جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – کانون آوا، بیست و سوم نوامبر 2019:… اعضای هیأت در دیدارها و صحبتهایشان با شرکت کنندگان در کنفرانس به تشریح وضعیت پناهندگان اسیر فرقه رجوی در آلبانی و اینکه این فرقه آنها را از حق تحصیل و تشکیل خانواده و حتی از ارتباط با دنیای بیرون و با خانواده هایشان … Continue reading جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی