جدایی نزدیکترین یاران سابق مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

جدایی نزدیکترین یاران سابق مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و پنجم  ژوئن 2013: … اما واضح است الان ایشان ابتدای راه هستند . شما کافی است ملاقاتی با یکی یاچند تن از جداشده گان این سازمان داشته باشیدخواهید دید که با شما چکار خواهند کرد. البته شما هنوزدرلیست سیاه مجاهدین نرفتید فقط کافیست یکی دو تا مقاله انتقادی آنهم خیلی نرم و نه تند وتیزبه سیستم مجاهدین داشته باشید بعدخواهید چگونه ازشما شیطان سازی خواهد شد بعد هم تبدیل به مامور مواجب بگیر …

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)

لینک به منبع

شخصا از شنیدن جدائی اقایان قصیم و روحانی دچارشگفتی شدم. شاید که یکسال پیش بود که مصاحبه قصیم را با بی بی سی بخش فارسی دیدم . آنموقع واقعا نمیدانستم آیا ایشان ازدرون مناسبات خبردارد یا اینکه یک مصاحبه ازپیش تعیین شده را پیش میبرند. به خودم گفتم شخصیتی با دانش ایشان درزمینه های مختلف بخصوص تحقیق ونگارش چگونه یک باربرای صحت آنچه به او گفته اند یک ملاقاتی با افراد خارج شده ازسازمان نمیکند. بعد دست به قلم بردم و فقط خط به خط با تکرار متن مصاحبه ایشان پاسخی کوتاه به بعضی ازنکات دادم.

اما واضح است الان ایشان ابتدای راه هستند . شما کافی است ملاقاتی با یکی یاچند تن از جداشده گان این سازمان داشته باشیدخواهید دید که با شما چکار خواهند کرد. البته شما هنوزدرلیست سیاه مجاهدین نرفتید فقط کافیست یکی دو تا مقاله انتقادی آنهم خیلی نرم و نه تند وتیزبه سیستم مجاهدین داشته باشید بعدخواهید چگونه ازشما شیطان سازی خواهد شد بعد هم تبدیل به مامور مواجب بگیرکه ازسالیان قبل نقش نفوذی را درسازمان بازی میکرده میشوید. به هرحال این که آقایان قصیم و روحانی درسی سال گذشته بالاترازهر عضوی از مجاهدین در صحنه خارج کشور بیشترین وبعضا آتشین ترین حمایت ها را از خط رهبری مجاهدین داشته اند باید منتظرتشکر مخصوص مجاهدین باشند. امسال در برنامه تبلیغی مجاهدین درپاریس دیگر خبری ازاین چهره ها نیست. البته بد نیست نگاهی به سایت مجاهدین انداخت که کمبود عکس های چهره های شرکت کننده با عکس های سال 2012 پرکرده است. البته این ابتدای راهی است که رجوی پایه ریزی کرد. وقتی که کسی تمام عمرخودش را صرف مجاهدین کرده درنهایت بدلیل خروج ازسازمان تبدیل به جاسوس میشود نهایتا اصلی ترین نیروهایش و هواخواهانش را ازدست خواهد داد. من به عنوان کسی که تمام جوانی خودم را دراین فرقه ازدست دادم ضمن تبریک به اقدام آقایان روحانی و قصیم خواهش دارم که برای روشن شدن وشفاف سازی آنچه که پشت صحنه بوده است ازافشا حقایق دریغ نکنند چون این مربوط به حقی میباشد که نسل جدید برای فهم و شناخت بیشترجریانهای سیاسی کشور خود دارند. امیدوارم که بتوانید به مسولیت تاریخی خودتان عمل کنید .

همچنین:

روزنه ای به سوی روشنایی

2013/06/04

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، سوم ژوئن ۲۰۱۳: … باید توجه داشت که نه تنها مساله جدا شدن چهارده نفراز اعضا خبرساده ای نیست بلکه باتوجه به اینکه بعضی از این نفرات بیش از ۲۵ سال سابقه تشکیلاتی و بعد ازگذراندن دوران سه سال گذشته وخروج نیروهای آمریکایی نیزکماکان امید به تغییر اوضاع درونی تشکیلات داشته […]

نامه به صدراعظم آلمان_ خانم آنجلا مرکل

2013/05/13

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، سیزدهم می ۲۰۱۳: … بیش ازسه هزارایرانی اسیردردست فرقه ای که برای بقا خود بدون ذره ای توجه به حفظ جان افرادی که زندگی وعمرو همه چیزخود را دربیش از سه دهه فدای اهداف رهبران فرقه کرده اند کماکان اصرار بر ماندن در عراق و کمپ لیبرتی دارند سرزمینی که حتی […]

هرکس که حساب پاک است از محاصبه چه باک

2013/04/29

مهرداد ساغرچی ، ایران فانوس، آلمان، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۳: … راستی سازمان با این همه قدرتی که مدعی میشود و میگوید همیشه درهای ما بازاست چرا ازچند کلام نفرجدا شده این همه کلافه میشود. تازه آنهم دریک تلویزیون اینترنتی که در ایران قابل دریافت نیست و درخارج کشور هم باید دید چقدربیننده دارد […]


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Massoud and Maryam Rajavi, cult leaders)