جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

رضا مزگی نژاد - جداشدگان از فرقه مجاهدین خلقرضا مزگی نژاد، نجات یافتگان در آلبانی، سوم می 2021:… فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد. والله آن آزادی که ما می دیدیم بیشتر برای مغزشویی خوب است که تشکیلات از هم نباشد. مگر به ما نمی گفتی که اگر نیایید و برعلیه نفراتی که با ما نیستند ، نامه بنویسید پول به شما نمی دهیم! به این  شیوه کار نمی گویند آزادی! می گویند بردگی برای فرقه شما! حالا شما ببینید که فرقه با نفرات که بیرون امده اند چه رفتاری می کند؛ وای به حال نفراتی که در تشکیلات و در اسارت  هستند و دستشان بسته تر است. جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی 

رضا مزگی نژاد - جداشدگان از فرقه مجاهدین خلقسوءاستفاده مریم رجوی از ماه رمضان و یک یادآوری

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

رضا مزگی نژاد ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 02.05.20212

رضا مزگی نژاد

آقای رضا مزگی نژاد

چند وقت پیش سرکرده فرقه مجاهدین خلق دوباره از قبر بیرون آمد و به حساب خودش بازهم فیل هوا کرد(که برای هیچ کس تازگی نداشت) و گفت اگر جرئت دارید بیایید دادگاه!

این بازی بی سروته و لقلق زبان که رجوی به آن دچار است  برای کسی تازگی ندارد اما برای مصرف داخلی وجلوگیری از ریزش نیرو در مناسبات فرقه شاید کارآیی داشته باشد. آن هم بعد از رفتن ترامپ که خیلی سوخته اند آخر این ها برای خودشان ساعت ها نشست می گذاشتند و تابلوها می کشیدند که اگر ترامپ بیاید برای ما  دستاوردش کلانی خواهد بودو…، اما وقتی دیدند که از ترامپ خبری نیست آن امامزاده بی خاصیت که اینها اینقدر بهش دخیل بسته بودند  رفت وآبی ازش برای اینها گرم نشد؛ بفکر چاره افتادند و دنبال راه چهارم بودند و بهانه ای می خواستند که با آن سراعضاء را دوباره وصد باره شیره بمالند که نگران نباشید مردم ایران با ما هستند و چنین و چنان و کانونها شورشی و کنفرانس صدجانبه و …

Posted by Reza Mezgi on Wednesday, 28 April 2021

بله می خواهم بگویم که دست فرقه دروغگو و جانی برای دنیا روشن است حالاچه برسد به  مردم ایران

به فرقه رجوی می گویم:

اگر فکر می کنید که درمقابل جداشدگان به قول خودتان اسیر های جنگی در دادگاه جنایت های خودتان می توانید پیروز بشوید سخت در اشتباهی!!!

فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد.

والله آن آزادی که ما می دیدیم بیشتر برای مغزشویی خوب است که تشکیلات از هم نباشد.

مگر به ما نمی گفتی که اگر نیایید و برعلیه نفراتی که با ما نیستند ، نامه بنویسید پول به شما نمی دهیم!

به این  شیوه کار نمی گویند آزادی!

می گویند بردگی برای فرقه شما!

حالا شما ببینید که فرقه با نفرات که بیرون امده اند چه رفتاری می کند؛ وای به حال نفراتی که در تشکیلات و در اسارت  هستند و دستشان بسته تر است.

می خواهم به فرقه بگویم که حنای شما بعد از رفتن ترامپ دیگر رنگی ندارد.

بی خودی دلتان را خوش نکنید دیگر کسی با دروغ های شما گول نمی خورد.

شب یلدا در آلبانی . همچنان با همه توظئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

«می گویند که فکر نان کن که خربزه آب است»

بیشتر به فکر قبرستان درست کردن باشید نه مبارزه پیش کش؛!

می خواهم به فرقه  بگویم که دوران شما تمام شده است.  دورانی که در حکومت صدام حسین برای خودتان قدرت نمایی می کردید بسر آمده است.

ای فرقه جنایت کارآن موقع  چه بلاها که بر سرما اسیر های جنگی نیاوردی!

به این  فرقه و صاحب گور بگور شده اش  میگویم که اگر دم از آزادی می زنید؛  خوب یک قلم بزارید که خانواده ها بیایند به دیدار عزیزانشان؛

از چه می ترسی؟

از خانواده ها؟

مگر هرروز سنگ آزادی به سینه نمی زنی؟

بله باید به فرقه گفت که اینجاست که درمقابل خانواده ها دستتان خالی است

چون که دروغ های شما دیگر خریدار ندارد!

لینک به منبع

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شکرخوریهای-اضافی-رجوی-در-دستگاه-مزدور/

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیرضا مزگی نژاد، نجات یافتگان در آلبانی، چهارم فوریه 2021:… بعد از این که من دست رد به سینه فرقه رجوی زدم و خواسته آنهاراکه از من می خواستند بر علیه دوستان خودم که هم وطن من هستند ورقه بنویسم و آنها را به خواست این فرقه مزدور بخوانم رد کردم؛ چرا که وجدانم قبول نمی کرد که بیایم برعلیه دوستان خودم که سالیان باهم بودیم و نفس به نفس زندگی کردیم، فقط برای رضایت این فرقه و سرانش بی جهت و بی هیچ دلیلی انگ بزنم، بلافاصله من می شوم اسیر جنگی ومزدورو …  بازیی کثیفی که فرقه از آن اینروزهاراه انداخته است و بدین وسیله  با نفرات مثل مهره شطرنج بازی می کند برای این که اگر نیاید نامه بنویسد پولی در کار نیست.  تا دیروز که رجوی می گفت ما اسیر جنگی نداریم از زمانی که سرباز اسیر ما می شود مهمان مااست!و سالیان دراز با این حربه و سواستفاده از آن این نفرات را استثمار میکرد. به شهادت همگان که درون ناپاک  فرقه مجاهدین خلق را دیده و لمس کرده اند بار اصلی و شاید بشود گفت تمام بار اصلی کار درون این تشکیلات جهنمی بر دوش همین افراد بوده وهست و هنوز این نامردمی ادامه دارد. شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی 

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیآوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی 

دستگاه  مزدور سازی مجاهدین خلق همچنان فعال است

رضا مزگی نژاد ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 03.02.2021

سلام دوستان عزیزم

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی تمامی ندارد.

بعد از این که من دست رد به سینه فرقه رجوی زدم و خواسته آنهاراکه از من می خواستند بر علیه دوستان خودم که هم وطن من هستند ورقه بنویسم و آنها را به خواست این فرقه مزدور بخوانم رد کردم؛ چرا که وجدانم قبول نمی کرد که بیایم برعلیه دوستان خودم که سالیان باهم بودیم و نفس به نفس زندگی کردیم، فقط برای رضایت این فرقه و سرانش بی جهت و بی هیچ دلیلی انگ بزنم، بلافاصله من می شوم اسیر جنگی ومزدورو …  بازیی کثیفی که فرقه از آن اینروزهاراه انداخته است و بدین وسیله  با نفرات مثل مهره شطرنج بازی می کند برای این که اگر نیاید نامه بنویسد پولی در کار نیست.

تا دیروز که رجوی می گفت ما اسیر جنگی نداریم از زمانی که سرباز اسیر ما می شود مهمان مااست!و سالیان دراز با این حربه و سواستفاده از آن این نفرات را استثمار میکرد. به شهادت همگان که درون ناپاک  فرقه مجرا دیده و لمس کرده اند بار اصلی و شاید بشود گفت تمام بار اصلی کار درون این تشکیلات جهنمی بر دوش همین افراد بوده وهست و هنوز این نامردمی ادامه دارد.!

وقتی این دروغ های فرقه رجوی را می دیدم بعد از ۳۳ سال در تشکیلات فرقه مجاهدین دیگر وجدانم قبول نمی کرد که بخاطر چندرغازپول بیایم برده این فرقه بشوم، آنهم بعد از این که من داشتم زندگی خودم را می کردم.

البته تعجب نکردم چون این طینت و طبیعت فرقه رجوی است که از کاه کوه می سازد. یا همان مثل معروف که کوه موش زایید.

روزی که فرقه نیاز دارد برای این که برای فرقه رجوی جاسوسی کنید مزدبگیرانش را با وعده و وعید به عرش می برد می شوی هوادار و…

ولی وای به روزی که نفر به خواسته فرقه که همان نامه نگاری است تن ندهد؛ دیگر تاریخ مصرفش تمام شده و با مارک اسیر جنگی و این مزدور بود ما می‌دانستیم برچسب های خودشان را می زنندو طوری که کسی که در جریان نامردی های این فرقه نباشد شاید باور کندو یا شاید کسی ازاین شارلاتان بازیها بترسد.

لذا خواستم  به این فرقه رجوی بگویم که هرچه می خواهید برچسب مزدوری و اسیر جنگی به ما جداشدگان بزنید

اما درنظرداشته باشید که زیاد دروغ بگوئید چون از قدیم هم گفته اند که دروغ هرچه بزرگتر بهتر، چون هضمش و درآوردن صحت و سقمش برای شنونده مشکل است بهتر اثر می کند و دروغگومچش گیر نمی افتد.

اما مواظب باشید دستگاه دروغ دانتان از کار نیفتد چون احتمال دارد دستگاه مغزشوی شماهم از کار بی یفتد.!

لینک به منبع

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازی

*** 

شکرخوریهای اضافی رجوی در دستگاه مزدور سازیزوزه شغالان در آلبانی 

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منمتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جدایی-آقای-رضا-مزگی-نژاد-از-سازمان-مجاه/

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین

رضا مزگی نژاد آلبانیرضا مزگی نژاد ، نجات یافتگان در آلبانی، نوزدهم دسامبر 2020:… تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند. دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت. اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی از سال 1366 تا 1399

رجوی جوان های ما را به امید سراب پیر کرد

کمک هزینه پناهندگی ، همچنان ابزار سرکوب در دست رجوی

چرا کمیساریای عالی پناهندگان وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی واگذار کرده است

رضا مزگی نژاد ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 17.12.2020

من رضا مزگی نژاد متولد 1346 در شهرستان بیرجند که به مدت سی و سه سال ، از 1366 تا 1399 ، عضو  سازمان مجاهدین خلق بوده ام، بطور رسمی جدایی خود را از این فرقه خشونت طلب اعلام می کنم. من اگر چه از قبل از سال 1366 از سازمان مجاهدین شناختی نداشتم، ولی دست سرنوشت و وظیفه سربازی برای میهنم شرایطی را فراهم کرد که سی و سال عمر خود را در این سازمان در مدارهای مختلف تشکیلاتی به فعالیت پرداختم.

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین

آقای رضا مزگی نژاد

همانطور که اشاره کردم من سرباز بودم  و برای نگاهبانی از میهن عزیزم در مقابل تهاجم رژیم صدام حسین در کوه های حاجی عمران در حال خدمت بودم که درتاریخ یکم اذر ماه 1366 سازمان مجاهدین با کمک لجستیکی ارتش صدام حسین به محل پایگاه ما حمله کردند و من به همراه تعدادی دیگر از سربازان اسیر این سازمان شدیم و ماه ها در زندان سازمان در حبس بودیم. در  ایام اسارت فرقه مجاهدین خلق تبلیغات خود را بر روی زندانیان گذاشته بود و  با بخش سخنرانی های رجوی  وعده آزادی می داد.

تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند.

 

دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت.

رجوی طوری وانمود می کرد که ترک  سازمان مجاهدین، ترک جوهره انسانی می باشد، یعنی با رجوی انسان مجاهد کبیر وفداکار از جان گذشته می شد، و بی رجوی خائن به همه چیز و این را انسان در تاریکخانه رجوی باور می کرد . همچنین پرده آخر رجوی  راه انداختن طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب ایدیوژیک بود که مسیر فرقه گرایی را در این سازمان تکامل بخشید تکامل می بخشید تا جایی که خانواده هم از دیدگاه رجوی مزدور ارتجاع نامیده می شد. اما وجدان و همان جوهر انسانیت آدمی را سرانجام به حرکت وا می دارد، تا به رجوی نه بگوید.

همین چندوقت پیش بود که آقای باقر محمدی از سازمان مجاهدین اعلام جدایی کرد و چون من دوستی دیرینه با باقر داشتم فرقه رجوی از من می خواست که علیه او موضع گیری کنم و او را خائن و مزدور بنامم تا آن را در سایت فرقه مجاهدین منعکس کنند، که چون باقر چنین نبود و من نیز نکردم . تهدید کردند کمک هزینه ماهیانه ام را قطع می کنند، کمک هزینه ای که وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان بود که به دست و من و سایرین برساند ولی وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی داده بود تا او من و سایرین را به کرنش وا دارد. مطلب طولانی شد ولی  پاسخ های مستدل  برای روشنگری وشناخت بیشر فرقه مجاهدین را به آینده محول می کنم.

رضا مزگی نژاد

لینک به منبع

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی

***

همچنین: