن درنوک پیکان تکامل بشری- تو بخوان اضمحلال- تنها آلترناتیو دموکراتیک موجود برای ایران است؟!

اینجانب متن اصلی اظهارات جان بولتون درمورد این خبر مورد مناقشه را که ازطرف منابع بیطرف ارائه شده باشد، ندیده ام ودرمورد این قسمت ازادعای فرقه ی رجوی بعنوان وکیل نومحافظه کاران ، حرفی نمیزنم وتنها با نگاهی به ابعاد دیگر مسئله وآوردن شواهد، نشان میدهم که درپشت انتصاب جان بولتون چه جریاناتی قراردارد و خوداو چه حرف هایی زده است.

اوکه جزو ساکنین مقر اصلی سازمان ملل متحد بعنوان سفیر آمریکا درآنجا بوده، وجود این سازمان جهانی را غیر ضرور و درموارد زیادی مانعی برسر برنامه های خود وهم پالگی ها واربابان خود میدید وپیشنهاد میکرد که طبقات زیادی از این ساختمان باید بمباران شده وازبین برود!!!

برای بررسی ریشه ای تر شخصیت ها وجریانات پشت سر امثال جان بولتون ها،جان مک کین ها و… که ازسخنگویان زبده ی جناح هار امپریالیزم وصهیونیزم جهانی اند ومداف سرسخت فرقه ی رجوی ، من تنها به شرح مختصراحوال شخصی بنام ” شِلدون گرَی اَدلسون” میروم که در نوشته ی مورد انتقاد رسانه های رجوی درموردش گفته شده است:

(شِلدون گرَی اَدلسون؛ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت لاس‌وگاس سَندز، مالک بسیاری از هتل‌ها، سالن‌های گردهمایی و کازینوها در سراسر جهان از جمله در آمریکا و چین و سنگاپور است).

که باین رزومه باید علاوه کرد که درکنار این کازینوها، فاحشه خانه های مجللی بادرآمد افسانه ای حاصل ازاستثمار جنسی زنان ازهرقوم وقبیله ونژاد ، وجود دارد!

بلی نظام تک قطبی وسلطه تابعیت جهانی، پول های بهره گیران از این مناسبات ضدبشری را آنقدرسرریز کرده تاآنها برای رفع بیکاری وانجام تفریحات ناسالم ، باین مراکز مراجعه کرده وبخشی از سودهای افسانه ای شان را صرف آن کرده وبه چاق وچله کردن افرادی مانند ادلسون بپردازند!

او که یک آمریکائی است، به دروغ وبرای شعله ورتر کردن تنور صهیونیزم درخدمت امپریالیزم ، میگوید که کاش سربازی اش را بجای آمریکا دراسرائیل میگذرانید و با ابرازتاسف ازاین مسئله، مجبور شده که بعضی ازاعضای خانواده اش رابرای خدمت سربازی؟! به اسرائیل اعزام دارد!

او صاحب امتیاز دوروزنامه ی مهم اسرائیلی است وگفته میشود ثروتی درحدود 40 میلیارد دلار جمع کرده است!

شلدون کری ادلسون ، کسی است که رسما ازبمباران ایران حمایت قطعی میکند و ارباب اصلی نتیایاهو شمرده میشود که علیرغم مخالفت دولت آمریکا اورا به کنگره کشاندند تا برطبل جنگ برعلیه ایران وبشریت کوبیده و دولت آمریکا را به هیچ مشمارد!

اوهمواره در تعیین مسیر انتخابات آمریکا دخالت میکند وبرآوردها حاکی است که درانتخابات اخیر میان دوره ای سنا که جمهوریخواهان تند روتر بقدرت رسیدند ، مبلغی بین 100تا 400میلیون دلار هزینه کرده که نتیجه اش مجلس سنایی است که به محل رجزخوانی جان بولتون ها ومک کین ها تبدیل شده است!

وقتی ما ازدولت درسایه درآمریکا صحبت میکنیم، این افراد ( ادلسون ها بعنوان مشتی نمونه ی خروار) مورد نظرمان است!

جای منتسکیوها خالی که تصور میکردند که هرکشور بایک دولت ویک جامعه ی مدنی آزاد اداره خواهد شد ومردم با استفاده ازاین جامعه ی مدنی ( برگزاری انتخابات ونظارت برارگان های قدرت) جلوی زورگویی های دولت را خواهد گرفت!

روح منتسکیوها وجان لاک های خیراندیش ازمشاهده ی اینکه این جامعه ی مدنی محبوب وموعود آنها با این نوع پول های کثیف باین سادگی خریداری میشود خواهد لرزید!

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran?
(Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17594

نمایش بیسوادی یا غرض ورزی؟! (مهرداد هرسینی لازم داشت این را بخواند)

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نیز تفاسیری بدان اضافه میکند! هموطن ما مهرداد هرسینی که در رسانه های رجوی قلم میزند ، با ارائه ی …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسموقت دفاع از جنایات عربستان هم رسید! (رجوی آبرو را خورد و حیا را …)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

نمایش بیسوادی یا غرض ورزی؟!

مهرداد هرسینی لازم داشت که نوشته ی فریدون اورموی را بخواند!

۱۳/۰۱/۱۳۹۴

مریم رجوی کشتار یمن

درمورد اوضاع یمن وگذشته ای که این کشور پرتلاطم داشته ، رسانه های صهیونیستی که متاسفانه فعلا نحوه ی پخش اخبار وارائه ی تفاسیر را اغلب آنها تعیین میکنند، با پخش اخبار وارائه ی تفاسیر خودخواسته که قلب تمام عیار واقعیات است ، کمتر اجازه میدهند که مردم درجریان واقعی امور قرارگیرند تا بدین وسیله ماهیت تجاوزات مرتجعین منطقه راکه مسلما با چراغ سبز آمریکا آغاز شده ، تشخیص دهند.

فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نیز تفاسیری بدان اضافه میکند!

هموطن ما مهرداد هرسینی که در رسانه های رجوی قلم میزند ، با ارائه ی تحلیل های آبکی ناشی از سوء نیت و با چاشنی کم سوادی مفرط ، دراین مورد خاص وارد میدان شده ونوشته ای را با نام ” اشتباه محاسبه دیکتاتوری ولی فقیه در یمن “ منتشر کرده است که طی آن میخوانیم:

” دیکتاتوری ولی فقیه در یک اشتباه محاسبه استراتژیک و در تلاشی بیست ساله سرانجام یمن را با سیاست‌های کشور گشایانه و صدور انقلاب خود از طریق نیروهای دست نشانده و بنیادگرا به آتش کشید. سخن از اشغالگری بغایت خطرناک و صدوربنیادگرایی از سوی ولی فقیه طلسم شکسته و غرق در بحرانی است که متاسفانه در سایه سیاست مماشات و بی تفاوتی طرف‌های مقابل، عملاً دستان خونین خود را برای هرگونه دخالت آشکار در کشورهای همسایه و مسلمان از طریق نیروی تروریستی قدس و حمایت‌های مالی، لجستیک و تسلیحاتی از گروه‌های بنیادگرا در منطقه خاورمیانه و بویژه از حوثی‌ها در شاخ آفریقا، دراز کرده است “.

اینکه ایران شیعه چگونه میتواند انقلاب خود را به یمنی که اکثریت آن سنی هستند، صادر کند، بماند!

تاسف ازاین است که مبارزات دویست ساله ی مردم یمن که ابتدا با انگلستان وبرسر ممانعت از اشغالگری انگلستان- این استعمار پیر – به این بیست سالی محدود میشود که حکومت جمهوری اسلامی درایران برسرکار بوده است!

این شیوه ی برخورد با مسئله هرابعادی که داشته باشد، مهمترین بعدش کمک به قتل عام مردم یمن ازطرف ارتجاع وامپریالیزم جهانی است!

طبیعی است که درکنار تحرکات عظیم عربستان و… درسوریه، لبنان، عراق و… که بدرجات مختلف متحد ایران محسوب میشوند، نمیتواند ازطرف ایران بابرخورد لاقیدانه ای مواجه شود وایران برای کند کردن شمشیر دولبه وتیز وهابیون که جهاد نامقدسی را برعلیه مردم ایران اعلام کرده ، خواهد کوشید که آثار زخم های این شمشیر بران وزهر آلود تکفیری را کمتر کرده ودست به اقدامات سیاسی لازم بزند وکمک مالی وحمایت سیاسی و…، ازکسان دیگری که این شمشیر تکفیری را بنوعی کند میکنند، میتواند جزئی ازاین کمک ها باشد که امری طبیعی است واتفاقا میزان اقدامات ایران درکمترین صورت ممکن است وچه بسا که ناظران بیطرف از این عملکرد محتاطانه ی ایران بدین نتیجه برسند که ایران بادخالت کمتر درامور یمن ، هنوز هم میخواهد که تا میتواند روابطش را باعربستان تیره تر ازاین نکند وکمکی به برقراری آرامش درمنطقه بنماید!

ذکر این نکته نیز ضروری است که حوثی ها ومتحدان آن که ازاقشار زحمتکش مردم یمن- بشمول سنی های آن- باوجود موفقیت هایی که درقیام عدالت خواهانه ی خود بدست آورده، همه ی احزاب وگروههای کشور را برای ایجاد یک دولت وحدت ملی فراخوانده اند و خود هرگز درصدد کسب قدرت بلامنازع نبوده وچیزی جز سهم خود ازکشور خود را نمیخواهند!

برای توضیح بیشتر اوضاع یمن وگذشته ی تاریخی اش که در حال حاضر نمود پیدا میکند ، لازم دانستم که از نوشته ی خوب هموطن ام فریدون اورموی بنشانی :

http://www.nimnegah.org/farsi/?p=13378

بهره گیرم وآرزو کنم که ای کاش مهرداد خان قبل ازنوشتن مطلب اش، نگاهی باین نوشته میانداخت یا بعد ازنوشتن، این مطلب خود را ازسایت برمیداشت ( اگر اجازه ی این کار را داشته باشد؟!) ودرته وجدان خود نتیجه میگرفت که این مطلب خود را ننویسد ویا منتشر نکند!

” فریدون اورموی: زیدی های یمن که اینک به حوثی ها شهرت یافته اند ، شیعه هایی تقریبا ۵ امامی هستند و تفکرات مذهبی شان با شیعیان ایران و دیگر کشورهای شیعه نشین فرق قابل توجهی داشته و درعدم داشتن تعصب مذهبی شدید معروفیت دارند.

مذهبی مداراگر داشته و اهل تسامح و تساهل هستند.

درطول دوسده ی گذشته، اقداماتشان بیش ازآنچه جنبه ی مذهبی داشته باشد، جنبه ی سیاسی و ضداستعماری داشته است.

دولت انگلیس که نفوذ استعمارگرانه ی دریایی تدریجی خود به هندوستان را از یمن آغاز کرده بود ، درسال ۱۸۳۲ با مقاومت سرسختانه ی همین زیدی (حوثی ها) قرار گرفت و با این حساب میتوان نتیجه گرفت که حوثی ها کارنامه ی درخشان مبارزات ضد استعماری دارند.

دراوایل قرن بیستم، عربستان تازه سرهم بندی شده نی، به یمن حمله کرد و قسمتی از خاک آنجا را اشغال کرد و به همین علت است که قسمتی از اراضی زیدی ها اجبارا به ترکیب عربستان درآمد که سرشار ازچاه های نفت است و مردم آنجا فقیرترین اقشار مردم عربستان بشمار میآیند!

سرانجام این تجاوز، مردم یمن را ناچار به دادن قسمتی از اراضی خود به عربستان تازه تشکیل یافته کرد و در قبال آن اجازه یافتند که یک میلیون نفر از اهالی خود را بعنوان کارگر شرکت اوکسان موبیل آمریکا که نفت عربستان را درمقابل ۵میلیون دلار در اختیار گرفته بود ، به عربستان بفرستند!

یمن نخستین کشور عربی بود که به حمله ی آمریکا برعلیه عراق اعتراض نمود و عربستان بعنوان پادوی پولدار آمریکا، یک میلیون کارگر یمنی راازخاک خود اخراج کرد و مردم یمن را که سخت فقیر هستند و به دستمزدهای این کارگران احتیاج شدیدی داشتند، درتنگنای مالی شدیدی قرار داد و سرانجام علی عبدالله صالح ( رئیس جمهور اسبق یمن ) تسلیم شد!

قبلا و در سال ۱۹۶۰ مردم یمن انقلاب کرده و موفق شدند که قسمت جنوبی این کشور را به جمهوری دموکراتیک یمن جنوبی تبدیل کنند و جمال عبدالناصر که از قسمت جنوبی یمن حمایت میکرد، درمقابل عربستانی قرار گرفت که از رژیم سلطنتی مستقر درشمال حمایت میکرد.

بعدها یمن شمالی هم به یک جمهوری فرمالیته تبدیل گردید.

درسال ۲۰۱۱، مانند بیشتر کشورهای عربی، بهارعربی در یمن نیز شروع به شکوفه دادن کرد.

نکته ی بسیار حائز اهمیت در جنبش بزرگ میدانی مردم یمن درآن سال این است که هیچ نوع خشونتی از طرف مردم انجام نشد و این درحالی است که یمن کشوری است که تعداد اسلحه های دردست مردم، بیش از اهالی آنست!

تصاویری از حضور گسترده مردم یمن در محکومیت تجاوزگران و توطئه گران منطقه ای و بین المللی

تصاویری از حضور گسترده مردم یمن در محکومیت تجاوزگران و توطئه گران منطقه ای و بین المللی

اما حکومت عبدالله صالح که از سالها قبل تسلیم آمریکا و عربستان شده بود ، دست به خشونت زده و این جنبش بزرگ را با یاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درهم شکست!

خانم توکل که درابتدا رهبری میدان را در دست داشت، وازد و بعلت این خیانت و تسلیم طلبی اش برنده ی جایزه ی صلح نوبل گردید!

بعد از درهم کوبیده شدن این جنبش بزرگ و مدنی مردم یمن، یک انتخابات قلابی و تنها با شرکت یک کاندید بنام منصور هادی ( معاون عبداله صالح) برگزار شد و…

لازم به توضیح است که حوثی ها همواره معترض و ناآرام از عدم برقراری عدالت اجتماعی بوده اند، بطوری که درسال ۲۰۰۴بمباران شدند و اولین رهبرشان در این بمباران کشته شد.

برداشتن سوپسیدهای حامل انرژی باعث فقر هرچه بیشتر مردم و تشدید نارضایتی ها شد که نهایتا حوثی ها با کمک هموطنان سنی و دموکرات خود، درسال گذشته پایتخت را به تصرف درآورده و خواستار تشکیل دولت ائتلافی شدند که با وجود پذیرفتن هادی (رئیس جمهور) این پیشنهاد معقول و صلح طلبانه، از طرف آمریکا و عربستان مقبول نیافتاد و با برداشتن سفارت خانه ها توسط آمریکا و دیگران ، رئیس جمهور مستعفی را مجبور به رفتن به عدن و تشکیل دولت کردند!

عبدالله صالح (رئیس جمهور اسبق برکنار شده توسط شورای همکاری خلیج فارس)، بهمراه بخش بزرگی ازارتش با حوثی ها همکاری دارند.

این شرح مختصر و مفیدی از اوضاع تاریخی- سیاسی واقعی یمن بود “.

باز تکرار مکررات وادعاهای ثابت نشده ایست که ازقلم هرسینی سرریز میشود:

” سخن از رژیمی است که به تائید جامعه جهانی” پدرخوانده تروریسم و داعش “ است. … حمایت از گروه‌های تروریستی مانند داعش، عصائب الحق و کتائب و راه اندازی نیروی جدید دیگری در یمن به نام انصارالله، ابزارهای دیکتاتوری ولی فقیه برای پیشبرد این سیاست در منطقه است “.

این استعمار پیر وامپراطوری جدید هست که درکنار شیوخ مرتجع هم ام وهم ابو داعش تکفیری بشمار میآیند وایران ازنظر عقیدتی وحتی مالی قادر به آفریدن چنین گروه های تکفیری نیست که در سر بزنگاه بلای جان خودش بشوند!

دوباره به بذر افشانی های مهرداد خان توجه میکنیم:

” دیکتاتوری تروریستی ولی فقیه از سال ۱۹۹۱ در تلاش برای پیداکردن جای پایی برای دخالت‌های مستقیم در یمن بود و با توجه به روابط دو طرفه میان حوثی‌ها و رژیم آخوندی و به ویژه جذب سران آن‌ها و تعلیم و آموزش سران قوم حوثی در ایران، قرعه این بازی مداخله جویانه اینبار بنام این گروه بنیاد گرا افتاد “.

من نیز مانند آقای اورموی که معتقد است حوثی های ۵امامی ابدا بنیادگرا نبوده و اهل مدارا ، تسامح ومبارزات مدنی بوده وتاریخ درخشانی دراین مورد دارند، فکر میکنم و این اتهام زنی آقای هرسینی را وقیحانه میدانم وسایر صفات منتسبه ی دیگر باین گروه را درست ندانسته وایراد این اتهامات ازطرف دست بقلم های باند رجوی دراین مورد خاص را خائنانه ودرخدمت گمراهی اذهان عمومی میدانم!

هرسینی میگوید:

” طرح خامنه ای برای اشغال یمن که بواقع براه انداختن آتشی دیگر در منطقه بحرانی خاورمیانه است سرانجام طی روزهای گذشته با واکنش و اقدام مشترک سهمگین از سوی کشورهای عربی روبرو شد و رژیم آخوندی را با تمامی باندها و دستجات اش آچمز کرد. برای مثال کشورهای مصر، عربستان، کویت، ترکیه، اردن و همچنین حاشیه خلیج فارس در یک برنامه مشترک در شرم الشیخ حمایت خود را از حملات ائتلاف منطقه ای علیه نیروهای دست نشانده رژیم آخوندی در یمن اعلام کردند “.

لطفا مشکلات عربستان و بزرگان نئوکان اورا به حساب ایران نگذارید ! مشکلات آنها که فکر میکنند ومیکنید با صدور بحران حل می شود، ازقماش مشکلات ما نیست که ما نیز چنین کنیم!

ما تاوان عقب مانده نگه داشته شدن تدریجی ۴۰۰ ساله ی خود را میدهیم وبخاطر علاقه به داشتن استقلال سیاسی ، مورد بغض وکینه ی قدرتمداران جهانی قرار گرفته وبطور ظالمانه ای مورد تحریم قرار گرفته ایم تا از انقلاب خود که دست مستشاران خارجی را ازکشور کوتاه کرد ، متنفر شده ودوباره بگوییم که بفرمایید تو آقایان!

ازنظر آقای هرسینی:

” همچنین از تجربیات گذشته و تاریخ معاصر میهنمان آموخته‌ایم که سیاست صدور بحران بخش جداناپذیری از سیاست‌های کلی رژیم آخوندی است. فشارهای داخلی و بین المللی و بویژه وجود بحران عظیم نارضایتی عمومی در داخل، قفل بزرگ بر مذاکرات و تله اتمی و بویژه چشم انداز تیره و تاریک خروج از آن، افت درآمدهای مالی حکومت و بویژه بهای نفت، بیکاری، تورم و بحران‌های اقتصادی، جملگی اکنون خامنه ای را وادار نموده تا در مراحل آخر عمر خود دست به قماری دیگر بزند. قماری که براساس آن می‌باید مردم میهنمان یکبار دیگر با تحمل سختی‌ها و مصائب هرچه بیشتر بهای آن را بپردازند “.

این نوع صدور بحران خاص قدرتمندان ودنبالچه های آن است که به منابع مالی ونظامی کافی دسترسی دارند وحال آنکه قدرت نظامی ایران ازنوع بازدارنده ودفاعی بوده ومنابع مالی لازم را برای دست زدن به این امورندارد !

ایران برای حل بحران خود راههای دیگری را باید انتخاب کند و تلاش مضاعف برای انجام یک انقلاب صنعتی ورسیدن به خود کفایی نسبی ، درراس این امور قرار دارد که این تلاش ها درسایه ی صلح بادوام وزندگی مسالمت آمیز بادیگران ودروهله ی نخست با همسایگان است که خوشبختانه به سیاست اصلی دولت روحانی تبدیل شده است.

ایران باندازه ای توان بالقوه وثروت های زیر زمینی ونیروی انسانی کارآمد دارد تا باتخاذ روش های مسالمت آمیز، گلیم خودرا ازبحران های موجود خارج سازد واین عمل درشرایط جنگ و … برای ایران سخت وشاید غیر ممکن است!

همانطور که درهیچ یک ازنحله های فرقوی نمیتوان بدون تعظیم وتکریم به رئیس ومراد سخن بپایان رساند، آقای هرسینی هم طبق قاعده درآخر نوشته اش قربان صدقه ی مریم گشته است:

” خانم رجوی در پیامی در این رابطه ضمن اشاره به” اتحاد عمل اجتناب ناپذیر“ از سوی کشورهای عربی از جمله گفت: «ریشه بحران‌های این منطقه از جهان و کانون بنیادگرایی و صدور تروریسم و افراطی گری رژیم ضد بشری آخوندی است و هیچ راه حلی جز قاطعیت در مقابل این رژیم و خلع ید از آن در منطقه و سرنگونی رژیم ولایت فقیه در ایران ندارد».

این خانم محترمه، شق القمر نکرده که این حرف های تکراری تمامی دروغگویان و سلطه گران را بازگو نموده است!

فقط به حال آقای هرسینی باید گریست که بدون تعریف از مراد ورهبر عقیدتی، شبی را باید بدون شام بگذراند وخواب های طلایی گرسنگی راببیند!

***

اگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمحنیف حیدر نژاد: جنایتکار خوب، جنایتکار بد!

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

همچنین:

 شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد ک�

فرقه ی رجوی وگزارش دهی به مردم؟! – قسمت دوم

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، پانزدهم مارس ۲۰۱۵:…  اینجا ممکن است که از من بپرسید پس چرا برای کسانی که رهبر بلامنازعشان طوق دیوانگی برگردن داشته ودر پیشاپیش ص�

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د�

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس ۲۰۱۵:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان �