پل پیلار: جایگاه ابزاری مجاهدین خلق در سیاستهای دولت ترامپ علیه ایران

Follow Share on Tumblrارسال – خبرگزاری مهر، بیست و ششم نوامبر 2018:… به عبارتی اگر منافقین در این بازی باشند، این بازی نمی تواند بر اساس دموکراسی، حقوق بشر یا حقوق مردم عادی ایران باشد. بولتون و دستکم برخی افراد دیگری که از این گروه حمایت می کنند به اندازه کافی باهوش هستند که از ماهیت … Continue reading پل پیلار: جایگاه ابزاری مجاهدین خلق در سیاستهای دولت ترامپ علیه ایران