جان بولتون دلال مجاهدین خلق تبلیغاتچی یا سیستمدار؟ 

Follow Share on Tumblrارسال – کیوان حسینی، بی‌بی‌سی، بیست و یکم ژوئن 2019:… بولتون کلید تغییر رژیم را در دستان سازمان مجاهدین خلق میداند. به گفته خودش او بیش از یک دهه است که از سازمان مجاهدین خلق حمایت کرده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۲ میلادی (۶ سال … Continue reading جان بولتون دلال مجاهدین خلق تبلیغاتچی یا سیستمدار؟