جدا شدن گسترده نیرو ها از فرقه ترو ریستی رجوی

جدا شدن گسترده نیرو ها از فرقه ترو ریستی رجوی

 Ehsan Bidi Siavosh Rastarسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم مارس 2017:… جداشدن گسترده نیرو ها از تشکیلات فرقه ای رجوی در کمپ های کشور آلبانی که باعث موج وحشت در درون تشکیلات فرقه ای رجوی شده است و همین جدا شدن ها باعث شده تا تعادل درونی فرقه رجوی به هم بخورد و مریم قجر چندین بار خودش را مخفیانه به آلبانی رسانده تا شاید که بتواند با بر قراری دیدارها … 

احسان بیدی سیاوش رستارمریم قجر در آلبانی: اگر چهار نفر وفادار واقعی داشتم رژیم را سرنگون می کردم!!ا

لینک به منبع

جدا شدن گسترده نیرو ها از فرقه ترو ریستی رجوی 

Amir_Movwasseghi

سید امیر موثقی

 جداشدن گسترده نیرو ها از تشکیلات فرقه ای رجوی در کمپ های کشور آلبانی که باعث موج وحشت در درون تشکیلات  فرقه ای رجوی شده است و همین جدا شدن ها باعث شده تا تعادل درونی فرقه رجوی به هم بخورد و مریم قجر چندین بار خودش را مخفیانه به آلبانی رسانده تا شاید که بتواند با بر قراری دیدارهای حضوری و ملا قات های گروهی با نیرو ها و به اصطلاح مسئولین تشکیلاتی فرقه رجوی مانع از ریزش نیرو ها شود غافل از اینکه دیگر حرفهای رجوی  و رجوی صفتان برای این نیرو ها که امروز پا به کشور البانی گذاشته اند هیچ ارزش ایدولوژیک تشکیلاتی ندارد  

بله نیرو ها دسته دسته در خاک عراق در اشرف و در لیبرتی وسایر کمپهای فرقه ای کشته شدند و به خاک و خون کشیده شدند و سپس در زندان جمعی لیبرتی محصور شدند و بعد هم بعد از گذشت چندین بار تهاجم های نیرو های مردمی که خواهان خروج بی قید و شرط این فرقه از خاک عراق بودند مورد تهاجم های سنگین قرار گرفتندکه باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از این اسیران شد . اما امروز دیگر تمامی این نیرو ها به خارج از عراق رسیده اند و دیگر سر سوزنی از انقلاب و مجاهدت و غیره و ذالک وجود ندارد و همه و همه یک ایده را برای خود سرمشق قرار داده اند و آنهم جدا شدن از فرقه مریم قجر می باشد بسیاری از کادر های بالای تشکیلات امروز خواهان جدایی از این فرقه میباشند که هر یک بیش از سه دهه با تشکیلات مخوف رجوی بوده اند هم دیگر هیچ گونه پایبندی به این تشکیلات را ندارند .

در چند روز گذشته خبر ازجدایی بسیاری داشتیم که هریک به نوبه خود از کادر های قدیم تشکیلات فرقه ای رجوی بودند. همینجا از فرصت استفاده میکنم و  به آقای مصطفی ابودردا(برات) را تبریک میگویم ایشان سالیان سال در قسمت کارهای فنی تخصصی صنایع کمپ اشرف مشغول کار بود که در سرما و گرمای طاقت فرسا سخت ترین کار ها را انجا م میداد ند که من خودم بار ها و بار ها با ایشان در صنایع کمپ اشرف کار های سنگین زرهی را انجام میدادم . در هر صورت جدایی ایشان را تبریک میگویم و امید وارم که با ورود به دنیای آزاد زندگی خوبی را شروع کنند .

سید امیر موثقی

 آلمان کلن  

*** 

MEK member arrested in Tirana Albaniaعنصر مجاهد خلق در آلبانی. از دزدیدن غذا و قاچاق تا بچه بازی و آزار و اذیت زنان در خیابانها

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

DURRES – MUXHAHEDINET IRANIANE MEK

https://youtu.be/QMF6vf417vI

مجاهدین خلق مرگ مسعود رجوی را اعلام کردندبا گذشت چند روز از خروج کامل مجاهدین از عراق از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست

سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقتبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناپیروزی یا شکست مفتضحانه؟

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28570

شهریورماه ۱۳۸۰ دراسارتگاه فرقه تروریستی رجوی 

 سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۷:… همین جابر زاده خودسو گند خورده بود که تا آخرین نفس در کمپ اشرف بماند و از میراث رجوی نگهبانی کند ولی چی شد که از ارو پا و از پاریس سر در آورد  چرا و به چه دلیل من و امثال من که میخواستیم عراق را ترک کنیم مزدور و خائن بودیم ولی خودشان دسته دسته عراق را ترک کردند مجاهد صد در صد بودند … 

محمد علی جابرزاده مردفرشته مرگ بر فراز اورسورواز

لینک به منبع

شهریورماه ۱۳۸۰ دراسارتگاه فرقه تروریستی رجوی 

وارد سالن شدیم و بعد از دست و کف زدن های پوشالی، رجوی طبق عادت همیشگی اش در اوج نشئگی شروع به خواندن چند آیه از قران کرد و بعد هم از حاضرین پرسید که ایا در میان شما کسی هست که نا راضی باشد و یا اینکه بلاجبار دردرون تشکیلات مجا هدین مانده باشد که من چون جلوهم نشسته بودم دست بلند کردم و او با کمال پرویی گفت برو بیرون و من زمانی که داشتم نشست را ترک میکردم سالن شروع کرد به ولوله و هلهله و پرخاش که رجوی گفت ساکت بیا بینم حرف تو چیست که من رفتم پشت میکروفون و پرسید مشکل تو چیست گفتم میخواهم بروم دنبال زندگیم و لی شما دارید زور میگوئید میگوئید یک خروجی داریم فقط ایران و من نمیخواهم به ایران بروم و رجوی دست گذاشت روی سینه اش و سرش را کشید روی میز و گفت بله من زور میگویم که در همین هنگام ملعونی از صف جلو بلند شد با لهجه اصفهانی و رو به من گفت که برادر این مزدوران را باید اعدام کنیم و نگذاریم پا به خارج از تشکیلات مجاهدین بگذارند بله جابرزاده بود با نام مستعار قاسم فردی که سالیان سال در سر کوب و شکنجه اعضای نا راضی و خواهان جدایی از این فرقه ترو ریستی دست داشت و حضورا شرکت میکرد بعد از فریاد های جابرزاده ملعون دیگری به صحنه آمد به نام صالح که او هم در پاریس دفن شد و و آرزو به گور ماند که خواهر مریم مهر تابان را به ایران برساند . در شهریورماه ۱۳۸۰ درکمپ با قرزاده درعراق یک روز اعلام کردند همه باید آماده نشست با رهبری باشند من قبل از رفتن به نشست گفتم نمیخواهم به نشست بیایم و گفتند که نمی شود همه باید بیایند به نشست رهبری و خودشان را تعین تکلیف کنند در آن زمان چون چندین بار توسط مهوش سپهری و دیگر اراذل و اوباشان فرقه رجوی مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته بودم دیگر دنیای درون فرقه رجوی برایم تیره و تار شده بود و گفتم امروز باید خودم را با این مردک خبیث روبروکنم و حرف سالیان درون وجودم را به او بگویم  .

بله اینها همه خود از بریده بریده تر بودند و از خائن خود خائن تر و برای هر کس که خواهان جدایی بود دادگاه به راه می انداختند و رئیس و وزرای داد گاه میشدند . بله اعلام مرگ رجوی و امسال رجوی برای من و امسال من هیچ سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد چراکه مردن برای این موجودات از هر پا داشی گران بها تر هست و اینها باید که به پای میز محاکه می امدند و حساب خیانتها و جنایتهایشان را پس میدادند .

همین جابر زاده خودسو گند خورده بود که تا آخرین نفس در کمپ اشرف بماند و از میراث رجوی نگهبانی کند ولی چی شد که از ارو پا و از پاریس سر در آورد  چرا و به چه دلیل من و امثال من که میخواستیم عراق را ترک کنیم مزدور و خائن بودیم ولی خودشان دسته دسته عراق را ترک کردند مجاهد صد در صد بودند . من و امثال من از مرگ فراری بودیم ولی خودشان زود تر از دیگران جل و پلاس شان را جمع کردند و به ارو پا فرار را بر قرار ترجیح دادند . جابر زاده برای من و امثال من حکم اعدام را به رهبریش اعلام کرد وتایید کرد که خارجه نداریم فقط و فقط یک سمت ایران و تازه من و امثال من را به زندان ابو غریب فرستادند  تا بپوسیم و از بین برویم ولی خودشان پا به فرار گذاشتند به سمت ارو پا که از مرگ فرار کنند ولی غافل از اینکه مرگ همیشه و همه جا در کمین ما انسانها نشسته است و به ما فرصت میدهد تا خودمان را خوب خود به جامعه ای که در ان زندگی میکنیم بر سانیم  تا بعد از مرگمان جایی برای اما و اگر ها و چرا ها و باید ها باقی نمانده باشد . 

من مزدور و خائن و وطن فروش ولی شما چه کردید که مریم قجر در مراسم تدفینت شر کت نکرد و در گورستان چالت کردند . بله مریم هم صدای ناقوس مرگ را حس کرده که به قبرستان نرفت و از ترسش گفت که برید چالش کنید و تمامش کنید  . بله جابر زاده و امسال جابر زاده ها در تشکیلات فرقه ای رجوی زیاد هستنند که باید یکی بعد از دیگری تقاص خیا نتها و جنا یتهایشان را پس بدهند و بعد از این دنیا بروند .

سید امیر موثقی

 آلمان کلن

*** 

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور رجوی و صدام مردمزدور محمدعلی جابرزاده انصاری ردیف اول، نفر دوم از سمت چپ در حال جست و خیز برای رهبر مفقودش مسعود رجوی در قرارگاههای صدام حسین 

لاپوشانی مرگ مسعود رجوی، با بهانه مرگ جابرزاده

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28113

اعلام آماده باش فرقه رجوی برای مرحله نهایی سر نگونی

 

 فروغ جاویدانسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:… بله آ ن زمان که رجوی در قید حیات سیاسی ایدولوژیکی استراتژیکی بود چه کار کرد که حالا که خبر مرگش را در تمام رسانه ها اعلام کردند میخواهید به سرنگونی بروید و یا عجبا عجبا از این اتفاقها در همه جای دنیا برای تمامی رهبران و سران احزاب سیاسی و غیره پیش آمده و باز هم پیش خواهد آمد بدلیل اینکه مرگ یک امر پروردگار … 

فروغ جاویدانننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان 

لینک به منبع

اعلام آماده باش فرقه رجوی برای مرحله  نهایی سر نگونی

 درست در روزهای گذشته که در ایران اعلام مرگ یکی از بزرگترین سیاست مداران حکومتی اعلام شد فرقه ترو ریستی رجوی به سر کردگی مریم قجر به صحنه آمده و شروع به تحلیل و تفسیر کردن این پیشامد در درون نظام مطلقه فقیه کرده که بیایید مرحله س باید تمام و کمال به اجرا گذاشته شود و باید خودمان را برای سر نگونی ولایت حاضر و آماده کنیم .

بله برای من تداعی کننده زمانی بود که در عراق بودم و رهبر جمهوری اسلامی از دنیا رفت و رجوی فکر میکرد که میتواند با همکاری دولت صدام و غیره حرکت کند به سمت ایران و از بحران بوجود آمده به نان و نوایی برسد  اما غافل از اینکه حکومت پایه هایش محکم تر از این بود که موریانه ای به نام رجوی بخواهد انرا متزلزل کند . 

بله امروز فرقه رجوی که ابتر شده و بی سر میخواهد خیز بردارد برای سرنگونی  واقعا باید به این ابله صفتان گفت که آن زمان که قدرت داشتید و ارباب  توپ و تانک و هلیکوپتر و زمینی و در یایی و هوایی پشت داشتید از طرف صدام چه غلطی کردید که حالا میخواهید از فرانسه و کمپ سالمندان در آلبانی مر حله سر نگونی را مهیا سازید.

بله آ ن زمان که رجوی در قید حیات سیاسی ایدولوژیکی  استراتژیکی بود چه کار کرد که حالا که خبر مرگش را در تمام رسانه ها اعلام کردند میخواهید به سرنگونی بروید  و یا عجبا عجبا از این اتفاقها در همه جای دنیا برای تمامی رهبران و سران احزاب سیاسی و غیره پیش آمده و باز هم پیش خواهد آمد بدلیل اینکه مرگ یک امر پروردگار می باشد هیچکس بیشتر از حضرت نوح که عمر نخواهد کرد همه یکروز به دنیا آمده اند و یک روز هم پرونده شان بسته خواهد شد مهم این است که دست آخر با دست پر از این دنیا برویم ویا اینکه با لعنت و نفرین هزاران هزار خانواده داغدار که جگر گوشه هایشان را رجوی به کشتن داد و یا به اسارت گرفت و نهایتا هم فرستاد به کمپ سالمندان و از کارافتا دگان آلبانی . 

  بله آقا و خانم رجوی دوران دوران بحث و گفتگو و تبادل نظر هست ونه قداره کشی و چماق داری مطمئن باشید که اگر ملت ایران این حکومت را نمی خواست خیلی راحت همین مردم که این حکومت را ساخته اند همین مردم هم این حکومت را عوض میکردند وباید گفت که این ملت هستند که دولت تعیین میکنند و این دولت هست که به این ملت خدمت میکند و سر سوزنی هم اجازه نمی دهند لاشخورهایی همچون رجوی پا به خاک ایران بگذارند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27947

فرقه تروریستی رجوی در سال ۲۰۱۶ بدلیل حمایت از داعش سوریه مقام اول را در جهان بدست آورد 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… در سال گذشته کمتر برنامه ای از فرقه ترو ریستی رجوی را مشاهده میکردید که بحث رزمندگان سوری و جنگ سوریه را در سیمای فرقه ای موضوع اصلی نباشد . بله به راستی چرا فرقه رجوی خودش را به داعش سوریه چسبانده است و چرا و به چه دلیل از داعش سوریه بنام رزمندگان آزادی نام میبرد. چرا و به چه دلیل تمام برنامه … 

رجوی و تروریستهای سوریهنگاهی به دیپلماسی تروریستها. اوباشان قداره کش

لینک به منبع

پرچم دار داعش سوریه در سال ۲۰۱۶ به مقام اول رسید

فرقه تروریستی رجوی در سال ۲۰۱۶ بدلیل حمایت از داعش سوریه مقام اول را در جهان بدست آورد    

فرقه تروریستی رجوی در سال ۲۰۱۶ مقام اول را در جهان به دست آورد بدلیل اینکه بخش زیادی از بودجه سالیانه که اسرائیل و امریکا در اختیارش قرار میدهند را برای حفظ و تبلیغات داعش سوریه به کار گرفت که بخیال خودش بر علیه دولت بشار اسد و حکومت ایران این تبلیغات را به راه انداخته باشد. بله در سال گذشته کمتر برنامه ای از فرقه ترو ریستی رجوی را مشاهده میکردید که بحث رزمندگان سوری و جنگ سوریه را در سیمای فرقه ای موضوع اصلی نباشد . بله به راستی چرا فرقه رجوی خودش را به داعش سوریه چسبانده است و چرا و به چه دلیل از داعش سوریه بنام رزمندگان آزادی نام میبرد. چرا و به چه دلیل تمام برنامه های سیمای فرقه حول این موضوع تهیه و تنظیم می شود. امروز فرقه تروریستی رجوی به همه جهانیان اثبات کرده است که پرچم دار و حمایت کننده پرو پا قرص تروریست و تروریست پروری می باشد و سر سوزنی حامی زحمت کشان و محرومان نیست و نبوده است . 

اگر بطور کلی بخواهیم به خط سیاسی فرقه ترو ریستی رجوی در چند سال گذشته بپردازیم فقط به یک چیز میرسیم و آنهم حمایت  از گروه های تروریستی و سرویس دادن به این گروه ها که به اصطلاح در ته خط رژیم ایران را مسئول این کشتار ها و برنامه ریزیها میداند . 

براستی چرا فرقه ترو ریستی رجوی با داعش سوریه در فرانسه دست حمایت داد و چرا امروز خودش را در زیر ننگهای دولت مردان عربستان انداخته است و چرا و به چه دلیل باید که خبر مرگ رجوی را مسئولین دولت عربستان در فرانسه در نیمه سال ۲۰۱۶ به رسانه های خارجی اعلام کنند. چرا رجوی بعد از شنیدن این خبر مرگش خودش موضع گیری نکرد . چرا وبه چه دلیل مریم رجوی بعد از آن گردهمایی سراسیمه خودش را به صحنه نکشاند تا این خبر را ماست مالی کند .

بله اینها همه یک خط سیاسی میباشد که از طرف اسرائیل و امریکا برای این فرقه تهیه و تنظیم شده است تابتوانند همچون زمان حکومت صدام مجددا از این دستمال یکبار مصرف استفاده کنند برای اینکه به دولت ایران بگویند که اگر به خواسته های ما تن ندهی ما هم در صحنه سیاسی مجددا فرقه رجوی را متشکل تر از قبل در برابرت قرار خواهیم داد. بله رجوی در صحنه سیاسی مرد و مریم قجر جایگزینش شد از طرف امریکا و اسرائیل و عربستان و فرقه ترو ریستی رجوی پرچم دار داعش سوریه شد به دلیل اینکه نیرو های سپاه پاسداران ایران و نیرو های مردمی که برای کمک به دولت بشار اسد  آمده اند و مانع از سرنگون شدن این دولت شده اند و مریم قجر از این بابت بسیار نا راحت و افسرده خاطر شده که به هر دری میکوبد برای رسیدن به خواسته هایش با سرکوب شدید مواجه می شود .

بله باید به فرقه رجوی گفت رزمندگان سوری هم به زودی تعیین تکلیف خواهند شد و بعد دولت بشار اسد هم با آرای مردم سوریه دولت جدیدی را پایه گذاری خواهد کرد و باز باید دید که شما از بخت بر گشته ها به دنبال کدام نیروی داعشی خواهید رفت که سر در آخور آن فرو ببرید و نشخوار کنید .

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

رمزگشایی سخنان ترکی بن فیصل _ اعلام رسمی انحلال سازمان مجاهدین وحذف کامل مسعود رجوی ( بخش دوم )

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27838

باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۶:… آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایتان برای خود سازی پایه ها … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین (کیهان لندن)

لینک به منبع

باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی

باز هم شکست فرقه تروریستی رجوی در صحنه سیاسی و نظامی در روز های پایانی سال۲۰۱۶

درست در آستا نه سال جدید میلادی فرقه تروریستی رجوی در صحنه سیاسی و نظامی شکست دیگری را متحمل شد

اولا در صحنه سیاسی با انتخابات جدید در امریکا رجوی شروع به تعریف و تمجید از رئیس جمهور جدید امریکا  آقای  دونالد ترامپ  کرد و بد گویی کردن از رئیس جمهور قبلی آقای باراک اوباما که در  دوران ریاست جمهوریش سر سوزنی به مقاومت ایران بها نداده و یک پارچه خودش و سنا برای رو یا رو یی و نزدیکی  به ایران قدم بر داشتند و فرقه تروریستی رجوی را روز به روز بایکوت تر از روز قبل در صحنه سیاسی منزوی تر کردند .

بله از طرف دیگر فرقه رجوی شده بود بلند گوی تبلیغاتی تروریستهای سوریه در حلب که با شکست و تروریستها در حلب و پیرو زی دو لت بشار اسد و پاک سازی شهر از وجود کثیف جانیان و آدم کشان ترو ریستی  آه و ناله رجوی در آمد و شروع کرد به پارس کردن بر علیه دولت بشار اسد که  بشار اسد نیرو های انقلابی را از پای در نمی آورد بلکه مردم بی دفاع و غیر نظا میان هستند که در آتش شعله ور بشار اسد در حال سوختن می باشند .

آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایتان برای خود سازی پایه ها و بنیان در هم کوبیده تشکیلات فرقه ای خود استفاده نمی کنید .

بله در سال ۲۰۱۶تشکیلات رجوی به فرمان آل سعود خبر مرگ رجوی را اعلام کردند و این خود به خودی یعنی که این تشکیلات بی سر و ابتر در صحنه سیاسی و استرا تژیک فقط در حال دست و پا زدن می باشد و بس و حالا روز به روز برای همگان روشن و واضح خواهد شد که رجوی و پس مانده هایش باید که صحنه سیاسی را ترک کنند  همچون ترک کردن صحنه نظامی وایدولوژیکی که در عراق بعد از صدام دفن کردند و با خفت و خاری  فرار را بر قرار ترجیح دادند.

بله در سالهای ۲۰۰۰تا ۲۰۰۳که در عراق بودم همواره رجوی میگفت هر اتفاقی که در خاک عراق بیافتد ارتش آزادی بخش ولو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده مریم مهر تابان را به ایران سر زمین شیر و خورشید خواهد برد و با الگوی عاشورای حسینی تا به آخر ایستا دگی خواهد کرد . 

 بله رجوی متاسفانه بر عکس نیروهایش برای عملیات کردن اول مریم را فراری دادند به ارو پا و بعد هم خودش را فراری دادند به اعماق سیاه چالهای زیر زمینی و در نهایت هم پس مانده نیرو هایش با خفت و خواری مجبور به ترک عراق شدند و به کشور آلبانی فرستاده شدند تا در آنجا بتوانند برای چند صباحی دیگر به حماقت های خود ادامه دهند و مریم قجر هم در اوج خفاء خودش را به آلبانی برساند و کمی مرهم گذارد بر دلهای شکسته و پاسیو نیرو های از پای در آمده .

و این بود ورق پاره فرقه ترو ریستی رجوی در ماه های پایانی سال ۲۰۱۶ به امید نابودی هر چه بیشتر این فرقه در صحنه های سیاسی و استراتژیکی و ایدولوژیکی

سید امیر موثقی آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27723

آه و نا له فرقه ترو ریستی رجوی از دست دانشجویان و گرو ه های فعال سیاسی در داخل کشور در آذر ماه ۱۳۹۵ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۶:…  بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه ۱۳۹۵ را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند.  بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فرامین پوشالی … 

محمد حنیف نژادلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

لینک به منبع

آه و نا له فرقه ترو ریستی رجوی از دست دانشجویان و گرو ه های فعال سیاسی در داخل کشور  در آذر ماه ۱۳۹۵

بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه ۱۳۹۵ را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند. 

بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فرامین پوشالی که برای خود تهیه و تدارک میدید و چند نفری را در گوشه و کنار بیابانها به گماشتگی میگرفت تا عکس ها و برو شور های خودش و مریم را پخش کنند و بعد عربده سر دهد امسال حتی یکی از جنبش های داخل کشور هم به میدان نیامد  تا شاید رجوی بتواند برای خود توشه ای و یا بیمه نامه ای  دست و پاند و چند صباحی را با آن بگذراند . 

بله باید به رجوی گفت که دیگر جنبش بی سر و ابتر جایی ندارددر میان توده ها که بخواهید خودتان را به آن بچسبانید و از خونهای به زمین ریخته شده برای خود آبرو و حیثیت دست و پا کنید امروز نیرو های آگاه و مبارز در داخل و خارج از ایران به خوبی با خلق و خوی شما یان آشنا هستند و هر گز گول حرفهای پوشال شما را نخواهند خورد .

آقا و خانم رجوی اگر فکر میکنید که با وعده و وعید های پو شالی میتوانید خط سیاسی  خود را به پیش ببرید باید بگویم که سخت در اشتباه هستید.چون دوران برای فرقه شما به سر امده است و هیچ گروه و حزبی  و حتی یک نفر هم دیگر تن به حرفهای پوشال شما نخواهند داد

من به عنوان یک فرد جدا شده از فرقه ترو ریستی رجوی در انتهای آذر ماه ۱۳۹۵ به مسعود و مریم رجوی میگویم که همواره با دروغ و کلک و فتنه خواستید که به خواسته های پوشال خود برسید اما دوران عوض شده است و دیگر هیچ فرد و گروه و جنبشی حتی برای لحظه ای هم که شده نه شما را میپذیرد و نه شما را بعنوان یک جنبش سیاسی قبول میکند و نه سر سوزنی ا رزش دارید برای دنیای امروز .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27571

آماده سازی های فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، سی ام نوامبر ۲۰۱۶:… من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از این فرقه ترو ریستی که سالیان سال اسیر ایدیولوژی فاشیستی رجوی شده بودم به تمامی دانشجویان و مبارزان سیاسی در داخل کشورم ایران درود میفرستم و افتخار میکنم بعنوان یک ایرانی که فرقه ترو ریستی رجوی توسط همین دانشجویان و مبا رزین در داخل و  … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشفراخوان بی محتوای فرقه رجوی در آستانه ۱۶آذر

لینک به منبع

آماده سازی های فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی   

هرساله فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی که در سال ۱۳۷۸ در تهران صورت گرفت خودش را به جست و خیز های ابلهانه به میدان میکشاند  تا شاید که بتواند خودش را از منجلاب ایدلوژیک تشکیلاتی که گریبانگیر فرقه  اش شده است نجات بدهد . بله رجوی چند سالی هست که در خفا به سر میبرد و مریم یکه تاز میدان شده است با تعدادی پیرو پاتال خارجه نشین که یکی پس از دیگری باید قبض های خودشان را از عزرائیل در یافت کنند و در گورستان اورسورواز مدفون شوند .

بله مریم رجوی هرساله در آستانه قیام دانشجویی با خرج کردن کمی دلار تعدادی را در ایران اجیر میکند تا عکسها و بروشورهای به اصطلاح رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را در کوچه ها و خیا بانها و در محل های عمومی به نمایش بگذارند و از آن فیلم و عکس تهیه کنند و برای سیمای آزادی بفرستند و برای خانم رجوی به به و چه چه به راه بیندازند .

آری خود رجوی در سال۱۳۷۸میگفت که ارتش ازادی بخش باید که ادامه دهنده این جنبش گسترده دانشجویی باشد و مریم را به تهران برساند اما افسوس که اول خودش مریم را از عراق فراری داد و بعد هم خودش فرار را بر قرار ترجیح داد و بعد هم یکی یکی پایه های ارتش به اصطلاح آزادی بخش را منفجر کرد و تعداد بسیاری را به کشتن داد و خوددر آخر هم که همه دیدند برای خود چه مخفیگاهی تهیه و تدارک دیده بود .

بله قیام دانشجویی در ایران شکل گرفت و تعداد زیادی به دلیل نا رسایی های اجتماعی به پا خواستند و از جان و مال خود گذشتند تا برای دیگران هشیار شوند و به خواسته های خود برسند ولی در این میان مثل همیشه لاشخوری پیداشد و شروع به تغذیه کردن از خونهای به زمین ریخته کرد و در نهایت شروع کرد به عربده کشی های پوشالی و میخواست که  خودش را پرچم دار این نهضت بداند که با توسری و تو دهنی خوردن از دانشجویان و مبارزان در صحنه سیاسی در داخل ایران رو برو شد و دست از پا درازتر مجبور شد در لانه های خودش شروع به عروبه کشی کند .

من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از این فرقه ترو ریستی که سالیان سال اسیر ایدیولوژی فاشیستی رجوی شده بودم به تمامی دانشجویان و مبارزان سیاسی در داخل کشورم ایران درود میفرستم و افتخار میکنم بعنوان یک ایرانی که فرقه ترو ریستی رجوی توسط همین دانشجویان و مبا رزین در داخل و خارج از ایران بایکوت شده اند و هیچ گونه جایی برای نفوذ و رخنه به درون جنبش های آزادی خواهانه در داخل و خارج از ایران ندارند و همواره از همه طرف مورد باز خواست و پاسخگویی قرار میگیرند  که فرقه رجوی همواره فرار را بر قرار ترجیح میدهد  و و هیچگاه ودر هیچ شرایطی حاضر نشده به پای میز حسابرسی بیاید و پاسخگویی این همه جنایت و غارتگری که سالیان سال مسعود و مریم رجوی بنیان گذار آن بوده اند نیامده اند  به امید روزی که هر دو این جانیان به میز حسابرسی کشانده شوند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویبا حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!ا

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27383

پایکوبی و جشن فرقه ترو ریستی رجوی در فرانسه برای انتخاب ترامپ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت ایران با تمام مشکلاتی … 

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

لینک به منبع

پایکوبی و جشن فرقه ترو ریستی رجوی در فرانسه برای انتخاب ترامپ

در روزهای گذشته که بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری در امریکا داغترین و پر جنجالترین خبر تمامی رسانه های دنیا بود مریم قجر برآن شد تا از قافله عقب نماند و با به راه انداختن نشستهایی در اور و تجزیه و تحلیل کردن دوران جدید بعد از دمکراتها در امریکا  و شروع دوران ریاست جمهوری جمهوری خواهان و تند رو ها در امریکا برای خود و فرقه خود اینچنین برنامه ریزی کردند که برای یک دوره مجدد شروع یک جنگ دیگر بین ایران و امریکا و سایر دولتهای تحت حمایت امریکا بر علیه حکومت ایران شکل خواهد گرفت و فرقه تروریستی رجوی باید که خودش را بر ای یک چالش  بزرگ آماده کند و سرفصل جدید را هم بند ترامپ نام گذاری کرده اند .

بله برای اینکه همه باید از این بند عبور کنند تا خانم مریم قجر بتواند بطور علنی و کامل خودش را در دامان رئیس جمهور جدید بیندازد و از این انزوای سیاسی و استراتژیکی خودشان را بیرون بکشند و در نهایت توسط دولت جدید امریکا به دامان عربها مجددا پرتاب شوند عربهای عربستان و امارات و سایر شیخ نشینهای نوچه امریکا تا شاید که دورانی همچون دوران حکومت صدام در عراق برایشان متصور شود .

بله مریم قجر با لایه لایه نیرو ها در اور به بحث و تبادل نظر پرداخت و تا به امروز تمام تلاش خودش را کرده تا بتواند به یک را حل برسد برای دستیابی به رئیس جمهور جدید امریکا و اینکه چگونه خوش خدمتی خودش را به این دولت جدید ابراز کند .

در چند سال گذشته که دمکراتها حکومت را در دست داشتند در امریکا تمام تلاششان این بود که روابط بین ایران و امریکا به یک نقطه کاملا کیفی و صلح طلبانه برسد اما فرقه رجوی تمام تلاش خودش را کرد تا این رابطه بینا بین شکل نگیرد و در دوران ریاست جدید در ایران و رابطه بین ایران وامریکا به خوبی بر همگان واضح و روشن بود که فرقه رجوی چطور مانع و سد ایجاد میکند برای اینکه این رابطه را بر هم بزند .

 در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت ایران با تمام مشکلاتی که با حکومت فعلی دارند هر گز حاضر نخواهند شد  حتی برای یک ثانیه هم که شده حضور فرقه تروریستی رجوی را در خاک ایران تجربه کنند چراکه زمان  دست این جانیان و آدم کشان را برایشان کاملا بر ملا کرده است و به رجوی و فرقه کثیفش تف  انداخته اند و از صحنه سیاسی طردشان کرده  اند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

Bolton and the MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27282

فرقه تروریستی رجوی و رفتن به زیرحمایتهای عربستان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:… از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا …

معصومه ملک محمدی و عباس داوریبه مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

لینک به منبع

فرقه ترو ریستی رجوی ورفتن به زیرحمایتهای عربستان

از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا نوبت مریم قجر می باشد که خودش را عریان تر از مسعود تحویل دولت عربستان بدهد البته که اینبار شرایط ر ا دولت عربستان برای فرقه رجوی تهیه و تنظیم و در نهایت اعلام میکند . 

بله در اولین پیش پرداخت که دولت سعودی به مریم داد در تابستان گذشته در پاریس این بود که از طرف دولت عربستان اعلام شود در گرد همایی چند صد نفری در پاریس که مسعود رجوی فوت کرده است و ازین پس مریم قجر هست که بطور تمام و کمال مسئولیت کار های فرقه ای و خائنانه تشکیلات رجوی را بر عهده دارد و دولت عربستان هم با مریم قجر پیمان نامه هایی را به امضا می رساند تا بتوانند برای دولت سعودی به کار اید همچون دولت عراق از این رو باید که مریم قجر نقش بسیار کلیدی برای دولت عربستان داشته باشد تا بین روابط ایران و عربستان خوب بهم بخورد و عربها بتوانند شرایط خوبی را برای فرقه رجوی مهیا سازند تا همچون قبل فرقه رجوی که دولت عراق خوب به این فرقه سرویس میداد بتوانند از دولت سعودی هم خوب سرویس بگیرند و برای دولت عربستان جاسوسی و وطن فروشی و خیانت به خلق کنند

بله این ترفند رجوی سالیان سال هست که تکرار می شود و خودش را به شیوه ای به دامن عربها می اندازد تا بتواند ماهیت سیاسی خودش را حفظ کند و  تشکیلات از پاشیده شده اش را به هر قیمتی که شده سرپا نگه دارد امروز رجوی ها شیپور چی دولت عربستان بر علیه ایران شده اند و سینه چاکان داعش و ادم کشانی که در سوریه و عراق گردن میزنند و به نام خدا و رسولش هر جنایتی را مرتکب میشوند . بله براستی چرا باید فرقه رجوی بخش قابل توجه ای از برنامه های سیمای خودش را به کشتار سوریه و حمایت از داعش سوریه اختصاص دهد . چرا و به چه دلیل باید که رجوی همواره به خواسته های دولت عربستان که بر ضد منافع ملی و میهنی ایران و ایرانی هست تن بدهد .

امروزدولتهای امریکا و انگلیس و اسرائیل دیگر خود بطور مشخص دست از حمایتهای این فرقه بر داشته اند و اینها را به گماشته های خود تحویل داده اند  تا در زمانهای مشخص از این ابلهان استفاده های خودشان را ببرند و و بعد هم سیفون سیاسیتان را بکشند و از بوی تعفنشان خلاص شوند .

بله امروز دولت عربستان به خوبی از مریم قجر میز بانی و حمایت می کند تا شاید که همچون دولت صدام بتواند در زمان مشخص از این فرقه بر علیه ملت ایران استفاده کند

اما من به عنوان یک جدا شده از این فر قه رجوی به دولت عربستان و سایر دولتهای حمایت کننده از این فرقه جنایت کار و خائن و مزدور میگویم که از سرنگون شدن دولت صدام درس عبرت بگیرید و با اتش این فرقه بنیان خود را تبدیل به خاکستر نکنید .

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب