جرم ما این است که بعد از شنیدن سی سال دروغ دیگر سکوت نکردیم

Follow Share on Tumblrارسال – غلامعلی میرزایی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، پنجم نوامبر ۲۰۱۸:…  چرا اطلاع ندادید که خانواده های ما برای دیدن ما به پشت دیوار اشرف آمده بودند؟  خانواده هایی که با درد و رنج  و  هزینه شخصی خود  آمده بودند، چرا از جانب مسعود رجوی ” خانواده الدنگ ، مزدوران ارتجاع … Continue reading جرم ما این است که بعد از شنیدن سی سال دروغ دیگر سکوت نکردیم